Canons skoltjänst förenklar livet för både lärare och föräldrar

I samband med skolstart hanterar landets skolor en stor mängd dokumentation, och det är långt ifrån fritt från utmaningar. Extra administration för skolan, och också allt från säkerhetsrisker till en stor påverkan på miljön – men lösningen finns i form av Canons automatiserade formulärhantering.

– På så vis kan lärare fokusera på att ge våra barn en framtid; inte på att samla in papper och överföra data som kommer in, berättar Lisa Köllerström, produktansvarig hos Canon.

Varje vårdnadshavare och lärare kan intyga att skolstart är synonymt med mängder av papper som ska signeras. Vaccination, kontaktinformation, speciell kost – och väldigt mycket mer. Förutom att det är en tämligen omständlig och tidskrävande process att gå igenom och signera papper är det dessutom relativt riskfyllt ur ett säkerhetsperspektiv.

– Papper slarvas väldigt enkelt bort och kan innehålla exempelvis kontaktuppgifter. Framför allt tycker jag det inte är ett särskilt miljömedvetet arbetssätt med denna mängd papper. Digitaliseringen har gått snabbt framåt i samband med pandemin och skolan borde därför vara mer digitala, förklarar Lisa Köllerström, och August Martin, affärskonsult på Canon fortsätter:

– Vi har runt tio papper per barn som ska signeras av vårdnadshavare vid varje skolstart. Det innebär en heltidstjänst från augusti till september när tio papper gånger 400 elever ska administreras. Att digitalisera detta är av stor vinning ur många anseenden.

Flera användningsområden
Det har även dykt upp flera positiva effekter med den automatiserade hanteringen. I fall där en elev har en avvikande kost har detta tidigare fyllts i och fysiskt tagits med till kökspersonal som bevarar informationen för varje enskild elev. I samband med Canons tjänst har detta blivit avsevärt enklare.

– Så fort kostblanketten skickas in får kökspersonalen en notis om en avvikande kost. Nu kan de söka i systemet och se att exempelvis 7B ska på klassresa där de behöver lunch med sig – och de kan snabbt söka på vilka som är till exempel laktos- eller glutenintoleranta, säger Daniel Gernandt, affärsutvecklare.

– Tidigare kunde 250-300 elever börja i årskurs 1 och få med sig hem en mängd papper, men lärarna hade svårt att hålla koll på vilka som faktiskt hade lämnat in sina. Här får man direkt en mycket bättre överblick och kan med ett knapptryck påminna de familjer vars blanketter inte fyllts i.

En investering för framtiden
Ett digitaliserat arbetssätt kommer dessutom vara av största vikt i framtiden, och Canons tjänst ger mer än bara en förenklad arbetsvardag, anser Lisa Köllerström. Hon menar att med den breda kompetensbrist som finns i landet och behovet av att attrahera duktiga lärare kräver lösningar likt dessa.

– En tjänst likt vår är ett sätt att framstå som en attraktiv arbetsplats för att locka till sig nya lärare. Ett effektivt och modernt arbetssätt blir allt viktigare när folk söker nya jobb, avslutar hon.

Läs mer om Canons tjänst här

Canon Business Center hjälper dig som företagare att bli bättre på allt som har med dokument att göra. Oavsett om du söker efter kopieringsmaskiner, kontorsskrivare, scanners eller kanske mjukvara för snabbare dokumenthantering.

Vi har allt du behöver med en olika finansieringslösningar. Du kan hyra, leasa eller köpa och komplettera med ett serviceupplägg som passar just era behov. Vi har dessutom skapat en lära som vi kallar för dokumentismen. Den handlar om hur du jobbar smartare med dokument och information. Och den tar hänsyn till hur vi som människor beter oss.

I praktiken kan det handla om allt från att hitta bättre rutiner för avtalshantering, till att få rätt mjukvaror att jobba så bra som möjligt ihop med en viss storformatskrivare. Vi vet att små förändringar kan innebära stora förbättringar.

Alivia Brunfeldt, Anna-Maria Mikko (språknodslärare), Valter Pietikäinen och Silja Koskinen.
Fotograf: Luleåfotograferna.

Luleå kommuns vision: Bäst i landet på att bevara nationella minoritetsspråk

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun har under många år arbetat med att förstärka nationella minoriteters rättigheter och har nu tagit ytterligare ett kliv framåt tack vare starten av språknoden på Örnässkolan. Skolan är den första i sitt slag att erbjuda utökat modersmålsstöd och modersmålsundervisning i finska, meänkieli och nordsamiska till de elever som väljer den inriktningen.

Reaktionerna kring språknoden har varit positiva. Inte minst bland personal och elever. När skolan tilldelades språknoden kändes det helt rätt, menade lärarna på skolan.

– Vi ser att det är ett vinnande koncept för eleverna, personalen, skolan och inte minst kulturen. Intresset och nyfikenheten har vuxit sedan mer fokus lagts på språken, säger Sofia Kvick, rektor på Örnässkolan.

Uppmuntrar det mångkulturella samhället
Örnässkolan har sedan flera år arbetat språkfrämjande då det är en viktig byggsten i skapandet av den egna identiteten och kulturen. Språknoden är en pusselbit när det kommer till revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken.

– Vår skola speglar samhället, många talar fler än bara ett språk. Det är en naturlig del av vardagen och skolgången för flera elever. Att fokusera på vårt mångkulturella samhälle är en av våra många styrkor som skola, säger Sofia Kvick.

Sofia Kvick, rektor.
Fotograf: Luleåfotograferna.

Språknoden i Luleå
Språknoden är en del av vision och strategi för arbetet med nationella minoriteter som barn- och utbildningsnämnden beslutade år 2018. Detta blir en förlängning av det arbete som påbörjats vid Charlottendals förskola i Luleå, en betydelsefull förskola i området, som arbetar tvåspråkigt i meänkieli, finska och nordsamiska.

– Örnässkolan har under många år arbetat med att förstärka de nationella minoriteternas rättigheter och har nu tagit ytterligare ett kliv framåt med start av språknoden. Jag är stolt över det målmedvetna och grundliga arbetet som gjorts efter att barn- och utbildningsnämnden antog visionen om arbetet med nationella minoriteter, förklarar Sofia Kvick.

Flerspråkig undervisning
Förutom finska, meänkieli och nordsamiska så talas en mängd andra språk på Örnässkolan. Det brukar skolan och personalen uppmärksamma extra mycket på den internationella modersmålsdagen som infaller i slutet av februari. Eleverna får vid dessa tillfällen möta flera olika språk i engagerande workshops.

– Vi har omkring 30 olika språk representerade på Örnässkolan. Den internationella modersmålsdagen har därför blivit en viktig dag för oss att uppmärksamma och fira tillsammans, avslutar Sofia Kvick.

Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Det innebär bland annat att boende i kommunen har rätt att använda språken i kontakt med kommun, få skriftlig översättning av beslut som myndigheten har fattat, rätt till förskola och äldreomsorg och rätt till sin egen kultur. Språknoden ingår i Luleå kommuns vision om hur man ska kunna bli bäst i Sverige på att bevara de nationella minoritetsspråken.

Läs mer här: www.lulea.se/ornasskolan

Om Luleå kommun
• Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska.
• Språknoden på Örnässkolan ingår i Luleå kommuns vision om hur man ska bli bäst i hela landet på att tillvarata minoritetsspråk.
• Mer information om språknoden: www.lulea.se/ornasskolan

Patrik Eide vice vd, Daniel Andersson utvecklingschef, Andreas Eng grundare och vd.

