Johan Lindström, utbildningsansvarig på Advania Skolpartner.

Med fortbildning som drivkraft 

Fortbildning för lärare är helt centralt för att kunna ge elever rätt förutsättningar i dagens digitala samhälle, men tyvärr är det ofta även det första som prioriteras bort vid nedskärningar. Med sin nya satsning vill Advania vara en drivande kraft i att vända denna utveckling. – Vi erbjuder ett 30-tal workshops gratis till skolor och kommuner, säger Johan Lindström, utbildningsansvarig på Advania Skolpartner. 

Advania Skolpartner arbetar med att utveckla skolan i Sverige genom att höja pedagogernas kompetensDe ser en trend i att skolor köper in teknisk utrustning till lärare och elever men inte prioriterar fortbildning för lärarna, vilket innebär en stor risk att inte få maximal utdelning på de investeringar som görs. Ett stort fokus ligger därför på att vara en partner som tillsammans med skolorna skapar bästa möjliga förutsättningar för lärare och elever, samt att bredda bilden av hur fortbildning av lärare går till. 

Kostnadsfria workshops
Bland de insatser som Advania Skolpartner hittills gjort finns bland annat kostnadsfria digitala heldagsevent för lärare, och under mars månad arrangerades för första gången en digital mässa för pedagoger och lärare i både förskolor och skolor. 

– Fördelen med att göra mässan digital är att all personal på en skola får möjlighet att delta till samma kostnad som normalt sett gäller för en till två representanter. Det blir väldigt mycket mer för pengarna, säger Johan. 

Nu är det dock fullt fokus på nästa satsning – ett 30-tal helt kostnadsfria workshops  för skolor och kommuner. All pedagogik stödjer sig på modern teknik och i utbildningskatalogen finns kurser i ämnen som film i undervisningen, programmering, källkritik och mycket mer. 

– I och med pandemin och all hemundervisning den burit med sig, behöver lärare fortbildas mer än någonsin men utvecklingen har snarare gått åt motsatt håll, med nedskärningar inom allt som har med fortbildning att göra. Vi vill vara en drivande kraft i att vända denna utveckling – för elevernas skull, avslutar Johan. 

Advania Skolpartner är ett affärsområde inom Advania Sverige AB, som utvecklar skolan genom att höja kompetensen hos de som jobbar på skolor och förskolor. Advania Skolpartner ger på så vis eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle och hjälper till att utveckla Sveriges viktigaste rum.

Läs mer om Advania Skolpartner