Så gick Grön Ko från gårdsbutik till storskaligt livsmedelsföretag med Micvac-metoden

Livsmedelsföretaget Grön Ko började som en gårdsbutik som sålde ekologiskt nötkött, från långsamt uppfödda djur. När planen att expandera och göra maten tillgänglig för hela Sverige tog form ville de inte behöva kompromissa kring smak, näringsinnehåll och hållbarhet. Valet föll därför på Micvac-metoden som tillagar, vakuumförpackar och pastöriserar rätter i ett och samma moment. Med lösningen har bolaget gjort en resa från lokal lantbrukare till ett av Sveriges mest välkända varumärken inom kylda färdigrätter.

Från början var Grön Ko’s affärsidé bra kött. I gårdsbutiken i Mässvik såldes ekologiskt kött från djur som betade i det fria och växte i naturlig takt. Från detta gick Grön Ko vidare till att göra långkoksgrytor som serverades på den egna restaurangen och 2012 bestämde man att det var dags att göra rätterna tillgängliga i hela landet. Med ett investeringsstöd i ryggen byggdes en produktionslinje med Micvac – en lösning som tillagar, vakuumförpackar och pastöriserar portionsförpackade rätter.

– Det bästa med lösningen är att man får en lång hållbarhet utan tillsatser och dessutom mindre matsvinn, vilket vi tycker är väldigt viktigt. När vi fick proväta mat hos Micvac så åt jag den godaste potatisen jag någonsin smakat. När potatisen tillagas med Micvac-metoden bevaras den höga c-vitaminhalten och alla smak- och näringsämnen stannar kvar i den slutna förpackningen – jämfört med när du kokar den själv och vattnet hälls bort och med det mycket näring och smak, säger Knut Lillienau, vd på Grön Ko.

”Vi är alltid trygga”
En avgörande faktor i valet av Micvac var livsmedelssäkerheten, berättar Knut Lillienau. Som ett litet företag hade de inte råd att ta risker gällande matens kvalitet.

– Metodens säkerhet var ett av skälen till att vi vågade satsa på detta. I och med att vi inte var ett livsmedelsföretag från början och en småskalig producent ville vi använda en säker tillagningsmetod. Med Micvac är vi alltid trygga i och med att man pastöriserar redan i tillagningsmomentet. Det betyder dessutom att konsumenten är den första som rör maten efter pastöriseringen, vilket gör den helt säker. Dessutom är den enkel att värma – man behöver inte göra hål i plasten och den visslar när den är klar.

Resan från en liten gårdsbutik till ett stort livsmedelsföretag som nu omsätter 60 miljoner har till stor del möjliggjorts av Micvac-metoden, konstaterar Knut Lillienau.

– Vi har gått från att leverera 1000 portioner per vecka första året till 15 000 idag. Det som är bra med linjeproduktionen är att man kan effektivisera och skala upp i takt med att företaget växer, avslutar han.

Läs mer om Micvac

Micvac är ett företag som erbjuder nytänkande livsmedelsteknik för produktion och förpackning av kylda färdigrätter. Företaget grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Mölndal. Nu kan kunder över hela världen ta del av den innovativa produktionsmetoden för färdigrätter. Förutom företagets huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland är Micvac också verksamma bland annat i Belgien, Polen, Sydkorea, Chile och Australien. Företaget fortsätter att växa och utökar sin verksamhet inom food service, där de utvecklar nya produktionsmetoder.

Från vänster: Safeboard® - Plastfri förpackning med optimalt produktskydd. Och Boardio® - Kartongbaserad, kostnadseffektiv förpackningslösning som kan ersätta plast- eller metallburkar.

Hållbara förpackningar skapar framgång

Svenska AR Packaging är en ledande leverantör av förpackningslösningar för livsmedel, kosmetik, konfektyr, food service, tobak och läkemedel m.m. Koncernen utvecklar kreativa kartongbaserade och flexibla förpackningslösningar som hjälper dess kunder att nå framgång och möta de ökande behoven av miljöanpassning.

AR Packaging är ett av Europas ledande företag inom förpackningsindustrin med en nettoomsättning på cirka 10 miljarder kronor, 5500 anställda och 27 fabriker i 13 länder, varav huvudkontor och fyra fabriker finns i Sverige. Med sin stolta historia i Åkerlund & Rausing har man snart hundra år på nacken med en stor pool av kunskap och erfarenhet från ledande förpackningsspecialister över hela världen.

Unik produktportfölj
Under 2020 har koncernen samlat alla tidigare varumärken under ett namn, AR Packaging, och har därmed ett unikt brett produkterbjudande av innovativa kartongförpackningar, flexiblA barriärmaterial, tråg, bägare, etiketter och förpackningssystem med både material och förpackningsmaskiner. Utbudet ökar ständigt och en mängd avancerade tillverkningsmetoder gör det möjligt att uppfylla kundernas allt högre krav på varumärkesskydd, marknadsföring och premiumisering.

Hållbar innovation med morgondagen i åtanke
Det globala fokuset på hållbarhet har blivit den stora trenden som driver förändring i dagens förpackningsindustri. Genom ett nära samarbete med kunderna kan företaget utveckla nya lösningar som uppfyller deras krav på ett optimerat ekologiskt avtryck. Men det handlar om mer än att bara lösa dagens utmaningar. En mer hållbar framtid innebär att hitta de problem som kunderna ännu inte har upptäckt –  och förvandla dem till nya möjligheter.

AR Packaging är stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av innovativa lösningar som utnyttjar förnybara och återvunna material fullt ut samt optimerade processer som resulterar i tunnare, tätare och lättare förpackningar med minimalt avfall.

Läs mer om AR Packaging på ar-packaging.com och följ dem på LinkedIn.

Det nya AR Packaging bygger på årtionden av marknadsledande erfarenhet över hela världen och förenar olika kompetenser och specialiserad kunskap för att hjälpa dess kunder att nå framgång med förpackningar. Läs mer om företagets resa och hur det kontinuerligt har omdefinierat ”the next big thing” inom förpackningsbranschen.

Kiilto satsar på miljövänliga, innovativa lösningar för byggande, industriell limning och hygien. ”Vårt arbete för en mer hållbar framtid är en motivationskälla, det ger oss en känsla av mening”, säger RDI direktör Raija Polvinen.

Finska kemijätten Kiilto blir koldioxidneutral 2028

Kiiltos 2080-vision gör miljöfokus till en naturlig del av familjeföretagets kultur. Det gör att miljötänket syns i alla processer och åtgärder. Med tuffa klimatmål och innovativa lösningar, som även gynnar Kiiltos kunders miljöarbete, har kemikoncernen bestämt sig för att bli miljöledare inom sin marknad, både internationellt och i Sverige.

Världens första biologiskt nedbrytbara smältlim
Kiilto är ett 100-årigt finskt familjeägt kemiföretag som kom in på den svenska marknaden redan 1987. Det är dock först nyligen som de har blivit kända som en av de ledande leverantörerna av helhetslösningar för golvavjämning under varumärket Kiilto Pro samt hygienlösningar, som till exempel handsprit, under märket DAX. Företagets hygienlösningar har spelat en viktig roll för att minska smittspridningen av Corona-viruset under pandemin, både hos konsumenter och inom sjukvården. Många känner nog inte heller till att Kiilto har en lång och imponerande historia med att ta modiga och innovativa steg för att bli miljöledare.

– Vårt nya lim Kiilto Biomelt är ett bra exempel på detta. Det är ett unikt smältlim som vi har utvecklat av biologiskt nedbrytbara råmaterial. Smältlim har annars hittills alltid bestått av plast, som inte är nedbrytbart. Biomelt kan till exempel användas för att limma ihop hämtboxar för take-away mat eller användas vid limning av hygienprodukter som till exempel blöjor. Då limmet är biologiskt nedbrytbart, kan hela produkten den används i bli biologiskt nedbrytbar och komposterbar. Detta har inte varit möjligt tidigare och därför har limmet väckt stort intresse globalt. Biomelt är en helt ny generation av lim, det första i sitt slag i världen, berättar Raija Polvinen, RDI direktör på Kiilto

Ett löfte till miljön
Framtagandet av Biomelt representerar en av de tusentals aktiviteter som Kiilto gör varje år för att nå sitt Löfte till miljön. Löftet är uppdelat i fyra områden: grön energi, gröna material, gröna förpackningar och logistik samt gröna tjänster. Varje område har ambitiösa mål för framtiden.

– Ett djärvt miljömål, med en av de mest ambitiösa tidtabellerna inom branschen, är att vi ska vara koldioxidneutrala till 2028. Vi har bland annat solpaneler på fabrikstak, plockar upp värme från jorden, fångar spillvärme från vår egen produktion samt utnyttjar geokylning. Tack vare dessa åtgärder har vi lyckats minska våra direkta koldioxidutsläpp med cirka 22 procent från 2018 till 2019. Det är en betydande minskning av en stor koncern, konstaterar Raija Polvinen.

Ett annat mål är att 70 procent av allt förpackningsmaterial inom koncernen ska tillverkas av återvunnet eller förnybart material 2025.

– Det är centralt att vi genom våra åtgärder kan hjälpa våra kunder och samarbetspartners att nå sina miljömål. På så vis åstadkommer vi maximal inverkan. Som exempel erbjuder vi hygienlösningar som kräver mycket mindre dosering än andra motsvarande lösningar, vilket leder till en minskning av förpackningsmaterial och transporter. Men även våra digitala tjänster, som hjälper våra kunder att använda rätt produkt för rätt ändamål och rätt dosering, leder till minskad miljöpåverkan, säger Patrik Hene, vd professionell hygien på Kiilto i Sverige.

Fakta
Kiilto är ett familjeägt företag från Finland etablerat 1919 med en uttalad vision fram till 2080. Kiilto utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska lösningar inom fyra affärsområden: byggande, industriell limning, professionell hygien och konsumentverksamhet. De viktigaste principerna för verksamheten är miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Bolaget är verksamt i 11 länder och har cirka 1 000 anställda. Kiilto har varumärkena Kiilto Pro och DAX i Sverige.

Läs mer på www.kiilto.com  

Mer hållbar kakao med Fairtrade  

Ohållbart låga inkomster, utbrett barnarbete och regnskogsskövling i snabb takt. Så ser kakaobranschens baksida ut. Men genom Fairtrade kan konsumenter och företag bidra till att handeln med kakao blir mer hållbar för både människa och miljö. 

Bakom den choklad vi njuter av i Sverige finns en risk att ett barn har behövt arbeta, i stället för att gå i skolan. Den största delen av den kakao vi konsumerar kommer från Elfenbenskusten och Ghana. Där arbetar närmare 1,6 miljoner barn i åldern 5–17 år med kakao, enligt en rapport från NORC vid universitet i Chicago. Det är ungefär lika många barn som det finns i Sverige i samma åldersgrupp. 

Det utbredda barnarbetet beror främst på föräldrarnas låga inkomster. En genomsnittlig kakaoodlare i Elfenbenskusten tjänar bara drygt en tredjedel av den inkomst som behövs för att ha råd med näringsrik mat, sjukvård och en skolgång till barnenFör att familjen ska klara sig måste även barnen jobba.   

Fairtrade arbetar för att den internationella handeln med kakao ska bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Fairtrades minimipris för kakao ger odlarna en tryggare försörjning när världsmarknadspriset är lågt. Försäljningen genererar också en premie som odlarna bland annat använder till att öka produktiviteten och för att bekosta barnens skolgång.  

– Tidigare kunde jag varken spara pengar eller låta mina barn gå i skolan. Men nu fortsätter de sina studier, en på gymnasiet och den andra på yrkesskola, säger kakaoodlaren Yaa Asantewaa i Ghana.   

Kakaoodlingar ligger bakom en stor del av regnskogsskövlingen i både Elfenbenskusten och Ghana. Skövlingen är en konsekvens av den utbredda fattigdomen och utgör ett stort klimathot. Sedan 1960 har Elfenbenskusten förlorat 85 procent av sina skogar.  

Genom att inte tillåta odlingar på skövlad mark och främja en tryggare familjeekonomi bidrar Fairtrade till en kakaoproduktion som värnar både människa och miljö. 

Vill du också bidra till en mer hållbar handel med kakao? Delta i chokladbollsutmaningen under Fairtrade Challenge den 6–9 maj. Tillsammans bakar vi 100 000 chokladbollar med Fairtrade-märkt kakao för alla barns rätt att gå i skolan.

Anmäl dig på https://fairtradechallenge.se/ 

Alla har rätt till god och näringsrik mat 

Genom att äta en balanserad och näringsrik kost kan vi förebygga en rad sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes men också undervikt och näringsbrist.  På Findus Special Foods har man under mer än 50 år jobbat med att ta fram produkter och recept som vänder sig till personer med tugg- och sväljsvårigheter, i syfte att ge dem möjlighet att äta sig mätta på god, näringsrik och varierad kost.
– Det kan innebära ett stort lidande att inte få i sig tillräckligt mycket mat och näring med undernäring som följd, säger Ewa Hansson, dietist och försäljningschef på Findus Special Foods.

Goda matvanor är en viktig del av den generella folkhälsan, men mat skapar också andra värden såsom välbefinnande och är en viktig social aspekt. Allt detta har Findus i åtanke vid utvecklandet av Special Foods produktsegment som vuxit fram sedan 70-talet.  

– Special Foods har ett sortiment av unika produkter för personer med tugg- och sväljsvårigheter, där det finns olika nivåer av konsistenser på maten – allt från flytande till grov patékonsistens – beroende på personens behov. Oavsett grad av tugg och sväljsvårighet ska maten vara näringsrik, varierad och lätt att tugga och svälja, säger Ewa Hansson. 

Utöver produktsortimentet erbjuder Special Foods även utbildning för köks- och vårdpersonal, i syfte att öka kompetensen om tugg- och sväljsvårigheter samt ge inspiration till hur man lagar och presenterar maten på bästa sätt. 

– Det är viktigt att det ser aptitligt ut, man äter ju med ögonen också, säger Ewa. 

Byta ut istället för att välja bort
Tugg- och sväljsvårigheter kan bero på medfödd funktionsnedsättning men det vanligaste är att man får dessa problem senare, på grund av till exempel en stroke, demens eller med stigande ålder. Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska äta istället när den vanliga maten inte går att äta längre. Det blir lätt så att man tar bort saker man inte kan äta, utan att ersätta det med något, Maten blir ensidig vilket i värsta fall kan leda till undernäring. Men livskvaliteten påverkas också. 

– Med hjälp av våra produkter kan man äta den där köttbiten ändå. Man behöver inte välja bort – bara byta ut till något som är mer anpassat till ens tugg- och sväljförmåga, avslutar Ewa. 

Vi gör livet bättre med god fryst mat 

Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Inom ramen för Findus Special Foods har vi i mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter.

Läs mer här