Peter Laurin, Senior Vice President och chef för affärsområdet Managed Services, Ericsson. Managed Services driver globalt idag ca 300 mobilnät åt olika operatörer med ca 1 miljard abonnenter.

5G – innovationsplattformen som stärker svensk konkurrenskraft

5G blir lika viktig för landets framtida utveckling som traditionell infrastruktur har gjort, och en förutsättning för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

AI blir ett "måste" för att driva 5G-nätverken, inte bara för att hantera den enorma mängd data som genereras, utan även för att leverera den tillförlitlighet som krävs av konsumenter och industrier, betonar Peter Laurin, Senior Vice President och chef för affärsområdet Managed Services på Ericsson.

Ericsson är värdsledande inom 5G, med 110 kommersiella kontrakt och 60 livenät. Framgångarna medför enorm potential för Sverige att profilera sig inom området och har gett Ericsson unik insikt i de möjligheter som den nya tekniken innebär.

– 5G kommer att implementeras betydligt snabbare än tidigare teknologier. Det är en teknik utformad inte bara för konsumenter utan främst för industrier och starkt länkad till IoT, vilket blir ytterligare en motor i utvecklingen, framhäver Peter.

Förmågan att rulla ut 5G kommer att spela en avgörande roll för länders konkurrenskraft framöver. Nätverket är dessutom en förutsättning för samhällets fortsatta digitaliseringsarbete.

– Sverige ligger redan efter när det gäller den kommersiella introduktionen av 5G om man jämför med exempelvis USA och Asien. Vill vi behålla vår konkurrenskraft gäller det att vi snabbt tar igen det avståndet i och med utrullningen i Sverige 2021, säger Peter.

Infrastrukturen måste på plats
Redan idag är det tydligt vilken viktig innovationsplattform och möjliggörare för digitaliseringen som 5G kommer att bli. Nätverket är hela 10 gånger mer effektivt än 4G vad gäller att hantera den kommande trafikökningen. Tekniken möjliggör supersnabba svarstider vilket tillåter 5G för exempelvis allt från applikationer för gaming-industrin, till sjukhus och industrier som kan ha dedikerade, hopkopplade nät med en grundläggande kvalitet och snabbhet.

– En tredje aspekt är att 5G är väldigt kostnadseffektivt; istället för att gräva nya anslutningar kan nätverket fungera som ett komplement till tidigare infrastrukturinstallationer, såsom fiber i rurala områden.

Nya förväntningar
De senaste månadernas påtvingade distansarbete har skapat en djupare förståelse för hur viktigt det är med tillförlitliga nät.

– Med 5G följer helt nya förväntningar, som kommer att vässas efterhand, särskilt när det gäller så kallade mission critical services. 5G är en fantastisk möjlighet, men kommer att medföra ett annat sätt att drifta och driva näten.

AI och maskininlärning är en förutsättning
5G behöver AI för att uppnå den kritiska tillförlitlighet som är grundstenen i nätverket, konstaterar Peter. Med AI och maskininlärning kommer man att kunna se om, var och när problem uppstår, redan innan de händer. På så vis kan man genomdriva automatiska och proaktiva åtgärder som antingen åtgärdar felen direkt, alternativt hindrar dem från att uppstå – helt utan mänsklig inblandning.

Omfattande internationella samarbeten
Av den anledningen investerar Ericsson stora resurser i AI och driften av 5G. Inom detta samverkar företaget också med andra industrier, universitet både i Sverige och internationellt

– Eftersom vi redan har denna typ av samarbeten på plats har Sverige en unik position i sammanhanget, som ett litet land med stor kraft. Det är något vi verkligen bör dra nytta av, avslutar Peter.

Läs mer om Ericssons arbete med 5G

 

FAKTA OM ERICSSON

Ericsson erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Antal anställda är ca 100 000, varav 13 000 i Sverige.

www.ericsson.com/en/5g

Kv. Princeton. Illustration: White Arkitekter

MVB bygger hus med
mervärde för framtiden

MVB har sedan starten på 1960-talet profilerat sig som ett byggföretag med fokus på kvalitet och hållbarhet. Som lokal aktör har företaget ett stort engagemang för närområdet där man har sin verksamhet och att bidra till en hållbar stad. Ett särskilt aktuellt projekt är Kv. Princeton i nya Hagastaden, en 27 000 kvm stor fastighet för forskning och utbildning inom Life Science.

Utmaningarna när det gäller att bygga för morgondagens krav är många. Om alla som vill ska ha möjlighet att bo och verka i staden och samtidigt må bra, kommer det att förutsätta ett nytt sätt att se på byggande.

– Ska vi klara framtiden måste vi som är samhällsbyggare hjälpas åt, betonar vice vd i MVB Öst, Tobias Lundberg.

Hållbart byggande har länge varit en av MVB:s hjärtefrågor. Det har legat till grund såväl för devisen Älska staden som för MVB:s uttalade långsiktighet.

– Vi tror på alla möjligheter som staden skapar och vill bidra till att bygga den på ett sätt som håller. Det gör vi genom att fortsätta att arbeta med energieffektiva hus, hållbara material och varaktiga miljöer.

Ger enormt mervärde
Hållbar stadsutveckling innebär dock att också lägga tid på att bevara och vårda det som finns. Ett fint exempel är ombyggnaden av Eastmaninstitutet, för vilket MVB vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris.

- Varje projekt och kund är unik, oavsett om det är ett ROT-projekt eller en nybyggnad. Slutresultatet är ett hus som kommer att stå i generationer, användas och bidra till stadens fortlevnad och historia. Därför är det så spännande att arbeta med Princeton – det är en viktig satsning som ger ett enormt mervärde till Hagastaden.

Höga krav på klimatavtryck
Beställare är Vitartes, ett av de ledande utvecklingsbolagen inom Life Science. Princeton förväntas bli färdigställt under hösten 2021 och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och Breeam very good.

- Princeton har gett oss möjlighet att bevisa vår kunskap och förmåga att ta oss an projekt av den här storleken. Arbetet sker i nära samarbete med vår beställare och det är höga krav på miljöprestanda och framtida klimatavtryck, något som ligger helt i linje med MVB:s hållbarhetsarbete, avslutar Tobias.

MVB Öst har på knappt 20 år vuxit från rollen som ett mindre byggföretag till att vara en betydande aktör i regionen, utan att tappa närheten till kunden och den familjära företagskulturen. Tillsammans med MVB Syd i Skåne och MVB Astor Bygg i Västra Götaland är man idag ett av Sverige största privatägda byggbolag.

www.mvbab.se

Foto: Göteborgs Hamn AB

Göteborgs hamn satsar på
innovativ digitalisering

En smart hamn är en effektiv hamn och blir också en efterfrågad hållbar hamn. Så går resonemanget i Skandinaviens största hamn som nu satsar stort på att öka kundnyttan genom digitaliserad spårning av gods och effektiviserade anlöp till och från hamnen.

Vårt mål är att bli en digital integrerad hamn. Ett centrum för innovation och tekniska lösningar. Vi vill att fler aktörer ska nyttja Göteborgs hamn som en katalysator för utveckling av smarta och hållbara logistikflöden. Därför driver vi nu ett antal stora projekt, säger Malin Collin, vice vd på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn ligger i framkant när det gäller användandet av nya tekniska möjligheter. Exempelvis används simulatorer för att beräkna världens största fartygs svängradie i hamnbassängen, och vid inspektion av kajer under vatten används idag drönarubåtar.

Malin Collin, vice vd på Göteborgs Hamn AB. Foto: Susanne Hansson.

– Samtidigt ser vi en stor effektiviseringspotential där fokus ligger på att digitalisera anlöp till och från hamnen samt att kunder ska kunna spåra sitt gods från fabrik till butik.

Den primära satsningen handlar om utvecklingen av ett nytt, digitalt system där alla delar hänger ihop - som ett ekosystem av digitala tjänster. Plattformen är mycket säker och data som samlas in når enbart de som ska ha tillgång till den.

– Våra kunder lägger oerhört mycket tid på att söka information från olika källor, utan att få sanningshalten bekräftad. Vi har över hundratals olika kunder i hamnen uppkopplade med varandra så det blir en väldig massa telefonsamtal och mejl, vilket skapar stress, osäkerhet och tar onödig tid. Det vill vi nu ändra på.

Med hjälp av digitalisering och AI skapas bättre förutsägbarhet om vilka källor som har den senaste korrekta informationen. Det gör det möjligt att upptäcka trender, underlätta planering och ta beslut samtidigt som kunderna får en unik möjlighet att spåra sitt gods. Digitaliseringen gör det också möjligt för fartyg att kunna planera sitt anlöp på timmen, vilket skapar mindre utsläpp eftersom fartygen får en tydlig bild över sitt anlöp.

Foto: Göteborgs Hamn AB

Track and trace-sänker kostnader
Göteborgs hamn har Sveriges bästa logistikläge och är den enda hamnen som kan ta emot de största oceangående fartygen från Asien. Från kaj lastas godset vidare på klimatneutral järnväg. För att kunna koppla ihop hamnens digitala tjänster med nyligen implementerade avläsningssensorer utmed järnvägsspåren, samarbetar nu Göteborgs hamn med Trafikverket. Målet är att få en tätare uppdatering om var godset befinner sig, vilket ger trygga spårningsbara transporter. Något som är extra viktigt vid import av exempelvis sjukvårdsartiklar.

– Förutsägbarhet inom transportkedjan i kombination med samverkan och integration av godsnavets aktörer samt bättre hastighet och kvalitet i informationsutbytet spelar en avgörande roll framöver. Det ger sänkta kostnader, ökad effektivitet och leder till ökad hållbarhet, såväl som en bättre fyllnadsgrad och genomströmningstakt av godset. Det vinner vi alla på, säger Malin Collin.

Göteborg hamn är Skandinaviens största fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Med direkttrafik till viktiga marknader kan vi garantera högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godsflöden. Genom ökad elektrifiering, nya uppkopplade innovativa tjänster, fossilfria transporter och en av världens främsta lösningar för järnvägstransporter tar vi viktiga steg mot målet är vara världens mest konkurrenskraftiga hamn.

www.goteborgshamn.se

HeatWork levererar det senaste
inom vätskeburen värme

Vi går mot kallare tider, något som för många byggföretag medför förseningar eller driftstörningar med stora kostnader som följd. Tjäle i marken omöjliggör vissa typer av arbeten, men det finns etablerade metoder för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet, även vid låga temperaturer.

HeatWork har i flera år förädlat sitt koncept för vätskeburen uppvärmning och upptining. Idag erbjuder företaget mobila värmekraftverk med en mängd olika användningsområden, som en säker och miljövänlig lösning för att möjliggöra entreprenadarbete även på vintern.

- Vår teknologi ger våra kunder den bästa totalekonomin. Fördelarna vi tillhandahåller skapas genom effektiv drift, många användningsområden och hög kvalitet. Alla våra produkter har lång hållbarhet och lämnar minimal miljöpåverkan, säger Jesper Ekstrand, ansvarig säljare på HeatWork.

Spara upp till 80 procent av uppvärmningskostnader
HeatWorks olika mobila värmekraftverk kan användas för allt från tjältining och frostskydd till bygguppvärmning och betongarbete och systemen är både pålitliga och kostnadseffektiva. Exempelvis kan man spara upp till 80 procent av sina uppvärmningskostnader vid användning av HeatWorks system CliWi Byggvärme. Kunderna upplever också stora arbetsmiljöfördelar, såsom rena och dammfria byggnader.

– Vi tar fram lösningar som ger stora fördelar jämfört med traditionella metoder. Till exempel kan man genom enkel planering spara upp till 90 procent av all dieselanvändning samtidigt som man kan använda en mindre rigg och gjuta under öppen himmel, säger Jesper Ekstrand, ansvarig säljare på HeatWork.

Imponerande spetskompetens ger mervärde
En stor del av mervärdet för HeatWorks kunder kommer med företagets imponerande spetskompetens inom uppvärmning. 2017 vann företaget i hård konkurrens det prestigefyllda Byggenæringens Innovasjonspris och hela verksamheten har starkt fokus på innovation och utveckling.

– Vårt mål är att göra förnyelsebar energi till våra kunders förstaval. Därför ställer vi höga krav på oss själva och vår leverans, med användarvänliga innovationer och optimala lösningar för hälso- och miljömedvetna användare. Hösten 2020 kommer flera spännande nyheter, som en HW X2-maskin med en större yta på över 200 kW, och en helt elektrisk byggvärmeprodukt baserad på CliWi-teknik. Detta är vad kunderna efterfrågar, avslutar han.

HeatWork AS fokuserar starkt på service, kvalitet och nära kommunikation med våra kunder. Maskinerna tillverkas i enlighet med europeisk standard och är speciellt utformade för många olika användningsområden: tina upp frusen mark, härda betong, frostskydd, värma upp byggnader, tillhandahålla varmvatten till fjärrvärmesystem, och många fler.

Läs mer om HeatWorks lösningar

Fotograf: Christer Nilsson

NRC – infrastruktur som går bortom morgondagens krav

Som Nordens ledande aktör inom hållbar infrastruktur levererar NRC unika helhetslösningar som tar ansvar för både resultat och säkerhet.

– Vi skapar infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav – för oss människor och för ett hållbart samhälle, säger Robert Röder, vd för NRC Group i Sverige.

Genom sitt hållbarhetsarbete skapar NRC en grönare infrastruktur och strävar samtidigt efter att utveckla hållbarare sätt för både sig själva och branschen att arbeta på. Det hårda arbetet har gett resultat; andra kvartalet 2020 hade NRC intäkter på nära 1,7 miljarder NOK, en tillväxt på sju procent i jämförelse med samma period 2019.

– Vi är stolta över vart vårt hållbarhetsarbete är på väg. I NRC Group tar vi avstamp i FN:s globala mål, och det går igen såväl när vi väljer samarbetspartner som när vi väljer vilka projekt vi arbetar med och vilka material vi använder. Det ger resultat därefter, och gör att våra medarbetare kan känna stolthet – inte bara över det fantastiska arbetet de gör varje dag, utan också över sin arbetsgivare.

Fotograf: Christer Nilsson

Ett värdestyrt företag

NRC lägger tyngd bakom orden att vara ett värdestyrt företag, och den senaste tidens utveckling har bidragit till att fokus på CSR och miljö har ökat ytterligare. Jämställdhet inom bolaget är också en viktig fråga; könsfördelningen bland ledningsgrupp och chefer inom staben är 50/50, något som är ovanligt inom infrastrukturbranschen.

– NRC är en inkluderande arbetsplats med nolltolerans för diskriminering, och vi vill visa att vår bransch – med ett rykte om sig att vara traditionell – nuförtiden är en bransch för alla, avslutar Robert.

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med framtidens infrastruktur i Sverige, Norge och Finland. Vi bygger allt från vägar och broar till järnvägar för både fjärr- och lokaltrafik samt utför drift- och underhållsarbeten på flertalet järnvägssträckor. Vi är experter inom alla teknikområden och står för modernisering av våra vägar och järnvägsnät.

Tel: +46 87 01 70 17

E-post: info@nrcgroup.se

https://nrcgroup.se/ 

Duni Group leder utvecklingen av miljöanpassade engångsartiklar

Engångsartiklar anses ofta vara en av de stora miljöbovarna, men faktum är att branschen ligger långt framme i framtagningen av hållbara alternativ. Duni Group är en av de aktörer som leder utvecklingen, och koncernen både välkomnar och möter den ökade efterfrågan på miljöanpassade och klimatneutrala engångsartiklar.

Fram tills för bara några år sedan var intresset för hållbara produkter relativt svalt, men icke desto mindre valde Duni Group att satsa kraftigt på ett mer miljöanpassat sortiment. 

– Därför står vi väl rustade för läget idag. Med EU:s modiga steg för att minska nedskräpningen av plast i haven, Single Use Plastic Directive, kommer branschen som helhet att förändras, något vi välkomnar, berättar CSR-ansvariga Elisabeth Gierow. 

Framtiden är naturliga fiber
Framtiden ligger i fiberbaserade produkter från lokalt framtagna råvaror. Biobaserade produkter är en förutsättning för framtida klimatneutralitet. Elisabeth exemplifierar med den nyligen lanserade produktserien Bloom, som baseras på restgräs och minskar koldioxidavtrycket till hälften. 

– Med vårt breda sortiment av servetter och dukar av ansvarsfullt uttagen FSC certifierad skogsråvara är vi redan idag till 90 % fiberbaserade. Men för produkter som ska användas för att servera mat och dryck krävs material som kan stå emot vätska på liknande sätt som plast. Där sker nu en spännande utveckling för lösningar som kombinerar plastens funktion med naturliga fibers miljöegenskaper. 

Klimatneutral 2030
– Klimatneutralitet är det andra stora målet för Duni Group. Koldioxidavtrycket kommer från såväl egen produktion som transporter och inköpta varor. Vårt mål är att vara klimatneutrala till 2030. Vi ska byta ut fossil energi i egen produktion och fasa ut plastprodukter. Redan nu 2020 blir vi klimatneutrala i egen tillverkning genom aktiviteter som fossilfri elektricitet samt klimatkompensering. Det är dock en längre väg till målet 2030 där all produktion också av inköpta artiklar sker fossilfritt och transporter är gröna. Det är en stor omställning, men branschen är på väg åt rätt håll, avslutar Elisabeth.

Läs mer

Duni Group är marknadsledande av attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.

Så gick Grön Ko från gårdsbutik till storskaligt livsmedelsföretag med Micvac-metoden

Livsmedelsföretaget Grön Ko började som en gårdsbutik som sålde ekologiskt nötkött, från långsamt uppfödda djur. När planen att expandera och göra maten tillgänglig för hela Sverige tog form ville de inte behöva kompromissa kring smak, näringsinnehåll och hållbarhet. Valet föll därför på Micvac-metoden som tillagar, vakuumförpackar och pastöriserar rätter i ett och samma moment. Med lösningen har bolaget gjort en resa från lokal lantbrukare till ett av Sveriges mest välkända varumärken inom kylda färdigrätter.

Från början var Grön Ko’s affärsidé bra kött. I gårdsbutiken i Mässvik såldes ekologiskt kött från djur som betade i det fria och växte i naturlig takt. Från detta gick Grön Ko vidare till att göra långkoksgrytor som serverades på den egna restaurangen och 2012 bestämde man att det var dags att göra rätterna tillgängliga i hela landet. Med ett investeringsstöd i ryggen byggdes en produktionslinje med Micvac – en lösning som tillagar, vakuumförpackar och pastöriserar portionsförpackade rätter.

– Det bästa med lösningen är att man får en lång hållbarhet utan tillsatser och dessutom mindre matsvinn, vilket vi tycker är väldigt viktigt. När vi fick proväta mat hos Micvac så åt jag den godaste potatisen jag någonsin smakat. När potatisen tillagas med Micvac-metoden bevaras den höga c-vitaminhalten och alla smak- och näringsämnen stannar kvar i den slutna förpackningen – jämfört med när du kokar den själv och vattnet hälls bort och med det mycket näring och smak, säger Knut Lillienau, vd på Grön Ko.

”Vi är alltid trygga”
En avgörande faktor i valet av Micvac var livsmedelssäkerheten, berättar Knut Lillienau. Som ett litet företag hade de inte råd att ta risker gällande matens kvalitet.

– Metodens säkerhet var ett av skälen till att vi vågade satsa på detta. I och med att vi inte var ett livsmedelsföretag från början och en småskalig producent ville vi använda en säker tillagningsmetod. Med Micvac är vi alltid trygga i och med att man pastöriserar redan i tillagningsmomentet. Det betyder dessutom att konsumenten är den första som rör maten efter pastöriseringen, vilket gör den helt säker. Dessutom är den enkel att värma – man behöver inte göra hål i plasten och den visslar när den är klar.

Resan från en liten gårdsbutik till ett stort livsmedelsföretag som nu omsätter 60 miljoner har till stor del möjliggjorts av Micvac-metoden, konstaterar Knut Lillienau.

– Vi har gått från att leverera 1000 portioner per vecka första året till 15 000 idag. Det som är bra med linjeproduktionen är att man kan effektivisera och skala upp i takt med att företaget växer, avslutar han.

Läs mer om Micvac

Micvac är ett företag som erbjuder nytänkande livsmedelsteknik för produktion och förpackning av kylda färdigrätter. Företaget grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Mölndal. Nu kan kunder över hela världen ta del av den innovativa produktionsmetoden för färdigrätter. Förutom företagets huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland är Micvac också verksamma bland annat i Belgien, Polen, Sydkorea, Chile och Australien. Företaget fortsätter att växa och utökar sin verksamhet inom food service, där de utvecklar nya produktionsmetoder.

Från vänster: Safeboard® - Plastfri förpackning med optimalt produktskydd. Och Boardio® - Kartongbaserad, kostnadseffektiv förpackningslösning som kan ersätta plast- eller metallburkar.

Hållbara förpackningar skapar framgång

Svenska AR Packaging är en ledande leverantör av förpackningslösningar för livsmedel, kosmetik, konfektyr, food service, tobak och läkemedel m.m. Koncernen utvecklar kreativa kartongbaserade och flexibla förpackningslösningar som hjälper dess kunder att nå framgång och möta de ökande behoven av miljöanpassning.

AR Packaging är ett av Europas ledande företag inom förpackningsindustrin med en nettoomsättning på cirka 10 miljarder kronor, 5500 anställda och 27 fabriker i 13 länder, varav huvudkontor och fyra fabriker finns i Sverige. Med sin stolta historia i Åkerlund & Rausing har man snart hundra år på nacken med en stor pool av kunskap och erfarenhet från ledande förpackningsspecialister över hela världen.

Unik produktportfölj
Under 2020 har koncernen samlat alla tidigare varumärken under ett namn, AR Packaging, och har därmed ett unikt brett produkterbjudande av innovativa kartongförpackningar, flexiblA barriärmaterial, tråg, bägare, etiketter och förpackningssystem med både material och förpackningsmaskiner. Utbudet ökar ständigt och en mängd avancerade tillverkningsmetoder gör det möjligt att uppfylla kundernas allt högre krav på varumärkesskydd, marknadsföring och premiumisering.

Hållbar innovation med morgondagen i åtanke
Det globala fokuset på hållbarhet har blivit den stora trenden som driver förändring i dagens förpackningsindustri. Genom ett nära samarbete med kunderna kan företaget utveckla nya lösningar som uppfyller deras krav på ett optimerat ekologiskt avtryck. Men det handlar om mer än att bara lösa dagens utmaningar. En mer hållbar framtid innebär att hitta de problem som kunderna ännu inte har upptäckt –  och förvandla dem till nya möjligheter.

AR Packaging är stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av innovativa lösningar som utnyttjar förnybara och återvunna material fullt ut samt optimerade processer som resulterar i tunnare, tätare och lättare förpackningar med minimalt avfall.

Läs mer om AR Packaging på ar-packaging.com och följ dem på LinkedIn.

Det nya AR Packaging bygger på årtionden av marknadsledande erfarenhet över hela världen och förenar olika kompetenser och specialiserad kunskap för att hjälpa dess kunder att nå framgång med förpackningar. Läs mer om företagets resa och hur det kontinuerligt har omdefinierat ”the next big thing” inom förpackningsbranschen.

Dustcontrol eliminerar skadliga partiklar i luften

En trygg och säker livsmedelsindustri grundar sig i en säker liksom hygienisk produktion. Samtidigt är det nästintill omöjligt att på egen hand bli av med de många osynliga och skadliga partiklar som florerar i våra närmiljöer. Ett utsugningssystem likt Dustcontrols kan både lösa problemet – och öka allt från kvalitet till lönsamhet.

Vid sin start 1972 började svenskbolaget från Norsborg, Dustcontrol, att verka primärt inom byggindustrin. Deras produkter togs fram för att få upp allt damm som uppstod vid arbetet, och huvudsakligen för att se till att människorna inte utsattes för skadliga partiklar. I dag finns deras lösningar hos så gott som alla tillverkande industrier i form av avancerade sugsystem och stoftavskiljare – med fabriken fortsatt i Norsborg i södra Stockholm.

Användbart i livsmedelsindustrin
Med ett nytt och bredare sortiment finns nu även flera lösningar för livsmedelsindustrin. Fördelarna är många till antalet; Dustcontrols stoftavskiljare möjliggör återanvändning av material som sorterats ut, exempelvis i form av olika torrvaror, och en effektiv användning gör gott för både människa och maskineri.

– Vi specialiserar oss på punkutsug, att suga upp dammet precis där det uppstår. De sugpunkter som vi skapar gör att vi behöver mindre luft för att suga, vilket gör att vi kan använda mindre maskiner. Det i sin tur innebär att mindre energi går åt, säger Peter Ufer, Sales Director Scandinavia på Dustcontrol, och fortsätter:

– Det osynliga är det farliga. Det man inte ser kommer lätt ner i lungorna och är svårt att få bort. Genom vårt HEPA13-filter kan vi filtrera bort 99,95 procent av alla skadliga partiklar.

Unika och kundanpassade lösningar
Förutom en imponerande mängd erfarenhet ligger Dustcontrol i rejäl framkant vad gäller kundanpassade alternativ. Peter Ufer exemplifierar det med mjölstoft som uppstår i bagerier – där risken är stor för hälsoproblem hos bageriets personal om de andas in det, likaså kan det orsaka explosioner.

– Då placeras en utsugningspunkt i varje område där mjöl används, och det fångas upp direkt istället för att spridas i luften.

– Vårt utsugningssystem för livsmedel bidrar verkligen till en säkrare och renare produktion. Vi kallar det för ”Good For Food – When Clean Is Not Enough”.

Det framgångsrika arbetet väntas fortsätta; alldeles nyligen lanserade Smart Panel ett konfigurerbart styrsystem som passar majoriteten av Dustcontrols anläggningar. En standardiserad lösning innebär korta ledtider, utökad funktionalitet och ännu fler fördelar till deras kunders ”healthy business”.

Läs mer om Dustcontrol här

  • 170 medarbetare.
  • Grundat 1972.
  • Huvudkontor och fabrik i Norsborg.
  • Företaget är familjeägt.
  • Omsätter cirka 335 milj.kr.
  • Dotterbolag i England, Tyskland, Österrike, USA och Finland.
  • Återförsäljare i Europa, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika.

Allergitestning utan djurförsök

SenzaGen kombinerar genomiska data med maskininlärning för att testa om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Visionen är att skapa en ny industristandard och helt ersätta djurtester – och de är på god väg. Bolaget befinner sig nu i en expansiv fas med ökat kundfokus.

Genom att odla mänskliga celler och sedan utsätta dem för utvalda ämnen kan SenzaGen identifiera ämnen som riskerar att orsaka allergier utan djurförsök. Metoden kommer ursprungligen från forskare knutna till Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet. SenzaGen grundades 2010 och blev ett operativt bolag efter att EU 2013 beslutat att införa förbud mot försäljning av kosmetiska produkter som är testade på djur. Förbudet har sedan spridit sig till ytterligare länder och trenden är att fler industrier arbetar för att få bort djurförsök.

Oslagbar träffsäkerhet
Behovet av en träffsäker och etisk metod, som den SenzaGen erbjuder, finns idag globalt inom flera branscher.

– Både konsumenter och producenter vill veta att produkter är säkra. Det gäller inte bara kosmetika utan även till exempel läkemedel, medicintekniska produkter och kemikalier. Det kan vara hudkrämer, målarfärg, rengöringsmedel eller som i USA där test av bekämpningsmedel är stort, säger VD Axel Sjöblad.

VD Axel Sjöblad

Med enastående hög träffsäkerhet bidrar SenzaGens testmetod GARD® till att företag kan utveckla, producera och leverera säkrare, etiska och mer hållbara produkter.

– Med vår lösning får man ett hållbart testalternativ med marknadens högsta träffsäkerhet. Jämfört med djurförsök som ligger på 70–75 procent uppnår GARD® över 90 procent träffsäkerhet. Dessutom är det ett kostnadseffektivt alternativ, förklarar Axel Sjöblad.

Framgångsrik utveckling
Efter ett år som VD kan Axel Sjöblad med glädje konstatera att företaget tagit de första stegen från forskningsbolag till ett företag med starkt kommersiellt fokus, en förändring som märks både i det dagliga arbetet och i försäljningsutvecklingen för det första halvåret 2020.

– Vår försäljning mer än fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år och vi har redan passerat 2019 års totala omsättning. Mycket positivt är också att vår kundbas växer inom flera segment och att existerande kunder återkommer med nya beställningar. Med en fokuserad försäljningsorganisation och fler potentiella kunder som utvärderar våra tester har vi, trots nuvarande externa utmaningar orsakade av Covid-19, mycket goda möjligheter att fortsätta utvecklas i samma höga takt i framtiden, säger Axel Sjöblad.

Om SenzaGen
SenzaGen utvecklar, utför och säljer tester för att bedöma om kemikalier i olika produkter är allergiframkallande. Testerna ersätter djurförsök med data från mänskliga celler i kombination med maskininlärning. Med marknadens högsta träffsäkerhet bidrar testerna till säkrare produkter i samhället.

www.senzagen.com