Så gör du din bostad grönare – och får lägre ränta på bolånet

Bostäder står för runt 10 procent av den genomsnittliga svenskens totala klimatpåverkan om man tittar på elförbrukning och uppvärmning. Bolåneaktören Stabelo erbjuder flera tjänster för att bostäders klimatavtryck ska minska – och ser till att bolånet blir billigare.

– Vi har bestämt oss för att verkligen ligga i framkant när det gäller att erbjuda gröna bolån och vara en grön aktör, säger Hampus Brodén, vd på Stabelo.

Den gröna omställningen för ett mer hållbart samhälle pågår för fullt, med starkt fokus på transporter, energiproduktion och återvinning. Mindre känt är att 40 procent av svensk energi går till uppvärmning av byggnader – vilket har stor påverkan på samhällets klimatavtryck.

Då bolån är en förutsättning för många svenskars boende har bolåneaktören Stabelo skapat tjänsten Gröna bolån, där bostadsägare med ett mer energieffektivt boende premieras.

– Har man en energideklaration som utfärdats 2014 eller senare med energiklass A eller B får man ett Grönt bolån hos oss. Det ger en ännu lägre ränta på bolånet, säger Hampus Brodén.

En helt digital bolåneprocess
En energideklaration utförs av en extern expert och resultatet registreras hos Boverket. När man sen söker bolån hos Stabelo tar bolaget in det automatiskt.

– Jag vågar påstå att vi har digitaliserat och automatiserat bolåneprocessen mer än någon annan aktör på marknaden. Finns energideklarationen hos Boverket hinner man söka ett lån via mobilen mellan två hållplatser på bussen. Vi gör hela jobbet, inklusive att kontakta din nuvarande bolåneaktör för att flytta lånet, säger Hampus.

Tilläggslån för den gröna omställningen
För att ytterligare uppmuntra till ett energieffektivt boende har Stabelo skapat tjänsten Gröna tilläggslån för att investera i åtgärder som sparar energi. Det kan handla om att tilläggsisolera bostaden, byta till treglasfönster, skaffa solceller eller installera en värmepump.

– Vi ger rabatt på den delen av ett lån som kunden använder för att investera i någon åtgärd som höjer energieffektiviteten på bostaden, säger Hampus.

Om det Gröna tilläggslånet också leder till att hela bostaden får en högre energiklass som A eller B och därmed kvalificerar sig för ett Grönt bolån, kan lånekostnaden bli ännu lägre.

Stabelo klimatkompenserar för sin bolåneportfölj
Men Stabelo har tagit sitt gröna engagemang ännu längre och försöker nu så långt det går att klimatkompensera för den del av kundernas klimatavtryck som kan kopplas till bolånet. Detta gör man genom att investera i utsläppsreducerande klimatprojekt i Asien, Europa och Sydamerika.

I Brasilien har man investerat i ett projekt för att skydda regnskog från avverkning, vilket också skyddar den biologiska mångfalden. I Indonesien har man investerat i ett projekt för förnybar vattenkraft medan man i Bulgarien har investerat i ett projekt där en pappersmassafabrik använder restprodukter som bränsle.

–  För den som vill skapa ett energieffektivt boende med ett lågt klimatavtryck finns ingen bättre partner än Stabelo. Vi tar den här frågan på största allvar och är den bästa aktören för vad man själv kan göra, avslutar Hampus Brodén.

Läs mer om Stabelo

 

Stabelo är en digital bolånetjänst som erbjuder enkla, transparenta och färdigprutade bolån. Hos Stabelo får alla samma villkor och slipper dolda avgifter eller krav på kringaffärer. Stabelo är godkända av Finansinspektionen med samma krav som storbankerna och har samarbeten med partners som Avanza och Nordnet.

Läs mer på: www.stabelo.se

Så enkelt kan solpaneler kombineras med jordbruk och ge markägare ökad intäkt

Med solpaneler kan markägare kombinera jordbruk med energiproduktion.
– Det finns en enorm potential för solkraft i Sverige, både för markägare som kan öka intäkterna och för beslutsfattare som snabbare kan förverkliga omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Peter Braun på energibolaget European Energy Sverige, som nu söker mark att arrendera.

Elektrifieringen av samhället går fort. Det beräknas att elbehovet fram till 2045 kommer att fördubblas.

– Här kan solenergi spela en avgörande roll. Solcellsparker är det snabbaste och ett av de billigaste sätten att bygga ut elproduktion, säger Peter Braun.

European Energy Sverige planerar just nu en handfull stora solcellsparker i södra delarna av Sverige, däribland landets största solcellspark i Svedberga norr om Helsingborg. På en yta motsvarande 232 hektar ska 76 hektar täckas av solceller. Arbetet med att bygga parken kommer att ta 12-16 månader.

Marken runt och mellan panelerna kommer att utnyttjas till odling av vall. Genom att panelerna är vridbara kan de vinklas undan när jordbruksmaskiner tar sig fram mellan panelraderna.

– Därmed kan jordbruksverksamheten fortsätta samtidigt som vi förser tiotusentals hushåll med grön el, säger Peter Braun.

Solel bra komplement till vindkraft
Lösningen har flera fördelar. Marken som skuggas av panelerna binder fukt bättre, vilket ökar skörden under torrare perioder. Mindre mängd gödsel och bekämpningsmedel behöver användas samtidigt som biodiversiteten ökar. Bara i Svedberga kommer dessutom 100 000 träd att planteras för att minska insynen och förbättra livsmiljön för exempelvis bin och fjärilar.

Solel har ytterligare en viktig funktion: Den balanserar vindkraften då det blåser mindre när solen skiner mer.

– Beslutsfattare måste börja se solen som en betydande energikälla, på samma sätt som man gjort i grannländer som Danmark och Tyskland där solkraften är mer utbyggd. Det finns ett behov av en nationell strategi och ett nationellt mål för solkraften, säger Peter Braun och avslutar:

– Är man markägare med minst 50 hektar jordbruksmark i närheten av en 130 kV-ledning, så kan vi vara intresserade av att arrendera den marken runt 30 år för att producera solel.

Om European Energy
European Energy utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-X-anläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. European Energy har funnits i Sverige sedan 2008 och har ett tiotal pågående projekt runt om i hela landet, med både sol- och vindkraft.

Läs mer på: https://se.europeanenergy.com/

Med flytande vindkraft ökar energi-
produktionen per areal – med mindre miljöpåverkan

Genom att bygga vindkraftverk på flytande plattformar längre ut till havs uppnås två fördelar: mindre miljöpåverkan samtidigt som det blåser mer. Cleantech-bolaget Hexicon kan med sin patenterade lösning TwinWind bygga fler turbiner på en begränsad havsyta.
– Då kan man lättare undvika att göra intrång på annat, säger Marcus Thor, vd på Hexicon.

Vindkraft väcker starka känslor och krockar med andra intressen i samhället. Genom att bygga vindkraftverken längre ut till havs, även bortanför horisonten, minskar den risken.

Flytande vindkraftverk är teknik som är i sin linda, men väcker allt mer uppmärksamhet som en smidig och kostnadseffektiv lösning på det ökade behovet av förnybar energi.

Hexicons lösning TwinWind bygger på en flytande triangelformad plattform med vindkraftverk i två av hörnen. Plattformen är förankrad i botten och kan rotera fritt kring det tredje hörnet.

Hexicons patenterade lösning TwinWind möjliggör vindkraft på djupt vatten.

– Plattformen kommer därför helt naturligt alltid att lägga sig mot vindriktningen för maximal vind mot turbinen samtidigt som de båda vindkraftverken aldrig skymmer varandra, förklarar Marcus Thor.

Hexicon möjliggör mer vindkraft på mindre yta
I havet finns många andra intressen som sjöfartsleder, militära områden och naturområden. Därför gäller det att utnyttja havsytan så effektivt som möjligt.

– Det är viktigt i dag och kommer att bli viktigare för varje år som vindkraft byggs ut. Med vår lösning kan fler vindkraftverk packas in på en mindre yta till havs, säger han.

Längre ut till havs blåser det mer och jämnare än på land eller nära kusten. Det innebär att vi kan åstadkomma mer stabil och högre energiproduktion på en mindre yta.

Marcus Thor, vd på Hexicon.

– Vindkraftverk på land har en verkningsgrad på runt 30 procent, och bottenfast havsbaserad vindkraft når upp till 45 procent. Flytande vindkraft längre ut till havs har däremot en verkningsgrad på upp till 55 procent, säger Marcus Thor.

Hexicon levererar tekniken till de flytande plattformarna som behövs för havsbaserad vindkraft, men arbetar också med att öppna upp nya marknader och projektutveckling globalt.

Om Hexicon
Hexicon AB är ett svenskt cleantech-företag som levererar kunskap, lösningar och IP-rättigheter inom flytande vindkraft.
Hexicons lösningar möjliggör energiproduktion till havs, på områden som normalt inte kan utnyttjas på grund av stora djup eller svåra bottenförhållanden.
Hexicon grundades 2009 och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Läs mer på: www.hexicon.eu

Studera svenska, matte och engelska på distans och få högskolebehörighet

Hos Hermods kan du studera komvux på distans på 180 orter över hela Sverige. Du ansöker smidigt via din kommuns hemsida och du har över 350 kurser att välja mellan. Plugga upp de kurser som just du behöver för att få högskolebehörighet genom oss. Du gör det när det passar dig och du kan kombinera det med jobb och andra studier. Se hela vårt utbud och länk till din kommun på hermods.se

Hermods grundades 1898 vilket innebär att vi är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 personer med utbildning, coachning och jobbmatchning.

Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Hermods AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

www.hermods.se/komvux

Så kan skolor bidra till ökad hållbarhet när de upphandlar IT – samtidigt som kostnaden blir lägre

Genom att välja rätt leverantör vid upphandling av IT kan skolor bidra till ökad hållbarhet i samhället samtidigt som priset över tid blir lägre.
– Skolor och andra offentliga verksamheter måste börja tänka på ett nytt sätt när de gör sina upphandlingar. Det finns en smartare och mer hållbar metod där man tar hänsyn till den cirkulära ekonomin, säger Niklas Jakobsson, ansvarig för offentlig sektor, Dell Technologies Sverige.

Den offentliga sektorn i Sverige har en enorm makt genom de upphandlingar olika verksamheter gör, till exempel för IT.

I dag styrs upphandlingar både av tradition och regelverk där hållbarhet ofta få ge vika för lägsta pris. Det världsledande IT-företaget Dell Technologies vill uppmana aktörer inom offentlig sektor, som skolor, att tänka på ett nytt sätt när de köper in IT.

– På samma sätt som de köper in hållbara råvaror till skolmaten eller hållbar el kan de också tänka mer hållbart när det gäller IT, säger Niklas Jakobsson.

Dell Technologies kan leverera IT som tjänst
Den viktigaste aspekten är att köpa IT som en flexibel tjänst snarare än som fasta produkter.

– De flesta offentliga verksamheter genomför en relativt strikt upphandling på 3-5 års-basis där man ska försöka uppskatta hur många nya datorer och till exempel hur mycket nätverkskapacitet eller lagringsutrymme i molnet man behöver, och sedan få allt levererat. Sedan gör man en ny upphandling. Istället kan vi erbjuda en skola att köpa detta som en flexibel tjänst där man får exakt så mycket levererat som man behöver för varje år, säger Niklas Jakobsson, och utvecklar:

– Vi erbjuder en konsumtionsmodell där kunden, alltså en kommun, i princip har möjlighet att styra inköpen efter det aktuella behovet. Därmed betalar de bara för vad de använder, och man får det till ett bättre pris, vilket gör det dubbelt fördelaktigt rent kostnadsmässigt.

