Samarbete är nyckeln till hållbar vård  

Forskning leder ständigt till nya framsteg samtidigt som ny teknologi utvecklas i snabbare takt än någonsin. Genom att få dessa delar att samarbeta kan vi skapa en mer hållbar vård där bland annat patienter med ovanliga sjukdomar får hjälp snabbare – det menar läkemedelsbolaget Takeda som investerat i att öka fokus på New Product Planning. 

Ovanliga sjukdomar kan ofta ta lång tid att diagnostisera och i vissa fall får patienter till och med fel diagnos. Något som både leder till högre kostnader för vården och som riskerar människors liv. För att i framtiden kunna upprätthålla den höga standard inom sjukvården som vi har idag, samtidigt som vi fortsätter möta patienters behov i tidigt skede krävs ett krafttag och ett utökat samarbete. Genom att starta förberedande arbete tidigare i processen, vilket Takeda nu gör inom New Product Planning, går det att arbeta mer patientfokuserat, skapa bra förutsättningar för sjukvården och tydliggöra vad som behöver förbättras. 

– Vi måste bli bättre på att utnyttja den teknologi vi har tillgång till idag och adressera situationen ur ett holistiskt perspektiv. För att vi ska kunna göra det krävs det ett mer transparant samarbete mellan alla involverade parter från offentlig till privat sektor och från forskare till sjukhus. Som läkemedelsbolag behöver vi en bredare position för att hjälpa patienter och sjukvården, och det kan vi bara åstadkomma om vi blir mer involverade och ingår partnerskap tidigt och på ett holistiskt sätt, berättar Vatroslav Mateljic vd på Takeda Sverige. 

För att skapa en mer hållbar vård anser Takeda att man redan långt innan ett läkemedel lanseras, behöver undersöka de problem som patienter och sjukvård stöter på för att förstå vilka “beyond the medicine”-lösningar som behövs. Här är det avgörande att sätta patienten i fokus och samla in hälsodata för att kunna följa upp och tillåta patienten att bli mer delaktig i sin behandling.  

Tech-bolagen kan göra stor skillnad
Med hjälp av exempelvis artificiell intelligens-baserade biomarkörer, computer vision och novel wearables kan det bli möjligt att diagnostisera vissa sjukdomar, som exempelvis narkolepsi, i ett tidigt skede. Därför har Takeda ingått i partnerskap med start-ups med kunskap inom sådan teknologi för att skapa nya och snabbare lösningar.  

– Vi behöver företag som går in i partnerskap med oss för att titta lösningar tillsammans. I Sverige finns otroligt många tech-bolag och det är viktigt att vi hittar samarbeten sinsemellan för att utnyttja den kunskapen på bästa sätt inom sjukvården, säger Silvia Bäckström, Head Center of Excellence for Innovation & Evidence Generation, Takeda Nordics. 

– Forskningen har blivit så avancerad idag och vi behöver hitta sätt att ta tillvara detta. Det kräver ett tidigt och brett engagemang. Vi brukar starta vår ”new product planning” redan fem år i förväg, och börjar etablera partnerskap redan då. Detta är en tidig och viktig investering Takeda gör för att säkerställa att vi inte bara levererar ett läkemedel om fem år utan en hållbar lösning för alla: patienten, sjukvården, regionerna och samhället, avslutar Mattias Klefbeck, Takedas New Product Planning Lead. 

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.  

Läs mer om Takedas arbete här 

C-ANPROM/SE/CORP/0025