Så tacklar ditt företag moderna cyberhot

Cyberhoten mot Sveriges företag blir allt mer avancerade och frekventa. Angriparnas mål är att komma över kunskap, information och teknik vilket kan leda till stora konsekvenser både ekonomiskt och i varumärkesskada. När företagen blir mer digitaliserade ökar också behovet av proaktivt skydd.

– I många fall handlar attackerna om att kriminella organisationer kapar data eller information med hjälp av kidnappningsprogramvara. Förut såg man mer större hackningar men nu är det fler mindre attacker på bred front som är specialanpassade. Syftet är att kidnappa information och sedan begära ekonomisk ersättning, säger Ola Wittenby, vd på cybersäkerhetsföretaget Trend Micro.

Organisationerna använder olika metoder. De kan exempelvis kidnappa företags affärsprocesser och låta skadlig programvara styra betalningstransaktioner eller kapa högt uppsatta personers e-post och sedan utge sig för att vara dem i syftet att styra transaktioner åt sitt håll. Företag blir allt mer digitaliserade men ligger samtidigt efter när det kommer till säkerhetsinfrastruktur som kan skydda de digitala affärsprocesserna.

– I en färsk undersökning som vi lät göra i Sverige säger 52 procent av tillfrågade vd:ar på större företag att digitaliseringen kommer att öka företagets affärsmöjligheter. Samtidigt säger över hälften att it-relaterade hot som cyberattacker är den största säkerhetsutmaningen.

För att skydda sig rekommenderas att påbörja säkerhetsarbete tidigt och att använda integrerade och automatiserade säkerhetsfunktioner. Utmaningen med att skilja allvarliga incidenter mot mindre allvarliga kan tacklas med hjälp av en enkel princip.

–  Man ska börja tänka på säkerhetsaspekten tidigt i digitala projekt. Genom ”lager-på-lager”-principen kan man skingra bruset med enkla säkerhetsfunktioner som selekterar bort de kända hoten samtidigt som okända hot identifieras och elimineras med mer sofistikerad teknik.

– Alla beslutsfattare blir påverkade om företaget attackeras. Man kan förlora pengar, anseende och riskera legala konsekvenser.

Presenteras av:

Trend Micro är en global ledande cybersäkerhetsleverantör. Företaget erbjuder skydd mot kända och okända hot genom en modern och framtidssäkrad säkerhetsposition baserad på minskad komplexitet, integration och automatisering i molnet och din traditionella it-infrastruktur.

Läs mer här