Många läkare har utsatts för hot och våld

En trygg arbetsmiljö är en självklarhet för att läkare ska kunna utföra ett effektivt och personligt arbete med samtliga patienter. Trots detta meddelar 12 procent av läkarna att de under det senaste året blivit utsatta för hot och våld.
– Att våld blivit en naturlig del av yrket är förfärande – alla har rätt att känna sig trygg på arbetsplatsen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande på Sveriges läkarförbund.

Sveriges läkarförbund släpper regelbundet rapporter om arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. I den senaste rapporten undersökte Läkarförbundet om läkare upplevt hot och våld på arbetsplatsen – och resultaten visar på en skrämmande verklighet. Hela 12 procent av läkarna inom både den offentliga, och privata vården vittnar om att de under det senaste året upplevt hot eller våld från patienter, anhöriga, kollegor eller chefer.

Unga läkare påverkas mer
Studien visar även att läkare som är tidigt i karriären påverkas mer än läkare som har jobbat många år.

Detta resultat kan bero på olika faktorer, bland annat att läkare i AT-tjänst arbetar på arbetsplatser där hot är mer förekommande, exempelvis inom akutsjukvården och psykiatrin. Det kan även bero på att unga läkare inte fått den utbildning eller de verktyg som krävs för att hantera situationer som dessa – vilket Sofia Rydgren Stale ser som ett stort problem.

– Att ha övat på situationer och genom det fått verktyg för att hantera hot eller våld är av stor vikt för att motverka det i framtiden. Har man inte fått ta del av denna typ av utbildning blir situationen i längden ohållbar. Att få rätt verktyg och rätt stöd i dessa situationer är ytterst viktigt.

Vikten av utbildning
Läkarförbundet arbetar kontinuerligt med att informera läkare och arbetsgivare om vikten av förebyggande arbete såsom övningar och rutiner om hot skulle förekomma samt med att erbjuda stöd och hjälp när det väl sker.

– Tillsammans med andra fackförbund och arbetsgivare har Läkarförbundet i den gemensamma föreningen Suntarbetsliv, tagit fram ett konkret stödmaterial till chefer och skyddsombud om hot och våld. Det heter Säkerhetsdialogen och är ett verktyg i det förebyggande arbetet för att undvika hotfulla situationer på jobbet – men det är upp till arbetsgivaren att faktiskt implementera den i praktiken. Ansvaret ligger hos ledningen, och de oroande siffrorna visar på att det är av stor vikt att arbeta för en bättre och tryggare arbetsmiljö, avslutar Sofia Rydgren Stale.

Läs mer i Läkarförbundets nya rapport Hot och våld i vården, Arbetsmiljöenkäten 2022 som finns på slf.se