Negativa elpriser – jackpott för elkunderna eller ett tecken på ett energisystem ur balans? 

Att vädret påverkar elpriset är inget nytt. De år vi haft mycket nederbörd och mycket vatten i vattenkraftens magasin har vi historiskt haft lägre elpriser. Samtidigt har riktigt kalla vinterdagar pressat priserna uppåt när mer el använts för inte minst uppvärmning. Med mer vindkraft i systemet så blir vädrets betydelse för elpriset allt större och balansen allt svårare att hålla. För konsumenterna märks det genom att elpriset varierar oftare och mer.

Under påsken var det några nattimmar negativt elpris på grund av kraftiga vindar i hela Norden, medan det på morgonen den första februari låg över två kronor per kilowattimme – en skillnad på tusentals procent. För del flesta hushållskunder som har små möjligheter att flytta på sin elanvändning gör sådana svängningar att kostnaderna blir svårare att förutsäga. Kunder som kan flytta på sin elanvändning eller lagra energi får däremot bättre möjligheter att dra nytta av prisvariationerna på dagens elmarknad.  

Möjligheten att hålla balansen är avgörande
För samhället i dess helhet, inte minst då just elektrifiering inom alla sektorer är avgörande för att nå klimatmålen, är en bra balans mellan planerbar, flexibel och väderberoende produktion viktig. Flera studier visar att ett energisystem som i grunden har en bra balans mellan dessa egenskaper är betydligt billigare än alternativen.  

På dagens nivåer klarar vattenkraften av att matcha vindkraftens variationer även när nästan all vindkraftsproduktion upphör, det skedde senast i januari. Svenska kraftnät har också avtal med stora kunder som kan kopplas ifrån om det behövs för att kunna hålla balansen, exempelvis pappersbruk som stänger ned vid behovÄven om vätgasen ökar i betydelse är det i första hand för att ersätta fossila bränslen i industrin och i andra hand som en flexibel resurs för att ta hand om elöverskottmen den bidrar inte med elproduktion. 

Skenande prisskillnader
Förändringarna i vårt energisystem gör balanseringen mer utmanande och förmågan att transportera elen från norr till söder allt viktigare och svårare. Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet. Det här syns i prisskillnaderna mellan elområdena2018-2019 betalade Skånes elkonsumenter nära en miljard kronor mer för sin el jämfört med norra Sverige. 2020 var den summan över nio miljarder och i år passerades fyra miljarder redan nu i april. Detta kommer öka.   

Mer fokus på system och egenskaper
För att klara klimatomställningen kommer elanvändningen att behöva nära nog dubbleras på tjugo år. Så det vill till att vi använder elen smart, men också att elsystemet fungerar. Negativa elpriser kan låta väldigt attraktivt för elkunderna, men det är tyvärr mer ett tecken på att systemet är i allt kraftigare obalans. Elsystemet är ett av de mest komplicerade system vi har och att marginalerna i systemet har krympt och fortsätter att krympa är varningssignaler vi bör ta på stort allvar. 

Fortum är ett ledande energi­bolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfalls­han­tering. Vi tillhan­da­håller också tjänster för andra företag i energi­bran­schen.

Läs mer på https://www.fortum.se/

 

Hanna Larsson, Chef Personalledning på Nobina Sverige och Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.

Ett långvarigt samarbete med gröna resultat 

Kollektivtrafiken har under många år legat i framkant i den gröna omställningen och på Nordens största kollektivtrafikföretag Nobina drivs 99 procent av bussarna med förnybara drivmedel eller ren el. Men de nöjer sig inte där, och tack vare det långa samarbetet med techföretaget Drivec får de ner bränsleförbrukningen ytterligare. – Drivec skapar tekniska lösningar som löser riktiga problem, säger Hanna Larsson, Chef Personalledning Nobina Sverige.

 Drivec utvecklar system som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökonsekvenserna för bussoperatörer, lastbilsåkerier och andra fordon inom transportindustrin.  

– Genom att bearbeta insamlad data från styrsystem kan vi med hjälp av algoritmer ta fram och presentera viktiga fordonsrelaterade mätetal och nyckeltal för kunden, säger Mikael Gabrielsson, Sales & Marketing Director, Drivec. 

Tack vare sin expertis och förmåga att skräddarsy lösningen efter varje unik kund är de idag ledande inom sitt skrå.  

Ecodriving och Fordonshälsa
Med Drivec:s system Ecodriving och Fordonshälsa är ambitionen att på riktigt uppnå viktiga miljömål; framför allt genom att möjliggöra Nobinas satstning Den Gröna Resan (DGR). Genom att utbilda, coacha och möjliggöra mätning och analys är syftet att minska koldioxidutsläppen. Och man ser redan resultat. År 2020 genererade DGR en utsläppsminskning om 15 476 ton koldioxidekvivalenter, säger Hanna. 

Med Fordonshälsa har man koll på fordonets status och kan agera innan den går sönder. Tack vare machine learning (AI) så kan vi nu vara preventiva och se avvikelser ombord på fordonet och avvikelserna larmas till rätt mottagare hos kund som kan sätta in rätt insatser, säger Mikael 

–Med Fordonshälsan så kan vi också ta reda på om ett visst fordon är kostnadseffektivt och är rätt för den körcykel som det faktisk används i, detta kan ge data till kunden för kommande inköp av nya fordon. 

– Det är en häftig teknisk utveckling som gör att vi kan erbjuda en säkrare färd för våra resenärer, minimera störningar samt vara proaktiva i att möta våra resenärers behov, säger Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.  

Ett starkt samarbete
Samarbetet mellan Nobina och Drivec startade 2005. Det är ett starkt samarbete som pågått i många år eftersom det skapar värde, menar Mikael.  

– Vårt samarbete är ett bra exempel på hur teknik, kunskap och engagemang kan uppnå fina resultat. Det är därför vi jobbat tillsammans så länge – för att vi ser tydliga resultat, avslutar Andres. 

Drivec finns idag på cirka 8000 installerade fordon runt om i Norden. Med våra tjänster och oberoende av energikälla förbättrar vi ekonomi, miljö och säkerhet för vår kund och deras verksamhet. 

Läs mer på www.drivec.se