Visiba Care möjliggör omställning till god och nära vård

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Många patienter, men även vårdpersonal, har under de senaste månaderna genomfört sina första digitala vårdbesök. Och det är inte bara inom första linjens vård som de stora förändringarna sker, utan inom övrig primärvård, specialistsjukvård, hemsjukvård och i samverkan dem emellan.

Genom samarbete med över hälften av Sveriges regioner och flera stora privata vårdorganisationer har Visiba Care under våren kunnat följa digitaliseringen på nära håll. Från mitten av mars har drygt 700 nya mottagningar startats upp i plattformen, främst inom specialistsjukvård och primärvård, men även inom tandvård och kommunal vård och omsorg. Visiba Care har kunnat följa hur arbetssätten förändrats, hur tekniken har kommit till användning och hur den har kunnat bidra till ökad kontinuitet och samordning.

– Det har varit fantastiskt att uppleva innovationskraften hos våra kunder. De har varit oerhört kreativa och snabbfotade i arbetet med att värna sina patienter och framför allt sina sköra äldre eller de med kroniska tillstånd. Som exempel vill jag gärna lyfta fram Region Jönköpings län, där fysiska ronder byttes ut till digitala på bara några dagar, eller Region Dalarna, där en kombination av digitala läkarbesök och hemsjukvård har gett patienter med kroniska tillstånd möjlighet till god vård trots Coronapandemin, säger Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.

Att ta tillvara på initiativkraften och ge vården ännu bättre förutsättningar för god och nära vård är en självklar del av Visiba Cares produktfokus. Men man ser också behovet av att uppnå högre effektivitet genom att kunna frigöra resurser och öka kapaciteten där den behövs som mest. Detta kan ske genom automatisering av utvalda patientflöden där patienten ges möjlighet att ta ett större ansvar i sin egen vård.

– Att både vårdpersonal och patienter har fått testa på och upplevt värdet av digitala kontaktvägar stärker vår övertygelse om att vi är på rätt väg. Men än har vi mycket kvar att både lära och göra innan det digitala blir det nya normala, säger Peter Tyreholt, produktchef på Visiba Care. Det som är viktigt för oss nu är framför allt att tänka långsiktigt och inte bara lösa problemen här och nu, utan skapa rätt förutsättningar för att möta de behov vi ser framåt, t.ex. att kunna hantera de data som patienter kan samla in med hjälp av olika mätverktyg.

Läs mer

 

Presenteras av: Visiba Care

Om Visiba Care
Visiba Care lanserades 2014 och är idag Nordens ledande plattform för digitala vårdbesök. Plattformen används av över hälften av Sveriges regioner, på över 1 500 mottagningar och inom en stor bredd av vårdverksamheter, både inom hemsjukvård, primärvård och specialistvård. Företaget Visiba Care har stor erfarenhet av att hjälpa vårdgivare att komma igång och framgångsrikt införa digitala vårdmöten. Läs mer på www.visibacare.com