Christian Franzetti, vd på Arch of Scandinavia.

Laserteknik kan vara verktyget för framtidens behandlingar: ”Gott om positiva forskningsresultat”

Att använda sig av laserbehandlingar för att behandla inflammationer och andra åkommor blir ett allt mer populärt alternativ runt om i världen. I Sverige är kunskapen om ämnet ännu relativt lågt – något som Arch of Scandinavia har som vision att ändra på.
– Vi arbetar för att få in en kliniskt validerad teknologi i vården. Laser kommer med många vinningar på flera olika plan, berättar Christian Franzetti, vd på Arch of Scandinavia.

Vi befinner oss i en tid där mycket pratas om framtidens teknik och utveckling av banbrytande behandlingar. Samtidigt existerar revolutionerande metoder redan i dag, och den amerikanska trenden ”bio-hacking” har börjat få fäste även i Sverige.

– Genom laser stimuleras celler i kroppen för att aktivera önskade processer och användningsområdena är många, förklarar Christian Franzetti.

Grön laser tömmer fettceller
Med hjälp av beprövad vetenskap och kliniska tester har ny teknik utformats för att stimulera kroppen till att fungera så bra som möjligt. Tekniken kan appliceras inom mycket annat som tidigare varit svårbehandlat, enligt Christian Franzetti, så som hjärnskakningar, trauman och olika smärttillstånd.

– Fettsugning som vi känner den innebär väldigt mycket arbete, biverkningar och eventuella komplikationer. Ta då grön laser som exempel; den tömmer fettceller. Efter sex behandlingar motsvarar det volymen av ett fettkirurgiskt ingrepp på 2 liter, vilket påvisats i kliniska studier. Dessutom bibehåller fettcellen dess funktion, produktionen av cirka 600 proteinhormoner, vilket är en viktig beståndsdel i det endokrina systemet, den skall man vara rädd om.

Ett potentiellt verktyg mot autism
Det finns gott om positiva forskningsresultat för att se laser som framtidens behandlingsmetod.

– Jag kan ofta undra varför man väljer att helt se förbi elektromagnetisk puls som en implementerad del i vården, när bioelektrisk spänning är en av de mest fundamentala delarna i vår cellulära funktion. Vi är de i världen med mest klinisk evidens för denna teknologi.

Nyligen publicerades studier kring laserteknik i det synliga spektrumet av ljus, 635nm, för att lindra svår autism hos barn. I studier har upp till 80 procents reduktion av samtliga spektrum i ABC skalan, som är den standardiserade mätskalan inom Autism spektrat, uppmätts efter åtta behandlingar över fyra veckor, fem minuter per behandling.

Mage Tarm
– Genom laser kan vi bland annat stärka kommunikationen mellan mage, tarm och hjärna. Detta genom aktivering av vagusnerven och ökad energi av samtliga lober i hjärnan. Att mage tarm har en tydlig koppling till många av våra förekommande hälsoproblem är idag ett accepterat faktum, och genom ökad kommunikation i vagusnerven kan flertalet av dessa lindras.

Det finns dessutom ett stort antal av andra typer av laser med andra fokusområden. Christian Franzetti berättar att blå laser effektivt kan ta kål på allt från nagelsvamp till olika typer av virus. Det finns studier publicerade som påvisar att det kan motverka Covid-19.

– Det vi ser genomgående idag är att det kommer kunder till klinikerna där det handlar om att optimera, blir piggare, få bättre sömn, och förbättra orken. Detta kan man mäta relativt enkelt med blodprov, där syresättning, IL6, oxidativ stress med mera påvisas. En sådan studie publicerades förra året i Sports World Magazine.

– Vi kommer fortsätta behandla så många människor som möjligt på våra Human Re:charge kliniker. Fortsätta skapa lyckade exempel, så det till slut blir en rörelse om det så handlar om sårläkning, utbrändhet eller ökad prestation. Evidensen är på plats sedan många år tillbaka, det handlar idag mer om att få etablissemanget att förstå, säger han och avslutar:

– Vi finns på Clinic Human Re:charge på Linnégatan 7 i Stockholm för den som vill boka en behandling, välkommen in!

En annan spännande nyhet för året är att hotell Tylösand i Halmstad som det första destinationshotellet i Europa, har byggt bio-hacking spa med denna teknik.

Alla har rätt till god och näringsrik mat 

Genom att äta en balanserad och näringsrik kost kan vi förebygga en rad sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes men också undervikt och näringsbrist.  På Findus Special Foods har man under mer än 50 år jobbat med att ta fram produkter och recept som vänder sig till personer med tugg- och sväljsvårigheter, i syfte att ge dem möjlighet att äta sig mätta på god, näringsrik och varierad kost.
– Det kan innebära ett stort lidande att inte få i sig tillräckligt mycket mat och näring med undernäring som följd, säger Ewa Hansson, dietist och försäljningschef på Findus Special Foods.

Goda matvanor är en viktig del av den generella folkhälsan, men mat skapar också andra värden såsom välbefinnande och är en viktig social aspekt. Allt detta har Findus i åtanke vid utvecklandet av Special Foods produktsegment som vuxit fram sedan 70-talet.  

– Special Foods har ett sortiment av unika produkter för personer med tugg- och sväljsvårigheter, där det finns olika nivåer av konsistenser på maten – allt från flytande till grov patékonsistens – beroende på personens behov. Oavsett grad av tugg och sväljsvårighet ska maten vara näringsrik, varierad och lätt att tugga och svälja, säger Ewa Hansson. 

Utöver produktsortimentet erbjuder Special Foods även utbildning för köks- och vårdpersonal, i syfte att öka kompetensen om tugg- och sväljsvårigheter samt ge inspiration till hur man lagar och presenterar maten på bästa sätt. 

– Det är viktigt att det ser aptitligt ut, man äter ju med ögonen också, säger Ewa. 

Byta ut istället för att välja bort
Tugg- och sväljsvårigheter kan bero på medfödd funktionsnedsättning men det vanligaste är att man får dessa problem senare, på grund av till exempel en stroke, demens eller med stigande ålder. Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska äta istället när den vanliga maten inte går att äta längre. Det blir lätt så att man tar bort saker man inte kan äta, utan att ersätta det med något, Maten blir ensidig vilket i värsta fall kan leda till undernäring. Men livskvaliteten påverkas också. 

– Med hjälp av våra produkter kan man äta den där köttbiten ändå. Man behöver inte välja bort – bara byta ut till något som är mer anpassat till ens tugg- och sväljförmåga, avslutar Ewa. 

Vi gör livet bättre med god fryst mat 

Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Inom ramen för Findus Special Foods har vi i mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter.

Läs mer här