Att hyra in vikarier från Precator Pedagogerna är ett tryggt och kostnadseffektivt sätt att hitta nya medarbetare, då åtta av tio i vikariepoolen är blivande förskollärare och lärare. Förutom hjälpen för dagen ges förskolor och skolor möjlighet att lära känna blivande medarbetare och slipper tidskrävande rekryteringsprocesser.

En felrekrytering är kostsam och tidskrävande – ett problem som många skolor och förskolor undviker genom att vända sig till Precator Pedagogerna när de har behov av vikarier.

– Genom att hyra in studenter har vi lärt känna många blivande lärare och på det sättet har vi hittat flera av våra nya medarbetare – till exempel Ellinor, den senaste i raden av studenter som vi anställt efter att hon har vikarierat hos oss via Precator Pedagogerna, säger en av Precator Pedagogernas kunder.

Behåll en hög nivå på undervisningen
Med fokus på hög kvalitet hjälper Precator Pedagogerna dig att rekrytera och bemanna din förskola eller skola med engagerad och kompetent personal. Under 2014 kom Precator Pedagogerna i kontakt med flera förskolor och skolor som upplevde att kvaliteten på vikarier som hyrdes in via bemanningsföretag ofta var låg och otillfredsställande. I och med detta väcktes tanken om att skapa en vikariepool som till största del består av blivande förskollärare och lärare. I dag är åtta av tio vikarier i Precator Pedagogernas pool förskollärar- och lärarstudenter.

– Vi vill hjälpa förskolor och skolor att behålla en hög nivå på undervisningen även när ordinarie personal inte är på plats, säger Eva Jansson, vd.

Knyt kontakter – en långsiktig investering
Eva berättar att det är en långsiktig investering för arbetsgivare att knyta kontakter genom att hyra in förskollärar- och lärarstudenter. På det här sättet lär förskolor och skolor känna studenter och får möjlighet att visa upp sin förskola eller skola.

– Att detta är ett lyckat koncept har vi sett prov på många gånger då ”våra” förskollärar- och lärarstudenter övergår i fast anställning på den förskola eller skola de arbetat på via oss. Det kallar vi mervärde för alla parter.

Presenteras av:

 

Precator Pedagogerna är det personliga rekryterings- och bemanningsföretaget som enkelt och smart hjälper dig med kompetent och engagerad personal till din förskola eller skola. Våra vikarier sätter sig med energi och glädje snabbt in i olika arbetssituationer, vilket skapar trygghet och arbetsglädje för både barn, elever och personal. Precator Pedagogerna har även ett stort kontaktnät av legitimerade förskollärare och lärare

Kontakt: Eva Jansson, vd Precator Pedagogerna
E-post: eva.jansson@precator.se
Bokning av vikarie: 072-536 38 81

Läs mer här: www.precatorpedagogerna.se/hitta-personal