En ökad livskvalitet i fokus

Cyxone är ett biomedicinbolag med siktet inställt på att genomgripande förändra behandlingen av autoimmuna sjukdomar. Målet är att öka patienters livskvalitet och med två kliniska utvecklingsprogram inom multipel skleros (MS) respektive ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA) är bolaget närmare än någonsin förut.

För den som lever med en autoimmun sjukdom finns idag få effektiva behandlingsalternativ och dessa medför ofta allvarliga biverkningar. Det vill biomedicinbolaget Cyxone ändra på. I veckan ansökte de om att få inleda kliniska studier med sin MS-kandidat T20K och i nuläget förs diskussioner med kliniska utvecklingspartners inför en fas IIb-studie med RA-kandidaten Rabeximod.

Hoppas kunna bromsa sjukdomsförloppet
Givet myndigheternas godkännande väntas bolagets första kliniska studie med T20K att starta under andra kvartalet 2019. Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone, har höga förväntningar på kandidaten och dess framtida potential.

– Oss veterligen är T20K den enda MS-behandlingen som fokuserar på att behandla sjukdomen i ett tidigt stadium, säger Stenberg. Genom att ge T20K kort efter diagnos tror vi oss kunna mildra, eller kanske till och med helt förebygga, framtida MS-skov vilket avsevärt skulle höja livskvaliteten för de över 100 000 patienter som varje år diagnosticeras med MS.

”Till förmån för både patienten och sjukvårdsbudgeten”
Bolagets andra kandidat, Rabeximod i RA, är ett skonsammare alternativ till de biologiska läkemedel som annars måste användas för patienter som inte svarar på, eller har slutat svara på, sjukdomens initiala behandling. Kandidaten har redan visat goda resultat i en fas II-studie och Cyxone för i nuläget diskussioner med kliniska utvecklingspartners inför en fas IIb-studie som kan bekräfta detta resultat.

En tydlig vision
– Vi har en möjlighet att från grunden förbättra behandlingen av autoimmuna sjukdomar och arbetar hårt för att patienter ska kunna få uppleva en märkbart högre livskvalitet än vad som med dagens medel är möjligt, avslutar Stenberg. Då många stora läkemedelsbolag är etablerade inom autoimmuna sjukdomar så finns också möjligheten att fortsätta utvecklingen genom licenserings- och samarbetsavtal och jag är mycket positiv till de närmaste årens utveckling.

Presenteras av:

Cyxone verkar för att förbättra livskvaliteten för de med autoimmuna sjukdomar genom nya effektiva och säkra läkemedel. Utvecklingsportföljen består av T20K i MS, snart i klinisk fas I, och Rabeximod i RA, i klinisk fas II. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North (CYXO).

Läs mer här

Företrädesemission finansierar RhoVacs vidare utveckling av unikt cancerläkemedel

I juni 2019 genomför RhoVac en fullt garanterad företrädesemission, villkorat att extra årsstämman godkänner förslaget. Syftet är att under tre år finansiera bolagets verksamhet, inklusive en större klinisk studie på prostatacancer­patienter samt en mindre explorativ kombinationsstudie inom annan metastaserande cancerdiagnoser.

Utveckling av ett immunterapeutiskt läkemedel, som förhindrar eller begränsar bildandet av metastaser (dottertumörer) vid cancer, är RhoVacs fokus. Bolagets huvudkontor finns på Medicon Village i Lund och forskningen bedrivs sedan 2007 av forskare i världsklass vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark.

Finansierar IIb-studie
RhoVacs läkemedelskandidat, RV001, har genomgått preklinisk fas och klinisk fas I/II med mycket positiva resultat. En aspekt som särskiljer RhoVacs läkemedelskandidat från andra på marknaden är att RV001 riktas mot metastaser, oavsett cancerindikation. Det är ett intressant koncept då RV001 motverkar metastaser, som annars kan sätta sig i vitala organ.

– Om metastaser väl fått fäste är prognosen betydligt sämre för patienten. Det är därför detta är så viktigt, säger Anders Månsson nybliven vVD och affärsutvecklingschef på RhoVac.

Genom den villkorade företrädesemissionen tillförs RhoVac resurser för att bl a starta en klinisk fas IIb studie i prostatacancer i egen regi.

– Emissionen innebär att vi får full kostnadstäckning under de närmaste tre åren, som fas IIb projektet beräknas ta, inklusive ett års uppföljning. Det ger oss utrymme att förhandla med en licens­tagare eller förvärvare av projektet eller bolaget, utan att ha ryggen mot väggen finansieringsmässigt, säger Anders Månsson.

Immunterapi mot en specifik funktionalitet hos den metastaserande cancercellen
Även om det har gjorts framsteg inom cancerbehandling finns ett stort behov av ytterligare förbättringar. Prostatacancer kan till exempel, om den behandlas i tid, botas genom att kirurgiskt avlägsna prostatakörteln.

– Det finns dock inga garantier för att ingen spridning har skett vid operationstillfället. Under en viss tid efter behandling av modertumören kan patienten få prostatacancermetastaser, och det är i den situationen som man bör behandla före­byggande med vår läkemedelskandidat, säger Anders Månsson.”

Presenteras av:

Villkorat godkännande vid extra bolagsstämma den 29 maj 2019. Aktien handlas under tickern RHOVAC.

Teckningstid: 5 – 19 juni 2019

Teckningsrelation: 1:1

Teckningskurs: 19,00 SEK per ny aktie

Emissionsvolym: 180,9 MSEK (före emissionskostnader)

Aktier före emission: 9 523 551 aktier

Antal nya aktier: Högst 9 523 551 nya aktier

Läs mer här

Säkrar rena produkter med bred tjänsteportfölj

Arbetar ni inom medicinteknik, läkemedel eller något annat segment där kravet på renhet är extremt högt och där inga fel tillåts? Behöver era produkter monteras och packas i en sterilbarriär? Då är en kvalificerad leverantör av rena produkter, som Cenova, en avgörande partner.

Cenova är i grunden ett innovationsbolag. Fokus ligger på plast och renhet, på kvalitets­säkrade renhetsprocesser vid produktion med höga regulatoriska krav.

– Vi kan hjälpa till med hela kedjan. Från designlösning till produktion i hög volym, optimerad produktionsekonomi, packning och global distribution. Allt med grund i en renrumsklassad och kvalitetssäkrad miljö, berättar Johannes Kask, kvalitetschef.

Hårda regulatoriska krav
Det är viktigt att förstå vad som krävs för att i slutändan leverera en steril produkt. Att säkerställa att allt råmaterial, externt material, som ingår i processerna är garanterat rent är viktigt att ha kontroll på.

– Att möta och ställa om till nya regelverk är en stor utmaning för våra kunder. Det krävs ofta nya processer till exempel i form av nödvändig dokumentation, något som många producenter har svårt att på egen hand hantera, säger Johannes.

Krafttag för expansion
År 2025 ska Cenova omsätta 200 miljoner och organisationen rustar för tillväxt. Våren 2019 togs nya renrum i bruk och man projekterar för fler. Ytterligare krafttag för att säkra kvaliteten är att tillverka eget rent vatten och Cenova har investerat i en ny tvättanläggning för inkommande gods.

– Med eget vatten kan vi minska process­variationerna. Fler renrum gör oss flexibla för fler kunder, ger utrymme för nya maskiner och snabbare processer. Alla viktiga komponenter för att kunna växa, säger Johannes.

I linje med expanderingsplanen tittar man på att addera mervärden som lasermärkning och RFID, för att möjliggöra spårbarhet och märkning på artikelnivå.

– Till oss vänder man sig för att samarbeta med en kvalificerad leverantör av rena produkter. Vi levererar för att möta marknadens tuffaste regulatoriska krav, säger Johannes.

Presenteras av:

Cenova är ett innovationsbolag med mer än 45 års erfarenhet av att vara en kontraktstillverkare som tar hand om hela värdekedjan för att möta marknadens tuffa regulatoriska krav på produkters renhet. 

* Kärnprocesser: Sterilbarriärer, Formsprutning, Vakuumformning, Packning.

* Antal anställda: cirka 75 anställda + 25 bemanning 

* Omsättning: 121 MSEK (2018)

* Placering: Mjölby, vid E4:an, strategiskt läge för distribution

Läs mer här

Modelon söker drivna ingenjörstalanger för globala utmaningar

Modelon är ett globalt och snabbväxande mjukvarubolag som jobbar med tekniska beräkningar för avancerade produkter och system. Kompetensnivån är mycket hög och man är stolta över att bland kunderna hitta världsledande aktörer inom alltifrån Formel 1-stall, biltillverkare till flyg- och energiindustri. Bolaget står inför en kraftig tillväxtfas och söker enastående ingenjörstalanger som kan vara med och driva utvecklingen framåt. Med en ny molnbaserad produkt för systemsimulering tar Modelon ett framtidssprång.

Att kunna modellera, analysera och beräkna effekt, utfall och prestanda med en simuleringsmjukvara är en avgörande konkurrensfördel för bolag som utvecklar tekniska produkter, vare sig det handlar om elbilar, flygplan eller luftkonditioneringsanläggningar. Modelons lösningar gör det möjligt för kunder att uppnå effektivitet och prestandaökning i sina produkter med hjälp av datormodeller och omfattande datorsimuleringar som komplement och ersättning till mer traditionella utvecklingsmetoder.

– Våra lösningar används av kända och ledande teknikföretag till exempel som stöd för utveckling av och omställning till hållbar teknologi och energieffektivare produkter. Vi är stolta över att som relativt liten aktör vara världsledande inom vår nisch. Med ett fantastiskt gäng och femton år i ryggen lägger vi nu in ytterligare växlar för att förverkliga vår vision om att hjälpa våra kunder att skapa bättre produkter för framtiden, säger Magnus Gäfvert, VD.

Snabb tillväxt skapar karriärmöjligheter
Modelon utvecklar avancerad programvara och hanterar komplexa internationella kundprojekt. Här erbjuds medarbetarna utveckling i en utmanande, snabb, innovativ och modern miljö.

Magdalena Axelsson jobbar som projekt- och teknisk ledare och har under sina fyra år på bolaget jobbat i flera internationella kundprojekt med implementering av kundanpassade lösningar och verktygskedjor, samt expertsupport inom till exempel numerik.

– Jag har en civilingenjörsexamen i maskinteknik och jobbar med tekniskt utmanande uppgifter. Samtidigt som jobbet innebär komplexa kundprojekt finns möjlighet till personlig utveckling. Numerik är till exempel ett område jag lärt mig mycket inom här på Modelon. Det är en öppen och kollegial kultur här.

Att komma till Modelon direkt efter examen bäddar för en utmanande, bred och internationell karriär. Alexander Baldwin jobbar idag som mjukvaruingenjör, och har en bakgrund i spelutveckling och datavetenskap.

– Sedan jag började på Modelon för två år sedan har jag fått växa och ta ansvar i ett nytt team för front-end utveckling. Att ha varit med från början genom alla aspekter av att utveckla en ny produkt är väldigt spännande.

Modelon rekryterar enastående talanger – är du en av dem?
Modelon är ett globalt bolag som har kontor i USA, Tyskland, Japan, Indien och Sverige. I Sverige finns utöver huvudkontoret i Lund även kontor i Stockholm och Göteborg. På Modelon arbetar 85 personer globalt, bland andra webbutvecklare och ingenjörer inom data, matematik, fysik, elektro, mekanik och kemi. Bland kunderna finns internationella och ledande teknikbolag.

Vill du vara med och utveckla banbrytande teknologi tillsammans med kollegor som besitter stor teknisk kompetens på ett bolag som med höga ambitioner och kunskap konkurrerar med stora internationella bolag? Är du nyfiken, driven och proaktiv? Då ska du kika på karriärmöjligheterna hos Modelon.

Presenteras av:

Rexel hjälper företag med smarta och miljöanpassade energilösningar!

I en bransch som förändras i snabb takt är det viktigt att säkra både rätt kompetens och ett optimerat kunderbjudande. För att ligga i framkant har Rexel skapat en attraktiv miljö där medarbetarna tillsammans skapar förutsättningar för att bidra till en hållbar värld och framtid. Och för att skapa affärsnytta för både Rexel’s traditionella kund elfirman och slutkunder som fastighetsägare.

Rexel erbjuder material för elförsörjning i alla typer av byggnader och har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljöanpassade lösningar som energieffektiviserar Sverige. Bolaget har gjort en transformationsresa som bland annat innebär att man behövt ställa om och få in nya kompetenser.

Smart elförbrukning minskar klimat-påverkan
Rexel’s basaffär är att vara elgrossist. Men för att utveckla verksamheten i Sverige arbetar man aktivt för att utveckla spännande digitala helhetslösningar även för slutkunder som exempelvis fastighetsägare. Lösningar som gör dem, i det närmaste, självförsörjande med el.

– Det kan handla om lösningar som smarta hem där solceller och styrning av belysning och värme minskar elförbrukningen. Som det är nu förbrukas för mycket av vår jords resurser och om vi kan vara med och effektivisera användandet av el kan vi göra stor skillnad för klimatet, säger Anna Ryegård, HR Chef Försäljning.

Kompetensutveckling för bolaget framåt
Att satsa på medarbetarna är en viktig bidragande del till bolagets framgång och det genererar även en härlig bolagskultur. Det finns en lojalitet i bolaget, många stannar länge och gör intern karriär.

– En stark bidragande faktor till att man stannar länge hos oss är vårt klimat, det är högt i tak, prestigelöst och här har man möjlighet att faktiskt säga vad man tycker och komma med eventuella idéer för att tillsammans vara med och utveckla erbjudandet, säger Anna.

Rexel jobbar aktivt med ledarskaps och utbildningsprogram och det hålls individuella utvecklingssamtal flera gånger per år. Ett helt nytt trainee-program har lanserats och inför trainee-programmet gjordes ett gediget rekryteringsarbete för att ta in sju trainees som under ett år ska få rätt verktyg och utvecklas till att bli några av branschens bästa säljare. En unik satsning för att säkerställa rätt kompetens för framtiden.

Kulturresa och egen TV-sändning
Transformationen från att vara elgrossist till att bli Sveriges modernaste energiteknikdistributör innebär förändring. Förändringen påverkar medarbetarna och för att inkludera både ny och befintlig personal i bolagets resa har man startat en intern tidning och en egen live TV-sändning. Allt i syfte att skapa ett inkluderande och transparent företagsklimat med hög igenkänningsfaktor.

– Vår egen livesändning, i Skavlan-anda, lyfter fram solskenshistorier, status i projekt, medarbetare och spännande branschnyheter, berättar Anna. 

Presenteras av:

Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 26 länder med 27 000 anställda och 140 miljarder SEK i omsättning. Rexel Sverige har en stark position på marknaden med 27 % marknadsandelar. Vi är närmare 800 medarbetare på 62 platser och har en omsättning på ca 5,2 miljarder SEK (2018).

Läs mer här

Strålsäkerhetsområdet – en attraktiv sektor med stark samhällsnytta

Inom strålsäkerhetssektorn är karriärmöjligheterna många inom en mängd yrken och branscher i hela Sverige. Det menar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som har i uppdrag att bidra till kompetensförsörjningen på nationell nivå.

Ett av SSM:s mål är att det inom strålsäkerhetsområdet ska finnas en samordnad nationell kompetensförsörjning, med utbildningar som genererar kompetenta medarbetare inte bara till den egna myndigheten utan till alla relevanta aktörer i Sverige. Strålsäkerhetskompetens behövs exempelvis inom vården, på våra lärosäten, till ett antal myndigheter och inom industrin.

– Yrkesmöjligheterna inom strålsäkerhetssektorn är många i hela landet och utbildning öppnar för en karriär inom en mängd olika områden, säger Anna Alvestav, utredare på SSM.

Framtidsbranscher
Kärnkraften är ett exempel på en industri som behöver kompetens under lång tid framöver. Sex reaktorer i drift ger ett fortsatt behov av arbetskraft med hög och relevant kompetens – och detsamma gäller de reaktorer som ska avvecklas. Dessutom ska industrin uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet och bygga ut slutförvaret för rivningsavfall.

– Avvecklingen och uppförandet av slutförvaren är omfattande industriprojekt där industrin till stor del bryter ny mark, fortsätter Anna.

Tillsammans med driften av de kvarvarande reaktorerna ger det ett stort behov av strålskyddsfysiker, analytiker och driftstekniker inom industri- och processanläggning, material- och el-kunskap för att bara nämna några. Samtidigt är behovet kanske än större av strålskyddskunniga inom vården. Här handlar det främst om röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker.

Ytterligare karriärvägar
Den som utbildar sig inom strålsäkerhet kan också välja en forskarkarriär på universiteten. Att Sverige har starka forskargrupper ger forskningsresultat med hög kvalité som bidrar till ökad strålsäkerhet, samtidigt som utbildningarna förses med kunniga lärare. SSM verkar på flera sätt för att stärka relevanta forskningsmiljöer på svenska lärosäten, bland annat genom en egen forskningsbudget. Samtidigt hör SSM också till de arbetsgivare som anställer medarbetare med strålsäkerhetskompetens.

– Hos oss upplever många arbetet som meningsfullt inte minst för att vi bidrar med samhällsnytta, säger Anna.

Sammantaget betonar Anna återigen bredden:

– Vi vill visa vilka fantastiska möjligheter det finns för dem som söker sig till strålsäkerhetssektorn. Här finns många spännande utmaningar och karriärmöjligheter! 

Presenteras av:

Högt ställda mål hos Lidl driver arbetet mot ökad hållbarhet – och utvecklar medarbetarna

Livsmedelskedjan Lidl arbetar mot att bli branschledande inom hållbar utveckling. För att lyckas med det ges medarbetare stort ansvar och möjligheter att växa i sina roller.
– Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra alla delar av verksamheten, säger Mattias Tas, byggprojektledare inom Lidl.

Sedan den tyska livsmedelskedjan Lidl gjorde sitt inträde på den svenska marknaden 2003 har utvecklingen gått fort och i dag finns närmare 200  butiker. Samtidigt har arbetet mot ökat hållbarhet intensifierats.

Mattias Tas är byggprojektledare och arbetar med projektering av nya butiker. Som nykläckt civilingenjör från KTH, med inriktning mot energi och miljö, fick han arbeta med att vidareutveckla Lidls hållbarhetsarbete.

– Hos Lidl fick jag tidigt ansvar och möjlighet att utvecklas och använda mina nya kunskaper, säger han.

Bland det första han gjorde var att driva igenom beslutet att ta in ett externt certifieringssystem, BREEAM, inom miljö och hållbarhet.

– En mängd olika områden omfattas av certifieringen, bland annat energianvändningen, transporter till och från butiken och materialval. Allt som man kan tänka sig ingår i hållbarhetsambitionen, säger han.

I dag har tre Lidl-butiker uppfyllt samtliga punkter i kravspecificeringen – där Växjö vann pris som världens grönaste butik – och fler är på gång.

Minimera transporterna
Carl Ceder började som biträdande butikschef i en Lidl-butik i Säffle 2004. Efter ett avbrott för att studera till civilekonom i bland annat Tjeckien och på Irland, är han i dag logistikchef på Lidl. Tiden då han arbetade operativt skapade goda förutsättningar för utvecklingsarbete inom logistik.

– Jag driver utveckling både inom operativ drift – där vi fyller bättre på både bredden och höjden och planerar körningarna bättre – och flera innovativa projekt för hållbar logistik, till exempel ellastbilsprojektet. På det sättet har vi lyckats minska antalet transporter med elva per dag, förklarar han.

För det här arbetet har Lidl också vunnit flera logistikpriser, bland annat PostNords logistikpris.

Merparten av de varor som importeras till Sverige kommer med tåg. Men inom landet körs de ut till butik med lastbil.

– Hundra procent av lastbilsflottan går på klimatsmarta drivmedel, från biogas och  biodiesel till elhybrid. Snart hoppas vi kunna köra med el-lastbil, säger han.

Hos Lidl har Carl Ceder fått växa i sin roll.

–Jag får ta ansvar och ges möjlighet att prova nytt. Det utvecklar såväl mig som Lidl, säger han.

Spårbarhet av produkterna
Mathias Haake är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi och är i dag teamchef på inköp.

– Vi ställer höga krav på våra leverantörer och produkter – exempelvis våra EMV-produkter där vi använder oss av en tredje part för certifiering och säkerställning, säger han.

För honom är Lidl en organisation där medarbetarna får utvecklas med nya uppgifter och där det finns stora möjligheter testa något nytt. Han själv, Carl och Mattias är alla exempel på det.

– Man kan komma så långt som man själv vill, genom att byta mellan avdelningar eller testa att arbeta i ett annat land. Det finns fantastiska möjligheter på Lidl, säger han.

 

Presenteras av:

Eko och Krav-chark
Lidls ekologiska utbud har under det senaste året ökat med drygt 40 procent. Som första dagligvarukedja i Sverige lanserade vi en charkserie med enbart KRAV-märkt råvara.

Svinnbantning
Under hösten lanserade vi matsvinnskonceptet Ta Vara På. Konceptet innebär till exempel att vi prissänker varor med superkort datum med 30–90 procent (samma dag som bäst-före-datum) samt försäljning av frukt- och gröntlådor till kraftigt reducerat pris.

Världsunik certifiering för klimatneutrala byggnader
Lidls nya butik på Gotland är pilot för NollCO2, en ny världsunik certifiering för klimatneutrala byggnader, som utvecklas av Sweden Green Building Council.

Smart logistik
Lidl leder utvecklingen för effektiv logistik inom dagligvaruhandeln. Samtliga butiker runtom i landet får endast en leverans per butik och dag. Som första dagligvarukedja i Sverige har Lidl antagit utmaningen om fossilfria transporter 2025. 2017 tecknade Lidl avtal med Einride om test av självkörande lastbil – en milstolpe i resan mot framtidens transportsystem.

Läs mer här

 

Påbyggnader naturlig del av framtidens stadsbild

Allt fler människor vill bo och arbeta i städer, samtidigt som det saknas mark att bygga på. En lösning på problemet är att bygga på de befintliga husen på höjden – med stommar i trä. Då kan påbyggnaden göras hållbart, effektivt och med minimala ingrepp på den befintliga strukturen. Martinsons är ledande i Sverige inom påbyggnader i trä och har bland annat byggt nya våningar i jätteprojektet Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad och Kvarteret Hilton i Solna.

– Det är täta kvarter som kräver noggrann planering. Men vårt sätt att bygga med stommar i limträ och KL-trä skapar många fördelar, säger Daniel Wilded, produktchef på Martinsons.

–  Den främsta i själva byggprocessen är att våra stommar är lättare än de i betong och stål. Det gör att vi kan bygga på flera våningar utan att den befintliga konstruktionen behöver förstärkas. Dessutom kan vi använda mindre kranar och färre lastbilar på och kring byggplatsen, vilket underlättar för alla.

Påbyggnader är en växande affär för Martinsons, som genomfört projekt runt om i hela Sverige.

– Hållbarhetsaspekterna är också en allt viktigare del. Vi har tagit fram miljövarudeklarationer för våra byggdelar som visar att de lagrar ungefär 700 kilo koldioxid netto per kubikmeter. Eftersom alternativen i stål och betong ligger på flera hundra kilo i utsläpp för samma volym innebär det en substitutionseffekt på nästan ett ton koldioxid per kubikmeter.