Digitala nationella prov är på gång – så blir du DNP-redo

I en alltmer digitaliserad värld är ett naturligt steg att de nationella proven görs digitalt. Hösten 2024 har Skolverket satt som start. Men för att klara av detta behövs synk av användaruppgifter och säker inloggning. Det är något som Eventful är experter på

– Vi hjälper organisationer och företag upp i molnet och är den primära rådgivaren för Microsoft 365, Teams och Google Classroom. Vi är en oberoende aktör som ger våra kunder en överblick av alla alternativ så att de själva kan välja det som bäst passar deras verksamhet, säger Patrik Eide, vice vd på Eventful.

Vänder sig till skolverksamhet
Eventful hjälper alltså till att automatisera dataflödet, något som ger en enklare, likvärdig datahantering som ökar säkerheten. Det här gäller även skolor som behöver vara redo inför introduktionen av digitala nationella prov (DNP) som beräknas ske hösten 2024.
– Vi är experter när det gäller att se till att rätt person hamnar på rätt ställe, att rätt person gör provet och erbjuder dessutom support när det är skarpt läge, säger Patrik Eide.
Provisioneringen sker i FlowSync, Eventfuls integrationsmotor som möjliggör och ger full kontroll av vilken data som kopplas till vilka tjänster.
– FlowSync använder den nationella standarden SS12000 och ger förutom en kvalitativ och säker datahantering, även en transparens av vilken data som skickas till vilket system, säger utvecklingschef Daniel Andersson stolt.

FlowSync och Skolpass
FlowSync används redan av Eventfuls kunder. Många synkar idag främst till Microsoft och Google men även till tjänster som LMS, läromedel och andra digitala resurser. Nu kan man alltså även lägga till Skolverket som en mottagare av data inför DNP.

När det gäller identitet har Eventful lanserat Skolpass. Skolpass är en federerad inloggning man utvecklat tillsammans med Microsoft för inloggning via Skolfederation med Microsoft eller Google som IDP. Detta något som kunder kan sätta upp på egen hand, men som Eventful kan hjälpa till med och även förvalta och supportera.
– Det är roligt att kunna hjälpa våra kunderna med det här och att vara experter inom området, avslutar Patrik Eide.

Läs mer

Eventful AB grundades 2012 och är idag den ledande leverantören i Sverige av systemintegrationer för Microsoft 365 och Google Workspace för skola. Eventful har sedan starten varit drivande i branschen kring att provisionera data och använda sig av federerad inloggning.

Läs mer 

Therese Klang speciallärare och Lena Schmidt, skolchef. Foto: László Fodorpataki.

Så hjälper resursskolan elever att få stöd och utbildning

Den svenska skolan ska möjliggöra alla elevers rätt till utbildning. Skollagen säger även att skolan ska ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Sant för många, men för elever i behov av extra stöd är resursskolan nyckeln till utbildning och ett fungerande liv.

Resursskolan har en viktig roll att fylla. Dit kommer elever efter en ofta alltför lång väg genom skolsystemet med misslyckanden, kartläggningar och specialinsatser.
– Till våra skolor vänder sig elever med olika funktionsnedsättningar, framför allt med autism vars tidigare skolgång inte har fungerat, säger Lena Schmidt, skolchef för den fristående skolhuvudmannen Utvecklingspedagogik.

Fungerar skolan, fungerar livet
Tidiga insatser är avgörande för både eleven och familjen eftersom stora utmaningar i skolan påverkar många delar av livet utöver lärandet.
– Elever som haft möjlighet att börja hos oss tidigt har en högre måluppfyllelse än de som får hjälp sent. Vi ser också att elever som får rätt stöd kan utveckla sin förmåga att uttrycka sina behov, styrkor och utmaningar utifrån sina funktionsnedsättningar. En livsviktig kunskap för vidare studier och ett fungerande verksamt yrkesliv, säger Lena Schmidt.

