Håkan Andersson fd fastighetschef, Kent Strömgren, fastighetschef och Lars Carlsson, teknisk förvaltare.

Gröna insatser och långsiktighet – så bidrar Probitas till det goda samhället 

Koncernen Probitas ägs av Immanuelskyrkan och har sedan 80-talet verkat i enlighet med värdeord som hederlighet, omtanke och långsiktighet. De senaste åren har värderingsarbetet breddats ytterligare och idag genomsyras verksamheten dessutom av ett viktigt hållbarhetsperspektiv – socialt såväl som klimatmässigt. 
– Vi vill vara en aktör för det goda samhället, säger Kent Strömgren, fastighetschef på Probitas. 

Immanuelskyrkan är en av Sveriges största frikyrkoförsamlingar med en stor musikverksamhet, människor från alla kontinenter och gudstjänst på svenska, engelska och koreanska. Delar av Immanuelskyrkans verksamhet finansieras av Probitas, vilket är en stor anledning till det långsiktiga perspektivet som löper som en röd tråd genom koncernen. 

– Vi har inget behov av att uppgradera och sälja för profit, viktigast är att kyrkan får tillbaka avkastning. Vi tänker långsiktigt, att det ska gagna oss över tid, säger Kent. 

– Långsiktigheten genomsyrar hela verksamheten, även hyresgästerna och de anställda. Här kommer den sociala hållbarheten in i bilden. Vi vill vara en arbetsplats man trivs på, där det finns en bra delaktighet och där man vill stanna kvar. Vi har egen personal hela vägen igenom: hantverkare, fastighetstekniker, projektledare – hela driften är våra anställda, säger Håkan Andersson, som har jobbat som fastighetschef på Probitas i många år och nu är redo för pensionen. 

Probitas ledningsgrupp med nya el-bilar. Samuel Borg, Vd & Koncernchef, Liselott Engelbertsson Administrativ chef/Cfo, Kent Strömgren fastighetschef

Gröna insatser i stort och smått
Probitaskoncernen består av fastighetsbolaget Probitas, Hotel Tegnérlunden, Immanuelskyrkans Vård som driver Löjtnantsgården, Immanuelskyrkans Förvaltning och Hotel Birger Jarl, som var det första hotellet i Stockholm med laddstolpar. Det är bara en av alla de gröna insatser som Probitas gjort genom åren. 

– De senaste åren har vi blivit mer och mer medvetna om vikten av hållbarhet i verksamheten. Såväl mindre insatser, som LED-belysning och återbruk, som större projekt, säger Lars Carlsson, ansvarig för teknisk förvaltning på Probitas. 

Ett av alla projekt är samarbetet med parkeringsbolaget Pair, till vilka de upplåter garagelokaler. Pairs affärsidé går ut på att man via en app bokar sin parkeringsplats så man slipper köra runt och leta. Tanken är att man ska spara tid och framför allt – att minska koldioxidutsläppen som oundvikligen läcker ut när man cirkulerar varv efter varv i jakten på en ledig parkeringsplats.  

Det gröna arbetet fortsätter långt fram i planeringen. Ett av alla kommande projekt är att bygga ett passivhus med 24 hyresrätter och solceller på taket.  

– Det är viktigt att hålla uppe balansen i infrastrukturen och se till att det finns hyresrätter kvar. Och om de är självförsörjande på förnybar el är det förstås en stor vinst även för miljön, säger Håkan. 

En bra bit på vägen mot hållbarhet
Att etablera en hållbar verksamhet tar tid men Probitas har kommit en bra bit på vägen. Nyligen har de bytt ut alla fossila tjänstebilar mot eldrivna sådana, och kraven på att hyresgästerna ska teckna gröna elavtal har skärpts. 

– Vi tror att många små projekt till slut kommer leda till en väldigt stor påverkan, avslutar Lars. 

Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av ca 90 000 kvm. Koncernen består av fem dotterbolag av vilka fyra stycken driver sina verksamheter i moderbolaget Probitas lokaler. Probitas AB ägs av Immanuelskyrkans församling vars diakonala projekt inom äldreomsorg är organiserat i ett icke vinstutdelande bolag, Löjtnantsgården, där vinsterna återinvesteras i verksamheten och därigenom är med och bygger det goda samhället. 

Läs mer på www.probitas.se