Trikåfabriken Hammarby Sjöstad. Bild Fabege/Tengbom

Historiska kvarter utvecklas i Hammarby Sjöstad
Ett av Martinsons största påbyggnadsprojekt är de tidigare relativt orörda industrikvarter i Hammarby Sjöstad som nu utvecklas till moderna stadsdelar. På två av de fyra huskropparna har påbyggnader i KL-trä och limträ byggts, något som resulterat i totalt nio våningar. KL-träskivorna har dessutom en hög prefabriceringsgrad med urtag för fönster,något som effektiviserat montaget.

– Det handlade också mycket om att totalentreprenören Arcona hade en noggrann och smart byggprocess för projektet. Det krävs ett nära samarbete där vi tar vara på fördelarna som kan skapas längs vägen, säger Daniel Wilded.

Redan på ett tidigt stadium stod klart att beställaren Fabege ville ge byggnaden en tydlig miljöprofil i allt från materialval och energiförsörjning till vvs och styrfunktioner. Alla fönster i den befintliga byggnaden har ersatts och en del av energin genereras genom solpaneler på taket. Huset har nu också miljöcertifierats enligt Breeam.

– Den här typen av byggnader innebär alltid en del överraskningar och faktorer som inte går att påverka. Därför är vi väldigt nöjda att vi trots detta kan uppnå BREEAM Very good i projektet, sa projektchef Michael Lundblad från Fabege i ett pressmeddelande från Rockwool, som isolerat trästommen med stenull.


Kvarteret Hilton Solna. Bild Vasakronan/WhiteArkitekter

Hållbarhet centralt
Hållbarhet var även viktigt i påbyggnaden i Kvarteret Hilton i Frösunda, som byggts på en relativt liten tomt mellan två andra fastigheter, något som inneburit en hel del logistiska utmaningar för leveranser och byggnationer.

– Utmaningen låg i att få flödet att fungera. Men tack vare ett gott samarbete med både entreprenören Peab och med Vasakronan som är beställare gick det mesta att lösa, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons.

”Se till hela huset”
Även i mellanstora städer ökar trycket på bostäder centralt när människor rör sig från mindre samhällen och landsbygd till centralorterna. Ett exempel är Umeå där flera centrala kvarteret förtätats i samarbete mellan AR Bygg och Martinsons.

Anders Lindgren, vd och byggmästare för AR Bygg, har under sina år i branschen kommit fram till att totalekonomin för påbyggnader i trä blir bäst för såväl byggare, beställare och boende om påbyggnationen är del av ett helhetskoncept.

– När du bygger en påbyggnad är det viktigt att se till hela huset. Byggnadsställningar är exempelvis väldigt dyra och är en kostnad som tar lång tid att få igen. Passa därför på att byta fönster och utföra annat underhållsarbete samtidigt – det ger ett mer energieffektivt hus och minskar den totala kostnaden i längden, säger han.

Breddad kunskapsbas
För Martinsons del är påbyggnader en allt viktigare affär som företaget kommer att fortsätta utveckla. Därför är Martinsons en central del av det nystartade forskningsprojektet Timber on top, som drivs av Vinnova.

– Vi engagerar oss gärna i forskning inom olika delar av förädlingsprocessen och byggprocessen. Vi är övertygade om att marknaden kommer att växa när kunskaperna ökar och det är något som kommer att gynna hela byggsektorn, säger Daniel Wilded på Martinsons.

 
Glitne Umeå. Bild BIG

Presenteras av:

En boom för skolor i trä

Intresset för att bygga skolor och förskolor i trä har vuxit stort på senare år. Morö Backe skola i Skellefteå, en skola byggd i KL-trä och limträ från Martinsons, är ett av de senaste exemplen på hur klimathänsyn, en smidig byggprocess och inomhusmiljö fått beställarna att välja trä. Nu vallfärdar andra kommuner och beställare till Skellefteå för att se, lära och inspireras.
 

Att bygga just skolor innebär allt som oftast en balansgång mellan en begränsad budget och att samtidigt skapa en lärmiljö som är lika varm och välkomnande som trygg och inspirerande. På senare år har allt fler beställare därför börjat välja trä eftersom materialet lever upp till kraven på både kostnadseffektivitet och inbjudande inomhusmiljöer.

