Spännande tid på Capio Psykiatri

Nu händer det mycket på Capio Psykiatri. Som anställd här får du att vara med och utveckla verksamheten, samtidigt som du har stor trygghet av standardiserade processer och en tydlig kvalitetsuppföljning.

– Det skapar en tryggare vård för patienten och en bättre arbetsmiljö för oss som arbetar här, säger Capio Psykiatris chefsläkare/MLA Violeta Jovanovic.

Capio har under 2019 genomgått en stor omorganisation med flera nya mottagningar som påbörjat nya uppdrag. För både läkare och sjuksköterskor som vill jobba med högkvalitativ och evidensbaserad vård finns här en rad karriärmöjligheter. Capios verksamhet präglas av modern psykiatri vilket innebär att fokusera på hela människan och beakta såväl somatik som beroendeproblematik. Därför lägger Capio lägger stort värde vid läkare och sjuksköterskor eftersom de ser vikten av gedigna kompetenser i psykiatrin. Båda yrkeskategorierna besitter unik kunskap och det är viktigt att alla involveras i samtliga vårdprocesser.

Jobbar optimerat
Capios intensiva arbete med att förbättra och optimera vården genomsyrar hela verksamheten, från högsta koncernledningsnivå och genom alla delar. Inom Capio Psykiatri är alla processer standardiserade och kopplade till kvalitetsmått, produktion och produktivitet. Effekten av metoder och behandlingar följs upp och utvärderas ständigt och alla avvikelser rapporteras och analyseras.

– Det skapar en tryggare vård för patienten och en bättre arbetsmiljö för oss som arbetar här, förklarar Violeta Jovanovic.

Capio arbetar för att optimera sina vårdprocesser i alla avseenden. Med rätt resurser på rätt plats skapas kvalitativ vård och ett större värde för patienterna.

Specialistutbildningar och forskning
Idag sker en stor rekryteringsprocess avseende både läkare och sjuksköterskor. Capio erbjuder både utbildning och utbildningsplatser för både ST-läkare och specialistsjuksköterskor under utbildning. För alla medarbetare finns dessutom goda möjligheter till individuell kompetensutveckling med interna och externa föreläsningar och utbildningar samt regelbundna professionsträffar.

Capio ser också positivt på forskning och har ett kvalitetsråd som arbetar med det. Här finns exempelvis möjligheter till delade tjänster där Capio samverkar med universitet och högskolor.

Det är minst sagt en spännande tid på Capio Psykiatri. För medarbetarna finns många olika möjligheter att bidra och påverka utvecklingen av vården och organisationen i stort.

– Vi har vuxit och kan nu erbjuda flera områden där både läkare och sjuksköterskor kan arbeta utifrån sin kompetens på ett utvecklande sätt. Dessutom har vi väldigt god stämning i arbetsgruppen. Nu ser vi fram emot att få hit nya kollegor, avslutar Violeta Jovanovic.

Presenteras av:

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar. Nya verksamheter för i år är bland annat Neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna i Örebro, Vård av hemlösa i Stockholmsregionen, Slutenvård i Jakobsberg, Stress- och traumamottagning i Stockholm samt Rehabilitering av smärta och utmattning i Stockholm. Vården bedrivs på kontrakt, utifrån fritt vårdval samt som privat vård. Capio Psykiatri finns i Stockholmsområdet, Östergötland, Västra Götaland, Skåne och Örebro.

Läs mer på www.capio.se