Dell Technologies lösning bygger på den cirkulära ekonomin. Har en skola införskaffat sin IT som en tjänst snarare än som produkter, kommer företaget att ta hand om all utrustning när kontraktet löper ut, och återvinna eller ge den ett nytt liv.

– IT-utrustning kan återanvändas inom andra verksamheter alternativt skänkas till välgörande ändamål eller så återvinns metaller, plast och annat material som emballage där det återanvänds i annan produktion. Det här blir ett sätt för skolorna att bidra till en ökad hållbarhet i hela samhället utan att de själva behöver göra jobbet, säger Niklas Jakobsson.

Dell Technologies erbjuder hållbar IT
Dell Technologies är i dag en helhetsleverantör av IT som sträcker sig långt bortanför de fysiska produkter som företaget kanske mest är känt för. Datacenter, molntjänster, IT-säkerhetslösningar och den sömlösa kopplingen mellan dessa är en lika viktig del av de tjänster som erbjuds. Allt mer övergår man till att leverera sina lösningar som hyrtjänster.

– Vi är medvetna om denna lösning är ett relativt nytt sätt för aktörer inom offentlig sektor att införskaffa IT, och det finns många parametrar och förordningar att följa. Men vi uppmanar alla att ta kontakt med oss för att diskutera alternativen. Vi satsar på hållbara lösningar byggda på en cirkulär ekonomi, säger Niklas Jakobsson och avslutar:

– Vår vision är att skapa teknologi som driver mänskligheten framåt. Offentlig sektor handlar om hur vi ska ta hand om varandra på ett bra sätt och här vill vi vara med och bidra.

Om Dell Technologies
Dell Technologies hjälper organisationer och enskilda att bygga sin digitala framtid och förändra hur de arbetar, hur de lever – och hur de leker. Företaget erbjuder marknadens bredaste och mest innovativa portfölj av tjänster och produkter för den datadrivna eran.

Läs mer på: www.dell.com/sv-se

Ola Persson, vd, WordFinder

WordFinder – den perfekta hjälpen i skolan

Digitaliseringen har gjort det lättare att skriva på olika språk med hjälp av digitala lexikon. Företaget WordFinder har samlat lexikon på 26 olika språk i en abonnemangstjänst som 100 000-tals elever och lärare använder. Lika enkelt som smart.

Dagens skola är fylld av skriftliga hemarbeten, uppsatser samt källtexter som ska läsas och förstås – situationer där man kan behöva lexikon till sin hjälp. WordFinder Unlimited för skolor är en helt abonnemangsbaserad lexikontjänst. Ett snabbt, roligt och effektivt hjälpmedel som alltid är tillgängligt i datorn, såväl via webbläsaren som nedladdningsbart till Windows/Mac samt som appar för mobil och surfplatta.

Skapa egen lexikonlista
I WordFinder skapar man en lista med de lexikon man vill använda som sedan finns tillgängliga i alla de olika applikationerna. I bolagets databas finns över 500 lexikon på 26 olika språk. I den ingår även branschanpassade lexikon inom ekonomi, medicin eller teknik samt 17 minoritetsspråk från Lexin som passar utmärkt för hemspråksundervisning.
– Det går också att ladda ner lexikon på datorn, paddan eller mobilen för användning utan internetuppkoppling, säger Ola Persson, vd, WordFinder.

WordFinder Unlimited för Skolor
Med WordFinder Unlimited för Skolor får alla elever och lärare på skolan snabbt och enkelt tillgång till kvalitetslexikon 24 timmar om dygnet, oavsett om man är i skolan, i hemmet eller på resa. WordFinder är medlem i Skolfederation vilket innebär att skolan enkelt och säkert kan ansluta sig till tjänsten. Ett abonnemang gäller för hela skolan men det finns också lösningar för flera skolor och hela kommuner.
– Feedbacken vi får är otroligt positiv. Vi har 100 000-tals användare i skolor och universitet och fler ansluter sig hela tiden. Fram tills idag har fler än 1000 skolor redan upptäckt att WordFinder är den optimala lösningen, säger Ola Persson.

 

 

WordFinder Unlimited för Skolor
• Tillgängligt i webbläsaren, nedladdningsbart till Windows/Mac och som appar för mobil och surfplatta
• Ett abonnemang gäller hela skolan – alla lärare och elever
• Lösningar för flera skolor och hela kommuner
• Förberett för Skolfederation
• Förmånliga skolpriser – lägsta-pris-garanti

Läs mer på: www.wordfinder.com

Lista på vilka lexikon som ingår i WordFinder finns här

Lärglädje hela vägen i Jönköpings kommun.

Jönköping formar framtidens världsmedborgare genom Lärglädje

Vision 2030 är namnet på Jönköpings kommuns vision för hur kommunen ska utvecklas. Utbildningsförvaltningens målbild Lärglädje hela vägen utgår från visionen, vars syfte är att skapa möjligheter för barn, elever och medarbetare att lyckas utifrån sina förutsättningar – en likvärdig skola där ett hållbart ledarskap för kommunens rektorer är prioriterat.

– Lärglädje handlar om att alla barn, elever och medarbetare i vår organisation ska känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar, säger Charlotte Olsson, utbildningschef för grundskolan i Jönköpings kommun.

Lärglädje innebär att ständigt utveckla en gemensam kompetens och erfarenhet utifrån verksamhetens specifika behov. När ett behov av insats uppstår finns kompetens och erfarenhet inom organisationen för att bidra till utveckling och intensivstöd.

– Vår utgångspunkt är att det ska vara lätt att göra rätt. Basic kan man tycka, men när rektorer och medarbetare hamnar i olika lägen behöver de veta var kompetensen finns i organisationen för att få stöd, säger Charlotte Olsson.

Bäckadalsgymnasiet
Bäckadalsgymnasiet, där Anna Sandström är rektor, har tagit fram ett strategiskt ramverk utifrån konceptet Lärglädje. Ett exempel är att lärarna tillsammans med elevhälsan har utvecklat en tillgänglig lärmiljö och undervisning, utifrån elevernas olika förutsättningar. Ett annat exempel är skolans kollegiala lärande och samarbetet mellan skolans lärare, som skapar gemenskap och ett engagemang för varandras undervisningspraktik.

– Nyfikenheten hos medarbetarna och viljan att dela med sig av sina erfarenheter bidrar i förlängningen till att skolan utvecklar trygga, ansvarsfulla och självständiga elever, säger Anna Sandström.

Hovslättsskolan och Kålgårdens förskoleområde
Rektor Åsa Selvander på Hovslättskolan, beskriver hållbart ledarskap som en nyckelfunktion för att skapa Lärglädje.

– För mig skapas ett hållbart ledarskap när vi arbetar systematiskt, med en tydlig struktur och rutiner som ger våra medarbetare trygghet. Om jag som skolledare kan peka på en positiv utveckling, framåtanda och glädje så sprider det sig till alla medarbetare. Vilket skapar delaktighet och ger motivation.

Hon upplever stöttning från central förvaltning, där det finns kompetent personal att vända sig till vid frågor kring bland annat statistik, ekonomi, skolutveckling och arbetsmiljö.

– Det är en trygghet att känna att jag inte är ensam, säger Åsa Selvander.

Hon får medhåll av Stephan Redman, rektor för Kålgårdens förskoleområde, som menar att deras arbete med Lärglädje har flera delar.

– För att lyckas med verksamheten behöver jag ha bra stöd från förvaltningen och ett övergripande visionsarbete där jag känner mig delaktig. Inom Lärglädje jobbar vi med ledorden; Gemenskap, Engagemang och Nytänkande för att skapa en god lärandemiljö. Vi tar vara på medarbetarnas kompetens, barnens nyfikenhet och kreativitet, provar ständigt nya vägar och utvecklar vår verksamhet, säger han.

Pedagog Jönköping
Hösten 2022 lanseras Pedagog Jönköping, en webbplats vars syfte är att skapa Lärglädje genom kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte. Webbplatsen riktar sig till medarbetare inom förskola och skola i Jönköpings kommun.

– Pedagog Jönköping är främst ett redskap för kollegialt lärande. En plattform där medarbetarnas kompetens görs synlig för hela organisationen. Vi vill också visa det engagemang och den gemenskap som finns i hela Jönköpings kommun som arbetsgivare. Något vi vet lockar hit fler skickliga medarbetare, avslutar Charlotte Olsson.

 

 

Utbildningsförvaltningen Jönköping
5100 anställda
26 600 barn och elever
7600 studerande inom Komvux
95 förskolor
56 grundskolor
4 gymnasieskolor
Kulturskolan, Upptech, Yrkeshögskolan, Arbetsmarknadsavdelningen

Utbildningsförvaltningen Jönköping

Klimatveckan Fast Fusion Climate Week mer än halverar Co2-utsläpp kopplat till skolmat

Att hantera maten vi äter så att naturresurserna används på ett hållbart och effektivt sätt blir allt viktigare. Som en stor aktör inom foodservicemarknaden är det ett strategiskt viktigt mål för Orkla FoodSolutions att bidra med expertis kring god mat som gör gott för alla. I det arbetet är ett viktigt mål att nå de unga generationerna redan i skolåldern, då det är de som kommer att ha störst påverkan på vårt klimat framöver.

För Orkla är det viktigt att mat inte bara ska smaka gott, det ska även göra gott för människor, djur, miljö och samhälle.

– Som en del av ett av Sveriges största livsmedelsföretag har vi, precis som vårt moderbolag, ett stort ansvar för att skapa ökad hållbarhet. Det är något som vi har haft fokus på under flera år nu. Vi försöker ta bort barriärerna och underlätta den övergång som måste ske för att vi ska ha en planet överhuvudtaget. Det bästa sättet att ta ansvar, menar vi, är att hjälpa till att driva utvecklingen och göra det tillsammans med andra, säger Ellinor Persson, Marknadschef för Orkla FoodSolutions.

Som ett led i Orkla FoodSolutions arbete med att nå de yngre generationerna har företaget skapat klimatveckan Fast Fusion Climate Week.

– Det är ett samarbete vi har utvecklat ihop med skolornas kostchefer, både i privat och offentlig verksamhet. Vi märkte att det saknades kunskap kring hur man tar fram klimatsmarta recept och hur man kommunicerar ut vikten av att äta mer hållbart. Här kände vi att vi kunde, med hjälp av experter inom området samt forskningsresultat, göra stor nytta, berättar Sara Westerlin, Customer Activation Manager och projektansvarig för klimatveckan på Orkla FoodSolutions.

Stor koldioxidbesparing
Klimatveckan har mottagits mycket positivt, och under de tre år som den har anordnats har det tillkommit en ökande mängd skolor och kommuner varje år. När förra årets vecka anordnades i oktober deltog fler än 120 000 barn från skolor i 36 kommuner.

– Målet för veckan är att få de deltagande kostcheferna att laga god och klimatsmart flexiteriansk mat, som gör att de håller sig inom en klimatbudget på 2,5 kg CO2e. Mat som lär elever, deras föräldrar och skolpersonal att äta rätt, förklarar Sara Westerlin.

Sammanlagt beräknades förra årets klimatvecka ha mer än halverat utsläppen kopplat till skolmat, i jämförelse med en normal vecka, och sparat cirka 500 ton koldioxid.

– Det som är härligt med klimatveckan är att det inte är vi på Orkla som skapar recepten, utan det gör kostcheferna i samarbete med varandra och med stöd av vårt informationsmaterial. Skolorna får en verktygslåda med material som exempelvis kan användas av övrig skolpersonal under klimatveckans lektioner eller i kommunikation med elevernas föräldrar, för att öka förståelsen kring att det behövs en förändring. Och man behöver absolut inte gå all in, utan man kan börja i liten skala och sedan göra ytterligare förändringar efter hand. Vi är redan nu igång med årets planering och vi hoppas att årets vecka kommer att locka ännu fler skolor, avslutar Sara Westerlin.

Läs mer här: www.orklafoodsolutions.se www.climateweek.se

Vi är den del av Orkla Foods Sverige som vänder sig till foodservicemarknaden. Anamma, Felix, Naturli’, Lecora, Abba Gastronomi, Kalles, Krögarklass, Liva Energi, Ekströms och Risifrutti är några av våra goda varumärken. Vi vill vara den bästa tänkbara mat- och måltidspartner för alla sorters kockar och kök.

Fast Fusion Climate Week anordnas under vecka 43 och vi bjuder in till ett releasewebinar för intresserade kostchefer den 7 april.

Hur kan vi göra skillnad i varje barns liv och skolgång?

Att klara av skolan är en av de viktigaste faktorerna för ett hälsosamt och gott liv. De flesta barn mår bra, utvecklas och trivs i skolan. Men alltför många unga beskriver psykisk ohälsa med koppling till att skolan inte är en trygg plats som ger dem möjlighet att lyckas. 

För barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), diagnostiserad eller misstänkt, adhd, add, autism, språkstörning eller intellektuell funktionsnedsättning kan dagens skolsystem kännas som en omöjlig hinderbana. Föräldrar och pedagoger kämpar för att förstå och stötta barnen, men utan rätt förklaringsmodell, anpassningar och insatser visar forskningen att dessa barn lätt tappar motivationen och glädjen för lärandet.

Alla vuxna runt ett barn eller en ungdom har möjlighet att göra skillnad och bidra med den positiva kraft som gör att barnet känner sig välkommet, inkluderat, hoppfullt och kompetent i skolan. För detta behöver föräldrar, pedagoger, elevhälsa och övrig personal i skolan rätt kunskap och verktyg som enligt forskning är effektiva och framgångsrika i bemötande, stöd och insatser för barn med NPF.

SMART Academy har bred kunskap om utmaningar och anpassningar vid NPF i alla åldrar. Vi skapar kurser, utbildar och handleder beslutsfattare, skolledning, pedagoger, föräldrar och elevhälsan utifrån skolan och elevens förutsättningar och behov. Tillsammans kan vi göra skillnad i varje barns liv och skolgång!

Läs mer här

  1. NPF betyder neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och omfattar till exempel diagnoser som adhd, add, autism, språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning.
  2. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 10% av alla barn och unga lever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  3. SMART Academy erbjuder kurser, föreläsningar och handledning för beslutsfattare, skolledning, pedagoger, föräldrar och elevhälsan utifrån den senaste forskningen och ett ständigt uppdaterat kunskapsläge.
  4. SMART Psykiatri är en privat vårdgivare och en samlande community för psykisk hälsa som erbjuder barn, ungdomar och vuxna evidensbaserad utredning och behandling i hela Sverige. Digitalt eller på mottagningar i Stockholm och Borås.

Läs mer

Från höger: Johan Lindskog, Caroline Andersson, Kristin Kellander Therese Niklasson.

Lärgrupper – många fördelar
med att lära av varandra

För att öka likvärdigheten och kvaliteten i skolan har Mjölby kommun börjat arbeta med kommunövergripande lärgrupper för lärare och rektorer. Grupperna är indelade efter ämnen där lärare från olika skolor arbetar tillsammans för att utveckla både undervisningsmetoder och kvaliteten i skolarbetet.

Idén med att arbeta med kommunövergripande lärgrupper kom ursprungligen från Caroline Andersson, som sedan 2020 är verksamhetschef för Mjölbys 14 kommunala grundskolor.
– Jag har arbetat på liknande sätt i andra kommuner. Så jag visste att det är en bra grund för ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete inom skolan, där digitalisering är en viktig del. Vilket även stöds av forskning, säger hon.

Kollegialt lärande mellan skolor
Tidigare hade grundskolan en decentraliserad organisation med ett kvalitetsarbete för varje enhet. Nu ändras det så att lärare och rektorer från olika skolor jobbar med kollegialt lärande i tvärgrupper med fokus på likvärdighet.
– Som rektor behöver man vara delaktig i det här genom att möjliggöra arbetet för lärarna och avsätta tid. Vi stödjer processen och väver in lärarnas nya kunskaper i skolans egna kvalitetsarbete, säger Therese Niklasson, rektor Klämmestorpskolan, en F–6 skola, med cirka 220 elever.

44 ämnesindelade lärgruppsledare
En styrgrupp med verksamhetschef, rektorer för var och ett av de tre olika skolområdena samt en IKT-strateg bildades. Kommunens lärare organiserades i 44 olika ämnesindelade lärgrupper ledda av en lärargruppsledare, oftast en förstelärare. Starten skedde höstterminen 2021 med fokus på den nya läroplanen som börjar gälla hösten 2022.
Johan Lindskog, rektor på Trojenborgskolan, en 6–9 skola med cirka 250 elever, beskriver arbetet som mer generellt till en början. Något som sedan ”trattades ned” till specifika frågeställningar.
– Genom att vi arbetar med det kollegiala lärande mellan skolor, lärare och inom skolan breddar vi perspektivet när vi lär av varandra och gemensamt. Med den nya kursplanen i fokus blir det ett sätt att skapa likvärdighet i undervisningen, säger han.

Social byggkloss
Det skolöverskridande arbetet har också fungerat som en social byggkloss. De nätverk som har skapats ser läraren Kristin Kellander, lärgruppsledare på Klämmestorpskolan, som en väg till elevens bästa och likvärdighet inom alla skolor.
– Det är jättenyttigt att få diskutera utifrån våra tidigare erfarenheter. Det har blivit mycket bedömningsprat och det är verkligen värt att få ta tid. Vi blir som en sammansvetsad grupp och kan utväxla kunskaper och bli mer samspelta, säger hon.

Båda rektorerna är inne på samma spår när det gäller fördelarna med det kollegiala samarbetet i lärgrupperna.
– I vår gemensamma utveckling stödjer vi varandra. I den strukturen har vi hittat en systematisk lösning, säger Therese Niklasson.
– Jag instämmer, vårt kollegiala lärande är en grund för likvärdighet och som en bieffekt får vi samhörigheten som stärker hela förvaltningen, säger Johan Lindskog.

I framtiden ser Caroline Andersson att arbetet med lärgrupper kommer att utvecklas och följas upp för både lärare och rektorer.
– Vi gör allt för att skapa en positiv lärandemiljö så att samtliga elever ska få en likvärdig utbildning. Det behöver inte vara likadant men likvärdigt. Detta för att alla ska få de bästa förutsättningarna och det stöd de behöver för att lära sig, avslutar hon.

 

 

I Mjölby kommun finns 14 kommunala grundskolor i Mjölby, Mantorp, Skänninge, Normlösa, Västra Harg och Väderstad. Kommunen har cirka 28 000 invånare, ett mycket expansivt näringsliv och utmärkta kommunikationer. Här erbjuds en aktiv vardag, där det hemkära möter det världsvana.

www.mjolby.se