Digitala produkter får eleverna att tidigt utveckla ett intresse för programmering

Med smarta produkter från Staples Sweden får barn och ungdomar möjlighet att genom lek och experimentlusta tidigt lära sig programmering. Digitala produkter som utvecklar intresset samtidigt som de underlättar för lärare och förskolepersonal i undervisningen.

I dagens förändrade digitala samhälle tillkommer nya krav på kunskap när våra elever lämnar skolan och ska ut i arbetslivet. Att tidigt få in programmering i undervisningen är viktigt för att barn och ungdomar i dagens skolor och förskolor ska kunna möta de nya krav på kunskap om konstruktion och programmering som arbetsmarknaden kommer att ställa i framtiden.

– Våra produkter är framtagna för att väcka barn och ungdomars nyfikenhet via interaktivt lärande. Att ge dem ett ökat intresse för programmering och en kunskap som de kommer att ha nytta av både i vardags- och arbetslivet framöver. Genom att introducera robotar i undervisningen får eleverna också tidigt en större förståelse för det arbete som ligger bakom i form av programmering, säger Pernilla Svensson, kategorichef skola och förskola på Staples.

Produkterna i Staples lösningsorienterade sortiment går att använda på flera olika sätt, vilket gör att en och samma produkt kan användas till olika åldersgrupper. Det ger en ökad kostnadseffektivitet för skola och förskola. 

– Vi har tagit fram ett brett produktutbud som hjälper lärare och förskolepersonal att arbeta med programmering tillsammans med ungdomar och barn. Smarta och roliga digitala produkter som också är ämnesöverskridande vilket gör det lättare att få in dem i undervisningen, berättar Pernilla.

Presenteras av: Staples Sweden

staplesnetshop.se och i vår stora katalog hittar du alla hjälpmedel du behöver för ett lyckat skolarbete. Där finns också vårt sortiment av produkter som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav på giftminimering i förskolan. Som Stapleskund ska du alltid vara trygg med att vi ligger i framkant av utvecklingen och ger dig de bästa produkterna för att lyckas med ditt jobb. Läs mer om Staples på staplesadvantage.se eller kontakta oss på kundtjanst@staples-solutions.com eller 033-20 65 50.

Läs mer här

 

Fotograf: Daniel Ivarsson

Så kan skolan bli bättre på att inkludera alla – oavsett funktion

Med en arbetsmarknad som ställer höga krav på utbildning är det viktigt att skolan är anpassad och tillgänglig för alla – också för trivseln och delaktighetens skull. Förbundet Unga Rörelsehindrade belyser nu vikten av en inkluderande skola för både lärare och elever.

Skolan ska vara en plats för alla som tillåter och uppmuntrar att vi fungerar olika. Detta menar Ebba Johansson, talesperson i utbildningsfrågor i Förbundet Unga Rörelsehindrade och till vardags lärare i grundskolan.

– Både lärare och elever måste känna sig välkomna som en självklar del i Sveriges skolor – oavsett funktion. För att möjliggöra det krävs flexibilitet och förutsättningar för både fysisk och psykisk tillgänglighet.

I praktiken innebär det en skola där varje enskild individs behov är i fokus. Det kan handla om digitala verktyg som redan idag finns tillgängliga för att underlätta skrivande och redovisning. Även rent fysiska förutsättningar; att det är möjligt att ta sig fram på ett smidigt sätt och går att delta på alla aktiviteter som hålls på skolan.

– Det är relativt enkelt att hitta effektiva lösningar idag bara man försöker. Information finns ofta en googling bort. Som lärare är det också viktigt att skapa medvetenhet bland elever och prata om hur alla ser ut och fungerar olika.

Utbildning viktigare än någonsin
Anton Boström har varit involverad i Förbundet Unga Rörelsehindrade sedan 2012 och ansvarar för arbetsmarknadsområdet.

–Idag är utbildning viktigare än någonsin för att få ett jobb, framför allt om man har någon funktionsvariation då man kanske inte kan ta jobb som inte kräver någon särskild utbildning men är fysiskt krävande. Därför måste utbildningen bli mer tillgänglig så att alla kan tillgodose sig den, säger Anton och fortsätter:

– Skolansvariga borde ta tillvara på de digitala lösningar som finns. Istället för att kräva salsprov, som kan vara utmanande och eller kanske rent ut sagt omöjligt för en person med funktionsvariation att delta i, så bör skolan se över tekniska lösningar som kan anpassas efter allas personliga förutsättningar, avslutar Anton.

Läs mer om Förbundet Unga Rörelsehindrade här

Presenteras av: Förbundet Unga Rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Skillnaden mellan oss och andra förbund är att vi själva är barn och ungdomar som driver våra egna frågor. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Läs mer och engagera dig här

Skooler skapar nytänkande och digitala lärandemiljöer

Många digitala utbildningsverktyg brister i användarvänlighet och innehåll. Med Skooler och Office 365 integreras teknik i skolan på ett enkelt och smart sätt. Lärare, elever och vårdnadshavare får en komplett lösning för digitalt skolarbete – med fullt stöd för den svenska läroplanen.

Tor Ove Henriksen, veteran inom den innovativa tech-sektorn i Norden, bestämde sig för att engagera sig när han insåg att de digitala utbildningsverktyg som fanns på marknaden ofta bestod av dåligt integrerade produkter byggda ovanpå Office 365 eller Google. År 2016 startades Skooler som erbjuder skolor digitala lösningar som förenklar dagliga arbetsuppgifter, effektiviserar kommunikation internt och med vårdnadshavare, uppmuntrar kollegialt samarbete och digitaliserar klassrummet.

– Med Skooler kan alla arbeta tillsammans för att underlätta elevers kunskapsutveckling på ett engagerande sätt. Systemet utvecklar skolan med kreativ och användarvänlig teknik och låter jämställt lärande hamna i fokus, förklarar Tor Ove Henriksen.

Stora framgångar i USA
I dagarna blev det klart att Skooler förvärvar svenska Loops Education AB, ett ledande läroverktyg och förmedlare av utbildningsinnehåll.

– Loops tjänster möjliggör för lärare och elever att ha mer engagerande interaktioner och kreativa läroprocesser – från förskola upp till gymnasienivå, både i och utanför klassrummet. Lärare rustas med flexibla verktyg, så kallade “loopar”, med färdigt kursinnehåll för att optimera utbildningens kvalitetsnivå och ge elever en komplett läroupplevelse. Företaget säger sig ha sett ett markant intresse från skolledare och lärare av en kombinerad lösning, med innehåll och kompletta arbetsområden tillsammans med Skoolers terminsplanering och bedömning.

Skooler har haft stora framgångar i USA. Nu får svenska skolor chansen att prova på IT-verktyget kostnadsfritt fram till sommaren.

– Grundidén med Skooler är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en god skolgång, oaktat om lärandet sker i klassrum, i en app i telefonen eller via en dator. Allt fler inser att de utbildningsverktyg som väljs måste stödja klassrumsförlagd verksamhet såväl som distansutbildning, avslutar Rikard Lind, försäljningschef i Sverige.

Läs mer om Skooler här

Presenteras av: Skooler

Många skolhuvudmän inser att deras IT-stöd måste möjliggöra utbildning på distans. Vi måste alla dra våra strån till stacken, i sviterna av covid-19. Skooler erbjuder alla skolor Loops och Skooler utan kostnad fram till den 1 juli, för att möta det nya behovet för distansutbildning.

Rikard Lind, försäljningschef på Skooler i Sverige

”Gör din röst hörd – för ett bättre klimat och en frisk natur”

Den 28 mars är det återigen dags för världens största klimatmanifestation. ”Earth Hour” arrangeras för att öka medvetenheten om de hot som planeten står inför. Och i år är det viktigare än någonsin att engagera sig menar WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

– Vi är mitt i en brytningstid. Klimatförändringarna är redan här. Naturen är skadad och nästan helt undanträngd. Hela vår existens är hotad. Det finns fortfarande tid att vända utvecklingen, men det är mycket bråttom.

Varje år deltar miljontals människor världen över i Earth Hour. Den 28 mars klockan 20.30 är det återigen dags att som en symbolhandling släcka ner alla lampor under en timme – för fjortonde året i rad. Earth Hour-kampanjen startades av Världsnaturfonden WWF i Australien 2007 för att öka medvetenheten om de hot som planeten står inför.

– För att begränsa och hantera hotet från klimatförändringarna måste vi leva upp till de åtaganden som vi satt upp i Parisavtalet. Det innebär att vi måste halvera våra utsläpp varje årtionde fram till mitten av århundradet, förklarar Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF. 

Supermiljöåret 2020
År 2020 kallas för ”Supermiljöåret”. Det är nu som världens ledare ska fatta en rad beslut som ska sätta riktningen för vår framtid på planeten.

– Vi är i en brytningstid där vi vet hur illa det faktiskt är på väg att bli, men där vi fortfarande har möjlighet att göra någonting åt både klimatförändringarna och vår biologiska mångfald. I år riktar vi oss speciellt till Sveriges kommuner och vi utmanar dem att ta ledarskap för en snabbare omställning. Våra lokala beslutsfattare har en väldigt viktig roll i klimat- och miljöarbetet!

Luka Berardis (till vänster) från WWFs ungdomsråd vid ett Earth Hour Event i Lund förra året samt Håkan Wirtén (längst till höger), generalsekreterare WWF.

Värna om den biologiska mångfalden
WWFs mål är att minska de ekologiska fotavtrycken och förbättra förutsättningarna för vår biologiska mångfald. Inom de närmsta årtiondena riskerar så många som en miljon växt- och djurarter att utrotas.

Idag är ungefär hälften av svenskarna engagerade i kampen för miljön på något sätt.

– Earth Hour väcker en känsla av gemenskap och hopp om att vi tillsammans kan göra skillnad. Tillsammans kan vi sätta press på världens beslutsfattare att agera nu! avslutar Håkan Wirtén.

Läs mer om Earth hour här och hur du kan engagera dig

Presenteras av:

WWF är en oberoende naturvårdsorganisation. Med fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100 länder.

WWF grundade Earth Hour 2007 som en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebar att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars: Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden. 

Läs mer här

Så hjälper Prorenata Journal dig som hjälper andra

Inom elevhälsan ökar kraven på dokumentation. Prorenata Journal är ett enkelt, lättöverskådligt dokumentationssystem som underlättar all typ av dokumenthantering så att elever kan få det fokus de behöver.

– Vi tycker att elevhälsan är väldigt viktig och vi vill göra det så enkelt som möjligt för de som arbetar med den att ägna sig åt eleverna istället för dokumentation, säger Jens Alm, grundare och vd på Prorenata.

Listan är lång över vad som måste dokumenteras av dig som skolsköterska, skolpsykolog, kurator och rektor. Dokumentationen ska dessutom vara korrekt, i tid, tillgänglig för alla som ska ha tillgång men sekretessbelagd för övriga. Enligt Jens Alm, grundare och vd på Prorenata och läkare i grunden, föddes idén om ett effektiviserat journalsystem när han arbetade som skolläkare och upplevde att de verktyg som fanns för att underlätta dokumentation snarare stjälpte mer än de hjälpte. 

– Vi hade ett enda fokus när vi tog fram Prorenata; enkelhet. För oss är elevhälsan väldigt viktig och vi vill göra det så enkelt som möjligt för de som arbetar inom elevhälsa att ägna sig åt eleverna istället för dokumentation – utan att vara rädd för att tappa bort något eller inte uppfylla lagkraven. Systemet är helt anpassat efter de sekretessregler som gäller i skolan.

Anpassningsbara flöden
Sedan företaget grundades 2009 har 50 kommuner anammat journalsystemet. Alla flöden är  anpassningsbara och all drift, alla uppgraderingar och säkerhetskopieringar sköts av Prorenata.

– Du behöver aldrig fundera på vilka moduler du vill ha eller installera krångliga serverprogram. Vi sköter allt tekniskt utan dolda avgifter, finstilta avtal eller bindningstider.

Jens Alm sätter stort värde på den skillnad systemet bidrar till.

– Känslan av att ge människor rätt verktyg i en bransch där de spelar roll på riktigt gör det fantastiskt roligt att gå till jobbet.

Läs mer om Prorenata här

Presenteras av: Prorenata

Vi på Prorenata bygger ett dokumentationssystem för elevhälsan sedan 2009. Det är den tråkiga versionen. Vad vi egentligen gör är moderna verktyg för våra kunder inom vård och skola som annars ofta får sitta med svåranvända, föråldrade system. Vi vill inte ta över världen, vi vill bara göra enkla men kraftfulla verktyg åt våra användare.

Gör inte en syndabock av plasten! 

Schur Flexibles Scandiflex driver ett intensivt arbete för att fortsätta utveckla hållbara produkter och återvinningslösningar för plastmaterial. Platschefen Marianne Nushi har lång erfarenhet inom hållbarhetsarbete och hon gör gällande att plasten har fått ett oförtjänt dåligt rykte.  

Schur Flexibles är en ledande producent av tryckta flexibla förpackningslaminat för livsmedels- och medicinindustrierna. Företaget har alltid legat i utvecklingens framkant och företagets satsningar på hållbara lösningar är inga undantag.  

– Kraven från både konsumenter och kunder på hållbarhet och återvinningsbara lösningar blir allt tydligare och hållbarhetstänket präglar allt vi gör inom Schur Flexibles Scandiflex, säger Marianne Nushi.  

Regelverken skapar en komplex situation
I grund och botten handlar det om att vara resurseffektiv och främja cirkularitet oavsett vilket material man använder i sitt förpackningsval. Ett bra exempel är den vanligaste flexibla plastsorten, nämligen plastpåsen. Istället för att främja en fortsatt cirkulär användning av polyetenplast väljer man istället att beskatta plastpåsen, vilket begränsar möjligheten att återanvända den simplaste plastsorten 

– Alternativa bärkassar tar större resurser i anspråk då de kräver stora mängder vatten och energi i tillverkningsprocessen och släpper ut ännu mer koldioxid än både jungfrulig och återvunnen polyetenplast görI livsmedelsbranschen blir det dessutom ännu mer komplext, då det finns väldigt höga lagstiftningskrav att uppfylla men rådande lagstiftning och avfallssystem sätter käppar i hjulet 

Plasten behövs som förpackningslösning för att garantera livsmedelssäkerheten
Arbetet framåt pågår kontinuerligt och det drivs en mängd olika initiativ för att hitta bästa tänkbara återvinningslösning. Marianne påpekar dock vikten av att garantera livsmedelssäkerheten genom förpackningslösningen; i dagsläget efterfrågas det livsmedel som ska kunna klara sig under en längre tid, speciellt i tider med COVID-19-viruset.  

– På grund av de många missuppfattningar som finns om plasten blir nya regelverk och beslut ofta missriktade, så företag och myndigheter riskerar att göra trendbaserade beslut som kan bli problematiska i längden. Det är alltså viktigt att inte göra en syndabock av plast, utan att se till helheten och livscykelanalysen, avslutar Marianne.  

Läs mer om Schur Flexibles här 

Presenteras av:

Food, pharmaceuticals, tobacco products, cosmetic and hygiene items – Schur Flexibles is one of the leading European suppliers of flexible packaging. Our mission is to offer innovative, efficient, and sustainable solutions tailored exactly to the requirements of our customers.

Gör din röst hörd – för ett bättre klimat och en frisk natur 

Den 28 mars är det återigen dags för världens största klimatmanifestation. Earth Hour” arrangeras för att öka medvetenheten om de hot som planeten står inför. Och i åär det viktigare än någonsin att engagera sig menar WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. 

– Vi är mitt i en brytningstid. Klimatförändringarna är redan här. Naturen är skadad och nästan helt undanträngd. Hela vår existens är hotad. Det finns fortfarande tid att vända utvecklingen, men det är mycket bråttom.

Varje år deltar miljontals människor världen över i Earth Hour. Den 28 mars klockan 20.30 är det återigen dags att som en symbolhandling släcka ner alla lampor under en timme – för fjortonde året i rad. Earth Hour-kampanjen startades av Världsnaturfonden WWF i Australien 2007 för att öka medvetenheten om de hot som planeten står inför. 

– För att begränsa och hantera hotet från klimatförändringarna måste vi leva upp till de åtaganden som vi satt upp i Parisavtalet. Det innebär att vi måste halvera våra utsläpp varje årtionde fram till mitten av århundradet, förklarar Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.  

Supermiljöåret 2020
År 2020 kallas föSupermiljöåret. Det är nu som världens ledare ska fatta en rad beslut som ska sätta riktningen för vår framtid på planeten. 

– Vi är i en brytningstid där vi vet hur illa det faktiskt är på väg att bli, men där vi fortfarande har möjlighet att göra någonting åt både klimatförändringarna och vår biologiska mångfald. I år riktar vi oss speciellt till Sveriges kommuner och vi utmanar dem att ta ledarskap för en snabbare omställning. Våra lokala beslutsfattare har en väldigt viktig roll i klimat- och miljöarbetet! 

Värna om den biologiska mångfalden
WWFs måär att minska de ekologiska fotavtrycken och förbättra förutsättningarna för vår biologiska mångfald. Inom de närmsta årtiondena riskerar så många som en miljon växt- och djurarter att utrotas.  

Idag är ungefär hälften av svenskarna engagerade i kampen för miljön på något sätt. 

– Earth Hour väcker en känsla av gemenskap och hopp om att vi tillsammans kan göra skillnad. Tillsammans kan vi sätta press på världens beslutsfattare att agera nu! avslutar Håkan Wirtén.

Läs mer om WWF här

Presenteras av:

WWF är en oberoende naturvårdsorganisation. Med fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100 länder. 

WWF grundade Earth Hour 2007 som en enkel symbolhandling för klimatet, som idag vuxit till en global rörelse. 

Smart sopsug för hållbara städer

Ta hand om avfallet på ett smart, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Sopsug, en naturlig del av infrastrukturen.

- I framtiden kan det bli lika naturligt att hanterahushållsavfall i slutna system som att ansluta fastigheter till avloppsnätet, säger Patrick Haraldsson, VD för Envac North Europe.

Läs mer om Envac här

Presenteras av:

Möblera klimatsmart – det lönar sig! 

Recycling Partner (RP) har som mål att bidra till nya sätt att hantera kontorsinredning och möbler. Det finns enorm outnyttjad potential inom klimatsmart kontorsinredning – här erbjuds toppmoderna lösningar som verkligen minskar miljöbelastningen, från välkända kvalitetsmärken. 

RP startades redan 2004 med ambitionen att minska slöseriet inom kontorsinredning. Alltför ofta kastas moderna kontorsmöbler och designklassiker. De hade istället kunnat rekonditioneras och återanvändas.  

- I början handlade det mycket om att spara pengar, men idag hjälper vi företag att agera så hållbart som möjligt inom kontorsinredning, säger John Hultberg, medgrundare till RP. 

Väldigt mycket kontorsinredning som skulle kunna fräschas upp och användas står idag i förråd och kostar bara pengar. 

RP hjälper företag att på bästa sätt ta tillvara det som redan finns, att sälja det som inte används och att komplettera med det som behövs. Det gör att resurserna kan användas på ett klokt sätt.  

Fräscht, flexibelt och i toppskick
Det finns många fördomar vad gäller begagnade kontorsmöbler. Invändningar som brukar lyftas är att möblerna är omoderna eller ofräscha, att de inte har garanti och att de saknar flexibilitet i köp- och hyresformer. 

- RP erbjuder 3 års garanti på all begagnad inredning och du kan både köpa och hyra. Allt vi erbjuder är i toppskick och vi har i genomsnitt över 10 000 artiklar i lager, understryker vd Andreas Andersson. 

Sparar miljö och pengar
Nina Nyman är kreatör och designer på Nacka kommun, som har ett återkommande samarbete med RP. Hon berättar att en av de största fördelarna är den stora flexibiliteten, samt att lösningarna sparar både miljö och pengar.  

- RP hjälper oss med vår långsiktiga kontorsinredning men också att snabbt skapa temporära lösningar. Alla möbler känns som nya! Tack vare RP:s databas har vi numera bra koll på vår inredning. Dessutom får vi ett stort mervärde i rådgivning kring hur vi kan arbeta mer miljövänligt, avslutar Nina.

Läs mer om RP här

Presenteras av:

RP levererar hållbara helhetslösningar för kontorsinredning för att minska slöseriet i företag och organisationer. Visionen är en värld där det är självklart för företag och organisationer att återanvända kontorsinredning. 

RP är rikstäckande via 8 kontor. 

75 medarbetare 

Grundades 2004 

E-post: info@rp.se  

Web: rp.se 

Tel: 08-645 27 77 

Hållbar isolering sedan 1937

Idag förstår de flesta att det är vi människor som är den största och viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen. Växthusgaser och andra utsläpp påverkar atmosfären och temperaturen, havsnivå och nederbördsmönster förändras. 

Byggnader står för ca 40% av den totala energianvändningen i Europa och isolering är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen och bidra till att nå klimatmålen. Paroc är en del av Owens Corning, och en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva isolerlösningar med över 80 års erfarenhet av utveckling och produktion av hållbar och brandsäker isolering av stenull. Tillsammans kan vi minimera negativ klimatpåverkan och bidra till en bättre byggnadsmiljö. Läs mer på PAROC.SE.

Presenteras av: