Negativa elpriser – jackpott för elkunderna eller ett tecken på ett energisystem ur balans? 

Att vädret påverkar elpriset är inget nytt. De år vi haft mycket nederbörd och mycket vatten i vattenkraftens magasin har vi historiskt haft lägre elpriser. Samtidigt har riktigt kalla vinterdagar pressat priserna uppåt när mer el använts för inte minst uppvärmning. Med mer vindkraft i systemet så blir vädrets betydelse för elpriset allt större och balansen allt svårare att hålla. För konsumenterna märks det genom att elpriset varierar oftare och mer.

Under påsken var det några nattimmar negativt elpris på grund av kraftiga vindar i hela Norden, medan det på morgonen den första februari låg över två kronor per kilowattimme – en skillnad på tusentals procent. För del flesta hushållskunder som har små möjligheter att flytta på sin elanvändning gör sådana svängningar att kostnaderna blir svårare att förutsäga. Kunder som kan flytta på sin elanvändning eller lagra energi får däremot bättre möjligheter att dra nytta av prisvariationerna på dagens elmarknad.  

Möjligheten att hålla balansen är avgörande
För samhället i dess helhet, inte minst då just elektrifiering inom alla sektorer är avgörande för att nå klimatmålen, är en bra balans mellan planerbar, flexibel och väderberoende produktion viktig. Flera studier visar att ett energisystem som i grunden har en bra balans mellan dessa egenskaper är betydligt billigare än alternativen.  

På dagens nivåer klarar vattenkraften av att matcha vindkraftens variationer även när nästan all vindkraftsproduktion upphör, det skedde senast i januari. Svenska kraftnät har också avtal med stora kunder som kan kopplas ifrån om det behövs för att kunna hålla balansen, exempelvis pappersbruk som stänger ned vid behovÄven om vätgasen ökar i betydelse är det i första hand för att ersätta fossila bränslen i industrin och i andra hand som en flexibel resurs för att ta hand om elöverskottmen den bidrar inte med elproduktion. 

Skenande prisskillnader
Förändringarna i vårt energisystem gör balanseringen mer utmanande och förmågan att transportera elen från norr till söder allt viktigare och svårare. Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet. Det här syns i prisskillnaderna mellan elområdena2018-2019 betalade Skånes elkonsumenter nära en miljard kronor mer för sin el jämfört med norra Sverige. 2020 var den summan över nio miljarder och i år passerades fyra miljarder redan nu i april. Detta kommer öka.   

Mer fokus på system och egenskaper
För att klara klimatomställningen kommer elanvändningen att behöva nära nog dubbleras på tjugo år. Så det vill till att vi använder elen smart, men också att elsystemet fungerar. Negativa elpriser kan låta väldigt attraktivt för elkunderna, men det är tyvärr mer ett tecken på att systemet är i allt kraftigare obalans. Elsystemet är ett av de mest komplicerade system vi har och att marginalerna i systemet har krympt och fortsätter att krympa är varningssignaler vi bör ta på stort allvar. 

Fortum är ett ledande energi­bolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfalls­han­tering. Vi tillhan­da­håller också tjänster för andra företag i energi­bran­schen.

Läs mer på https://www.fortum.se/

 

Mer hållbar kakao med Fairtrade  

Ohållbart låga inkomster, utbrett barnarbete och regnskogsskövling i snabb takt. Så ser kakaobranschens baksida ut. Men genom Fairtrade kan konsumenter och företag bidra till att handeln med kakao blir mer hållbar för både människa och miljö. 

Bakom den choklad vi njuter av i Sverige finns en risk att ett barn har behövt arbeta, i stället för att gå i skolan. Den största delen av den kakao vi konsumerar kommer från Elfenbenskusten och Ghana. Där arbetar närmare 1,6 miljoner barn i åldern 5–17 år med kakao, enligt en rapport från NORC vid universitet i Chicago. Det är ungefär lika många barn som det finns i Sverige i samma åldersgrupp. 

