Allergitestning utan djurförsök

SenzaGen kombinerar genomiska data med maskininlärning för att testa om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Visionen är att skapa en ny industristandard och helt ersätta djurtester – och de är på god väg. Bolaget befinner sig nu i en expansiv fas med ökat kundfokus.

Genom att odla mänskliga celler och sedan utsätta dem för utvalda ämnen kan SenzaGen identifiera ämnen som riskerar att orsaka allergier utan djurförsök. Metoden kommer ursprungligen från forskare knutna till Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet. SenzaGen grundades 2010 och blev ett operativt bolag efter att EU 2013 beslutat att införa förbud mot försäljning av kosmetiska produkter som är testade på djur. Förbudet har sedan spridit sig till ytterligare länder och trenden är att fler industrier arbetar för att få bort djurförsök.

Oslagbar träffsäkerhet
Behovet av en träffsäker och etisk metod, som den SenzaGen erbjuder, finns idag globalt inom flera branscher.

– Både konsumenter och producenter vill veta att produkter är säkra. Det gäller inte bara kosmetika utan även till exempel läkemedel, medicintekniska produkter och kemikalier. Det kan vara hudkrämer, målarfärg, rengöringsmedel eller som i USA där test av bekämpningsmedel är stort, säger VD Axel Sjöblad.

VD Axel Sjöblad

Med enastående hög träffsäkerhet bidrar SenzaGens testmetod GARD® till att företag kan utveckla, producera och leverera säkrare, etiska och mer hållbara produkter.

– Med vår lösning får man ett hållbart testalternativ med marknadens högsta träffsäkerhet. Jämfört med djurförsök som ligger på 70–75 procent uppnår GARD® över 90 procent träffsäkerhet. Dessutom är det ett kostnadseffektivt alternativ, förklarar Axel Sjöblad.

Framgångsrik utveckling
Efter ett år som VD kan Axel Sjöblad med glädje konstatera att företaget tagit de första stegen från forskningsbolag till ett företag med starkt kommersiellt fokus, en förändring som märks både i det dagliga arbetet och i försäljningsutvecklingen för det första halvåret 2020.

– Vår försäljning mer än fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år och vi har redan passerat 2019 års totala omsättning. Mycket positivt är också att vår kundbas växer inom flera segment och att existerande kunder återkommer med nya beställningar. Med en fokuserad försäljningsorganisation och fler potentiella kunder som utvärderar våra tester har vi, trots nuvarande externa utmaningar orsakade av Covid-19, mycket goda möjligheter att fortsätta utvecklas i samma höga takt i framtiden, säger Axel Sjöblad.

Om SenzaGen
SenzaGen utvecklar, utför och säljer tester för att bedöma om kemikalier i olika produkter är allergiframkallande. Testerna ersätter djurförsök med data från mänskliga celler i kombination med maskininlärning. Med marknadens högsta träffsäkerhet bidrar testerna till säkrare produkter i samhället.

www.senzagen.com

Svenska TATAA Biocenter pionjär i coronakrisen

Sedan starten 2001 har TATAA Biocenter utvecklats till att bli ett av Europas ledande dna-analyslaboratorier. Avknoppningen Life Genomics är i dag störst i Norden på NIPT, ett blodprov som kan visa på kromosomavvikelser hos foster, och med ett framgångsrikt arbete med coronautbrottet ser framtiden ljus ut för det svenskgrundade företaget.

När SARS-CoV-2 slog till var TATAA Biocenter bland de allra första att lansera diagnostik inom området. Detta trots att det inte är något företaget traditionellt arbetar med, förklarar vd Mikael Kubista.

– Vi levererar normalt olika sorters analystjänster och utvecklar anpassade produkter åt industrin, och vi har utnämnts till Europas främsta laboratorium vid flera tillfällen. Testerna vi utvecklar åt diagnostikföretag är tämligen utmanande saker.

Bland de första i Europa
Den snabba omställningen under pågående pandemi var möjlig tack var kunnig personal och hög flexibilitet i laboratorieverksamheten, förklarar Mikael Kubista. Resultatet blev att TATAA intog en frontposition i Europa.

Det krävdes dels uppgradering av laboratoriet till högre säkerhetsnivå för att kunna hantera coronadiagnostik, och dels installation av nya it-system. Samtidigt fortbildades en stor del av personalstyrkan. Arbetet var framgångsrikt och TATAA var bland de första i Europa att erbjuda analyser av viruset. Ett egenutvecklat test för aktiv infektion togs fram tidigt under pandemin och registrerades hos Läkemedelsverket. Nyligen upphandlades TATAA av Västra Götalandsregionen, VGR, för att öka testkapaciteten i regionen.

Parallellt med detta har TATAA i samarbete med Life Genomics erbjudit laboratoriebaserade antikroppstester, med betydligt mindre risk för falska negativa svar jämfört med de många snabbtester som florerar.

Förenklar resandet
Det som nu växer starkt är satsningen www.coronapassport.se, en portal där den som ska resa från Sverige enkelt hittar information om vilka regler som gäller för resor till olika länder. På sajten hittar man också kliniker som erbjuder tester för coronainfektion och utfärdar friskhetsintyg vid negativt test, vilket ett flertal länder kräver för inresa.

– Du som ska iväg beställer en tid så nära avresa som möjligt. Svaren får du senast nästföljande dag. Vid negativt testsvar får du ett friskhetsintyg som du har med dig under resan, säger Mikael Kubista och avslutar:

– Men testningen behöver inte nödvändigtvis vara knuten till en resa. Många vill också testa sig innan de träffar äldre släktingar och vänner, eller andra i riskgrupp, eller när de återvänder till jobbet efter en ledighet. Vi hjälper också till när utbrott skett vid exempelvis en arbetsplats.

Läs mer om Tataa Biocenter och CoronaPassport här

TATAA Biocenter grundades 2001 av pionjärer i molekylära analyser av nukleinsyror. TATAA Biocenter erbjuder ett komplett sortiment av qPCR, dPCR och Next-Generation Sequencing forskningstjänster, flera baserade på proprietär teknologi såsom Two-Tailed PCR och direkt blodgenotypning. TATAA utvecklar och tar fram ett brett spektrum av praktiska kurser världen över, och erbjudar noggrant utvalda högkvalitativa produkter för qPCR och NGS-applikationer. Vi är stolta att erbjuda expertis från våra lokala specialister, från provberedning till resultat.

Annika Szabo Portela, Education Manager EIT Health Scandinavia och Erik Forsberg, vd för EIT Health Scandinavia.

Unikt nätverk får innovationer
att flyga över gränserna

EIT Health är det stora EU-nätverket som bidrar till förbättrad hälsa hos EU:s medborgare genom att få utvecklings- och utbildningsprojekt inom hälso- och sjukvården, universitet samt stora och små företag att flyga högre och längre. Under 2019 stöttade EIT Health 100 startups i Sverige. Just nu arbetar organisationen för att boosta innovationer som på olika sätt är relaterade till coronapandemin.

Med 140 partnerorganisationer i 17 länder i ryggen främjar EIT Health innovationer inom life science med samverkan som främsta verktyg och nätverket som största tillgång. EIT Health finns på många platser i Europa, bland annat i Sverige genom EIT Health Scandinavia som representerar Sverige, Danmark och Estland.

– Tillsammans samlar vi många av de ledande universiteten och organisationerna i Skandinavien och Estland i vårt nätverk. Vi möjliggör samarbeten mellan vården och företag och matchar ihop projekt i behov av finansiering med partners och går in med ekonomisk hjälp och expertis. Vi är helt enkelt armen ut i Europa för viktiga innovationer och idéer inom hälsoområdet, säger Erik Forsberg, vd för EIT Health Scandinavia.

Erik Forsberg trycker på att innovationer frodas genom både informella och formella nätverk. Statliga eller europeiska myndigheter kan med hjälp av offentlig finansiering boosta verksamheter och nätverk som kommer till gagn för samhället och den enskilda individens hälsa. EIT Health initierar därför innovationsprogram, utbildningar, inkubatorverksamhet och stödprogram för startups, forskare och sjukhus.

EIT Health främjar innovationer inom life science-området och arbetar just nu med flera insatser kopplat till coronapandemin.

När coronapandemin började spridas över världen ställde EIT Health snabbt om för att kunna möta situationen. Organisationen skapade bland annat en connection platform där alla i och utanför nätverket kunde söka efter hjälp och hjälpa varandra. Genom plattformen kunde till exempel aktörer inom vården snabbt få kontakt med industrier i Europa som tillverkar medicinisk utrustning.

– Vi iscensatte också ett startup rescue-instrument som förhoppningsvis kommer få stor betydelse även på sikt. EIT Health frigjorde finansiella medel för att kunna stötta projekt och startups inom bioteknik och medtech för att underlätta ytterligare investeringar från annat riskkapital, säger Annika Szabo Portela, Education Manager EIT Health Scandinavia.

Ett annat verktyg som initierades för att möta pandemin var rapid response, en typ av utlysning där ansökande projekt skulle erbjuda akuta lösningar på pandemiska frågor och slutföras inom 2020. Ett av projekten som fick finansiering genom rapid response var Certify Health som svenska startup-bolagen FindOut Diagnostic AB och CareChain står bakom. Certify Health-projektet syftar till att samla data från covid-19-tester i en app för att exempelvis sjukvårdspersonal ska kunna visa upp ett intyg på att de bär på antikroppar.

– Det är en praktisk lösning för att få personal på banan igen när de tvingats vara borta från arbetet. Ett annat projekt som fick ekonomiskt stöd var Digital Control Center, som innebär att läkare i Barcelona använder smartphones för att samla in hälsodata som sedan ligger till grund för fortsatt behandling. Detta arbetssätt minskade enligt initiativtagarna dödligheten med 50 procent och ska nu användas av andra sjukhus i Europa, säger Annika Szabo Portela och fortsätter:

– Det känns meningsfullt att EIT Health kunde lyfta sådana här projekt under den skakiga våren och se hur satsningen bär frukt på riktigt.

Samtidigt som dessa livsviktiga coronarelaterade satsningar genomförs inom EIT Health fortsätter det vanliga och viktiga arbetet med att fortsätta främja innovationer inom life science-fältet med hjälp av samverkan. Allt arbete inom EIT Health har samma mål – att bidra till en bättre hälsa för dig och mig.

EIT Health är ett europeiskt nätverk som finansierar samt främjar samverkan inom innovation. Nätverket är delfinansierat av European Institute for Innovation & Technology, ett oberoende EU-organ. Bland EIT Healths partners finns många av Skandinaviens ledande life science-aktörer.

Vill du vara en del av Europas största life science nätverk? Maila mig: erik.forsberg@eithealth.eu

Kling i Nasdaq-kockan. Yilmaz Mahshid, CFO på Pledpharma med Anders Larsson och Malin Wikstrand från Accountor i samband med Pledpharmas notering på Nasdaq 31 oktober 2019. 

Siffror viktiga för Life Science

Rätt ekonomisk information i rätt tid är extra viktigt inom Life Science då många av dessa bolag går ut med denna information till investerare och på marknaden. Noterade bolag har dessutom specifika regler och rapporteringstider att följa.

– Det är extra roligt att jobba med Life Science- och utvecklingsbolag för de är så intresserade av sina siffror, säger Malin Wikstrand, redovisningskonsult på Accountor i Lund.

Accountor finns i Medicon Village Science park i Lund sedan 2012. Idag en nätverksmiljö med 150 företag och organisationer, totalt 2200 personer. Flera Life Science samt forsknings- och innovationsföretag härifrån är kunder. Hon tycker det är inspirerande att vara nära kunder.

– Jag gillar att man kan stöta på varandra, ta en kaffe och lyssna på hur det går för deras projekt. En häftig miljö att sitta i, säger Malin Wikstrand.

Malin Wikstrand tycker om att jobba med bolag med tydliga rutiner. Att sätta upp rutiner och att arbeta helt digitalt är hennes vardag. Börsnoterade bolag har fler krav på ekonomisk information och transparens.

– Det är intressant att vara med i den processen, säger Malin Wikstrand. Ett bolag hon jobbar med noterades på Nasdaq förra året, Pledpharma.

– Sedan vi började jobba med Accountor har vi gått över från mycket manuell hantering av ekonomiarbetet till helt digitalt arbete säger Yilmaz Mahshid, PhD, CFO på Pledpharma.

– Utöver att digitaliseringen har effektiviserat ekonomiarbetet ger den också en skalbarhet. Vi kan växa utan något större merarbete. Arbetet flyter dessutom på obehindrat oavsett var i världen vi är samtidigt som vi samarbetar med Malin Wikstrand i Lund och Peter Einarsson, senior advisor på Accountor i Stockholm.

– Övergången till Nasdaq med rapportering enligt IFRS gör att det behöver vara bra kvalitet på rapporteringen samt att vi är mer pålästa då vi genomgår granskning från många håll. Processerna och arbetet inom ekonomi har professionaliserats till en helt annan nivå och Accountor har varit en del utav den professionaliseringen, säger Yilmaz Mahshid.

Läs mer om Accountor

Accountor, en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. 300 anställda i Sverige på 8 orter. Utöver Sverige: Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland och Ukraina.

 

Scandinavian CRO genomför uppdragsforskning och är just nu en viktig del i flera covid-19-studier.

Prisbelönt bolag viktig spelare i covidstudier

Coronapandemin har skruvat upp tempot för kliniska studier när det gäller behandlingsalternativ för covidpatienter – och det är bråttom. Detta passar snabbfotade Scandinavian CRO utmärkt, uppdragsforskningsbolaget som ska fortsätta växa i Norden och når stor framgång i rollen som spindeln i nätet.

Just nu är det många aktörer som deltar i kappracet om att få ut sina produkter på den kommersiella marknaden och därmed vara en del i lösningen av coronapandemin. Men för att komma dit måste kandidaterna testas, i stor omfattning och under hårt reglerade förutsättningar.

Här kommer Scandinavian CRO in i bilden, ett företag som erbjuder uppdragsforskning inom Pharma och Medtech samt akademi. Scandinavian CRO genomför kliniska studier och mäter effekt och säkerhet av produkter som utvecklats av pharma- och medtechbolag eller forskargrupper inom akademin.

– Vi hjälper dessa aktörer att designa studieprogrammen efter vad som ska undersökas. Vi sköter också hela ansökningsprocessen till myndigheter och rullar ut projektet på kliniker och sjukhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi fungerar alltså som brygga mellan de forskande företagen och sjukhusen som i sin tur inkluderar patienter i studierna, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa, grundare och vd för Scandinavian CRO.

Ulrika Hammarström Lüllmaa, vd och grundare Scandinavian CRO.

Just nu är Scandinavian CRO involverade i flera covid-19-studier, och det vanliga tempot för kliniska studier har skruvats upp till max.

– Det är väldigt många bolag som deltar i kappracet och vill göra studier på covidpatienter. Och det så pass bråttom att myndigheterna har gjort ett fast track för att kunna godkänna covidstudier snabbare. Det här snabba tempot passar oss som bolag. Vi är ett agilt och snabbfotat företag som tagit fram en modell och arbetssätt för att alltid jobba på det här effektiva sättet och har det som konkurrensfördel, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Det är dock en rejäl utmaning för klinikerna där studierna genomförs att hinna med alla sina uppdrag. Ulrika Hammarström Lüllmaa trycker på att CRO-bolag som hennes har ett viktigt ansvar i att underlätta arbetet och inte lägga onödig administrativ börda på klinikerna.

Men det är också viktigt att pågående studier inom andra terapiområden fortgår trots det rådande läget.

– Vi får hitta andra arbetssätt och satsar bland annat på remote monotoring, alltså att styra studierna som genomförs på klinikerna digitalt, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Hon startade Scandinavian CRO med ett brinnande intresse för att vara en del av just detta, utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Runt sig har Ulrika Hammarström Lüllmaa samlat ett kompetent team på 25 personer med stor erfarenhet som kompletterar varandra i ett regelstyrt och komplicerat arbete. Nyckeln till framgång är enligt vd:n en god företagskultur och ett ledarskap som bygger på starka och sunda värderingar. Två gånger har Scandinavian CRO utsetts till årets Gasellföretag av Dagens Industri, en utmärkelse som går till Sveriges snabbast växande företag. Och Scandinavian CRO ska bli ännu större.

– Vi har en stark vision om att fortsätta växa. Vi är redan en stark spelare i Sverige och finns i tre andra nordiska länder, men vi ska bli ännu starkare och ta en större del av marknaden i Norden. Som CRO-bolag vill vi ta forskningen till Sverige och våra grannländer, och göra den tillgänglig för alla de patienter som behöver den, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Scandinavian CRO startade 2007 och har idag cirka 25 anställda. Företaget utför klinisk forskning på uppdrag av Pharma och Medtech samt akademi. Huvudkontor i Uppsala och täcker Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Kontakt: www.scro.se

Tel: 018-100 550

E-post: info@scro.se

Reach your desired destination 

Your pharmaceutical regulatory affairs, market access and business development activities are business-critical factors. Arex Advisor transforms long experience and in-depth business intelligence into new opportunities for you. We identify possibilities that simplify your project’s path to authorization – or the product’s life cycle once approved.

Strategic advice and operational expertise
We are committed to the process of bringing medicines to the market and our mission is to help leaders and companies bring their pharma and biotech projects to commercialization. We are passionate about the development process, leading to submission and successful commercialization of important medicines – which ultimately help to improve the lives of patients.

Arex is employee-owned. We build our company on partnership – leading to long term relationships and a dedicated team. We unite in our client-committed view and our strong set of values. We combine our passion for the development process with a strategic mindset for project commercialization.

"We combine our passion
for the
development process
with a strategic mindset
for project commercialization"

From development to commercialization
In the development phase you are focused on the clinical trial results of your product – perhaps you are planning to sell your project, or to bring a finished product to the market. Either way, we can help you plan your next steps. The submission process is an opportunity to present your dossier and product in the optimal way, to give your product the best chance to succeed on the market. We have the experience needed to achieve high-quality submissions and have successful interactions with both regulators and HTA bodies. In the commercialization phase, time to market is of key importance, but there are many hurdles along the way.

In the pharmaceutical market landscape, the outcome of the regulatory procedure is critical. However, gaining reimbursement and market access can determine the degree of success. Irrespective of where you are in the process, we can help you navigate by setting your market roadmap and assist you in reaching your desired destination. Contact us if you want to learn more about what we can do for you.

Read more

We are specialists who combine our scientific interest with modern solutions for drug development and commercialization. Our team offers strategic advice and operational support from early development to marketed product. We want to improve patients’ health and quality of life by contributing to bringing important medicines to the market. Arex is owned by its employees.

Maria Stenbäck och Monika Semmrich.

BioInvent flyttar fram cancerforskningens gränser

Svenska BioInvent är en av föregångarna i Sverige inom utvecklingen av immunonkologiska läkemedel. Life science-företagets huvudfokus är att identifiera relevanta målstrukturer och antikroppar som binder till dem för att utveckla innovativa immunonkologiska läkemedel.

Immunonkologiska terapier revolutionerar behandlingen av olika cancersjukdomar. Det är ett verkligt spännande arbete, säger Maria Stenbäck, ansvarig för BioInvents viktiga patentarbete.

Med immunonkologiska läkemedel aktiveras viktiga celler i immunförsvaret, i synnerhet T-celler, som då kan identifiera och angripa tumören.

– Med de metoder vi använder och kontinuerligt utvecklar kan vi identifiera antikroppar som binder till olika målstrukturer och som har potential att användas för cancerterapier, berättar Maria.

Till sin hjälp har BioInvent egenutvecklade teknologiplattformar, dels screeningverktyget F.I.R.S.T™ och dels antikroppsbiblioteket n-CoDeR®. Med hjälp av F.I.R.S.T™ kan forskarna samtidigt leta efter både antikroppar och receptorer, och genom att använda patientmaterial kan de identifiera de kliniskt mest relevanta antikropparna.

En viktig satsning för BioInvent är att driva den kliniska utvecklingen av företagets ledande antikropp BI-1206 för behandling av non-Hodgkins lymfom, samt – i kombination med pembrolizumab – för behandling av framskridna solida tumörsjukdomar.

– Vi utvecklar också first-in-class-antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler, både i samarbete med Pfizer och i egen regi. Dessa projekt är i nuläget i preklinisk fas. Därutöver har vi ytterligare substanser som snart ska föras in i kliniska program, betonar Monika Semmrich, forskare och projektledare hos BioInvent.

Ett intressant exempel på dessa substanser är BT-001, ett nästa generations onkolytiskt virus som utvecklas i ett samarbete med franska Transgene. BT-001 har konstruerats för att kombinera avdödande av cancerceller och produktion av en Treg-depleterande anti-CTLA4-antikropp direkt in i tumören, vilket också leder till ett immunsvar mot tumörceller.

–BioInvents forskning är oerhört spännande, inte minst för att allt från antikroppsutveckling till klinisk utveckling och produktion av antikroppar sker under samma tak. Det medför ett kontinuerligt samarbete och kunskapsutbyte, vilket både är en stor styrka och något våra medarbetare och samarbetspartners verkligen uppskattar, avslutar Monika.

BioInvents primära mål är att utveckla nästa generations immunonkologiska läkemedel där fokus är att förbättra terapeutiska resultat inom områden med stort icketillgodosett behov.

BioInvents strategi är att utnyttja sin expertis inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi för att utveckla cancerimmunterapier för att förbättra livskvalitén för cancerpatienter. Detta möjliggörs genom samarbeten med läkemedelsföretag, akademiska forskargrupper, nätverk av kliniskt verksamma specialistläkare och forskningsstiftelser.

www.bioinvent.se

Evidensbaserad förskrivning av antibiotika bör vara målet

Den alarmerande ökningen av antibiotikaresistens löper risk att utvecklas till en omfattande vård- och hälsokris. För att hämma utvecklingen gäller det bland annat att minska överanvändningen av bredspektrumantibiotika.

Därför har Q-linea utvecklat ASTar®, ett helautomatiskt system som levererar patientspecifik behandlingsrekommendation 24-40 timmar snabbare än traditionell diagnostik, berättar Jonas Jarvius, medgrundare och vd för vårdinnovationsbolaget Q-linea.

Q-lineas ambition är att dramatiskt förbättra infektionsdiagnostik inom vården, med det övergripande syftet att snabbare kunna ge korrekt antibiotika vid infektioner.

– Om vårdpersonalen inte vet exakt vilken antibiotika som är verksam tvingas de använda aggressivt bredspektrumantibiotikum.

Q-lineas första produkt inriktas på patienter med sepsis, vilken är den vanligaste dödsorsaken på sjukhus i hela världen. Detta till trots talas det väldigt lite om sepsis.

Förkortar svarstid med minst 24 timmar
Q-linea har utvecklat ASTar, ett fullt automatiserat system för att snabbt fastställa vilka antibiotikapreparat som är effektiva mot patientens infektion.

– Traditionell diagnostik fungerar inte längre. Under tiden man väntar på testresultatet hinner cirka 20 procent av patienter med utvecklad sepsis som behandlas med empiriskt förskriven bredspektrumantibiotika avlida.

Minskad användning av bredspektrumantibiotika bidrar också till minskad resistensutveckling. Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier medför lidande för patienten samt en enorm kostnad både för sjukhusen och för samhället.

– Hälsoekonomiska studier på septiska patienter har visat att 24 timmar snabbare korrekt behandling både kan minska dödlighet och korta tiden som krävs under intensivvård och därmed göra att flera patienter överlever och snabbare kan komma tillbaka till samhället.

All teknik och material till ASTar uppfinns, utvecklas och produceras dessutom i Sverige, vilket naturligtvis är positivt för den inhemska arbetsmarkanden.

Vi har attraherat intresse från dominerande aktörer inom dagens infektionsdiagnostik och kunde under våren presentera vårt världsomspännande kommersialiseringsavtal med Thermo Fisher Scientific.

En minut att starta prov
ASTar är helt automatiskt – provet placeras i en förbrukningsartikel och analysen startas via ett enkelt grafiskt gränssnitt. Det tar cirka en minut att starta ett prov och vem som helst som arbetar på laboratorier kan när som helst starta en körning.

– Under huven har vi flera unika tekniker för att rena provet, justera koncentrationen och snabbt mäta hur bakterierna påverkas av olika antibiotika. Sedan kan man enkelt utläsa vilket eller vilka antibiotika som kommer att vara verksamma.

Lämpligt för kritiska diagnoser
ASTar kompletterar existerande tester och lämpar sig särskilt för kritiska diagnoser. Jonas säger att en förhoppning är att systemet ska bidra till att antibiotika skrivs ut evidensbaserat i framtiden.

– Nästa steg är att påbörja kliniska studier under hösten och därefter CE-märka och kommersialisera systemet tillsammans med Thermo Fisher Scientific. Vi ser fram emot att få vara bidragande i att hejda ökningen av antibiotikaresistens och hoppas att andra följer i samma fotspår, avslutar Jonas Jarvius.

 

Q-linea är en innovativ pionjär som hjälper till att rädda liv genom att se till att antibiotika fortsätter att vara en effektiv behandling för kommande generationer. Vi utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare över hela världen, så att de kan diagnostisera och behandla smittsamma sjukdomar på rätt sätt och på kortast möjliga tid. Q-linea är noterat på Nasdaq Stockholm: QLINEA.

Tel: +46 18 444 36 10

E-post: contact@qlinea.com

www.qlinea.com

 

Så blir det lätt att göra rätt –
med Alfa eCare Omega

Med ambitionen att bli Sveriges mest uppskattade leverantör av digitala lösningar för vård och omsorg arbetar Alfa eCare proaktivt för att hjälpa vården att stå bättre rustad inför morgondagens utmaningar. Med teknisk spetskompetens och bred kunskap om vård och omsorg vill Alfa eCare vara delaktiga i att framtidssäkra den svenska hälso- och sjukvården.

Alfa eCare började som det relativt anonyma Alfa kommun och landsting, men har under de senaste åren växt kraftigt och åtnjuter nu stort förtroende från marknaden. VD Albert Winter är övertygad om att det är Alfa eCares samlade kompetenser inom digitala vårdlösningar som ligger bakom framgången.

– På grund av vår insikt i vilka behov de olika aktörerna har, har vi kunnat utveckla produkter som är användarvänliga och funktionella. Sådant som idag görs manuellt hos kunden kan vi digitalisera, vilket leder till färre avvikelser och effektivare processer som enkelt kan efterlevas.

Under det senaste året har Alfa eCare genomgått ett flertal stora förändringar, varav den största måste sägas var förvärvet av IT-innovatören Joliv.

– Vårt mål har varit att växa såväl organiskt som genom förvärv; samgåendet med Joliv var ett viktigt steg i den riktningen. Sammanslagningen stärker oss båda, dels eftersom det breddar vårt erbjudande genom exempelvis Jolivs planeringsverktyg Mobil Omsorg, men också för att vi har liknande företagskulturer och målsättningar. Även om vår ambition är att växa vill vi fortsatt vara en leverantör som står kunden nära, inte bli en stor aktör som inte är engagerad i kundens behov och verksamhet.

Albert Winter

Nytt verksamhetssystem - Omega
Samtidigt pågår ett intensivt rebranding-arbete, där både logotyp, budskap, målsättning och vision utvärderas och förbättras. Albert betonar att satsningen i grunden handlar om att matcha hur företaget uppfattas, både av kunder och av medarbetare.

– Vi vill bli Sveriges mest uppskattade leverantör av digitala lösningar för vård och omsorg. Att bredda vårt produktutbud och erbjuda ett helhetserbjudande är en avgörande faktor i den processen. Av denna anledning lanserar vi nu ett nytt verksamhetssystem, Alfa eCare Omega.

Omega är ett modernt, användarvänligt system som till skillnad från de flesta konkurrenter är helt webbaserat och ligger i den tekniska utvecklingens absoluta framkant. Fokus ligger på processorientering, användarvänlighet och tillgänglighet och det kompletterar Alfa eCares övriga tjänster.

– Omega är helt modulbaserat och därför kan kunderna välja vilka delar de har behov av. Tillsammans skapar vi ett skräddarsytt system som har en stabil, standardiserad men fortfarande flexibel bas. Alla flöden är 100 procent anpassningsbara. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt.

Förvaltar och utvecklar
Omega utvecklas kontinuerligt med nya funktioner och Alfa eCare sköter även driften av systemet. Det innebär att kunden och slutanvändarna har stöd i sin användning från A till Ö.

– Omega lämpar sig för såväl privat som offentlig sektor, både beslutsfattare inom kommuner och myndigheter och utförare, såsom hemtjänst och LSS. Eftersom vi själva sköter underhåll och utveckling ansvarar vi också för att även fortsättningsvis hålla Omega uppdaterat med de senaste tekniska möjligheterna – vi erbjuder helt enkelt en komplett lösning, avslutar Albert.

Alfa eCare skapar digitala lösningar och tjänster för vård och omsorg, med fokus på användarvänlighet i alla led. Alfa eCare gör det lätt att göra rätt genom att kombinera teknisk spetskompetens med lyhördhet för verksamhetens och användarnas behov.

Tel: 040 – 662 20 10

E-post: info@alfaecare.se

www.alfaecare.se

 

 

AddLife förvärvar och förädlar
inom Life science

AddLife förvärvar och utvecklar bolag inom Life science med det uttalade målet att förbättra för både människa och samhälle. Koncernen drivs decentraliserat och varje dotterbolag har ansvar för tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling inom ramarna för AddLifes organisation.

AddLife koncernen erbjuder produkter och lösningar inom nischade segment till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife äger, förvärvar och utvecklar innovativa Life science-företag och är framförallt verksamt på den europeiska marknaden. Företagets tillväxt har varit stark de senaste åren, inte minst genom flera värdefulla förvärv.

– Vi har en decentraliserad entreprenörsdriven kultur, så bolagen vi förvärvar fortsätter att ansvara för sin egen affärsverksamhet med utgångspunkt i våra krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling, säger Kristina Willgard, vd för AddLife.

Attraktivt marknadserbjudande
AddLifes dotterbolag är marknadsledande inom ett flertal nischområden inom medicin- och laboratorieteknik och kunderna återfinns inom både privat och offentlig sektor. AddLifes erbjudande och attraktiva produktportfölj och koncernens arbete för att nå visionen att förbättra människors liv genom att vara en värdeskapande aktör inom Life science känns särskilt meningsfull just nu, i ljuset av Coronapandemin, säger Kristina.

– Vi levererar olika produkter för att vårda sjuka till våra kunder inom sjukvården, såsom certifierade Covid-19-tester samt kvalitetssäkrad personlig skyddsutrustning. Samtidigt erbjuder vi kritiska produkter till forskare som söker intensivt efter olika botemedel och vaccin.

En växande och förändrad marknad
Efterfrågan från hälso- och sjukvårdssektorn ökar generellt, främst beroende på befolkningstillväxten i kombination med att andelen äldre ökar. Erfarenheterna från pandemin lär samtidigt förändra kraven på framtidens sjukvård, hemvård och forskning inom Life Science och vi kan förvänta oss ökade krav på självförsörjning och beredskap i flera länder, säger Kristina.

– AddLife är tack vare sin långa erfarenhet och breda produktportfölj en viktig aktör i den förändringsresan.

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar marknadsledande bolag, inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. Koncernen består av ett 45-tal dotterbolag med 1 000 medarbetare, och omsätter cirka 4 Mdr SEK.

www.add.life