Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic, Kofax.

Automatisering som framgångsrecept 

Bransch efter bransch går mot en mer automatiserad framtid, men många företag behöver stöttning i hur de ska gå till väga. Kofax har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med digitalisering och automatisering och i och med ökade krav och nya regelverk är deras tjänster mer angelägna än någonsin.
– Vår teknik hjälper till att skapa framtidens organisation, säger Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic.
 

Genom att vara en flexibel och kunnig leverantör med bred expertis ligger Kofax i framkant i automationsbranschen. Deras erbjudande utgår från filosofin Work Like Tomorrow™— today, vilket i praktiken innebär en ständig strävan mot målet att hjälpa till att skapa framtidens organisationer – och en större tillväxt och lönsamhet hos sina kunder.  

– Många företag har flera typer av system och en massa olika flöden, vilket ibland kan skapa ineffektivitet och frustration hos medarbetarna. Sann digital transformation handlar om att arbeta smartare i hela organisationen, från front office till back office. Det handlar om att anställda arbetar mer effektivt och fokuserar på strategiska och kvalitiva arbetsuppgifter samtidigt som de levererar en friktionsfri kundupplevelse. Digitaliseringen hjälper människan i flödet, och genererar ett positivt resultat. I slutändan leder det till en roligare arbetsplats, säger Pernilla Rissanen. 

Ett flexibelt end-to-end-system
Med hjälp av en intelligent automationsplattform, en så kallad end-to-end-lösning, erbjuder Kofax sina kunder support i hela flödet: från att fånga datan och omvandla den till ett digitalt format till att få ut en analys och ett resultat. Men systemet är flexibelt och går att anpassa efter redan befintliga system. 

– Man måste inte använda hela vår plattform, vi kan ta olika byggstenar och integrera i befintliga automatiseringsdelar och affärssystem. Vi skräddarsyr utifrån hur processerna ser ut och vilka behov som finns, säger Pernilla Rissanen. 

EU:s förslag om nya regelverket AI Act 
I takt med att företag och organisationer samlar på sig allt mer data, så ökar behovet av nya lagar och bestämmelser kring integritetsfrågor, och Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, AI Act. Oavsett AI Act eller inte, ser Kofax här en möjlighet att hjälpa organisationer, företag och medarbetare med intelligenta automationslösningar.  

– Vi ser till att det inte finns felaktigheter i systemet. Detta genom att bland annat automatisera dokumentarbetsflöden och tillämpa konsekventa affärsregler och dataskyddspolicyer, säger Pernilla Rissanen. 

Automatiseringen fortfarande bara i startgroparna
När det kommer till digitalisering och automatisering ligger Sverige och Norden långt fram. I grund och botten handlar Kofax arbete om att hjälpa till att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsgivare, genom att föra samman människor med modern digitaliseringsteknik. Och framtiden ser ljus ut, menar Pernilla. 

– Vi är bara i startgroparna – det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra. 

Kofax gör det möjligt för organisationer att Work Like Tomorrow™—today. Vår intelligenta automationsplattform omvandlar informationsintensiva manuella arbetsflöden till digitala. Genom att kombinera Kofax kognitiva datafångst, RPA, processorkestrering, analys och mobila lösningar, resulterar bl a i snabbare kundhantering och ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet, samtidigt som företaget minskar risken inom regelefterlevnad och compliancefrågor.  

Fakta om oss: 1900 anställda i 31 olika länder, > 25 000 kunder globalt och +850 samarbetspartners. 8 av de 10 största globala bankerna använder Kofax lösningar, samma gäller 7 av de 10 största försäkringsbolagen samt 3 av de 5 största logistikföretagen.  

Läs mer om vilka arbetsflöden som företag automatiserar idag och varför i Kofax 2022 Intelligent Automation Benchmark Study 

  Intresserad av att veta mer? Fyll i vårt intresseformulär så kontaktar vi dig 

Besök oss på https://www.kofax.com/ 

En kvalitativ hemarbetsplats – med tjänsten Home Office as a Service

Framtidens arbetsplats är den som till stor del är på distans. Det visar en undersökning från Internetstiftelsen, där nio av tio vill fortsätta arbeta i viss utsträckning på annan plats än kontoret. Detta faktum ställer ökade krav på arbetsgivaren att kvalitetssäkra arbetsplatser i hemmet.

– Därför har vi tjänsten Home Office as a Service (HOaaS) där företag erbjuds en stabil, ergonomisk och kvalitetssäkrad hemarbetsplats, säger Anna Rosén, Key Account Manager på Prodoc.

Pandemin gjorde att vi snabbt tvingades ställa om till distansarbete. Förändringen i hur vi arbetar innebär därför nu ett nytt ansvar hos arbetsgivaren att möjliggöra för personalen att jobba hemifrån – utan att tumma på varken ergonomin eller den kvalitativa utrustningen.

– Oavsett vad man landar i är vi övertygade om att det är viktigt att ha en tydlig policy kring hur man ska arbeta och när man förväntas vara på kontoret. Annars tenderar det att resultera i osäkerhet hos medarbetare, och en känsla av att de ”skolkar” om de inte infinner sig på plats.

Ett optimalt hemmakontor
Olika ad hoc-lösningar där arbetsgivaren, eller den anställde, behöver skaffa utrustning för att arbeta hemifrån är i längden ohållbart. Detta då det skapar en administrativ börda och oklarheter över vem som bär ansvar för vad.

Prodocs nya tjänst Home Office as a Service möter denna utmaning till en fast månadskostnad.

– Med vår tjänst kan företag enkelt erbjuda alla sina anställda en kvalitetssäkrad hemarbetsplats som möter många av de ergonomiska villkor som skall uppfyllas enligt arbetsmiljölagen. Med tjänstens standardiserade utformning, där alla anställda kan få exakt likadana hemarbetsplatser underlättas också handhavande, utbildning och support, säger Anna Rosén.

Hon förklarar att en attraktiv arbetsplats idag är den där man har tillåtelse att vara flexibel, och att medarbetarnas värderingar kring arbetsvillkor är annorlunda nu än förr. Samtidigt uppstår nya frågeställningar när arbetet hamnar i den privata sfären.

Arbetsgivarens ansvar kommer framöver handla mycket om att varje medarbetare har bra verktyg för att arbeta hemifrån. Ett ergonomiskt kontor är närmast självklart och behöver bli det även när det är på distans, förklarar hon.

– Vår lösning uppfyller just det. Samtidigt som det är en bekväm arbetsplats blir det också extremt viktigt att man kan stänga igen, och när arbetsdagen är slut förvandlas arbetsplatsen till en fin byrå.

Enkelt att komma igång
Installationen av Prodocs hemmakontor är enkelt. Det stilrena skåpet innehåller så gott som allt: ett höj- och sänkbart bord, ergonomisk stol, och även videokamera, trådlösa hörlurar, tangentbord och en ergonomisk mus. En enda sladd behövs kopplas in i datorn för att skapa den perfekta arbetsstationen.

– Vi ansvarar för montering, leverans och uppstart. Men en stor fördel är att vi också kan ta över det administrativa ansvaret, så kallat asset management. Allt eftersom personalsammansättningen förändras tar vi på oss allt från underhåll till att hämta tillbaka eller flytta utrustningen.

– Det här är en allt-i-ett-lösning som gör att arbetsgivare enkelt och varaktigt kan möta kraven som ställs nu när arbetsmarknaden förändrats och hemarbete för många blir naturligt och permanent.

Anna Rosén berättar även att många tror att möbeln kräver ett stort utrymme, och således inte är ett alternativ för de som bor i mindre lägenheter.

– Det gäller att hitta en yta som är cirka 1,5 meter bred, och de brukar de flesta ha. Vi har levererat in till centrala stan och utan problem fått upp den i lägenheten, säger hon och avslutar:

– Så det stämmer inte; faktum är att det här är en lösning för alla, oavsett förutsättningar.

Läs mer om Prodoc här
Läs mer om Home Office as a Service här

Prodocs vision är att göra din arbetsplats effektivare och enklare.

Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc omsätter idag ca 220 miljoner om året. Prodoc har ca 60 anställda med kontor och logistikcenter i Stockholm.

Fotograf: Andreas R Sjöström

Så blir du en bättre ledare i det nya normala: ”Kommer krävas mer av dig som chef”

Undersökningar visar på att distansarbete är här för att stanna – vilket ställer nya krav på chefer för att skapa en bra arbetsplatskultur i den nya, hybrida vardagen.
– Just därför tog vi fram en omfattande guide för att kunna göra det lättare i övergången som vi befinner oss i, berättar Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Hybrid- och distansarbete har blivit praxis, vilket visar sig tydligt i Great Place to Works undersökning från i juni. Där fastslogs att nio av tio svenskar i någon utsträckning vill fortsätta arbeta från distans.

– 53 procent anser att distansarbetet påverkat arbetet till det bättre och 60 procent tycker att privatlivet har påverkats positivt. Vår slutsats är att vi kunnat anpassa oss till situationen och nyttjat dess fördelar med minskade restider, ökad flexibilitet och en bättre livsbalans. Det finns ingen anledning att återgå till hur det var innan pandemin men all anledning att anpassa sitt ledarskap ytterligare så att det fungerar långsiktigt, säger Maria Grudén, vd.

Så hur ska en chef egentligen verka när vi inte längre träffas lika frekvent som innan? Det har Great Place to Work svaren på i sin nyligen lanserade guide om hybridarbete – och ledarskapet som krävs för att lyckas med ett sådant upplägg.

1. Visa tillit och förtroende gentemot dina medarbetare
Framgångsrikt ledarskap resulterar i engagerade medarbetare och högre lönsamhet. Företag som har utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplatser, en lista som bygger just på vilken grad av tillit som råder inom organisationen, har 59 % högre vinstmarginaler än genomsnittliga svenska företag.

– Tillit är ännu viktigare när det kommer till hybridarbete. Som ledare måste du aktivt visa att du har förtroende för dina medarbetare och att du litar på att de kommer att vara leverera oavsett om de är på plats fysiskt eller digitalt.

Tilliten måste gå åt två håll. Som chef ska du lita på dina medarbetare, men medarbetarna ska också känna att de kan lita på dig.

– När vi inte arbetar som förr blir det än mer centralt att leda med tillit, och det kommer krävas mer av dig som chef. I våra medarbetarundersökningar är det jättetydligt. De med högst grad av tillit är även de organisationer som klarade sig bäst under pandemin. Vill du vara lönsam och ha engagerade medarbetare är tilliten ett måste. Här måste du som ledare föregå med gott exempel.

2. Lägg ingen värdering i det ena eller andra
Att tänka digital first men att röra sig sömlöst mellan det digitala och det fysiska, ofta samtidigt då vissa är med på länk medan andra är med i rummen, utan att lägga någon värdering i det enda eller det andra kommer att vara viktigt om engagemanget och innovationskraften ska fortgå, menar Maria Grudén.

– Som chef måste du ha fokus på hur medarbetarna faktiskt vill jobba och se till att det finns teknik och verktyg som stöttar ett sådant upplägg på lång sikt.

– Som ledare är det viktigt att du lever som du lär, därför kan det vara klokt att som chef delvis jobba på distans och delvis på kontor för att förtydliga att båda alternativen är okej.

Att människor möts, bollar idéer och får tillfällen att prata både fördjupat och spontant kan vara ett behov som behöver uppfyllas. Uppgiften för chefen fortsättningsvis blir att väga dessa mot varandra, och hitta nya vägar framåt så att det fungerar oavsett varifrån man arbetar.

– Som ledare har du ett verksamhetsansvar att tänka på och du måste se till att företaget inte tappar en del av den innovation som uppstår vid fysiska möten.

3. Situationsanpassa ditt ledarskap
Kommunikationen och tilliten måste anpassas efter vad som fungerar för de olika individerna – något som Maria Grudén medger kan vara en utmaning. Somliga klarar bättre av att inte ses lika ofta och göra avstämningar, medan andra behöver personlig och mer frekvent support. Att adressera varje kollega utefter deras förutsättningar och önskemål blir A och O.

– Det är viktigt att kontinuerligt ha dialog kring hur du jobbar, hur det fungerar och hur du vill ha det. En ung nyanställd i behov av handledning kanske trivs och utvecklas bäst på kontoret medan en erfaren medarbetare med småbarn eller lång resväg jobbar mest effektivt på distans. Som chef bör du komma överens med var och en om bästa upplägg och utvärdera det löpande.

Lika viktigt är det att anpassa arbetssättet utifrån behov och möjlighet när det gäller arbetsuppgifter och organisation.

– För vissa medarbetare och organisationer passar inte det hybrida upplägget och då är det viktigt att du som ledare är kommunikativt öppen och tydlig med varför. Återigen handlar allt om tillit och att vara trovärdig i sina beslut och sin kommunikation, säger Maria.

4. Anpassa det fysiska kontoret
Avslutningsvis tipsar Maria Grudén om att se över hur kontoret är utformat:

– Det pratas mycket om att bygga ett digitalt kontor, men i det hybrida upplägget är den fysiska platsen fortfarande en viktig byggsten. Men den behöver inte se ut som före pandemin. Bygg och planera för kreativa möten – och erbjud samtidigt avskildhet för de som behöver komma hemifrån och jobba fokuserat. Få alla medarbetare att känna att det finns en anledning och möjlighet att komma till kontoret för att både arbeta och hänga. För även om tillit är ledarens viktigaste egenskap är det enormt viktigt att du som ledare bäddar för en kultur där medarbetarna känner en stark tillhörighet och gemenskap. Den måste du nu bygga både digitalt och fysiskt.

– På vår webb kan du ta del av vår utförliga och kostnadsfria guide för alla ledare som vill skapa en optimal hybridarbetsplats med engagerade medarbetare och hög lönsamhet.

Här kan du ladda ner den kostnadsfria guiden från Great Place to Work

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i våra undersökningar.

Så förenar villahissen Cibes Air teknisk innovation och smakfull design

Allmänhetens bild av en hiss är ofta att den är skrymmande och har ett industriellt utseende – men är en nödvändighet för många. Gävleföretaget Cibes erbjuder hissar som utmanar konventioner med funktionalitet, teknik och design i främsta ledet. Deras nya villahiss, Cibes Air, har ett uppdaterat utseende och originella funktioner som ger användaren förbättrad komfort.

Att investera i en villahiss har många fördelar, den framtidssäkrar hemmet, ger ökad komfort och höjer dessutom fastighetsvärdet. När industridesignerna Ida Eriksson och Gustav Berg satte sig vid ritbordet för att ta fram Cibes senaste villahiss, Cibes Air, ville de kombinera skandinavisk design och intuitiv funktion.
– Det viktigaste under designprocessen var att tänka sig in i användaren och se villahissen ur dennes perspektiv. Vi ville att hissen skulle vara enkel att förstå och passa in i många människors hem. Att göra den modulär var också viktigt, det vill säga, smidig att installera och förändra, säger Gustav Berg, industridesigner på Cibes.

– Vi ville få bort industrikänslan och få hissen att kännas mer som en inredningsdetalj. Hissen finns i tre designkoncept som inkorporerar naturmaterial som bambu, ek, lin och ull. Det är viktigt för oss att arbeta med miljövänliga material. Utöver det designkoncept du väljer kan du välja bland flertalet färger och tillval och på så sätt göra hissen mer personlig, säger Ida Eriksson, industridesigner på Cibes.

Unik ergonomisk design
Cibes Air har våningsknappar som integrerats i handledaren, mycket för att fånga upp den naturliga instinkten att hålla sig i handledaren under hissfärden.
– Vi upplevde att det blev mer ergonomiskt att ha knapparna i handledaren, på så sätt får man hela funktionen i samma rörelse. Det blir dessutom enklare att hålla ned våningsknappen under hela resan, säger Ida Eriksson.

Innovativ stoppknapp och panoramaglasat schakt
En viktig del i utformningen av Cibes Air var också att tänka innovativt kring den röda nödstoppsknappen som finns i många hissar av samma kategori.
 Ett problem med den typiska nödstoppsknappen är att det är svårt att se om den är intryckt. Vi försökte i stället skapa en nödstoppsknapp som smälter in i designen och sitter på en platt yta. På så sätt ser man en brytningslinje och förstår varför hissen står still, säger Gustav Berg.

Något som Cibes är helt ensamma på marknaden om är att det går att glasa samtliga fyra sidor på deras hissar, vilket ger ett luftigt och elegant utseende. Med många designval och ett modulbaserat koncept är Cibes Air en spännande villahiss för den inredningsintresserade publiken.
– Många vet inte hur enkelt det är att installera en hiss i hemmet. Med Cibes Air får man en tillgänglighetslösning som både underlättar vardagen och höjer värdet på huset, avslutar Gustav Berg.

Läs mer om Cibes Air här.

 

Om Cibes
Cibes Lift Groups historia började 1947 i Järbo, nu är de en internationell koncern med verksamhet i över 50 länder. Smart svensk ingenjörskonst och design av högsta kvalitet är hemligheten bakom framgångarna. De räknas nu som en av Europas ledande tillverkare av utrymmeseffektiva, modulbaserade hissar. Läs mer på www.cibeslift.se.

Facebook:
www.facebook.com/CibesLiftSverige
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/cibesliftsverige

Få en byggnad att rocka med fasadskivor av stenullsfiber 

Att bygga nya byggnader eller renovera kan innebära stora påfrestningar på miljön. Rockpanel är företaget som minskar de här påfrestningarna med deras fasadskivor av stenullsfiber, ett mycket hållbart materialval. Förutom att deras skivor är bra för miljön, så ger de arkitekten en stor frihet och håller ned kostnaderna.  

Byggbranschen kan på många sätt ses som mycket konservativ där mycket ska till innan man börjar prova nya innovationer och idéer. Rockpanel, som ägs av Rockwool, grundades 1988 och har funnits i Sverige i nästan tre år. Med deras fasadskivor grundade på vulkanstenen basalt, som har ytterst lite miljöpåverkan, vill de skaka om branschen och bryta gamla mönster.  

– Tillverkningen går till som så att vi blandar basalt och återvunnet material och smälter det på 1500 grader. Detta blir till stenullsfiber som vi sedan pressar till skivor som får en mycket hög densitet. Basalt som material är mycket hållbart eftersom det finns i nästan outtömliga mängder, säger Allan Lindboe, Business Director - Nordics, Eastern Europe and Russia. 

– Fasadskivor som består av fler material som cement, vatten och träfibrer har på ett sätt sina fördelar, men även sina miljömässiga svagheter. Med oss får man en ren produkt som man kan smälta ner och sedan återvinna, vilket vi gör i vårt återvinningsprogram Rockwools Rockcycle, säger Matias Testart, Business Manager Sverige.  

Stor designfrihet
Förutom den uppenbara miljövinsten så är Rockpanels fasadskivor mycket intuitiva och ger arkitekter en stor designfrihet. Alla skivor kommer i en standardstorlek, men går att enkelt anpassas efter önskemål.  

– Man kan exempelvis perforera skivorna, börja dem och fräsa in mönster. I vårt breda sortiment har vi också skivor som efterliknar olika stenar, träslag och metaller. Vi har även en fasadskiva som kallas för chameleon som ger en yta som är i konstant förändring. Vi har garanterat en skiva som passar till varje projekt, säger Allan Lindboe.  

Mycket brandsäkra
En annan anledning till varför Rockpanels fasadskivor ligger i framkant är för att de är mycket brandsäkra. Medan konkurrenter behandlar sina skivor med kemikalier, så är Rockpanels brandsäkra från första början just eftersom de är gjorda av en vulkansten.  

– Det finns olika brandkrav beroende på vad man bygger och vi kan matcha de behov som finns. Vår skiva är certifierad med provningsmetoden SP FIRE 105, vilket är det minsta kravet en skiva måste ha för att kunna sitta på byggnader från 2 våningar. För höghus rekommenderar vi vår A2-skiva tillsammans med stenullsisolering. Med dessa två i kombination blir systemet i princip obrännbart, säger Matias Testart.  

Tids- och kostnadseffektiv
Att välja en fasadskiva från Rockpanel medför även en kostnadsbesparing, eftersom de är mycket användarvänliga och gör det enkelt för byggaren eller montören att arbeta med dem.  

– Genom att välja våra produkter kan man minska tiden med nästan 30 till 40 procent. Det kostar mycket pengar för byggaren att ha uppe ställningar och gubbar som monterar. Men med oss sparar man mycket pengar eftersom det går så snabbt, avslutar Matias Testart.  

Läs mer om Rockpanel.

Om Rockpanel
Rockpanel är en del av ROCKWOOL Group och startade i Danmark. Vi har varit verksamma i Sverige nu i 3 år. Just nu har vi en lansering av vårt nya Metals sortiment och vår Woods Design. Vi fokuserar även på en skol- och renoveringskampanj där vi inspirerar arkitekter och kommuner. 

Vill du veta mer om Rockpanel? Klicka här. 

Kontaktinformation:  
Försäljning: Robert Onar, Area Sales Manager för Stockholm, norra och östra Sverige. 
Tel. +46 (0)730 747790.
E-post: 
robert.onar@rockpanel.com.                    
Matias Testart, Business Manager Sverige.
Tel. +46 (0)738 661779
E-post: 
matias.testart@rockpanel.com  
Kundtjänst: Innesälj och info: Magnus Gunnarsson
Tel. +46 (0)8 403 00 165 

Beställning: Tel: +46 (0)8 403 00 165
E-post: info@rockpanel.se

 

Så utvecklar Ebersteinska gymnasiet framtidens e-sportspelare

Många förutspår att e-sporten i framtiden kan bli en av världens största sporter. Det är en sport, liksom bransch, som utvecklas i raskt tempo – vilket också ställer krav på de deltagande, men även på utrustningen. På Ebersteinska gymnasiet i Norrköping finns e-sportsutbildningen som nu går in på sitt sjätte år som aktiva.

Att kombinera e-sport och skola i ett är ett tämligen nytt koncept, men i takt med e-sportens genomslag världen över ökar även mängden skolor som öppnar för möjligheten. En av dessa är Ebersteinska gymnasiet i Norrköping som med en e-sportsfokuserad idrottsutbildning ämnar för att utveckla eleverna inom dels e-sport, men likväl även inom bland annat uthållighet, träning och kost.

– Barnsjukdomarna som tillkommer när man startar en ny idrottsprofil har vi vuxit ifrån. Man märker att allt fler förstår och intresserar sig för vårt koncept nu, jämte starten 2016. Skillnaden nu är att folk förstår att utbildningen kräver mer än enbart spelande, säger Jonas Dahl, tidigare aktiv spelare och numera huvudinstruktör på utbildningen.

– Det finns inget proffs som spelar hela tiden. Det krävs att de sköter den fysiska biten också: kost, sömn, ergonomi och så vidare.

Tydligt upplägg
Upplägget kring utbildningen är ett tämligen enkelt sådant. Genom att kombinera en nationell gymnasieutbildning med e-sport får eleverna alla förutsättningar för en god utveckling inom området. Förutom spelandet beblandas utbildningen även med många gympass och idrottsteori.

– Vårt mål är att ge dem den bästa möjliga chansen att lyckas, och för att göra det krävs det att de kan bibehålla fokus – vilket även är en fundamental egenskap inom e-sport. Grundkonceptet är att det ska få en utbildning som de kan söka sig vidare med, men likväl även vidareutbilda sig inom just e-sporten, förklarar Drazen Dijak, samordnare.

Mycket fokus ligger även på inkvotering. Att alla ska inkluderas är en självklarhet i alla skolor, men här innebär det ett ytterligare steg. Med hjälp av tätt samarbete hittar eleverna nära vänner som de även blir goda lagkamrater med och tävlar och tränar ihop.

– Många kan uppfatta e-sport som en individuell sport. Det är det väldigt sällan, och det är knappast där individualismen segrar, fortsätter Drazen Dijak.

Framgång genom samarbeten
Goda förutsättningar är viktigt inom alla branscher och sporter, men kanske ännu viktigare inom e-sporten. Till skillnad från mer traditionella sporter utvecklas det digitala fortfarande i raketfart, och saker kan snabbt bli föråldrade och kräva nya uppgraderingar. På Ebersteinska finns en sporthall, med ett 50-tal PC-system och konsoler, där varje enskild elev får en personlig dator.

– Samarbeten med olika aktörer möjliggör att vi kan vara i framkant och uppgradera när det behövs. Det som vi har med till exempel Lenovo är ett absolut måste för att vi och eleverna ska lyckas, menar Jonas Dahl.

Eleverna har även tillgång till lokalen och medföljande kök även utanför lektionstid och på helger – under premissen att de även klarar av sina övriga skolämnen.

– Självklart är e-sporten viktig, men fokus får inte heller försvinna från andra ämnen. Vi är väldigt noga med att eleverna och dess vårdnadshavare förstår vårt koncept innan de börjar; vad vi kräver, och vad de kan kräva tillbaka. Det vi kräver är att skolan också fungerar, det är det viktiga för oss, säger Jonas Dahl och Drazen Dijak avslutar:

– Vi stämmer av väldigt ofta, finns det risk för underkända ämnen lägger vi mer tid på dessa ett tag. Balans är väldigt viktigt för att lyckas och vi ger dem verktygen för att lyckas inom både skola och e-sport.

Läs mer om Lenovo här

Fakta om Ebersteinska och e-sport: Ebersteinska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola belägen i Norrköping, e-sport som idrottsprofil har funnits sedan HT2016. Idrottsprofilen läses som ett utökat program med fokus på e-sport i alla tre år. E-sporteleverna på skolan har vunnit flertalet utmärkelser inom ålderskategorin 15-20 år i League of Legends, Counter-Strike, FIFA, Overwatch och Rocket League.

Hållbara och tillgängliga lärmiljöer

Genomtänkta och rätt utformade lärmiljöer kan påverka inlärningen på ett positivt sätt. Tillsammans med skolor och arkitekter skapar Kinnarps hållbara lärmiljöer som stöttar elever och personal i deras vardag - i dag, i morgon och lång tid framöver.

En hållbar och tillgänglig lärmiljö är flexibel och uppfyller de unika krav som ställs på skolmiljöer. Den kan lätt anpassas efter olika behov och lärsituationer och låter alla individer, oavsett behov och förutsättningar, må bra och utvecklas. Det handlar helt enkelt om att ha rätt funktioner på rätt plats och produkter som kan användas enskilt eller tillsammans på flera olika sätt som skapar en flexibel och inkluderande lärmiljö.

Kinnarps arbetar aktivt tillsammans med pedagoger, elever, forskare, arkitekter och andra experter inom skolans värld för att ständigt utveckla nya produkter och inredningslösningar för skolmiljöer. I projektet ”Classroom by” har man låtit Rektor Elisabet Ingemarsson, Lärmiljöexpert, skoldesigner och forskare Peter C. Lippman samt Hjärnberikad och KAKA Arkitekter rita upp sina ideala klassrum och motivera deras val av inredning. Några nyckelord som återkommer är individanpassat, aktivitetsbaserat, helhet, trygghet, översikt, färg och rörelse.

Det finns inget färdigt facit till den perfekta fysiska miljön. Vägen till en bra lärmiljö handlar om att göra en grundlig kartläggning. För att kunna veta vad som behövs krävs först förståelse för hur den nuvarande lärmiljön fungerar. Vilka behov som finns nu, framtida arbetssätt och hur de påverkar behoven i framtiden.

Läs mer om Kinnarps här.

5 FRÅGOR ALLA SKOLOR BÖR STÄLLA SIG INFÖR EN FÖRÄNDRING AV LÄRMILJÖN:
1. Hur fungerar vår verksamhet i dag – till exempel vad gäller samarbete, kreativitet och trygghet?
2. Hur stödjer vår fysiska miljö inlärningen?
3. Hur upplevs akustik, ljus och luft i våra miljöer?
4. Hur stödjer vår lärmiljö hälsa och välmående hos elever och personal?
5. Är lärmiljöerna anpassade efter nuvarande och framtida arbetssätt och behov?

Läs mer om Kinnarps här.

Dustcontrol eliminerar skadliga partiklar i luften

En trygg och säker livsmedelsindustri grundar sig i en säker liksom hygienisk produktion. Samtidigt är det nästintill omöjligt att på egen hand bli av med de många osynliga och skadliga partiklar som florerar i våra närmiljöer. Ett utsugningssystem likt Dustcontrols kan både lösa problemet – och öka allt från kvalitet till lönsamhet.

Vid sin start 1972 började svenskbolaget från Norsborg, Dustcontrol, att verka primärt inom byggindustrin. Deras produkter togs fram för att få upp allt damm som uppstod vid arbetet, och huvudsakligen för att se till att människorna inte utsattes för skadliga partiklar. I dag finns deras lösningar hos så gott som alla tillverkande industrier i form av avancerade sugsystem och stoftavskiljare – med fabriken fortsatt i Norsborg i södra Stockholm.

Användbart i livsmedelsindustrin
Med ett nytt och bredare sortiment finns nu även flera lösningar för livsmedelsindustrin. Fördelarna är många till antalet; Dustcontrols stoftavskiljare möjliggör återanvändning av material som sorterats ut, exempelvis i form av olika torrvaror, och en effektiv användning gör gott för både människa och maskineri.

– Vi specialiserar oss på punkutsug, att suga upp dammet precis där det uppstår. De sugpunkter som vi skapar gör att vi behöver mindre luft för att suga, vilket gör att vi kan använda mindre maskiner. Det i sin tur innebär att mindre energi går åt, säger Peter Ufer, Sales Director Scandinavia på Dustcontrol, och fortsätter:

– Det osynliga är det farliga. Det man inte ser kommer lätt ner i lungorna och är svårt att få bort. Genom vårt HEPA13-filter kan vi filtrera bort 99,95 procent av alla skadliga partiklar.

Unika och kundanpassade lösningar
Förutom en imponerande mängd erfarenhet ligger Dustcontrol i rejäl framkant vad gäller kundanpassade alternativ. Peter Ufer exemplifierar det med mjölstoft som uppstår i bagerier – där risken är stor för hälsoproblem hos bageriets personal om de andas in det, likaså kan det orsaka explosioner.

– Då placeras en utsugningspunkt i varje område där mjöl används, och det fångas upp direkt istället för att spridas i luften.

– Vårt utsugningssystem för livsmedel bidrar verkligen till en säkrare och renare produktion. Vi kallar det för ”Good For Food – When Clean Is Not Enough”.

Det framgångsrika arbetet väntas fortsätta; alldeles nyligen lanserade Smart Panel ett konfigurerbart styrsystem som passar majoriteten av Dustcontrols anläggningar. En standardiserad lösning innebär korta ledtider, utökad funktionalitet och ännu fler fördelar till deras kunders ”healthy business”.

Läs mer om Dustcontrol här

  • 170 medarbetare.
  • Grundat 1972.
  • Huvudkontor och fabrik i Norsborg.
  • Företaget är familjeägt.
  • Omsätter cirka 335 milj.kr.
  • Dotterbolag i England, Tyskland, Österrike, USA och Finland.
  • Återförsäljare i Europa, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika.
Simulering av en läkemedelsmolekyls (upplyst) passage genom ERCO Pharmas atommodell av hudens barriär.

Datorsimulering banar väg för framtidens medicin

ERCO Pharma är Life Science-bolaget vars patentsökta datormodell av mänsklig hud möjliggör virtuella experiment. Tekniken innebär att man, på atomnivå, kan simulera hudens barriärfunktion samt interaktionerna mellan hudstrukturen och tillsatser i beredningar för exempelvis läkemedel och kosmetika.

– Tekniken innebär att vi vetenskapligt och snabbt kan förklara hur olika formuleringar och tillsatser fungerar, så att den aktiva substansen kan passera till de levande delarna av huden eller blodet. Vår teknologi kan ge företag stora konkurrensfördelar och en ökad snabbhet i framtagningen av nya unika substanser, säger Magnus Lundborg, forskningschef; Fil.dr. organisk kemi, apotekare.

Bygger på långsiktig akademisk forskning
Datormodellen bygger på åratal av akademisk forskning och ett nära arbete med forskningsgruppen för molekylär biofysik på SciLifeLab i Solna samt forskningsgruppen för hudbarriärforskning på Institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet i Stockholm.

– Jag arbetade i många år nära nobelpristagaren i kemi 2017, Jacques Dubochet. Målet var att lösa hudbarriärens struktur på molekylnivå för att få en sann bild av hudens barriär, vilken hindrar exempelvis läkemedel från att komma in. ERCO Pharma skapades utifrån att vi lyckades lösa den grundläggande strukturen och skapa en funktionell atommodell av hudbarriären, säger Lars Norlén, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm; Docent i dermatologi vid Karolinska Institutet.

Stor framtida marknad
Administrering av läkemedel via huden innebär många fördelar och att applicera tekniken på ett brett område innebär en stor framtida marknad.

– Den kanske praktiskt medicinskt viktigaste fördelen är följsamheten. Vi vet att ungefär hälften av patienterna gör det doktorn säger och genom en enklare administrering med till exempel ett plåster kan man sannolikt höja den procenten. Dessutom vill vi att läkemedelsdosen ska ligga i det terapeutiska fönstret. Genom att administrera läkemedel genom huden får man en betydligt jämnare kurva, med mindre toppar och dalar som är vanligt vid tablettbehandling, säger Lars Norlén.

Kommersialiserar bolagets unika teknologi
ERCO Pharma kommersialiserar nu den egenutvecklade, patentsökta teknologin och ger därmed kunder möjligheten att optimera sina formuleringar och öka förståelsen för hur och varför olika tillsatser fungerar.

– Vi har en paradigmskiftesteknologi som innebär ökad förståelse av resultat från laborativa och kliniska studier. Med datorsimuleringstekniken står vi på tröskeln till att i framtiden kunna simulera funktionen av mänskliga organ på en atomär nivå, avslutar Magnus Lundborg.

Läs mer om ERCO Pharma

Antal personer i verksamheten: 10
Huvudkontor: Stockholm
Privatägt bolag grundat 2014. Verksamheten bygger på 30-årig forskning vid Karolinska Institutet.
Hemsida: ercopharma.com
Kontakt: info@ercopharma.com

Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel

Likvärdiga, så kallade generiska, läkemedel är utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling.1

Alla godkända läkemedel uppfyller samma kvalitetskrav; ett lägre pris behöver inte innebära sämre kvalitet. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen. Generiska läkemedel motsvarar 62 procent av volymen på den svenska läkemedelsmarknaden.2

Generiska läkemedel är likvärdigt med originalläkemedel. Generika har samma effekt (varken bättre eller sämre), men har ett annat namn och kommer från en annan leverantör. Läkemedelsverket godkänner generika efter studier som visar att läkemedel är medicinskt likvärdigt och lika säkert som originalläkemedlet.2

Sammanfattat så innehåller generiska läkemedel samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra. Generiska läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.3

3https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek.html

Ett tips är att lära sig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga på ditt apotek.

Paracetamol Orifarm 500 mg tabletter (paracetamol). Receptfritt läkemedel mot tillfällig värk och feber. Högre doser än rekommenderade kan medföra mycket allvarlig leverskada. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Naproxen Orifarm 250 mg tabletter (naproxen). Receptfritt läkemedel vid lätt till måttlig akut smärta och feber. Från 12 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under de tre sista månaderna av graviditeten. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel (diklofenak). Receptfritt läkemedel mot smärta i muskler och leder. Från 14 år. Använd inte på skadad hud eller under de tre sista månaderna av graviditeten. Undvik direkt solljus och solarium under behandling och 2 veckor därefter. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Ibuprofen Orifarm 200 mg/400 mg tabletter (ibuprofen). Receptfritt läkemedel vid tillfällig värk och feber. Från 12 år. Används max 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Ska undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Används ej vid magsår. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
1https://www.generikaforeningen.se/faq-items/vad-ar-generika/#:~:text=Generiska%20l%C3%A4kemedel%20%C3%A4r%20medicinskt%20utbytbara,kostnader%20f%C3%B6r%20forskning%20och%20utveckling.
2https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/utbytbara-lakemedel/tryggt-byte-for-patienten#hmainbody5
3https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek.html