Det utbredda barnarbetet beror främst på föräldrarnas låga inkomster. En genomsnittlig kakaoodlare i Elfenbenskusten tjänar bara drygt en tredjedel av den inkomst som behövs för att ha råd med näringsrik mat, sjukvård och en skolgång till barnenFör att familjen ska klara sig måste även barnen jobba.   

Fairtrade arbetar för att den internationella handeln med kakao ska bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Fairtrades minimipris för kakao ger odlarna en tryggare försörjning när världsmarknadspriset är lågt. Försäljningen genererar också en premie som odlarna bland annat använder till att öka produktiviteten och för att bekosta barnens skolgång.  

– Tidigare kunde jag varken spara pengar eller låta mina barn gå i skolan. Men nu fortsätter de sina studier, en på gymnasiet och den andra på yrkesskola, säger kakaoodlaren Yaa Asantewaa i Ghana.   

Kakaoodlingar ligger bakom en stor del av regnskogsskövlingen i både Elfenbenskusten och Ghana. Skövlingen är en konsekvens av den utbredda fattigdomen och utgör ett stort klimathot. Sedan 1960 har Elfenbenskusten förlorat 85 procent av sina skogar.  

Genom att inte tillåta odlingar på skövlad mark och främja en tryggare familjeekonomi bidrar Fairtrade till en kakaoproduktion som värnar både människa och miljö. 

Vill du också bidra till en mer hållbar handel med kakao? Delta i chokladbollsutmaningen under Fairtrade Challenge den 6–9 maj. Tillsammans bakar vi 100 000 chokladbollar med Fairtrade-märkt kakao för alla barns rätt att gå i skolan.

Anmäl dig på https://fairtradechallenge.se/ 


SOS Alarms IT gör det bättre för vardagshjältarna

På SOS Alarm har SOS-operatörerna en synligt avgörande och samhällsviktig roll. Men det finns en annan del av verksamheten som också har den hjälpsökande i fokus – IT-avdelningen som utvecklar och driftar systemen som krävs för att rädda liv.
– Det är en intressant utmaning att arbeta med system där stabiliteten bokstavligen är livsavgörande, berättar Johan Abrahamsson, lösningsarkitekt.
 

Nästan hälften av alla svenskar har någon gång slagit nödnumret 112. Samtalet tas emot av SOS-operatörer som fyller en viktig samhällsfunktion. Men för att de ska kunna larma ut räddningsresurser och rädda liv har IT-avdelningen en avgörande roll – något som ofta hamnar i skymundan.
– För att operatörerna ska kunna fokusera på att hjälpa inringarna måste tekniken fungera och ge det stöd som de behöver, säger Johan Abrahamsson, lösningsarkitekt på Sos Alarm.

Goda utvecklingsmöjligheter
På frågan om vad som gör SOS Alarms IT-avdelning till en bra arbetsplats lyfter Johan Abrahamsson fram att det erbjuds goda utvecklingsmöjligheter. Under sina nio år i företaget har han axlat en rad olika roller.
– Jag började på teknisk support, blev sedan drifttekniker, därefter teknikspecialist och jobbar nu som lösningsarkitekt. Om man har ett teknikintresse och är driven så finns det bra möjligheter att växa.

Samhällsnytta varje dag
IT-avdelningens ansvar sträcker sig från fungerande telefoni till samtalsstöd, kartstöd och olika innovativa kringfunktioner och tekniker som kan underlätta framtida larmhantering. Att vara med och utveckla någonting som i slutänden kan rädda liv gör att Amanda Jäderlind, utvecklare på SOS Alarm sedan drygt ett år tillbaka, känner att hon gör samhällsnytta – varje dag.
– Det är en konstig känsla. Jag sitter i en kontorsmiljö där det inte handlar om liv och död och min arbetsdag speglar inte vardagen för en operatör, brandman eller polis, så det är svårt att få den påtagliga känslan av att man räddar liv och gör samhällsnytta. Men jag tycker att det är coolt att jag faktiskt gör det, att jag finns där bakom någonstans och gör det bättre för de riktiga vardagshjältarna.

Läs mer om karriärmöjligheterna på SOS Alarm här

Presenteras av:

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Att arbeta hos oss är intressant, viktigt och utmanande. Mer information om våra lediga tjänster finns på www.sosalarm.se/karriar.


De ser till att Polisens it-stöd fungerar – året runt, dygnet runt

Det råder inga tvivel om att polisen står för en viktig funktion i samhället. Lika viktig är polisens it-avdelning som stöttar och utvecklar polisverksamhetens arbete. Här berättar it-teknikerna Ola Fagerö och Sanna Amnell Sahlin om sitt samhällsviktiga uppdrag.

 

Polisens 30 000 medarbetare står för ett tryggt och säkert samhälle. Delaktiga i det är polisens it-avdelning som med sina drygt 800 anställda levererar ett avgörande it-stöd till hela Polismyndigheten.
– Man känner ett väldigt stort ansvar eftersom it är något som måste fungera året runt, dygnet runt, säger Ola Fagerö, it-tekniker Leverans och support i Stockholm.

Ola Fagerö har arbetat på Polisen i sju år, i dag i rollen som it-tekniker. Leverans och support står bland annat för att de löpande leveranserna och fältsupporten så att den polisiära it-utrustningen fungerar – från mobiltelefoner vidare till nätverk, skrivare, radio, system i bilar och vid gräns- och passkontroller.
– Vi har användare som kommer hit för att hämta tillbehör men tar även emot leveranser och är på plats för att hjälpa till med support. Vi är även med och bistår poliserna vid särskilda händelser, till exempel under Almedalsveckan och VM i Åre, säger Ola Fagerö.
– Det kommer även nya saker hela tiden och det gäller att vi lär oss allt nytt som kommer. Det kan till exempel vara olika utrustningar som medarbetare inom polisen måste använda, berättar Sanna Amnell Sahlin, nyanställd it-tekniker i Sundsvall.

Ser stora utvecklingsmöjligheter
Att arbetsuppgifterna är varierande och många vad gäller dagens och framtidens moderniserade it-system och it-applikationer är något som borgar för utvecklingsmöjligheter inom it-avdelningen.
– Det går även att gå vidare inom polisen. Flera från min enhet har gått vidare till andra områden så väl internt inom it-avdelningen som forensiskt polisarbete och även till att arbeta med span, berättar Ola Fagerö.

Arbetar nära slutanvändaren
Både Ola Fagerö och Sanna Amnell Sahlin beskriver en arbetsmiljö där deras team tillsammans med poliser och utredare arbetar nära varandra för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.
– Vi får höra från slutanvändarna hur uppskattade vi är. Det är otroligt roligt att höra. De tycker att det är tryggt att vi finns på plats eller att vi tar oss dit hjälp behövs när it-relaterade delar felar, avslutar Sanna Amnell Sahlin.

Läs mer på polisen.se

Presenteras av:

Polisens it-avdelning levererar it-stöd till hela Polismyndigheten och dess ca 30 000 medarbetare. Fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik, utifrån agila principer och förhållningssätt.

Läs mer på polisen.se LinkedIn/Polismyndigheten


Försvarsmakter världen över använder
BAE Systems Hägglunds högteknologiska produkter

BAE Systems utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter som används i extrema situationer och miljöer. Produkterna består av allt från bandgående och luftburen mobilitet till vapensystem, sensorer och elektronik. Teknologin ligger i absolut framkant och bolaget ser ständigt till hur de kan nyttja den pågående utvecklingen inom bland annat AI, maskininlärning och 3D-printing.

 

Försvarsmakter i länder över hela världen använder produkter som tillverkas av BAE Systems. Kraven som ställs är höga – de ska vara säkra, extremt högpresterande och motsvara soldaternas förutsättningar och utmaningar.

– Vi tillverkar allt från minsta delkomponent till hela system. Den riktiga utmaningen är att integrera delsystemen så att de fungerar som en helhet och bidrar till att öka kundens förmåga, berättar Stefan Thelin, Head of Technologies på BAE Systems.

”Oerhört dynamiskt”
Gruppen Stefan leder ansvarar för att i en tidig fas hitta nya teknologier som sedan kan introduceras till produkterna. Mycket fokus ligger på att förstå den mänskliga faktorn samt kunderna och deras utmaningar.

– Vi bevakar utvecklingen och framstegen inom teknologi och arbetar idag mycket med AI, maskininlärning och additiv tillverkning. Där söker vi kompetens som kan komma in och hantera den typen av områden. Det är oerhört stimulerande och dynamiskt. Gränsytorna är många, allt från forskning till implementation, konstruktion, test, verifiering och produktion.

Länk mellan marknad och konstruktion
Carolina Norberg är Head of System Design och leder en grupp som fungerar som länken mellan marknad och konstruktion. Det innebär kontakt med kunden för att förstå och analysera behov för att sedan bryta ned detta till krav på produkten och vad som ska konstrueras.

– Det roligaste är att kunna få se helheten. Man designar ett system som är mer än en produkt. Något som kunden ska leva med i 30 år. Det gör att vi har en systematisk inställning till designen och att vi hela tiden säkerställer att vi är på rätt väg under stegen mot produkten.

 

Läs mer om BAE Systems här

Presenteras av:

BAE Systems Hägglunds deliver military capability, protect people and national security world wide. Our main products are medium weight combat vehicles, all-terrain vehicles and logistical support and services. Our values are Trusted, Innovative and Bold. Please visit www.baesystems.com

 

Hållbarhet – en lönsam investering

ATI´s El och Energiteknik AB arbetar med elinstallationer och hållbarhet i klimatsmarta energilösningar. Att hållbarhet i dag är en lönsam investering innebär att den typen av lösningar fått ett uppsving.

Intresset för klimatsmarta energilösningar ökar – något som ATI´s tydligt märker av bland sina kunder:

– Det handlar inte bara om att kunderna är mer engagerade i dag utan också om att det snabbt går att få lönsamhet i den här typen av satsningar. När det gäller klimatsmart belysning i fastigheter kan du få tillbaka investeringen redan efter cirka 1–4 år, för solceller rör det sig om cirka 8–15 år. När det gäller laddning av elfordon har du i dag väldigt låga driftkostnader i jämförelse med att tanka fossila bränslen, säger Jonas Mattsson, teknisk säljare hos ATI´s.

Andrei Muresan, vd för ATI´s El och Energiteknik, menar att bolagets breda erfarenhet innebär att de kan hitta den bästa lösningen för varje kunds önskemål:

– Vi är en helhetspartner, oavsett omdet gäller elinstallationer, energioptimering, solceller, laddning av elfordon med mera.

– Våra kunder kan börja med sin klimatsmarta satsning hos oss. Vi har kunskapen, erfarenheten och är auktoriserade, säger Jonas Mattsson.

För att ytterligare bygga på portföljen av miljöanpassade lösningar har ATI´s också startat ett samarbete inom dagsljusbelysning.

– Vi vistas inomhus upp till 90 procent av vår tid och tänder alla lampor när man istället kan leda in dagsljus i lokalen. Denna typ av lösningar passar utmärkt till exempelvis idrottshallar, lagerbyggnader, butiker med mera, avslutar Andrei Muresan.

 

Presenteras av:

ATI’s El & Energiteknik AB grundades 1996 och är ett auktoriserat elföretag med ett 50-tal medarbetare. Målsättningen är en långsiktig kundrelation med beställare genom att vara noggranna, kvalitetsmedvetna och flexibla i alla projekt. Nuvarande kunder är företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer samt statliga och kommunala bolag/förvaltningar.

Läs mer här

 


Foto: Daniel Roos

Ericsson går i bräschen för framtidens 5G-nät

Mobil kommunikation är den teknik som haft snabbast tillväxt globalt, någonsin. Under de senaste 25 åren har en ständig uppkoppling inneburit en otrolig förändring och stora innovationsmöjligheter. Ericsson är nu först med att leverera kommersiella 5G-system och ser 2019 som en milstolpe för branschen.

Från 1G till 2G, 3G, 4G – och vidare till 5G. Vidareutvecklingen av dagens nät ses som starten på en helt ny era och spås ge stora affärsmöjligheter. Ericsson har sedan flera år arbetat med en radioteknologi som är kompatibel med de nya 5G-systemen. Det ger aktören ett försprång vad gäller framtida kommersialisering. Redan i slutet av förra året testades, i partnerskap med Telia och KTH, Sveriges första 5G-nät. 2019 är året då man siktar på det stora genombrottet – att göra 5G till en globalt tillgänglig teknologi.
– Genom att vara tidiga och sätta teknologin i kommersiell drift kan vi skapa förutsättningar för svenska industrier att vara ledande inom sina branscher och i stort öka konkurrenskraften, säger Erik Ekudden, CTO på Ericsson.

”Använda 5G i digitaliseringen”
För världens nästan åtta miljarder mobilabonnemang skulle ett 5G-nät inte enkom innebära en 5G-symbol på surfplattor och smarta telefoner. Med det nya systemet väntas högre hastigheter och minimala fördröjningar. Det är av stor vikt för den digitala utvecklingen bland industrier och företag, menar Erik Ekudden.
– Uppkoppling och konnektivitet är en fundamental del i att digitalisera verksamheter och processer och den stora förändringen ser vi i samhället i stort och bland industrier och företag.

Ska ge minskad miljöpåverkan
5G ses därför som en direkt förutsättning för AI och sakernas internet (IoT) och har en stor betydelse för framtidens självkörande fordon, nya former av logistikflöden, morgondagens tillverkningsindustri – och utvecklingen av smarta städer.
– Med lokal 5G-molnteknik i sin digitaliseringsplattform kan industrier och företag öka effektiviteten och innovationskraften och erbjuda bättre produkter, lösningar och upplevelser till sina kunder. Det innebär också att man kan skapa energieffektiva lösningar för att dra ner på energiförbrukningen och minska miljöpåverkan. Om 5G inte nyttjas effektivt i takt med den digitala transformationen, som sker i en oöverträffad takt, finns en risk att hela samhället kommer påverkas.

2019 är året Ericsson ser som en milstolpe för 5G.
– Vi är först i världen med att leverera kommersiella 5G-system. Även om det inte är utbrett i Norden är vi kommersiellt i drift på flera marknader och det finns kommersiell utrustning på plats över hela världen. Till andra halvåret under 2019 ser vi att en mängd av de stora smartphone-tillverkarna lanserar 5G, avslutar Erik Ekudden

Läs mer om Ericssons 5G-arbete här!

Presenteras av:

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vår svenska organisation har närmare  14 000 anställda av totalt cirka 111 000 globalt (dec 2017), inom företagets alla verksamheter – forskning, utveckling, försäljning, produktion och administration.

Ericsson i Sverige är basen för FoU inom radioteknik och 5G - och vi har ett tydligt mål, vår forskning och utveckling i Sverige ska/borde vara världsledande

Läs mer om 5G-arbetet här!

Smidigare resor med Sundsvalls nya resecentrum

I juni sätts spaden i marken för Sundsvalls nya resecentrum.
– Det är hög tid att staden rustas för morgondagens behov, säger Peter Clemin, VD hos fastighetsägaren SKIFU.

I takt med att pendlingen i regionen ökar fyller ett modernt, tillgängligt och funktionellt resecentrum en nyckelfunktion i Sundsvall.
Byggstart är planerad till juni 2019 och två år senare ska det nya resecentrumet stå klart.

– Det ska bli en trivsam plats, där resenärerna snabbt och smidigt kan byta mellan buss och tåg och dit de enkelt kan ta sig med cykel eller bil. I närheten bygger vi även ett nytt parkeringshus, vilket gör det lättare att långtidsparkera vid stationen, säger Peter Clemin, VD på det kommunägda fastighetsbolaget SKIFU.

Stationshuset områdets hjärta
Intill centralstationen byggs en nedsänkt bussterminal, som ska utgöra en väderskyddad länk mellan buss och tåg. Dessutom ska utemiljön rustas upp, liksom det byggnadsminnesmärkta stationshuset.

– Stationshuset är hjärtat i området och det ska få ett rejält ansiktslyft, säger Peter Clemin.

Presenteras av:

Några av satsningarna
Väderskyddad bussterminal
Upprustning av stationshuset
Upprustning av utemiljön
Nya bil- och cykelparkeringar
Nya gång- och cykelvägar (Sundsvalls kommun)
Gång- och cykelförbindelse över spåren (Trafikverket)

Läs mer här

 

Smarta städer kräver smarta IT-stöd för fastigheter

REAL firar 10 år som webbaserat fastighetssystem som ska förenkla fastighets- och hyresadministrationen för hyresrätter, kommersiella lokaler och bostadsrättsföreningar. I dag förvaltas cirka 5 000 bolag och sammanlagt 291 000 hyresobjekt i systemet som årligen fakturerar hyror och avgifter för 14 miljarder kronor – för 21 miljoner kvadratmeter boyta.

Kungshem i Nyköping och Oxelösund är en av de tusentals förvaltare som använder sig av REALs system för fastighetsförvaltning. Erik Westerberg, vd Kungshem Fastigheter i Nyköping, beskriver hur övergången till REALs it-stöd har gett en ökad kontroll över deras fastighetsekonomi.

– Tidigare använde vi oss av manuella handläggningar och ett ekonomisystem. Nu kan vi sköta vår ekonomiska förvaltning och dagliga fastighetsadministration i REALs system.

Registrering av data och kontrakt, mobila besiktningar, avisering, ut- och inflyttningar, inkassohantering, e-fakturering och justering av hyror och avgifter är bara några av funktionerna. Utöver det kan tillval utefter behov och önskemål göras för att passa den enskilda förvaltaren – oavsett om det gäller en liten bostadsrättsförening med ett tiotal lägenheter eller ett större förvaltningsbolag med många tusen objekt.

Ger flexibel förvaltning
Trots att Kungshem använt systemet sedan 2003 var det först 2008 som det blev webbaserat.

– Det har gett oss en värdefull flexibilitet i vårt arbete. Jag arbetar vanligen på tre orter under en vecka, liksom våra anställda, men eftersom systemet är helt webbaserat kan vi logga in från vilken dator som helst. Om vi inte har tillgång till dator kan vi enkelt och smidigt logga in via den mobila versionen.

Även för hyresgäster spelar systemet en viktig roll, menar Erik. I systemet kan hyresgäster skriva ut en borttappad avi, uppdatera persondata, se över avgifter eller hyror och ta emot information från förvaltaren.

Släpper smarta nyheter
Vidare beskriver Erik hur teamet bakom REAL är lyhörda för önskemål om utvecklingar. Det gör att det kontinuerligt kommer nya funktioner och nyheter som underlättar förvaltningen ytterligare.

– Nyligen lanserades en helt ny funktion för att på ett smidigt och enkelt sätt hantera bostadsköer. Bakom utvecklingen fanns användarens röst, avslutar han.

Presenteras av:

REAL Fastighetssystem är ett helt webbaserat system för ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. I REAL hanterar du: hyresrätter, kommersiella lokaler, bostadsrätter, parkering mm.

Hör av dig på 010-602 32 00 så berättar vi mer.

Se filmen om Steffe