Apoteket – en mötesplats för läkemedel och hälsa

Apoteket kan idag erbjuda så mycket mer än läkemedel och rådgivning. Med nya hälsotjänster och produkter är ambitionen att i ännu högre grad bli en mötesplats för hälsa – både på apotek och i digitala kanaler.

Apoteket vill göra det enklare för människor att må bra och kunna hjälpa fler att leva ett liv i hälsa.

– Vi vill vara en naturlig mötesplats för alla människor som vill ha hjälp med läkemedel och hälsa, både på våra apotek och digitalt. Vi kan spela en större roll som komplement till vården än vad vi gör idag, vara ett stöd för människor och bidra till en ökad folkhälsa, säger Apotekets vd, Ann Carlsson.

Hjälp med läkemedel och hälsa
Varje dag möter Apotekets medarbetare närmare 100 000 människor på apoteken. Ytterligare 60 000 personer har kontakt med Apoteket i appen Mitt Apotek och på apoteket.se. Alla dessa möten innebär möjligheter.

Läkemedel spelar en central roll för att behandla och förebygga sjukdom. Men det bygger på att de används på rätt sätt. Felaktig läkemedelsanvändning innebär onödigt lidande för patienter och höga kostnader för samhället.

Apotekets medarbetare är experter på läkemedel och hälsa. De hjälper dagligen kunder att få bästa möjliga nytta av sina läkemedel och ger råd om kompletterande produkter och eventuella förändringar i levnadsvanor som ytterligare kan bidra till en framgångsrik behandling.

Fler hälsotjänster och samarbeten
Apotekets ambition är att hjälpa ännu fler människor att ta hand om sin hälsa. Både i egen regi och i samarbete med partners erbjuder Apoteket många olika hälsotjänster.

Du kan få hjälp med att kolla bland annat ditt blodtryck och ditt blodsocker samt göra en allergikoll. Du kan även vaccinera dig mot bland annat influensa och TBE samt få resevaccin. Vaccination finns på 45 apotek på 31 orter över hela landet, vilket gör Apoteket till den vaccinationsaktör som finns på flest platser.

Ögonhälsa och optik är ett helt nytt erbjudande där Apoteket samarbetar med optiker och ögonläkare för att kunna erbjuda synundersökningar och mer avancerade ögonhälsoundersökningar samt glasögon, kontaktlinser och produkter för ögonen.

– Våra kundundersökningar visar att många kunder vill kunna ta del av olika hälsotjänster på apotek och vi utvecklar nu vårt erbjudande för att möta de önskemålen, säger Caroline Pettersson, ansvarig för sortiment och hälsotjänster på Apoteket.

Apoteket vill samarbeta med hälso- och sjukvården samt med företag och organisationer som vill verka för en ökad hälsa i samhället.

Koll på Läkemedel är ett initiativ som startades av Apoteket tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO och SPF och har under tio år framgångsrikt arbetat för att förbättra läkemedelsbehandlingen för äldre. Apoteket har också samarbeten med vård- och läkemedelsföretag för att stötta människor i deras läkemedelsbehandling.

Nya digitala kanaler
Kunderna vill i allt högre utsträckning ha kontakt med Apoteket även via digitala kanaler.  Apoteket utvecklar nu e-handeln på apoteket.se och appen Mitt Apotek för att det ska bli enkelt för kunderna att få sina produkter och komma i kontakt med Apotekets medarbetare för råd och stöd. Apoteket samarbetar också med olika digitala vårdgivare och erbjuder bland annat provtagningar (för nätläkare) på utvalda apotek för att underlätta för kunderna att snabbt komma igång med sin behandling.

– Vi lever längre samtidigt som det utvecklas nya effektiva läkemedel som kan hjälpa fler människor. Utvecklingen är både utmanande och spännande och vi tror på fler nya samarbeten för att klara en hållbar vård och en ökad folkhälsa i hela landet, säger Anna Rogmark, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Apoteket.

 

Apodos för enklare läkemedelsbehandling

Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel, Apodos, har många fördelar. Bättre läkemedelsbehandling för den enskilde, lägre arbetsbelastning för vården och minskade kostnader för samhället är några.

– Vi vill att fler människor ska få tillgång till dosförpackade läkemedel både inom vården och som privatpersoner, säger Wictoria Glans, ansvarig för Apodos.

Dosförpackade läkemedel innebär att läkemedlen kommer i rullar med små påsar. Varje påse innehåller de läkemedel som kunden ska ta vid ett och samma tillfälle och är tydligt märkt med patientens personuppgifter, vad påsen innehåller samt vilket datum och klockslag när läkemedlen i påsen ska tas.

Apodos är därför ett utmärkt sätt att förenkla vardagen för människor som lever med läkemedel. Tjänsten förbättrar följsamheten till behandlingen, minskar onödigt lidande för patienter och sparar pengar för samhället. Apodos avlastar dessutom vården eftersom sjuksköterskor slipper använda tid för att lägga läkemedel i dosetter och istället kan ägna sig åt omvårdnad.

Idag är Apodos en tjänst som upphandlas av landstingen. Apoteket vill att den ska bli tillgänglig för fler människor inom kommunernas hemtjänst och boenden samt även för privatpersoner.

– Vi vill att människor själva ska kunna välja hur de vill få sina läkemedel och genomför just nu ett test där kunder på ett antal apotek får möjlighet att prova Apodos mot en månadskostnad. Testerna har mottagits mycket positivt, både av de kunder som deltagit och av deras läkare, säger Wictoria Glans.

Presenteras av:

Apoteket
Kundmöten på apotek: 100 000 varje dag
Kundmöten digitalt: 60 000 varje dag
Appen Mitt Apotek: över 900 000 nedladdningar
Medlemmar i Apotekets kundklubb: 2,5 miljoner
Antal apotek: 395

Hälsotjänster på Apoteket
Allergikollen
Blodsockerkollen
Blodtryckskollen
Hudvårdsrådgivning
Hörselkollen
Läkemedelsrådgivning
Optik & Ögonhälsa
Vaccination

apoteket.se finns mer att läsa om hälsotjänsterna och information om vilka apotek som tillhandahåller de olika tjänsterna.

Läs mer om hälsotjänsterna här