“Svea Vaccin har revolutionerat hur man tänker kring vaccin”

Vaccin har under de senaste åren fått en ny innebörd, men redan innan pandemin var Svea Vaccin Nordens största vaccinationskedja nu med 40 mottagningar från norr till söder. Sedan starten har bolagets ambition varit att revolutionera sättet man vaccinerar sig i Sverige – med mottagningar som alltid finns nära och tillgängliga.

Sedan Svea Vaccin öppnade sin första mottagning på Sveavägen i Stockholm har målet varit detsamma. Att informera svenskarna om vaccin och att finnas nära, oavsett var man bor. Idag är bolaget rikstäckande med hela 40 mottagningar. 

– Allt började i Stockholm och folk tog sig hit från olika delar av landet. Sen beslöt vi oss snabbt för att vända på begreppet. Varför ska folk behöva ta sig in till stan när vi kan etablera oss där de är. Det har revolutionerat hur man tänker kring vaccin, säger Dr. Ridha Hadfi, vd och grundare av Svea Vaccin. 

Alltid nära dig
Svea Vaccin är den första vaccinationskedjan som har hela 15 mottagningar i Stockholm, och som även expanderat till samtliga av Sveriges större städer. Med expansionen har de också kunnat integrera många nysvenskar in i arbetslivet, både läkare och sjuksköterskor. Deras slogan “alltid nära dig” genomsyrar verksamheten och oavsett vilken mottagning man väljer så ska man få samma upplevelse, konstaterar Dr. Ridha Hadfi. 

– Man behöver inte boka tid om man inte vill, vi har drop-in överallt. Sedan har vi också samma öppettider, samma utseende på mottagningarna och samma priser överallt. Vi har också sedan länge påminnelse-sms så att du får ett meddelande när det är dags att ta dos två av ditt hepatit-vaccin till exempel. 

Nytt vaccin mot bältros
På mottagningarna runt om i Sverige finns allt från resevaccin till vaccin mot covid-19, influensa och TBE. Det märks att svenska befolkningen fått upp ögonen för vikten av vaccin genom pandemin, menar Dr. Ridha Hadfi, och allt fler vaccin kommer hela tiden ut på marknaden.

– Vaccin är det billigaste sättet att hålla sig frisk på efter rent vatten. Inget annat har räddat människor som vaccin. Nu har vi nyligen fått ett till bra vaccin mot bältros som ligger latent i kroppen och ofta drabbar personer över 55 år, även friska och aktiva. Endast två doser med två månaders mellanrum kan göra att man slipper smärtor, neurologiska besvär och nedsatt kognitiv förmåga som viruset orsakar, avslutar han. 

Läs mer om SveaVaccin här

Svea vaccin grundades 2005 på Sveavägen 16 i Stockholm. Idag har Svea vaccin 40 mottagningar runtom i landet, från Luleå i Norr till Malmö i Söder.

Vår vision är att våra vaccinationsmottagningar alltid ska finnas nära kunden, med bibehållen hög kvalitet, god tillgänglighet och patientsäkerhet.

Vi som arbetar på mottagningarna är specialistläkare och sjuksköterskor med särskild kompetens för att ge reserådgivning och vaccinering av vuxna och barn inför resor till utlandet. Vi utför också vaccinering mot TBE, influensa, gula febern inklusive intyg för äldre samt utfärdar recept på malariaprofylax.

För att säkerställa att du får ett så bra skydd som möjligt bör du besöka en av våra mottagningar cirka 1,5 månad innan din avresa. Men du är självklart även välkommen om du är ute i sista minuten.

Appen Onewound minskar lidandet för patienten samt sparar både tid och pengar. Till höger: Maria Käll, vårdutvecklingschef

Svåra sår läker snabbare med app

Jämlik och god vård för alla patienter – det är drivkraften bakom appen Onewound. Tekniken förbättrar behandlingen av svårläkta sår vilket minskar både kostnader och mänskligt lidande.

Behandling av sår upptar en stor del av vårdpersonalens arbetstid. Samtidigt är det få som har den kunskap som behövs för att behandla komplexa sår på ett optimalt sätt. Men nu kan personalen få personlig support av ett team experter bakom appen Onewound, framtagen av företaget Onemed. I appen sammanställs bilder på såren och information om patienterna. Sedan ger experterna råd och vägledning via en chatt. På bara ett halvår har 12 000 bilder hanterats.

– Vi har fått väldigt bra respons. Vårdpersonalen är jättenöjd och när en kommun börjat använda appen dröjer det inte länge förrän grannkommunerna följer efter. Det är det bästa betyget vi kan få, säger Maria Käll, vårdutvecklingschef inom sårbehandling på Onemed.

Omläggningsfrekvensen för sår inom svensk sjukvård är i snitt 2,7 gånger i veckan. Men med Onewound sjunker siffran i de flesta fall till 1 gång i veckan.

– Det gör att pressad vårdpersonal får mer tid till annat. Dessutom minskar materialåtgången och antalet resor till sjukhus och vårdcentraler vilket är bättre för miljön och mer kostnadseffektivt. 

Ett viktigt mål för sjukvården är att undvika antibiotikaresistens. Normalt ges hälften av patienterna med svåra sår antibiotika, men när teamet bakom Onewound kommer in i bilden är det mindre än 14 procent. 

I nuläget används Onewound av 36 kommuner och hälsocentraler. En av kommunerna vittnar om att det blivit lättare att locka ny personal tack vare den kompetenshöjning appen innebär för de anställda.

– Onewound är framtagen för att minska totalkostnaden för vården. Vår drivkraft är att få vårdpersonal att känna sig trygga i sina roller och att alla patienter ska få en likvärdig behandling. Ju fler som använder appen desto närmare kommer vi det målet, säger Maria Käll.

Läs mer om Onewound här

Med hjälp av artificiell intelligens och experter bidrar Onewound med kunskap och stöd för bedömning och behandling av svårläkta sår. När abonnemang är tecknat kan appen laddas ner på Appstore och Google Play.

Remeo vill förbättra vården för patienter med långvarig kritisk sjukdom

Intensivvårdsrehabilitering utanför traditionell sjukhusmiljö är ett koncept många inte trodde var möjligt innan Remeo startades 2013. Sedan dess har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering som tar emot patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet.

Patienterna som kommer till Remeo har ofta vårdats en längre tid på en intensivvårdsavdelning eller intermediärvårdsavdelning, men kommit ur det mest akuta skedet.

– Komplikationer kan uppstå efter nästan vilken diagnos som helst och leda till LKS. Våra patienter har tillbringat en längre tid på sjukhus, ofta veckor eller månader, och behöver rehabilitering för att klara så grundläggande saker som att andas, hosta, prata, svälja och sitta upp, säger Anna Cedborg, överläkare och verksamhetschef. Både hon och Eva Sundman, överläkare och medicinsk direktör, har själva jobbat med intensivvård på universitetssjukhus under många år och vet hur det är när patienten befinner sig i ett akut skede.

– Men under återhämtningsfasen behövs andra tillvägagångssätt, säger Eva, och det tar tid att komma tillbaka till livet. Det multidisciplinära medarbetarteamet gör en individuell vård- och rehabiliteringsplan för varje patient. Alla bidrar med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering och avancerad medicinteknisk utrustning är central.

Miljön är också viktig för tillfrisknandet. Remeo är beläget i natursköna Sköndal, strax söder om Stockholm, och lokalerna utformade för en harmonisk upplevelse. Men det viktigaste för patienterna är ändå det djupa engagemang och den stora erfarenheten av just LKS som Remeos medarbetare har. Det är viktigt att se helheten och ge patienten hopp, säger Elaheh Nademi, sjuksköterska på Remeo sedan 2018.

– Vårt team har byggt upp en enorm kunskap om LKS och vi tar även uppdraget att förmedla kunskapen vidare på stort allvar, säger Eva som är ansvarig för Remeos forskning, utveckling och utbildning. Vi har i vår startat en högskolekurs för sjuksköterskor tillsammans med Karolinska Institutet, där vi lär ut vård och rehabilitering av patienter med LKS.

Remeos forskning syftar till att förbättra vården för patienter med LKS genom ökad förståelse av sjukdomsförlopp och effektiva behandlingsmetoder.

– Vi vill fortsätta att utveckla konceptet och sprida kunskap om LKS. De långa och komplicerade vårdförloppen är mycket resurskrävande. Vi vill göra vården ännu bättre, för att patienterna förtjänar det, men effektivare metoder är också en förutsättning för att resurserna ska räcka till i framtidens sjukvård, säger Anna.

– Under covidpandemin märkte vi hur allt fler i samhället fick upp ögonen för hur man mår efter en längre tids allvarlig sjukdom. Vi hoppas att fler också förstår hur viktigt det är för patienterna, och för hela hälsoekonomin, att patienter med LKS får rätt vård i rätt tid, säger Anna.

Remeos unika koncept är en nyckel för att framtidens vård ska fungera effektivt och kliniken står redo att öppna ännu fler vårdplatser för att möta behovet.

• Verksamhet: Intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS), ofta i behov av avancerad andningsvård med urträning ur ventilator och trakealkanyl
• Grundades 2013
• 14 vårdplatser i dagsläget
• Ca 130 medarbetare
• Ligger i Sköndal i södra Stockholm

 

Förfyllda sprutor ökar patientsäkerheten och frigör tid

Förfyllda sprutor är innovativa injicerbara läkemedel för sjukhusbruk. Med förfyllda sprutor ökar säkerheten för både sjukvårdspersonalen och patienterna, samtidigt som tid frigörs och svinnet och avfallet minskar.

Inom sjukvården används ofta sprutor för att injicera läkemedel. Vanligtvis fylls sprutor manuellt från glasampuller med koncentrerat läkemedel. Ofta ska det därefter ske en korrekt utspädning av läkemedlet så att dosen till patienten blir korrekt. Det ska också fästas etiketter på sprutorna som också måste desinficeras före användning.

Denna manuella process tar tid och innehåller moment då läkemedlet kan kontamineras av bakterier från omgivningen. I stressade situationer ökar risken att begå misstag vilket kan få allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten.

Många fördelar med förfyllda sprutor från Aguettant Nordic

Användandet av förfyllda sprutor spar dyrbar tid jämfört med att använda manuellt förberedda sprutor. Har man hundratals patienter om dagen i en stor sjukvårdsorganisation så frigörs värdefull tid som kan läggas på annan vård.

Men tid handlar också om att rädda liv. Vid akutsituationer som ett hjärtstopp kan varje sekund vara avgörande. En spruta förfylld med en korrekt dos läkemedel kan vara skillnaden mellan liv och död.

Förfyllda sprutor förenklar arbetsprocesserna, minskar kognitiv komplexitet under förberedelserna av medicinen och minimerar den potentiella risken för medicineringsfel.

Förfyllda sprutor har mindre påverkan på miljön eftersom både avfallet och svinnet av läkemedel minskar.

För vissa operationer ska det finnas sprutor fyllda med läkemedel och klara att använda. I en betydande andel av dessa operationer behöver de inte utnyttjas, och slängs då. Detta är ett enormt slöseri som bruket av förfyllda sprutor åtgärdar.

Om Aguettant Nordic

Laboratoire Aguettant är ett familjeägt läkemedelsföretag dedikerat till utveckling, industriell produktion och distribution av innovativa injicerbara läkemedel.

Aguettant Nordic är ett dotterbolag till Laboratoire Aguettant. Vi är stolta över att samarbeta med över 300 sjukhus i de nordiska länderna, för att de valt oss då de litar på vårt sortiment av injicerbara läkemedel och våra lösningar.

Läs mer på: www.aguettantnordic.dk

Möt oss också på LinkedIn på: www.linkedin.com/company/aguettant-nordic/

Det nya heltidsschemat på Tallbohovs vård- och omsorgsboende i Jär-fälla ger mer utrymme för de äldre och personalen att göra saker till-sammans, som att bara sitta ner och prata över en kopp kaffe eller gå en promenad. På bilden från vänster Mitra Benjapour, verksamhetschef, Helena Myöhänen, biträdande verksamhetschef och Erik Larsson, un-dersköterska.

Järfällamodellen – den bästa äldreomsorgen genom satsning på medarbetarna

Järfälla har tidigare varit en kommun med en ung befolkning. Nu ökar antalet äldre. Det innebär att behovet av nyrekryteringar till vård och omsorg är stort, och detta i ett läge när det är svårt att få tag i utbildad personal. För att möta dessa utmaningar genomför Järfälla kommun flera ambitiösa satsningar på medarbetarna i äldreomsorgen.

Enligt en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal ska alla som jobbar deltid i äldreomsorgen erbjudas heltidstjänster senast 2024. Järfälla går ett steg längre. Där har kommunfullmäktige beslutat att heltid ska vara norm i äldreomsorgen och att alla nyrekryteringar ska vara heltidstjänster.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och höja statusen på yrket genom att inte bara erbjuda heltidsanställningar utan även utbildning till under-sköterska för dem som inte har det, säger Lennart Nilsson, kommunal-råd och ordförande i äldrenämnden.
Till skillnad från många andra kommuner, ger Järfälla medarbetarna möjlighet att utbilda sig till undersköterska genom heltidsstudier på betald arbetstid. Till hösten kommer det även att erbjudas stöd i svenska språket genom språkhandledare på vård-och omsorgsboendena och språkskola för medarbetare i hemtjänsten, egen regi.
– Vi vill underlätta för medarbetarna att lyckas med sin kompetensut-veckling. Både Äldreomsorgslyftet och språkskolan sker i samarbete med Lärcentrum i Järfälla, vilket möjliggör smarta skräddarsydda lös-ningar, säger Anneli Lagerberg, avdelningschef på socialförvaltningen, vars erfarenhet och idéer till stor del ligger till grund för det som kommit att bli Järfällamodellen.

Pilotprojekt på två äldreboenden
Tallbohovs och Olovslunds vård- och omsorgsboenden var först ut på Heltidsresan som startade i oktober 2021, och som syftar till att införa heltidsanställningar för personalen i äldreomsorgen.
– Heltidsresan är Järfällas egen modell där vi inte bara tittar på sche-maläggning utan också ger medarbetarna ökade förutsättningar att orka arbeta mer. Vi har bland annat infört tid för reflektion och återhämtning på arbetstid, berättar Mihaela Vuksanovic, projektledare.
Två timmar i månaden får medarbetarna tid att reflektera och en timme i månaden är deras välmående i fokus med föreläsningar, yoga, promenader eller någon annan hälsofrämjande aktivitet.
– Den här förändringen görs tillsammans med medarbetarna. Reflektions-tiden är till för att medarbetarna ska kunna utvärdera arbetssituationen och utbyta erfarenheter, fortsätter Mihaela.

Bättre scheman ger tid för återhämtning
Erik Larsson, undersköterska på Tallbohov, uppskattar förändringarna.
– Vi har reflekterat över arbetssituationen tidigare också, men det blir mer struktur i det nu – alla får komma till tals i arbetsgruppen och vi har även börjat koppla den dagliga verksamheten till vår värdegrund.

När man nu implementerar satsningarna har det blivit viktigt att också se över schemaläggningen.
– I och med att fler går upp till heltid har vi utökat grundbemanningen och kunnat ta bort långpass. Medarbetarna får mer tid till återhämtning och fritid – det är lättare att få ihop livspusslet helt enkelt, säger Mitra Bejan-pour, verksamhetschef på Tallbohov.

En givande roll
Alla dessa satsningar ska i förlängningen leda till att den enskilde blir mer nöjd och känner sig delaktig.
– När de äldre mår bra och har en meningsfull tillvaro så gör vi medarbe-tare också det, säger Erik.
Han har nyligen utbildat sig till undersköterska och valt att gå upp till heltid i samband med Heltidsresan och vill gärna poängtera hur givande det är att arbeta i äldreomsorgen.
– Man fokuserar ofta på utmaningarna i det här yrket, men det är otroligt roligt också. Det är en väldigt givande roll att ha, att vara någons stöd. Jag är glad att jag utbildat mig till undersköterska. Det är bra att jobbet professionaliseras och att det blir en skyddad titel.

Järfällas tio vård- och omsorgsboenden har cirka 300 anställda och totalt, inklusive hemtjänsten, arbetar närmare 700 personer inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige i Järfälla har beslutat att alla nyrekryteringar inom äldreomsorgen ska vara heltidstjänster. I Järfällamodellen erbjuds medarbetarna dessutom:
• Schemalagd tid för reflektion
• Hälsoaktiviteter varje månad
• Medarbetarna ges inflytande över schemat
• Möjlighet att utbilda sig till undersköterska
• Språkstöd och språkutbildning i svenska

 

Plattformen som får vårdens resurser att räcka till mer – och fler

Det svenska bolaget Doctrin grundades 2016 med syfte att radikalt förbättra hälso- och sjukvården. Idag är de Sveriges ledande plattformsleverantör för digifysisk vård, som hjälper traditionella vårdgivare att digitalisera patientresan med nöjdare vårdpersonal och patienter som följd. 

Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD på Doctrin och specialistläkare, berättar att plattformen sedan starten har hjälpt mer än 4 miljoner patienter, varav ca 1,6 miljoner av dessa var under 2021. Det är nästan lika många som alla de stora digitala vårdgivarna tillsammans under samma period.

– Vår plattform hjälper vårdgivare att hitta rätt kanal för kommunikation och vårdmöten, vilket leder till kortare ledtider och en kontinuerlig vårdkedja där patienten får rätt vård i rätt tid. Att vi kan påvisa förbättrad medicinsk kvalitet, effektivitet och nöjdhet innebär att våra kunder konkurrerar med ett helhetserbjudande som är starkare än nätläkarnas digitala erbjudande. Det är vad vi kallar konkurrenskraft med en digifysisk vård på riktigt, fortsätter hon.

Nätläkarna kommer inte att lösa vårdens problem. Samtidigt behöver de traditionella vårdgivarna hitta nya arbetssätt som möter patienternas förväntan på en tillgänglig vård utan att ytterligare belasta personal och verksamhet. På Doctrin ser man tydligt att många traditionella vårdgivare i första hand söker en lösning för att möta patienternas behov, men snart inser fördelarna som de digitala tjänsterna innebär i form av förbättrad arbetsmiljö och underlättad verksamhetsplanering. Doctrins plattform är skapad utifrån vårdmedarbetarnas önskan om en lösning på de utmaningar som finns, samtidigt som den ska skapa en plats där patienten möts av tillgänglighet och en hög vårdkvalitet.

– Vi digitaliserar för att främja det mänskliga mötet. Det ska vara tillgängligt, med bra kontinuitet och patienten ska få träffa sin egen läkare. Plattformen skapar även ett digitalt ekosystem av kompetens och resurser för att främja samarbete inom vården. Det handlar inte om att ersätta, utan att underlätta för människan, avslutar Anna-Karin Edstedt Bonamy.

 

Doctrin i Almedalen - Vad innebär en hållbar digitalisering?

Den 5/7 bjuder Doctrin in till ett panelsamtal för att diskutera vad som är hållbar digitalisering och hur vårdgivare och leverantörer kan samverka för att säkerställa en kontinuerlig, jämlik och framtidssäkrad vård för alla.

Läs mer om Doctrins närvaro i Almedalen här

E-learning anpassad för primärvården

Kunskapsmassan förnyas ständigt och alla är överens om att kontinuerlig fortbildning av personalen därför behövs. Oavsett om man är sjuksköterska, läkare, undersköterska eller sekreterare har man en betydande roll för varje patient man möter, och då vill det till att personalen agerar i enlighet med den senaste kunskapen. Frågan är dock hur landets vårdgivare ska kunna ge sådan fortbildning till medarbetarna utan att kostnader skenar iväg och för många arbetstimmar går åt? 

För att möta behovet av fortbildning har Medster skapat en e-learning speciellt anpassad för medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Idag lyfter vi särskilt vår satsning för primärvården – Primärvårdcirkeln. Där möts föreläsare och deltagare en gång i månaden online för att lyssna till en inspirerande föreläsning och göra övningsfall i grupper. Övningarna baseras på patientfall från det verkliga arbetet på vårdcentraler för att ge deltagarna största möjliga nytta i sitt dagliga arbete. 

Primärvårdcirkeln bygger på att deltagarna kopplar upp sig online för att lyssna till en föreläsning innan de delas in i smågrupper för att lösa fall tillsammans.  Det finurliga med det digitala konceptet är att de deltagare som inte har möjlighet att närvara under sessionen kan ta del av materialet efteråt. Fallen kan lösas och kommenteras asynkront, och föreläsningarna spelas in. 

Medsters vision är att varje medarbetare i vården ska kunna lära sig mer, var som helst, när som helst på ett klimatsmart sätt. 

 Primärvårdcirkeln ger oss möjlighet att erbjuda alla våra medarbetare utbildning av hög kvalitet. Oavsett var de arbetar och befinner sig” - Seika Lee, chefläkare till 14 vårdcentraler på Doktor.se.

Läs mer om Medster här

Medster producerar och distribuerar e-learning för vidareutbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Antingen direkt via det skräddarsydda LMS-systemet medster.se eller genom att regioner köper in Medsters utbildningar och lägger dem i sina utbildningskataloger. Medster tillhandahåller certifierade kurser inom ett flertal specialistområden. Hittills har över 4000 deltagare använt sig av Medsters utbildningsaktiviteter. 

Svensk innovation kan korta köerna för ADHD-utredningar

Idag står många barn och unga i långa köer till ADHD-utredningar hos BUP, trots att vårdgarantin innebär att man ska få en första bedömning inom 30 dagar. Med hjälp av svenska SensoDetects unika test kan den psykiatriska vården och enskilda individer få tillgång till ett snabbt objektivt test som kan komplettera vårdens diagnostik och korta vårdköerna.

– Att det tar lång tid för barn och unga att komma till utredning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autismspektrumtillstånd (ASD) innebär ett stort lidande för dem och deras familjer. Det skapar också en stor belastning på både BUP och samhället i stort. Därför är det nu dags för den psykiatriska vården att dra nytta av nya tekniska innovationer för att ställa diagnoser snabbare och mer korrekt, precis som den övriga vården redan har gjort, menar PA Hedin, VD på svenska SensoDetect.

Med hjälp av SensoDetects 14 minuter långa test, som mäter och analyserar hjärnstammens reaktion på ljudstimuli, finns det möjlighet för den psykiatriska vården att få ett somatiskt komplement till sina diagnostiska utredningar. Testet är baserad på mer än 30 års forskning inom klinisk psykoakustik vid Institutionen för neurovetenskap vid Lunds universitet.

– Det finns många fördelar med ett objektivt diagnostiskt hjälpmedel i form av en kort mätning. Det kan bland annat ge en snabb första indikation på om patienter står i rätt kö, och på så sätt minska kötiderna, samt vara ett diagnostiskt stöd för vårdpersonal och individ med familj under själva utredningen, berättar PA Hedin.

PA Hedin, VD på svenska SensoDetect.

Ökar tillförlitligheten av en diagnos
Svaret på testet jämförs med tester gjorda på en frisk population och på patienter med olika diagnoser som ADHD, autism och schizofreni. Det gör att eventuell diskrepans hos patienten kan relateras till var och en av de olika diagnoserna.

– Tekniken fungerar som ett objektivt verktyg för att undersöka och förstå hjärnstammens funktion. Mätningen baseras på icke-frivilliga reaktioner så det går inte att fuska eller påverka testet. Det blir på så sätt en helt objektiv validering av organet som faktiskt undersöks, förklarar PA Hedin.

Målsättningen med SensoDetects mätningar är att det ska vara ett komplement till vården vid själva diagnostiseringen, men även vid behandling med läkemedel.

– Vi släpper inom kort resultatet av en läkemedelsstudie som har pågått i 1,5 år och som vi har gjort tillsammans med Region Skåne, medicinska fakulteten på Lunds universitet och barn- och ungdomspsykiatrin i Lund och Eslöv.

Det långsiktiga syftet med studien är att få fram en objektiv bedömning av de läkemedel som används, idag görs det bara en subjektiv bedömning. 

För att nå ut till fler har SensoDetect sedan lanseringen av sitt test öppnat mätkliniker i Malmö, Lund och Stockholm.

– Idag står det många personer i kö till ADHD-utredningar, inte bara barn och unga utan även vuxna som har svårigheter att klara sig i samhället. Vi kan erbjuda dem en möjlighet att få en snabbare första indikation på eventuell diagnos och minska deras oro, avslutar PA Hedin.

SensoDetect är ett MedTech företag grundat i Lund 2005. Vår metod är godkänd av Läkemedelsverket, certifierad och kliniskt bevisad. Med ett effektivt och 100% objektivt verktyg för att stötta diagnostiseringen av ADHD, ASD & schizofreni kan alla få rätten till en säkerställd diagnos på kortare tid. Våra mätkliniker finns i Malmö, Lund samt Stockholm, tid går att boka direkt via hemsidan. Vi säljer även tjänsten direkt till sjukhus och kliniker.

I båda fallen går det att nå oss på 046-157904 eller info@sensodetect.com.  

SensoDetect är noterat på Spotlight.

Fler hjärtsviktspatienter kan få effektivare behandling

Förutsättningarna för en jämlik vård är väl utarbetade vårdkedjor, tillgång till specialister och rätt behandling. Tyvärr gäller detta inte fullt ut för patienter med hjärtsvikt som är ett underbehandlat område. Nu finns en möjlighet att ändra på det och öka patientgruppens livskvalitet, genom ökad kunskap om tillgängliga metoder samt utnyttjande av nya tekniska innovationer.

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som mellan 200 000–300 000 svenskar lider av idag. Dödligheten är hög, i synnerhet inom det första året efter diagnos. Tillståndet går att behandla men vården av hjärtsviktspatienter är ojämlik även om prognosen har förbättrats.
– Det är mycket glädjande att vi idag har en stor arsenal av läkemedel och behandlingar som vi kan erbjuda och det tillkommer nya varje år. Kruxet är att många hjärtsviktspatienter inte har tillgång till hela den behandlingen. Många i den här patientgruppen är underbehandlade, säger Frieder Braunschweig, professor och verksamhetschef vid Hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anledningen till det är enligt Frieder Braunschweig att varken hjärtsvikt eller arytmi fått samma fokus som till exempel hjärtinfarktpatienter som idag har en mycket väl organiserad vårdkedja.
– Det är särskilt viktigt att hjärtsviktpatienter får en optimal behandling eftersom det är en allvarlig sjukdom med en hög risk att dö. Sjukdomens allvarlighetsgrad kan liknas med cancer. Men vård för hjärtsviktspatienter är mindre väl standardiserad. Patienter kan till och med hamna utanför kardiologin när de läggs in på sjukhus och riskerar då att inte få tillgång till högsta kompetens eller optimala behandlingar. Hjärtsviktspacemakers (CRT) och implanterbara defibrillatorer (ICD) är tekniska innovationer som hos utvalda patienter förlänger livet och förbättrar livskvalitet. Dessa behandlingar är inte är så dyra längre och uppfyller kriterier för kostnadseffektivitet. Vi tycker därför att det är en väl investerad behandling, säger han.

Innovationer och digitala lösningar som förbättrar vården
Boston Scientific arbetar aktivt med att skapa värde inom vården. Något som görs genom att följa nationella prioriteringarna och genom dialog med vården för att finna de bästa innovationerna för de identifierade behoven. Att skapa värde innebär för Boston Scientific att ha klinisk evidens för att en lösning genererar ett förbättrat utfall för patienten, en klinisk effektivitet hos vårdgivaren samt ekonomiska fördelar för sjukvården.
– Hjärtsviktpatienter står för en hög andel av sjukhusinläggningar, vilket förbrukar stora resurser hos sjukvården och försämrar livskvaliteten hos patienterna, säger Roger Ahlgren på Boston Scientific och får medhåll av sin kollega Claudia Ciambriello.
– Att skänka trygghet, arbeta proaktivt samt att sätta in rätt resurser i rätt tid står också att läsa som mål i riktlinjerna för hjärtsvikt. Vi tror att de målen delvis kan uppnås genom ökad tillgång på implanterbara defibrillatorer och hjärtsviktspacemakers. Gärna i kombination med digitala lösningar som distansmonitorerar och dessutom ett proaktivt larm innan en allvarlig incident inträffar. Då spar man både tid och resurser för sjukvården och ger patienten en ökad livskvalitet, avslutar hon.

Boston Scientific transforms lives through innovative medical solutions that improve the health of patients around the world. As a global medical technology leader for more than 40 years, we advance science for life by providing a broad range of high performance solutions that address unmet patient needs and reduce the cost of healthcare.

HeartLogic är Boston Scientifics mjukvara som diagnostiserar och distansmonitorerar patienter som lider av hjärtsvikt. HeartLogic tar emot signaler från sensorer som kan aktiveras i den senaste generationen av ICD & CRT-D implantat. Om patienten visar tecken på en betydande avvikelse så skickas ett larm till sjukvården.

Läs mer om studien som ligger till grund för HeartLogic på:
MultiSENSE Study – HeartLogic Heart Failure Diagnostic – Boston Scientific - Boston Scientific

Läs mer om Boston Scientific på:
www.bostonscientific.eu

Följ oss på Facebook och Twitter:
facebook.com/Bostonscientific och https://twitter.com/bostonsci

Erica Bonns, barnläkarspecialist och medicinsk chef på Dedalus

Dotterns sjukdom satte fingret på behovet av digitalisering

Elvaåriga Louise lider av en ovanlig sjukdom som kräver ständiga sjukhusbesök. Hennes mamma, Erica Bonns, menar att en högre digitaliseringsgrad inom svensk sjukvård kan hjälpa både dottern och andra patienter.

För 3,5 år sedan började Erica Bonns dotter, Louise, att bli allt stelare i musklerna. När 8-åringen inte ens klarade av att öppna presenter på julafton var det ett tydligt tecken på att något var fel. Det skulle visa sig att Louise drabbats av den mycket ovanliga muskelsjukdomen eosinofil fascit och att hon var det enda barnet i världen – som sjukvården känner till – med detta tillstånd som annars bara drabbar vuxna.

Erica Bonns, som är verksam som barnläkarspecialist sedan tio år tillbaka, fick då ett anhörigperspektiv på vården och började i allt högre utsträckning reagera på hur svårt det var för olika läkare och sjukgymnaster att få en samlad bild av dotterns situation.– Jag har jobbat inom vården i 20 år och var redan innan min dotters sjukdom frustrerad över att Sverige inte kommit längre med IT-lösningar för exempelvis diagnostisering och kliniska beslutsstöd, säger Erica Bonns.

Den erfarenheten fick Erica Bonns att välja en framtid inom medicinteknik och de senaste åren har hon haft flertalet roller inom e-hälsa och digitalisering på olika svenska företag; just nu som medicinsk chef på bolaget Dedalus som är en av världens ledande leverantörer av programvara för hälso- och sjukvård samt diagnostik.
– Hos Dedalus är det klinisk personal som driver ingenjörerna och inte tvärtom. Utifrån min erfarenhet är det tydligt att detta är den bästa utgångspunkten för ett IT-system som ska kunna säkerställa hög kvalitet i hela vårdkedjan.

Dedalus vision är att skapa ett ekosystem i vilket patienter och vårdgivare på alla nivåer inom både privat och offentlig sektor samarbetar effektivt och sömlöst.
– När min dotter besöker sjukhuset får hon först sitta i väntrummet och fylla i ett 50-sidigt dokument på en Ipad och vänta en timme innan hon får träffa en sjuksköterska som frågar hur hon mår. Sedan får hon träffa en läkare som ställer exakt samma frågor. När hon träffar sjukgymnasten upprepas proceduren och jag är övertygad om att man måste kunna samla in patienters sjukdomshistoria på ett klokare sätt, säger Erica Bonns.
– Sverige har kommit en bit på vägen med digitaliseringen, men applikationerna pratar inte med varandra. Det är inte bara en nackdel för patienterna utan även för den hårt arbetande vårdpersonalen som förtjänar vettiga system.

Under tiden kämpar Louise, nu elva år, vidare med sin sjukdom och gör sjukgymnastik tre gånger om dagen. En gång i veckan får hon cellgifter som gör henne sängliggande och illamående. Hur sjukdomen kommer att utvecklas framöver är oklart.
– Men små förändringar av hur vården fungerar hade gjort stor nytta i vardagen, både för Louise och andra patienter och anhöriga i liknande situationer, säger Erica Bonns.

Dedalus har nyligen genomfört en undersökning som visar att 78 procent av respondenterna är öppna för att låta vårdpersonal ta del av personliga hälsodata. Av de som lider av en kronisk sjukdom är siffran 82 procent. Förändringsviljan finns, bolag som Dedalus har lösningarna, så varför vänta?

Läs mer här!