MAX mottar pris från FN 2019 för sitt initiativ klimatpositiv, på bild från vänster Kaj Török, hållbarhetschef, Christoffer Bergfors vice vd.

MAX minskar sin klimatpåverkan för sjunde året i rad

MAX Burgers har arbetat systematiskt med klimatfrågan sedan 2008 när de bland annat lanserade världens första klimatmärkta meny. Nu är målet att fortsätta minska utsläppen med ytterligare 75 procent till år 2050.

– Den främsta insikten vi haft sedan vi började jobba systematiskt med klimatfrågan 2008 är att vi bara kan nå våra klimatmål om våra burgare med låg klimatpåverkan smakar minst lika bra som de med hög klimatpåverkan. År 2016 femdubblade vi antalet gröna burgare på menyn och idag kan varje hamburgare omvandlas till en växtbaserad burgare, säger Kaj Török, Hållbarhetschef på MAX Burgers. 

Inspirerar gästen till klimatsmarta val
Sedan dess har utbudet utökats till ett brett och gott urval av gröna burgare som gör det lätt för gästen att göra klimatmedvetna val vid restaurangbesöket och samtidigt låta sig inspireras till klimatsmarta val hemma. 

– Det viktigaste vi kan göra är att inspirera fler att göra mer. Och redan idag kan vi visa hur genom att erbjuda våra gäster mat som smakar gott och som är inom klimatets gränser, säger Kaj Török.

2019 fick MAX Burgers, som enda europeiska företag, ta emot FN:s pris Global Climate Action Award för sitt långtida arbete med klimatmärkta menyer, minskade utsläpp, fångat kol via fattigdomsbekämpande trädplanteringar i tropikerna och sitt initiativ klimatpositiv.

Vad är en måltid inom klimatets gränser?
WWF Sverige har räknat ut att år 2050 är vi tio miljarder människor på jordklotet och vår individuella klimatbudget är 0,5 kg CO2e utsläpp per måltid till lunch och middag samt 0,4 kg CO2e till frukost. Att minska utsläppen per måltid är MAX viktigaste klimatmål och resan till att snittmåltiden inte ska släppa ut mer än 0,5kg CO2e behöver göras tillsammans med gästerna. 

– Det viktigaste vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan är att minska snittmåltidens klimatpåverkan. Som ett steg har vi lanserat vår egen Delifresh Plant Beef som ger vår gäst möjligheten att välja växtbaserat protein till alla våra burgare, säger Kaj Török.

Restaurangvärldens bredaste öppet redovisade klimatanalys
Sedan 2008 har MAX restaurangvärldens bredaste öppet redovisade klimatanalys. Idag omfattar den hela värdekedjan, från lantbrukarens jord, transporter och förpackningar till gästens och medarbetarnas resor till och från restaurangerna. Många företag som arbetar aktivt med klimatfrågan tar bara hänsyn till sitt eget avtryck och missar resten av värdekedjans utsläpp. I MAX fall är hela värdekedjans utsläpp inräknat.

– I rapporten som släpps nu i juli kan vi se att vi för sjunde året i rad minskar våra utsläpp per omsatt krona i hela värdekedjan. Vi kommer under året att ha planterat det tredje miljonte trädet sedan 2008 och för första gången har vi även minskat hela värdekedjans totala utsläpp. Minskningen av det totala utsläppet anser vi dock inte nödvändigtvis är en framgång i sig - du äter ju i regel en lunch varje dag oavsett om den är på MAX eller inte. Det viktigaste är i stället att vi fortsätter minska klimatutsläppet per snittmåltid då det bättre speglar en minskning av samhällets utsläpp, säger Kaj Török avslutningsvis.

1) FOTNOT: https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/12/kriterier-one-planet-plate-2019.pdf

 

MAX Burgers grundades 1968 och är Sveriges äldsta burgarkedja. MAX vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare. Både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället. 

Sveriges godaste burgare rapport genomförs på uppdrag av MAX bland de rikstäckande burgarrestaurangerna av Capacent vartannat år. Senaste rapporten gjordes 2019.

Här ser ni resultatet: https://www.max.se/var-mat/var-mat/

BBQ Plantbeef är en vegansk burgare med lågt klimatavtryck.
Hanna Larsson, Chef Personalledning på Nobina Sverige och Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.

Ett långvarigt samarbete med gröna resultat 

Kollektivtrafiken har under många år legat i framkant i den gröna omställningen och på Nordens största kollektivtrafikföretag Nobina drivs 99 procent av bussarna med förnybara drivmedel eller ren el. Men de nöjer sig inte där, och tack vare det långa samarbetet med techföretaget Drivec får de ner bränsleförbrukningen ytterligare. – Drivec skapar tekniska lösningar som löser riktiga problem, säger Hanna Larsson, Chef Personalledning Nobina Sverige.

 Drivec utvecklar system som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökonsekvenserna för bussoperatörer, lastbilsåkerier och andra fordon inom transportindustrin.  

– Genom att bearbeta insamlad data från styrsystem kan vi med hjälp av algoritmer ta fram och presentera viktiga fordonsrelaterade mätetal och nyckeltal för kunden, säger Mikael Gabrielsson, Sales & Marketing Director, Drivec. 

Tack vare sin expertis och förmåga att skräddarsy lösningen efter varje unik kund är de idag ledande inom sitt skrå.  

Ecodriving och Fordonshälsa
Med Drivec:s system Ecodriving och Fordonshälsa är ambitionen att på riktigt uppnå viktiga miljömål; framför allt genom att möjliggöra Nobinas satstning Den Gröna Resan (DGR). Genom att utbilda, coacha och möjliggöra mätning och analys är syftet att minska koldioxidutsläppen. Och man ser redan resultat. År 2020 genererade DGR en utsläppsminskning om 15 476 ton koldioxidekvivalenter, säger Hanna. 

Med Fordonshälsa har man koll på fordonets status och kan agera innan den går sönder. Tack vare machine learning (AI) så kan vi nu vara preventiva och se avvikelser ombord på fordonet och avvikelserna larmas till rätt mottagare hos kund som kan sätta in rätt insatser, säger Mikael 

–Med Fordonshälsan så kan vi också ta reda på om ett visst fordon är kostnadseffektivt och är rätt för den körcykel som det faktisk används i, detta kan ge data till kunden för kommande inköp av nya fordon. 

– Det är en häftig teknisk utveckling som gör att vi kan erbjuda en säkrare färd för våra resenärer, minimera störningar samt vara proaktiva i att möta våra resenärers behov, säger Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.  

Ett starkt samarbete
Samarbetet mellan Nobina och Drivec startade 2005. Det är ett starkt samarbete som pågått i många år eftersom det skapar värde, menar Mikael.  

– Vårt samarbete är ett bra exempel på hur teknik, kunskap och engagemang kan uppnå fina resultat. Det är därför vi jobbat tillsammans så länge – för att vi ser tydliga resultat, avslutar Andres. 

Drivec finns idag på cirka 8000 installerade fordon runt om i Norden. Med våra tjänster och oberoende av energikälla förbättrar vi ekonomi, miljö och säkerhet för vår kund och deras verksamhet. 

Läs mer på www.drivec.se