Svenska TATAA Biocenter pionjär i coronakrisen

Sedan starten 2001 har TATAA Biocenter utvecklats till att bli ett av Europas ledande dna-analyslaboratorier. Avknoppningen Life Genomics är i dag störst i Norden på NIPT, ett blodprov som kan visa på kromosomavvikelser hos foster, och med ett framgångsrikt arbete med coronautbrottet ser framtiden ljus ut för det svenskgrundade företaget.

När SARS-CoV-2 slog till var TATAA Biocenter bland de allra första att lansera diagnostik inom området. Detta trots att det inte är något företaget traditionellt arbetar med, förklarar vd Mikael Kubista.

– Vi levererar normalt olika sorters analystjänster och utvecklar anpassade produkter åt industrin, och vi har utnämnts till Europas främsta laboratorium vid flera tillfällen. Testerna vi utvecklar åt diagnostikföretag är tämligen utmanande saker.

Bland de första i Europa
Den snabba omställningen under pågående pandemi var möjlig tack var kunnig personal och hög flexibilitet i laboratorieverksamheten, förklarar Mikael Kubista. Resultatet blev att TATAA intog en frontposition i Europa.

Det krävdes dels uppgradering av laboratoriet till högre säkerhetsnivå för att kunna hantera coronadiagnostik, och dels installation av nya it-system. Samtidigt fortbildades en stor del av personalstyrkan. Arbetet var framgångsrikt och TATAA var bland de första i Europa att erbjuda analyser av viruset. Ett egenutvecklat test för aktiv infektion togs fram tidigt under pandemin och registrerades hos Läkemedelsverket. Nyligen upphandlades TATAA av Västra Götalandsregionen, VGR, för att öka testkapaciteten i regionen.

Parallellt med detta har TATAA i samarbete med Life Genomics erbjudit laboratoriebaserade antikroppstester, med betydligt mindre risk för falska negativa svar jämfört med de många snabbtester som florerar.

Förenklar resandet
Det som nu växer starkt är satsningen www.coronapassport.se, en portal där den som ska resa från Sverige enkelt hittar information om vilka regler som gäller för resor till olika länder. På sajten hittar man också kliniker som erbjuder tester för coronainfektion och utfärdar friskhetsintyg vid negativt test, vilket ett flertal länder kräver för inresa.

– Du som ska iväg beställer en tid så nära avresa som möjligt. Svaren får du senast nästföljande dag. Vid negativt testsvar får du ett friskhetsintyg som du har med dig under resan, säger Mikael Kubista och avslutar:

– Men testningen behöver inte nödvändigtvis vara knuten till en resa. Många vill också testa sig innan de träffar äldre släktingar och vänner, eller andra i riskgrupp, eller när de återvänder till jobbet efter en ledighet. Vi hjälper också till när utbrott skett vid exempelvis en arbetsplats.

Läs mer om Tataa Biocenter och CoronaPassport här

TATAA Biocenter grundades 2001 av pionjärer i molekylära analyser av nukleinsyror. TATAA Biocenter erbjuder ett komplett sortiment av qPCR, dPCR och Next-Generation Sequencing forskningstjänster, flera baserade på proprietär teknologi såsom Two-Tailed PCR och direkt blodgenotypning. TATAA utvecklar och tar fram ett brett spektrum av praktiska kurser världen över, och erbjudar noggrant utvalda högkvalitativa produkter för qPCR och NGS-applikationer. Vi är stolta att erbjuda expertis från våra lokala specialister, från provberedning till resultat.

Annika Szabo Portela, Education Manager EIT Health Scandinavia och Erik Forsberg, vd för EIT Health Scandinavia.

Unikt nätverk får innovationer
att flyga över gränserna

EIT Health är det stora EU-nätverket som bidrar till förbättrad hälsa hos EU:s medborgare genom att få utvecklings- och utbildningsprojekt inom hälso- och sjukvården, universitet samt stora och små företag att flyga högre och längre. Under 2019 stöttade EIT Health 100 startups i Sverige. Just nu arbetar organisationen för att boosta innovationer som på olika sätt är relaterade till coronapandemin.

Med 140 partnerorganisationer i 17 länder i ryggen främjar EIT Health innovationer inom life science med samverkan som främsta verktyg och nätverket som största tillgång. EIT Health finns på många platser i Europa, bland annat i Sverige genom EIT Health Scandinavia som representerar Sverige, Danmark och Estland.

– Tillsammans samlar vi många av de ledande universiteten och organisationerna i Skandinavien och Estland i vårt nätverk. Vi möjliggör samarbeten mellan vården och företag och matchar ihop projekt i behov av finansiering med partners och går in med ekonomisk hjälp och expertis. Vi är helt enkelt armen ut i Europa för viktiga innovationer och idéer inom hälsoområdet, säger Erik Forsberg, vd för EIT Health Scandinavia.

Erik Forsberg trycker på att innovationer frodas genom både informella och formella nätverk. Statliga eller europeiska myndigheter kan med hjälp av offentlig finansiering boosta verksamheter och nätverk som kommer till gagn för samhället och den enskilda individens hälsa. EIT Health initierar därför innovationsprogram, utbildningar, inkubatorverksamhet och stödprogram för startups, forskare och sjukhus.

EIT Health främjar innovationer inom life science-området och arbetar just nu med flera insatser kopplat till coronapandemin.

När coronapandemin började spridas över världen ställde EIT Health snabbt om för att kunna möta situationen. Organisationen skapade bland annat en connection platform där alla i och utanför nätverket kunde söka efter hjälp och hjälpa varandra. Genom plattformen kunde till exempel aktörer inom vården snabbt få kontakt med industrier i Europa som tillverkar medicinisk utrustning.

– Vi iscensatte också ett startup rescue-instrument som förhoppningsvis kommer få stor betydelse även på sikt. EIT Health frigjorde finansiella medel för att kunna stötta projekt och startups inom bioteknik och medtech för att underlätta ytterligare investeringar från annat riskkapital, säger Annika Szabo Portela, Education Manager EIT Health Scandinavia.

Ett annat verktyg som initierades för att möta pandemin var rapid response, en typ av utlysning där ansökande projekt skulle erbjuda akuta lösningar på pandemiska frågor och slutföras inom 2020. Ett av projekten som fick finansiering genom rapid response var Certify Health som svenska startup-bolagen FindOut Diagnostic AB och CareChain står bakom. Certify Health-projektet syftar till att samla data från covid-19-tester i en app för att exempelvis sjukvårdspersonal ska kunna visa upp ett intyg på att de bär på antikroppar.

– Det är en praktisk lösning för att få personal på banan igen när de tvingats vara borta från arbetet. Ett annat projekt som fick ekonomiskt stöd var Digital Control Center, som innebär att läkare i Barcelona använder smartphones för att samla in hälsodata som sedan ligger till grund för fortsatt behandling. Detta arbetssätt minskade enligt initiativtagarna dödligheten med 50 procent och ska nu användas av andra sjukhus i Europa, säger Annika Szabo Portela och fortsätter:

– Det känns meningsfullt att EIT Health kunde lyfta sådana här projekt under den skakiga våren och se hur satsningen bär frukt på riktigt.

Samtidigt som dessa livsviktiga coronarelaterade satsningar genomförs inom EIT Health fortsätter det vanliga och viktiga arbetet med att fortsätta främja innovationer inom life science-fältet med hjälp av samverkan. Allt arbete inom EIT Health har samma mål – att bidra till en bättre hälsa för dig och mig.

EIT Health är ett europeiskt nätverk som finansierar samt främjar samverkan inom innovation. Nätverket är delfinansierat av European Institute for Innovation & Technology, ett oberoende EU-organ. Bland EIT Healths partners finns många av Skandinaviens ledande life science-aktörer.

Vill du vara en del av Europas största life science nätverk? Maila mig: erik.forsberg@eithealth.eu

Kling i Nasdaq-kockan. Yilmaz Mahshid, CFO på Pledpharma med Anders Larsson och Malin Wikstrand från Accountor i samband med Pledpharmas notering på Nasdaq 31 oktober 2019. 

Siffror viktiga för Life Science

Rätt ekonomisk information i rätt tid är extra viktigt inom Life Science då många av dessa bolag går ut med denna information till investerare och på marknaden. Noterade bolag har dessutom specifika regler och rapporteringstider att följa.

– Det är extra roligt att jobba med Life Science- och utvecklingsbolag för de är så intresserade av sina siffror, säger Malin Wikstrand, redovisningskonsult på Accountor i Lund.

Accountor finns i Medicon Village Science park i Lund sedan 2012. Idag en nätverksmiljö med 150 företag och organisationer, totalt 2200 personer. Flera Life Science samt forsknings- och innovationsföretag härifrån är kunder. Hon tycker det är inspirerande att vara nära kunder.

– Jag gillar att man kan stöta på varandra, ta en kaffe och lyssna på hur det går för deras projekt. En häftig miljö att sitta i, säger Malin Wikstrand.

Malin Wikstrand tycker om att jobba med bolag med tydliga rutiner. Att sätta upp rutiner och att arbeta helt digitalt är hennes vardag. Börsnoterade bolag har fler krav på ekonomisk information och transparens.

– Det är intressant att vara med i den processen, säger Malin Wikstrand. Ett bolag hon jobbar med noterades på Nasdaq förra året, Pledpharma.

– Sedan vi började jobba med Accountor har vi gått över från mycket manuell hantering av ekonomiarbetet till helt digitalt arbete säger Yilmaz Mahshid, PhD, CFO på Pledpharma.

– Utöver att digitaliseringen har effektiviserat ekonomiarbetet ger den också en skalbarhet. Vi kan växa utan något större merarbete. Arbetet flyter dessutom på obehindrat oavsett var i världen vi är samtidigt som vi samarbetar med Malin Wikstrand i Lund och Peter Einarsson, senior advisor på Accountor i Stockholm.

– Övergången till Nasdaq med rapportering enligt IFRS gör att det behöver vara bra kvalitet på rapporteringen samt att vi är mer pålästa då vi genomgår granskning från många håll. Processerna och arbetet inom ekonomi har professionaliserats till en helt annan nivå och Accountor har varit en del utav den professionaliseringen, säger Yilmaz Mahshid.

Läs mer om Accountor

Accountor, en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. 300 anställda i Sverige på 8 orter. Utöver Sverige: Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland och Ukraina.

 

Scandinavian CRO genomför uppdragsforskning och är just nu en viktig del i flera covid-19-studier.

Prisbelönt bolag viktig spelare i covidstudier

Coronapandemin har skruvat upp tempot för kliniska studier när det gäller behandlingsalternativ för covidpatienter – och det är bråttom. Detta passar snabbfotade Scandinavian CRO utmärkt, uppdragsforskningsbolaget som ska fortsätta växa i Norden och når stor framgång i rollen som spindeln i nätet.

Just nu är det många aktörer som deltar i kappracet om att få ut sina produkter på den kommersiella marknaden och därmed vara en del i lösningen av coronapandemin. Men för att komma dit måste kandidaterna testas, i stor omfattning och under hårt reglerade förutsättningar.

Här kommer Scandinavian CRO in i bilden, ett företag som erbjuder uppdragsforskning inom Pharma och Medtech samt akademi. Scandinavian CRO genomför kliniska studier och mäter effekt och säkerhet av produkter som utvecklats av pharma- och medtechbolag eller forskargrupper inom akademin.

– Vi hjälper dessa aktörer att designa studieprogrammen efter vad som ska undersökas. Vi sköter också hela ansökningsprocessen till myndigheter och rullar ut projektet på kliniker och sjukhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi fungerar alltså som brygga mellan de forskande företagen och sjukhusen som i sin tur inkluderar patienter i studierna, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa, grundare och vd för Scandinavian CRO.

Ulrika Hammarström Lüllmaa, vd och grundare Scandinavian CRO.

Just nu är Scandinavian CRO involverade i flera covid-19-studier, och det vanliga tempot för kliniska studier har skruvats upp till max.

– Det är väldigt många bolag som deltar i kappracet och vill göra studier på covidpatienter. Och det så pass bråttom att myndigheterna har gjort ett fast track för att kunna godkänna covidstudier snabbare. Det här snabba tempot passar oss som bolag. Vi är ett agilt och snabbfotat företag som tagit fram en modell och arbetssätt för att alltid jobba på det här effektiva sättet och har det som konkurrensfördel, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Det är dock en rejäl utmaning för klinikerna där studierna genomförs att hinna med alla sina uppdrag. Ulrika Hammarström Lüllmaa trycker på att CRO-bolag som hennes har ett viktigt ansvar i att underlätta arbetet och inte lägga onödig administrativ börda på klinikerna.

Men det är också viktigt att pågående studier inom andra terapiområden fortgår trots det rådande läget.

– Vi får hitta andra arbetssätt och satsar bland annat på remote monotoring, alltså att styra studierna som genomförs på klinikerna digitalt, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Hon startade Scandinavian CRO med ett brinnande intresse för att vara en del av just detta, utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Runt sig har Ulrika Hammarström Lüllmaa samlat ett kompetent team på 25 personer med stor erfarenhet som kompletterar varandra i ett regelstyrt och komplicerat arbete. Nyckeln till framgång är enligt vd:n en god företagskultur och ett ledarskap som bygger på starka och sunda värderingar. Två gånger har Scandinavian CRO utsetts till årets Gasellföretag av Dagens Industri, en utmärkelse som går till Sveriges snabbast växande företag. Och Scandinavian CRO ska bli ännu större.

– Vi har en stark vision om att fortsätta växa. Vi är redan en stark spelare i Sverige och finns i tre andra nordiska länder, men vi ska bli ännu starkare och ta en större del av marknaden i Norden. Som CRO-bolag vill vi ta forskningen till Sverige och våra grannländer, och göra den tillgänglig för alla de patienter som behöver den, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Scandinavian CRO startade 2007 och har idag cirka 25 anställda. Företaget utför klinisk forskning på uppdrag av Pharma och Medtech samt akademi. Huvudkontor i Uppsala och täcker Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Kontakt: www.scro.se

Tel: 018-100 550

E-post: info@scro.se

Simulering av en läkemedelsmolekyls (upplyst) passage genom ERCO Pharmas atommodell av hudens barriär.

Datorsimulering banar väg för framtidens medicin

ERCO Pharma är Life Science-bolaget vars patentsökta datormodell av mänsklig hud möjliggör virtuella experiment. Tekniken innebär att man, på atomnivå, kan simulera hudens barriärfunktion samt interaktionerna mellan hudstrukturen och tillsatser i beredningar för exempelvis läkemedel och kosmetika.

– Tekniken innebär att vi vetenskapligt och snabbt kan förklara hur olika formuleringar och tillsatser fungerar, så att den aktiva substansen kan passera till de levande delarna av huden eller blodet. Vår teknologi kan ge företag stora konkurrensfördelar och en ökad snabbhet i framtagningen av nya unika substanser, säger Magnus Lundborg, forskningschef; Fil.dr. organisk kemi, apotekare.

Bygger på långsiktig akademisk forskning
Datormodellen bygger på åratal av akademisk forskning och ett nära arbete med forskningsgruppen för molekylär biofysik på SciLifeLab i Solna samt forskningsgruppen för hudbarriärforskning på Institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet i Stockholm.

– Jag arbetade i många år nära nobelpristagaren i kemi 2017, Jacques Dubochet. Målet var att lösa hudbarriärens struktur på molekylnivå för att få en sann bild av hudens barriär, vilken hindrar exempelvis läkemedel från att komma in. ERCO Pharma skapades utifrån att vi lyckades lösa den grundläggande strukturen och skapa en funktionell atommodell av hudbarriären, säger Lars Norlén, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm; Docent i dermatologi vid Karolinska Institutet.

Stor framtida marknad
Administrering av läkemedel via huden innebär många fördelar och att applicera tekniken på ett brett område innebär en stor framtida marknad.

– Den kanske praktiskt medicinskt viktigaste fördelen är följsamheten. Vi vet att ungefär hälften av patienterna gör det doktorn säger och genom en enklare administrering med till exempel ett plåster kan man sannolikt höja den procenten. Dessutom vill vi att läkemedelsdosen ska ligga i det terapeutiska fönstret. Genom att administrera läkemedel genom huden får man en betydligt jämnare kurva, med mindre toppar och dalar som är vanligt vid tablettbehandling, säger Lars Norlén.

Kommersialiserar bolagets unika teknologi
ERCO Pharma kommersialiserar nu den egenutvecklade, patentsökta teknologin och ger därmed kunder möjligheten att optimera sina formuleringar och öka förståelsen för hur och varför olika tillsatser fungerar.

– Vi har en paradigmskiftesteknologi som innebär ökad förståelse av resultat från laborativa och kliniska studier. Med datorsimuleringstekniken står vi på tröskeln till att i framtiden kunna simulera funktionen av mänskliga organ på en atomär nivå, avslutar Magnus Lundborg.

Läs mer om ERCO Pharma

Antal personer i verksamheten: 10
Huvudkontor: Stockholm
Privatägt bolag grundat 2014. Verksamheten bygger på 30-årig forskning vid Karolinska Institutet.
Hemsida: ercopharma.com
Kontakt: info@ercopharma.com

Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel

Likvärdiga, så kallade generiska, läkemedel är utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling.1

Alla godkända läkemedel uppfyller samma kvalitetskrav; ett lägre pris behöver inte innebära sämre kvalitet. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen. Generiska läkemedel motsvarar 62 procent av volymen på den svenska läkemedelsmarknaden.2

Generiska läkemedel är likvärdigt med originalläkemedel. Generika har samma effekt (varken bättre eller sämre), men har ett annat namn och kommer från en annan leverantör. Läkemedelsverket godkänner generika efter studier som visar att läkemedel är medicinskt likvärdigt och lika säkert som originalläkemedlet.2

Sammanfattat så innehåller generiska läkemedel samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra. Generiska läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.3

3https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek.html

Ett tips är att lära sig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga på ditt apotek.

Paracetamol Orifarm 500 mg tabletter (paracetamol). Receptfritt läkemedel mot tillfällig värk och feber. Högre doser än rekommenderade kan medföra mycket allvarlig leverskada. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Naproxen Orifarm 250 mg tabletter (naproxen). Receptfritt läkemedel vid lätt till måttlig akut smärta och feber. Från 12 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under de tre sista månaderna av graviditeten. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel (diklofenak). Receptfritt läkemedel mot smärta i muskler och leder. Från 14 år. Använd inte på skadad hud eller under de tre sista månaderna av graviditeten. Undvik direkt solljus och solarium under behandling och 2 veckor därefter. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Ibuprofen Orifarm 200 mg/400 mg tabletter (ibuprofen). Receptfritt läkemedel vid tillfällig värk och feber. Från 12 år. Används max 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Ska undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Används ej vid magsår. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
1https://www.generikaforeningen.se/faq-items/vad-ar-generika/#:~:text=Generiska%20l%C3%A4kemedel%20%C3%A4r%20medicinskt%20utbytbara,kostnader%20f%C3%B6r%20forskning%20och%20utveckling.
2https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/utbytbara-lakemedel/tryggt-byte-for-patienten#hmainbody5
3https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek.html

 

Kompetens utvecklar Life Science industrin

PharmaRelations är en nordisk kompetenshubb för Life Science. Här finns hela kompetensspektret av vad ett Life Science företag behöver och ett genuint intresse för både individens och branschens utveckling.

– I praktiken skulle vi kunna driva ett läkemedelsbolag med de kompetenser vi har i vår verksamhet. Och att vara ett nordiskt bolag har en stor fördel då vi kan jobba tillsammans över gränserna för att kunden ska få bäst konsultkompetens. Vi förenklar för de kunder som är nordiska genom att de endast behöver en leverantör, säger Fredrik Anjou, CEO.

Utvecklar kompetens för att möta kundens behov
PharmaRelations började med att hyra ut kommersiella kompetenser och har sedan anställt specialistkompetens allt eftersom för att utveckla verksamheten.
– Det som skiljer oss från andra konsultbolag är företagskulturen. Vi är ett genuint och humant bolag och bryr oss om individen oavsett om det handlar om kunder, konsulter eller kandidater. När vi rekryterar konsulter finns två saker vi vill att de ska älska. Det ena är att utveckla människor och företag och det andra är att göra affärer. Vi ser långsiktigt på vår personal och investerar i varje individ. Det ser vi ger ett positivt resultat för vår kund, oss som företag och våra anställda, berättar Fredrik.

Unik förståelse för branschen
För att ligga i framkant som kompetenshubb och företag krävs det att kompetensen utvecklas för att möta nya krav. På PharmaRelations gör man cirka 2 000 individuella möten med människor från Läkemedels-, Biotech- eller Medtech industrin varje år och får med det en unik insikt och kunskap om branschen och dess utmaningar. Dessutom jobbar man internt med handledning som utvecklar kompetensen hos juniora konsulter.
– Därigenom kan vi agera som brygga mellan akademin och industrin. Vi får ofta höra att ny utexaminerade Biomedicinare, Apotekare etc. saknar erfarenhet av industrin och ser till at våra konsulter har var som krävs. Vidare engagerar vi oss i att kunna svara på frågor så som; Vilka tjänster kommer krävas i framtiden eller vilken regulatorisk spetskompetens råder det brist på? genom att hela tiden lyhört lyssna på branschen, säger Fredrik.

Läs mer om PharmaRelations här

PharmaRelations grundades i Sverige 1997 och har fram till i dag byggt upp en bred kundbas inom nordisk Life Science med dotterbolag i Norge, Finland och Danmark. Bolaget brinner för att hjälpa och utveckla kunder, konsulter och kandidater i olika faser av sin karriär och affärsverksamhet. För mer information: www.pharmarelations.com

 

Cellmarkör för stamcellsterapi och riktad cancerterapi

Med en patentskyddad markörteknologi för stamceller och en egen produktionsanläggning är Xintela ett innovativt företag inom cellterapi att räkna med. Nu satsar de även på att ta fram en ny behandlingsmetod för aggressiva cancerformer och behandling av svår lungkomplikation vid covid-19.

Xintela utvecklar behandlingar inom områden där behovet av ny innovation är stort – artros, aggressiva cancerformer och Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Utvecklingsarbetet grundar sig i företagets markörteknologi XINMARK, där specifika cellyteproteiner fungerar som målmolekyler på stamceller och cancerceller. Från start har Xintela fokuserat på stamcellsterapi för artrospatienter som är en globalt växande miljardmarknad. Genom prekliniska studier på hästar har bolaget visat att stamceller som tagits fram med hjälp av markören kan bromsa utveckling av artros hos hästar efter en ledbroskskada.

– Vi är inte ensamma om att arbeta med stamceller, men vår teknologi gör oss verkligen unika. Med våra markörer kan vi sortera ut stamceller från exempelvis donerad fettvävnad och få fram en homogen stamcellspreparation av hög kvalitet som sedan expanderas i stora mängder, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela.

Xintela har en egen GMP-förberedd produktionsanläggning för att tillverka sina stamcellsprodukter för kliniska studier. Nu inväntar företaget ett tillstånd för att producera den första produkten XSTEM-OA och inleda kliniska studier på artrospatienter. Markörteknologin XINMARK kan också användas för att detektera vissa aggressiva cancerceller och rikta behandlande antikroppar till dessa. Xintela fokuserar sedan tidigare på den aggressiva hjärntumören glioblastom, och nyligen presenterade företaget att nästa fokusområde blir trippelnegativ bröstcancer, även den en mycket aggressiv cancerform med dålig prognos.

– Plattformen XINMARK ger oss möjlighet att bredda verksamheten till nya utvecklingsområden. Därför har vi nu lagt till trippelaggressiv bröstcancer och även inlett en preklinisk studie av våra stamceller som behandling för Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), en svår och dödlig lungkomplikation som drabbar vissa covid-19 patienter, säger Evy Lundgren-Åkerlund. Nu hoppas hon kunna landa samarbeten med strategiska partners inom bolagets verksamhetsområden för att ytterligare stärka Xintelas plats på marknaden.

– Vår stamcellsteknologi i kombination med egen GMP-produktion gör oss verkligen unika och attraktiva för samarbetspartners, säger Evy Lundgren-Åkerlund.

Läs mer om Xintela här

Xintela är ett biomediciniskt bolag verksamt inom cellterapi och onkologi. Med sin patentskyddade markörteknologi utvecklar företaget nya behandlingsmetoder för artros, hjärntumörer och andra aggressiva cancerformer. Under året har Xintela även påbörjat en preklinisk studie för att utvärdera bolaget stamceller i en modell för behandling av ARDS.

Under juni/juli genomförde Xintela en riktad företrädesemission av nya aktier samt teckningsoptioner. Teckningsgraden uppgick till 291%. Genom företrädesemissionen och utökningsoptionen tillfördes Bolaget tillförs cirka 40,5 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Läs mer på:

www.xintela.se

Följ oss på LinkedIn:

www.linkedin.com/company/xintela-ab

Visiba Care förbättrar det digitala vårdmötet

Visiba Care är en skalbar teknisk plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar under eget varumärke, där vårdpersonal kan kommunicera med patienter via meddelanden eller i videomöten med upp till fem deltagare. Plattformen består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app för patienterna där vårdgivaren själv kan konfigurera vårderbjudande per mottagning. Nu finns även möjligheten att integrera Red Robin, en automatiserad triage- och anamneslösning för effektivisering av utvalda patientflöden.

Primärvården har på många håll kommit en bra bit på vägen med digitala vårdmöten som komplement till fysiska, men störst värde för både vård och patient skulle uppnås genom att införa digitala vårdmöten i alla typer av behandlingskedjor. Visiba Care vill bidra till denna utveckling med sin SaaS-tjänst, som idag är Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten.

– Inom exempelvis specialistvården skulle ett stort antal möten kunna göras digitalt och spara extremt mycket tid och frustration för både patient och vårdpersonal. Stora delar av den initiala kontakten i primärvården skulle därutöver kunna automatiseras för att frigöra tid för vårdpersonal att verkligen fokusera på det faktiska mötet. Detta medför också att båda parter blir bättre förberedda, konstaterar Peter Tyreholt, produktchef för Visiba Care. 

”Den goda, nära vården”
Arbetet med plattformen pågår i kontinuerlig samverkan med Visiba Cares kunder för att utveckla framtida relevanta funktioner och vårdflöden samt göra tjänsten enklare att använda. 

– Det finns alltid en risk för digitalt utanförskap, men redan idag arbetar vi med vårdpersonal som stöttar patienter med digital uppkoppling till olika vårdkontakter i hemmet. Det går i linje med den stora reformagenda som är kopplad till konceptet ”den goda, nära vården”, betonar vd Johan Gustafsson. 

Visiba Care är licensbaserad och CE-märkt; plattformen ställer höga krav på användarautentisering och följer alla riktlinjer kring GDPR och patientdatalagen. 

– Vårdgivarna köper de tjänster de vill ha, vilka hela tiden uppdateras och utvecklas med moderna och innovativa lösningar. Vi hjälper dem att sy ihop allt till en sömlös patientresa. Det är ett spännande område som skapar otroligt mycket värde för de som behöver det allra mest, avslutar Johan och Peter. 

Läs mer om Visiba Care här

Visiba Care har funnits sedan 2014 och är Nordens ledande plattform för digitala vårdbesök.

Plattformen används av över hälften av Sveriges regioner samt flera stora privata vårdorganisationer, på över 1 500 mottagningar och inom en stor bredd av vårdverksamheter, bland annat inom hemsjukvård, primärvård och specialistvård. Sedan hösten 2020 kan Red Robin, ett verktyg för automatiserad anamnes och triage, aktiveras i plattformen.

Recipharm säkrar läkemedelsförsörjning

Med 9000 anställda globalt och 25 års erfarenhet i ryggen är Recipharm en spelare inom läkemedelsbranschen att räkna med. Nu sträcker företaget ut en hand till länder som vill se över sin läkemedelsförsörjning under den pågående pandemin.

Recipharm har vuxit rekordsnabbt sedan starten 1995. Från ett litet bolag med många olika visioner och affärsidéer inom läkemedelsfältet, till ett multinationellt företag med ett tydligt och vinnande koncept. Affärsmodellen går ut på att utveckla och tillverka läkemedel åt andra läkemedelsföretag och att vara en livsviktig kugge i försörjningskedjan.

– Vi hjälper allt från världens största läkemedelsföretag till de allra minsta bolagen. Vårt fokus ligger på den farmaceutiska utvecklingen medan företagen vi arbetar med främst fokuserar på forskningen. Det är en modell som fungerat väldigt väl, säger Thomas Eldered, vd och medgrundare av Recipharm.

Recipharm finns i dag i tio länder och tillverkar hundratals läkemedel. Viktiga produktionsenheter finns bland annat i Italien och Spanien, länder som drabbades särskilt hårt när coronaviruset började spridas över världen. Men tack vare en välvillig inställning från myndighetshåll och omfattande försiktighetsåtgärder har Recipharm kunnat hålla igång sin produktion och undvikit restnoteringar av läkemedel på apoteken.

– Däremot har vi sett en utveckling där nu senast Finland infört ransonering av vissa basläkemedel, bland annat paracetamol, för att hindra brist på grund av hamstring. Råvaran till just paracetamol kommer till stor del från Kina, vilket har väckt intressanta diskussioner på EU-nivå om hur vi ska säkra läkemedelsförsörjningen, säger Thomas Eldered.

Recipharm har genom sin starka närvaro i Sverige med 1000 anställda och flera produktionsanläggningar mycket att bidra med till svensk läkemedelsförsörjning, och företaget vill även diskutera frågor kring försörjningskedjan med andra länder.

– Vi har redan märkt av att Frankrike är aktiva och vill komma framåt i dessa frågor, och i Sverige och andra mindre länder är approachen att vi behöver lösa problemet tillsammans inom EU. Vi är väldigt intresserade av att prata med olika länder om hur vi kan vara en del i lösningen för att säkra just deras läkemedelsförsörjning, säger Thomas Eldered.

Läs mer om Recipharm här

Recipharm är ett ledande CDMO-företag inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år. Sedan 2014 är Recipharms B-aktie (RECI B) noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com