Mäns våld mot kvinnor ser ut att öka: “En ny förståelse av könat våld behövs”

Mer än varannan kvinna uppger att hon i vuxen ålder utsatts för våld av en man, och det ser ut att ha blivit värre de senaste 20 åren. Det visar en omfattande studie gjord av Örebro universitet på uppdrag av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Den 16 november släpps den för allmänheten.
– Vi menar att en ny förståelse av våld behövs. En förståelse som lyfter våldets könade karaktär, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand.

År 2001 släpptes studien Slagen dam, vilken bland annat visade att 46 procent av alla kvinnor utsatts för våld av en man. Nu släpps den uppföljande studien Kvinnors trygghet, och siffran har stigit till 55 procent.  

– På 20 år har mäns våld mot kvinnor ökat ytterligare. Och våldet har konsekvenser, det påverkar kvinnors livskvalitet och rätt till fria liv, förklarar Jenny Westerstrand.

Ökning av sexuellt våld
Även det sexuella våldet har ökat de senaste 20 åren. Var fjärde kvinna uppger i studien att hon har erfarenhet av grövre sexuellt våld, som våldtäkt eller att en man har försökt tvinga henne till sexuell aktivitet eller att han fått henne att delta i en sexuell aktivitet fast hon visade att hon inte ville. 

– Unga kvinnors rapportering om sexuellt våld har ökat tydligt, och inte minst från relationer till pojkvänner. Mängden sexuellt våld och sexuella trakasserier som unga kvinnor rapporterar om är svårt att smälta, säger Jenny Westerstrand. 

Viktigt att förstå våldets omfattning och könade karaktär
Med studien Kvinnors trygghet vill Roks synliggöra våldet men också lyfta vikten av att samhället måste förstå våldets könade karaktär, erkänna våldets omfattning och giltiggöra dess konsekvenser för kvinnor.  

– Att växa upp till kvinna eller att leva med en man ska inte få vara så fyllt av våld, som vår studie visar att det faktiskt kan vara, säger hon och avslutar: 

– Vi tycker att man ska tillsätta en kommission som backar från reformivern på området och istället arbetar med hur vi ska förstå mäns våld mot kvinnor och hur vi ska förstå vårt samhälle. 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. I över 40 år har Roks arbetat med att tillvarata jourernas intressen och att stötta dem i deras viktiga arbete, men även att verka opinionsbildande och bidra till feministisk forskning. 

Läs mer här

Frågor som berör alla

Fördomar, förlegade attityder och okunskap är faktorer som DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – är övertygade om ligger till grund för att många fortfarande tvekar att anställa människor med nedsatt rörelseförmåga. Det vill förbundet ändra på.

DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Även om förbundets arbete fokuserar på personer med nedsatt rörelseförmåga, berör frågorna som behandlas alla.
– Vårt huvudfokus är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. En av våra viktigaste frågor handlar om arbetsmarknaden, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande.

I dag finns många insatser på plats och information för den som söker, och tack vare möjligheterna till exempelvis distansarbete och flexibla arbetstider är arbetsmarknaden mer inkluderande än någonsin, men ännu fattas det något. Rasmus betonar att det behövs fler initiativ från arbetsgivarna.
– Vi vill medverka till att fler arbetsgivare ser över sina rekryteringsprocesser och vågar anställa personer med funktionsnedsättning. Fler behöver få in en fot på arbetsmarknaden tidigare och ju fler arbetsgivare som vågar sätta bollen i rullning desto fler kommer att följa efter.

Lösningen heter kommunikation
Socionomen Annika Ödling arbetar på habiliteringscentrum i Lycksele och engagerad i DHR i Västerbotten. Engagemanget vaknade då hon efter en bilolycka insåg att de skyddsnät hon länge hade tagit för givna inte fanns där.
– Jag visste lite om förutsättningarna för människor med funktionsnedsättningar och blev förvånad över hur svårt det var att få den hjälp jag behövde, berättar hon.

Liksom Rasmus tror Annika att många känner sig lite oroliga för att de har fördomar kring människor med rörelsehinder.
– Lösningen här heter kommunikation – de chefer som har goda erfarenheter av att anställa rörelsehindrade borde dela med sig. Arbetsgivarna måste våga se förbi rörelsehinder och se kompetens! Först då kan vi komma över fördomar och ändra attityder vid rekrytering, avslutar hon.

Presenteras av: DHR

Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp, snarare ett tvärsnitt av alla som bor i Sverige. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med av oss av kunskap, erfarenheter och de lösningar vi ser finns. DHR deltar därför gärna i utvecklingen av samhället till det bättre för alla.

Läs mer om DHR:s arbete här

 

Människor som bär på ett bagage av hot och våld

Du bär ditt sovande barn i famnen en morgon på väg till Socialtjänsten. Några timmar därpå vaknar barnet och allt är förändrat; mysfilten i vardagsrummet, favoritläraren i skolan, bästa kompisen – borta. Även hoten och våldet, mardrömmen som var er verklighet. Vejbyhems Vård och Boende arbetar för att låta er andas ut, bearbeta och bygga en trygg framtid.

Våld och hot är en vardag som drabbar såväl kvinnor som män, barn och familjer. Överallt och varje dag. När det är frågan om liv eller död krävs det ibland att leva skyddad livet ut. Det innebär att man kanske behöver byta namn och flyttar långt bort ifrån personen som skadat dig.

– Människor bär på ett bagage av våld, straff, kontroll och hot vardagligen och helt plötsligt sätts de in i någon slags frihet och ska börja bearbeta, säger Malin Crona, Enhetschef på Vejbyhem.

Ge barnen en vardag
Vejbyhem riktar sig till de som behöver stöd eller skyddat boende, verksamheten lägger även extra fokus på barnperspektivet. Vissa barn har bevittnat våld och andra har själva har blivit våldsutsatta. Malin förklarar att det är viktigt att försöka ge dem en någorlunda normaliserad vardag.

– Börja skolan snarast och försök återgå till vanliga aktiviteter. Vissa behöver lugn och ro, andra behöver aktivera sig fysiskt.

Där man känner sig trygg
Med individanpassade insatser är Vejbyhems primära syfte att stötta klienter på uppdrag av landets socialtjänster. Målet är att klienten i skydd ska bli en självständig individ och flytta till en egen bostad där man kan leva tryggt, kan arbeta och barnen kan gå i skolan. Vejbyhem arbetar praktiskt och psykosocialt för att stötta, planera och ibland bära klientens bagage. Malin förklarar att vägarna sällan är raka och fortsätter:

– Den som har en skyddsplacering ska orka ta emot Socialtjänstens stöd, processa det som hänt och ta emot ny information för att ta sig vidare. Vi förstår att man kan känna sig hjälplös, rädd och kanske är helt slutkörd i sin livssituation, vi finns här för er.

Klicka här för mer information om Vejbyhem

Presenteras av:

Kontakta din närmsta Socialtjänst eller sociala jouren i din kommun om du är utsatt för hot och våld. Som myndighet kan du vända dig till oss för placering i skydd gällande klienter. Vi arbetar även med andra målgrupper i behov av stöd. Jobbar du på en myndighet och har frågor når du oss på: 010 7060350.

Karriär och välmående i fokus

Personlig utveckling och karriärmöjligheter kombinerat med sund balans mellan arbete och fritid – det är syftet med våra fyra fokusområden för välmående medarbetare som presterar på topp. Vi bad Philip och Julie ge sin syn på hur dessa fokusområden gör skillnad i arbetslivet hos oss på OKQ8 Scandinavia.

Rätt inställning ger stora möjligheter
– Jag började som trainee och har under årens lopp jobbat inom olika avdelningar, bolag och roller, säger Julie. Idag är jag VD för OKQ8 Bank och sitter i koncernledningen, så det har varit en spännande resa.

– Och jag började som HR-specialist för åtta år sedan. När jag först kom hit fick jag bilden av att många varit anställda länge – och nu är jag en av dem, skrattar Philip. Trivsel och stimulerande arbetsuppgifter gör att att man gärna stannar kvar, menar han:

– Jag har fått fortsätta utvecklas, bland annat genom interna och externa utbildningsprogram. När jag sökte tjänsten Business Developer valde man att väga in min potential och förmåga mer än konkret erfarenhet. Jag lyckades få ett jobb som jag på förhand trodde var omöjligt för en personalvetare, säger han och Julie instämmer:

– Ja, det är så det fungerar här. Visar du ambition, driv och levererar resultat är möjligheterna nästintill obegränsade.

Utrymme för både karriär och privatliv
– För min del har företagets fyra fokusområden gjort det möjligt att kombinera karriär med ett aktivt familjeliv, säger Julie och Philip instämmer:

– Ja, det underlättar att vid behov kunna arbeta hemma, delta genom videomöten och förskjuta arbetstiden för att hämta barn.

– Man är också generösa när det gäller att släppa fram medarbetare, säger Julie. Som ledare känner jag att företaget uppmuntrar till att våga fatta beslut och delegera ansvar. Man har en tilltro till anställdas potential som gagnar personlig utveckling. Philip nickar igenkännande:

– Jag kan bara hålla med. Fokus på ledarskap,kompetensutveckling och worklife balance är centralt för att vara en attraktiv arbetsgivare idag.

Mot en hållbar framtid
OKQ8 Scandinavias betydande fokus på hållbarhet är ytterligare en anledning till att de båda trivs så bra med sina jobb. Philip säger:

– Vi verkar i en spännande bransch med intressanta utmaningar och har ett stort ansvar för utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Jag ser fram emot att vara med och bygga upp nya fossiloberoende affärer som skapar värde för både kunder och samhälle.

4 fokusområden för ett arbetsliv i balans
- Modiga ledare:  En kultur där ledare vågar fatta beslut, delegera ansvar och har tillit till sina kollegor.
- Familj och fritid: Möjlighet till ett liv där familj och aktiv fri- tid kan kombineras med arbete och karriär.
- Flexibelt  arbetsliv:  Flexibla i tanke, handling och rörelse.
- Utveckling och talang: Vi ska utvecklas inom den egna kompetensen, men även våga prova något nytt.

Kort om OKQ8 Scandinavia
- Skandinaviens största drivmedelsbolag
- Ca 1 000 servicestationer i Sverige och Danmark
- Omsätter 23,1 miljarder SEK och 4,1 miljarder DKK
- Ca 5 000 medarbetare i Sverige och Danmark
- Könsfördelning medarbetare:  51% kvinnor, 49% män
- Könsfördelning på chefsnivå: 47% kvinnor, 53% män

Läs mer på: OKQ8.se/jobb

Katrin Bjärnebrand och Angelica Strand på Acando.

”Vi behöver mångfald för att maximera vår kreativitet och effektivitet”

På konsultföretaget Acando vill man bygga kreativa och effektiva team, och att skapa mångfald och ha högt i tak är en viktig förutsättning.
– Ska man bryta invanda normer gäller det att jobba på bred front inom olika delar av bolaget och i branschen som helhet, säger Katrin Bjärnebrand, som leder Acandos mångfaldsinitiativ Acando Diversity Challenge.

Acando stödjer företag och offentliga verksamheter med bland annat förändringsledning, strategi, digital utveckling och affärssystemsimplementering.
– Den löpande kompetensutvecklingen av våra konsulter är självklart viktig för att vi ska kunna leverera så bra som möjligt, men det är minst lika viktigt att vi jobbar med hur vi gör saker, som till exempel hur vi bygger effektiva team, säger Angelica Strand, Head of Talent Aquisition på Acando.

Undersökningar visar att mångfald och en tillåtande kultur bidrar till effektivitet och kreativitet. Utöver arbetet med att säkerställa att bolagets värderingar – mod, empati och tydlighet – genomsyrar det dagliga samarbetet, jobbar man därför aktivt med att öka mångfalden i organisationen.
– Det är viktigt att ledningen är involverad och att sätta tydliga, gemensamma mål för bolaget som helhet. Bland annat har vi som målsättning att ha en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor på alla ledande befattningar år 2020. Men vi har också sett kraften i att låta idéer födas ute i verksamheten, och att skapa förutsättningar för att låta dessa förverkligas, säger Katrin Bjärnebrand, ansvarig för mångfaldsinitiativet Acando Diversity Challenge.

De flesta av Acandos mångfaldsinitiativ drivs av eldsjälar i organisationen med stöd från bolaget. Till exempel var det en av Acandos trainee-kullar som drog igång Acando New Start, ett praktikprogram för nyanlända. Hittills har det lett till sex anställningar.
– Acando New Start har verkligen berikat Acando med nya perspektiv, säger Angelica Strand.

Det behövs fler kvinnor i teknikbranschen
När det gäller könsfördelningen på bolaget så har man en bit kvar till målet, men är nöjd med att ha uppnått en 40/60-fördelning bland nyrekryteringarna under 2018. 

Man har sett över och utvärderat rekryteringsprocessen och infört flera förändringar. En är att både en man och en kvinna alltid ska medverka vid alla intervjuer.
– Att prata öppet kring problematiken med omedvetna fördomar, våga utmana varandra och att skapa en ödmjukhet inför att vi alla i någon mån styrs av förutfattade meningar, är grundläggande för att kunna skapa en förändring, säger Katrin Bjärnebrand.

En av de stora utmaningarna när det gäller just könsfördelningen är bristen på kvinnor inom teknikbranschen som helhet.
– Vi vill göra det vi kan för att skapa en förändring, och det är viktigt att vi engagerar oss i frågan även utanför Acandos dörrar, säger Angelica Strand.   

Utöver att delta och sponsra evenemang som ämnar inspirera unga tjejer att välja teknikutbildningar, har man också ett eget kvinnligt nätverk för teknikstudenter, Female Acceleration Program, och ett för yrkesarbetande kvinnor, #KnowHer.
– Vi är vana vid att arbeta med förändringsprojekt med en start och ett slut, men mångfald, jämställdhet och en kultur med högt i tak är något man måste jobba med kontinuerligt. Forum för dialoger och diskussioner är avgörande, avslutar Katrin Bjärnebrand.

Acando har 2100 anställda konsulter i fem länder. Med lika delar teknisk spetskompetens, och insikt i mänskliga beteenden och behov - innoverar, effektiviserar och mobiliserar Acando organisationer till hållbar förändring.

Läs mer på www.acando.se

Är du intresserad av vårt kvinnliga nätverk #KnowHer? Kontakta angelica.strand@acando.se

 

”Domaryrket rymmer många dimensioner”

Domaryrket har förändrats de senaste decennierna och blivit mer komplext – men också roligare.

Det menar Nicklas Söderberg, domare och chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt.

Sveriges domstolar utgör en av samhällets hörnpelare. Arbetet som domare innebär att man löser tvister och dömer i olika typer av mål.

– Jag känner att jag gör nytta genom att ge svar på frågor och lösa problem, säger domaren Nicklas Söderberg.

Det följer av grundlagen att ingen får påverka domarens bedömningar i enskilda mål. Enligt Nicklas Söderberg finns en tydlig yrkesstolthet knuten till domaryrket. Han menar också att det är mer mångfacetterat än tidigare.

– Det räcker inte att vara en skicklig jurist. Det handlar lika mycket om att kunna möta människor, uttrycka sig begripligt och skapa trygghet i domstolen, säger han.

Det finns andra vägar in i yrket än genom den traditionella domarutbildningen. Har man till exempel jobbat som advokat eller åklagare kan man söka tjänst som domare.

Före domarutbildningen arbetade Nicklas Söderberg på en affärsjuridisk advokatbyrå.

– För mig finns en tillfredställelse i att inte jobba ur ett partsperspektiv eller behöva fundera över frågor som om klienten har råd att betala för mitt arbete. Men jag har som domare haft stor nytta av min tid på advokatbyrå. 