– Trä svarade mot beställarens, i det här fallet Skellefteå kommuns, krav på hållbarhet, energieffektivitet och kvalitet. Skolan har dessutom mycket synligt trä vilket bidrar till en både funktionell och vacker byggnad. Forskning visar att trämiljöer sänker stressnivåerna och ökar välbefinnandet och dessutom bidrar till en god ljudmiljö, något som är väldigt viktigt i en skola, säger Jesper Åkerlund, vd för Martinsons Byggsystem.

Det nya högstadiet på Morö Backe skola är byggt i direkt anslutning till en befintlig skolbyggnad och har gett skolan utrymme för ytterligare 200 elever. Den omfattar klassrum för sjuan, åttan och nian, idrottshall, skolbibliotek, kök och två matsalar för skolans totalt 700 elever. Skolans mittparti utgörs av en öppen aula som är öppen upp till taknocken.

Morö Backe skolans stomme utgörs av KL-trä och limträ. KL-träelementen levererades med hög prefabgrad som bidrog till en smidigare och snabbare byggprocess, något som var viktigt eftersom skolan byggdes i anslutning till en befintlig skolbyggnad med många barn. I leveransen ingick också Martinsons patenterade fackverkslösning där ett unikt sätt att ta vara på kapaciteten i alla ingående delar har förändrat krafterna som verkar på knutpunkterna.

– Metoden har inneburit att vi kan erbjuda större spännvidder och ökad flexibilitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Limträ och KL-trä har dessutom hög bärkraft i förhållande till den låga egenvikten, vilket gör det till ett flexibelt material som är smidigt att jobba med på byggplatsen, säger Jesper Åkerlund.

Mikael Anderson är projektchef på PEAB och arbetade med uppförandet av Morö Backe skola. Enligt honom är trä ett populärt material även bland byggarna på byggplatsen eftersom det är ett material som i stor utsträckning går att bearbeta med vanliga handverktyg och som kräver mindre kranar vilket underlättar på byggplatsen.

– Den främsta fördelen med trä är flexibiliteten. Trä är betydligt lättare att bearbeta på plats om man behöver åtgärda något fel. Det går att bearbeta betongen också men det tar betydligt längre tid och är svårare, säger Mikael Andersson.

Under vintern har Martinsons levererat material till ytterligare en skola.  Den här gången handlar det om en limträstomme till Hjortbergsskolan i Ljungby som ska stå klar 2020. Skolan ska rymma 385 elever från förskoleklass till sexan och Martinsons levererar också limträ till en idrottshall på skolområdet.  Lägg därtill en lång rad av idrottshallar, som IFU Arena i Uppsala och affärslokaler som gett Martinsons lång och gedigen erfarenhet och kunskap kring hur större projekt ska planeras och drivas.

– Vi jobbar ständigt med utvecklingen av vår organisation, våra arbetssätt och lösningar. Det har gett oss förutsättningar att hantera planering, produktion och konstruktionslösningar i riktigt stora projekt, säger Jesper Åkerlund.

När det gäller träbyggande har Norge alltid varit något av en föregångare. Innan intresset riktigt hade vaknat i Sverige levererade Martinsons KL-trä och limträ till ett flertal skolor i grannlandet. Redan 2012 levererade man limträstomme, pelare och balkar till en skola för över 500 barn i norska Bergen.  2013 levererade Martinsons pelare, balkar och KL-träskivor till Nord Österdal skole i Tynset, en skola som 2014 utsågs till Årets Träbyggnad i Norge – ett hederspris för byggnader som bidrar till att förnya och utveckla det allmänna byggskicket i Norge.

Det känns fantastiskt att även Sverige fått upp ögonen för såväl skolor som idrottshallar och andra offentliga byggnader i trä. Det är en utveckling som ger utdelning på många plan: från snabbare byggprocesser och bättre inomhusmiljöer till ett en betydligt mindre belastning på vårt klimat. Om Sverige ska nå målet om fossilfrihet till 2045 måste träbyggandet öka ännu mer, även i det offentliga rummet, säger Jesper Åkerlund.


Presenteras av: