Logitech utvecklar produkter för en mer digitaliserad skola

Det senaste året har snabbt ställt nya krav på skolor runtom i landet. Med en påskyndad digitalisering och med distansundervisning i större utsträckning ökar behovet av välfungerande skolprodukter. Logitech har under pandemin tagit ett stort ansvar, och utvecklar nu nya produkter för att möta den nya tidens behov.

– Vi satsar väldigt mycket på Sveriges skolor, och lägger ned stora resurser på det, säger Axel Thunborg, Nordic Key Account Manager på Logitech.

Efter pandemins intåg i Sverige har så gott som all undervisning skett på distans, och den tekniska infrastrukturen i skolan har tvingats uppdateras. För Logitechs del handlade det om att förstå behoven som fanns och att utveckla nya produkter och digitala verktyg.

– Vi håller just nu på att anställa två som ska hantera skolområdet, och fungera som ett öra mot rälsen när det kommer till hela den världen. På så vis får vi en spetskompetens och vi får reda på vad som genuint behövs och efterfrågas, förklarar Axel Thunborg, Nordic Key Account Manager på Logitech.

Förbättrar verktygen
Axel Thunborg berättar vidare att de på Logitech jämt och ständigt utvecklar nya produkter till skolsektorn, och menar att de lägger stor vikt på att förbättra de största digitala verktygen, Chromebooks och iPads.

Tillbehören som de har i dag för de två storsäljarna underlättar skolarbetet – och gör det roligare, säger han.

– Elever älskar att jobba på iPads, men det krävs produkter som ser till att de inte går sönder. Vi har till exempel ett fodral med integrerat tangentbord, så att det fungerar precis som en dator. Den tål mycket stryk; såsom att få vätska på sig och den kan tappas från 1,2 meters höjd. Dessutom är det i princip omöjligt att peta bort knapparna på tangentbordet, något som ofta sker i skolmiljön på de mer klassiska versionerna.

– Dessutom ser vi att skolorna i Norden, kanske speciellt i Sverige, har uppnått en digital mognad. Nu klarar nästan alla av att genomföra videomöten utan de klassiska barnsjukdomarna.

Prioriterade skolor
Att Logitech satsar mycket på Sveriges skolor visade sig inte minst precis i början av pandemin. Med sina fabriker lokaliserade i Suzhou i Kina blev det stor problematik när dessa stängde ner – och produktionen slutade.

– Produktionen upphör i våra fabriker – och efterfrågan på webbkameror, headsets, videokonferensprodukter och allt sådant ökar lavinartat. Det var helt tomt i kanalen, det var inget påväg in. Det var kämpigt ett tag, förklarar Axel Thunborg.

Han berättar att när det var en stor brist på produkter så valde de att prioritera två olika sektorer; blåljuspersonal och skolor. – Vi gjorde vad vi kunde och vad vi kände var rätt. Det uppskattades ju rejält, och nu är produktionen tillbaka till det normala igen.

– Till vårt populära tangentbord K120 har vi nu tagit fram ett silikonöverdrag som placeras på tangenterna, som man enkelt kan dra bort och tvätta. I tider där det är viktigt att minska potentiell smittspridning är det en fantastisk produkt.

Kraven ökar
Framtiden efter pandemin väntas bli mer digital, något som blir ännu tydligare att döma av Logitechs visioner. Axel Thunborg berättar att de vill att undervisning ska kunna ske ”on demand”, där en som är frånvarande ska kunna se på lektionen i efterhand.

– Då måste alla lektioner spelas in, vilket inte går med dagens regelverk. Förhoppningen är att det ändras efter pandemin, varpå vi kan utveckla produkter för en mer digitaliserad skola. En ”on demand”-tjänst behöver bra bild och bra ljud, och det hjälper vi till med. Vad gäller regelverken för de nationella proven från distans för 2022 så ökar kraven markant på elevernas hårdvara, och det gäller att redan nu komma igång för att uppfylla dem.

– Skolor behöver köpa in alla nödvändiga produkter och lära alla elever hur dessa fungerar. Vi kan se att trycket ökar nu, och det lär inte avta framöver heller, avslutar han.

Läs mer om Logitech här

Logitech säljer produkter i nästan alla världens länder och har utvecklats till ett företag som designar produkter vilka för samman människor genom musik, spel, video och datorer. Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones och Streamlabs är alla varumärken som är en del av Logitech.

Ekerö kommun satsar på en ännu bättre undervisning för både lärare och elever

De rådande omständigheterna har tvingat många att ställa om, däribland Ekerö kommun. Detta till trots har de gjort ett flertal lyckosamma satsningar i syfte att förbättra kommunens skolor, och flera digitala lösningar väntas stanna kvar även efter pandemins slut.

– Det har varit påfrestande för oss alla, men det har funnits många lärdomar att ta med sig från denna tid, säger Johannes Pålsson, förvaltningschef på Ekerö kommun.

För Ekerö kommun och många andra handlade inte våren 2020 om att hantera den vanliga, traditionella verksamheten. Det kom istället att primärt handla om att ställa om och anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Johannes Pålsson är förvaltningschef på Ekerö kommun och berättar att de sett utifrån ett verksamhetsperspektiv lyckades tämligen bra.

– Under hösten kom vi äntligen igång med våra projekt, men då från distans. Vi kunde påbörja mer utvecklingsarbeten och det kändes väldigt bra att det kunde genomföras, även om det till en början kanske inte riktigt blev samma kvalitet jämfört med att göra det fysiskt.

Samtidigt är han tacksam över att pandemin inte skedde för cirka fyra, fem år sedan.

– På senare år har vi byggt ut it-tätheten på våra skolor, vilket har gjort att vi kunnat bedriva undervisning och ha möten på distans på ett bra sätt. Hade vi behövt göra det innan det så hade det förmodligen inneburit en katastrof.

Satsar på kompetensutveckling
En av satsningarna som man kommer fortsätta arbeta med är Lärarakademin. Dess syfte är att en lärare från varje skolenhet i kommunen deltar i en kompetensutvecklingssatsning på totalt tio dagar, med fem olika teman.

Jessica Forsström är förstelärare och facklig representant och berättar att flera teman som de behandlar under de tio dagarna handlar mycket om ledarskap: retorik, maktspel och olika delar som gör att man blir en bättre ledare.

– Utöver det har vi jobbat med hur man hanterar ”icke-vilsamma” elever, och hur man kan höja deras lägstanivå. Nu har vi precis avslutat den första omgången, och omgång nummer två börjar i höst, säger hon.

Hon berättar även att de kan se goda resultat tack vare Lärarakademin.

– Många enheter har jobbat vidare med till exempel lektionsdesign. Jag kan inte tala för alla men på min egen enhet kan man se väldigt bra effekter av detta.

Gjorde egen bok
På Ekebyhov Grundsärskola har förbättringsarbetet fått oväntade och spännande resultat. Åtta elever har genom sina erfarenheter av övergången från grundskola till grundsärskola författat boken ”Judith och muppskolan”, med hjälp av metoden kollektivt skrivande. Klassen med de åtta eleverna har en majoritet som tidigare gått i grundskola, berättar biträdande rektor på skolan, Denice Sverla.

– De har skrivit individuella texter som har lästs upp, diskuterats och brainstormats. Sen skapade de en huvudkaraktär som då är Judit; en blandning av alla nuvarande elever. Hon är en person som är åtta personer, och läsaren får sin story genom henne.

– Det är fantastiskt att de har gett ut en bok som i skrivande stund sålt 470 exemplar, men det är ännu mer fantastiskt att den har en sådan enorm betydelse för målgruppen i sin helhet, och det visar att alla individer kan prestera. Det handlar om vilka förutsättningar vi ger våra elever för att visa vad de faktiskt kan, säger Denice Sverla och avslutar:

– Vi tryckte 1000 exemplar, nu har vi redan tryckt 1000 till. Vi får en enorm respons på sociala medier där många blivit väldigt rörda av boken, och många känner igen sig väldigt mycket.

Vill du ha mer information?

Förutom världsarv och kungligheter, hundpatruller, sjöscouter, vikingalämningar, massor av öar, bio, slalombackar och skridskodisco, så kan Ekerö kommun erbjuda en trygg och stabil kommun att gå i skolan i. Och att leva i.

Vi är stora till ytan. Och har plats för nytänkande och framtidsvisioner.

Vi är stolta över våra sjutton kommunala förskolor, våra elva kommunala grundskolor, vår särskola och vårt individuella gymnasium. I Ekerös kommunala förskolor och skolor går cirka 5000 barn och elever.

Över 1000 timmar hälsoutbildning – det är en del i Karlstads kommuns satsning för att motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga. Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Marie Hammarberg, nätverksledare för skolkuratorerna, och Anna Enström, skolöverläkare hoppas att utbildningen ska ge eleverna verktyg för att kunna påverka sin egen hälsa både nu och i framtiden.

Så ska Karlstads kommun stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga har länge varit en aktuell fråga, men har hamnat i strålkastarljuset till följd av pandemin. I Karlstads kommun har man under flera år arbetat med området, och nu kraftsamlar man på bred front för att stärka den psykiska hälsan.

Flera aktuella rapporter visar att psykisk ohälsa hos barn och unga ökar, och att den psykiska ohälsan tilltagit ytterligare i samband med restriktioner under pandemin. Anna Carlsson, chef för centrala elevhälsan i Karlstads kommun, berättar om en storsatsning för att stärka den psykiska hälsan hos unga. En satsning som grundas i ett redan långsiktigt arbete.

– Vi behöver ligga steget före och den hälsoutbildning vi nu startar är ett sätt att bli ännu bättre på det förebyggande arbetet, säger hon.

Mer än 1000 timmar hälsoutbildning
Utbildningen ska ges till samtliga elever i Karlstads kommuns grundskolor och består av tre färdiga lektionspass kring fysisk och psykisk hälsa. Lektionerna garanterar likvärdighet på alla skolor och blir underlag för att fortsätta arbetet på egen hand. Även elevernas vårdnadshavare får tillgång till vissa delar av utbildningen.

– Vi pratar om hur man hanterar motgångar och hur man tar hand om sig själv. Eleverna får kunskap och råd om kost, sömn, fysisk aktivitet samt vikten av balans mellan olika hälsofrämjande aktiviteter - så att till exempel skärmtid inte tar överhanden, säger Marie Hammarberg, nätverksledare för skolkuratorerna.

Hälsa och lärande går hand i hand
Att gå ut grundskolan med godkända betyg är en av de mest betydande skyddsfaktorerna för framtida hälsa som helhet. Därför arbetar Karlstad med tidiga insatser som rätt stöd i rätt tid, en förstärkt elevhälsoorganisation och utökad studie- och yrkesvägledning.

– Livet består ju av både med- och motgångar. Stress och oro är jobbiga, men naturliga känslor som vi behöver hitta sätt att hantera. Genom utbildningen får eleverna kunskap och verktyg för att kunna påverka sin egen hälsa både nu och i framtiden, säger Anna Enström, skolöverläkare.

Läs mer om Karlstads arbete här

Centrala elevhälsan i Karlstads kommun är en stödjande funktion till rektorer och skolornas elevhälsa. Här arbetar specialister och verksamhetsutvecklare inom elevhälsans olika områden med ett fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

RESAN MOT EN SMARTARE SKOLA

En smartare skola är programmet som samordnar projekt inom digitalisering och utveckling kopplat till utbildning i Värmdö kommun. Programmet är en del av satsningen Vårt smartare Värmdö, där kommunen med en utforskande kultur och innovativa idéer satsar på att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona.

Hur ser framtidens förskola och skola ut? Och vilka nya krav och förväntningar kommer att ställas på utbildningsområdet framöver? Det är bland andra dessa frågor programmet En smartare skola ställer sig i sitt uppdrag. Programmet, som stäcker sig fram till och med höstterminen 2023, har som uppgift att samordna och genomföra ett antal större och mindre projekt kopplat till digitalisering och utveckling inom utbildningskontoret i Värmdö kommun.

– En smartare skola är verkligen en spännande transformationsresa med sikte på framtidens lärande, som vi gör tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Vi vill på sikt kunna erbjuda en av Sveriges bästa utbildningar, med bred likvärdighet och en hög måluppfyllelse för barn och elever. Samtidigt vill vi också möjliggöra för medarbetarna att kunna lägga mer värdeskapande fokus på sitt grunduppdrag; att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning, berättar Ingmarie Lagne och Mats Lundström, skolchefer förskola/skola, Värmdö kommun.

En smartare skola ska bland annat resultera i en upphandling av ett gemensamt digitalt ekosystem, genomförandet av en pappersfri skolstart och arbete kring förbättrade skolprocesser. Fokus i alla projekt ligger på att samla, utveckla och erbjuda smarta, flexibla och enkla lösningar, processer och funktioner, som underlättar vardagen för elever, vårdnadshavare och skolpersonal i Värmdö. Den uttalade formella målsättningen för programmet är att säkerställa att den nationella digitaliseringsstrategin uppfylls samt att skapa förutsättningar för utbildningskontoret att verka i sin beslutade vision ”100 av 100”, där varje barn, elev och medarbetare når sin maximala utvecklingspotential i en möjliggörande organisation.

 

Om Värmdö Kommun och En smartare skola
Nyfiken på resan? Via www.varmdo.se/ensmartareskola kan du bland annat läsa mer om programmet, fördjupa dig i visionen ”100 av 100” eller lyssna på ett podd-avsnitt på ämnet. Där kan du även klicka dig vidare till mer information om det övergripande arbete kring Vårt smartare Värmdö.

Louise von Matern är Customer Success Manager på den digitala plattformen Howspace, en AI-driven plattform för digital facilitering av lärande, samarbete och organisationsutveckling.

Ny digital plattform stimulerar lärandeprocessen – frigör engagemang och kreativitet hos alla deltagare

Med rätt digitala verktyg skapas helt nya förutsättningar för att stimulera lärandeprocessen.
– I dag kan vi exempelvis i större utsträckning använda oss av socialt lärande där deltagarna skapar innehåll tillsammans, säger Louise von Matern, Customer Success Manager på den digitala plattformen Howspace.

Digitala utbildningsverktyg har funnits länge och har traditionellt inneburit att deltagarna fått ta del av information för att sedan göra uppgifter och svara på frågor.
Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter.

– Vi går mot mer samskapande av innehåll. Inom vuxenpedagogik kan man förlita sig på deltagarnas samlade erfarenhet och kunskap, och dra nytta av det som kallas socialt lärande. Det är en pedagogik som skulle kunna användas i större utsträckning både inom undervisning och organisationsutveckling, säger Louise von Matern.

Alla i gruppen bidrar
Socialt lärande i digitala miljöer påminner om hur kommunikation sker på sociala medier, där alla kan bidra genom inlägg i diskussioner som andra sedan kan utveckla. Skillnaden är att den som har rättigheter som administratör också kan facilitera interaktionen, som att öppna, stänga och fördjupa samtal.

När informationen som deltagarna delar är digitaliserad öppnas nya möjligheter för efterbearbetning. Deltagarna kan aktiveras att leta efter likheter och skillnader, och kan ta hjälp av AI-funktionalitet för att sammanfatta och skapa innehållskluster.

– Forskning visar att 20 procent av allt lärande sker i interaktion med andra. Med Howspace kan vi skapa dialog och aktivera reflektion, både enskilt och tillsammans. Deltagarna förstår intuitivt hur de ska bidra med text, bild och videor, berättar Louise von Matern.

Enkelhet viktigt
Även för lärare är enkelheten viktig för att de ska känna sig motiverade att använda digitala verktyg i undervisningen.

– Man ska inte behöva förlita sig på sin tekniska kollega för att komma igång. Är det enkelt blir det också roligt, avslutar Louise von Matern.

Howspace är en AI-driven plattform för digital facilitering av lärande, samarbete och organisationsutveckling. Den är intuitiv och kräver inget tekniskt kunnande av användaren. Verktyget kan snabbt skräddarsys utifrån olika typer av behov. Howspace kan användas i alla miljöer och med alla enheter.

Läs mer på: www.howspace.com/sv/

Bengt Randén, direktör i Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Bättre förutsättningar för rektorernas pedagogiska ledarskap

Göteborgs Stad förbättrar just nu förutsättningarna för rektorerna att skapa en bättre skola. Bland annat genomförs en engångsavskrivning för de skolor som har ett ekonomiskt underskott samt en ny organisation av skolorna.
– Då ökar vi rektorernas möjlighet att fokusera på det pedagogiska ledarskapet, för att kunna stärka kvaliteten i undervisningen. Det leder också till en mer likvärdig skola, säger Bengt Randén, direktör i Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

De skolor som har skulder får dessa avskrivna, medan de som har ett överskott får behålla det.

– Istället för att ägna tid åt att göra ekonomiska anpassningar av verksamheten kan vi låta rektorerna fokusera på att stärka undervisningen, till exempel genom att skapa förutsättningar för lärarna att lära av varandra och utveckla sin pedagogik tillsammans, säger Bengt Randén.

Kollegialt lärande
I den nya organisationen kommer stadens skolenheter att bli större men färre genom att skolenheter på samma adress slås samman. Det ökar möjligheten kollegialt lärande.

– Genom större skolor med fler lärare får lärarna kollegor inom samma ämnesområden att lära av och samarbeta med. Är man ensam kemilärare på en skola så är utrymmet för kollegialt lärande litet. Här sker nu en förbättring, säger han.

Bättre ledning och styrning
Med förändringen minskar också antalet direktrapporterande lärare per rektor till cirka 25, vilket ska leda till bättre styrning och ledning av verksamheten genom kortare beslutsvägar och bättre dialog mellan chef och medarbetare.
Med stärkta ledningsteam uppnås flera fördelar.

– Rektorer och biträdande rektorer leder tillsammans skolan, tar stöd av varandra och delar resurser vilket underlättar planeringen av verksamheten när man kan dela specialsalar, stödresurser och kompetenser. Det kan man inte göra när man är ensam på en liten skola, avslutar Bengt Randén.

 

Om Göteborgs grundskoleförvaltning
Ansvar: kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskola.
Budget 2021: 8,8 miljarder.
Antal elever: Cirka 47 000 på totalt 138 kommunala grundskolor.
Ny skolorganisation från höstterminen 2021 består av fyra utbildningsområden och 76 skolområden.
Kontakt: Tel: 031-365 09 60, e-post: grundskola@grundskola.goteborg.se

Jalal Nouri, vd på EdAider och forskare inom teknikstött lärande vid Stockholms universitet.

Så förbättras lärandeprocessen med nästa generations plattform för klassrums-, hybrid- och distansundervisning

EdAider är nästa generations AI-baserade lärplattform. Den frigör potentialen i data och analytics – och bidrar med möjligheter till adaptivt lärande och undervisning.

– Vi erbjuder skolorna att ta tillvara på potentialen i digitaliseringen och vill uppmuntra dem att ta språnget, säger Jalal Nouri, vd på EdAider och forskare inom teknikstött lärande vid Stockholms universitet.

För att möta de pedagogiska behoven i klassrummen använder lärare i dag en rad enfunktionsverktyg som skolorna och kommunerna köpt in för att komplettera de administrativa skoplattformar som ofta inte hanterar det pedagogiska.
Samtidigt visar siffror att lärare i dag bara använder 33% av sin arbetstid på undervisning, medan resten går till administration.
EdAider är lärplattformen som samlar alla de mest essentiella och pedagogiska verktygen i en och samma webb-baserade enhet. Därmed slipper elever, lärare och föräldrar växla mellan olika verktyg och de får en gemensam användarupplevelse. Dessutom samlas all data på ett och samma ställe.

– Det kostar tid, pengar och användarvänlighet att använda olika verktyg för att bedriva undervisning i dag. Med vår forskningsbaserade plattform och dess automatiseringar kan vi frigöra upp till 40 minuter per dag och lärare, säger Jalal Nouri.

Lärdomar från pandemin
En viktig möjlighet är utvecklad från lärdomen av den pågående pandemin. Plattformen lämpar sig väl för både klassrums- och distansundervisning, och likaså i hybrida miljöer, då vissa elever är i klassrummet medan andra är hemma.

– Det gör att till exempel sjuka elever som är hemma men som är tillräckligt friska för att delta i skolarbetet kan medverka online, eller hemmasittare, säger Jalal Nouri.

Med den samlade datan finns möjlighet till Analytics, där man får goda insikter om elevers behov och utveckling, och dessutom effekten av undervisningen. På så sätt möjliggörs evidensbaserad skolutveckling.

– Det här är en plattform utvecklad tillsammans med lärare som kan användas från första klass upp till universitetet, och den kommer att underlätta för både elever, lärare och föräldrar. Det här är den moderna tidens klassrumsplattform, avslutar Jalal Nouri.

EdAider skapar rika insikter om elevers behov och utveckling, och är ett intelligent stöd som sparar tid för undervisning genom automatisering och AI. Dessutom erbjuder den ett stöd i klassrummet och för distansundervisning med användbara och engagerande verktyg.

Läs mer på www.edaider.com

Daniel Karlsson, vd och grundare av Educateit.

Så kan digitala kunskapstest spara stora resurser i ansökningsprocesser och vid nyrekrytering

Att sökande till utbildningar hamnar på rätt nivå från början minskar avhoppen och ökar genomströmningen. Därmed sparas stora resurser samtidigt som fler får jobb.
– Med digitala kunskapstest får vi rätt person på rätt plats redan från början. Det är något som alla vinner på, säger Daniel Karlsson, vd och grundare av Educateit.

Att rätt person hamnar på rätt plats med rätt förkunskaper, vare sig det gäller en utbildning eller ett jobb, är oerhört viktigt för den fortsatta framgången, både för individen och för utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren.

– Det är väldigt kostsamt när individer hoppar av en utbildning eller en arbetsgivare upptäcker att vissa kunskaper hos den nyrekryterade saknas, säger Daniel Karlsson.

Lång erfarenhet av digitala test
Educateit har sedan 2004 utvecklat digitala kunskapstest i svenska, engelska, matematik och naturvetenskap. De bokas och genomförs helt och hållet online. Testen bedöms centralt av erfarna pedagoger som ger återkoppling till beställaren om personens språkliga nivå. Beställaren är ofta en arbetsgivare eller en utbildningsanordnare som komvux, yrkeshögskola, SFI eller andra vuxenutbildningar. Hela processen går snabbt och smidigt och är mycket kostnadseffektiv.
Allt fler arbetsgivare använder sig av Educateits tjänster.

– I många yrken i dag, som inom servicenäringen och inom vård och omsorg, är det viktigt att man har rätt nivå av språkkunskaper, både muntligt och skriftligt, för att kunna utföra ett högkvalitativt arbete, säger Daniel Karlsson.

Övervakade test online
Med pandemin har Educateit utvecklat sin tjänst för övervakade test online. Förutom en dator för att utföra själva testet används ytterligare en enhet, som en mobiltelefon, för att övervaka miljön så att personen inte använder otillåtna hjälpmedel.

– Vi erbjuder en fullständig tjänst där vi blir kundens virtuella testlokal, säger Daniel Karlsson.

Nya tjänster utvecklas ständigt. Nu kan man erbjuda företag att utföra deras tester men med teknik som utvecklats av Educateit.

– Vi kan integrera andra testsystem till vår övervakningstjänst, eller låta kunderna använda våra befintliga testverktyg. Det fungerar väldigt bra, avslutar Daniel Karlsson.


Educateits kunskapstest är ett verktyg för att mäta aktuell kunskapsnivå inför studier, rekrytering och fortbildning.
Läs mer på: www.educateit.se

Digital kontaktbok förenklar vardagen för elever med kognitiv funktionsnedsättning 

Med den digitala kontaktboken från PictureMyLife får elever med kognitiv funktionsnedsättning tillgång till ett säkert och lättanvänt verktyg som möjliggör skapandet av en sammanhängande berättelse av sitt liv mellan skola och hem.

– Alla elever har inte det verbala språket, men alla kan kommunicera. Det är det vår kontaktbok tar fasta på och med den får eleven ett tryggt verktyg som stärker kommunikationsförmågan. Den skapar ökad delaktighet och möjlighet till snabbare återkoppling för både elev, lärare och vårdnadshavare, säger Daniel Karnung, VD på PictureMyLife.

I kontaktboken sker kommunikationen på elevernas villkor då PictureMyLife stöder flera olika kommunikationssätt. Eleven kan förmedla dagen med egna bilder och filmer eller använda sig av bildstöd i form av Pictogram eller Widgit som läggs in via dator eller telefonens app. PictureMyLife är en trygg miljö utan reklam och med full kontroll över vilka som bjuds in och får tillgång till kontaktboken.

– Den digitala kontaktboken stödjer det pedagogiska arbetet och bidrar till förbättrad kommunikation mellan skola och anhöriga. Enligt flera av lärarna som använder tjänsten så sparar den upp emot en timmes arbetstid per dag.

Om PictureMyLife

PictureMyLife är ett uppskattat och etablerat kommunikationsstöd inom skola, LSS och äldreomsorg. Tjänsten lanserades 2015 och används i ett 60-tal privata och kommunala verksamheter.

Kontakta oss för demovisning på
daniel@picturemylife.se eller 0733-61 97 07

Läs mer på www.picturemylife.se

Målet: Spännande, god skolmat och minskat matsvinn

Att få i sig god och näringsriktig mat är en viktig förutsättning för skolelevers lärande. Compass Groups mål är att servera spännande, anpassad och välsmakande mat till Sveriges elever och samtidigt hjälpa skolorna att minska matsvinnet liksom att bidra till ett hållbart samhälle

Compass Group serverar skolmat till cirka 11 000 barn i Sverige varje dag. Genom konceptet Eat, Learn, Live vill de inte bara bidra till mätta elever, utan också ge en grund för ett medvetet och hälsosamt liv. Att eleverna äter ordentligt har en stor inverkan på deras skolarbete.

– Mat och energi är grunden till att orka en hel skoldag. Vår målsättning är att barnen ska vilja äta vår mat och tycka att det är gott och spännande. Mat och näring är också en del av lärandet, säger John Söderman, ansvarig för skolmåltider inom Compass Group Sverige.

Kulinariskt team tar fram menyer
Compass Group komponerar goda och näringsriktiga skolmåltider som följer Livsmedelsverkets riktlinjer. Ett kulinariskt team bestående av kostvetare, dietister, kockar och menyutvecklare sätter ihop genomarbetade menyer läsår för läsår – och har sedan en dialog kring dessa med skolorna.

– Vi har skolor med olika önskemål om mat och ibland vill skolor göra om vissa rätter vilket vi självklart gör. Vi arbetar också för att använda mer växtbaserade alternativ i våra maträtter, konstaterar John Söderman.

Arbetet för hållbarhet och minskat matsvinn sker också i nära samarbete med skolorna. Detta sker genom att skapa engagemang, samarbete och att hela tiden vara lyhörd. En viktig faktor är bland annat att personalen i skolköken vet hur man bäst tar hand om matöverskott innan det blir svinn. Där har Compass Group genomfört ett internt initiativ som peppat och inspirerat skolorna: ”Årets Svinnfluencer”.

– Det var en intern tävling där vi fick in många innovativa förslag kring hur man kan minska matsvinnet, berättar Annika Skogvik, hållbarhetsansvarig på Compass Group.

Miljön spelar stor roll
En viktig del för att minska matsvinnet är att se till att eleverna har en lugn och trivsam måltidsmiljö så att stress inte bidrar till att man slänger mat i onödan. Där bidrar Compass Group med rådgivning kring hur möblering, flöden, belysning och liknande inverkar positivt. Att engagera eleverna är också något man sett stor effekt av – utan att skuldbelägga.

– Skuldbelägger man barnen kan de istället utveckla en motvilja till att smaka på maten. Vi har flera initiativ, till exempel det snälla ”sopmonstret” som eleverna helst inte ska mata, och genomskinliga sopsäckar som visualiserar svinnet. Sedan är också planerade inköp avgörande, så att man inte köper in för mycket, och där samarbetar vi också tätt med skolledningen, avslutar Annika Skogvik.

Läs mer om Compass Group

Om oss
Compass Group är en ledande leverantör av matupplevelser och förstklassig service och finns på fler än 450 enheter i Sverige och i 45 länder. Vi tillagar mer än 125 000 portioner mat varje dag till företag, industrier, skolor, omsorg, sjukhus samt försvaret. Läs mer på www.compass-group.se.