This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic, Kofax.

Automatisering som framgångsrecept 

Bransch efter bransch går mot en mer automatiserad framtid, men många företag behöver stöttning i hur de ska gå till väga. Kofax har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med digitalisering och automatisering och i och med ökade krav och nya regelverk är deras tjänster mer angelägna än någonsin.
– Vår teknik hjälper till att skapa framtidens organisation, säger Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic.
 

Genom att vara en flexibel och kunnig leverantör med bred expertis ligger Kofax i framkant i automationsbranschen. Deras erbjudande utgår från filosofin Work Like Tomorrow™— today, vilket i praktiken innebär en ständig strävan mot målet att hjälpa till att skapa framtidens organisationer – och en större tillväxt och lönsamhet hos sina kunder.  

– Många företag har flera typer av system och en massa olika flöden, vilket ibland kan skapa ineffektivitet och frustration hos medarbetarna. Sann digital transformation handlar om att arbeta smartare i hela organisationen, från front office till back office. Det handlar om att anställda arbetar mer effektivt och fokuserar på strategiska och kvalitiva arbetsuppgifter samtidigt som de levererar en friktionsfri kundupplevelse. Digitaliseringen hjälper människan i flödet, och genererar ett positivt resultat. I slutändan leder det till en roligare arbetsplats, säger Pernilla Rissanen. 

Ett flexibelt end-to-end-system
Med hjälp av en intelligent automationsplattform, en så kallad end-to-end-lösning, erbjuder Kofax sina kunder support i hela flödet: från att fånga datan och omvandla den till ett digitalt format till att få ut en analys och ett resultat. Men systemet är flexibelt och går att anpassa efter redan befintliga system. 

– Man måste inte använda hela vår plattform, vi kan ta olika byggstenar och integrera i befintliga automatiseringsdelar och affärssystem. Vi skräddarsyr utifrån hur processerna ser ut och vilka behov som finns, säger Pernilla Rissanen. 

EU:s förslag om nya regelverket AI Act 
I takt med att företag och organisationer samlar på sig allt mer data, så ökar behovet av nya lagar och bestämmelser kring integritetsfrågor, och Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, AI Act. Oavsett AI Act eller inte, ser Kofax här en möjlighet att hjälpa organisationer, företag och medarbetare med intelligenta automationslösningar.  

– Vi ser till att det inte finns felaktigheter i systemet. Detta genom att bland annat automatisera dokumentarbetsflöden och tillämpa konsekventa affärsregler och dataskyddspolicyer, säger Pernilla Rissanen. 

Automatiseringen fortfarande bara i startgroparna
När det kommer till digitalisering och automatisering ligger Sverige och Norden långt fram. I grund och botten handlar Kofax arbete om att hjälpa till att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsgivare, genom att föra samman människor med modern digitaliseringsteknik. Och framtiden ser ljus ut, menar Pernilla. 

– Vi är bara i startgroparna – det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra. 

Kofax gör det möjligt för organisationer att Work Like Tomorrow™—today. Vår intelligenta automationsplattform omvandlar informationsintensiva manuella arbetsflöden till digitala. Genom att kombinera Kofax kognitiva datafångst, RPA, processorkestrering, analys och mobila lösningar, resulterar bl a i snabbare kundhantering och ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet, samtidigt som företaget minskar risken inom regelefterlevnad och compliancefrågor.  

Fakta om oss: 1900 anställda i 31 olika länder, > 25 000 kunder globalt och +850 samarbetspartners. 8 av de 10 största globala bankerna använder Kofax lösningar, samma gäller 7 av de 10 största försäkringsbolagen samt 3 av de 5 största logistikföretagen.  

Läs mer om vilka arbetsflöden som företag automatiserar idag och varför i Kofax 2022 Intelligent Automation Benchmark Study 

  Intresserad av att veta mer? Fyll i vårt intresseformulär så kontaktar vi dig 

Besök oss på https://www.kofax.com/ 

En kvalitativ hemarbetsplats – med tjänsten Home Office as a Service

Framtidens arbetsplats är den som till stor del är på distans. Det visar en undersökning från Internetstiftelsen, där nio av tio vill fortsätta arbeta i viss utsträckning på annan plats än kontoret. Detta faktum ställer ökade krav på arbetsgivaren att kvalitetssäkra arbetsplatser i hemmet.

– Därför har vi tjänsten Home Office as a Service (HOaaS) där företag erbjuds en stabil, ergonomisk och kvalitetssäkrad hemarbetsplats, säger Anna Rosén, Key Account Manager på Prodoc.

Pandemin gjorde att vi snabbt tvingades ställa om till distansarbete. Förändringen i hur vi arbetar innebär därför nu ett nytt ansvar hos arbetsgivaren att möjliggöra för personalen att jobba hemifrån – utan att tumma på varken ergonomin eller den kvalitativa utrustningen.

– Oavsett vad man landar i är vi övertygade om att det är viktigt att ha en tydlig policy kring hur man ska arbeta och när man förväntas vara på kontoret. Annars tenderar det att resultera i osäkerhet hos medarbetare, och en känsla av att de ”skolkar” om de inte infinner sig på plats.

Ett optimalt hemmakontor
Olika ad hoc-lösningar där arbetsgivaren, eller den anställde, behöver skaffa utrustning för att arbeta hemifrån är i längden ohållbart. Detta då det skapar en administrativ börda och oklarheter över vem som bär ansvar för vad.

Prodocs nya tjänst Home Office as a Service möter denna utmaning till en fast månadskostnad.

– Med vår tjänst kan företag enkelt erbjuda alla sina anställda en kvalitetssäkrad hemarbetsplats som möter många av de ergonomiska villkor som skall uppfyllas enligt arbetsmiljölagen. Med tjänstens standardiserade utformning, där alla anställda kan få exakt likadana hemarbetsplatser underlättas också handhavande, utbildning och support, säger Anna Rosén.

Hon förklarar att en attraktiv arbetsplats idag är den där man har tillåtelse att vara flexibel, och att medarbetarnas värderingar kring arbetsvillkor är annorlunda nu än förr. Samtidigt uppstår nya frågeställningar när arbetet hamnar i den privata sfären.

Arbetsgivarens ansvar kommer framöver handla mycket om att varje medarbetare har bra verktyg för att arbeta hemifrån. Ett ergonomiskt kontor är närmast självklart och behöver bli det även när det är på distans, förklarar hon.

– Vår lösning uppfyller just det. Samtidigt som det är en bekväm arbetsplats blir det också extremt viktigt att man kan stänga igen, och när arbetsdagen är slut förvandlas arbetsplatsen till en fin byrå.

Enkelt att komma igång
Installationen av Prodocs hemmakontor är enkelt. Det stilrena skåpet innehåller så gott som allt: ett höj- och sänkbart bord, ergonomisk stol, och även videokamera, trådlösa hörlurar, tangentbord och en ergonomisk mus. En enda sladd behövs kopplas in i datorn för att skapa den perfekta arbetsstationen.

– Vi ansvarar för montering, leverans och uppstart. Men en stor fördel är att vi också kan ta över det administrativa ansvaret, så kallat asset management. Allt eftersom personalsammansättningen förändras tar vi på oss allt från underhåll till att hämta tillbaka eller flytta utrustningen.

– Det här är en allt-i-ett-lösning som gör att arbetsgivare enkelt och varaktigt kan möta kraven som ställs nu när arbetsmarknaden förändrats och hemarbete för många blir naturligt och permanent.

Anna Rosén berättar även att många tror att möbeln kräver ett stort utrymme, och således inte är ett alternativ för de som bor i mindre lägenheter.

– Det gäller att hitta en yta som är cirka 1,5 meter bred, och de brukar de flesta ha. Vi har levererat in till centrala stan och utan problem fått upp den i lägenheten, säger hon och avslutar:

– Så det stämmer inte; faktum är att det här är en lösning för alla, oavsett förutsättningar.

Läs mer om Prodoc här
Läs mer om Home Office as a Service här

Prodocs vision är att göra din arbetsplats effektivare och enklare.

Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc omsätter idag ca 220 miljoner om året. Prodoc har ca 60 anställda med kontor och logistikcenter i Stockholm.

Fotograf: Andreas R Sjöström

Så blir du en bättre ledare i det nya normala: ”Kommer krävas mer av dig som chef”

Undersökningar visar på att distansarbete är här för att stanna – vilket ställer nya krav på chefer för att skapa en bra arbetsplatskultur i den nya, hybrida vardagen.
– Just därför tog vi fram en omfattande guide för att kunna göra det lättare i övergången som vi befinner oss i, berättar Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Hybrid- och distansarbete har blivit praxis, vilket visar sig tydligt i Great Place to Works undersökning från i juni. Där fastslogs att nio av tio svenskar i någon utsträckning vill fortsätta arbeta från distans.

– 53 procent anser att distansarbetet påverkat arbetet till det bättre och 60 procent tycker att privatlivet har påverkats positivt. Vår slutsats är att vi kunnat anpassa oss till situationen och nyttjat dess fördelar med minskade restider, ökad flexibilitet och en bättre livsbalans. Det finns ingen anledning att återgå till hur det var innan pandemin men all anledning att anpassa sitt ledarskap ytterligare så att det fungerar långsiktigt, säger Maria Grudén, vd.

Så hur ska en chef egentligen verka när vi inte längre träffas lika frekvent som innan? Det har Great Place to Work svaren på i sin nyligen lanserade guide om hybridarbete – och ledarskapet som krävs för att lyckas med ett sådant upplägg.

1. Visa tillit och förtroende gentemot dina medarbetare
Framgångsrikt ledarskap resulterar i engagerade medarbetare och högre lönsamhet. Företag som har utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplatser, en lista som bygger just på vilken grad av tillit som råder inom organisationen, har 59 % högre vinstmarginaler än genomsnittliga svenska företag.

– Tillit är ännu viktigare när det kommer till hybridarbete. Som ledare måste du aktivt visa att du har förtroende för dina medarbetare och att du litar på att de kommer att vara leverera oavsett om de är på plats fysiskt eller digitalt.

Tilliten måste gå åt två håll. Som chef ska du lita på dina medarbetare, men medarbetarna ska också känna att de kan lita på dig.

– När vi inte arbetar som förr blir det än mer centralt att leda med tillit, och det kommer krävas mer av dig som chef. I våra medarbetarundersökningar är det jättetydligt. De med högst grad av tillit är även de organisationer som klarade sig bäst under pandemin. Vill du vara lönsam och ha engagerade medarbetare är tilliten ett måste. Här måste du som ledare föregå med gott exempel.

2. Lägg ingen värdering i det ena eller andra
Att tänka digital first men att röra sig sömlöst mellan det digitala och det fysiska, ofta samtidigt då vissa är med på länk medan andra är med i rummen, utan att lägga någon värdering i det enda eller det andra kommer att vara viktigt om engagemanget och innovationskraften ska fortgå, menar Maria Grudén.

– Som chef måste du ha fokus på hur medarbetarna faktiskt vill jobba och se till att det finns teknik och verktyg som stöttar ett sådant upplägg på lång sikt.

– Som ledare är det viktigt att du lever som du lär, därför kan det vara klokt att som chef delvis jobba på distans och delvis på kontor för att förtydliga att båda alternativen är okej.

Att människor möts, bollar idéer och får tillfällen att prata både fördjupat och spontant kan vara ett behov som behöver uppfyllas. Uppgiften för chefen fortsättningsvis blir att väga dessa mot varandra, och hitta nya vägar framåt så att det fungerar oavsett varifrån man arbetar.

– Som ledare har du ett verksamhetsansvar att tänka på och du måste se till att företaget inte tappar en del av den innovation som uppstår vid fysiska möten.

3. Situationsanpassa ditt ledarskap
Kommunikationen och tilliten måste anpassas efter vad som fungerar för de olika individerna – något som Maria Grudén medger kan vara en utmaning. Somliga klarar bättre av att inte ses lika ofta och göra avstämningar, medan andra behöver personlig och mer frekvent support. Att adressera varje kollega utefter deras förutsättningar och önskemål blir A och O.

– Det är viktigt att kontinuerligt ha dialog kring hur du jobbar, hur det fungerar och hur du vill ha det. En ung nyanställd i behov av handledning kanske trivs och utvecklas bäst på kontoret medan en erfaren medarbetare med småbarn eller lång resväg jobbar mest effektivt på distans. Som chef bör du komma överens med var och en om bästa upplägg och utvärdera det löpande.

Lika viktigt är det att anpassa arbetssättet utifrån behov och möjlighet när det gäller arbetsuppgifter och organisation.

– För vissa medarbetare och organisationer passar inte det hybrida upplägget och då är det viktigt att du som ledare är kommunikativt öppen och tydlig med varför. Återigen handlar allt om tillit och att vara trovärdig i sina beslut och sin kommunikation, säger Maria.

4. Anpassa det fysiska kontoret
Avslutningsvis tipsar Maria Grudén om att se över hur kontoret är utformat:

– Det pratas mycket om att bygga ett digitalt kontor, men i det hybrida upplägget är den fysiska platsen fortfarande en viktig byggsten. Men den behöver inte se ut som före pandemin. Bygg och planera för kreativa möten – och erbjud samtidigt avskildhet för de som behöver komma hemifrån och jobba fokuserat. Få alla medarbetare att känna att det finns en anledning och möjlighet att komma till kontoret för att både arbeta och hänga. För även om tillit är ledarens viktigaste egenskap är det enormt viktigt att du som ledare bäddar för en kultur där medarbetarna känner en stark tillhörighet och gemenskap. Den måste du nu bygga både digitalt och fysiskt.

– På vår webb kan du ta del av vår utförliga och kostnadsfria guide för alla ledare som vill skapa en optimal hybridarbetsplats med engagerade medarbetare och hög lönsamhet.

Här kan du ladda ner den kostnadsfria guiden från Great Place to Work

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i våra undersökningar.

Så förenar villahissen Cibes Air teknisk innovation och smakfull design

Allmänhetens bild av en hiss är ofta att den är skrymmande och har ett industriellt utseende – men är en nödvändighet för många. Gävleföretaget Cibes erbjuder hissar som utmanar konventioner med funktionalitet, teknik och design i främsta ledet. Deras nya villahiss, Cibes Air, har ett uppdaterat utseende och originella funktioner som ger användaren förbättrad komfort.

Att investera i en villahiss har många fördelar, den framtidssäkrar hemmet, ger ökad komfort och höjer dessutom fastighetsvärdet. När industridesignerna Ida Eriksson och Gustav Berg satte sig vid ritbordet för att ta fram Cibes senaste villahiss, Cibes Air, ville de kombinera skandinavisk design och intuitiv funktion.
– Det viktigaste under designprocessen var att tänka sig in i användaren och se villahissen ur dennes perspektiv. Vi ville att hissen skulle vara enkel att förstå och passa in i många människors hem. Att göra den modulär var också viktigt, det vill säga, smidig att installera och förändra, säger Gustav Berg, industridesigner på Cibes.

– Vi ville få bort industrikänslan och få hissen att kännas mer som en inredningsdetalj. Hissen finns i tre designkoncept som inkorporerar naturmaterial som bambu, ek, lin och ull. Det är viktigt för oss att arbeta med miljövänliga material. Utöver det designkoncept du väljer kan du välja bland flertalet färger och tillval och på så sätt göra hissen mer personlig, säger Ida Eriksson, industridesigner på Cibes.

Unik ergonomisk design
Cibes Air har våningsknappar som integrerats i handledaren, mycket för att fånga upp den naturliga instinkten att hålla sig i handledaren under hissfärden.
– Vi upplevde att det blev mer ergonomiskt att ha knapparna i handledaren, på så sätt får man hela funktionen i samma rörelse. Det blir dessutom enklare att hålla ned våningsknappen under hela resan, säger Ida Eriksson.

Innovativ stoppknapp och panoramaglasat schakt
En viktig del i utformningen av Cibes Air var också att tänka innovativt kring den röda nödstoppsknappen som finns i många hissar av samma kategori.
 Ett problem med den typiska nödstoppsknappen är att det är svårt att se om den är intryckt. Vi försökte i stället skapa en nödstoppsknapp som smälter in i designen och sitter på en platt yta. På så sätt ser man en brytningslinje och förstår varför hissen står still, säger Gustav Berg.

Något som Cibes är helt ensamma på marknaden om är att det går att glasa samtliga fyra sidor på deras hissar, vilket ger ett luftigt och elegant utseende. Med många designval och ett modulbaserat koncept är Cibes Air en spännande villahiss för den inredningsintresserade publiken.
– Många vet inte hur enkelt det är att installera en hiss i hemmet. Med Cibes Air får man en tillgänglighetslösning som både underlättar vardagen och höjer värdet på huset, avslutar Gustav Berg.

Läs mer om Cibes Air här.

 

Om Cibes
Cibes Lift Groups historia började 1947 i Järbo, nu är de en internationell koncern med verksamhet i över 50 länder. Smart svensk ingenjörskonst och design av högsta kvalitet är hemligheten bakom framgångarna. De räknas nu som en av Europas ledande tillverkare av utrymmeseffektiva, modulbaserade hissar. Läs mer på www.cibeslift.se.

Facebook:
www.facebook.com/CibesLiftSverige
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/cibesliftsverige