Digitalisering av byggbranschen driver nya arbetssätt

Nya digitala arbetsprocesser ökar effektiviteten inom byggbranschen.
BIM, digitala tvillingar och automatiserade designprocesser är tekniker som används allt mer.
– Det är tydligt att ett digitalt arbetssätt gör projekten smidigare. Här kan vi hjälpa till, säger Martin Burrows, Business Area Director på Symetri.

Digitaliseringen av byggbranschen tar nu allt större fart, både med nya digitala verktyg och med kompetensutveckling inom det digitala området.

Symetri, som stöttar arkitekter och konsulter som i sin tur arbetar på uppdrag av till exempel byggföretag eller Trafikverket, ser tydligt att de kunder som parallellt med sin investering i programvaror också investerar i kompetensutveckling inte bara ökar kunskapen inom bolaget utan också blir effektivare och levererar högre kvalitet. I slutändan får de också nöjdare kunder.

– När digitalisering nu tar fart på riktigt är det minst lika viktigt att använda rätt verktyg och modeller som att man har kunskap i hur de fungerar. Då skapas också ett mer standardiserat arbetssätt, säger Martin Burrows.

BIM, Building Information Modeling, innebär att metoder och processer i byggprojekt, från  skiss till förvaltning, hanteras digitalt. Ritningar, tidsplaner, dokumentation, statusuppdateringar och annat finns tillgängligt när de behövs, både i datorn och i en smartphone. 

Digitala lösningar förenklar
Digitala tvillingar kan enklast beskrivas som en noggrann digital representation av något fysiskt som antingen befinner sig i ett designskede, är under konstruktion eller existerar fysiskt. 

– Här kan man redan i ett designskede bygga modeller, göra simuleringar, använda VR och Augumented reality, sätta parametrar och förbereda för sensorer i den kommande slutprodukten, säger han.

Automatiserade designprocesser handlar om att med digitala modeller på olika sätt återanvända utfört arbete för att spara konstruktionstimmar. 

– Vi satsar nu mycket på att stötta våra kunder både i val av rätt programvara och i att de har rätt förutsättningar att också jobba i dem, avslutar Martin Burrows. 

Vi på Symetri arbetar för att skräddarsy digitala produktlösningar för BIM, produktdesign och livscykelhantering tillsammans med våra kunder, så att de kan få mer gjort på kortare tid.

Med cirka 500 medarbetare och över 150 000 användare i norra Europa kan vi erbjuda effektiva lösningar och tillhörande vägledning inom allt från 3D-modellering och simulering till PLM (Product Lifecycle Management) och BIM (Building Information Modeling).

Läs mer på: www.symetri.se

Anders Logg, vd på ReSpace.

Digitala tvillingar effektiviserar driften av fastigheter och industriprocesser

Genom att skapa digitala tvillingar kan företag ta kontroll över sin data. Detta leder till effektivare processer och beslut - och därmed större intäkter.
– Vi erbjuder nyckelfärdiga digitala tvillingar för såväl smarta fastigheter som smarta fabriker, säger Anders Logg, vd på ReSpace.

Med sensorer som mäter verkliga förhållanden och kontinuerligt skickar data till ett simuleringsprogram skapas en digital version av en produkt eller process, en digital tvilling.

Konceptet har funnits länge, men gör nu sitt intåg på allvar på fastighetsmarknaden.

– Den digitala tvillingen är själva grunden, den centrala informationsbäraren, för att skapa smarta fastigheter eller fabriker, säger Anders Logg. 

Effektiv drift av smarta fastigheter
ReSpace lösning ReSpace Twin skapar automatiskt en digital tvilling av en fastighet baserad på kundens digitala data, och smälter samman 3D-data och sensordata till en Augmented Reality-upplevelse, som strömmas från ReSpace molntjänst till kundens smartphone. 

– Här kan kunden på ett enkelt och handfast sätt interagera med sin data på plats i 3D. Vår digitala tvilling möjliggör också för kunden att berika sin data med ny information och smidigt dela denna information med andra användare, säger Anders Logg.

Nu kan man mer överskådligt se hur fastigheten mår gällande parametrar som temperatur, luftkvalitet, ventilation och nyttjandegrad. Det reducerar kostnaderna för övervakning och drift.

Digitala tvillingar för smarta industriprocesser
ReSpace Twin kan också användas inom mer avancerade segment, som industri- och logistikanläggningar.

– Med hjälp av en handhållen digital tvilling kan man på ett enkelt sätt övervaka, planera och optimera avancerade industriprocesser, säger Anders Logg.
Genom att den digitala tvillingen görs tillgänglig för alla medarbetare i en vanlig smartphone öppnas helt nya möjligheter för insamling och delning av data.

– ReSpace har sitt ursprung i ledande forskning inom beräkningsmatematik, geometri, dataanalys, och maskininlärning och har en mycket stark teknisk position och kompetens. Vi kan skapa ett stort mervärde åt våra kunder, avslutar Anders Logg.

ReSpace grundades 2018 och bygger på forskning inom digitala tvillingar på Chalmers och Umeå universitet. 

För en presentation av vår verksamhet och tidigare projekt, se: www.respace.ai.

Kontakta oss på: info@respace.ai.

Branschpionjären SBC – en hundraåring med siktet inställt på framtiden

Genom kontinuerlig innovation och stor målmedvetenhet har SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum sedan ett decennium varit ledande vad gäller att skapa bästa möjliga livskvalitet åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare över hela landet.
– Nu när vi fyller 100 år tar vi med oss de lärdomar vi fått genom åren och fortsätter vår resa med siktet inställt på framtiden, säger Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.

SBC erbjuder idag alla sorters tjänster, rådgivning och expertis som en bostadsrättsförening behöver. Vare sig det gäller ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar eller juridisk rådgivning finns kompetensen inom SBC – en bidragande faktor till att företaget idag är landets ledande oberoende fastighetsförvaltare enligt Emil Lundström.  

– Vi är specialister på det vi gör och erbjuder ett enkelt styrelsearbete och tryggt boende genom både en effektiv och proaktiv förvaltning, säger han.  

En branschpionjär som fortsätter att leverera
Emil berättar att SBCs vision är att skapa bättre livskvalitet för sina kunder genom långsiktig, medveten och hållbar fastighetsförvaltning. Företaget influerar även styrelser, leverantörer och partners till hållbara val. För att åstadkomma detta utvecklar SBC ständigt nya tjänster och startar samarbeten med företag som ligger i tiden.  

Två stora satsningar som gjorts är en uppdaterad kundportal och en ny marknadsledande räntetjänst som lanseras under hösten. 

– SBC såg ett behov och var branschpionjär med att tidigt lansera en multifunktionell kundportal för avtalskunder. I takt med ökad digitalisering och nya användarbehov ser vi en stor kundnytta att kunna göra vardagen och styrelsearbetet effektivare och roligare för alla våra nuvarande och kommande kunder, säger han.  

En annan satsning som lanseras under hösten är den unika möjligheten att få ränta på föreningens överskottlikviditet. Markus Pålsson som är affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, berättar att SBC skapat en innovativ open-banking-lösning för hantering av föreningens sparkonton. 

– Idag har svenska bostadsrättsföreningar över 35 miljarder kronor i överskottslikviditet placerade hos banker runt om i landet utan ränta. Detta beror delvis på de senaste årens räntenedgångar men även att många ofta upplever att det är komplicerat och osäkert att öppna ett placeringskonto, säger han.  

– Vi kan nu på ett enkelt och framförallt säkert och transparent sätt erbjuda en marknadsledande ränta och radikalt förbättra villkoren för våra kunder bekräftar Emil Lundström. 

Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.                                                                                Markus Pålsson, affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

Med hållbarhet och långsiktighet i fokus
SBC lägger stor vikt på att bidra till en positiv miljöpåverkan och samtidigt göra vardagen enklare för förvaltade bostadsrättsföreningar. Därför har de valt att starta samarbeten med innovativa och hållbarhetsinriktade företag som förser boende och förvaltare med digitala tjänster som underlättar detta.  

Några exempel är samarbetet med iBoxen, en ny infrastruktur som gör att upphämtning och retur av paket kan ske miljövänligt direkt utanför porten samt hållbara lösningar för föreningarnas avfallsåtervinning via partnern Ragn-Sells. Genom Zesec möjliggörs digitala lås, där mobilen blir din nyckel.  

– En bostadsfastighet är en långsiktig investering som bygger på att den i takt med tiden alltid är attraktiv för människor att leva i. Det är även viktigt att drift och skötsel utförs med metoder och material som inte påverkar miljö och människor negativt. Löpande drift och större investeringar ska vara långsiktigt relevanta med målet att öka fastighetens värde över tiden, avslutar Emil Lundström.  

SBC grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget tillhandahåller en kundportal samt utbildningar som till exempel styrelsecertifiering, tar varje år fram Sveriges Bostadsrättsrapport och är en aktiv röst i media. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 350 anställda. Bolaget omsatte år 2020, 478 mkr i koncernen. 

Läs mer om SBCs arbete här 

JKN Advokat firar stark tillväxt under sitt första år

Advokatbyrån JKN grundades i början av september 2020 och är specialiserade inom entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan starten har JKN visat en stark tillväxt och bland klienterna finns bland annat bygg-, anläggnings- och fastighetsbolag, installatörer, fonder och industribolag i hela landet, från Skåne till Norrbotten.

På ett år har byrån befäst sin ledande ställning inom byggsektorn och under det gångna året haft en bra tillströmning av nya klienter. Byråns huvudsakliga inriktning är entreprenadrätt, men har också en stark närvaro inom rättsområden som fastighets- och hyresrätt samt företagsöverlåtelser. Byrån eftersträvar att med ett effektivt, rakt och rationellt arbetssätt vara klientens ”husadvokat” och finnas tillgänglig i alla skeenden av ett projekt. 

– Vi är väl etablerade och har ett stort kontaktnät i byggbranschen. För många av våra klienter har vi rollen som ”husadvokat” där vi hjälper till med det mesta. För vår klient är vi som den interna juristavdelningen på de stora bygg- och fastighetsbolagen. Vi genomför allt från företagsinterna kurser, tar fram och granskar förfrågningsunderlag, bistår vid förhandlingar samt, när det blir nödvändigt, företräder i tvist. Vårt direkta arbetssätt skiljer sig från många av de större byråerna och hos oss jobbar man ofta mot en senior delägare, säger Lars Braun, advokat och delägare.

Avgörande rådgivning under pandemin
För byggsektorn har det under pandemin uppkommit olika former av utmaningar så som leveransstörningar och höjda priser på byggmaterial. Detta har i många fall inneburit tidsproblem, i värsta fall stillestånd och merkostnader. I sådana situationer blir det avgörande att tolka och tillämpa regelverket i förhållande till den verklighet som råder. Här hjälper JKN:s jurister till med att tolka de standardavtal som byggbranschen lyder under. 

– Vi ser att vissa byggmaterial är betydligt dyrare idag än vad de var för sex månader sedan. Det har varit en kraftig prisuppgång exempelvis på trävaror. Sitter man i ett entreprenadprojekt med fast pris som löper på flera år är det viktigt med juridisk rådgivning för att förstå hur man kan påverka situationen och ta tillvara sin rätt. Det är avgörande att veta under vilka förutsättningar det fasta priset kan justeras på grund av den här typen av kostnadsökning. Denna frågeställning har varit en särskild utmaning under det första halvåret 2021 och där vi har kunnat hjälpa våra klienter med allt från muntliga råd till skrivningar i brev som skickats till andra parter, berättar Lars Braun.

JKN Advokat är en advokatbyrå specialiserad inom entreprenadrätt, konsulträtt, företagsöverlåtelser, tvistelösning samt fastighets- och hyresrätt. JKN:s medarbetare har lång erfarenhet inom sina specialområden och erbjuder juridiska tjänster av högsta kvalitet. 

Läs mer om byrån på www.jkn.se

Maria Barrio är försäljningsansvarig för geoenergi på Adven. Lippulaiva köpcentrum i Finlands näst största stad Esbo får nu sin värme och kyla från utsläppsfri geoenergi, genom den anläggning som Adven utvecklat och byggt.

Så kan geoenergi skapa klimatneutral och energieffektiv drift av fastigheter

Genom att med geoenergi som grund koppla ihop uppvärmningssystemen från olika fastigheter kan en klimatneutral och mer energieffektiv drift uppnås.
– För kunden blir det billigare samtidigt som olika typer av miljöcertifieringar lättare uppnås. Det är en konkurrensfördel, säger Maria Barrio, försäljningsansvarig för geoenergi på Adven.

Fastighetssektorn är Sveriges mest energislukande sektor, vilket också medför en stor klimatpåverkan. Men så behöver det inte vara. 

Fastigheter kan både vara konsumenter och producenter av energi. Ett kontor med många datorer och servrar, eller en livsmedelsbutik med stora kylanläggningar, har ofta överskottsenergi.

Genom att koppla ihop energisystemen hos dessa med fastigheter med ett underskott av energi, som skolor och bostäder, kan man tillsammans med geoenergi där grön el står för driften av luftvärmepumpen, uppnå energieffektiv, helt klimatneutral och CO2-fri drift av fastigheterna. 

Energiföretaget Adven kan leverera en helhetslösning som hjälper fastigheter att förverkliga ett sådant system – men där fastighetsägarna bara betalar för den energi som de använder.

– Vi kan ta oss an större projekt där vi kan sköta planering, implementering, drift och underhåll av energisystemet för flera sammanlänkade fastigheter, säger Maria Barrio. 

Stordrift ger hållbarhetsfördelar
Ju större projekt, med flera typer av fastigheter, som köpcentrum, universitet, hotell, kontor och andra stora byggnader integrerade i stadsmiljö, desto mer kostnadseffektiv och hållbar blir lösningen.

Adven tar också hela risken med investeringen.

– Om systemet inte skulle prestera som det var tänkt där det kanske drar mer el än planerat, är det vår kostnad. Vi tar hela risken. Kunderna kommer bara betala för sin värme enligt ett uppgjort kontrakt, säger hon. 

Geoenergi är förnybar
Eftersom geoenergi i dag klassas som helt förnybar, är den här energilösningen ett kraftfullt verktyg för att reducera koldioxidutsläpp från fastighetssektorn. Den kan också förverkliga organisationens gröna värderingar då olika typer av miljöcertifieringar lättare kan erhållas.

– Utan att investera en enda krona kan Adven hjälpa en kund att skapa helt klimatneutral och hållbar drift av verksamheten, avslutar Maria Barrio. 

Adven/Värmevärden är en ny energikoncern vars gemensamma resa för att bli en ledande aktör inom hållbara energilösningar påbörjades 2020. Med 520 medarbetare och 50 års erfarenhet levererar vi fjärrvärme, geoenergi och industrilösningar genom 350 anläggningar i Norden och Baltikum.

Läs mer på www.adven.se

Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad på Bjerking. Bjerking är starka inom träbyggnation och har projekterat trästommen och gjort LCA-analys på den för Cederhusen (höger bild: Folkhem/General Architecture), fyra bostadshus i Stockholm som byggts med korslimmat trä.

Bjerking omtänker bygg- och fastighetsbranschens framtid

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt?

Det är fullt möjligt om hela branschen samarbetar, menar teknikkonsulten Bjerking som utsågs till Årets hållbara företag i Uppsala 2020. Företaget har höga ambitioner om att bidra till en lösning. Bjerking jobbar nu för att bedriva en fossilfri verksamhet 2030 och låter därför hållbarhetsfrågan integreras i varje del av företaget. 

– Vi har byggt upp en organisation med interna hållbarhetssamordnare som stöttar våra konsulter i alla projekt. Vi har även en egen klimatfond. Pengarna från fonden används bland annat för att göra livscykelanalyser, LCA, där vi exempelvis jämför klimatpåverkan från olika leverantörer, berättar Robert af Wetterstedt, hållbarhetsspecialist på Bjerking. 

Bjerking är i dag heltäckande inom samhällsbyggnad och samlar närmare 400 ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter som hjälper kunderna att bygga långsiktigt och hållbart. Sedan 1957 är Bjerking medarbetarägt, vilket ger en unik position på marknaden. 

– Vi har ingen extern aktieägare som styr i vilken riktning företaget ska gå, utan det är vi själva som bestämmer, konstaterar Lena Furuhovde, affärsområdeschef Samhällsbyggnad.

Särskilt starka är företaget inom träbyggnation, som spås bli en viktig pusselbit i byggbranschens klimatomställning. Cirkulär ekonomi blir också allt viktigare. 

– En av de största miljöbovarna i ett byggprojekt, även ur ett ekonomiskt perspektiv, är transporterna. Vi vill driva på utvecklingen för att minska antalet onödiga transporter genom att mer systematiskt analysera olika grundläggningsalternativ, med syftet att återanvända schaktmassorna så långt det är möjligt, säger Lena Furuhovde och fortsätter: 

– I dag betraktas schaktmassor som avfall och skickas till deponi i onödan. Om vi gör en analys av olika alternativ kan vi göra val som främjar både projektet och klimatet.

– För oss konsulter handlar det om att gå från renodlade specialister till att även vara rådgivare i tidigt skede, där vi formulerar problemställningar som rör hållbarhet tillsammans med kund. Bjerkings uppbyggnad och storlek lämpar sig väl för att anamma det här nya arbetssättet, säger Fredrik Frensborg som arbetar med strategisk affärsutveckling.

Bjerking sträcker gärna ut en hand till branschkollegor för samarbete. Senast genom nätverket Superhjärnan där Bjerking tillsammans med några andra tog initiativet att bjuda in till gemensam aktion för klimatfrågan. 

– För att nå längre måste vi våga arbeta tillsammans med andra, ingen kan klara den här klimatutmaningen på egen hand. Vi vill samarbeta med kunder och partners. Där vi kompletterar varandra kan vi lösa komplexa problem, säger Fredrik Frensborg.

 

 

 

Bjerking är ett medarbetarägt teknikkonsult-företag inom samhällsbyggnad. Vi är engagerade och flexibla vilket bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta tillsammans, både internt och externt. Det är så vi når de hållbara lösningarna.

Läs mer på bjerking.se. 

Så här ser framtidens bostäder ut 

Fastighetsbranschen är på en spännande digitaliseringsresa och dessutom byggs det enormt mycket i Sverige just nu. Målet med 600 000 nya bostäder innan 2025 är vi på god väg att nå och digitaliseringen kommer spela en allt större roll framöver. Daniel Bäckrud på Brightec Group ger sin syn på digitalisering, hållbarhet och framtidens bostäder. 

Just nu går digitaliseringen snabbt och det finns många nya startup-bolag inom proptech som möjliggör nya sätt att arbeta. En trend som Daniel Bäckrud ser efter att ha träffat flera hundra fastighetsbolag är att man tidigare hade ett system för att hantera större delen av sitt IT-behov.  

– Nu börjar systemmiljön mer och mer likna startskärmen på en mobiltelefon, med en mängd appar och system som gör olika saker. Då blir integrationer och API:er viktiga. Därför måste nya system byggas med en öppen och tillgänglig struktur. Detta kommer bli en avgörande faktor i framtidens digitalisering, säger han.  

När det istället kommer till hållbarhet handlar det enligt Daniel Bäckrud om att förvalta kapital. Med det menas att vi har ett miljökapital som alla människor har tillgång till och ansvar för. Vi har ett ekonomiskt kapital att förvalta väl. Bostadsbolag har ett humankapital bland de boende. De förvaltar ju faktiskt någons bostad där människor ska trivas och vara trygga.  

– På Brightec vill vi hjälpa fastighetsbolag på alla dessa områden genom smarta lösningar för både förvaltare och boende som skapar mindre miljöpåverkan, bättre driftnetto och nöjdare hyresgäster, berättar Daniel Bäckrud. 

Delningsekonomi är framtiden.
När miljonprogrammen drevs igenom på 60-talet byggde man gemensamma tvättstugor, helt enkelt därför att alla boende tvättar. Idag jobbar Bightec med en vidareutveckling av den tanken där de erbjuder delning av bilar, cyklar, verktyg, borrmaskin, städutrustning. Fantasin sätter gränsen. 

– Hittills upplever jag att digitaliseringen främst fokuserats kring effektivisering och kostnadsoptimering. Detta är såklart viktigt och ska fortsätta vara så. Men jag tror det är dags att ta in ett nytt perspektiv, nämligen hyresgästens. Med den enorma byggtakten vi har kommer vi efter hand möta den efterfrågan som finns. Det gör att konkurrensen kommer hårdna och fastighetsbolagen kommer behöva vässa sitt erbjudande: ett bättre boende. Frågor som ”hur underlättar vi hyresgästens vardag” blir avgörande, avslutar Daniel Bäckrud. 

Brightec Home är en del av koncernen Brightec Group som sedan 1971 jobbat med fantasi och problemlösning för att möta kundens behov. Bolaget är värderingsstyrt och drivs av starkt entreprenörskap. Kreativt värdeskapande genom partnerskap är kärnvärderingen.

Läs mer om Brightec Home här

En modern ekonomisk fastighetsförvaltare är både personlig och digital 

Att sitta med i styrelsen med uppgiften att sköta ekonomisk förvaltning i en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Styrelsen ser till att föreningens pengar räcker till för att hålla byggnaderna i bra skick, att nödvändiga reparationer sker och att föreningen följer lagar och regler. För att inte riskera att det blir fel väljer många att vända sig till en ekonomisk förvaltare. 

Botema har över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning och hjälper bostadsrättsföreningar med alla delar av ekonomisk förvaltning. Mycket har hänt sedan starten och idag är stora delar digitaliserade och automatiserade för att underlätta och effektivisera styrelsearbetet. 

– Vi är den personliga förvaltaren där kunden fortfarande har en dedikerad kontaktperson som hanterar samtliga frågor relaterade till ekonomisk fastighetsförvaltning. Samtidigt erbjuder vi en modern digital plattform där du som styrelsemedlem snabbt och enkelt kan hämta statistik, leverantörsfakturor, se kontoplan och skriva ut egna ekonomiska rapporter. Vi är en modern rådgivare med digitala tjänster, men som fortfarande finns tillgängliga med en dedikerad kontaktperson, säger Daniel Grünbaum, VD och produktansvarig.

Vad ska man tänka på när man väljer ekonomisk förvaltare?
Lagar och regler - Den ekonomiska förvaltaren måste ha koll på lagar, regler och riktlinjer samt kommunicera och guida i hur de efterföljs.

Arbetsinsats - Styrelsearbetet är ofta ett ideellt arbete som sker på fritiden. Den ekonomiska förvaltaren ska underlätta arbetet och förse styrelsen med den information som behövs.

– För oss är det viktigt att vi har personliga tjänster och digitala kanaler som gör det lätt för styrelsen att nå oss och den information de behöver, säger Daniel Grünbaum.

Granska offerten - Från större förvaltare ser man ofta att grundarvodet är mindre, men att vanliga tilläggstjänster är väldigt dyra. 

– Vår styrka är att vi förstår vad föreningen behöver och att vårt grunderbjudande innehåller fler tjänster än många stora konkurrenters. Vi är innovativa och automatiserar det som går för att frigöra tid till att vara proaktiva och tillgängliga för rådgivning, avslutar Daniel Grünbaum.

Med över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning har vi god kunskap och många kontakter för att hjälpa till med ekonomin både för bostadsrättsföreningar och privata eller kommersiella fastigheter.

Mer information på www.botema.se, eller kontakta oss på info@botema.se  

Möt tjejerna på Princip Redovisning! ”Ekonomisk förvaltning ska vara mer än ett ärendenummer”

Fastighetsbranschen är het. De stora förvaltarna blir allt större och investeringsbolag köper upp de mindre i syfte att maximera, skapa synergieffekter och sälja vidare. Bostadsrättsföreningar går från personlig service till ärendenummer. Här vill Princip Redovisning som en ”mindre” ekonomisk förvaltare erbjuda den personliga servicen som många bostadsföreningar i dag efterfrågar eller gått miste om.

– Nästan alla nya föreningar som väljer oss, gör det på grund av missnöje med den tidigare förvaltaren. Alla säger samma sak; ”vi var nöjda förut men nu har det blivit kaos, nya handläggare hela tiden som inte känner oss och vår förening”, förklarar Anne-Marie Stenlund och Jeanette Essnert Wahlbäck som driver Princip Redovisning AB.

Här får bostadsrättföreningar tillbaka den personliga service de tidigare haft
– När våra kunder ringer oss för att ställa en fråga vet de vem de kommer få prata med och vice versa. Vi är i dagsläget fem medarbetare så man lär snabbt känna oss. Vi kan namnet på varenda styrelserepresentant för alla våra drygt 70 föreningar vi förvaltar, säger Jeanette.

– Visst att de stora förvaltarna har mer ”muskler” och kan bygga avancerade system med ärendenummer i stället för personlig kontakt. Vi har det personliga engagemanget som krävs som gör att man faktiskt vill och kan ställa frågor och får svar direkt, fortsätter hon.

– Vi vill så klart växa som bolag och ta in fler kunder, men vi vill inte förlora det som gör oss unika. Vi står för det vi lovar när vi gör en upphandling, och kan aldrig skylla på någon annan eller gömma oss bakom ett team, säger Anne-Marie.

Få en skräddarsydd helhetslösning
Utöver deras ekonomiska förvaltning samarbetar Princip Redovisning med jurister som erbjuder juridisk rådgivning som skräddarsys efter bostadsrättsföreningarnas behov.

– Självklart har vi goda samarbetspartner även när det gäller fastighetsskötare och tekniska förvaltare och kan tillgodose alla våra bostadsrättsföreningars skilda behov. Samarbete är nyckeln till gott arbete, allt behöver inte erbjudas under samma tak som stora förvaltare oftast använder som säljargument. Det blir lite av att klia sin egen rygg, skrattar de.


Princip Redovisning är en ekonomisk förvaltare som lägger stor vikt vid den personliga kontakten med kunden. Deras ambition är att växa långsamt för att bibehålla den personliga andan. De är inriktade mot bostadsrättsföreningar i främst Stockholm och erbjuder allt en modern bostadsrättsförening kan förvänta sig. Deras föreningar varierar mellan 8 och 550 lägenheter samt lokaler, parkeringsplatser, garage och förråd.
Läs mer på principredovisning.se

Svensk startup vill hjälpa fastighetsbolagen att äntra den digitala eran

Fastighetsbranschen som borde vara en naturlig del av framtidens smarta städer använder idag fastighetslösningar och system som är föråldrade och lämnar mycket att önska, menar Johan Hallberg, vd på Bridgit Technologies. För att branschen ska kunna integreras digitalt med samhället behövs nya lösningar som möjliggör enklare hantering av fastighetsinvesteringar och minskade kostnader.

Medan allt fler delar av vårt samhälle digitaliseras i snabb takt ligger flera branscher fortfarande efter. Medan vissa ligger i absolut framkant, som exempelvis e-handeln, ligger andra en bra bit efter. Fastighetsbranschen har historiskt inte behövt uppdatera sina gamla system då de varit lönsamma och därtill eller inte behövt vara i framkant av IT-utvecklingen, men idag ser verkligheten annorlunda ut, menar Johan Hallberg på Bridgit Technologies.

– Många i branschen sitter fast med sina nuvarande systemleverantörer som menat att de behöver specialanpassade lösningar men så är inte fallet längre. Idag är teknologin lättillgänglig och vi kan skapa moderna lösningar mer kostnadseffektivt som gör att de kan effektivisera, integrera mot andra parter och även skapa nya tjänster själva eller tillsammans med andra aktörer.

”Hjälper bolag att komma in i den digitala eran”
Bridgit Technologies är en svensk startup som fokuserar på att hjälpa fastighetsbolag att digitalisera sin verksamhet genom en plattform som möjliggör smidiga processer och integrationer.

– Med de gamla systemen kan det ibland ta veckor bara att få ut information. De är gjorde för en viss process och går inte att integrera mot andra parter. Detta löser vi och hjälper bolagen att komma in i den digitala eran, säger Johan Hallberg.

Öka lönsamheten
Med en modern digital plattform kommer fastighetsbolagen inte bara kunna effektivisera sina nuvarande processer utan också skapa nya sådana, och även nya lönsamma inkomstkällor. Men den största vinningen finns i hur lösningen hjälper bolag att både hantera sina investeringar och förlänga deras livslängd, menar Johan Hallberg.

– Med vår plattform kan fastighetsbolagen integrera mot andra aktörer, och sälja tjänster till kunder och boende, samt utveckla nya affärsmodeller mot den framtida smarta staden. En annan stor anledning till att välja lösningen är möjligheten att öka värdet på sina fastigheter. Detta genom att kunna förvalta och underhålla både bättre och till minskade kostnader och med nöjdare kunder som extra grädde på moset.

Läs mer

 

Bridgit Technologies AB grundades i Stockholm februari 2020. Vi tror på öppna samhällen där människor och företag enkelt kan dela processer och data. Bridgit Technologies AB utvecklar processinriktade plattformar, lösningar och tjänster för det smarta samhället och staden med fokus på fastighetsförvaltningsbranschen. Tillsammans med våra ledande partners tror vi på att bygga värde för framtidens smarta samhälle och städer. Vi är ett globalt företag, vi bara råkade starta i Sverige.