Så kan SSF vidareutveckla dig inom säkerhetsbranschen

Att arbeta som säkerhetschef idag innebär ett jobb med ökande krav. Nya frågor tillkommer och blir mer komplexa samtidigt som säkerhetslösningarna utvecklas i snabb takt. SSF Stöldskyddsföreningen håller en ettårig diplomutbildning med målsättningen att förenkla ditt säkerhetsansvar.

I en värld med ständig teknologisk utveckling och alltmer avancerade frågor behöver vi ständigt lära oss mer, inte minst för den som jobbar med säkerhet. En utbildning i sig stärker både din kompetens och vad du kan bidra med inom branschen – men att hitta en som har tydliga visioner och höga krav på tidigare kunskapsnivåer kan vara svårare än vad man tror.

Under den ettåriga diplomutbildningen, SSF Säkerhetschef, arbetar man aktivt för att ta fram en helhetssyn på säkerhetsarbetet, och här ingår också ämnen inom affärsmannaskap. Här blandas teori tillsammans med olika case, övningar och ett projektarbete. Man har även tydliga krav på deltagarnas förkunskaper för att säkerställa en hög nivå på utbildningen, som i sig ger dig ett gediget nätverk med verksamma från olika branscher, både inom näringslivet och offentlig verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om kursen

Kursen är på totalt 27 dagar, med nio delkurser och nästa kurstillfälle ges den 17 september i Stockholm. Enligt Monika Johannesen, försäljningschef för utbildning och konsult på SSF, har kursen under många år varit både välfylld och populär.

– Att bli diplomerad av SSF är något våra kursdeltagare värderar högt, säger hon.

SSF erbjuder inte bara en högkvalitativ utbildning utifrån sina egna kompetenser och erfarenheter, man använder sig även flitigt av en Advisory Board för att stärka utbildningen. Där ingår ett flertal medlemmar med sakkunskap inom säkerhet, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Vissa är säkerhetschefer för några av de största företagen i Sverige och kan bidra med en hög kompetens och värdefulla erfarenheter till dina framtida säkerhetsarbeten.

Presenteras av:

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete.