Förenkla distansundervisningen med LäraNära

Att göra distansundervisning lättillgänglig och smidig är en utmaning som många lärare har ställts inför de senaste månaderna. Med LäraNära kan man enkelt skapa inspelat material som studenter har tillgång till, dygnet runt, hela veckan.
– LäraNära är en enkel och intuitiv plattform för elever att använda – och förmodligen marknadens enklaste plattform för att spela in sina föreläsningar, säger Staffan Sjöstedt, vd.

Behovet av tydliga och användarvänliga plattformar för distansundervisning har ökat de senaste månaderna, men ett pedagogiskt, digitalt koncept har länge behövts hos främst högre utbildningar som yrkeshögskolor, Komvux, Högskola och vidareutbildning av yrkesverksamma.

Enkelt att förbereda sig
Ramona Aronson är utbildningsledare på Consensum Yrkeshögskola. Hon har använt LäraNäras plattform i fyra år och berättar att fördelarna med distansundervisning är många.
– Om man exempelvis läser till stödpedagog varvas det teoretiska ofta med praktiskt arbete. Då kan man planera sitt studerande utifrån den tid som passar och ta till sig informationen i en takt som passar en själv, samtidigt som verksamheten kan hålla igång.

Lärare kan enkelt ladda upp föreläsningar, klipp, ljudinspelningar eller dokument på den digitala plattformen. Samma föreläsningar kan användas flera gånger – men studenter kan inte ladda ner och sprida vidare materialet. Staffan Sjöstedt, vd på LäraNära, berättar att läraren kan följa studenternas utveckling direkt i plattformen.
– Man ser vilka filer som har öppnats och hur länge studenten har tittat eller läst. Dessutom är det möjligt att låsa valda delar av kursen tills studenten gått igenom tidigare material och fått godkänt på de tillhörande uppgifterna.

Kan hålla en hög kvalitet
Jan Degerfält är pedagog och en av grundarna av LäraNära. Han berättar att det är möjligt att lägga diskussionerna på en högre nivå när studenterna får möjlighet att förbereda sig inför seminarier eller gruppträffar.
– Man kommer inte tomhänt till en fest. Har studenten läst på och kommer med konkreta frågor ökar lärandet och utbildningen kan hålla en hög kvalitet och bättre tempo rakt igenom. Som lärare slipper man begränsa sig till ett antal timmar i en lektionssal – även gästföreläsare kan prata till punkt och säkerställa att de får fram sitt budskap.

Ramona Aronson samlar sina studenter på klassträffar en gång i månaden, övrig undervisning sker genom plattformen. Hon berättar att hon snabbt fastnade för LäraNära och upplevde att den var mer användarvänlig och lättnavigerad än tidigare plattformar hon använt för sin distansundervisning.
– Även studenterna har berättat att de uppskattar tydligheten, och inte minst möjligheten att följa sina framsteg under en speciell flik. Allt samlas på samma plats, vilket gör det möjligt att lägga mer tid på det som är viktigt: lärandet.

Läs mer om LäraNära

LäraNära har Sveriges längsta erfarenhet av distansutbildning via internet eftersom de började “när internet kom” 1996. Efter några års erfarenhet av olika plattformar utvecklade de en egen som passade deras pedagogiska koncept. LäraNära sjösattes 2004 och konceptets grundbultar är “flipped classroom” och formativa bedömningar tillsammans med ett portfoliosystem.

Just nu kan Sveriges skolor och universitet kostnadsfritt prova LäraNära under en termin. Erbjudandet gäller året ut.
Läs mer

Satsa på byggmaterial med deklarerat låg klimatpåverkan

Byggsektorn står inför en enorm utmaning för att nå upp till Sveriges mål om nettonollutsläpp år 2045. Sektorn står för omkring en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och nu krävs att alla tar ansvar för att investera i material som bidrar till minskad klimatpåverkan.

– Omkring hälften av byggsektorns klimatpåverkan kommer från byggmaterialet idag. Därför är det så viktigt att vi jobbar aktivt med att ta fram material och konstruktionslösningar som bidrar till att nå Sveriges mål om klimatneutralitet, säger Louise Röström, Hållbarhetschef på Weber och Saint-Gobain Sweden AB.

Tillverkning och transport av byggmaterial står för en betydande klimatpåverkan. För Webers del ligger den största klimatpåverkan i produktens materialformulering, i råmaterialanvändningen. För att hitta nya råmaterial och formuleringar för att minska klimatpåverkan satsar bolaget på forskning och utveckling. Forskningen bedrivs både i Sverige, för att ta del av lokala råmaterial och produktionslösningar, och på global nivå.

EPD:er skapar en hållbar byggsektor
För drygt tio år sedan började man på Weber deklarera produkternas klimatpåverkan genom hela eller delar av livscykeln i en EPD (Environmental Product Declaration). Erfarenheterna från åren av att syna och transparant presentera sina produkter och processers påverkan i EPD:er används till att driva forskningsprojekt och innovativa idéer framåt. Det innebär tillgång till tydliga indikatorer på hur produkter kan förbättras för att steg för steg minska klimatavtrycket ner till noll. En EPD ger även underlag till en koldioxidbudget, något som i byggprojekt snart kommer vara lika viktigt att förhålla sig till som en tidsplan och ekonomisk budget då Sveriges regering lämnat in ett lagförslag om en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

– På samma sätt som att branschen tittar på pris, beständighet och teknisk prestanda för produkter, börjar man nu även efterfråga information för att kunna klimatberäkna. En EPD, som visar en produktspecifik klimatpåverkan, är en förutsättning för att kunna optimera och beräkna byggnadens totala klimatpåverkan. För oss är det viktigt att visa branschen att informationen finns att tillgå från oss redan idag, säger Louise.

Bygger framtidens samhälle
Weber var en av de första i branschen med att EPD-verifiera produkter. Starten kom för drygt tio år sedan då en ny golvserie började utvecklas. Fokus var att genomföra förbättringar som minskar koldioxidutsläppet och satsningen ledde även till att man tog fram EPD:er på befintligt golvsortiment. De första EPD:erna lanserades 2013 och när den nya golvserien kom ut två år senare hade man lyckades sänka produkternas koldioxidavtryck med mellan 5 – 20 procent.

– Idag har Weber EPD:er inom samtliga produktområden och förra året hade koldioxidavtrycket minskat med i snitt 20 procent på golvsortimentet. Nu under hösten kommer vi dessutom lansera en ny golvprodukt som sänker koldioxidavtrycket tjugo procent till, berättar Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef på Weber.

Weber bidrar till att bygga upp ett bättre samhälle som lever upp till framtidens krav på miljö och klimat. Med hjälp av en EPD kan man se ett mätvärde som är oumbärligt för vidare utveckling och förbättring.

– Vi rustar oss för att möta framtidens krav på byggsektorn redan idag, säger Anders.

Vill du läsa mer? Klicka här!

Presenteras av: Saint-Gobain Sweden (Weber)

Weber är marknadsledande inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden med lösningar inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block. Weber Sveriges historia sträcker sig tillbaka till 1871. Idag ingår Weber i Saint-Gobain Sweden AB som har ca 850 anställda och en omsättning på drygt 3 miljarder SEK.

Solceller, energi och klimat i Mjölby

Mjölby kommun visar att även mindre kommuner kan bedriva ett energi- och klimatarbete som gör skillnad på riktigt. Nyckeln till framgång är samverkan, prioriteringar och att jobba både med den egna organisationen, medborgare och företag.

Nu antas en helt ny energi- och klimatstrategi i Mjölby kommun. Den styr främst det interna arbetet med energibesparingar och transporter, men inkluderar även det utåtriktade arbetet mot medborgarna och näringslivet. Ett viktigt fokusområde blir solceller – kommunen hoppas kunna ställa om till fem procent solcellsproducerad el inom det geografiska området innan 2030.

Till allmänhetens hjälp står Ann-Christin Nilsson Cedermo som ger kostnadsfri och opartisk rådgivning till företag och privatpersoner. Genom att visa på goda exempel och möjliga åtgärder kan företagen både spara pengar och energi.
– Det är en stor investering att satsa på solel, och innan man kan göra själva installationen behövs kunskap. Jag kan bidra med den kunskapen genom att exempelvis ta med intressenterna till privatpersoner eller företag som redan har en anläggning på plats, säger Ann-Christin Nilsson Cedermo, energi- och klimatrådgivare i Mjölby kommun.

Hennes tjänst finansieras delvis av Energimyndigheten, vilket har öppnat upp för ett mer kraftfullt klimatarbete i Mjölby kommun. Vid sin sida har hon Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg, som arbetar med att växla upp kommunens interna hållbarhetssatsningar.

Åsa Carlberg lyfter vikten av att som mellanstor och liten kommun anpassa energi- och klimatarbetet efter de lokala förutsättningarna.
– Arbetet med hållbarhet måste alltid utgå från kommunens huvuduppdrag och vara en del av ordinarie styrning. Det är inte verkningsfullt att jobba med tio nya områden samtidigt när de resurserna inte finns, säger Åsa Carlberg och fortsätter:

– Därför satsar vi i Mjölby på att istället arbeta med en eller två saker lite extra mycket under perioder, som just nu med bland annat fossilfria transporter, energibesparingar och solceller.

Dessutom stöttar Mjölby kommun mindre kommuner i sin närhet som inte har den ekonomiska möjligheten att ha en egen energi- och klimatrådgivare.
– Det känns viktigt att kunna dela med sig av den här resursen, och framförallt visa att den finns. Det är inte tillräckligt många som känner till att man kan få gratis och opartisk rådgivning, säger Ann-Christin Nilsson Cedermo.

Läs mer

I Mjölby kommun är målet att fem procent av elanvändningen ska vara solel. Det innebär att kommunen måste ha en årlig utbyggnadstakt på 18 procent. Vill du veta mer om solceller och bli en del av solcellssatsningen? Kontakta Ann-Christin Nilsson Cedermo, ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Läs mer om Mjölby Kommun

Gaming kan vara ett utmärkt verktyg i grundskolan

Ord som gaming, Fortnite och esport används nästa varje dag i danska grundskoleklasser. Om gaming hanteras på rätt sätt – och med rätt utrustning – kan det fungera som ett kraftfullt verktyg i undervisningen, menar en IT-didaktisk konsult.

Datorspel och esport har kommit att ta stor plats under de senaste åren. Det märker man i medierna där esportlag som Astralis vinner världsmästerskap, men också hemma i barnrummen, där Fortnite och Counter-Strike har blivit en favoritsysselsättning bland ungdomar.

Även i grundskolan börjar datorspel inta en mer framträdande roll. Om de används på rätt sätt kan dessa datorspel fungera som ett kraftfullt pedagogiskt och didaktiskt verktyg, som kan hjälpa ungdomarna både professionellt och socialt.

Det menar Andreas Binggeli, IT-didaktisk konsult vid Centrum för läromedel på Köpenhamns Yrkeshögskola, som utbildar lärare i nya digitala läromedel som kan användas i undervisningen. Här betraktas datorspel som ett verktyg som kan användas för många olika uppgifter i grundskolan.

”Skolan handlar inte längre bara om matematik, danska och geografi. Det är ett föråldrat sätt att tänka. År 2020 är undervisningen inriktad på att ungdomarna inte bara ska utvecklas i enskilda ämnen. De ska också utveckla andra färdigheter genom undervisningen, säger Andreas Binggeli.

Till exempel kan datorspel användas som ett verktyg för problemorienterat lärande: Det populära FIFA-spelet kan användas för att lära sig förstå statistik, och konstruktionsspelet Minecraft för att lära sig om spatial kreativitet och samarbete. Strategispelet StarCraft kan bidra till en förståelse för resurser och ekonomi.

Fortnite gör ungdomar bättre på att samarbeta
”Fortnite är ett otroligt bra spel när det kommer till att lära sig arbeta tillsammans. Spelet går så fort att om du inte samarbetar, planerar och tänker framåt, dör du omedelbart. Att utveckla en strategi, följa den, samarbeta och upprätthålla en god laganda, är allihop färdigheter som 2000-talets ungdomar måste ha, säger Andreas Binggeli.

Kirsten Haase är av samma åsikt. Hon är utbildningsansvarig i Gladsaxe kommuns skolförvaltning, med särskilt ansvar för teknikförståelse. På Gladsaxes skolor använder man datorspel som ett verktyg för att skapa en motiverande, samtida och inkluderande inlärningsmiljö.

”Det intressanta med spel är att de kan öka elevernas lust till att lära sig något. Man använder spel som en metod, men också som en motivationsfaktor, eftersom spel är en stor del av unga människors liv utanför skolan. Spel erbjuder en inlärningsmiljö som även engagerar den grupp ungdomar – ofta pojkar – som är mycket skickliga på olika spel och därför också ofta blir duktiga på att skapa strategier, samarbeta och kommunicera, inte sällan på både danska och engelska”, säger Kirsten Hasse.

Ha färdigheter och utrustning redo
Om en utbildningsinstitution överväger att använda datorspel i undervisningen är det viktigt att man dels tar det på allvar, dels inte tvingar det på lärarna, tror Kirsten Haase.

Andreas Binggeli håller med. Han tycker det är viktigt att man ända från början har en professionell målsättning med spelen och att man tänker på vad varje spel kan användas till.

”Det är också viktigt att man har stöd från institutionens IT-avdelning, så att man till exempel vet att skolans IT-nätverk kan hantera att en hel klass spelar samtidigt. Detsamma gäller för datorer och hårdvara: Man måste kunna vara säker på att skolans datorer faktiskt kan hantera de spel man vill använda i undervisningen. Annars faller det hela platt till marken”, säger Andreas Binggeli.

Läs mer

För oss på Lenovo är innovation inte bara något vi gör. Den är en del av vårt dna. Den gör oss till den vi är och kännetecknar allt vi gör – från mobilen i din ficka och glödlamporna i ditt smarta hem till servrarna i ditt datacenter. Och mycket mer.

Lenovo.se

 “Det finns hjälp att få”

Coronapandemin har inneburit stora förändringar för i princip alla delar av vår vardag. Nu varnar experterna för att nästa våg av ohälsa inte främst kommer att handla om vår fysiska hälsa utan om hur vi mår inombords. Men det finns hjälp att få. I telefonen du kanske håller i din hand just nu finns hjälpen närmare än någonsin.

När ohälsan ökar behövs nya sätt att fånga upp patienter och skapa fler vägar till hjälp. På Doktor24 finns utöver läkare och sjuksköterskor även rutinerade psykologer. De flesta patientdialoger sker via chatt, ett verktyg som har många fördelar.

Chatt underlättar kontakt
Hanna Rohani, legitimerad psykolog på Doktor24 tror att den enkla och tillgängliga kontakten via mobilen bidrar till att digitala tjänster blivit så populära: ”Många uppskattar att kunna chatta med en psykolog, det är smidigt och kan kännas mindre påträngande än att möta någon ansikte mot ansikte, förhoppningsvis blir då tröskeln till att ta det första viktiga steget lägre. Med tidiga insatser kan svårare problem ofta undvikas.” säger Hanna Rohani.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp vid psykisk ohälsa eftersom problemen då kan förvärras och bli långvariga. Vid en utmattningsdepression kan det handla om många månader, ibland år, innan man är tillbaka i jobb och vardag igen.

Tryggt att få hjälp digitalt
Utöver att det känns tryggt att få hjälp digitalt i sitt eget hem, innebär själva textchatten och formulerandet av tankar i skrift att kärnan av problemet kan nås snabbare. Eftersom dialogen finns kvar kan man som patient gå tillbaka och läsa råden igen. Det ökar också förutsättningarna för att de viktiga hemövningarna faktiskt blir av.

Ekonomiska svårigheter och oro för jobb och hälsa orsakar sämre psykiskt välmående och förstärker känslor av stress. Hanna Rohani ser en risk att många som nu drabbas inte tänker på att de faktiskt kan få hjälp: ”Problemen kan bli till en nedåtgående spiral där både familjelivet, jobbet och hälsan drabbas. Enkla och smidiga vägar till hjälp är mer angeläget än någonsin.”

www.doktor24.se

Fakta om Doktor24
Doktor24:s psykologer finns tillgängliga via chatt eller video på vardagar och helger kl.8-17, både för enstaka psykologbesök och digitala behandlingsprogram (KBT) för bland annat depression, ångest, sömnbesvär och stress.
Besöket är kostnadsfritt och det finns oftast tider samma dag eller vecka.

www.doktor24.se

Innovativa mobilitetslösningar
från Schaeffler

Med sitt tekniska kunnande och sin höga tillverkningskompetens ger Schaeffler som globalt verksam underleverantör till fordons- och tillverkningsindustrin ett avgörande bidrag till omformningen och vidareutvecklingen av mobilitet.

Fordonsindustrin är stadd i snabb förändring. Klimatskydd, befolkningstillväxt och urbanisering sätter villkoren för mobiliteten. Härtill kommer de nya möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Tack vare hög innovationsförmåga genom forskning och utveckling kan Schaeffler bidra till omvandlingen av fordonsindustrin på ett avgörande sätt. För Schaeffler betyder detta inte bara investeringar i olika drivformer som elmobilitet med batteri och bränslesceller, hybridisering och vidareutvecklingen av förbränningsmotorn utan även satsningar inom framställning och lagring av energi och innovativa urbana mobilitetskoncept som det autonoma systemet Schaeffler Mover.

Schaeffler Mover bygger en bro mellan urban elmobilitet och autonom körning. Konceptet medger snabb och miljövänlig transport av personer och varor. Det är baserat på en fordonsplattform som i en kompakt enhet innehåller såväl drivning, batteri och bromsar som styrning. På denna plattform kan olika fordonsvarianter konstrueras på ett flexibelt sätt.

Hjärtat i plattformen är fyra stycken Schaeffler Intelligent Corner Modules (iCorner) som helt styrs ”by Wire“ och som på platsbesparande sätt inbegriper alla drivnings- och underredskomponenter i en modul. Schaeffler Intelligent Corner Module kan erbjuda en hjulvinkel på upp till 90°. Detta gör fordonet extremt lättmanövrerat och att det t.o.m. kan parkeras sidledes. Och man kan vända på en femöring.

Det av Schaeffler utvecklade Space Drive System utgör länken mellan styrning för automatiserad fordonsstyrning och hjulmoduler. Tillsammans med GPS och omgivningssensorer utgör detta en bas för helautomatisk körning.

Schaeffler-gruppen är en globalt verksam underleverantör till fordons- och tillverkningsindustrin med säte i bayerska Herzogenaurach. Företaget levererar avancerade komponenter och system som används i tillverkningen av motorer, växlar och underreden. Därutöver erbjuder Schaeffler kullager- och glidlagerlösningar för ett stort antal industriella applikationer. Schaeffler är med cirka 87 500 medarbetare på 170 platser i mer än 500 länder ett av världens största familjeföretag.

Läs mer om Schaeffler på www.schaeffler.se eller kontakta Mathias Lindgren, Manager Nordic Automotive på mail mathias.lindgren@schaeffler.com

Lejagruppen

Lejas VD Johan Olsson | Leja utför asfaltering i Botkyrka
 Lejas VD Johan Olsson | Leja utför asfaltering i Botkyrka

De går i bräschen för hållbara transporter

För Lejagruppen är hållbarhetsarbetet en viktig grundsten i koncernens verksamhet. Nu satsar de på helt fossilfria transporter – innan 2030.

Lejagruppen har en gedigen historia som sträcker sig ända tillbaka till 1940-talet. Det var då de två lastbilscentralerna Spånga-Järfälla och Mälaröåkarna grundades. År 2006 slogs åkerierna ihop under namnet SpångaMälarö LBC AB.  Tio  år senare bytte hela verksamheten – som då hade utökats markant – namn till Leja.
– Leja är i dag strukturerat i sju bolag varav tre är våra huvudnäringar: åkeri, schakt och transport samt entreprenad. Vi har cirka 100 medarbetare och en sammanslutning av ett stort antal individuella åkare under vårt paraply. Det gör att vi har en bred, samlad kompetens och många års erfarenhet bakom rattar och spakar, säger Johan Olsson, vd på Leja.

Enligt Sveriges Åkeriföretag förväntas efterfrågan på transporter öka stadigt – samtidigt riktas ljuset mot transporternas påverkan på miljö och klimat. För Leja handlar hållbarhetsarbete om att bidra till en förändring, snarare än att det ska se bra ut på pappret.
– Vi försöker därför tänka hållbart i både smått och stort, från ekologisk kaffe till solceller på kontorslokalernas tak. Vår certifiering för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015 bidrar till ett strukturerat arbetssätt där vi ständigt driver oss själva framåt, säger Jenny Kleiner, hållbarhetschef på Leja.

Bolaget har antagit Transportutmaningen, som innebär att de senast 2030 endast ska utföra fossilfria inrikestransporter.
– Men vår målsättning är att lyckas nå dit snabbare än 2030. I ett nytt projekt undersöker vi bland annat hur vi kan hitta bra och kostnadseffektiva alternativa drivmedel för vårt åkeri. Biogas, HVO100 och RME är bara några exempel. Vi tror att det kommer behövas en fördelning av olika bränslesorter då tillgången i framtiden kan bli problematisk om man bara satsar på ett alternativ, säger Johan Olsson.

Som ett Fair Transportföretag lever Leja upp till krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Det handlar om att mäta, öppet redovisa och ta ansvar för en ständig förbättring.
– Just nu testar vi ett system med fokus på sparsam körning. Några förare har fått möjlighet att i realtid via en skärm i sin lastbil följa och därmed även kunna förbättra sitt körbeteende, säger Johan Olsson.

All statistik från körningarna följs upp av Leja och om projektet faller väl ut, är bolagets förhoppning att kunna installera skärmarna i alla åkerifordon.
– Det är en win-win-situation – vi kan minska både våra utsläpp och slitaget på lastbilarna och samtidigt spara på bränsle. Dessutom kan förarna se hur de är rankade i jämförelse med andra förare. Det sporrar dem till att köra bättre och mer miljömedvetet än sina kollegor, avslutar Jenny Kleiner.

Läs mer

Leja-gruppen har tre huvudnäringar:

  • Åkeri
  • Schakt och transport
  • Entreprenad

Leja Schakt & Transport AB arbetar med transporter, uthyrning av containrar, snöröjning, sandsopning och försäljning av grus och jordprodukter. Leja Entreprenad AB tillgodoser marknaden för markentreprenader såsom till exempel vägbyggnationer och vägunderhåll. Leja Åkeri AB kör uteslutande distribution.

Läs mer om Leja på www.lejagruppen.se.

Botkyrka kommun

Hållbart arbete utforskas i Botkyrka

Mittemot Tullinge station ligger sedan januari 2019 ett KTH-labb, en jobbhubb. Härifrån har över sextio deltagare, de flesta Tullingebor, möjlighet att jobba några dagar i veckan.  Närheten till fullt utrustade arbetsplatser med rum för digitala möten, och tillgång till elcyklar minskar resandet och underlättar vardagspusslet.

Jobbhubben är ett så kallat ”living lab”, en studie med deltagare som testar nya lösningar. En av de som varit med sen jobbhubben öppnade 2019 är Linnéa Fryxell, som arbetar på Bayer Pharmaceuticals
– Det bästa är att slippa resandet, det sparar mycket tid i vardagen! Sen är jobbhubben ett bra komplement till att jobba hemifrån, den är en ordentlig arbetsplats.

Många av deltagarna är anställda av Ericsson, som är en av parterna i forskningsprojektet tillsammans med bland annat Botkyrka kommun och Stockholms stad. Ericsson har aktivt uppmuntrat sina medarbetare att delta i studien. En av dem är Mattias Strålin:
– Det kom ett meddelande från HR med frågan om man ville jobba från Tullinge och jag tog kontakt med min chef direkt! Jag sparar säkert två timmar om dagen genom att jobba från hubben. Med olika platser att arbeta ifrån blir det dessutom variation i jobbet.

Många deltagare väljer att jobba från hubben när de vill vara fokuserade. Ashna Ahmed, också på Ericsson, tycker det är perfekt några dagar i veckan:
– På hubben jobbar jag effektivt. Där är inget som stör, hela miljön handlar om fokus. Sen ligger hubben mellan två gym, så de dagar jag jobbar därifrån missar jag aldrig träning!

Studien undersöker vilka klimatvinster som finns med tillgänglighetstjänster som jobbhubbar, genom att de minskar behov av resande. Många deltagare tror att efterfrågan på resfritt arbete kommer öka framöver.
– Vi kommer se mer sånt här i framtiden! I och med Corona kommer folk inte vilja trängas i pendeltrafiken, och det är ohållbart att pendla med bil. Nu tror jag omställningen går snabbt när organisationer inser att arbete på distans fungerar bra, säger Linnéa Fryxell.

www.sams.kth.se

 

Studien drivs av Mistra SAMS, ett forskningsprogram som undersöker digitala plattformar och nya tillgänglighets- och mobilitetstjänster ur ett hållbarhetsperspektiv.
Mistra SAMS är ett samarbete mellan KTH och VTI Statens transportforskningsinstitut, och finansieras av Mistra.

www.sams.kth.se

Stort behov av nya behandlingar mot psykisk ohälsa

Fler än 300 miljoner människor världen över lever med någon av de stora psykiatriska diagnoserna depression, schizofreni eller bipolär sjukdom. Även om det finns många effektiva läkemedel är det fortfarande många patienter som inte blir hjälpta eller får svåra biverkningar. Det svenska forskningsbolaget Gabather nyttjar ny kunskap om hur signaler överförs i hjärnan för att utveckla helt nya läkemedel som ska kunna hjälpa fler patienter.

För den drabbade och dess anhöriga innebär psykisk ohälsa ofta ett stort lidande. Förutom psykiska symptom som ångest, oro, nedstämdhet eller vanföreställningar får de flesta patienter som lider av psykisk ohälsa också en nedsatt kognitiv förmåga med försämrat minne och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

– Kunskapen inom området ökar hela tiden och bilden blir mer och mer komplex kring vad det är som verkligen bidrar till den psykiska ohälsan och varför vissa blir hjälpta av läkemedel och andra inte. De behandlingar som finns idag har revolutionerat livet för många människor, samtidigt vet vi att väldigt många fortfarande saknar effektiva behandlingar. Vi ser därför hur viktigt det är med fortsatt forskning som vår, som försöker angripa problemen på nya sätt, säger Michael-Robin Witt, vd på Gabather.

De stora läkemedelsgrupperna inom psykiatrin idag verkar huvudsakligen genom serotonin-, dopamin- eller GABA-systemen som alla är involverade i att föra över signaler i hjärnan. De flesta läkemedel utvecklades för många decennier sedan och slår brett mot systemen, vilket förklarar de problem med biverkningar som många patienter upplever. Ytterligare en utmaning är att det tar lång tid, ofta flera veckor, innan behandlingarna får någon effekt.

– Vi fokuserar vår forskning och läkemedelsutveckling på GABA-systemet. De två ämnena GABA och glutamat måste finnas i rätt balans, och cirka 90 procent av all signalöverföring som sker i hjärnan sker tack vare ett väl utbrett nätverk av receptorer i GABA/glutamatsystemet. Mer och mer forskning tyder på att en obalans där har en betydande roll i flera psykiatriska diagnoser och de senaste åren har fokuset särskilt riktats mot GABA-systemets roll i kognition, depression och schizofreni, säger Michael-Robin Witt.

Gabathers forskare har identifierat molekyler som justerar GABA-systemets aktivitet på ett helt nytt sätt och mycket mer träffsäkert än vad dagens läkemedel gör. Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede, men de resultat som forskarna sett hittills stärker bilden av att nya sätt att modifiera GABA-systemet kan bli ett viktigt tillskott i framtida behandlingar av psykisk ohälsa. Gabather har redan kunnat visa att deras första läkemedelskandidat tas upp väl i kroppen och att biverkningsprofilen är gynnsam. Nästa steg är en klinisk studie i patienter som lider av kognitiv nedsättning i samband med depression.

– Inlärningsförmåga och minne är två viktiga komponenter som ofta försämras kraftigt vid depression vilket påverkar möjligheterna att bli frisk. Det här är något som det inte pratas så mycket om, men som är viktigt att adressera. Det är också viktigt att vi försöker hitta nya vägar att förbättra psykisk hälsa och vi hoppas att vår forskning kan bidra till ökad förståelse för sjukdomarnas komplexitet och i förlängningen också nya potentiella behandlingar, säger Michael-Robin Witt.

Om de första studierna i patienter blir framgångsrika väntar troligtvis fler forskningsstudier där man testar om Gabathers läkemedelskandidater kan vara effektiva mot schizofreni och psykos.

– Vi ser ett stort intresse från de globala läkemedelsbolagen för att hitta nya angreppssätt, så mycket talar för att vår forskning kan tas vidare och på sikt göra stor skillnad för många patienter. Vårt forskarteam jobbar hela tiden hårt för att så ska ske. Det behövs för att vi ska kunna bromsa den negativa utvecklingen med ökande psykisk ohälsa världen över, säger Michael-Robin Witt.

Läs mer om Gabather här

Presenteras av:

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North Growth Market.

Mats Konradsson med sin syster Åsa Konradsson-Geuken. Åsa är docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet. Foto: Jonas Geuken
Mats Konradsson med sin syster Åsa Konradsson-Geuken. Åsa är docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet. Foto: Jonas Geuken

Schizofreni – en folksjukdom

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som drabbar c:a 0.4-1% av världens befolkning och innebär mentala störningar samt förändrad verklighetsuppfattning. Sjukdomen är i de flesta fall av kronisk karaktär och leder till en genomsnittlig livsförkortning med c:a 15 år jämfört med befolkningen i stort.

Skrivet av: Åsa Konradsson-Geuken, docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet.

Min bror insjuknade i schizofreni när jag var 14 år gammal. Min värld rasade samman och min brors sjukdom skulle komma att förändra mitt liv för alltid. Sjukdomen har såklart orsakat mycken sorg men den har också givit mig positiva erfarenheter och en enorm drivkraft att försöka förstå sjukdomen på ett djupare plan. Genom min brors sjukdom har jag också fått en ökad empati för andra människor som uppvisar ett avvikande beteende. Det är snarare så att människor med någon form av psykisk funktionsvariation kan se vardagliga ting på ett annat sätt och även har en förmåga att beskriva dessa på ett sätt som stimulerar mig.

Om min bror inte drabbats av schizofreni så hade jag varken doktorerat, blivit schizofreniforskare eller docent i farmakologi med fokus på utvecklingen av nya och bättre läkemedel mot schizofreni. Jag hade heller inte suttit som styrelseledamot i Schizofreniförbundet på riksnivå. Det är min brors sjukdom som gjort att jag är där jag är idag.

Schizofreniförbundet är av staten en erkänd handikapporganisation med ca 2300 medlemmar, som stöder personer som drabbats av schizofreni och liknande psykossjukdomar samt deras anhöriga. Tillsammans arbetar vi för att nå konkreta förbättringar som kommer personer med psykiska sjukdomar och deras anhöriga till del i vardagen. Målet är högkvalitativ vård och rehabilitering som rättar sig efter individens unika behov och förutsättningar. Personer med svår psykisk sjukdom ska få hjälp med att forma ett självständigt liv ute i samhället efter avslutad sjukhusvård.

Schizofreniförbundet är en viktig part som påtryckargrupp både på riks- och lokalnivå i frågor som rör denna patientgrupp. För att nå ut med rätt information och kunskap, och för att uppnå konkreta förbättringar och minska stigmatiseringen i samhället så bedriver Schizofreniförbundet flera olika projekt, tex:

 StigmaWatch - arbetar för korrekt rapportering av psykisk sjukdom i svenska medier för att minska stigmatiseringen.

Bättre psykosvård –  riktar sig till beställarpolitiker och vårdorganisationer med syfte att minska återfall i psykos vid schizofreni eller liknande psykossjukdomar. Fokus i kampanjen är: ”Bättre psykosvård genom bättre beställningar”.

BUSKUL – ett uppsökande projekt för att stödja barn och unga i framför allt socialt utsatta områden och som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom.

Prospect – utbildningsprogram för själverfarna, anhöriga och personal inom vård och omsorg.

Schizofreniförbundets projekt finansieras av: Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

 

Presenteras av:

Symtom vid schizofreni delas in i tre grupper

- Positiva symtom (psykos): hallucinationer och vanföreställningar.

- Negativa symtom: känslomässig avtrubbning, brist på motivation och glädje.

- Kognitiva störningar: svårigheter att fokusera, att vara uppmärksam och klara av ett ordnat tänkande samt brister i minnesfunktioner, verbal förståelse och i abstrakt tänkande.

Läs mer på:
www.schizofreniforbundet.se

E-post: office@schizofreniforbundet.se
Växelnummer: 08-545 559 80