Hållbara och tillgängliga lärmiljöer

Genomtänkta och rätt utformade lärmiljöer kan påverka inlärningen på ett positivt sätt. Tillsammans med skolor och arkitekter skapar Kinnarps hållbara lärmiljöer som stöttar elever och personal i deras vardag - i dag, i morgon och lång tid framöver.

En hållbar och tillgänglig lärmiljö är flexibel och uppfyller de unika krav som ställs på skolmiljöer. Den kan lätt anpassas efter olika behov och lärsituationer och låter alla individer, oavsett behov och förutsättningar, må bra och utvecklas. Det handlar helt enkelt om att ha rätt funktioner på rätt plats och produkter som kan användas enskilt eller tillsammans på flera olika sätt som skapar en flexibel och inkluderande lärmiljö.

Kinnarps arbetar aktivt tillsammans med pedagoger, elever, forskare, arkitekter och andra experter inom skolans värld för att ständigt utveckla nya produkter och inredningslösningar för skolmiljöer. I projektet ”Classroom by” har man låtit Rektor Elisabet Ingemarsson, Lärmiljöexpert, skoldesigner och forskare Peter C. Lippman samt Hjärnberikad och KAKA Arkitekter rita upp sina ideala klassrum och motivera deras val av inredning. Några nyckelord som återkommer är individanpassat, aktivitetsbaserat, helhet, trygghet, översikt, färg och rörelse.

Det finns inget färdigt facit till den perfekta fysiska miljön. Vägen till en bra lärmiljö handlar om att göra en grundlig kartläggning. För att kunna veta vad som behövs krävs först förståelse för hur den nuvarande lärmiljön fungerar. Vilka behov som finns nu, framtida arbetssätt och hur de påverkar behoven i framtiden.

Läs mer om Kinnarps här.

5 FRÅGOR ALLA SKOLOR BÖR STÄLLA SIG INFÖR EN FÖRÄNDRING AV LÄRMILJÖN:
1. Hur fungerar vår verksamhet i dag – till exempel vad gäller samarbete, kreativitet och trygghet?
2. Hur stödjer vår fysiska miljö inlärningen?
3. Hur upplevs akustik, ljus och luft i våra miljöer?
4. Hur stödjer vår lärmiljö hälsa och välmående hos elever och personal?
5. Är lärmiljöerna anpassade efter nuvarande och framtida arbetssätt och behov?

Läs mer om Kinnarps här.

Turnitin Similarity ligger i teknikens framkant

 


Att identifiera rätt EdTech-lösningar som matchar en organisations behov är ingen lätt uppgift men RepresentEdTech gör proceduren enkel genom sina högkvalitativa och integrationsoptimerade lösningar. Nyligen blev företaget medlemmar i Swedish Edtech Industry, den idella branschorganisationen som samlar Sveriges bästa återförsäljare inom den svenska EdTech-branschen.

Similarity från Turnitin används världen över
En av många ledande produkter som erbjuds av RepresentEdTech är Similarity från Turnitin, världens största leverantör av akademiska integritetstjänster för skolor och universitet. Närmare 15 000 akademiska kunder och 30 miljoner studenter världen över lämnar in dokument via deras system för att visa att plagiat inte förekommer. Similarity är den senaste versionen av Turnitins integritetsprodukter och har på kort tid etablerat sig på bred front.

– Vi har en portfölj med vad vi bedömer är den bästa utbildningsteknologin inom respektive kategori som vi arbetar med och Turnitin passar extremt väl in i det konceptet, säger Jonas Lundqvist, CTO för RepresentEdTech.

– Med Turnitin Similarity får lärarna en klar bild av var i texten det finns eventuella likheter eftersom systemet behåller originalformatet på de kontrollerade dokumenten och inte bara ett stycke text som jämförs med ett annat stycke text. Därmed blir det enkelt för läraren att förstå vad som hänt - och var det har hänt - för att kunna ge rätt feedback tillbaka till eleverna, fortsätter Jonas.

Har en hög preventiv effekt och är enkelt att integrera
Plagiatproblematiken har förvisso funnits länge men är något som förändras hela tiden så det gäller att ligga i teknikens framkant. Turnitin Similarity har en hög preventiv effekt, tar cirka 10-15 min att lära sig, är mycket kostnadseffektivt och integreras enkelt med lärplattformar.

– Allt som behövs är en licens och sedan är du redo att köra igång med ett knapptryck, avslutar Jonas Lundqvist.

RepresentEdtech representerar Turnitins produkter i Skandinavien. Kontakta oss gärna för att se hur dessa kan ta ert nuvarande arbete med att förebygga och upptäcka plagiat i undervisningen till nästa nivå.
Box 44045 10073 Stockholm
08 520 278 50
info@representedtech.com
Läs mer om RepresentEdTech

 

Levande material skapar levande och inspirerande skolmiljöer

Det är enkelt att skapa en hållbar skolmiljö med möbler tillverkade av återvunnet trä som ger en mjuk känsla och står emot slitage från den tuffast tänkbara miljön. 

Stolen ”One C” blev för drygt 10 år sedan startskottet för Green Furniture Concept och produktion av möbler som är hållbara, snygga och funktionella på riktigt. Företagets grundare Johan Berhin insåg redan vid starten att trots att möbelproduktionen skedde lokalt i Sverige luktade den bokstavligen illa, på grund av alla limmer och lacker, och att ett hållbart skifte var nödvändigt. Idag innebär Green Furniture Concept miljöriktiga möbler tillsammans med bolagets cirkulära affärsmodell en långsiktigt hållbar möbelinvestering för offentliga inomhusmiljöer.

– Jag blev förvånad över att trots att möbelproduktionen skedde i Sverige enligt gängse metoder och arbetsföreskrifter var det illa. Därför bestämde jag mig där och då för påverka och visa möbelbranschen hur en hållbar produktion kan se ut ur både ekonomisk- och miljösynpunkt, säger Johan Berhin.

En hållbar investering
One C blev till en bänkserie med ett mjukt, hållbart, modernt och naturligt uttryck i böljande former som har hittat hem i publika miljöer såsom skolor, sjukhus, järnvägsstationer och flygplatser. Designen har tagits fram för att skapa en miljö som bjuder in till både lugn och fokus men även en känsla av inspiration och respekt till materialet och platsen.

Idag strävar Green Furniture Concept efter hållbarhet enligt tre principer, genomförande, design och produktion i en cirkulär modell som sträcker sig från möblernas tidlösa design framtagen för att skapa en känsla av att vilja ta hand om möbeln till hur de på bästa sätt gör nytta i sin miljö på lång sikt.

– Vi har provat en tjänst där man hyr möblerna av oss så länge som man behöver dem och sedan tar vi tillbaka dem för att fräscha upp dem och slussar ut dem igen. På så sätt kan vi ta fullt ansvar för att möblerna alltid är i nyskick och vår kund slipper slänga pengar i sjön för möbler som slits snabbt och måste bytas ut helt. För oss är det viktigt att produktionen görs av 100 procent återvunnet och att 100 procent kan återvinnas igen för att skapa en sann långsiktig och cirkulär investering, säger Johan.

Tidlösa möbler minskar vandalismen i skolan
I skolan önskas en miljö som är mjuk, skön och inspirerande som samtidigt bjuder in till respekt. Vanligt är att de möbler som köps in till skolan är stoppade möbler delvis i textil vilka slits ut snabbt. Det kräver kontinuerliga investeringar i nya möbler som påverkar både budget och miljö. Dessutom står de möbler som är sönder ofta kvar i skolmiljön en tid innan de byts ut till nya vilket skapar en mindre trivsam plats att vara på.

– Vår design påverkar skolmiljön ganska mycket på så sätt att de har en effekt att folk sänker garden och det blir mer avslappnat och mindre vandalism. Vi har installerat ungefär 20 kilometer bänk under 10 års tid och under alla dessa år har vi kanske bytt ut 100 ribbor vilket säger mycket om hållbarheten i möbeln. Skapar man en fin plats som eleverna känner är till för dem så kommer de inte ha sönder den, menar Johan.

Green Furniture Concept är ett internationellt designföretag som sedan 2007 har utvecklat flexibla lösningar för publika miljöer. Möblerna kan ses på olika platser världen över, såsom på flygplatser, järnvägsstationer, skolor, universitet och köpcentrum. Green Furniture skapar sköna platser med bestående hållbarhet och arbetar med så kallad biophilic design, formgivning med en stark influens av naturen och dess element. Forskning visar att rum med dessa inslag har en direkt positiv påverkan på hälsa och välbefinnande, vilket i förlängningen kan bidra till bättre resultat och lägre sjukfrånvaro. Genom sömlösa möbler och flexibiliteten som följer kan Greens koncept anpassas till varje projekt och skapa rumslighet på de publika platsernas oftast kala ytor.
www.greenfc.com

 

Anders Johansson, Försäljningschef på Cisco Sverige inom Offentlig Sektor.

Därför behöver Sveriges skolor ett
”WiFi-lyft”

Vi befinner oss i en tid där digitaliseringen av skolan är mer aktuell än någonsin. Några som vill hjälpa Sveriges skolor att möta framtidens krav är Cisco. Med deras initiativ WiFi-lyftet förbereder de Sveriges skolor att möta Skolverkets krav om att inom en snar framtid genomföra digitala nationella prov. Här är deras guide för att göra sig redo för omställningen.

– Med WiFi-lyftet vill vi se till att skolorna säkrar sina nät och uppkopplingar för att möta kraven på digitala nationella prov. Samtidigt kommer de säkra upp för de ökade krav som kommer ställas på undervisning, som vi i framtiden tror kommer äga rum både i klassrummet och digitalt, berättar Anders Johansson, Försäljningschef på Cisco Sverige inom Offentlig Sektor.

Framtidens hybridklassrum
Även när pandemin är förbi kommer kravet på högkvalitativ och säker distansundervisning kvarstå, menar Anders Johansson.

– Vi ser att skolans digitalisering kommer öka kraftigt, bland annat i och med en ökad krisberedskap där skolan snabbt ska kunna ställa om till distansundervisning. I framtiden lär vi även använda oss mer och mer av digitala verktyg och lektioner kommer bedrivas i en slags ”hybridform” där även elever som inte kan vara på plats i skolan kan få möjligheten medverka på distans.

För att de här ska vara möjligt krävs det att man säkrar sin teknik, det är här Cisco som en världsledande aktör inom IT vill vara en stöttepelare. 

– Med våra tjänster och lösningar kan vi hjälpa skolan bygga upp en säker och effektiv infrastruktur som möter dagens och morgondagens stora utmaningar inom skolan. Det handlar om att uppdatera sina trådlösa nätverk, tänka på cybersäkerhet och vara förberedd, säger Anders Johansson.

  • Cicsos guide till skolan:
    1. Säkra din anslutning – se till att ditt lokala nätverk samt det internet skolan är uppkopplad till har en hastighet på minst 1 GB per sekund.
    2. Uppdatera ditt trådlösa nätverk till WiFi 6.
    3. Tänk på cybersäkerhet – bland annat bör lärarens dator ha tvåfaktors-autentisering.
    4. Testa din digitala infrastruktur – är ni redo för morgondagens digitala nationella prov?

Cisco är världsledande inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet och vi är stolta att vår intelligenta plattform kan gynna samhället med våra nätverks, datacenter, säkerhets, och samverkanslösningar, som möjliggör innovation och säker digitalisering.

Läs mer på cisco.se/wifilyftet

Elev som använder Notysing, Foto: Erik Lindberg.

Här är appen som ger alla chansen att utveckla sin musikalitet

Notysing är appen där man lär sig noter genom att sjunga. Läromedlet testas i dag av flera skolor i Stockholmsområdet, men även av elever och lärare utanför Sveriges gränser. Appen skapar möjligheter för framtidens musikundervisning och har blivit ett hjälpsamt verktyg under coronapandemin.

Doremir Music Research är företaget som vill ge alla möjligheten till att utveckla sin musikalitet. Tillsammans med pedagoger och forskare på Kungliga Musikhögskolan har de utvecklat ett läroverktyg som gör det möjligt: Applikationen Notysing. Genom AI-teknik för musiktolkning får elever i appen omedelbar feedback och guidas interaktivt i lärandet på individuell nivå. Musiklärare kan även följa alla sina elevers framsteg i realtid, i anslutning till läroplanen och med direkt stöd för bedömning.

– Med Notysing får musiklärare ett redskap som gör att de kan ge elever uppgifter att lösa hemifrån och få möjlighet att utvecklas på egen hand, berättar Sven Ahlbäck VD på Doremir Music Research och idégivare till Notysing.

En demokratisering av musikteori
Notysings pedagogik går ut på att alla som kan härma en ton kan lära sig sjunga efter noter Applikationen är byggd som ett spel och responsen från de elever som testat den är positiv.

En som forskar på lärandet med Notysing är Anna Backman Bister, lektor i musikpedagogik på Kungliga musikhögskolan.

– Eleverna tycker den är rolig, lättanvänd och nyttig för deras lärande. Flera lärare har även berättat att de elever som tidigare inte vågat sjunga nu har hittat sin röst, säger Anna Backman Bister och fortsätter:

– Att lära sig noter är inte ett måste för att kunna spela musik men det skapar möjligheter för framtiden, fler bör därför få möjligheten att lära sig. Man skulle kunna säga att Notysing är ett demokratiskt verktyg som gör musikteorin tillgänglig för fler.

Ökat behov under corona
Gratisappen Notysing hade man egentligen tänkt lansera senare men i och med corona valde man att tidigarelägga lanseringen. Dessutom fick man stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla appen.

– Det har blivit verktyg för att möta elevers behov och fortsatt utveckla deras musikalitet, även på distans, avslutar Sven Ahlbäck.

Doremir Music Research AB grundades 2008 och är ett ledande företag inom automatisk musiktolkning/"musikalisk AI" baserat i Stockholm, Sverige. Doremir utvecklar ny teknik på den levande musikens villkor med applikationer som skapar nya möjligheter att uttrycka sig i musik.
Läs mer på doremir.com

Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering hos SEK.

Sök finansiering för er omställning

Ska vi ha chans att rädda klimatet behöver företag investera för att bli klimatneutrala. Med finansiering från Svensk Exportkredit (SEK) kan företagen vara fortsatt konkurrenskraftiga samtidigt som de ställer om för att minska sin klimatpåverkan.

Frågar man Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering hos statliga SEK, handlar omställningen inte bara om alternativa tillverkningssätt och material. Det krävs också en beteendeförändring – vi måste konsumera hållbart.

– I Sverige finns ett enormt driv och massor av innovation inom hållbar teknik, men vi måste bli bättre på att hjälpa innovativa företag och driva utvecklingen. Ökad svensk export av hållbara produkter och smarta lösningar bidrar till minskade klimatutsläpp globalt.

Bidrar med finansiering
SEK har identifierat fyra huvudområden – transport, sjöfart, energi och smarta städer – som särskilt gagnas av en övergång till mer miljövänliga metoder. Många aktörer arbetar redan hårt med hållbar innovation, ny teknik och alternativa metoder, men tar inte steget fullt ut för att nå verklig förändring.

– Att ställa om kräver stora investeringar, men det skapar samtidigt nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar på den internationella marknaden, säger Andreas.

Erbjuder globala erfarenheter
Förutom att låna ut pengar till exportföretag och deras underleverantörer finansierar SEK också utländska kunder som köper svenska varor och tjänster. Bolaget har lång erfarenhet av internationella projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Nu använder de erfarenheten för industrins omställning i Sverige.

– Vid Dogger Bank utanför Storbritanniens östkust är SEK till exempel delfinansiär till vad som kommer att bli världens största vindkraftpark till havs. I Angola har vi istället finansierat sju stora solkraftparker. Den här typen av projekt bidrar med mycket mer än förnybar energi; Lokala byar får el vilket innebär att skolor och sjukhus kan vara öppna på nya sätt och det öppnar för elektrifierade transporter i hela regionen. Kortfattat bidrar det till att göra världen till en bättre plats, särskilt för de som behöver det allra mest.

Viktigt att tänka på innan ansökan
Andreas lyfter flera faktorer som är viktiga för de som söker finansiering till sin omställning. Inledningsvis menar han att man behöver veta vad som driver företaget att ställa om. Därefter behöver man sätta en affärsplan, se över finansieringen och hitta en bra balans mellan kapital och lån.

– Få aktörer har så stor erfarenhet av den här sortens finansieringslösningar som vi. Lägger man till vårt omfattande nätverk genom Team Sweden, kan vi även erbjuda garantier, rådgivning, investeringsbanker och liknande. Det är bara att höra av sig till oss, så ser vi över möjligheterna tillsammans, avslutar Andreas.

Exportindustrins omställning | Svensk Exportkredit (sek.se)

 

Fakta om Svensk Exportkredit (SEK)


Det statliga bolaget SEK finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige.

Exportindustrins omställning | Svensk Exportkredit (sek.se)

Vilokans anläggning på Arlanda som betjänar Swedavias flygplatser för återvinning av glykol och rening av vatten.

Cirkulär vattenanvändning: ”Framsynta
industrier återanvänder sina resurser”

Vatten är snabbt på väg att bli en bristvara – men ändå släpps 80 procent av världens avloppsvatten rakt ut i miljön. När allt fler företag vill ändra på det ökar intresset för Vilokan. Den svenska miljöteknikkoncernen hjälper kunder över hela världen att ta vara på sitt vatten och återanvända det i slutna kretslopp.

– Genom att skapa slutna system hjälper vi våra kunder att bli oberoende. När vattenbristen förvärras kommer företag som återanvänder vatten att ha ett försprång – både vad gäller lönsamhet och samhällsansvar, säger Lars Rosell, medgrundare av Vilokankoncernen.

Vilokan har arbetat med innovation inom miljöteknik, vattenrening och återvinning i över 30 år. Under den tiden har samhället misslyckats med att värna sitt vatten, trots att varken människor eller industri klarar sig utan. Först nu ser Lars Rosell hur en ny syn på vatten som råvara börjar etableras.
– Framgångsrikt miljöarbete bygger på att det är lönsamt. Vi ser hur efterfrågan på våra lösningar ökar och i dag hjälper vi industrier i allt fler länder att sluta sina kretslopp, säger Lars Rosell.

Vatten står i fokus för mål nummer sex bland de globala målen för hållbar utveckling. Att fler stora aktörer tar steget att bli vattenförvaltare är avgörande för att angripa vattenbristen.

– Framsynta industrier vill ta ansvar för rent vatten, ren luft, säker arbetsmiljö och säkra produkter. Då är det smart att återanvända de resurser de redan har. Det är absurt att använda dricksvatten till industriprocesser och sedan inte ta tillvara på avloppsvattnet, säger Lars Rosell.

Ett exempel på lönsam cirkulering är Vilokans hantering av den vätska som används för att ta bort isbeläggning på flygplan. Vilokans anläggning på Arlanda återvinner vatten och glykol ur vätskan från 14 svenska flygplatser. Sedan i oktober 2018 har 58 000 ton vatten renats från tungmetaller och glykol. Samtidigt som verksamheten är lönsam för alla parter har den på två och ett halvt år sänkt flygplatsernas utsläpp med motsvarande 26 000 ton koldioxid, bara genom att återanvända råvarorna.

Exempel på indunstningsanläggning som levereras för rening av processvatten med en kapacitet upp till 200 m3/h och en energiförbrukning från 8kWh/m3.

Omvärlden har snabbt fått upp ögonen för potentialen i att återvinna avisningsvätska. Vilokan har sålt anläggningar till flera flygplatser i Europa och Nordamerika och driver en rad samarbeten med globala aktörer kring återvinning av vatten och lösningsmedel.

I takt med att allt fler industrier i hela världen inser lönsamheten i en effektiv, cirkulär hantering av resurser ökar efterfrågan på Vilokans kunnande och färdiga lösningar. I dag arbetar Vilokankoncernen mot ett 20-tal länder, en siffra som väntas stiga de närmaste åren. Med 70 anställda och en omsättning som närmar sig en halv miljard kronor befinner sig Vilokan i en kraftigt expansiv fas.

– Vi söker hela tiden efter nya medarbetare som delar vår vision om ett samhälle där vi tar vara på värdefulla resurser. Omställningen till en hållbar och cirkulär värld har bara börjat och vi är med och driver på den, säger Lars Rosell.

OM VILOKAN GROUP

– Bygger på mer än 30 års erfarenhet av innovation inom miljöteknik

– Har hjärtat i miljöteknik, vattenrening och återvinning

– Har resurser och erfarenhet för att serva såväl globala koncerner som mycket små aktörer

– Erbjuder helhetslösningar med drift och finansiering

– Har en cirkulär lösning som ger ytterligare vinster för miljö och ekonomi

Kontakta Vilokan för mer information

Så har Lenas fortbildning
gett mervärde i Luleå

I Luleå kommun har man länge varit en föregångare vad gäller kompetensutveckling och fortbildning för sina lärare. Det kan Lena Heikka vittna om; under sina 20 år som anställd har hon gått från rollen som lärare inom matematik och NO till utvecklingsledare och lektor; det har varit en stimulerande resa som hon har stor nytta av idag.

Lenas nyfikenhet och motivation vad gäller att utvecklas i sin profession har alltid fått ett positivt bemötande, vilket resulterat i att hon har blivit en starkt drivande utvecklingsledare inom Luleå kommuns skolväsende.

– Det har alltid varit på mitt egna initiativ. Man kan inte vänta på att saker och ting ska ramla i knät på en, utan man måste veta vad man vill. Lyckligtvis har jag haft stöttande och professionella ledare; oavsett om det handlat om en kortare kurs eller ett större utvecklingsarbete. En stödjande ledare är en förutsättning för att man ska kunna utvecklas, både själv och med andra.

Har alltid kunnat motivera
Lenas fokus har sällan varit att enbart utveckla sig själv. Hon har alltid kunnat motivera hur den aktuella utvecklings- eller utbildningssatsningen bidrar till arbetet och ger mervärde både för verksamheten och kollegorna.

– På många håll kan jag tänka mig att den största utmaningen för den här sortens tillväxt är att finna utrymme. I Luleå har det dock aldrig varit ett problem – framgångsfaktorn har varit att tillsammans med kollegor och rektor organisera för tid för gemensamt arbete.

Tog filosofie licentiat-examen
Innan Lena blev utvecklingsledare hade hon en roll som matematikutvecklare. Inom ramen för den tjänsten fick hon gå en forskarutbildning, som ledde fram till en filosofie licentiat-examen inom matematik och lärande. Utan stöd från ledningen hade detta varit en omöjlighet. Förutom att kommunen beviljade utbildningen stod de också för delar av kostnaden och erbjöd Lena utrymme i sin tjänst att forska.

– Det har jag stor nytta av i min roll idag. Det har varit – och är – enormt roligt att utvecklas i sin profession och känna att arbetsgivaren tar tillvara på de kunskaper jag har. Genom att vara utvecklingsledare för grundskolan får jag använda min kompetens på ett bra sätt, avslutar hon.

I Luleå kommuns förskola till gymnasieskola finns cirka 14 000 barn och elever. Totalt har barn- och utbildningsförvaltningen cirka 3 000 anställda inom för-, grund- och gymnasieskola.

Instagram: @skolanilulea

Facebook: www.facebook.com/jobbailuleakommun

Läs mer om möjligheterna i Luleå kommun

Spelifiering hjälper elever att lära
sig matematik – i sin egen takt

Intresset för spelifiering inom lärande ökar. Fortfarande förekommer dock en del missuppfattningar om modellen, trots att forskningen visar på många positiva effekter. Studentlitteratur har emellertid sett potentialen i den nya tekniken och använder den för att hjälpa elever att lära sig – och förstå – matematik.

Industridoktoranden inom IT, Adam Palmquist, forskar om spelifiering inom lärande. Hans forskning visar att spelifiering kan ge gynnsamma klassrumseffekter, som att engagemanget från eleverna ökar, upplevd uppmärksamhet blir bättre och att eleverna tycker att ämnet blir mer intressant. En avgörande faktor för dessa förändringar är kontinuerlig feedback – det sporrar eleverna att fortsätta.

– Detta till trots finns ännu ett motstånd mot spelifiering på vissa håll. En annan utmaning är att spelifierade verktyg ofta är elevcentrerade – det är minst lika viktigt att läraren ser en användbarhet och känner trygghet med produkten.

Går framåt i egen takt
Hos Studentlitteratur är forskningsresultaten något man har omsatt i praktiken; till basläromedlet Favorit matematik ingår det spelifierade matematikläromedlet Tomoyo.

– Tomoyo bygger på fiktiva historier, uppdelade i flera kortare avsnitt. I spelet hjälper eleven kattegojan Pim med olika utmaningar med ett specifikt mål. Varje utmaning består av flera delar, där eleverna räknar för att komma vidare i äventyret. Varje del har ett tydligt avslut, då eleven tilldelas märken som sedan byts mot saker som Pim behöver, berättar Marie Delshammar, läromedelsutvecklare i matematik.

Adam Palmquist, industridoktorand inom IT, och Marie Delshammar, läromedelsutvecklare i matematik

Varje gång eleven klarar ett mål blir hen motiverad att räkna vidare. Även arbetsinsatsen räknas; också elever vars kunskaper är på en låg nivå rör sig framåt i äventyren.

– Matematiken i Tomoyo fokuserar på repetition för att öva och befästa kunskaper i elevens egen takt, genom att eleven får möta kunskapen i en ny miljö. Systemet känner av och anpassar sig till elevens nivå.

Lärande på lika villkor
Skulle eleven inte klara en uppgift får de ett försök till innan de får se det rätta svaret. Till sin hjälp har eleven ”Mentorn”, en av rösterna i berättelsen som finns till hands om de behöver stöd.

– Vi har även lagt stor vikt vid att ha en inspirerande och lustfylld grafik med stor variation. Själva uppgiftskorten är dock grafiskt rena för att underlätta för elever som distraheras av störande element. I förlängningen handlar det om att skapa likvärdiga förutsättningar för lärande åt alla.

Av samma anledning finns möjligheten att få allting i spelet uppläst, att hitta hjälp på baksidan av varje uppgiftskort, att titta på korta, förklarande filmer eller gå igenom olika mattebegrepp.

– Vi rekommenderar att använda Tomoyo som en del av matematikundervisningen. Läraren har tillgång till viktiga verktyg för att följa elevernas arbete, men behöver inte styra något, utan eleven loggar in och fortsätter där de slutade.

Marie berättar att utvecklingen av Tomoyo krävde en omfattande projektgrupp. Både läromedlet som helhet och dess enskilda element har sedermera utvärderats i målgrupperna.

– Vi fick oerhört bra input av både elever och lärare. Dessa insikter har varit värdefulla och ligger till grund för vårt arbete med att ta fram Tomoyo för mellanstadiet. Vi står helt enkelt inför en spännande utveckling, avslutar Marie.

Läs mer om Tomoyo hos Studentlitteratur.se

Studentlitteratur vill förbättra lärandet och skapa resultat för elever, studenter, lärare och andra yrkesverksamma. Oavsett form och förpackning är idén alltid densamma. Allt Studentlitteratur gör bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg och metoder. Det är därför de är Sveriges ledande utbildningsförlag.

www.studentlitteratur.se