Emil Björk, VDC-ansvarig och Joakim Örn, digitaliseringschef

Med digitalisering och involvering siktar Veidekke mot hållbarhetsmålen

Med projekt i hela Skandinavien är Veidekke en etablerad aktör inom byggbranschen. Nu pågår ett digitaliseringsarbete i syfte att utveckla verksamheten och hjälpa till att nå de globala hållbarhetsmålen.

Vi har sett att det har varit enkelt att digitalisera de tidigare delarna av projekten, och nu är det fullt fokus på att effektivisera befintliga processer med hjälp av digitalisering. Men strategiskt har vi sikte på att designa helt nya processer för att komma åt den stora potentialen, säger Joakim Örn, digitaliseringschef.

Rent praktiskt innebär detta att man bland annat effektiviserar arbetet och ser över vilka moment som kan automatiseras för att spara tid. Fokus är att förenkla och anpassa processerna så att allt fortlöper smidigt för de medarbetare som dagligen ska arbeta med dem. Joakim betonar vikten av det Veidekke kallar involverande arbetssätt.

– Ett skräddarsytt systemstöd för våra medarbetare uppnås genom tidig involvering, så att vi förstår och kan tillgodose deras behov.

“Hela branschen måste digitaliseras”
Det kontinuerliga hållbarhetsfokuset gör att man bland annat måste hitta nya sätt att arbeta.

– Det är en utmaning helt klart, hela branschen måste digitaliseras för att vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Emil Björk, ansvarig för VDC.

VDC står för Virtual Design Construction och är ett arbetssätt som går ut på att man bryter ner sitt mål i mindre, kvantifierbara mål som man kan mäta och följa upp. Arbetet sker i virtuella modeller, så kallade BIM-modeller, och i det här avseendet är Veidekke ledande i branschen.

– Vi har certifierat medarbetare i VDC sedan 2008. Vi mäter så mycket som möjligt för att kunna analysera och optimera vårt arbetssätt kontinuerligt, säger Emil. 

Matilda Lissert, hållbarhetsstrateg och Christian Clase, verksamhetsstöd & utveckling

Ekologisk hållbarhet en integrerad del i företagets strategi

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten för insatser och åtgärder som Veidekke dagligen arbetar med för att bidra till och driva utvecklingen i branschen framåt.

– För oss är hållbarhet en integrerad del i företagets strategi. Samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det, är en naturlig del av vår företagskultur. Där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en avgörande roll, säger Matilda Lissert, hållbarhetsstrateg.

Genom att arbeta med digitalisering har Veidekke infört många åtgärder som vart och ett påverkar miljön i rätt riktning. Med hjälp av livscykelanalyser kan man ta reda på i vilket skede en byggnad har som störst klimatpåverkan, med den informationen kan vi göra direkta åtgärder för att minimera detta. Genom miljödatabaser kan vi säkerställa medvetna val och genom att loggbokföra det vi bygger in får vi historik. Visar framtiden att något är farligare än vi trott så kan vi se i vilka projekt och i vilken omfattning vi använd ämnet och utifrån det vidta eventuella åtgärder.

–Tidigare har fokus i debatten handlat om byggnaders miljöpåverkan under brukarfasen. Men med förbättringar som mer energieffektiva hus, förflyttas miljöpåverkan nu till produktionsfasen som står för den största påverkan.

Ett sätt att minska klimatpåverkan under produktionsfasen är att bygga i trä. Vi bygger just nu Cederhusen i Hagastaden, Stockholm. Det kommer att bli ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö. Trä har många fantastiska egenskaper, det binder koldioxid och är ett förnyelsebart material, säger Matilda.

En involverande kultur
De involverande arbetssätten är något som genomsyrar hela kulturen på Veidekke. Det finns en stark ambition om social hållbarhet och att alla ska få vara med att påverka. Därför lyssnar man gärna på medarbetarnas idéer.

– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, avslutar Joakim.

Veidekke grundades i Norge 1936 och är det stora, lilla företaget. Med muskler men som alltid låter hjärtat visa vägen. Här är framtiden jämställd. Hållbarhet är inget modeord, det är handling. Hos oss är det viktigaste att alla får vara som hen vill, för det är då människor växer och bygger bra samhällen tillsammans. 

Läs mer på www.veidekke.se 

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson

Fackförbundet Visions medlemmar utformar framtidens arbetsliv

I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att ha arbetsmiljön i åtanke. Fackförbundet Vision jobbar tätt med sina medlemmar för att se till att både människor och verksamheter mår bra. 

Vision är ett växande fackförbund som drivs av ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Idag är de 199 000 medlemmar. 

– Det som kännetecknar Vision är att det hela tiden har funnits ett otroligt starkt framåtdriv samt en vilja att utmana och prova vad som är fackliga frågor. Att värna klimatet och jobba med hållbarhet har vi gjort i över 10 år. Likaså att jobba för allas rätt att vara sig själv på arbetsplatsen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. 

Digitalisering i fokus
Visions medlemmar arbetar ofta där digitalisering står i fokus. Med jobb inom kommuner, regioner, i kyrkan och andra arbetsplatser där det behövs mycket administration och utveckling får deras kompetenser verkligen komma till sin rätt. För digitaliseringen går fort. 

– Deras kunnande kombinerat med möjligheterna som finns är en otrolig tillgång för verksamheten. En välfärd som fungerar i hela landet och klimatomställningen är ett par av de stora frågor som måste lösas och vi har inte tid att låta bli att använda den kompetens som finns, säger Veronica. 

Men det finns utmaningar även med digitalisering. Enligt en undersökning med Visions medlemmar går det åt i snitt 34 minuter per dag att lösa IT-relaterade problem och krångliga system. Veronica betonar vikten av att medarbetarna får vara delaktiga i utformandet av nya system och uppdateringar. 

– De är experter på verksamheten och förstår vilka behov som finns, säger hon. 

Omställningsavtal för medlemmar i riskzonen
En annan effekt av digitaliseringen som kan bli både utvecklande och utmanande för verksamheten är när de digitala möjligheterna leder till nya behov i verksamheten. I praktiken kan detta innebära att jobb tillkommer – men även att de försvinner. Vision har därför varit med och förhandlat fram ett omställningsavtal för de medlemmar vars jobb ligger i riskzonen.  

– Avtalet säkrar att det finns ekonomiska resurser och kunskap att erbjuda till exempel kompetensutveckling eller omskolning till nya jobb. Det kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden, säger Veronica Magnusson. 

Ett mänskligare arbetsliv
När det kommer till frågan om arbetsmiljö ser Vision en tydlig tendens i att folk vill ha ett arbetsliv som är mer mänskligt och där det känns positivt att gå till jobbet.  

– Om man använder digitaliseringen rätt kan man bland annat kan frigöra tid, minska antalet monotona arbetsmoment och göra så att vi har möjlighet att bestämma själva över hur vi lägger upp vårt arbete. Vi behöver prata om hur vi använder tekniken för att både människor och verksamheter ska må bra, avslutar Veronica. 

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka. Förbundet grundades 1936 och är idag 199 000 medlemmar. 

Läs mer på www.vision.se 

Johannes Ris och Per Höglin, Byggstyrning och Kristian Samuelsen, Rendra AS

Så blev de världsmästare i digitaliserad byggproduktion 

För tre år sedan inledde byggföretaget Byggstyrning vad som kom att bli en stor succé: projektet Celsius i Uppsala Science Park. Nu har de vunnit pris i den internationella byggtävlingen buildingSMART Awards. En stor del av framgången menar de beror på det digitala verktyget StreamBIM. 

I den sex våningar höga och 10 000 kvadratmeter stora byggnaden ska Livsmedelsverket ha sitt kontor, vilket innebär att stora delar av huset kommer bli laboratorium. Detta är en av anledningarna till att det varit ett komplicerat bygge utöver det vanliga. 

– Det här är var ett utmanande projekt och vi kände tidigt att vi måste få till en riktigt bra byggprocess för att få det att flyta. Vi bestämde oss för att digitalisera alla processer för att få kontroll över dem samt kasta ut ritningarna till förmån för modellen, säger Byggstyrnings CTO Johannes Ris. 

De satte upp ett antal krav för att hitta det digitala hjälpmedel som passade deras behov bäst: det skulle vara lätt att förstå, tydligt gränssnitt, lätt att mäta i verktyget och enkelt att ta till sig information. 

– StreamBIM mötte våra krav. Initialt var vi lite oroliga att hantverkarna skulle förkasta hela konceptet men det blev verkligen tvärtom! Vi har fått ett oerhört bra gensvar från alla, det blev ett helt annat engagemang. Digitaliseringen förenklade deras vardag eftersom alla hade tillgång till all information och de fick en tydligare helhetsöverblick i projektet. Dessutom förkortades ledtiderna avsevärt vid frågor, säger Per Höglin, BIM-Manager på Byggstyrning. 

Ett större engagemang och nöjda medarbetare
Genom StreamBIM kunde var och en i projektet ta del av helheten, vilket ledde till en större sammanhållning och ett tydligare engagemang. I byggprocessmätningar där oberoende aktörer gjort enkätsundersökningar har resultatet entydigt visat på väldigt nöjda medarbetare. Och arbetet har nu burit frukt. I kategorin Construction tog de hem förstaplatsen i årets upplaga av buildingSMART Awards 2020. Projektet Celsius var en succé från början till slut. Förutom den lyckade arbetsprocessen stod byggnaden dessutom klar före utsatt tid och under budget. Och det digitala arbetssättet har gett mersmak. 

– Vi har fått en otrolig feedback från montörerna, de vill inte gå tillbaka till ritningarna, säger Kristian Samuelsen, Sverigechef StreamBIM. 

Testa StreamBIM Gratis på https://streambim.com/sv/  

För mer information kontakta kristian.samuelsen@StreamBIM.com  

 

”Vi sitter i de värsta stormarna”

Du är i fara och ringer 112 – har du koll på vad som händer på andra sidan luren? Hur är det att trygga Sverige genom ett telefonsamtal? Och hur kommunicerar man med stressade personer? Nu behöver SOS Alarm förstärkning av sjuksköterskor. Är du en av dem?

Alla människor har olika upplevelser av vad nöd är och reagerar olika i en stressad situation. Vissa blir extra skärpta, medan andra inte ens kan komma ihåg sin egen adress. Här spelar SOS Alarms sjuksköterskor en viktig roll i att ge vård genom telefon. I en traditionell sjukskötersketjänst går det att använda flera sinnen, men som SOS-sjuksköterska är hörseln allt. Det upplevde Kenneth Idman, sjuksköterska på SOS Alarm och vårdlärare på SOS-utbildningsenheten, som en svårighet i början av karriären.

– Jag var så van vid ”hands on”, men nu var det dags att försöka omvandla muntliga information till en visuell bild. Intentionen, kunskapen och bakgrunden är delarna som leder till ett beslut, förklarar han.

Både stress och språkförbistringar kan försvåra kommunikationen i en nödsituation. Ibland kan det även vara svårt att hålla tillbaka tårarna.

– Vi sitter i de värsta stormarna, säger Kenneth Idman.

Första minuterna av en akut situation
SOS Alarms operatörer och sjuksköterskor är först i larmkedjan vilket Andreas Nordén, sjuksköterska på SOS Alarm, upplever som tillfredsställande. Han förklarar att det värmer hjärtat att få hjälpa till i de första minuterna av en akut situation. De trivs med att kommunicera med människor.

– Det är otroligt viktigt att vara lyhörd och skapa ett förtroende, att lyssna på inringaren, säger Andreas Nordén.

De sammansvetsade sjuksköterskorna och operatörerna kallas ibland för SOS-familjen. Kenneth Idman ser SOS Alarm som ett unikt företag.

– Ett offensiv sådant, fyller Andreas Nordén i.

Presenteras av:

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Att arbeta hos oss är intressant, viktigt och utmanande. Mer information om våra lediga tjänster finns på www.sosalarm.se/karriar/

 


Stina Biärsjö, Microsoft tillsammans med ideella föreningen Kodcentrum

Inkludera fler elever med hjälp av digitala verktyg

I samband med en mer digitaliserad skola får allt fler elever tillgång till digitala verktyg. Detta leder till en skola där alla ges en chans till likvärdig utbildning och där elever kan lära sig utifrån sina egna behov.

– Digitala verktyg i skolan kommer med många fördelar. Det skapar ett inkluderande klassrum, möjliggör individanpassad inlärning och sänker tröskeln så att alla elever kan lära sig utifrån sina egna förutsättningar, säger Stina Biärsjö, lösningsspecialist på Microsoft.

Stina som själv är dyslektiker berättar om sina erfarenheter från sin skolgång och hur t.ex. hennes lärare manuellt spelade in böcker på kassettband så att Stina kunde lyssna istället för att läsa.

–Idag finns istället talsyntes inbyggt i många av de program som eleverna redan använder, så som Word och OneNote. Detta gör att alla elever oavsett behov av särskilt stöd eller ej kan få sin text uppläst. Om jag bara får skicka med en sak till alla lärare där ute så är det att visa sina elever hur de kan få sin text uppläst, klicka här för att se hur, säger Stina Biärsjö.

 Stina berättar att som dyslektiker är det lätt att bli utpekad, då man ofta behöver extra stöd. Men om stödverktygen redan finns där eleverna är, behöver elever inte bli utpekade och får istället möjlighet att visa sina förmågor och styrkor.

– Den största fördelen med digitalisering är inkludering, avslutar Stina Biärsjö med.

Presenteras av:

Nu visar Autoexperten vägen i hållbarhetsfrågan

Med hjälp av den nya standarden Godkänd Bilverkstad vill branschen säkerställa verkstädernas efterlevnad av lagar och krav. Initiativet är välkommet, men vi behöver göra mer än bara se över ”här och nu” säger Autoexperten – som nu vill leda vägen i hållbarhetsfrågan.

Verkstadsbranschen har länge varit föremål för förutfattade meningar och skepsis, där själva sinnebilden har bestått av smutsiga arbetsmiljöer och i många fall svårbegripliga kostnader

– Vi behöver bli bättre på att visa upp hur vi egentligen arbetar, att en stor del av jobbet görs utanför verkstadsgolvet. Men det är också viktigt att frågan om hållbarhet tas på större allvar inom branschen, säger Malin Möller, chef för Hållbar Verksamhetsutveckling på KGK och Autoexperten, och fortsätter:

Utvecklingen av fossilfria bilar går snabbt framåt och omställningen innebär att kraven på verkstädernas kunskap ökar i samma takt. Hållbarhet i verkstadsbranschen handlar inte längre bara om kemikaliehantering och säkerhetsrisker, de som arbetar i verkstäderna måste också vara experter på el och datorer, menar Malin.

– I anknytning till den snabba utvecklingen inom fordonsbranschen måste våra verkstäder hålla samma takt. Det är det Autoexperten kallar ”hållbarhet på väg”.

Fokus på framtiden
Att säkra upp verkstäderna enligt Godkänd Bilverkstad är bara en liten del av det hållbarhetsarbete Autoexperten bedriver. Man vill även vara ett ansikte utåt som visar att man tar ett större ansvar i frågan, med förhoppning om att fler följer efter.

– Vi har tydliga visioner gällande vårt strategiska hållbarhetsarbete, menar Hanna Bühlmann, Hållbarhets- och Konceptutvecklare på Autoexperten, man måste vara de som vågar ställa sig upp och säga att nuvarande arbete inte räcker. Alla i branschen måste göra det för att vi ska kunna överleva.

Just nu handlar det om att säkra verksamheten och att implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete för att förhålla sig till dagens krav, men också arbeta proaktivt för att vara fullt redo och utbildad innan nya krav kommer.

– Man ska alltid leva upp till de krav och förväntningar man har på sig, men vi vill göra mer än så. Den dagen de höjs vill vi redan vara på god väg, avslutar Hanna.

Presenteras av:

Autoexperten är en rikstäckande verkstadskedja och del av KGK-koncernen. Idag är drygt 430 verkstäder och 60 butiker anslutna, men vi fortsätter att växa. Hos oss står kundens trygghet i fokus – därför reparerar och servar vi alltid enligt tillverkarnas egna instruktioner och med delar av högsta kvalitet.

Så löser Goalplan problematiken med distansledarskap

Med över 18 års erfarenhet inom försäljning i bagaget såg Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan, problem med hur man i arbetsvärlden arbetade med sälj och ledarskap från distans.
– Jag hittade ingen lösning, så jag tog saken i egna händer, berättar Henrik.

– Det var 2015, när jag arbetade som säljchef, som jag insåg att vi använde samma produkter som vi gjorde innan iPhone och appar kom till. Det var fortfarande papper och penna, excel och email som användes i kommunikationen mellan chef och medarbetare inom många företag, trots att vi för länge sen borde haft mer effektiva lösningar, säger Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan.

Sa upp sig
Henrik letade länge efter ett allt-i-ett verktyg som skulle förenkla arbetet. Han berättar att marknaden var väldigt inriktad på enstaka funktioner och erbjöd ingen helhetslösning.

– Jag hittade en massa appar som löste enstaka problem, men jag ville inte behöva ha flera olika appar. Istället för att acceptera det så sa jag upp mig för att bygga ett system själv, som tar ett grepp kring hela ledarskapets utmaningar.

Enligt Henrik själv krävdes blod, svett och tårar för att få igång företaget och även att ta fram en säljbar produkt, som skapade det värde som Henrik själv saknade som säljchef.

– Senaste halvåret har vi både nya och stora kunder och Goalplan skapar just det värde som jag saknade.

Läs mer om Goalplan här

Komplett verktyg
Med hjälp av Goalplan får du snabbt och smidigt en översiktlig syn på din organisations prestationer. Det förenklar även för de anställda att nå sina mål när dessa enkelt finns att se och följa. Goalplan ser till att förse dig med du behöver ha nära till hands för att kunna utföra ett bra ledarskap, och hjälper dig att nå de resultat du och din organisation satt upp.

– Det är det kompletta målstyrningsverktyget. Oavsett var man är är det enkelt att ta del av all information runt företaget. Har man en deadline kan man snabbt se hur man ligger till och kan ta action därifrån, avslutar Henrik.

Presenteras av:

Goalplan AB
www.goalplan.com
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Grundades 2016
info@goalplan.com

Unibap effektiviserar tillverkningen i fabrikerna med AI

Många har hört talas om AI, artificiell intelligens. Men det är inte lika många som vet hur man kan använda det. Det vet däremot Unibap som tillsammans med GE Digital och Intel Corporation tagit fram flera tjänster för att effektivisera tillverkningen inom industrin.

– AI har kommit väldigt långt, förmodligen längre än de flesta förstår. Det är inte heller bara de stora företagen som använder artificiell intelligens, vi hjälper även småföretagen att få AI som tjänst, förklarar Fredrik Bruhn, vd på Unibap.

Artificiella kopior

Unibap skapar artificiella operatörer som tränas utifrån mänskliga beteenden som ofta gör tunga eller farliga arbetsmoment. Den artificiella operatören finns sedan kvar i fabriken när människan går vidare till säkrare arbetsmoment.

– Framförallt handlar det om diskret tillverkning inom industrin. Det betyder att AI:n kan hantera tillverkning av exempelvis borrstift och motorsågsdetaljer, säger Fredrik.

Fångar den tysta mänskliga kunskapen
Ett vanligt förekommande argument mot att AI ska kunna fungera i arbetssammanhang är att de saknar det så kallade ”tacit knowledge”, på svenska: ”tyst kunskap”. Detta kan beskrivas som den mänskliga magkänslan.

– Vi kan ta en journalist som exempel. Journalisten kan förklara hur denne producerar sina texter med hjälp av ordböcker och tips och tricks. Det som är desto svårare att förklara är hur personen får en knorr på texten och hur den effektivt förmedlar en känsla till läsaren. Detta är det som vi kallar för den tysta kunskapen, förklarar Fredrik.

För att fånga den tysta kunskapen arbetar Unibap med maskininlärning. Olika arbetssätt analyseras i samband med utförandet av arbetsmoment och bearbetas med Unibaps verktyg för att skapa en artificiell kopia, en artificiell industriell operatör. På detta vis kan AI:n förstå hur ett arbete kan göras utan att behöva styras från ett egentligt facit och får ett mänskligt beteende.

– Det finns oändligt mycket positivt med AI. Det ger inte bara en högre effektivitet, det ger oss ett mindre miljöavtryck också och bättre produktkvalitet. Nu kan man öka produktionstakten och göra mer på samma ställe vilket minskar transporter, och i samband med att produkterna också håller bättre minskar vi behovet av att slänga lika mycket som vi gör idag, avslutar Fredrik.

Läs mer om Unibaps arbete här

Presenteras av:

Unibap är ett IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara. För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer. Genom smarta applikationer erbjuder Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att förbättra automatiserad produktion genom kontroll av robotens styrning.


Foto: Daniel Roos

Ericsson går i bräschen för framtidens 5G-nät

Mobil kommunikation är den teknik som haft snabbast tillväxt globalt, någonsin. Under de senaste 25 åren har en ständig uppkoppling inneburit en otrolig förändring och stora innovationsmöjligheter. Ericsson är nu först med att leverera kommersiella 5G-system och ser 2019 som en milstolpe för branschen.

Från 1G till 2G, 3G, 4G – och vidare till 5G. Vidareutvecklingen av dagens nät ses som starten på en helt ny era och spås ge stora affärsmöjligheter. Ericsson har sedan flera år arbetat med en radioteknologi som är kompatibel med de nya 5G-systemen. Det ger aktören ett försprång vad gäller framtida kommersialisering. Redan i slutet av förra året testades, i partnerskap med Telia och KTH, Sveriges första 5G-nät. 2019 är året då man siktar på det stora genombrottet – att göra 5G till en globalt tillgänglig teknologi.
– Genom att vara tidiga och sätta teknologin i kommersiell drift kan vi skapa förutsättningar för svenska industrier att vara ledande inom sina branscher och i stort öka konkurrenskraften, säger Erik Ekudden, CTO på Ericsson.

”Använda 5G i digitaliseringen”
För världens nästan åtta miljarder mobilabonnemang skulle ett 5G-nät inte enkom innebära en 5G-symbol på surfplattor och smarta telefoner. Med det nya systemet väntas högre hastigheter och minimala fördröjningar. Det är av stor vikt för den digitala utvecklingen bland industrier och företag, menar Erik Ekudden.
– Uppkoppling och konnektivitet är en fundamental del i att digitalisera verksamheter och processer och den stora förändringen ser vi i samhället i stort och bland industrier och företag.

Ska ge minskad miljöpåverkan
5G ses därför som en direkt förutsättning för AI och sakernas internet (IoT) och har en stor betydelse för framtidens självkörande fordon, nya former av logistikflöden, morgondagens tillverkningsindustri – och utvecklingen av smarta städer.
– Med lokal 5G-molnteknik i sin digitaliseringsplattform kan industrier och företag öka effektiviteten och innovationskraften och erbjuda bättre produkter, lösningar och upplevelser till sina kunder. Det innebär också att man kan skapa energieffektiva lösningar för att dra ner på energiförbrukningen och minska miljöpåverkan. Om 5G inte nyttjas effektivt i takt med den digitala transformationen, som sker i en oöverträffad takt, finns en risk att hela samhället kommer påverkas.

2019 är året Ericsson ser som en milstolpe för 5G.
– Vi är först i världen med att leverera kommersiella 5G-system. Även om det inte är utbrett i Norden är vi kommersiellt i drift på flera marknader och det finns kommersiell utrustning på plats över hela världen. Till andra halvåret under 2019 ser vi att en mängd av de stora smartphone-tillverkarna lanserar 5G, avslutar Erik Ekudden

Läs mer om Ericssons 5G-arbete här!

Presenteras av:

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vår svenska organisation har närmare  14 000 anställda av totalt cirka 111 000 globalt (dec 2017), inom företagets alla verksamheter – forskning, utveckling, försäljning, produktion och administration.

Ericsson i Sverige är basen för FoU inom radioteknik och 5G - och vi har ett tydligt mål, vår forskning och utveckling i Sverige ska/borde vara världsledande

Läs mer om 5G-arbetet här!

Johan Lindström, utbildningsansvarig på Advania Skolpartner.

Med fortbildning som drivkraft 

Fortbildning för lärare är helt centralt för att kunna ge elever rätt förutsättningar i dagens digitala samhälle, men tyvärr är det ofta även det första som prioriteras bort vid nedskärningar. Med sin nya satsning vill Advania vara en drivande kraft i att vända denna utveckling. – Vi erbjuder ett 30-tal workshops gratis till skolor och kommuner, säger Johan Lindström, utbildningsansvarig på Advania Skolpartner. 

Advania Skolpartner arbetar med att utveckla skolan i Sverige genom att höja pedagogernas kompetensDe ser en trend i att skolor köper in teknisk utrustning till lärare och elever men inte prioriterar fortbildning för lärarna, vilket innebär en stor risk att inte få maximal utdelning på de investeringar som görs. Ett stort fokus ligger därför på att vara en partner som tillsammans med skolorna skapar bästa möjliga förutsättningar för lärare och elever, samt att bredda bilden av hur fortbildning av lärare går till. 

Kostnadsfria workshops
Bland de insatser som Advania Skolpartner hittills gjort finns bland annat kostnadsfria digitala heldagsevent för lärare, och under mars månad arrangerades för första gången en digital mässa för pedagoger och lärare i både förskolor och skolor. 

– Fördelen med att göra mässan digital är att all personal på en skola får möjlighet att delta till samma kostnad som normalt sett gäller för en till två representanter. Det blir väldigt mycket mer för pengarna, säger Johan. 

Nu är det dock fullt fokus på nästa satsning – ett 30-tal helt kostnadsfria workshops  för skolor och kommuner. All pedagogik stödjer sig på modern teknik och i utbildningskatalogen finns kurser i ämnen som film i undervisningen, programmering, källkritik och mycket mer. 

– I och med pandemin och all hemundervisning den burit med sig, behöver lärare fortbildas mer än någonsin men utvecklingen har snarare gått åt motsatt håll, med nedskärningar inom allt som har med fortbildning att göra. Vi vill vara en drivande kraft i att vända denna utveckling – för elevernas skull, avslutar Johan. 

Advania Skolpartner är ett affärsområde inom Advania Sverige AB, som utvecklar skolan genom att höja kompetensen hos de som jobbar på skolor och förskolor. Advania Skolpartner ger på så vis eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle och hjälper till att utveckla Sveriges viktigaste rum.

Läs mer om Advania Skolpartner