WeMind vill förbättra svensk psykiatri

WeMind, Sveriges näst största privata vårdgivare inom psykiatri, drivs av ambitionen att förändra svensk psykiatri till det bättre. Med ett starkt fokus på patienten och kvalitet har organisationen vuxit från 3 000 patienter i behandling till 20 000 på bara några få år, och har utsetts till en av Sveriges bästa vårdgivare.

– Vi fokuserar mycket på att skapa en attraktiv vårdmiljö som drar till sig duktiga behandlare som vi försöker hjälpa och stötta så att de kan göra så mycket patientnytta som möjligt. Vi lägger ned mycket tid på att följa upp våra patienter och utveckla vården till att bli så bra som möjligt, säger Urban Pettersson Bargo, vd på WeMind.

Ambitionen är att hela tiden utveckla organisationen och arbetssätten för att kunna skapa bästa möjliga utfall av vården för patienten. WeMind har snabbt tagit plats som en ledande svensk vårdgivare och har förutom utnämningen som en av Sveriges bästa vårdgivare också vunnit flera stora upphandlingar.

– I de fem senaste stora kvalitetsbaserade upphandlingarna som fyra olika landsting genomfört så har vi fått bäst betyg i samtliga. Det är ett fint kvitto och har fört med sig att vi fått många fler patienter under behandling och kan fortsätta utveckla verksamheten med samma tydliga mål och patientfokus.

Presenteras av: