Maria Swedin COO på Waybler.

Så ska elen räcka till alla – ladda elbilen smart istället för bara snabbt 

För att kunna förse Sveriges alla laddbara bilar med drivmedel krävs smartare laddning – och gemensamma insatser. Waybler har utvecklat en helhetslösning där fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan erbjuda laddning till sex gånger så många fordon som en konventionell laddlösning.
– Vi behöver arbeta tillsammans för en hållbar framtid, bland annat genom att börja ladda smart istället för bara snabbt, säger Maria Swedin COO på Waybler. 

I takt med att allt fler väljer elbil ökar också behovet av optimerade laddmöjligheter på de platser där bilar står parkerade större delen av tiden – till exempel där människor bor eller arbetar. 

– I Sverige finns idag ungefär 400 000 laddbara bilar – en siffra som bara ökar hela tiden. Vi tror att ju fler elbilar det finns, desto smartare måste vi tänka kring hur vi laddar, menar Maria Swedin. 

En unik lösning för laddning av elbilar
Waybler var tidiga med att se hur elektrifieringen skulle kunna se ut och vilka behov som skulle skapas. Sedan starten 2015 har de utvecklat en smart laddlösning som gör att laddningen sker under den tid som elbilen är stillastående en längre period, som över natten eller under en arbetsdag. Maria Swedin förklarar att genom att nyttja parkeringstiden kan elen fördelas på fler fordon. 

– Vi har en riktigt bra effektstyrning som möjliggör fler laddplatser på den befintliga strömmen. Med vår produkt kan man ladda upp till sex gånger så många fordon som konventionella laddlösningar på samma effekt. 

Ibland uppstår situationer då man inte hinner eller kan planera sin laddning. I de fallen fyller snabbladdning en viktig funktion, och Maria Swedin poängterar att även den infrastrukturen behöver utvecklas. 

– Men i vardagen, där man tar bilen till jobbet och allt flyter på – då är det ju bekvämt att slippa åka iväg och snabbladda.  

Ett stort men viktigt steg
Elektrifieringen av samhället kommer med såväl möjligheter som skyldigheter och personligt ansvar. På Waybler talar man om vikten av solidaritet och att jobba tillsammans mot en mer hållbar framtid. Att byta ut fossila bränslen mot el är ett stort men viktigt steg. Finns det då goda och effektiva möjligheter till laddning är chansen större att man gör den konverteringen, menar Maria Swedin. 

– Vi vill vara med och bidra till den utvecklingen. För sju år sedan när vi började utveckla vår produkt var samhället i en helt annan situation, men nu har massmarknaden börjat växa fram. Det är nu det händer, avslutar hon.

  • Grundades 2015 
  • Med på Deliottes Top 50 lista över snabbast växande tech-bolag i Sverige 
  • Kontor i Stockholm, Göteborg och Frankfurt 
  • Verksamma i Sverige och Europa 

Läs mer här 

Digitalisering sker i realtid – lagen hinner inte ifatt

Sverige är i framkant inom digitalisering, vårt dataanvändande ligger på tredje plats i EU. Men samtidigt är vi extra sårbara. Vår offentlighetsprincip leder till att information om oss blottas på nätet och är fritt fram för andra att ta del av.

Om någon vill veta mer om dig är det idag väldigt enkelt, till exempel genom att kolla upp din kreditvärdighet eller följa dig på sociala medier.

–Det går direkt att hitta sårbarheter i folks liv, vilket både är otäckt och en utmaning, säger Andreas Johansson, kommunikationsansvarig på Förebygg.

För några år sedan fick han själv uppleva att någon beställt prylar och två nya Iphones i hans namn, till en adress där han bott tidigare. Tack vare offentlighetsprincipen är det ett vanligt brott, eftersom det är lätt för andra att ta del av uppgifter såsom boende, personnummer, inkomst och liknande.

–Vi är alltför transparanta, i de flesta andra länder skulle detta inte vara möjligt. Och samma sak sker hos företag och myndigheter, säger Johan Hilding som är vd på Förebygg.

Olika kunskap
Problemet är att digitalisering sker i realtid samtidigt som det tar tid att skapa nya lagar. Företag behöver växa in och anpassa sig i samma aggressiva takt. En annan svårighet är skilda kunskapsnivåer.

–Vi människor är olika. Vissa bryr sig inte om internet, andra testar allt nytt. Vi har inte samma kött på benen, säger Andreas.

–Kanske bör vi ha en utbildning för att skaffa e-legitimation? Jag hade kontakt med en äldre kvinna som blev av med över en miljon, då hon blev uppringd och lurad att legitimera sig digitalt, säger Johan.

Tid är avgörande
Det är annorlunda vid en ID-kapning, när någon handlar i ditt namn och du inte har någon skyldighet att betala. Här kan Förebyggs ID-skydd kan hjälpa till. Du får direkt veta om någon tar en kredit i ditt namn samt hjälp att hantera den eventuella kapningen.

–Det här händer ofta på natten, när man sover. Så var det för mig och det var väldigt obehagligt. Tack vare att jag hade ett ID-skydd fick jag ett sms och förstod att något var fel. Jag fick hjälp att avbryta alla beställningar och jag drabbades inte alls. Det är värre för andra, många tvingas bevisa sin oskuld om och om igen för polis och kreditbolag, säger Andreas.

–Men det är väldigt sällsynt att det behövs juristhjälp vid en ID-kapning. När du väljer ID-skydd är det viktigast att se till att du får hjälp att agera i god tid, säger Johan.

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming.

Idag erbjuder vi produkter och tjänster som ligger i framkant och som fyller en viktig funktion där myndigheter och lagar inte alltid möter konsumenters- och företags säkerhet i ett digitaliserat och globaliserat samhälle.

Vi är idag Sveriges högst och mest recenserade företag inom kategorin säkerhet på de största omdömessajterna.

Vårt nylanserade hemlarm är utvecklat för att värna om den personliga integriteten.

Läs mer här!

Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic, Kofax.

Automatisering som framgångsrecept 

Bransch efter bransch går mot en mer automatiserad framtid, men många företag behöver stöttning i hur de ska gå till väga. Kofax har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med digitalisering och automatisering och i och med ökade krav och nya regelverk är deras tjänster mer angelägna än någonsin.
– Vår teknik hjälper till att skapa framtidens organisation, säger Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic.
 

Genom att vara en flexibel och kunnig leverantör med bred expertis ligger Kofax i framkant i automationsbranschen. Deras erbjudande utgår från filosofin Work Like Tomorrow™— today, vilket i praktiken innebär en ständig strävan mot målet att hjälpa till att skapa framtidens organisationer – och en större tillväxt och lönsamhet hos sina kunder.  

– Många företag har flera typer av system och en massa olika flöden, vilket ibland kan skapa ineffektivitet och frustration hos medarbetarna. Sann digital transformation handlar om att arbeta smartare i hela organisationen, från front office till back office. Det handlar om att anställda arbetar mer effektivt och fokuserar på strategiska och kvalitiva arbetsuppgifter samtidigt som de levererar en friktionsfri kundupplevelse. Digitaliseringen hjälper människan i flödet, och genererar ett positivt resultat. I slutändan leder det till en roligare arbetsplats, säger Pernilla Rissanen. 

Ett flexibelt end-to-end-system
Med hjälp av en intelligent automationsplattform, en så kallad end-to-end-lösning, erbjuder Kofax sina kunder support i hela flödet: från att fånga datan och omvandla den till ett digitalt format till att få ut en analys och ett resultat. Men systemet är flexibelt och går att anpassa efter redan befintliga system. 

– Man måste inte använda hela vår plattform, vi kan ta olika byggstenar och integrera i befintliga automatiseringsdelar och affärssystem. Vi skräddarsyr utifrån hur processerna ser ut och vilka behov som finns, säger Pernilla Rissanen. 

EU:s förslag om nya regelverket AI Act 
I takt med att företag och organisationer samlar på sig allt mer data, så ökar behovet av nya lagar och bestämmelser kring integritetsfrågor, och Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, AI Act. Oavsett AI Act eller inte, ser Kofax här en möjlighet att hjälpa organisationer, företag och medarbetare med intelligenta automationslösningar.  

– Vi ser till att det inte finns felaktigheter i systemet. Detta genom att bland annat automatisera dokumentarbetsflöden och tillämpa konsekventa affärsregler och dataskyddspolicyer, säger Pernilla Rissanen. 

Automatiseringen fortfarande bara i startgroparna
När det kommer till digitalisering och automatisering ligger Sverige och Norden långt fram. I grund och botten handlar Kofax arbete om att hjälpa till att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsgivare, genom att föra samman människor med modern digitaliseringsteknik. Och framtiden ser ljus ut, menar Pernilla. 

– Vi är bara i startgroparna – det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra. 

Kofax gör det möjligt för organisationer att Work Like Tomorrow™—today. Vår intelligenta automationsplattform omvandlar informationsintensiva manuella arbetsflöden till digitala. Genom att kombinera Kofax kognitiva datafångst, RPA, processorkestrering, analys och mobila lösningar, resulterar bl a i snabbare kundhantering och ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet, samtidigt som företaget minskar risken inom regelefterlevnad och compliancefrågor.  

Fakta om oss: 1900 anställda i 31 olika länder, > 25 000 kunder globalt och +850 samarbetspartners. 8 av de 10 största globala bankerna använder Kofax lösningar, samma gäller 7 av de 10 största försäkringsbolagen samt 3 av de 5 största logistikföretagen.  

Läs mer om vilka arbetsflöden som företag automatiserar idag och varför i Kofax 2022 Intelligent Automation Benchmark Study 

  Intresserad av att veta mer? Fyll i vårt intresseformulär så kontaktar vi dig 

Besök oss på https://www.kofax.com/ 

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson

Fackförbundet Visions medlemmar utformar framtidens arbetsliv

I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att ha arbetsmiljön i åtanke. Fackförbundet Vision jobbar tätt med sina medlemmar för att se till att både människor och verksamheter mår bra. 

Vision är ett växande fackförbund som drivs av ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Idag är de 199 000 medlemmar. 

– Det som kännetecknar Vision är att det hela tiden har funnits ett otroligt starkt framåtdriv samt en vilja att utmana och prova vad som är fackliga frågor. Att värna klimatet och jobba med hållbarhet har vi gjort i över 10 år. Likaså att jobba för allas rätt att vara sig själv på arbetsplatsen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. 

Digitalisering i fokus
Visions medlemmar arbetar ofta där digitalisering står i fokus. Med jobb inom kommuner, regioner, i kyrkan och andra arbetsplatser där det behövs mycket administration och utveckling får deras kompetenser verkligen komma till sin rätt. För digitaliseringen går fort. 

– Deras kunnande kombinerat med möjligheterna som finns är en otrolig tillgång för verksamheten. En välfärd som fungerar i hela landet och klimatomställningen är ett par av de stora frågor som måste lösas och vi har inte tid att låta bli att använda den kompetens som finns, säger Veronica. 

Men det finns utmaningar även med digitalisering. Enligt en undersökning med Visions medlemmar går det åt i snitt 34 minuter per dag att lösa IT-relaterade problem och krångliga system. Veronica betonar vikten av att medarbetarna får vara delaktiga i utformandet av nya system och uppdateringar. 

– De är experter på verksamheten och förstår vilka behov som finns, säger hon. 

Omställningsavtal för medlemmar i riskzonen
En annan effekt av digitaliseringen som kan bli både utvecklande och utmanande för verksamheten är när de digitala möjligheterna leder till nya behov i verksamheten. I praktiken kan detta innebära att jobb tillkommer – men även att de försvinner. Vision har därför varit med och förhandlat fram ett omställningsavtal för de medlemmar vars jobb ligger i riskzonen.  

– Avtalet säkrar att det finns ekonomiska resurser och kunskap att erbjuda till exempel kompetensutveckling eller omskolning till nya jobb. Det kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden, säger Veronica Magnusson. 

Ett mänskligare arbetsliv
När det kommer till frågan om arbetsmiljö ser Vision en tydlig tendens i att folk vill ha ett arbetsliv som är mer mänskligt och där det känns positivt att gå till jobbet.  

– Om man använder digitaliseringen rätt kan man bland annat kan frigöra tid, minska antalet monotona arbetsmoment och göra så att vi har möjlighet att bestämma själva över hur vi lägger upp vårt arbete. Vi behöver prata om hur vi använder tekniken för att både människor och verksamheter ska må bra, avslutar Veronica. 

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka. Förbundet grundades 1936 och är idag 199 000 medlemmar. 

Läs mer på www.vision.se 

Johannes Ris och Per Höglin, Byggstyrning och Kristian Samuelsen, Rendra AS

Så blev de världsmästare i digitaliserad byggproduktion 

För tre år sedan inledde byggföretaget Byggstyrning vad som kom att bli en stor succé: projektet Celsius i Uppsala Science Park. Nu har de vunnit pris i den internationella byggtävlingen buildingSMART Awards. En stor del av framgången menar de beror på det digitala verktyget StreamBIM. 

I den sex våningar höga och 10 000 kvadratmeter stora byggnaden ska Livsmedelsverket ha sitt kontor, vilket innebär att stora delar av huset kommer bli laboratorium. Detta är en av anledningarna till att det varit ett komplicerat bygge utöver det vanliga. 

– Det här är var ett utmanande projekt och vi kände tidigt att vi måste få till en riktigt bra byggprocess för att få det att flyta. Vi bestämde oss för att digitalisera alla processer för att få kontroll över dem samt kasta ut ritningarna till förmån för modellen, säger Byggstyrnings CTO Johannes Ris. 

De satte upp ett antal krav för att hitta det digitala hjälpmedel som passade deras behov bäst: det skulle vara lätt att förstå, tydligt gränssnitt, lätt att mäta i verktyget och enkelt att ta till sig information. 

– StreamBIM mötte våra krav. Initialt var vi lite oroliga att hantverkarna skulle förkasta hela konceptet men det blev verkligen tvärtom! Vi har fått ett oerhört bra gensvar från alla, det blev ett helt annat engagemang. Digitaliseringen förenklade deras vardag eftersom alla hade tillgång till all information och de fick en tydligare helhetsöverblick i projektet. Dessutom förkortades ledtiderna avsevärt vid frågor, säger Per Höglin, BIM-Manager på Byggstyrning. 

Ett större engagemang och nöjda medarbetare
Genom StreamBIM kunde var och en i projektet ta del av helheten, vilket ledde till en större sammanhållning och ett tydligare engagemang. I byggprocessmätningar där oberoende aktörer gjort enkätsundersökningar har resultatet entydigt visat på väldigt nöjda medarbetare. Och arbetet har nu burit frukt. I kategorin Construction tog de hem förstaplatsen i årets upplaga av buildingSMART Awards 2020. Projektet Celsius var en succé från början till slut. Förutom den lyckade arbetsprocessen stod byggnaden dessutom klar före utsatt tid och under budget. Och det digitala arbetssättet har gett mersmak. 

– Vi har fått en otrolig feedback från montörerna, de vill inte gå tillbaka till ritningarna, säger Kristian Samuelsen, Sverigechef StreamBIM. 

Testa StreamBIM Gratis på https://streambim.com/sv/  

För mer information kontakta kristian.samuelsen@StreamBIM.com  

 

”Vi sitter i de värsta stormarna”

Du är i fara och ringer 112 – har du koll på vad som händer på andra sidan luren? Hur är det att trygga Sverige genom ett telefonsamtal? Och hur kommunicerar man med stressade personer? Nu behöver SOS Alarm förstärkning av sjuksköterskor. Är du en av dem?

Alla människor har olika upplevelser av vad nöd är och reagerar olika i en stressad situation. Vissa blir extra skärpta, medan andra inte ens kan komma ihåg sin egen adress. Här spelar SOS Alarms sjuksköterskor en viktig roll i att ge vård genom telefon. I en traditionell sjukskötersketjänst går det att använda flera sinnen, men som SOS-sjuksköterska är hörseln allt. Det upplevde Kenneth Idman, sjuksköterska på SOS Alarm och vårdlärare på SOS-utbildningsenheten, som en svårighet i början av karriären.

– Jag var så van vid ”hands on”, men nu var det dags att försöka omvandla muntliga information till en visuell bild. Intentionen, kunskapen och bakgrunden är delarna som leder till ett beslut, förklarar han.

Både stress och språkförbistringar kan försvåra kommunikationen i en nödsituation. Ibland kan det även vara svårt att hålla tillbaka tårarna.

– Vi sitter i de värsta stormarna, säger Kenneth Idman.

Första minuterna av en akut situation
SOS Alarms operatörer och sjuksköterskor är först i larmkedjan vilket Andreas Nordén, sjuksköterska på SOS Alarm, upplever som tillfredsställande. Han förklarar att det värmer hjärtat att få hjälpa till i de första minuterna av en akut situation. De trivs med att kommunicera med människor.

– Det är otroligt viktigt att vara lyhörd och skapa ett förtroende, att lyssna på inringaren, säger Andreas Nordén.

De sammansvetsade sjuksköterskorna och operatörerna kallas ibland för SOS-familjen. Kenneth Idman ser SOS Alarm som ett unikt företag.

– Ett offensiv sådant, fyller Andreas Nordén i.

Presenteras av:

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Att arbeta hos oss är intressant, viktigt och utmanande. Mer information om våra lediga tjänster finns på www.sosalarm.se/karriar/

 


Stina Biärsjö, Microsoft tillsammans med ideella föreningen Kodcentrum

Inkludera fler elever med hjälp av digitala verktyg

I samband med en mer digitaliserad skola får allt fler elever tillgång till digitala verktyg. Detta leder till en skola där alla ges en chans till likvärdig utbildning och där elever kan lära sig utifrån sina egna behov.

– Digitala verktyg i skolan kommer med många fördelar. Det skapar ett inkluderande klassrum, möjliggör individanpassad inlärning och sänker tröskeln så att alla elever kan lära sig utifrån sina egna förutsättningar, säger Stina Biärsjö, lösningsspecialist på Microsoft.

Stina som själv är dyslektiker berättar om sina erfarenheter från sin skolgång och hur t.ex. hennes lärare manuellt spelade in böcker på kassettband så att Stina kunde lyssna istället för att läsa.

–Idag finns istället talsyntes inbyggt i många av de program som eleverna redan använder, så som Word och OneNote. Detta gör att alla elever oavsett behov av särskilt stöd eller ej kan få sin text uppläst. Om jag bara får skicka med en sak till alla lärare där ute så är det att visa sina elever hur de kan få sin text uppläst, klicka här för att se hur, säger Stina Biärsjö.

 Stina berättar att som dyslektiker är det lätt att bli utpekad, då man ofta behöver extra stöd. Men om stödverktygen redan finns där eleverna är, behöver elever inte bli utpekade och får istället möjlighet att visa sina förmågor och styrkor.

– Den största fördelen med digitalisering är inkludering, avslutar Stina Biärsjö med.

Presenteras av:

Nu visar Autoexperten vägen i hållbarhetsfrågan

Med hjälp av den nya standarden Godkänd Bilverkstad vill branschen säkerställa verkstädernas efterlevnad av lagar och krav. Initiativet är välkommet, men vi behöver göra mer än bara se över ”här och nu” säger Autoexperten – som nu vill leda vägen i hållbarhetsfrågan.

Verkstadsbranschen har länge varit föremål för förutfattade meningar och skepsis, där själva sinnebilden har bestått av smutsiga arbetsmiljöer och i många fall svårbegripliga kostnader

– Vi behöver bli bättre på att visa upp hur vi egentligen arbetar, att en stor del av jobbet görs utanför verkstadsgolvet. Men det är också viktigt att frågan om hållbarhet tas på större allvar inom branschen, säger Malin Möller, chef för Hållbar Verksamhetsutveckling på KGK och Autoexperten, och fortsätter:

Utvecklingen av fossilfria bilar går snabbt framåt och omställningen innebär att kraven på verkstädernas kunskap ökar i samma takt. Hållbarhet i verkstadsbranschen handlar inte längre bara om kemikaliehantering och säkerhetsrisker, de som arbetar i verkstäderna måste också vara experter på el och datorer, menar Malin.

– I anknytning till den snabba utvecklingen inom fordonsbranschen måste våra verkstäder hålla samma takt. Det är det Autoexperten kallar ”hållbarhet på väg”.

Fokus på framtiden
Att säkra upp verkstäderna enligt Godkänd Bilverkstad är bara en liten del av det hållbarhetsarbete Autoexperten bedriver. Man vill även vara ett ansikte utåt som visar att man tar ett större ansvar i frågan, med förhoppning om att fler följer efter.

– Vi har tydliga visioner gällande vårt strategiska hållbarhetsarbete, menar Hanna Bühlmann, Hållbarhets- och Konceptutvecklare på Autoexperten, man måste vara de som vågar ställa sig upp och säga att nuvarande arbete inte räcker. Alla i branschen måste göra det för att vi ska kunna överleva.

Just nu handlar det om att säkra verksamheten och att implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete för att förhålla sig till dagens krav, men också arbeta proaktivt för att vara fullt redo och utbildad innan nya krav kommer.

– Man ska alltid leva upp till de krav och förväntningar man har på sig, men vi vill göra mer än så. Den dagen de höjs vill vi redan vara på god väg, avslutar Hanna.

Presenteras av:

Autoexperten är en rikstäckande verkstadskedja och del av KGK-koncernen. Idag är drygt 430 verkstäder och 60 butiker anslutna, men vi fortsätter att växa. Hos oss står kundens trygghet i fokus – därför reparerar och servar vi alltid enligt tillverkarnas egna instruktioner och med delar av högsta kvalitet.

Så löser Goalplan problematiken med distansledarskap

Med över 18 års erfarenhet inom försäljning i bagaget såg Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan, problem med hur man i arbetsvärlden arbetade med sälj och ledarskap från distans.
– Jag hittade ingen lösning, så jag tog saken i egna händer, berättar Henrik.

– Det var 2015, när jag arbetade som säljchef, som jag insåg att vi använde samma produkter som vi gjorde innan iPhone och appar kom till. Det var fortfarande papper och penna, excel och email som användes i kommunikationen mellan chef och medarbetare inom många företag, trots att vi för länge sen borde haft mer effektiva lösningar, säger Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan.

Sa upp sig
Henrik letade länge efter ett allt-i-ett verktyg som skulle förenkla arbetet. Han berättar att marknaden var väldigt inriktad på enstaka funktioner och erbjöd ingen helhetslösning.

– Jag hittade en massa appar som löste enstaka problem, men jag ville inte behöva ha flera olika appar. Istället för att acceptera det så sa jag upp mig för att bygga ett system själv, som tar ett grepp kring hela ledarskapets utmaningar.

Enligt Henrik själv krävdes blod, svett och tårar för att få igång företaget och även att ta fram en säljbar produkt, som skapade det värde som Henrik själv saknade som säljchef.

– Senaste halvåret har vi både nya och stora kunder och Goalplan skapar just det värde som jag saknade.

Läs mer om Goalplan här

Komplett verktyg
Med hjälp av Goalplan får du snabbt och smidigt en översiktlig syn på din organisations prestationer. Det förenklar även för de anställda att nå sina mål när dessa enkelt finns att se och följa. Goalplan ser till att förse dig med du behöver ha nära till hands för att kunna utföra ett bra ledarskap, och hjälper dig att nå de resultat du och din organisation satt upp.

– Det är det kompletta målstyrningsverktyget. Oavsett var man är är det enkelt att ta del av all information runt företaget. Har man en deadline kan man snabbt se hur man ligger till och kan ta action därifrån, avslutar Henrik.

Presenteras av:

Goalplan AB
www.goalplan.com
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Grundades 2016
info@goalplan.com

Unibap effektiviserar tillverkningen i fabrikerna med AI

Många har hört talas om AI, artificiell intelligens. Men det är inte lika många som vet hur man kan använda det. Det vet däremot Unibap som tillsammans med GE Digital och Intel Corporation tagit fram flera tjänster för att effektivisera tillverkningen inom industrin.

– AI har kommit väldigt långt, förmodligen längre än de flesta förstår. Det är inte heller bara de stora företagen som använder artificiell intelligens, vi hjälper även småföretagen att få AI som tjänst, förklarar Fredrik Bruhn, vd på Unibap.

Artificiella kopior

Unibap skapar artificiella operatörer som tränas utifrån mänskliga beteenden som ofta gör tunga eller farliga arbetsmoment. Den artificiella operatören finns sedan kvar i fabriken när människan går vidare till säkrare arbetsmoment.

– Framförallt handlar det om diskret tillverkning inom industrin. Det betyder att AI:n kan hantera tillverkning av exempelvis borrstift och motorsågsdetaljer, säger Fredrik.

Fångar den tysta mänskliga kunskapen
Ett vanligt förekommande argument mot att AI ska kunna fungera i arbetssammanhang är att de saknar det så kallade ”tacit knowledge”, på svenska: ”tyst kunskap”. Detta kan beskrivas som den mänskliga magkänslan.

– Vi kan ta en journalist som exempel. Journalisten kan förklara hur denne producerar sina texter med hjälp av ordböcker och tips och tricks. Det som är desto svårare att förklara är hur personen får en knorr på texten och hur den effektivt förmedlar en känsla till läsaren. Detta är det som vi kallar för den tysta kunskapen, förklarar Fredrik.

För att fånga den tysta kunskapen arbetar Unibap med maskininlärning. Olika arbetssätt analyseras i samband med utförandet av arbetsmoment och bearbetas med Unibaps verktyg för att skapa en artificiell kopia, en artificiell industriell operatör. På detta vis kan AI:n förstå hur ett arbete kan göras utan att behöva styras från ett egentligt facit och får ett mänskligt beteende.

– Det finns oändligt mycket positivt med AI. Det ger inte bara en högre effektivitet, det ger oss ett mindre miljöavtryck också och bättre produktkvalitet. Nu kan man öka produktionstakten och göra mer på samma ställe vilket minskar transporter, och i samband med att produkterna också håller bättre minskar vi behovet av att slänga lika mycket som vi gör idag, avslutar Fredrik.

Läs mer om Unibaps arbete här

Presenteras av:

Unibap är ett IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara. För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer. Genom smarta applikationer erbjuder Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att förbättra automatiserad produktion genom kontroll av robotens styrning.