Fredrik Käll, vd på Vivida Assistans.

Vivida Assistans: ”Valfrihet och konkurrens inom vården skapar en uppåtgående servicespiral”

Privata alternativ till offentlig utförd vård och omsorg kan vara en lösning till de utmaningar som samhället står inför.

– Vårdbehovet kommer att öka. Detta ställer krav på effektiviseringar av verksamheterna. Det kan vi i den privata sektorn bidra med, säger Fredrik Käll, vd på Vivida Assistans.

Människor i Sverige blir äldre, men inte friskare. Samtidigt ökar befolkningen genom både invandring och fler födslar.

 Det är inte rimligt att tro att de utmaningar som vård- och omsorgssektorn står inför kan lösas genom att höja skatten, menar Fredrik Käll.

– Den demografiska utvecklingen är sådan att det blir färre och färre som har möjlighet att bidra till den gemensamma skattepotten. Vi behöver helt enkelt få ut mer vård, omsorg och skola för samma skattekrona, säger han.

Privata utförare av traditionellt offentliga utförda tjänster har möjligheten att kunna bidra med detta. 

– Vi är effektivare och därmed billigare i alla delar av hur vård, omsorg och skola utförs. Därtill är våra kunder generellt mer nöjda med våra tjänster. Vi är lösningen på problemet, inte problemet i sig som vissa politiker vill framhäva, säger han.

Vinsten ett drivmedel för förbättring
Den vinst som privata aktörer gör är något som de ideologiska motståndarna ofta ser som ett problem. Men vinsten ska inte ses som ett resultat från ett nollsummespel där någon annan förlorar. Istället genereras den av det mervärde som privata aktörer skapar, menar Fredric Käll.

– Vinsten måste finnas där för att skapa incitament att fortsätta att utveckla varan eller tjänsten och för att skapa en långsiktig hållbarhet. Inom personlig assistans vet vi att 74% av de assistansberättigade väljer en annan operatör än kommunen. Det skulle de inte gjort om de uppfattade privata operatörer som profithungriga eller dåliga. Valfrihet och konkurrens inom vård och omsorg skapar en uppåtgående servicespiral, säger han och avslutar:

– Privata alternativ inom vård och omsorg blir bättre för alla, och i slutändan också billigare. Ett skäl är att vi privata operatörer går in i denna verksamhet med ett annat synsätt. Det offentliga gör detta för att de måste, vi gör det för att vi vill, avslutar han.

Läs mer om Vivida Assistans här

Om Vivida Assistans 

Vivida Assistans är en komplett assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt.