Trygghet och kompetens skapar framgång

Hos Förenade Care möter du en öppen och tillåtande kultur. Som medarbetare arbetar du i ett företag där vi vet att ni är företagets viktigaste resurs. – Medarbetarna är de som arbetar närmast våra kunder, vårdtagare och brukare. Utan våra engagerade och kompetenta kollegor har vi ingen verksamhet, säger Robert Wikgren, personalchef på Förenade Care.

– Våra medarbetare har alla olika kompetenser som vi behöver ute i driften. För att kunna nå våra mål, få nöjda kunder och ständigt utveckla verksamheterna måste där finnas olika personer som kompletterar varandra. Därför satsar vi ständigt på kompetensutveckling och att lyfta våra medarbetare, berättar Robert Wikgren, Personalchef på Förenade Care.  

Medarbetare som trivs
Vi på Förenade Care tror på att nya medarbetare resulterar till kreativa idéer och att det bidrar till att just du kan vara med i utvecklingen av företaget. Att alla som arbetar hos oss mår bra, både i kropp och själ är något vi prioriterar högt. En avgörande faktor till att våra kunder och deras anhöriga uppskattar det vi gör för dem, är trivsel. Det skapar en trygghet hos våra kunder, men också för alla som jobbar inom företaget. Att medarbetarna trivs är ofta avgörande till att de stannar länge. En av många medarbetare som kan instämma är Helena Anagnosti som länge varit en del av Förenade Care och som just nu arbetar som Leva Livet-inspiratör.

– Jag upplever att man blir sedd inom företaget och att Förenade Care satsar på sina anställda. Jag trivs med den härliga gemenskapen som finns inom företaget, det känns verkligen familjärt, säger Helena.

En unik arbetsplats
Förenade Care erbjuder många olika tjänster inom vård och omsorg, bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och Leva Livet-inspiratörer.

– Vi är en unik arbetsgivare inom vård- och omsorg då vi är ett familjeföretag med stordriftsfördelar. Vi har en långsiktig ägare och företaget präglas av vårt motto: omtanke, vänlighet och service. Förenade Care har också i många år arbetat med certifiering på verksamheterna, både inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, berättar Robert Wikgren.

Förenade Care arbetar mycket för att vårdtagarna ska bemötas med värdighet och respekt, det är en självklarhet för oss.

– Förenade Care sätter den där guldkanten på tillvaron. Det är inte bara äta, sova och gå på toa, här finns Leva Livet konceptet och gemenskap som bidrar till liv i huset. Förenade Care satsar mycket på att behålla det friska i vårdtagarna. Bara att jag får vara här i min roll visar att det är något som företaget prioriterar, säger Karin Chen, Leva Livet-inspiratör.

 

Presenteras av:

Förenade Care är sedan 60 år tillbaka ett familjeföretag inom vård och omsorg, personlig assistans, hälso- och sjukvård, socialt boende och måltidsservice. Vi lägger stor vikt vid kvalitetsutveckling och en engagerad personal som omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer här

Skolmiljöer i trä ett naturligt val

Intresset för att bygga skolor och förskolor i trä har vuxit stort på senare år. Morö Backe skola i Skellefteå, byggd i KL-trä och limträ från Martinsons, är ett bra exempel på hur klimathänsyn, en smidig byggprocess och inomhusmiljö fått beställarna att välja trä. Skolan invigdes vid höststarten 2018 och fortfarande vallfärdar andra kommuner och beställare till Skellefteå för att se, lära och inspireras.

Att bygga just skolor innebär allt som oftast en balansgång mellan en begränsad budget och att samtidigt skapa en lärmiljö som är lika varm och välkomnande som trygg och inspirerande. På senare år har allt fler beställare därför börjat välja trä eftersom materialet lever upp till kraven på både kostnadseffektivitet och inbjudande inomhusmiljöer.

– Trä svarade mot beställarens, i det här fallet Skellefteå kommuns, krav på hållbarhet, energieffektivitet och kvalitet. Skolan har dessutom mycket synligt trä vilket bidrar till en både funktionell och vacker byggnad. Forskning visar att trämiljöer sänker stressnivåerna och ökar välbefinnandet och dessutom bidrar till en god ljudmiljö, något som är väldigt viktigt i en skola, säger Jesper Åkerlund, vd för Martinsons Byggsystem.

Det nya högstadiet på Morö Backe skola är byggt i direkt anslutning till en befintlig skolbyggnad och har gett skolan utrymme för ytterligare 200 elever. Den omfattar klassrum för sjuan, åttan och nian, idrottshall, skolbibliotek, kök och två matsalar för skolans totalt 700 elever. Skolans mittparti utgörs av en stor aula som är öppen hela vägen upp till taknocken.

Skolans stomme utgörs av KL-trä och limträ. KL-träelementen levererades med hög prefabriceringsgrad, vilket bidrog till en smidigare och snabbare byggprocess. Det var viktigt eftersom skolan byggdes i anslutning till en befintlig skolbyggnad med många barn. I leveransen ingick också Martinsons patenterade fackverkslösning, där ett unikt sätt att ta vara på kapaciteten i alla ingående delar förändrar krafterna som verkar på knutpunkterna.

– Metoden har inneburit att vi kan erbjuda större spännvidder och ökad flexibilitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Limträ och KL-trä har dessutom hög bärkraft i förhållande till den låga egenvikten, vilket gör det till ett flexibelt material som är smidigt att jobba med på byggplatsen, säger Jesper Åkerlund.

Mikael Anderson är projektchef på PEAB och arbetade med uppförandet av Morö Backe skola. Enligt honom är trä ett populärt material även bland byggarna på byggplatsen, eftersom det är ett material som i stor utsträckning går att bearbeta med vanliga handverktyg och kräver mindre kranar på byggplatsen.

– Den främsta fördelen med trä är flexibiliteten. Trä är betydligt lättare att bearbeta på plats om man behöver åtgärda något fel. Det går att bearbeta betong också, men det tar betydligt längre tid och är svårare, säger Mikael Andersson.

I vintras levererade Martinsons material till ytterligare en skola. Den här gången handlade det om en limträstomme till Hjortbergsskolan i Ljungby, som när den står klar 2020 ska rymma 385 elever från förskoleklass till sexan. Förutom skolor och förskolor levererar Martinsons även limträ till en lång rad av idrottshallar och affärslokaler. För att inte tala om SARA Kulturhus i Skellefteå, som Martinsons både levererar byggmaterialet till, projektleder och är med och bygger. I dag har Martinsons lång och gedigen erfarenhet och kunskap kring hur större projekt ska planeras och drivas.

– Vi jobbar ständigt med utvecklingen av vår organisation, våra arbetssätt och lösningar. Det har gett oss förutsättningar att hantera planering, produktion och konstruktionslösningar i riktigt stora projekt, säger Jesper Åkerlund.


Sara Kulturhus | White

När det gäller träbyggande har Norge alltid varit något av en föregångare. Innan intresset riktigt hade vaknat i Sverige levererade Martinsons KL-trä och limträ till ett flertal skolor i grannlandet. Redan 2012 levererade man limträstomme, pelare och balkar till en skola för över 500 barn i norska Bergen. 2013 levererade Martinsons pelare, balkar och KL-träskivor till Nord Österdal skole i Tynset, en skola som 2014 utsågs till Årets Träbyggnad i Norge – ett hederspris för byggnader som bidrar till att förnya och utveckla det allmänna byggskicket i Norge.

– Det känns fantastiskt att även Sverige fått upp ögonen för såväl skolor som idrottshallar och andra offentliga byggnader i trä. Det är en utveckling som ger utdelning på många plan: från snabbare byggprocesser och bättre inomhusmiljöer till ett en betydligt mindre belastning på vårt klimat. Om Sverige ska nå målet om fossilfrihet till 2045 måste träbyggandet öka ännu mer, även i det offentliga rummet, säger Jesper Åkerlund.

Hundven-Clements Photography 2018

Presenteras av:
Erika Edlund, Team Leader Technical Support på Ecophon.

Ecophon tar klimatansvar genom ny återvinningsservice

Med löftet ”A sound effect on people” förser Ecophon Sverige och stora delar av världen med akustiksystem för en bättre inomhusmiljö. Genom sin återvinningsservice vill de vara aktiva i att minimera den effekt tillverkningen av deras produkter har på människor och vår planet.

Tidigare i år lanserade Ecophon återvinningsservicen, SoundCircularity™ Recycling Service. En tjänst som ska underlätta återvinnandet av materialet som blir över efter en installation eller nedmontering av akustikplattorna. 

– Det finns ett stort behov av cirkulära lösningar i byggbranschen. En tredjedel av världens avfall kommer från just byggsektorn. Denna service är en del av vårt arbete för att minska klimatavtrycket, säger Erika Edlund, Team Leader Technical Support på Ecophon.

 Ambitionen är att främja rena, säkra och tidseffektiva arbetsplatser och skapa bättre förutsättningar för aktörer att nå sina cirkulära mål. Tjänsten erbjuds i hela Sverige och ska underlätta insamlingen av materialet. 

När servicen integreras i ett projekt ges ett estimat på den beräknade klimatbesparingen, därefter tillhandahålls service-unika säckar till arbetsplatsen, avsedda för återvinningen. De fyllda säckarna hämtas upp och ett certifikat utfärdas som bevis för mängden material som återvunnits.

– Det finns väletablerade system för att återvinna till exempel trä och metall, medan ljudabsorbenter har varit svåra att återvinna. Med den här servicen kan vi erbjuda en enkel och säker återvinning även av våra produkter, oavsett projektets storlek.

I certifikatet, vilket visar en bevisad klimatbesparing genom LCA-kalkylering, återges klimatbesparingen i minskad mängd CO2 i kilogram som aktören bidragit med. Det kan utfärdas såväl projektspecifikt som periodsanpassat. 

– Detta är ett sätt för alla inom byggsektorn, från byggherre till fastighetsförvaltare, att minska klimatpåverkan genom att återvinna materialet på rätt sätt, säger Erika Edlund.

Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen och tillverkar akustika lösningar för människors välbefinnande och prestationsförmåga. De har verksamhet i 14 länder och representanter i 30 länder världen över med huvudkontoret i Hyllinge utanför Helsingborg.

Läs mer här

Fler kvinnor vill göra karriär i byggbranschen

Byggbranschen har länge lyft behovet av att öka jämställdheten. Nu växer intresset och fler kvinnor söker till yrkeshögskolornas byggutbildningar.

Sedan år 2018 har andelen kvinnliga sökande till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik ökat med hela 45% i Sverige. Till yrkeshögskolan Nackademins byggutbildningar ökade antalet kvinnliga sökande med 38% under samma period.

  Jämställdhet i byggindustrin har varit på tapeten i flera år och branschen skriker efter kompetens. Därför är det glädjande att se att intresset har ökat så markant och att fler kvinnor vill göra karriär inom byggbranschen, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Många ser yrkeshögskolan som en väg att snabbt få in foten på arbetsmarknaden, eftersom utbildningarna kombinerar teori med praktik. För att ännu fler ska ha möjlighet att söka en utbildning, erbjuder Nackademin preparandkurser i olika ämnen. Genom preparandkurserna blir kursdeltagarna behöriga att söka en utbildning på Nackademin – vilket sedan kan avspeglas i antagningsstatistiken:

  70% av de kvinnor som blivit antagna till våra byggnadsingenjörsutbildningar hade gått en preparandkurs innan, förklarar Astrid Westfeldt Corneman.

Sysselsättningsgraden bland examinerade yrkeshögskolestudenter i Sverige var den högsta någonsin förra året. Bland Nackademins byggstudenter hade 98% jobb efter examen år 2018 – vilket var högre än genomsnittet.

Presenteras av:

Byggutbildningar på Nackademin

  • Byggnadsingenjör med inriktning mot hållbart byggande, produktion, anläggning eller ROT
  • Energiingenjör
  • Järnvägsingenjör
  • Platschef
  • VA-projektör
  • Preparandkurser för dig som idag saknar behörighet

Läs mer här

Utvecklande relationer är framgångsfaktorn för Sh bygg – så överlever ett av Sveriges äldsta familjeägda företag

Byggbranschen är en konjunkturberoende bransch som skördat många företag genom åren, men inte Sh bygg. Om några år firar bygg- och anläggningsföretaget 100 år och växer ännu. Vad är framgångsreceptet och vilka kompetenser efterfrågas härnäst?

År 1923 skrevs första ordet av Sh byggs framgångssaga. Vd:n Lars Svenssons farfar SH Svensson satte sten på gator och torg ihop med andra; betalt fick de per kvadratmeter. Fler och fler samlades kring farfar SH, och även jobben blev fler. Till slut fick SH höra från sin omgivning att han borde omorganisera allihopa – då startade han företaget SH Svenssons Stensätteri Aktiebolag, numera Sh bygg, sten och anläggning AB – ett av branschens äldsta entreprenadföretag.

– Varje årtionde har en milstolpe. I dag består företaget av en massa människor som jobbar hårt och bidrar tillsammans för att utveckla samhället, förklarar Lars Svensson.

Långvariga relationer
Personalchefen Arnold Bergman förklarar att många av medarbetarna utvecklas inom och över flera yrkesroller. Resultatet blir kompetensprofiler som behärskar verksamheten och byggprocessen i sin helhet, och Arnold Bergman är övertygad om att just gemensam utveckling är en avgörande faktor för att nå framgång.

– Långvariga och utvecklande relationer är viktiga, både internt och externt. Vi hade aldrig kunnat uppnå samma typ av teamkänsla om vi skulle lägga ut majoriteten av jobben till underentreprenörer. Det är enbart väldigt specialiserade kompetenser som vi tar in vid behov. Och även här är det långvariga och utvecklande relationer som vi fokuserar på, förklarar han.

– Vi har människor från olika platser i världen och med olika bakgrunder vilket ger en enorm kunskapsbredd. Vi vill gärna stärka upp med kvinnlig arbetskraft, inflikar Lars Svensson.

Här kan du läsa mer om Sh bygg

”Alla ska förstå varför de går till jobbet"
För Sh bygg inkluderar hållbarhetsperspektivet tre delar: ekonomi, miljö och social tillvaro. En viktig del av framgångsreceptet är att alla vågskålar är i synk, och Arnold Bergman förklarar att det inte bara gäller byggmaterial och sälj, utan även – eller kanske främst – medarbetarna.

– Vi har en tydlig värdegrund som gör att alla ska förstå varför de går till jobbet, varför de får den lönen de får. Det finns en röd tråd och utvecklingsmöjligheter som dels ger dig en stadig försörjning, men också gör det möjligt testa musklerna i olika roller, säger Arnold Bergman.

En del av värdegrunden är just att man ska kunna vara lite som hemma, fast på jobbet. Det innebär ett gemensamt ansvar, arbetsglädje och att verkligen arbeta som ett lag, något som genomsyrar hela verksamheten.

– Föreställ dig en familj. Om en av medlemmarna har svårt för någonting kan man välja att antingen reta personen, eller hjälpa den. På Sh hjälper vi varandra, för i en hjälpsam familj vågar man lita på varandra och trivs i varandras sällskap, avslutar Lars Svensson.

Presenteras av:

• Grundat 1923

• 350 anställda

• Utför bygg-, sten- och anläggningsarbeten 

• Utför allt från mindre projekt upp till totalentreprenader om 300 Mkr

• Omsättning 2018 var 1,26 md kronor

Vill du bli en del av Sh? Rekrytering sker löpande av flera yrkesroller. Just nu finns ett stort behov av entreprenadingenjörer. Läs mer på: www.jobb.shbygg.se