Mindre skala och hög kompetens
Resursskolan är som andra skolor men i mindre skala och med färre elever. För att det ska bli hanterbart för eleverna är exempelvis klassrum, idrottshall och matsal anpassade efter elevantalet. Lokalerna är utformade så att de med hjälp av färgval, form, ljus och möjlighet till avskildhet kan fungera stressreducerande för eleverna. Den viktigaste skillnaden är dock kompetens och arbetssätt.
– I resursskolan arbetar vi nära eleverna och har specialkompetens, oavsett om du jobbar som lärare eller med andra viktiga funktioner i skolan. Vi strävar efter att alla medarbetare som möter våra elever har rätt kunskaper för deras behov. Vi jobbar också med kontinuerlig kompetensutveckling för alla, säger Therese Klang, speciallärare på Lunaskolan Södra.

Sammanhang ger bättre lärande
Elevgrupperna är små med 6 till 10 elever i varje grupp. Undervisningen är individanpassad där elever som har liknande undervisningsbehov går tillsammans.
– Barn vill vara i ett sammanhang för ett gemensamt lärande. Vårt elevhälsoteam lägger därför mycket tid tillsammans med pedagoger för att skapa fungerande klasser som främjar både lärande och det sociala samspelet. Det är viktigt att våra elever får vara sig själva och bli sedda för dem de är, säger Lena Schmidt.

Likvärdig skola – en rättighet
Resursskolans verksamhet är helt beroende av kommunernas syn på hur detta ska finansieras. Idag råder stora skillnader när det gäller förutsättningar för resurstät och anpassad skolmiljö samt ersättningsnivåer. Lena Schmidt efterlyser en ökad likvärdighet och förutsägbarhet kring detta.
– I den bästa av världar skulle vi inte behöva finnas, alla barn vill utvecklas och trivas i den skola de börjar i som 6-åringar, men så ser det inte ut. Vi möjliggör rätten till utbildning för elever med NPF och andra stödbehov. Att resursskolan är ett begrepp i lagstiftningen är ett steg i rätt riktning, men mer behövs för att garantera en likvärdig och anpassad skolmiljö för den här elevgruppen, säger hon.
– Många av våra elever har tyvärr mått dåligt i sin tidigare skolgång. Så ska det inte vara. Alla barn har rätt till utbildning, att må bra och att ha ett värdigt liv, avslutar Therese Klang.

Läs mer

Utvecklingspedagogik erbjuder skola samt omsorg enligt LSS för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingspedagogik driver i dag sex skolor samt ett antal LSS-verksamheter där elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling står i centrum.

Läs mer 

Eleverna lär sig mer på Nordic International School

Nordic International Schools koncept grundas i forskning om vad som gör en skola effektiv, fokus på kunskaper, höga förväntningar, lärarledd undervisning samt ordning och reda.
– Våra resultat visar att modellen levererar, säger VD Katharina Sjögren-Edström.

Nordic International School startades för att rikta fokus på kunskaper i skolan och hjälpa elever att nå sin fulla potential. 1990-talets progressiva utbildningsfilosofi fungerade inte och en kunskapskris under 2000-talet drabbade barnen. Detta ville man ändra på.

– Vi skapade ett koncept som grundas i forskning om hur effektiva skolor arbetar. Modeller med fokus på kunskaper, lärarledd undervisning, höga förväntningar samt ordning och reda fungerar väl enligt vetenskapen. Sådana skolor förbättrar elevers resultat kraftigt och ger eleverna en bättre start i livet, säger Katharina Sjögren-Edström.

Målet har varit att skapa en skolkultur som andas seriositet och där alla elever, oavsett bakgrund, lyckas väl.

– Både lärare och elever förväntas vara disciplinerade och bidra till arbetsro. 84 procent av vårdnadshavarna tycker att det är ordning och reda. 96 procent upplever att deras barn trivs, säger hon.

Skolorna presterar väl
Avgångselevernas höga betyg är ett tecken på att konceptet fungerar. För att mäta använder man Skolverkets analysverktyg SALSA, som redovisar hur skolor presterar jämfört med vad som förväntas utifrån elevsammansättningen.
De skolor inom koncernen som det finns siffror för presterar väldigt bra enligt SALSA. Skolorna i Karlstad, Norrköping och Trollhättan når alla mycket högre meritvärden än förväntat utifrån elevsammansättningen.
– Nordic International School skapar alltså ett tydligt mervärde. Vi menar att detta inte är en slump utan beror på att konceptet grundas i forskning om vad som fungerar. Vi har lyssnat till forskning och samarbetar med en internationell forskare vilket gett resultat säger Sjögren-Edström.

