Från sliten plåtfasad till en energieffektiv modern fasad med puts och tegel på hyresfastigheten Landora i Landskrona.

Sto Scandinavia: “Så möjliggör vi hållbara fasadrenoveringar och nybyggnationer 

Att renovera behöver inte nödvändigtvis slösa på jordens resurser – tvärtom kan det vara en hållbar investering. Genom att använda produkter av hög kvalitet kan man bidra till såväl minskad energiförbrukning som en längre livslängd på byggnaden. 

– Vi vill belysa vikten av att energieffektivisera fasaden vid sin renovering genom tilläggsisolering , säger Magnus Rosgren, produktchef Fasad Sto Scandinavia. 

En byggnad som ska hålla länge kräver omvårdnad såväl som omsorgsfull planering och renovering. På Sto Scandinavia har man i decennier erbjudit fastighetsägare och entreprenörer produkter som möjliggör en hållbar renovering. 

– Hållbarhet är otroligt viktigt för oss på Sto, både när det kommer till utvecklingen av produkter och aktiviteter inom företaget. Vårt mål är att bidra med energieffektivisering, längre underhållsintervall och längre livslängd på objekten – samtidigt som de förstås är estetiskt tilltalande, säger Ola Mårtensson, produktchef Fasad Sto Scandinavia. 

Renoveringar som ökar livslängden
Den största miljöboven ur byggsynpunkt är ett objekt som inte klarar av tidens tand. Många av bostäderna som byggdes för 50-60 år sedan är idag i stort behov av renovering – något som hade kunnat undvikas om man vid byggnationen hade haft en energieffektiv strategi och mer hållbara produkter. 

– En hållbar byggprocess handlar inte bara om att göra bra val när man bygger nytt, utan också om att ta väl hand om de byggnader man redan har. Med våra produkter och system kan man på ett enkelt och hållbart sätt genomföra bra fasadrenoveringar och på så vis öka livslängden på objekt som är på väg mot slutet på sin tekniska livslängd, förklarar Magnus Rosgren. 

Renovera bostadshuset och öka dess livslängd

En snabb och effektiv byggprocess
I Sverige har Sto Scandinavia omkring 145 medarbetare och sju yrkesbutiker. I det breda sortimentet finns produkter och system som passar allt från rengöring av fasader och underhåll av trappor till energieffektivisering av bostadshus och balkongrenoveringar. 

– Våra produkter möjliggör en snabb och effektiv byggprocess, vilket underlättar för kvarboende som måste ha ett fungerande hem under projekttiden. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt lösning och bistår med rådgivning kring hur projektet kan förverkligas på ett sätt som är effektivt, hållbart och ekonomiskt, avslutar Ola Mårtensson. 

Sto Scandinavia utvecklar och producerar produkter och systemlösningar inom fasad, interiör, betong och golv. Vi är en del i en global koncern med över 5 500 medarbetare. Med en lång historia av innovativa lösningar, hög kvalitet och stor kunskap har Sto blivit en ledande internationell tillverkare av produkter för byggnader och anläggningar. 

Läs mer här 

Pia Öhrling mottar sitt LEED Fellow-diplom av US Green Building Councils vd Peter Templeton.

Unik utmärkelse till miljökonsulter

I september utsågs Pia Öhrling, hållbarhetskonsult och grundare av Piacon, till LEED Fellow och blev därmed en av 358 personer i världen som kan stoltsera med utmärkelsen. Vidare är hon den enda personen i Norden med titeln, vilket gör betygelsen helt unik i sammanhanget. Hon är dock blygsam.
– Jag gillar inte att synas egentligen, men om jag syns mer kan jag sprida kunskap till fler människor, förklarar hon.

Pia Öhrling leder miljökonsultföretaget Piacon, som erbjuder tjänster som miljösamordning, klimatberäkningar, livscykelanalyser och miljöcertifieringar – som LEED. LEED är en av de främsta internationella miljöcertifieringarna inom byggbranschen. Certifieringen utvärderar fastigheter och byggnader utifrån till exempel minskad klimatpåverkan, men också utifrån aspekter som biodiversitet och cirkularitet. En LEED Fellow är någon som under lång tid uppvisat enastående resultat inom hållbarhetsarbete och grönt byggande inom LEED. Personen ska dessutom ha bidragit genom att exempelvis utbilda och sprida kunskap inom området.

Globalt erkännande
Utmärkelsen till LEED Fellow innebär globalt erkännande när det gäller hållbarhetsfrågor och ger Pia Öhrling ett större internationellt nätverk, liksom möjlighet att påverka hur certifieringen utvecklas i framtiden.

– För Piacon är miljönyttan alltid i fokus. Piacons signum – det som kanske skiljer oss från andra i branschen – är att vi har ett väldigt patos för miljön. Det viktigaste för oss är att vi gör nytta i projekten; vi vill inte bara sälja timmar. Bygg- och fastighetsbranschen över hela världen måste gå från ord till handling för att komma tillrätta med problemen med skenande utsläpp och alarmerande minskning av biodiversitet. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på och nyttja det som redan finns. Vi måste återbruka material och utnyttja befintliga byggnader bättre – inte bygga nytt. Vi i resursstarka Sverige kan vara en förebild och visa vägen för andra. Cirkularitet ska vara det nya normala.

Piacon är ett miljökonsultföretag med mångårig erfarenhet och kunskap om miljö, arbetsmiljö och hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetssektorn med verksamhet i Sverige och uppstart i Kanada.

Läs mer på www.piacon.se

Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Integrerat passersystem – smidigt och säkert i flerbostadshus

I nybyggen är digitala passersystem ofta en självklarhet. Men i befintliga fastigheter är många hyresgäster inte vana vid digitala lösningar. Att installera och använda ett nytt passersystem ska vara tryggt och enkelt, för boende och fastighetsförvaltare.

Att investera i ett nytt passersystem, eller uppgradera det befintliga, kräver ofta tid och pengar. Men det går att börja i liten skala.

– Ett tips är att välja ett öppet system och bygga ut det efter hand, när ni ser vilka olika funktioner ni behöver, säger Agnes von Schulzenheim som är marknadschef på RCO Security.

Genom att välja ett öppet passersystem så minskar du risken att det blir omodernt. Det kan integreras med andra system och funktioner; till exempel digital tvättstugebokning, övervakningslarm, bokningstavla eller postboxar.

– Om ni börjar i mindre skala får de boende tid att vänja sig. De kommer snart att se fördelarna, som att använda en och samma tagg till allt.

I RCO:s app kan du öppna dörren via mobilen när det kommer besökare, eller dela ut tillfälliga koder till hantverkare och liknande.

 

Ökad säkerhet

Många gånger är nyckelhanteringen en utmaning för fastighetsägaren. Portkoder till entrédörrar sprids och nycklar försvinner. Därför har det blivit vanligt att använda taggar. Administratören ger en behörighet, till exempel att taggen fungerar i vissa utrymmen eller under vissa tider. Om en tagg kommer bort kan den enkelt spärras.

– Taggar kan ha olika säkerhetsnivå beroende på vilken lästeknik som används. I RCO:s lösningar kan olika tekniker användas, till exempel den som har högst nivå av kryptering. Även säkerhetsnivån kan uppgraderas efter hand.

Läs mer här!

Om RCO-gruppen

Bolagen i RCO-gruppen utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. I gruppen ingår RCO Security, Dinbox och Nimly och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.

Få mer information

Rädda världens vatten medan du tar en dusch i Orbital Shower

Jordens färskvatten är redan en bristvara i många områden och vattenkrisen eskalerar i snabb takt. För att det ska räcka till oss alla måste vi börja använda vatten på ett smartare och mer långsiktigt hållbart sätt. Orbital Systems är företaget som tar vattenfrågan på största allvar och vill bana väg för en revolution i vårt sätt att använda jordens resurser.

Orbital Systems första produkt är en smart dusch som renar och återcirkulerar vattnet så att du använder upp till 90% mindre vatten och upp till 80% mindre energi per dusch, vilket förstås också gör att kostnaderna sjunker. 

Lika viktigt som de miljömässiga och ekonomiska aspekterna är upplevelsen av produkten – hur det faktiskt känns att ta en dusch i Orbital Shower. Det ska vara lika skönt om inte ännu skönare än i en vanlig dusch. 

– Om man ska åstadkomma en beteendeförändring inom miljöområdet är det viktigt att ta fram en lösning som inte känns som en uppoffring för användaren, säger Mehrdad Mahdjoubi, grundare och vd på Orbital Systems. 

