SOS Alarm vill rädda fler liv genom nya innovationer som drönare och AI

När någon drabbas av hjärtstopp handlar det om sekunder för att rädda liv.
SOS Alarm ligger i framkant av teknikutvecklingen och kommer snart att använda artificiell intelligens, AI, och drönare utrustade med hjärtstartare för att minska antalet dödsfall i hjärtstopp.

I Sverige rapporteras årligen cirka 6 000 personer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procentenheter per minut om hjärt-lungräddning eller defibrillering inte påbörjas.

I dag överlever endast tio procent av de som drabbas, och på SOS Alarm arbetar man för att fler ska överleva.

Just nu håller man på att utveckla ett AI-baserat medicinskt beslutsstöd som ska ge den operativa personalen på SOS Alarm bättre förutsättningar att inhämta information och dra slutsatser när någon ringer nödnumret 112.

– När vår operatör tar emot samtalet kommer AI-stödet gå i gång och lyssna på bakgrundsljud som andning, vissa nyckelord och hur de sägs. Baserat på information som AI-stödet redan lärt sig kommer det snabbt bedöma att det handlar om ett hjärtstopp, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Drönare kan snabbt leverera hjärtstartare
AI-stödet förmedlar sedan informationen till operatören, som är den som fattar alla avgörande beslut. Nu handlar det om att snabbt skicka ambulans till platsen – men i framtiden också en drönare utrustad med hjärtstartare.

SOS Alarm, Karolinska Institutet och teknikföretaget Everdrone har tillsammans bedrivit ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheten att leverera hjärtstartare och annan akut medicinsk utrustning med drönare.

Tanken är att drönaren helt autonomt ska kunna flyga till platsen för hjärtstoppet och från 30 meters höjd sänka ned hjärtstartaren. Operatören på SOS Alarm, som står i telefonförbindelse med den som ringt nödnumret, kan ge instruktioner om hur hjärtstartaren ska används.

– Vårt arbete och allt vi gör handlar om att bidra till att fler liv räddas. Vår uppgift är att ständigt öka medborgarnas trygghet och säkerhet. Att använda nya innovationer och teknik är ett sätt att nå dit, avslutar Maria Khorsand.

Läs mer om SOS Alarm här

SOS Alarm har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar i samhället. Tillsammans med många andra skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden.

Läs mer här

Skooler skapar nytänkande och digitala lärandemiljöer

Många digitala utbildningsverktyg brister i användarvänlighet och innehåll. Med Skooler och Office 365 integreras teknik i skolan på ett enkelt och smart sätt. Lärare, elever och vårdnadshavare får en komplett lösning för digitalt skolarbete – med fullt stöd för den svenska läroplanen.

Tor Ove Henriksen, veteran inom den innovativa tech-sektorn i Norden, bestämde sig för att engagera sig när han insåg att de digitala utbildningsverktyg som fanns på marknaden ofta bestod av dåligt integrerade produkter byggda ovanpå Office 365 eller Google. År 2016 startades Skooler som erbjuder skolor digitala lösningar som förenklar dagliga arbetsuppgifter, effektiviserar kommunikation internt och med vårdnadshavare, uppmuntrar kollegialt samarbete och digitaliserar klassrummet.

– Med Skooler kan alla arbeta tillsammans för att underlätta elevers kunskapsutveckling på ett engagerande sätt. Systemet utvecklar skolan med kreativ och användarvänlig teknik och låter jämställt lärande hamna i fokus, förklarar Tor Ove Henriksen.

Stora framgångar i USA
I dagarna blev det klart att Skooler förvärvar svenska Loops Education AB, ett ledande läroverktyg och förmedlare av utbildningsinnehåll.

– Loops tjänster möjliggör för lärare och elever att ha mer engagerande interaktioner och kreativa läroprocesser – från förskola upp till gymnasienivå, både i och utanför klassrummet. Lärare rustas med flexibla verktyg, så kallade “loopar”, med färdigt kursinnehåll för att optimera utbildningens kvalitetsnivå och ge elever en komplett läroupplevelse. Företaget säger sig ha sett ett markant intresse från skolledare och lärare av en kombinerad lösning, med innehåll och kompletta arbetsområden tillsammans med Skoolers terminsplanering och bedömning.

Skooler har haft stora framgångar i USA. Nu får svenska skolor chansen att prova på IT-verktyget kostnadsfritt fram till sommaren.

– Grundidén med Skooler är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en god skolgång, oaktat om lärandet sker i klassrum, i en app i telefonen eller via en dator. Allt fler inser att de utbildningsverktyg som väljs måste stödja klassrumsförlagd verksamhet såväl som distansutbildning, avslutar Rikard Lind, försäljningschef i Sverige.

Läs mer om Skooler här

Presenteras av: Skooler

Många skolhuvudmän inser att deras IT-stöd måste möjliggöra utbildning på distans. Vi måste alla dra våra strån till stacken, i sviterna av covid-19. Skooler erbjuder alla skolor Loops och Skooler utan kostnad fram till den 1 juli, för att möta det nya behovet för distansutbildning.

Rikard Lind, försäljningschef på Skooler i Sverige

Så hjälper Prorenata Journal dig som hjälper andra

Inom elevhälsan ökar kraven på dokumentation. Prorenata Journal är ett enkelt, lättöverskådligt dokumentationssystem som underlättar all typ av dokumenthantering så att elever kan få det fokus de behöver.

– Vi tycker att elevhälsan är väldigt viktig och vi vill göra det så enkelt som möjligt för de som arbetar med den att ägna sig åt eleverna istället för dokumentation, säger Jens Alm, grundare och vd på Prorenata.

Listan är lång över vad som måste dokumenteras av dig som skolsköterska, skolpsykolog, kurator och rektor. Dokumentationen ska dessutom vara korrekt, i tid, tillgänglig för alla som ska ha tillgång men sekretessbelagd för övriga. Enligt Jens Alm, grundare och vd på Prorenata och läkare i grunden, föddes idén om ett effektiviserat journalsystem när han arbetade som skolläkare och upplevde att de verktyg som fanns för att underlätta dokumentation snarare stjälpte mer än de hjälpte. 

– Vi hade ett enda fokus när vi tog fram Prorenata; enkelhet. För oss är elevhälsan väldigt viktig och vi vill göra det så enkelt som möjligt för de som arbetar inom elevhälsa att ägna sig åt eleverna istället för dokumentation – utan att vara rädd för att tappa bort något eller inte uppfylla lagkraven. Systemet är helt anpassat efter de sekretessregler som gäller i skolan.

Anpassningsbara flöden
Sedan företaget grundades 2009 har 50 kommuner anammat journalsystemet. Alla flöden är  anpassningsbara och all drift, alla uppgraderingar och säkerhetskopieringar sköts av Prorenata.

– Du behöver aldrig fundera på vilka moduler du vill ha eller installera krångliga serverprogram. Vi sköter allt tekniskt utan dolda avgifter, finstilta avtal eller bindningstider.

Jens Alm sätter stort värde på den skillnad systemet bidrar till.

– Känslan av att ge människor rätt verktyg i en bransch där de spelar roll på riktigt gör det fantastiskt roligt att gå till jobbet.

Läs mer om Prorenata här

Presenteras av: Prorenata

Vi på Prorenata bygger ett dokumentationssystem för elevhälsan sedan 2009. Det är den tråkiga versionen. Vad vi egentligen gör är moderna verktyg för våra kunder inom vård och skola som annars ofta får sitta med svåranvända, föråldrade system. Vi vill inte ta över världen, vi vill bara göra enkla men kraftfulla verktyg åt våra användare.

PRV vill sprida kunskap om vikten av patent 

Immaterialrätt är ett snårigt men ack så viktigt ämne. Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten som vill hjälpa andra myndigheter, lärosäten och företag om immateriella rättigheter för att i förlängningen stärka svenskt näringsliv. 

Patent- och registreringsverket jobbar dagligen med att göra kvalificerade bedömningar för olika patentlösningar. Det är en arbetsplats som svämmar över av olika sorters kunskap. 

– Hos oss sitter patentingenjörer, jurister och varumärkeshandläggare som snabbt ska kunna hantera vilken uppfinning som än kommer. De har sina teknikområden de omedelbart ska kunna sätt sig in i men de tar mycket hjälp av varandraMan löser inte ett ärende på egen hand, säger Ingrid Eklundenhetschef för teknisk enhet på patentavdelningen. 

Jimmie Femzénenhetschef Enheten för teknisk arkitektur och systemutveckling, fyller i: 

– Oavsett vad som kommer in ska vi kunna bedöma och snabbt ge ett svar. Den kollektiva kunskapen är otroligt viktig. 

En arbetsplats full av kunskap
PRV är en varierad arbetsplats med många olika roller och de letar alltid efter nya duktiga medarbetare till sitt expertteam. PRV anställer både nyutexaminerade från universitet/högskola och de med erfarenhet från olika branscher. För att nå ut ger de bland annat lunchföreläsningar på universitet och högskolor runt om i Sverige. I det stora kontorshuset på Valhallavägen i Stockholm är det full fart. 

– De olika enheterna ligger på olika våningar, här finns allt från telekom till medicin, kemi och olika mekaniklösningar. Det är mycket spring bland planen, säger Jimmie. 

En arbetsplats full av kunskap.

“Vaccin skulle inte överleva en minut utan patentskydd”
Vid sidan av det dagliga arbetet med patentbedömningar jobbar PRV med att synas och nå ut till sina viktigaste målgrupper. 

– Små- och medelstora företag ligger oss varmt om hjärtat. Det är de som har mest användning av oss så det är otroligt viktigt att vi når ut till dem. De kunder vi har är tacksamma och tycker att vår hjälp är oerhört värdefull. Men vi behöver nå ut till fler, säger Christin Wendel, strategisk samordnare, Enheten för externa relationer. 

Andra målgrupper är företagsfrämjare och immaterialrättsexperter. Men också forskare, lärare och studenter på universitet och högskolor. Ingrid vill understryka att patent inte står i kontrast till tillgänglighet, vilket är en vanlig missuppfattning. 

– Vaccin skulle inte överleva en minut utan patentskydd. Om man skickar in en ansökan till PRV så får man publicera vad som helst. Har du patent har du valmöjligheterna. Vet företaget om detta kan vi rusta dem bättre för en internationell marknad. 

– Alla måste inte gå åt patenthållet men det är viktigt att vara informerad så man kan ta ett informerat val, avslutar Jimmie. 

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar för att nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant ska stärka Sveriges tillväxt, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar. 

Läs mer på www.prv.se

IT-säkerhet avgörande för framtidens kontor

Flexibelt, smart och hållbart är nyckelord i Office Managements studie: Fem trender som formar framtidens arbetsliv. Där ses molnbaserade tjänster som nyckeln till förändrade arbetssätt i framtiden. Men det ställer stora krav på IT-säkerhet.

Det finns många fördelar med molnbaserade tjänster som till exempel enkel access till gemensamma digitala arbetsverktyg, förenklat samarbete och möjligheterna med ett distansoberoende kontorsliv. Men det ökar också sårbarheten för digitala intrång och i värsta fall utpressningsattacker. Ett exempel på det var när it-företaget Kaseya hackades och drog med ett hundratal av sina kunder som svenska Coop. Livsmedelskooperativet fick hålla över 700 butiker stängda i flera dagar vilket fick både stora ekonomiska konsekvenser och löpsedlar.

De flesta intrångsförsök som sker är dock på en mindre nivå. Vanligast är så kallade nätfiskeattacker där angriparen försöker komma över lösenord, via datorvirus i länkar eller e-post. Det är en sak att den infekterade datorn blir obrukbar, värre är när den används som en ingångsportal till resten av företagets IT-miljö. Men det finns sätt att förhindra detta menar Daniel Thunberg, CEO på Xite Consulting AB, en del av Office Management.

– Jag tycker att insikten om säker datahantering generellt är ganska låg. Många av de kunder som kommer till oss lever i tron att bara man använder Microsoft 365 så är det säkert. Men det är ett avancerat system som kan vara svårt att navigera i. Vi ser att systemet många gånger har satts upp utan att säkerhetsfunktioner har aktiverats, säger han. 

Daniel Thunberg menar att grunden till ett fungerande IT-skydd är kunskap, medvetenhet och att säkerhetsfrågan behandlas på ett strategiskt, proaktivt sätt. Forskning visar att den mänskliga faktorn är den största risken i annars pålitliga system. Därför behöver IT-säkerhet vara en del av företagets kultur och enkelt att jobba med.

– Vår produkt X-ONE 365 används tillsammans med Microsoft 365. X-ONE 365 förstärker det befintliga säkerhetsskyddet och larmar om avvikelser sker. Så att verksamheter kan använda molntjänster, minska risken för intrång och dess medarbetare kan ha en tryggare åtkomst till företagets IT-miljö oavsett var de befinner sig. Något som kommer att bli ännu viktigare i framtiden, avslutar Daniel Thunberg. 

X-ONE 365 är ett ramverk för drift och underhåll av IT-miljöer och består av flera olika moduler som kombinerar klientsäkerhet med smidig användarupplevelse, för att se till att din verksamhet förblir skyddad och produktiv.

Läs mer om säkerhetshot och hur du skyddar dig

X-ONE 365

Ladda ner rapporten om framtidstrenderna här

Så kan SSF vidareutveckla dig inom säkerhetsbranschen

Att arbeta som säkerhetschef idag innebär ett jobb med ökande krav. Nya frågor tillkommer och blir mer komplexa samtidigt som säkerhetslösningarna utvecklas i snabb takt. SSF Stöldskyddsföreningen håller en ettårig diplomutbildning med målsättningen att förenkla ditt säkerhetsansvar.

I en värld med ständig teknologisk utveckling och alltmer avancerade frågor behöver vi ständigt lära oss mer, inte minst för den som jobbar med säkerhet. En utbildning i sig stärker både din kompetens och vad du kan bidra med inom branschen – men att hitta en som har tydliga visioner och höga krav på tidigare kunskapsnivåer kan vara svårare än vad man tror.

Under den ettåriga diplomutbildningen, SSF Säkerhetschef, arbetar man aktivt för att ta fram en helhetssyn på säkerhetsarbetet, och här ingår också ämnen inom affärsmannaskap. Här blandas teori tillsammans med olika case, övningar och ett projektarbete. Man har även tydliga krav på deltagarnas förkunskaper för att säkerställa en hög nivå på utbildningen, som i sig ger dig ett gediget nätverk med verksamma från olika branscher, både inom näringslivet och offentlig verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om kursen

Kursen är på totalt 27 dagar, med nio delkurser och nästa kurstillfälle ges den 17 september i Stockholm. Enligt Monika Johannesen, försäljningschef för utbildning och konsult på SSF, har kursen under många år varit både välfylld och populär.

– Att bli diplomerad av SSF är något våra kursdeltagare värderar högt, säger hon.

SSF erbjuder inte bara en högkvalitativ utbildning utifrån sina egna kompetenser och erfarenheter, man använder sig även flitigt av en Advisory Board för att stärka utbildningen. Där ingår ett flertal medlemmar med sakkunskap inom säkerhet, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Vissa är säkerhetschefer för några av de största företagen i Sverige och kan bidra med en hög kompetens och värdefulla erfarenheter till dina framtida säkerhetsarbeten.

Presenteras av:

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete.

Så löser Goalplan problematiken med distansledarskap

Med över 18 års erfarenhet inom försäljning i bagaget såg Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan, problem med hur man i arbetsvärlden arbetade med sälj och ledarskap från distans.
– Jag hittade ingen lösning, så jag tog saken i egna händer, berättar Henrik.

– Det var 2015, när jag arbetade som säljchef, som jag insåg att vi använde samma produkter som vi gjorde innan iPhone och appar kom till. Det var fortfarande papper och penna, excel och email som användes i kommunikationen mellan chef och medarbetare inom många företag, trots att vi för länge sen borde haft mer effektiva lösningar, säger Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan.

Sa upp sig
Henrik letade länge efter ett allt-i-ett verktyg som skulle förenkla arbetet. Han berättar att marknaden var väldigt inriktad på enstaka funktioner och erbjöd ingen helhetslösning.

– Jag hittade en massa appar som löste enstaka problem, men jag ville inte behöva ha flera olika appar. Istället för att acceptera det så sa jag upp mig för att bygga ett system själv, som tar ett grepp kring hela ledarskapets utmaningar.

Enligt Henrik själv krävdes blod, svett och tårar för att få igång företaget och även att ta fram en säljbar produkt, som skapade det värde som Henrik själv saknade som säljchef.

– Senaste halvåret har vi både nya och stora kunder och Goalplan skapar just det värde som jag saknade.

Läs mer om Goalplan här

Komplett verktyg
Med hjälp av Goalplan får du snabbt och smidigt en översiktlig syn på din organisations prestationer. Det förenklar även för de anställda att nå sina mål när dessa enkelt finns att se och följa. Goalplan ser till att förse dig med du behöver ha nära till hands för att kunna utföra ett bra ledarskap, och hjälper dig att nå de resultat du och din organisation satt upp.

– Det är det kompletta målstyrningsverktyget. Oavsett var man är är det enkelt att ta del av all information runt företaget. Har man en deadline kan man snabbt se hur man ligger till och kan ta action därifrån, avslutar Henrik.

Presenteras av:

Goalplan AB
www.goalplan.com
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Grundades 2016
info@goalplan.com


Försvarsmakter världen över använder
BAE Systems Hägglunds högteknologiska produkter

BAE Systems utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter som används i extrema situationer och miljöer. Produkterna består av allt från bandgående och luftburen mobilitet till vapensystem, sensorer och elektronik. Teknologin ligger i absolut framkant och bolaget ser ständigt till hur de kan nyttja den pågående utvecklingen inom bland annat AI, maskininlärning och 3D-printing.

 

Försvarsmakter i länder över hela världen använder produkter som tillverkas av BAE Systems. Kraven som ställs är höga – de ska vara säkra, extremt högpresterande och motsvara soldaternas förutsättningar och utmaningar.

– Vi tillverkar allt från minsta delkomponent till hela system. Den riktiga utmaningen är att integrera delsystemen så att de fungerar som en helhet och bidrar till att öka kundens förmåga, berättar Stefan Thelin, Head of Technologies på BAE Systems.

”Oerhört dynamiskt”
Gruppen Stefan leder ansvarar för att i en tidig fas hitta nya teknologier som sedan kan introduceras till produkterna. Mycket fokus ligger på att förstå den mänskliga faktorn samt kunderna och deras utmaningar.

– Vi bevakar utvecklingen och framstegen inom teknologi och arbetar idag mycket med AI, maskininlärning och additiv tillverkning. Där söker vi kompetens som kan komma in och hantera den typen av områden. Det är oerhört stimulerande och dynamiskt. Gränsytorna är många, allt från forskning till implementation, konstruktion, test, verifiering och produktion.

Länk mellan marknad och konstruktion
Carolina Norberg är Head of System Design och leder en grupp som fungerar som länken mellan marknad och konstruktion. Det innebär kontakt med kunden för att förstå och analysera behov för att sedan bryta ned detta till krav på produkten och vad som ska konstrueras.

– Det roligaste är att kunna få se helheten. Man designar ett system som är mer än en produkt. Något som kunden ska leva med i 30 år. Det gör att vi har en systematisk inställning till designen och att vi hela tiden säkerställer att vi är på rätt väg under stegen mot produkten.

 

Läs mer om BAE Systems här

Presenteras av:

BAE Systems Hägglunds deliver military capability, protect people and national security world wide. Our main products are medium weight combat vehicles, all-terrain vehicles and logistical support and services. Our values are Trusted, Innovative and Bold. Please visit www.baesystems.com

 

Tekniska framgångar i Skolsverige: ”Vi har bara nosat på möjligheterna”

Det pratas mycket om digitaliseringen av skolan och lyfts fram hur det kan underlätta för både lärare och elever. Inte minst har dagens teknik potential att göra lärandet roligare och mer effektivt och omvänt; fungera som ett praktiskt redskap för den som arbetar i skolan. Hjorthagens skola i Norra Djurgårdsstaden engagerar sig i skoldigitaliseringen direkt tillsammans med AVS, tidigare AV Syd.

Styrsystem, ljudanläggningar, interaktiva skärmar, röst- och ljudförstärkare, projektorer, kabel- och kontakthantering, digital signering och rumsbokningssystem. Det är bara lite av hur teknik, om den används rätt, kan underlätta skolundervisningen på lärarsidan – och inlärningen på elevsidan. Inte minst slår tekniken ett slag för miljön.
– Det som är möjligt i dag var hokus pokus för tio år sedan och det är få skolor som inte har någon form av digital eller visuell produkt i klassrum, grupprum eller aula. Elever med inlärningssvårigheter kan till exempel få en bättre koncentration med ljudutjämningssystem, bild- och videomöjligheter kan fånga upp hemmasittare och även bidra till resfria möten, säger Mikael Wickström, vd AVS.

AVS, tidigare AV Syd, har över 30 års erfarenhet inom AV-branschen och har utvecklat ett brett produktsortiment vad gäller innovativa och enkla bild- och ljudlösningar. Under bolagstaket finns även tekniker, utbildare och kundtjänst – som tillsammans skapar en trygg helhetslösning.
– Vi vill att tekniken ska upplevas som enkel, driftsäker och stabil även om det är ganska avancerad teknik bakom, förklarar Per Roslin, AV-rådgivare på AVS.

Testpiloter i Stockholm
Ett exempel på en skola man arbetar med är Hjorthagens skola i Norra Djurgårdsstaden. Robert de Groot, IT-samordnare på skolan, berättar att man just nu är digitala testpiloter för en ny skola som byggs i anslutning till den nuvarande, men även för Stockholms stad.
– Vi är på ständig jakt för att förbättra befintliga system och funktioner i våra klassrum och just nu testar vi digitala enheter i ljud och bild. Till exempel använder vi röstförstärkare. Det är en liten mikrofon som gör att läraren kan hålla en vanlig ton i sin undervisning och med det spara på stämband och röst. Det ser vi som en arbetsmiljöfråga. Vi testar också digitala enheter och interaktiva tavlor som utmanar pedagoger och elever och eleverna tycker att det är jätteroligt att vara delaktiga och aktiva i undervisningen, säger han och fortsätter:
– Vi har bara nosat på de digitala möjligheterna för Skolsverige.

”En central skolfråga”
Det är något Anders Norén, marknadsansvarig på AVS, instämmer med.
– Vår spaning är att smarta och enkla tekniska ljud- och bildlösningar inom några år kommer att vara en central skolfråga, avslutar han.

Läs mer om AVS smarta ljud- och bildlösningar här

 

 

AVS startade som AV Syd 1986. Med lång erfarenhet av installationer och gedigen kunskap inom utbildning och pedagogik ligger AVS i framkant av utvecklingen inom lösningar för ljud och bild. Utbudet av högkvalita-tiva produkter är stort och bland kunderna finns bolag och organisationer både inom näringslivet och offentliga sektorn – över hela landet.

Kontakta oss:
010-551 10 00 | post@avs.se

Läs mer på www.avs.se

 

Värmland driver utvecklingen
av smarta hälsotjänster

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för oss som individer.
Detta förutsätter tvärsektoriell samverkan och utveckling med användaren i fokus.
I Värmland formas nu en unik innovations- och testmiljö för att tillgodose behovet.

Bakgrunden är insikten om att resurserna inom välfärden inte kommer att räcka till alla i framtiden, och att grundstrukturen behöver förändras så att mer fokus läggs på hälsa – i ett vidare perspektiv.
– För att lyckas behöver vi skapa förutsättningarna att utveckla och testa nya lösningar tillsammans med användarna i verkliga miljöer, säger Jeanette Köster, ansvarig för digital innovation på Compare.
Jeanette Köster leder satsningen DigitalWell på Compare med syftet att skapa en nod för användardriven innovation av digitala hälsotjänster.
I Karlstadsregionen finns unik spetskunskap i form av ett framgångsrikt ICT-kluster och excellent forskning inom områden som tjänsteinnovation och datasäkerhet.
– Vi kombinerar modern teknologi, design och hälsa för att ta fram nya lösningar som verifieras under vår process fram till att de är klara att implementera, förklarar Jeanette Köster.

Mot det supersmarta samhället
I DigitalWell samarbetar akademi, näringsliv och offentlig sektor med utgångspunkt i användarens behov för att ta fram nya lösningar, ett arbetssätt som gör det möjligt att testa nya innovationer direkt i verkliga miljöer.
– Nu när vi börjar prata om övergången från industrisamhället till det individbaserade och supersmarta samhället så är det hög tid att transformera välfärden, menar Jeanette Köster.
En transformation innebär mycket mer än att digitalisera analoga funktioner. För att förändra strukturen och skapa hållbara tjänster för framtiden kommer test- och samverkansmöjligheter för näringslivet vara en avgörande faktor. Genom DigitalWell får näringslivet möjligheten att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. 

Presenteras av:

DigitalWell är ett EU-finansierat projekt som ska öka möjligheten för små och medelstora företag att genom systematisk användarinvolvering utveckla innovativa och kommersialiserbara tjänster, som svarar mot behov och utmaningar i offentlig sektor.

Läs mer på: www.digitalwell.eu