 

Domarnämnden har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Läs mer här

 

Därför satsar Systembolaget på mångfald

För Systembolaget är ett aktivt mångfalds- och inkluderingsarbete en självklarhet. Hela verksamheten, från strategi till butiksarbete, ska genomsyras av dessa perspektiv. – Vi vill spegla samhället runt omkring oss, säger Tobias Frohm, HR-direktör på Systembolaget.

Hos Systembolaget ska alla känna sig välkomna oavsett kön, sexuell tillhörighet, ursprung eller  funktionsnedsättning. Genom att rekrytera brett vill Systembolaget få in kompetens från olika samhällsgrupper och öka igenkänningen hos kunderna. På grund av sitt monopol blir detta arbete extra viktigt, menar Tobias Frohm.

  Då våra kunder inte kan välja bort oss och gå till en konkurrent har vi ett väldigt stort ansvar gentemot dem. Vi måste arbeta för inkludering och mångfald, vilket även är en stor del i vårt arbete för social hållbarhet.

Ska rekrytera objektivt

Mångfaldsperspektivet finns med i rekryteringsprocessen där personal får stöttning och verktyg för att rekrytera objektivt. Systembolaget tar även fram specifik statistik för hur de speglar mångfalden inom olika delar av landet och utformar riktade insatser för butiker. Utöver detta håller de kontinuerlig dialog med medarbetare om fördomar och hur man hanterar dem.

– Nyckeln vid rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv är att veta vad man söker och inte låta sig störas av subjektiva intryck och fördomar. Det är något man kan behöva hjälp med. Systembolaget ska finnas för alla i Sverige och vi behöver utvecklas i takt med samhället, säger Anne Gillemo, HR-utvecklare på Systembolaget.

Flera vinster för personal och kunder

Ute i butik ses vinsterna med mångfald både hos personalen och kunderna. Det menar Kenneth Kyobe som är en av Systembolagets butikschefer. Det handlar om allt från ökad kreativitet i personalgruppen, till att kunna ge bättre dryckesrekommendationer till utländska maträtter. Genom att butiksmedarbetarna har flaggor på sina namnbrickor kan kunderna enkelt hitta någon som talar deras språk, eller som tecknar.

– När döva kunder möter någon som de kan kommunicera med ser man hur mycket det betyder för dem att bli bemötta som andra kunder. Det visar att vi är rätt ute. Att ha stor språklig kompetens underlättar även för oss när det handlar om att bemöta olika kulturskillnader, då exempelvis lagar gällande alkoholköp blir enklare att förmedla till kunder på deras egna språk, förklarar Kenneth Kyobe.

Gillar man att jobba med kundmöten samtidigt som man vill vara i en organisation med ett större syfte, kan Systembolaget vara rätt ställe menar Tobias Frohm, och avslutar; 

– Oavsett om du är ute i butik eller på ett kontor, kommer du få arbeta med att göra våra kundmöten bättre. Hos oss får du vara del av ett samhällsuppdrag som bidrar till ett bättre samhälle.

Läs mer om Systembolaget här 

Kort om Systembolaget

Anställda: 5 810, minst tre i varje kommun 

Butiker och ombud: 443 butiker och drygt 470 ombud, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder

Läs mer på systembolaget.se 

Så arbetar Cederquist för en mer jämställd organisation

Advokatfirman Cederquist vill gå i bräschen för en mer jämställd bransch. Byrån är idag tydligt värderingsstyrd och bäst i klassen på området. Bakom detta ligger långsiktiga insatser och ett väletablerat systematiskt värderingsarbete.

Advokatbranschen ligger jämförelsevis långt efter när det kommer till jämställdhet och representativa arbetsplatser. Men advokatfirman Cederquist vet att någon måste gå först om man vill göra skillnad. Därför har man i drygt tio års tid arbetat systematiskt med att skapa en så modern organisation som möjligt där jämställdhet varit ett område som legat i fokus. Målet har varit att kunna erbjuda en diversifierad arbetsplats och ett bättre kunderbjudande.

– Vår bransch bygger på intellektuellt kapital och vi behöver en jämn fördelning av män och kvinnor som mår bra och har olika bakgrund för att skapa en dynamisk och innovativ arbetsplats. Vi har under lång tid arbetat systematiskt med bland annat jämställdhet och omedvetna fördomar och har gjort mycket för att öppna upp för dialog runt frågan i organisationen, säger Tone Myhre-Jensen, vd på Cederquist.

– Ett tydligt initiativ består av en omstrukturerad föräldraersättning som innebär att man, för att få föräldraersättning från Cederquist, behöver vara hemma minst 6 månader och man får som mest ersättning i 9 månader. Ett initiativ för att uppmuntra killar och tjejer att dela mer lika på föräldraledigheten. Den förändringen tillsammans med en stor flexibilitet och förståelse i organisationen tycker jag gör skillnad på riktigt säger Magnus Staaf, Senior Associate  på Cederquist.

Målet är en verksamhet där alla medarbetare ges lika möjligheter att göra karriär, trivas på jobbet och nå sin fulla potential på ett hållbart sätt.

Läs mer om Cederquist här

Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden med 160 medarbetare samlade på ett kontor i centrala Stockholm. Vi agerar både på en svensk och internationell marknad och erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden.

Läs mer på cederquist.se

Möjligheten att leda och coacha juniora lockar den kvinnliga målgruppen

För att kunna vara konkurrenskraftig i en digital värld med en diversifierad marknad, måste IT-branschen gå ifrån sin homogena norm. För konsultbolaget Digitalent har deras fokus på att bygga upp sina medarbetare till ledare och coacher varit nyckeln för att nå en bred publik. På 1,5 år har bolaget gått från fem till 42 anställda, varav 46 procent kvinnor. 

Digitalents affärsmodell går ut på att skapa agila utvecklingsteam med en blandning av seniora utvecklare och nyexaminerade juniorer. De seniora konsulterna finns inom Digitalent och juniorerna hittar de genom systerbolagen Academy och Academic Work. 

-Ute hos kund bedriver vi projekt i teknisk framkant. De juniora konsulternas inlärningskurva blir extremt brant genom att de konstant ställs inför nya utmaningar men alltid har stöd och coachning från sina seniora mentorer. Efter genomfört projekt har kunden möjlighet att rekrytera över de juniora konsulterna till den egna verksamheten, förklarar Lina Ullman som tillsammans med Jonatan Lidström är bolagets grundare och VD.

Jämställdhet som tillväxtmotor 

Under det senaste året har Digitalent vuxit kraftigt, hela tiden med siktet inställt på en jämn könsfördelning. I en bransch som vanligtvis har svårt att nå ut till kvinnor, attribuerar de framgången till flera faktorer. Dels ett i grunden jämställt ledarskap med en kvinna och man som delar på VD-rollen, men också flera kvinnor på ledande strategiska och tekniska postioner. Ett delat ledarskap föll sig naturligt i och med Digitalents vision om en jämn könsfördelning berättar Jonatan. Genom att ta visionen genom hela företaget hoppas de ses som goda förebilder inom IT-branschen. 

Men det handlar också om en kompetensbaserad rekryteringsmetod som fokuserar på konkreta erfarenheter och kompetenser som faktiskt påverkar arbetsprestationen. Metoden bidrar till mer objektiv bedömning och minskar riskerna för att låta fördomar styra besluten i deras rekryteringar.

– Grundutmaningen ligger i att vi befinner oss i en bransch som länge saknat kvinnliga förebilder. Det gör att färre kvinnor väljer teknikrelaterade utbildningar och yrken men också att kvinnor i branschen generellt har ett lägre självförtroende, säger Lina Ullman och Jonatan Lidström fortsätter;

– Det måste vi vara medvetna om i vår rekryteringsprocess. Genom att enbart bedöma kompetenser som vi anser är viktiga i yrkesrollen, gynnar vi annars diskriminerade målgrupper. Målgrupper som vid mer ostrukturerade rekryteringsmetoder riskerar att falla bort på traditionella fördomar om vad som krävs för att bli en framgångsrik IT-konsult. Hög teknisk kompetens i kombination med empati och ansvarsfullhet är de egenskaperna som vi utvärderar, då de skapar högst värde i vår affär. 

Ska bli en samlingsplats för digital talang

Med en stor koncern som Academic Work i ryggen, och ett ledarskap som grundar sig på empati och engagemang, siktar Digitalent mot det stora målet; att skapa en global samlingsplats för digital talang.

– Vårt riktmärke är att skapa världens bästa arbetsplats för omtänksamma, digitala stjärnor. Vi ska vara en stor familj med en blandning av bakgrunder som bygger långsiktig kompetens och skapar häftiga produkter tillsammans, avslutar Jonatan Lidström.

Läs mer på digitalent.se 

Grundades: 2017

Omsättning: 27 msek för 2018

Könsfördelning: 42 anställda varav 46% kvinnor

VD: Lina Ullman och Jonatan Lidström

Sponsrar organisationerna Women In Tech (WIT) och Hello World, anordnar Kodkollo och driver ett eget kvinnligt nätverk, WITH Community. 

Satsningar närmaste tre åren är att expandera i Sverige och i Europa.
Digitalent tillhör AW-koncernens innovationshub AWX

Läs mer på digitalent.se 

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun vill bryta tvåkönsnormen med HBTQ-certifiering

De vill signalera att ett inkluderande synsätt är viktigt.  Därför är utbildningskontoret i Sollentuna kommun sedan 2018 HBTQ-certifierat. – Vårt kontor är det kontor i kommunen som flest medborgare möter och vi måste kunna bemöta alla på ett välkomnande sätt, säger Cornelia Schroeder Lundberg, utbildningskontorets ekonomichef.

Beslutet att HBTQ-certifiera utbildningskontoret togs under hösten 2017. Det var när Skolchefen höll dialog med elevråden i kommunens skolor med fokus på Metoodebatten, som frågan aktualiserades.  

–Vi i ledningsgruppen har alltid tyckt att normkritiskt arbete varit viktigt, men nu kändes frågan än mer angelägen och vi ville göra skillnad, säger Linda Ekstrand, Utbildningskontorets förvaltningschef och fortsätter;

–  Vi ville stärka vår kompetens inom normkritiskt förhållningssätt så att vi kan bemöta alla typer av människor inkluderande. Genom att vi som kontor certifierar oss signalerar det att detta är ett prioriterat arbete gentemot de vi samverkar med, elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Vill göra skillnad i samhället

För att få certifieringen har utbildningskontoret genomgått en utbildning hos RFSL, fyra gånger under ett år. Där har de fått lära sig om aktuell lagstiftning, normkritiskt arbetssätt, diskuterat fördomar, och ökat sin kunskap kring HBTQ-frågor. De har även tagit fram en handlingsplan för det framtida arbetet.

– Vi ser till exempel över våra styrdokument och vår interna och externa kommunikation. Vi vill även få in HBTQ-perspektiv i vår arbetsmiljö för att säkerställa att alla känner sig inkluderade. Vid nyrekrytering ska HBTQ-tänket finnas med, både för att skapa kontinuitet men även för att kunna göra bättre rekryteringar där fler känner sig välkomna, säger Cornelia Schroeder Lundberg

I ett samhälle uppbyggt runt tvåkönsnormen hoppas Utbildningskontoret kunna göra skillnad.

– Genom ett normkritiskt förhållningssätt vill vi arbeta för mångfald och tolerans. Vi vill signalera att vi alla är lika mycket värda oavsett hur vi identifierar oss eller vem vi älskar, avslutar Linda Ekstrand.

Läs mer här 

Utbildningskontorets mål med HBTQ-certifiering

  • Alla medarbetare och besökare känner sig inkluderade utifrån könsidentitet, könsuttryck och sexualitet
  • All kommunikation genomsyras av neutrala formuleringar och uttryck 
  • All personal bemöter alla utifrån ett normkritiskt förhållningssätt

Läs mer på Sollentuna kommuns webb