Josef Nord, Vice VD på byBrick Operations.

Hela listan: Här är vad många små- och medelstora företag missar när de genomför flytten till molnet

Allt fler företag flyttar sin verksamhet till molnet – i tron att det är en säkrare plats för sitt data. Men vidtar man inte rätt åtgärder finns svagheter och luckor i molnlösningar som kan utnyttjas av kriminella. IT-företaget byBrick har satt ihop en lista på fem åtgärder som många företag glömmer.

För att organisationer ska säkerställa ett lyckosamt arbete mot molnet måste både anslutningen och säkerheten för deras data också säkerställas. IT-företaget byBrick är guldpartner till Microsoft och hjälper många små- och medelstora företag att genomföra en säker flytt till, och arbete mot, molnet. 

– Molnet kan generellt vara mycket säkrare än egen serverinfrastruktur, men det finns en del fallgropar, säger Josef Nord, Vice VD på byBrick Operations.

Enkla men nödvändiga åtgärder
Enligt byBrick finns fem åtgärder som många företag glömmer att göra vid flytten till molnet:

Kryptering av enheter.

Säkerställa att enheter med företagsdata är skyddade

Säkerhetskopiering till extern plats.

Blockera åtkomsten för länder och regioner varifrån hackerattacker ofta utförs. 

Multifaktorautentisering och inaktivering av osäkra protokoll.

André Eriksson är Cloud Engineer på byBrick. Han menar att det är av yttersta vikt att kryptera informationen på varje enhet, trots att man jobbar mot molnet.

– Många synkroniserar innehåll i molnet med egna hårddisken. Även om molnet är säkert är samma data då även öppen på hårddisken. Därför måste den krypteras ifall enheten utsätts för stöld eller intrång, säger han.

Lås framdörren – men glöm inte bakdörren
byBrick kan erbjuda små- och medelstora företag en rad tjänster för att säkra arbetet mot molnet, något som måste ske enligt en genomtänkt plan och omfatta alla enheter.

– Att till exempel ha multifaktorautentisering men samtidigt inte säkra alla enheter, som personalens privata mobiltelefoner som de kanske använder i jobbet, och dessutom glömma att inaktivera osäkra protokoll, är som att sätta lås på framdörren på huset men lämna bakdörren öppen. Det är lite halvförgäves, avslutar André Eriksson.

 

byBrick Operations tillhandahåller IT-outsourcingtjänster till Små och Medelstora organisationer. Boka en fri genomlysning av er IT och molnmiljö genom att besöka: www.bybrick.se/operations  eller ringa 010-709 40 50.

byBrick Operations tillhandahåller IT-outsourcingtjänster till Små och Medelstora organisationer. byBrick grundades 2004 och har kontor i Stockholm, Västerås, Örebro och Göteborg.

Boka en fri genomlysning av er IT och molnmiljö genom att besöka:
www.bybrick.se/operations eller ringa 010-709 40 50.

André Eriksson, Cloud Engineer på byBrick.
Carolina Talsma, VD Perimeter Protection Group.

Svenska kraschtestade fordonshinder säkrar byggnader och människoliv över hela världen

Det finns en ökad medvetenhet hos myndigheter och företag om vikten av att skydda den miljö de verkar i och att vårt öppna globaliserade samhälle har gjort oss mer sårbara. En viktig del i detta skydd är kraschtestade fordonshinder som säkerställer att inga fordon kan ta sig fram och orsaka allvarlig skada. Något som svenska Perimeter Protection Group är världsledande på.

Fordonshinder skapar trygghet och ökad säkerhet i vårt öppna samhälle. De ser till att skydda miljöer där man inte vill få in fordon som kan medföra allvarlig skada, som exempelvis vid regeringsbyggnader eller på gågator som exempelvis Drottninggatan i Stockholm. Med över 65 års erfarenhet skapar svenska Perimeter Protection Group kraschtestade fordonshinder som skyddar människor och byggnader mot attentat både här i Sverige och internationellt. 

– Vi möter upp våra kunders ökande behov av säkerhet och trygghet både på ett personligt plan och för deras byggnader. Vi säkrar idag fler miljöer i samhället än tidigare, allt från samhällskritiska byggnader och företags kontor och fabriker till arenor, torghandel och p-garage, säger Carolina Talsma, VD Perimeter Protection Group. 

Design som smälter in
Perimeter Protection Group har egen tillverkning i Sverige och satsar mycket på utveckling av produkterna. En tydlig trend nu är att fordonshindren ska smälta in i miljön och inte skrämma bort folk så designen vi ser idag går mer mot utseende som parkbänkar, cykelställ och papperskorgar. För att säkerställa att fordonshindren verkligen klarar av att stoppa fordon på bästa sätt finns det idag tre institut, i England, Tyskland och USA, som kraschtestar produkterna. Certifieringen är ett led i att säkerställa att det är en produkt som verkligen håller vad den lovat.

– Vår egen forskning och utvecklingsavdelning gör det enklare för oss att säkerställa att ny design och säkerhet hela tiden går hand i hand. Vi är den enda leverantören i Sverige som har egen tillverkning och egen expertis och vi har idag flest certifierade produkter av alla leverantörer på den internationella marknaden. Vi tar ett helhetsansvar för områdesskydd och säkrar allt som är utanför fastigheten, och våra kunder kan känna sig säkra med våra produkter, menar Caroline Talsma, VD Perimeter Protection Group. 

Perimeter Protection Group är världsledande inom kraschtestade fordonshinder, industrigrindar och äkta Gunnebostängsel. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter, kompletta säkerhetssystem, omfattande service och individuell rådgivning för att säkra städer, hamnar, flygplatser, datacenters, och samhällsviktiga byggnader och rädda liv.

Läs mer här