Varje person i Sverige använder drygt 100 liter färskvatten om dagen till att duscha. Det mesta av vattnet rinner rakt ut avloppet. Det gör duschen till den största boven av vattenslösarna i våra svenska hem.

– Vi använder vatten på samma sätt som för 100 år sedan, vilket inte är rimligt. Jämför det med energisektorn där man har kommit upp med mängder av lösningar för att effektivisera energiåtgången. Nu är det hög tid att vi fokuserar på en annan viktig naturresurs: jordens färskvatten, säger Mehrdad Mahdjoubi.

Så fungerar det
Tekniken bygger på att sensorer i golvbrunnen kontrollerar vattnets kvalitet 20 gånger per sekund. Vatten som kan renas går igenom ett filter som silar bort partiklar samt ett UV-ljus som eliminerar alla bakterier. Det värms sedan upp till rätt temperatur igen och återcirkuleras i duschen. 

Det vatten som inte håller tillräckligt hög kvalitet spolas ut i avloppet. Det återcirkulerade vattnet blir till och med ännu renare än det som gick in i systemet från början.

Orbital Retrofit – en plug & play dusch
Till hösten lanseras en ny version av Orbital Shower, kallad Orbital Retrofit.

– Det är samma teknik och samma sköna duschupplevelse. Men med Orbital Retrofit blir installationen så mycket enklare. Det är en plug & play produkt som vi sätter in i befintliga badrum, utan att bryta tätskiktet eller sätta igång något renoveringsprojekt. Vi sköter hela installationen från ax till limpa, vilket blir ännu smidigare för våra kunder, berättar Peter Bixe, Vice President Sales & Marketing på Orbital Systems.

Orbital Systems är just nu inne i en mycket intensiv period. Samtidigt som samhället börjar öppna upp på riktigt efter en lång period av stiltje växlar företaget upp rejält både på försäljningsfronten och i produktionstakten. Behovet av att optimera vår vattenförbrukning bara växer – och det är ett hittills i princip helt outforskat område. 

– Vi bara är i början på vår resa. Orbital shower är den första produkten i en lång rad av uppfinningar som alla syftar till att effektivisera sättet vi använder färskvatten och energi på, avslutar Peter Bixe.

Läs mer om Orbital System här

Vi tror på dig som gör skillnad. På dig som vågar fatta beslut, stora som små, för att göra saker bättre, redan idag. Och vi är övertygade om att alla som vill kan vara med och förändra.

Med Orbital Shower kan vi börja revolutionera hela världens vattenanvändning. Vi står redan på frontlinjen, är besatta av utveckling och älskar banbrytande idéer. Men teknologi och innovation kan aldrig förändra någonting utan människorna. Förändrarna.

Vi är inget utan dig som vill göra skillnad. Gemensamt skapar vi världen som vi vill ha den. Allt vi kan påverka är här och nu, inte imorgon. Tillsammans förändrar vi framtiden. Idag.

Digitalisering av byggbranschen driver nya arbetssätt

Nya digitala arbetsprocesser ökar effektiviteten inom byggbranschen.
BIM, digitala tvillingar och automatiserade designprocesser är tekniker som används allt mer.
– Det är tydligt att ett digitalt arbetssätt gör projekten smidigare. Här kan vi hjälpa till, säger Martin Burrows, Business Area Director på Symetri.

Digitaliseringen av byggbranschen tar nu allt större fart, både med nya digitala verktyg och med kompetensutveckling inom det digitala området.

Symetri, som stöttar arkitekter och konsulter som i sin tur arbetar på uppdrag av till exempel byggföretag eller Trafikverket, ser tydligt att de kunder som parallellt med sin investering i programvaror också investerar i kompetensutveckling inte bara ökar kunskapen inom bolaget utan också blir effektivare och levererar högre kvalitet. I slutändan får de också nöjdare kunder.

– När digitalisering nu tar fart på riktigt är det minst lika viktigt att använda rätt verktyg och modeller som att man har kunskap i hur de fungerar. Då skapas också ett mer standardiserat arbetssätt, säger Martin Burrows.

BIM, Building Information Modeling, innebär att metoder och processer i byggprojekt, från  skiss till förvaltning, hanteras digitalt. Ritningar, tidsplaner, dokumentation, statusuppdateringar och annat finns tillgängligt när de behövs, både i datorn och i en smartphone. 

Digitala lösningar förenklar
Digitala tvillingar kan enklast beskrivas som en noggrann digital representation av något fysiskt som antingen befinner sig i ett designskede, är under konstruktion eller existerar fysiskt. 

– Här kan man redan i ett designskede bygga modeller, göra simuleringar, använda VR och Augumented reality, sätta parametrar och förbereda för sensorer i den kommande slutprodukten, säger han.

Automatiserade designprocesser handlar om att med digitala modeller på olika sätt återanvända utfört arbete för att spara konstruktionstimmar. 

– Vi satsar nu mycket på att stötta våra kunder både i val av rätt programvara och i att de har rätt förutsättningar att också jobba i dem, avslutar Martin Burrows. 

Vi på Symetri arbetar för att skräddarsy digitala produktlösningar för BIM, produktdesign och livscykelhantering tillsammans med våra kunder, så att de kan få mer gjort på kortare tid.

Med cirka 500 medarbetare och över 150 000 användare i norra Europa kan vi erbjuda effektiva lösningar och tillhörande vägledning inom allt från 3D-modellering och simulering till PLM (Product Lifecycle Management) och BIM (Building Information Modeling).

Läs mer på: www.symetri.se

Amasten fokuserar på hyresrätten

Det är bostadsbrist i 207 av 290 kommuner i Sverige*. Det låter som mörka siffror, men sanningen är att det sedan 2017 har skett ett trendbrott i bostadsbyggandet i Sverige. Det byggs fler bostäder. Och det byggs fler hyresrätter. Hittills i år har ca 34 300 lägenheter börjat byggas, något som Amasten, fastighetsbolaget med hyresrätten i fokus, ser positivt på.

Amasten äger idag 7 500 hyresrätter i 27 orter i Sverige. Dessutom bygger bolaget fler bostäder i Knivsta, Örnsköldsvik, Luleå, Gävle, Falun och Eskilstuna. Planen är att fördubbla beståndet, genom att bygga och förvärva fler hyresrätter. Varför satsar ni på hyresrätten?

– Hyresrätten spelar en viktig roll i vårt samhälle och vi ska vara stolta över den. Målet är att alla kunna flytta hemifrån, studera, testa en ny stad, flytta på grund av ett arbete eller till något som passar ens livssituation. Att hyresrätten öppnar upp för flexibilitet, tyvärr är det inte riktigt så idag. 

–Vi vill förverkliga bostadsdrömmen för alla, oavsett hur den ser ut, säger Mikael Rånes, vd på Amasten. 

Innovativa lösningar ger fler bostäder
Vi investerar i våra lägenheter och fastigheter, eftersom vi tror på hyresrätten som boendeform. Med digitalisering och innovativa medarbetare hittar vi nya vägar framåt, berättar Mikael Rånes.

– Vi konverterar lokaler till bostäder, testar olika samarbeten med företag, installerar solceller och laddstolpar för elbil, hittar nya lösningar och bygger på egen mark. Våra medarbetare letar alltid nya vägar framåt, för att vi som fastighetsägare har möjligheten – och ett stort ansvar att engagera oss i de områden vi verkar. 

Nyproduktion med nytt koncept
Förutom att investera i och ta hand om sina fastigheter har Amasten en imponerande byggportfölj. I skrivande stund har de som mål att bygga 2 000 hyresrätter på 3 år, genom det egenutvecklade bostadskonceptet Riki-huset.

Tack vare industriellt byggande blir processen effektiv. Amasten uppför nu det sjätte Riki-huset i Örnsköldsvik, och hittills har samtliga projekt hållit både tidplan och budget, något som är ovanligt i byggbranschen.

– Det tar 12 månader, från bygglov till inflyttning.

I slutet av september inviger Amasten även 120 lägenheter i Knivsta i Uppsala. 

– Där har vi samma fokus som vi har överallt: att ta väl hand om våra hyresgäster. Vi har egen förvaltning och egen bostadskö och för den som är intresserad av att hyra, finns det några få lägenheter kvar, säger Mikael Rånes.

*Källa: SCB

Läs mer om Amasten här

Amastens strategi är att växa, att utöka beståndet genom förvärv, värdeskapande förvaltning, utveckling och nyproduktion. Vi ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet. Vi ska bidra till samhällsutvecklingen genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder till Sveriges tillväxtkommuner.

Förvalta dina möjligheter med L.E.B System: ”Vi anpassar det efter hur ni arbetar”

Det är av förklarliga skäl viktigt för alla företag att sticka ut jämte sina konkurrenter. För fastighetsförvaltande företag med många likheter emellan krävs ett system anpassat efter just deras specifika arbete och förutsättningar för att bättre kunna utmärka sig. Där kommer L.E.B System in i bilden.

– Vi sätter er förvaltning i system, säger Anders Wallgren, CEO på L.E.B System.

Behovet av olika fastighetsförvaltare är och kommer med största sannolikhet alltid att vara stort. Men med stort behov ökar också konkurrensen – och att ha ett välfungerande system för att snabbt och effektivt kunna handskas med sin förvaltning blir således vitalt.

– Det är ju av en anledning som varje specifik förvaltare finns till, de har ju något unikt där. Det fångar vi upp, tar vara på och vidareutvecklar. För att nå en effektiv process internt och med sina kunder så behövs ett system därefter, säger L.E.B Systems vd, Anders Wallgren.

– Det får inte vara ett glapp mellan hur systemet jobbar och hur man faktiskt vill jobba.

Ett rollbaserat system
Väl inuti systemet möts du av din dashboard – där du ser det som är relevant för just dig. Det innebär att exempelvis en hyresgäst ser sina ärenden, utföraren ser det som är prioriterat för dagen och en fastighetschef ser sina relevanta nyckeltal.

– Det är rollbaserade gränssnitt som jobbar mot samma information. Som förvaltare kan du snabbt och smidigt se vilka ärenden som kommit in, vilka avtal som måste tas hand om, om några hus stuckit iväg och drar mer energi än andra. Det blir en anpassad bild utefter det som är viktigt för din specifika roll. 

– Hållbarhetsperspektivet är viktigt och naturligt för oss i och med att vi jobbar med underhållningsrutiner, energiuppföljning och vakanskontroll. Allt leder till en optimal resursanvändning, berättar Anders Wallgren.

En unik tjänst
Det råder inte nödvändigtvis någon brist på system likt det som L.E.B System tillhandahåller, men på ett plan gör de annorlunda än många andra. Många väljer att köpa in standardsystem där förvaltarna själva måste förhålla sig till hur det fungerar. L.E.B System gör tvärtom.

– Vi anpassar det efter hur ni arbetar och vilka roller ni har. Det gör att vi sticker ut jämfört med många andra på marknaden. Vi brukar säga att vi sätter kundens förvaltning i system istället för tvärtom, avslutar han. 

Läs mer om L.E.B System här

L.E.B System AB levererar ett heltäckande konfigurerbart och rollbaserat system för fastighetsförvaltning. LEB har verkat inom branschen i 30 år och levererat rutiner för teknisk och ekonomisk förvaltning till många av Sveriges mest kompetenta fastighetsförvaltare, både inom privat och offentlig sektor.

Besök oss på Fastighetsmässan i Kista 24-25 november eller på leb.se.

Anders Logg, vd på ReSpace.

Digitala tvillingar effektiviserar driften av fastigheter och industriprocesser

Genom att skapa digitala tvillingar kan företag ta kontroll över sin data. Detta leder till effektivare processer och beslut - och därmed större intäkter.
– Vi erbjuder nyckelfärdiga digitala tvillingar för såväl smarta fastigheter som smarta fabriker, säger Anders Logg, vd på ReSpace.

Med sensorer som mäter verkliga förhållanden och kontinuerligt skickar data till ett simuleringsprogram skapas en digital version av en produkt eller process, en digital tvilling.

Konceptet har funnits länge, men gör nu sitt intåg på allvar på fastighetsmarknaden.

– Den digitala tvillingen är själva grunden, den centrala informationsbäraren, för att skapa smarta fastigheter eller fabriker, säger Anders Logg. 

Effektiv drift av smarta fastigheter
ReSpace lösning ReSpace Twin skapar automatiskt en digital tvilling av en fastighet baserad på kundens digitala data, och smälter samman 3D-data och sensordata till en Augmented Reality-upplevelse, som strömmas från ReSpace molntjänst till kundens smartphone. 

