Spara tid och få mer tid för patienter - med Omilon

Teknik ska underlätta, inte komplicera. Det är viktigt för Omilon, bolaget som med sin taligenkänning, digitala diktering och journalskrivning frigör tid för vårdpersonal.

– Med hjälp av tekniken kan vårdgivare lägga mindre tid på dokumentering och mer tid på patienten, berättar Helen Kenzler, vd Omilon.

Nyligen gick företagen Max Manus och Conscriptor samman och bildade Nordens ledande verksamhet inom effektiv dokumentation; Omilon. Bolagets syfte är att spara tid hos vårdgivare och kommuner genom att förenkla administrationen med sitt utbud av produkter och tjänster, däribland taligenkänning.

– Behovet av den här typen av produkter och tjänster är stort. Många läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper, även utanför vården, anser att de lägger alltför mycket tid på dokumentation. Med taligenkänning kan man redan under mötet med sin patient tala in anteckningar som förs till journalen, som kan vara tillgänglig direkt för andra i vårdflödet, men även för patienten, berättar Helen Kenzler.

En sammanslagning för att vårdens bästa
Omilon finns i Sverige, Norge och Danmark med över 250 anställda. De erbjuder utöver taligenkänning och digital diktering, även journalskrivning där medicinska sekreterare transkriberar vårdpersonalens ljudfiler och skriver in i journalen.

– Sammanslagningen mellan Conscriptor och Max Manus innebär ett bolag med bred kompetens som är helt unik i vår bransch. Man kan som kund använda sig av en enstaka tjänst eller alla tre.

Omilon märker av ett intresse från många större verksamheter, både offentliga och privata, som vill effektivisera sina arbetsflöden. Genom att använda teknik, frigörs tid, som sedan kan användas till exempelvis vård och patientmöten.

– Syftet med vår teknik är att det ska vara enkelt för medarbetaren. På mindre än en timme kan de till exempel komma igång med taligenkänning. Varje användare har en unik användarprofil och systemet tränas upp efter hur den specifika användaren uttrycker sig. Verktyget har i grunden en ordbok, som utvecklas kontinuerligt.

Nya behov i spår av pandemin
Pandemin innebär givetvis att vården och även kommunerna är oerhört pressade. Den uppkomna situationen har, vilket är allmänt känt, ökat takten i digitaliseringen. Behovet av att hitta nya arbetssätt är därför stort och verktyg som frigör tid till gagn för patient och direkt vård uppskattas naturligtvis.

– Intresset för våra tjänster har helt klart ökat, och vi får allt fler konkreta efterfrågningar just nu, avslutar Helen Kenzler.

Omilon (tidigare Conscriptor & Max Manus) är en nordisk leverantör av tjänster & produkter inom området vårddokumentation. Vi har över 20 års av erfarenhet kring taligenkänning och våra 250 medarbetare hjälper dagligen över 50 000 medarbetare i vården med journalföring.
Läs mer på omilon.com

Bildtext: Anders Hultman, skadechef på Läkemedelsförsäkringen. Foto: Johan Lindsten.

Den mest förmånliga försäkringen för den som skadas av läkemedel

Nästan alla läkemedel, 99,5%, som säljs i Sverige omfattas av en försäkring, den så kallade Läkemedelsförsäkringen. Om man skadas av sitt läkemedel kan man enkelt ansöka om ersättning.

– Det är ett väldigt förmånligt sätt att söka ersättning på. Dessutom är det kostnadsfritt, säger Anders Hultman, skadechef på Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedel är till för att bota, lindra och förebygga sjukdomar.

Innan ett läkemedel godkänns och släpps på den svenska marknaden har det genomgått rigorösa prövningar för att se att det inte ger allvarliga biverkningar. Inget läkemedel är helt utan biverkningar men oftast är biverkningarna så små att nyttan av läkemedlet överväger. 

– Även om man mycket omsorgsfullt testar ett läkemedel innan det godkänns så finns det de som kan reagera negativt. Det beror på våra individuella förutsättningar eller sjukdomens art, säger Anders Hultman.

Läkemedelsförsäkringen ger ett brett skydd
Skador som med övervägande sannolikhet har orsakats av biverkningar som man inte kunnat förutse omfattas av Läkemedelsförsäkringen. En grundregel är dock att skadan måste vara allvarligare än de problem som man har medicinerats för. Ersättningen från försäkringen baseras på svensk skadeståndsrätt.

– Är man drabbad är det enkelt och kostnadsfritt att ansöka om ersättning via vår hemsida. Därefter kommer våra skadereglerare och medicinska rådgivare att titta på fallet och göra en bedömning. Accepterar man inte vårt beslut kan det överklagas till Läkemedelsskadenämnden, säger Anders Hultman.

Alternativet till att ansöka om ersättning hos Läkemedelsförsäkringen kan vara att själv genom domstol stämma ett läkemedelsbolag. Det är dock något som Anders Hultman inte vill rekommendera, bland annat för att beviskraven är högre och dessutom kan det bli väldigt dyrt.

– I en domstol så räcker det inte med att bevisa att det är läkemedlet som orsakat skadan. Man måste också bevisa att företaget antingen har varit försumligt eller att det finns en säkerhetsbrist med produkten. Det kan vara mycket svårt att bevisa, säger han och avslutar:

– Då är det mycket bättre att kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer på www.lff.se

Presenteras av:

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB ägs gemensamt av 271 svenska aktörer inom läkemedels- och sjukvårdssektorn och är inte vinstdrivande.

För att Läkemedelsförsäkringen ska gälla ska läkemedlet komma från ett företag eller en organisation som har tecknat en försäkring hos oss. Läkemedlet kan vara receptfritt eller ordinerat till dig, men det ska ha använts enligt föreskrifter och anvisningar.

Läs mer här

Genius™ Digital Diagnostics System gör screening för livmoderhalscancer både snabbare och exaktare”, säger Michael Quick, chef för forskning och utveckling på Hologic.

”Med artificiell intelligens tar vi cancerpreventionen till nästa nivå”

– Gynekologisk cellprovskontroll med cytologi är lika viktigt som någonsin, men det ställs höga krav på dem som har till uppgift att hitta ett litet fåtal avvikande celler bland de 70 000-80 000 cellerna i ett cellprov. Genom att kombinera digital avbildning med artificiell intelligens kan Genius™ Digital Diagnostics System snabbt analysera varenda cell på ett objektglas, något som kommer att revolutionera screening för livmoderhalscancer, säger Michael Quick, Hologics chef för forskning och utveckling inom bland annat digital cytologi.

Att undersöka cellprover i mikroskop för att hitta tidiga tecken på cancer är lite som att söka efter en nål i en höstack. Icke desto mindre är det tack vare just denna teknik, cytologin, som antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige nästan halverats sedan screeningprogram med cellprovskontroller infördes på 1960-talet.

Som ledande inom populationsbaserad screening har Hologic vid flera tillfällen flyttat gränserna, inte minst inom kvinnohälsa.
År 1996 lanserades ThinPrep®, det första godkända vätskebaserade testet för gynekologisk cellprovskontroll.

– Fördelen med detta test är att proverna är av högre kvalitet och visar mer representativa celler än konventionella utstryk, förklarar Michael Quick.

År 2008 introducerades Hologics Aptima® HPV Assay som detekterar det virus som orsakar livmoderhalscancer. Till skillnad från äldre HPV-tester som är DNA-baserade analyserar Aptima HPV istället mRNA vilket ger samma höga känslighet, men signifikant förbättrad specificitet, alltså förmågan att skilja mellan potentiellt farliga och harmlösa infektioner.
Och nu är det dags igen: Genius™ Digital Diagnostics System sållar snabbt fram de mest diagnostiskt relevanta cellerna och visar dem i ett galleri på skärmen.

– Med AI tar vi screeningprocessen till en högre nivå, men det är alltjämt upp till patologer och cytodiagnostiker att tolka resultaten utifrån sin expertis, säger Michael Quick.

 


Innehållet i denna text är i informationssyfte och är inte avsett att vara medicinsk rådgivning.
Kontakta din läkare för specifika råd om din hälsa och behandling.
Hologic, Genius, ThinPrep och Aptima är registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag.
ADS-03145-NOR-SE Rev 001 @2021

Hologic är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsprogram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure.
För mer information om Hologic, besök www.hologic.com
Kontakt: nordicinq@hologic.com