Läs mer 

Nordic International School driver grundskolor med årskurs 4-9 i Essingen (Stockholm), Kalmar, Karlstad, Kronoberg, Norrköping, Trollhättan och Ystad.

Läs mer 

Här är matematikportalen som eleverna älskar

MattePortal är en digital övningsportal som erbjuder färdighetsträning i matematik för låg- och mellanstadiet. Matteportalen och dess systersidor Svenskaportal och Engelskaportal bygger på spelifierat lärande som belönar elevernas progression med virtuella presenter.

Andreas Wiklund är grundare till det digitala läromedlet Matteportal. Det är en digital övningsportal som följer läroplanen för elever i låg- och mellanstadiet.
– Matteportal finns både på webben och som app. Den utvecklades ursprungligen som ett verktyg för skolor, men då många föräldrar hörde av sig och ville få möjligheten att använda det privat för sina barn har vi även släppt en licens för föräldrar, säger han.

MattePortal använder sig av en rad spelelement för att skapa intresse från eleverna. Ett av dessa är att eleverna får belöningar i form av utrustning till sin virtuella spelfigur när de löser uppgifter.
– Något som skiljer vår tjänst från andra matteappar är att hos Matteportal sätts matematiken i första rummet. Eleverna räknar riktiga mattetal och utvecklar sin kognitiva uthållighet. Våra spelifierade element lockar sedan till att räkna fler uppgifter.
Portalens syfte är att göra matematiken roligare och mer lättillgänglig och att efterfrågan är så stor visar att den fyller sin funktion

Läs mer om MattePortal här

Färdighetsträning i matematik som följer årskurs 1-6 läroplan och gör matematikundervisningen roligare.

Läs mer om MattePortal här

Stomsystemen i trä skapar naturligt kreativa skolmiljöer

Trenden är tydlig – allt fler kommuner runt om i Sverige väljer att bygga skolor i trä. Ett ökat klimatmedvetande och möjligheterna att skapa behagliga läromiljöer har gjort trä till ett naturligt materialval. – Vi märker ett stort intresse för våra stomsystem för skolor och förskolor, vilket vi ser som ett tecken på en positiv samhällsutveckling, berättar Marie Kauma på Martinsons.

Med sina stomsystem i limträ och KL-trä är Martinsons ett av företagen som har drivit på utvecklingen av det moderna träbyggandet. I en samtid där cirkulärt byggande och medvetna materialval blir allt viktigare har företaget tagit fram hållbara lösningar som kombinerar funktionalitet och behagliga inomhusmiljöer.

– Just det cirkulära tänkandet är grundläggande i våra stomsystem för skolor och när allt fler kommuner ska leva upp till höga miljökrav blir lösningar som bygger på förnybara material alltid intressanta. Det har även visat sig att inomhusmiljöer i träbyggnader bidrar till bra läromiljöer, säger Marie Kauma.

Björnåkers förskola, Burträsk

Korta byggtider och flexibilitet
De stomsystem för skolor som Martinsons har utvecklat för skolor och förskolor erbjuds i olika utföranden som anpassas utifrån den aktuella verksamhetens lokalbehov och budget. Marie Kauma berättar:

– Vi är ju mycket väl medvetna om att förutsättningarna varierar från fall till fall. Därför erbjuder vi stomsystem för alltifrån funktionella, standardiserade typskolor, till specialdesignade lösningar med stora, öppna inomhusmiljöer och smarta flöden.