– Här kan kunden på ett enkelt och handfast sätt interagera med sin data på plats i 3D. Vår digitala tvilling möjliggör också för kunden att berika sin data med ny information och smidigt dela denna information med andra användare, säger Anders Logg.

Nu kan man mer överskådligt se hur fastigheten mår gällande parametrar som temperatur, luftkvalitet, ventilation och nyttjandegrad. Det reducerar kostnaderna för övervakning och drift.

Digitala tvillingar för smarta industriprocesser
ReSpace Twin kan också användas inom mer avancerade segment, som industri- och logistikanläggningar.

– Med hjälp av en handhållen digital tvilling kan man på ett enkelt sätt övervaka, planera och optimera avancerade industriprocesser, säger Anders Logg.
Genom att den digitala tvillingen görs tillgänglig för alla medarbetare i en vanlig smartphone öppnas helt nya möjligheter för insamling och delning av data.

– ReSpace har sitt ursprung i ledande forskning inom beräkningsmatematik, geometri, dataanalys, och maskininlärning och har en mycket stark teknisk position och kompetens. Vi kan skapa ett stort mervärde åt våra kunder, avslutar Anders Logg.

ReSpace grundades 2018 och bygger på forskning inom digitala tvillingar på Chalmers och Umeå universitet. 

För en presentation av vår verksamhet och tidigare projekt, se: www.respace.ai.

Kontakta oss på: info@respace.ai.

Martina Axéll, General Manager Unilin Nordic AB.

Nya generationens hållbara laminatgolv är här

Pergos Laminatgolv var världens första Svanenmärkta golv och dess HDF-skiva är dessutom gjort på 100 procent återvunnet trä. Golvet skapar en naturlig och hållbar inomhusmiljö, attraktiv oavsett om det placeras i hemmagymmet, matsalen eller storfamiljsköket.

Hållbarhet har alltid varit viktigt för golvföretaget Pergo, en del av Unilin. Redan på 1920-talet började Perstorp AB, Pergos ursprungliga moderbolag, se vikten av att begränsa hur biprodukter slängs och tänka på att hushålla med resurser.

– Vi är väldigt stolta över att med Pergo vara det första golvet av alla golv i världen som blev Svanenmärkt. För den nyfikna kan man se det genom att titta på Pergos Svanenmärkning som slutar på 001, säger Lena Dalling, Marknadschef Unilin Nordic AB.

Svanen går igenom och bedömer produkten utifrån ett livscykelperspektiv. Svanenmärkning innebär att produkten är ett bra miljöval.

– Den moderna konsumenten är otroligt miljömedveten och därför är det viktigt för oss att visa på att laminatgolv är ett både vackert och hållbart golvmaterial. Idag sker vår produktion till stor del i Belgien där vi via hållbar sjötransport fraktar golven till centrallagret i Göteborg. Fraktsättet minimerar vårt CO2-utsläpp och Göteborg är en central punkt i Norden att distribuera från, säger Martina Axéll, General Manager Unilin Nordic AB.

Laminatgolv som innehåller 100 procent återvunnet trä
I ett Pergo Laminatgolv är 100 procent av trät i HDF-skivan återvunnet från träindustrin, en biprodukt som annars skulle ha bränts. Pergo bearbetar dessa biprodukter och ger dem ett nytt liv i laminatgolvet som håller sig vackert över tid. Golvet har en garanti som sträcker sig över minst 20 år och är både underhållsfritt och enkelt att lägga. Tillsammans med ett slitstarkt ytskikt gör Pergos patenterade klicklösning dessutom golvet vattentåligt, så väl att även den annars så känsliga fogen är skyddad mot fukt.

– Spiller man på golvet behöver man inte vara orolig för att vatten tränger igenom fogarna och ger fuktskador på golvet. Vi har bra vattengarantier på grund av vår patenterade klickfog, vilket är en trygghet för vår kund, säger Martina.

När man tittar på Pergos senaste generation av laminatgolv, går det nästan inte att särskilja från parkettgolv. Det ser ut som och känns som ett trägolv, men med alla fördelar från laminatgolvet. Genom Pergos många patenterade lösningar både med avseende på prestanda och design, blir golven väldigt anpassningsbara till det uttryck man själv önskar av sitt golv.

 

Pergos historia sträcker sig tillbaka till 1977, när vi genom uppfinningen av laminatgolvet revolutionerade hela golvbranschen. Idén om laminatgolv dök upp vid en brainstormingsession med syfte att ta fram nya användningsområden för det laminat som tillverkades av kemikalieföretaget Perstorp. Sedan 1989 heter vårt varumärke Pergo - en akronym för Perstorp Golv.
Läs mer på www.pergogolv.se

Branschpionjären SBC – en hundraåring med siktet inställt på framtiden

Genom kontinuerlig innovation och stor målmedvetenhet har SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum sedan ett decennium varit ledande vad gäller att skapa bästa möjliga livskvalitet åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare över hela landet.
– Nu när vi fyller 100 år tar vi med oss de lärdomar vi fått genom åren och fortsätter vår resa med siktet inställt på framtiden, säger Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.

SBC erbjuder idag alla sorters tjänster, rådgivning och expertis som en bostadsrättsförening behöver. Vare sig det gäller ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar eller juridisk rådgivning finns kompetensen inom SBC – en bidragande faktor till att företaget idag är landets ledande oberoende fastighetsförvaltare enligt Emil Lundström.  

– Vi är specialister på det vi gör och erbjuder ett enkelt styrelsearbete och tryggt boende genom både en effektiv och proaktiv förvaltning, säger han.  

En branschpionjär som fortsätter att leverera
Emil berättar att SBCs vision är att skapa bättre livskvalitet för sina kunder genom långsiktig, medveten och hållbar fastighetsförvaltning. Företaget influerar även styrelser, leverantörer och partners till hållbara val. För att åstadkomma detta utvecklar SBC ständigt nya tjänster och startar samarbeten med företag som ligger i tiden.  

Två stora satsningar som gjorts är en uppdaterad kundportal och en ny marknadsledande räntetjänst som lanseras under hösten. 

– SBC såg ett behov och var branschpionjär med att tidigt lansera en multifunktionell kundportal för avtalskunder. I takt med ökad digitalisering och nya användarbehov ser vi en stor kundnytta att kunna göra vardagen och styrelsearbetet effektivare och roligare för alla våra nuvarande och kommande kunder, säger han.  

En annan satsning som lanseras under hösten är den unika möjligheten att få ränta på föreningens överskottlikviditet. Markus Pålsson som är affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, berättar att SBC skapat en innovativ open-banking-lösning för hantering av föreningens sparkonton. 

– Idag har svenska bostadsrättsföreningar över 35 miljarder kronor i överskottslikviditet placerade hos banker runt om i landet utan ränta. Detta beror delvis på de senaste årens räntenedgångar men även att många ofta upplever att det är komplicerat och osäkert att öppna ett placeringskonto, säger han.  

– Vi kan nu på ett enkelt och framförallt säkert och transparent sätt erbjuda en marknadsledande ränta och radikalt förbättra villkoren för våra kunder bekräftar Emil Lundström. 

Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.                                                                                Markus Pålsson, affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

Med hållbarhet och långsiktighet i fokus
SBC lägger stor vikt på att bidra till en positiv miljöpåverkan och samtidigt göra vardagen enklare för förvaltade bostadsrättsföreningar. Därför har de valt att starta samarbeten med innovativa och hållbarhetsinriktade företag som förser boende och förvaltare med digitala tjänster som underlättar detta.  

Några exempel är samarbetet med iBoxen, en ny infrastruktur som gör att upphämtning och retur av paket kan ske miljövänligt direkt utanför porten samt hållbara lösningar för föreningarnas avfallsåtervinning via partnern Ragn-Sells. Genom Zesec möjliggörs digitala lås, där mobilen blir din nyckel.  

– En bostadsfastighet är en långsiktig investering som bygger på att den i takt med tiden alltid är attraktiv för människor att leva i. Det är även viktigt att drift och skötsel utförs med metoder och material som inte påverkar miljö och människor negativt. Löpande drift och större investeringar ska vara långsiktigt relevanta med målet att öka fastighetens värde över tiden, avslutar Emil Lundström.  

SBC grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget tillhandahåller en kundportal samt utbildningar som till exempel styrelsecertifiering, tar varje år fram Sveriges Bostadsrättsrapport och är en aktiv röst i media. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 350 anställda. Bolaget omsatte år 2020, 478 mkr i koncernen. 

Läs mer om SBCs arbete här