Negativa elpriser – jackpott för elkunderna eller ett tecken på ett energisystem ur balans? 

Att vädret påverkar elpriset är inget nytt. De år vi haft mycket nederbörd och mycket vatten i vattenkraftens magasin har vi historiskt haft lägre elpriser. Samtidigt har riktigt kalla vinterdagar pressat priserna uppåt när mer el använts för inte minst uppvärmning. Med mer vindkraft i systemet så blir vädrets betydelse för elpriset allt större och balansen allt svårare att hålla. För konsumenterna märks det genom att elpriset varierar oftare och mer.

Under påsken var det några nattimmar negativt elpris på grund av kraftiga vindar i hela Norden, medan det på morgonen den första februari låg över två kronor per kilowattimme – en skillnad på tusentals procent. För del flesta hushållskunder som har små möjligheter att flytta på sin elanvändning gör sådana svängningar att kostnaderna blir svårare att förutsäga. Kunder som kan flytta på sin elanvändning eller lagra energi får däremot bättre möjligheter att dra nytta av prisvariationerna på dagens elmarknad.  

Möjligheten att hålla balansen är avgörande
För samhället i dess helhet, inte minst då just elektrifiering inom alla sektorer är avgörande för att nå klimatmålen, är en bra balans mellan planerbar, flexibel och väderberoende produktion viktig. Flera studier visar att ett energisystem som i grunden har en bra balans mellan dessa egenskaper är betydligt billigare än alternativen.  

På dagens nivåer klarar vattenkraften av att matcha vindkraftens variationer även när nästan all vindkraftsproduktion upphör, det skedde senast i januari. Svenska kraftnät har också avtal med stora kunder som kan kopplas ifrån om det behövs för att kunna hålla balansen, exempelvis pappersbruk som stänger ned vid behovÄven om vätgasen ökar i betydelse är det i första hand för att ersätta fossila bränslen i industrin och i andra hand som en flexibel resurs för att ta hand om elöverskottmen den bidrar inte med elproduktion. 

Skenande prisskillnader
Förändringarna i vårt energisystem gör balanseringen mer utmanande och förmågan att transportera elen från norr till söder allt viktigare och svårare. Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet. Det här syns i prisskillnaderna mellan elområdena2018-2019 betalade Skånes elkonsumenter nära en miljard kronor mer för sin el jämfört med norra Sverige. 2020 var den summan över nio miljarder och i år passerades fyra miljarder redan nu i april. Detta kommer öka.   

Mer fokus på system och egenskaper
För att klara klimatomställningen kommer elanvändningen att behöva nära nog dubbleras på tjugo år. Så det vill till att vi använder elen smart, men också att elsystemet fungerar. Negativa elpriser kan låta väldigt attraktivt för elkunderna, men det är tyvärr mer ett tecken på att systemet är i allt kraftigare obalans. Elsystemet är ett av de mest komplicerade system vi har och att marginalerna i systemet har krympt och fortsätter att krympa är varningssignaler vi bör ta på stort allvar. 

Fortum är ett ledande energi­bolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfalls­han­tering. Vi tillhan­da­håller också tjänster för andra företag i energi­bran­schen.

Läs mer på https://www.fortum.se/

 

För att ge exempel på hur cirkulär ekonomi fungerar i praktiken har Tarkett ställt ut gigantiska säckar med återvunnen råvara i sitt nya showroom på Södermalm i Stockholm. I den ena säcken finns granulat som återvunnits från ett gammalt golv på IKEA Västerås och som ska bli ett nytt vinylgolv. I den andra finns garnfluff som återvunnits från ett kontorsprojekt och som ska bli till nya textila plattor.

Tarketts hållbarhetsarbete skapar cirkulär ekonomi på riktigt 

Återvinning och återanvändning är helt avgörande för att klimatmålen ska nås. Cirkulär ekonomi blir en förutsättning, och leverantörer och beställare måste samverka för att vi ska få en verklig förändring till stånd, menar Tarketts nordiska hållbarhetschef Dag Duberg 
– Som en av världens största golvtillverkare har vi på Tarkett ett stort ansvar för att leverera långsiktigt hållbara produkter och lösningar. Vi är övertygade om att cirkulär omställning är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. 
 

Tarkett minskar sitt klimatavtryck bland annat genom att steg för steg minska beroendetav fossil energi vid sina fabriker, återcirkulera processvatten och ersätta fossila råvaror med biobaserade alternativ. Men det är i arbetet kring återvunnet material som de största klimatfördelarna finns. Som ett led i detta  lanserade Tarkett för två år sedan en ny banbrytande teknologi som gör att man kan tvätta bort lim och spackel från utrivna vinylgolv för att på så sätt kunna återvinna materialet. Företaget har också öppnat upp en anläggning som kan separera garn från gamla textilplattor.

– Återvinning handlar inte bara om tekniska lösningar – hela kedjan från bygget till återvinningen måste fungera. Därför lägger vi mycket kraft på att få rutiner och logistik på plats för insamling av utrivna golv. Vi vill visa att cirkulär ekonomi är på riktigt och vara en förebild som inspirerarandra genom att gå från ord till handling, säger Dag Duberg.

Cirkulär omställning sker genom samverkan
Klimatvinsterna vid återvinning är betydande. Om en kvadratmeter plastgolv återvinns istället för att som idag gå till förbränning minskar utsläppen av växthusgaser med i storleksordningen 10 kilo. För textila plattor är motsvarande siffra cirka 6 kilo. Det innebär klimatbesparingar på flera ton för ett återvinningsprojekt på några hundra kvadratmeter.   

– Men för att kunna få effekt behöver vi hjälp från beställarsidan att hitta alla de här golven som vi kan återvinna. Vi har själva hygglig koll på var våra golv ligger, men vi har ingen aning om när en fastighetsägare bestämmer sig för att riva ut det. Det måste till en beteendeförändring där ska vara självklart för en fastighetsägare att först kontrollera om golvet som ska rivas ut går att återvinna. Cirkulär omställning sker genom samverkan, avslutar Dag Duberg.


De material som använts i Tarkett Ateljé är hämtade från Circular Collection, Tarketts återvinningsbara produkter inom linoleum, textil och vinyl.

Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och är idag en av de största aktörerna i världen med 33 produktionsenheter, 12 000 anställda och en omsättning på 2.6 miljarder Euro. Huvudkontoret ligger i Paris. I produktportföljen ingår bland annat trä, vinyl, linoleum, laminat samt textila golv till både bostäder och offentlig miljö. Tarkett arbetar långsiktigt och strategiskt enligt Tarkett Human-Conscious Design för att minska resursuttag och klimatpåverkan genom cirkulär ekonomi med målet att skapa en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet.

 

 

Om Tarkett Ateljé
Tarketts nya showroom Tarkett Ateljé är utformat i samarbete med Note Design Studio och har cirkulär ekonomi som ledstjärna. Lokalen är tänkt som en plats för möten och samarbeten kring hållbar utveckling. 

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm. Öppettider måndag-fredag: 9–16. 

MAX mottar pris från FN 2019 för sitt initiativ klimatpositiv, på bild från vänster Kaj Török, hållbarhetschef, Christoffer Bergfors vice vd.

MAX minskar sin klimatpåverkan för sjunde året i rad

MAX Burgers har arbetat systematiskt med klimatfrågan sedan 2008 när de bland annat lanserade världens första klimatmärkta meny. Nu är målet att fortsätta minska utsläppen med ytterligare 75 procent till år 2050.

– Den främsta insikten vi haft sedan vi började jobba systematiskt med klimatfrågan 2008 är att vi bara kan nå våra klimatmål om våra burgare med låg klimatpåverkan smakar minst lika bra som de med hög klimatpåverkan. År 2016 femdubblade vi antalet gröna burgare på menyn och idag kan varje hamburgare omvandlas till en växtbaserad burgare, säger Kaj Török, Hållbarhetschef på MAX Burgers. 

Inspirerar gästen till klimatsmarta val
Sedan dess har utbudet utökats till ett brett och gott urval av gröna burgare som gör det lätt för gästen att göra klimatmedvetna val vid restaurangbesöket och samtidigt låta sig inspireras till klimatsmarta val hemma. 

– Det viktigaste vi kan göra är att inspirera fler att göra mer. Och redan idag kan vi visa hur genom att erbjuda våra gäster mat som smakar gott och som är inom klimatets gränser, säger Kaj Török.

2019 fick MAX Burgers, som enda europeiska företag, ta emot FN:s pris Global Climate Action Award för sitt långtida arbete med klimatmärkta menyer, minskade utsläpp, fångat kol via fattigdomsbekämpande trädplanteringar i tropikerna och sitt initiativ klimatpositiv.

Vad är en måltid inom klimatets gränser?
WWF Sverige har räknat ut att år 2050 är vi tio miljarder människor på jordklotet och vår individuella klimatbudget är 0,5 kg CO2e utsläpp per måltid till lunch och middag samt 0,4 kg CO2e till frukost. Att minska utsläppen per måltid är MAX viktigaste klimatmål och resan till att snittmåltiden inte ska släppa ut mer än 0,5kg CO2e behöver göras tillsammans med gästerna. 

– Det viktigaste vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan är att minska snittmåltidens klimatpåverkan. Som ett steg har vi lanserat vår egen Delifresh Plant Beef som ger vår gäst möjligheten att välja växtbaserat protein till alla våra burgare, säger Kaj Török.

Restaurangvärldens bredaste öppet redovisade klimatanalys
Sedan 2008 har MAX restaurangvärldens bredaste öppet redovisade klimatanalys. Idag omfattar den hela värdekedjan, från lantbrukarens jord, transporter och förpackningar till gästens och medarbetarnas resor till och från restaurangerna. Många företag som arbetar aktivt med klimatfrågan tar bara hänsyn till sitt eget avtryck och missar resten av värdekedjans utsläpp. I MAX fall är hela värdekedjans utsläpp inräknat.

– I rapporten som släpps nu i juli kan vi se att vi för sjunde året i rad minskar våra utsläpp per omsatt krona i hela värdekedjan. Vi kommer under året att ha planterat det tredje miljonte trädet sedan 2008 och för första gången har vi även minskat hela värdekedjans totala utsläpp. Minskningen av det totala utsläppet anser vi dock inte nödvändigtvis är en framgång i sig - du äter ju i regel en lunch varje dag oavsett om den är på MAX eller inte. Det viktigaste är i stället att vi fortsätter minska klimatutsläppet per snittmåltid då det bättre speglar en minskning av samhällets utsläpp, säger Kaj Török avslutningsvis.

1) FOTNOT: https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/12/kriterier-one-planet-plate-2019.pdf

 

MAX Burgers grundades 1968 och är Sveriges äldsta burgarkedja. MAX vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare. Både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället. 

Sveriges godaste burgare rapport genomförs på uppdrag av MAX bland de rikstäckande burgarrestaurangerna av Capacent vartannat år. Senaste rapporten gjordes 2019.

Här ser ni resultatet: https://www.max.se/var-mat/var-mat/

BBQ Plantbeef är en vegansk burgare med lågt klimatavtryck.
Hampus Brodén, vd och en av grundarna av Stabelo.

Kundfokus, miljötänk och schyssta räntor – receptet bakom Stabelos tillväxt

Att flytta sitt bolån för ett bättre erbjudande har hittills varit en långsam och krävande process. Ofta är det svårt att jämföra villkor som räntor och upplevelsen vara tidskrävande med mycket pappersarbete. Många som vill sänka sina bolånekostnader ger ofta upp mitt i processen och stannar kvar hos sin nuvarande bank – med en sämre ränta. Eller en matchad ränta som senare smyghöjs.

Snabbt växande bolåneaktören Stabelo har haft som mål att förändra marknaden med sitt erbjudande av enkla, snabba och förmånliga bolån. Idag har över 20 000 kunder valt att flytta sitt bolån till tjänsten. 

– Vi har ett ensidigt fokus, och det är att hela tiden göra upplevelsen bättre och mer kundvänlig, säger Hampus Brodén, vd och en av grundarna av Stabelo. Man ska inte behöva välja mellan billigt och enkelt.  

Stabelos finansiering kommer från en bolånefond där några av Sveriges största pensionsbolag och försäkringsbolag investerat. Genom att kapitalet når slutkunden med färre steg emellan kan man erbjuda betydligt lägre räntor. 

– Hos oss behöver du inte förhandla om räntan eftersom vi erbjuder samma låga ränta till alla. Det är prutat och klart, kan man säga.

Fokus en superkraft
Idag går processen fort hos Stabelo, där en ansökan kan göras från mobilen på ett par minuter. Skulle man behöva hjälp från kundtjänsten ligger den genomsnittliga svarstiden på elva sekunder. Allt enligt Hampus belyser vikten av att ha ett tydligt fokus i sin verksamhet. 

– Fokus är vår viktigaste resurs, efter våra anställda. Vi vaknar varje dag och funderar på hur vi kan göra bolån bättre. Det gynnar oss att det enda vi erbjuder och gör är en bolåneprodukt som vi hela tiden gör smidigare, mer hållbar, digital och kundvänlig. 

Till sist handlar det bara om att kunden ska kunna vara trygg i att man gjort en bra affär och slippa behöva sätta sig i säljmöten med banken, timslånga telefonköer eller ångestfyllda förhandlingar 

– Målet är ett bolån som sköter sig självt. Man ska behöva bry sig så lite som möjligt, säger Hampus. 

Klimatet en hjärtefråga
Förutom att erbjuda digitala lånehandlingar vid ansökan, har Stabelo också som första och enda aktör valt att beräkna koldioxidavtrycket på sin bolåneportfölj. Utöver vad bolaget gör själva väljer man att också att premiera insatser som kunder kan göra för att bidra till en grön omställning. 

Man var tidigt ute med att ge 0,10 procentenheters rabatt på bolån till de kunder som redan har ett energieffektivt boende. För att få det gröna bolånet behövs en energideklaration med energiklass A eller B. 

– Alla är inte medvetna om gröna rabatter eller energimärkning, men vi kan direkt se vid ansökan om din bostad har energiklass A eller B och drar då av rabatten automatiskt. Det blir en positiv kundupplevelse och vem vet – kanske skapar vi en ambassadör, säger Hampus. 

Nu utmanar man också konkurrenterna med sitt gröna tilläggslån som hjälper fler att ställa om till ett mer miljövänligt och energieffektivt boende, som att investera i solceller på taket eller installera värmepump. Klimatet är en hjärtefråga för bolaget enligt Hampus: 

– Vi förstår såklart att inte alla sitter med en bostad som har en modern energiklass, men genom det gröna tilläggslånet finns möjlighet att låna till lite större energieffektiviserade investeringar till en riktigt bra rabatt. Vi kan alla kan göra skillnad idag och bidra till en mer hållbar framtid. 

Stabelo är ett oberoende bolåneinstitut som erbjuder schyssta, enkla och prisvärda bolån där ansvarsfullt låntagande belönas. Med detta menar vi att om du håller koll på att du har en stabil privatekonomi så håller vi koll på din ränta och dina bolån. Vi ser till att du får schyssta villkor även när marknaden svänger. Stabelo tar inte ut några avgifter och ställer inte krav på kringaffärer. Tack vare en effektiv och digital bolåneprocess så kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga bolåneräntor.

Läs mer på www.stabelo.se