Vanliga lysrör försvinner – nästan alla fastigheter berörs!

Nästa år blir det förbjudet att ta in vanligt förekommande ljuskällor, till exempel T5- och T8 samt och kompaktlysrör in i EU. Detta beror på en lagstiftning som förbjuder kvicksilver i belysningsprodukter. Därför är det nu hög tid att planera inför omställningen, meddelar Belysningsbranschen.

Det nya förbudet berör nästan alla befintliga lokaler som kontor, skolor, sjukhus, vårdlokaler, stormarknader, industrier, idrottshallar, med mera. Därför blir det nu viktigt för svenska fastighetsägare att börja planera för utbyte och investeringar, samt inventera behovet.

– Enligt Belysningsbranschens beräkningar rör det sig om över 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren, säger Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen.

Som ett resultat kommer efterfrågan på både LED-lysrör och LED-armaturer vara extra hög.

– För att klara omställningen är vår uppmaning till Sveriges fastighetsägare: Inventera nu!

Utfasningen innebär en stor miljövinst både  genom att kvicksilvret försvinner, men också  genom en stor och märkbar energibesparing, tack vare utbyte till LED.

Vill du veta mer?