Nord Österdal Skola, Tynset, Norge

Skolmiljöer med synliga trädetaljer
Men oavsett vilken typ av skola det handlar om, har samtliga lösningar några gemensamma nämnare:

– Så är det absolut. Det är till exempel faktorer som korta byggtider och flexibilitet som underlättar framtida förändringar om ytorna behöver disponeras annorlunda. Dessutom kan både de lite enklare typskolorna och våra specialdesignade skolor ha många synliga detaljer i trä – allt för att skapa behagliga miljöer för såväl elever som personal, säger Marie Kauma.

Falkträsket förskola, Skellefteå

 

Läs mer om Martinsons stomsystem för skolor på hemsidan.

 

Martinsons levererar byggsystem i limträ och KL-trä för alltifrån sporthallar, affärslokaler och lantbrukshallar till höga flerbostadshus och kontorsbyggnader. Verksamheten inkluderar såväl utveckling och konstruktion, som försäljning, projektstyrning och montage. Martinsons är en del av Holmen och kontoren finns i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med ca 50 anställda och en omsättning på närmare 400 miljoner kronor.

Läs mer om Martinsons stomsystem för skolor på hemsidan.


Läromedelsbrist går ut över de svagaste elevgrupperna

Elever med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter behöver undervisningsmaterial som är anpassade för just dem. Vanda Lönngren, förläggare och delägare i Lära förlag menar dock att det till stor del saknas i dag.

– Lärare till elever med särskilda behov lägger mycket tid på att klippa och klistra ihop eget undervisningsmaterial – tid de i stället kunnat lägga på eleverna. Läromedelsbristen går framför allt ut över de redan svagaste elevgrupperna, där bristen på adekvata material ofta är störst, säger hon.

Åldersadekvat innehåll på rätt nivå

Lära Förlag ger ut specialpedagogiska och lättlästa läromedel för alla åldrar. Jana Fröberg, förläggare och delägare, säger att äldre elever med funktionsnedsättningar ofta blir hänvisade till läromedel skrivna för yngre åldrar – men de flesta tonåringar med dyslexi eller IF vill inte arbeta i en bok med söta nallar.

– De vill ha åldersadekvat innehåll på sin svårighetsnivå. Vi jobbar för att ta fram moderna, inspirerande, tillgängliga och målgruppsanpassade läromedel för elever med särskilda behov – oavsett vad de särskilda behoven beror på. Våra läromedel skrivs av lärare och specialpedagoger med mångårig erfarenhet och vi har en kontinuerlig dialog om upplägg och innehåll med såväl skolor som med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Läs mer 

Se läromedelsutbudet här

Om Lära Förlag
På Lära Förlag anser vi att utbildning är en rättighet och att alla elever ska ha möjlighet att få vara med på sina villkor. För det krävs adekvata läromedel. Därför tar vi fram unika läromedel för unika elever!

• Vi skriver på lätt svenska
• Vi skriver begripligt
• Vi har en enkel och tydlig formgivning
• Våra läromedel är målgruppsanpassade!
• Vårt material passar utmärkt för en bred elevgrupp
• Vi ger ut både tryckta & digitala versioner
• Vi har inlästa versioner av våra flesta böcker
• Vi skriver övningsfrågor på många nivåer
• Vi tillämpar ett genus- och mångfaldsperspektiv

Läs mer här

En miljon använder NE som kunskapskälla i skolan

En miljon elever i den svenska grund- och gymnasieskolan har i dag tillgång till NE som källa för kunskap och verktyg för lärande. En ny milstolpe för det klassiska kunskaps- och läromedelsföretaget.

–  NE är i dag unikt i sitt slag. Det är enormt viktigt att både lärare och elever har tillgång till källkritiska verktyg med oberoende, faktagranskad och uppdaterad information. Det säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

Omställningen mot skolans värld har skett gradvis under de senaste 10 åren. Utöver uppslagsverket Nationalencyklopedin erbjuder NE bland annat ordböcker i ett tiotal språk, en playtjänst med över 20 000 pedagogiska filmer och Sveriges bredaste utbud av digitala läromedel.

NE:s tjänster för skolan utvecklas i nära samarbete med lärare. En naturlig förutsättning eftersom NE är ett viktigt verktyg i deras vardag, och eftersom lärare vet vad som funkar bäst i deras klassrum. De senaste åren har utvecklingsfokus legat på tekniska stödfunktioner och möjligheten till individanpassning av tjänster och läromedel.

– Det är en demokratifråga att erbjuda eleverna möjligheten att få lära på sitt sätt och därmed kunna tillgodogöra sig den kunskap som lägger grunden för ett samhällsdeltagande. Där kommer rätt använd teknik att vara en framgångsfaktor både i dag och i framtiden, säger Fredrik Bengtsson.

Det finns idag 1,3 miljoner grund- och gymnasieelever i Sverige. Av dessa når NE alltså cirka 75 procent. En av de stora vinsterna i att nå så många är möjligheten att se mönster bland användarna och deras lärande och därmed utveckla våra tjänster till att bli ännu bättre.

– Att nå en miljon är inget självändamål. Vår ambition är att alla lärare och elever ska ha tillgång till en faktagranskad källa att hämta kunskap från. Men en av fördelarna med att ha så många användare är att vi kan lära oss hur de lär sig och använda det som riktmärke när vi fortsätter utveckla framtidens bästa tjänster för lärande.

Hållbar rekrytering av skolledare

Hur kommer det sig att hälften av rektorerna slutar efter mindre än tre år i yrket? En av de vanligaste orsakerna är brist på rätt förutsättningar – vilket Clockwork Skolledare jobbar för att förändra. Resultatet har visat sig vara över förväntan – 90 procent av de rektorer Clockwork rekryterat väljer att stanna i yrket längre än genomsnittet.

Täta rektorsbyten skapar snabbt oro i arbetsgruppen. Rektorns utmaningar tenderar också att spilla över på arbetsron i klassrummet.
– Rektorsyrket är många gånger ett ensamt jobb. Skolverkets statistik visar att hela 51 procent av rektorerna väljer att byta jobb redan inom tre år. Det beror bland annat på rektorns bristfälliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi som jobbar med skolledarrekrytering vet att det stämmer eftersom vi själva har rektorsbakgrund. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i de beskrivningar som återges från huvudman och därmed ställa rätt frågor inför rekryteringen, berättar Fred Hussein, Clockwork.

Några av de framgångsfaktorer Clockwork identifierat i sina rekryteringar är effektivitet och transparens. Dessa faktorer lägger grunden för hållbar rekrytering.
– Sannolikheten att rätt kandidat stannar kvar ökar markant om du varit transparant med utmaningarna från början, därför är det så viktigt att aldrig mörka förutsättningar för uppdraget. För att hitta en hållbar lösning behöver också kandidatens drivkraft och värdegrund tidigt spela en stor roll, för att säkerställa att den överensstämmer med uppdragets behov och sammanhang, berättar Sofi Centerman, rekryteringskonsult på Clockwork samt utsedd till Årets rekryterare 2021 av branschen.se.

För Clockwork innebär hållbar rekrytering att kandidaten väljer att stanna länge i yrket. Det visar Clockworks interna undersökningar tydligt – hela 90 procent av de rektorer Clockwork rekryterat under de senaste fyra åren har valt att stanna längre i rektorsrollen än Skolverkets genomsnitt.
– Att hitta en ledare som är hållbar över tid minskar inte bara kostnaderna för nya rekryteringar. Det ökar också medarbetarhälsan och stärker arbetsgruppen, säger Sofi Centerman.

Läs mer

 

Clockwork är en strategisk och pedagogisk HR-partner för huvudmän i framkant. Här arbetar legitimerade lärare, specialpedagoger och skolledare med att kompetensförsörja Sveriges skolor med allt från elevhälsopersonal till skolchefer. Med breda kandidatnätverk hjälper vi människor vidare i karriären och skolor med hållbara rekryteringar.

Läs mer