PU sensor, en revolution inom vården av trycksår  

Trycksår är ett globalt problem som orsakar lidande hos patienter och kostar sjukvården stora summor. Man kan inte se på utsidan vem som har risk att drabbas. Forskningsbaserade PU sensor har tagit fram en banbrytande produkt och metod som gör att riskpersoner kan upptäckas tidigt. Detta skulle kunna hjälpa miljontals människor världen över.

I Sverige drabbas 14 procent av inlagda patienter av trycksår. Inom äldreomsorgen är det 6 procent som lider av problemet. Fram tills nu har det saknats en vetenskapligt baserad metod och teknik för att kunna kartlägga riskpersoner. Hälsoekonomiska studier visar att ett trycksår i genomsnitt kostar sjukvården svindlande 124 000 kronor.

– Det är sällan man stöter på ett så stort problem som inte haft någon lösning tidigare och det är förvånande att detta seglar under radarn idag. Många tror nog att det bara rör äldre, men trycksår drabbar även unga patienter, säger Johannes Walfridsson, vd för PU sensor.

Vikten av förebyggande insatser
Den subjektiva metod som idag används för riskbedömning inom vården är otillräcklig eftersom risken för trycksår inte kan ses på utsidan. Dagens bedömningar baseras enbart på yttre faktorer och har inte genomgått medicinsk prövning. PU sensor har genomgått medicinska prövningar och är CE-märkt.

– Dagens bedömningar för trycksårsprevention blir förståeligt många gånger fel. Utan objektiva fakta missas hälften av dem som sedan utvecklar trycksår, fortsätter Johannes.

Genom att tidigt upptäcka riskpersoner kan man sätta in proaktiva insatser som minskar belastningen på huden. Trycksår som förblir obehandlade kan orsaka djup skada ned till skelett, sena eller muskel och i värsta fall leda till döden.

Effektiv undersökning som räddar liv
PU sensor är den första produkten och metoden som objektivt undersöker och avgör vilka individer som har nedsatt ytligt blodflöde – mikrocirkulation – och därmed löper förhöjd risk att utveckla trycksår. PU sensor visar snabbt och smärtfritt korrekt riskgradering som enkelt kan läsas av på instrumentets skärm.

PU sensor gör att sjukvård, äldreomsorg och andra vårdgivare kan undersöka mikrocirkulationen hos patienten och därmed hitta vem som har förhöjd risk. På så vis kan rätt personer få tillgång till rätt preventiva metoder, lidande minskas och stora pengar och offentliga resurser sparas.

 

  • Bolaget grundat 2016 av professor Anna-Christina Ek och docent Margareta Lindgren 
  • Cirka 10 anställda 
  • PU sensor används i cirka 15 svenska kommuner och i fyra länder 

www.pusensor.se