Vikten av kommunikation när katastrofen är framme

Möjligheten att kommunicera är helt avgörande för lokalbefolkning och hjälpararbetare i katastrofområden. Genom hjälpprogrammet Ericsson Response, förser Ericsson tillsammans med sina partners, hjälporganisationer och drabbade med uppkoppling för att samhället till viss del ska fortsätta fungera och underlätta för humanitärt- och räddningsarbete.

Ett av Ericsson Response första uppdrag var år 2000, när man satt upp det första GSM-nätverket i Afghanistans huvudstad Kabul. Sedan dess har man i över 20 år funnits på plats under olika katastrofer runt om i världen. Genom Ericsson Response förser Ericsson, i nära samarbete med en rad partners, både volontärer och utrustning till katastrofområden för att kunna upprätta internetuppkoppling. Just uppkoppling och möjligheten att kommunicera är helt avgörande för att dagens samhällen ska fungera, och därför har samhället också blivit sårbart när uppkopplingen inte fungerar, något som är vanligt i katastrofområden. Uppkoppling kan till exempel vara avgörande för människors möjlighet att skaffa pengar för att köpa mat och tjänster, men också för att upprätthålla säkerheten för lokalbefolkning eller samordna insatser mellan olika humanitära organisationer bättre. På så sätt kan de utföra sina jobb mer effektivt och därmed rädda fler liv.   

– Som vår grundare Lars Magnus Ericsson sa redan på 1800-talet, kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och genom digitaliseringen får uppkoppling en alltmer kritisk roll i våra samhällen, säger programdirektören för Ericsson Response Lars Ruediger.

Tillsammans med Ericsson Response samarbetspartners har hundratals specialutbildade Ericssonanställda stöttat över 60 humanitära hjälpinsatser i 40 länder genom åren. Under de senaste åren har man bland annat skickat kommunikationsutrustning och volontärer för att stötta hjälparbetet efter tyfonen Odette i Filippinerna, arbetet med ukrainska flyktningarna i Moldavien och venezuelanska flyktingar i Colombia, där miljontals lämnat sitt hemland.

– Vi finns på plats både vid naturkatastrofer och mer långvariga flyktingsituationer men det vi sett under den senaste åren är att det blir allt vanligare att vi gör mer långvariga insatser. Därför har vi anpassat oss för att kunna bidra under en längre period, säger Lars Ruediger.

Alla som deltar i Ericsson Response är Ericssonanställda. De som vill vara med och bidra har möjlighet att anmäla sig till programmet och får sedan den utbildning och support som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt under en hjälpinsats. Utöver själva insatserna på plats jobbar volontärerna även tillsammans med olika partners för att förbereda insatserna så att arbetet ska vara så effektivt som möjligt i katastrofområdena.

– Det är ett väldigt givande arbete och man blir stolt att Ericsson ger sina anställda den här möjligheten att bidra till arbetet i utsatta områden, säger Lars Ruediger.

Läs mer på www.ericsson.com

  • Nettoomsättning 2022: 271 miljarder kronor
  • Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York.
  • Antal anställda: 105 000 globalt, varav 14 500 i Sverige
  • FoU anställda 27 800, varav ca 10 500 i Sverige
  • Antal beviljade patent: 60 000+ och 100+ licensavtal

Läs mer på www.ericsson.com

dormakabas smarta lås öppnar upp för fler: ”Alla kan använda det”

Det moderna livet kräver en hel del praktisk logistik kring hemmet. Många väljer därför att installera smarta digitala lås i sina ytterdörrar för att slippa nycklar och för att förenkla vardagen. Däremot är det många villaägare som tvekar på grund av att det digitala låset inte passar in utseendemässigt. Bostadsrättsföreningar ställer ofta krav på enhetliga utseenden på dörrarna. Dessutom är det långt ifrån alla som känner sig bekväma med digital teknik.

Låset som löser vardagspusslet för alla
dormakaba, en ledande global leverantör av accesslösningar har utvecklat det prisbelönade hybridlåset dormakaba dKey,  en av vinnarna av Detektor Internationals ”International Innovation Award 2021”. Låset fungerar både som mekaniskt lås med traditionell nyckel och som en digital lösning som styrs via telefonen. Det digitala låset sitter inne i ytterdörren och från utsidan skulle ingen kunna ana den dolda intelligensen.

– Med ett dormakaba dKey-lås kan du lösa vardagspusslet för alla. Förutom att kunna låsa upp via telefonen, din vanliga nyckel eller kod kan du också ställa in att det ska låsas upp automatiskt när du kommer hem, och låsas när du går. Självklart kan du också lägga in andra användare som ska få en digital nyckel – perfekt om du vill låsa upp till exempelvis leveransbudet eller en vän. I kombination med en dormakaba dKey nätverksenhet så kan du även sköta låset från distans, säger Anders Birgersson, Produktchef på dormakaba ScanBalt.

Bostadsrättsföreningar kan behålla befintligt lås och handtag
För de bostadsrättsföreningar som eftersträvar ett enhetligt utseende på dörrarna har dormakaba dKey snabbt blivit ett populärt alternativ.

– Det är ganska vanligt att bostadsrättsföreningar inte tillåter att man förändrar utseendet eller låset på sin dörr. I många föreningar används ett huvudnyckelsystem. Här är hybridlåset ett bra alternativ, eftersom  lägenhetsinnehavaren kan använda dormakaba dKey och behålla sin befintliga nyckel. Vid service och oförutsedda händelser kan föreningen fortfarande öppna dörren med huvudnyckeln, säger Anders och fortsätter:

– Sedan finns det alltid många viljor i bostadsrättsföreningar. Alla vill inte förlita sig på batteritid och den digitala tekniken. När åsikterna går isär är dormakaba dKey en perfekt kompromiss. Eftersom låset inte syns utanpå dörren men inte heller förhindrar bostadsrättsföreningens tillgång är det oftast inga problem att få tillåtelse att byta till en dormakaba dKey.

Installera låset korrekt
Det smarta låset säljs idag via ett nätverk bestående av 160 utbildade låssmeder i Sverige som listas på dormakabas hemsida. Anders rekommenderar att anlita en fackman för installationen av alla typer av lås.

– Även om låset i sig är enkelt att installera så är det fler saker att tänka på. Exempelvis behöver kanske dörren justeras så den inte kärvar eller så är springan mellan dörr och karm för stor. Att ta hjälp av en låssmed som förstår helheten är ingen dum idé.

Våra partners är certifierade och medlemmar i SLR – Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund. SLR har totalt cirka 200 medlemmar över hela landet och auktorisationskraven är höga. SLR står fritt och obundet till alla tillverkare av säkerhetsprodukter.

– Det ställs inga konkreta kunskapskrav på säkerhetsinstallatörer. Det gör det däremot på låssmeder för att de ska få bli medlemmar i SLR. Minst en person i medlemsföretaget måste vara låsmästare med ett mästarbrev utfärdat av Hantverksrådet. Innan dess måste man ha avlagt ett godkänt gesällprov. Detta krävs för att säkerställa fackmannamässiga installationer hos kunderna. SLR:s auktorisationsnämnd kontrollerar genom stickprov årligen yrkeskunnandet hos medlemmarna. Kunskapsbristerna måste åtgärdas inom en viss tid, säger Håkan Dosé, förbundsordförande i SLR.

Läs mer om dormakaba dKey här

Oavsett var du behöver innovativa, tillförlitliga åtkomst- och säkerhetslösningar är vi där för dig med vår högkvalitativa portfölj: på hotell, butiker, idrottsanläggningar, flygplatser, sjukhus, hemma eller på kontoret.

Vi är ett av de tre största företagen inom åtkomstkontroll och säkerhetslösningar på den globala marknaden. Vi tillhandahåller allt du behöver för säker åtkomst till byggnader och rum, allt från en enda källa.

Våra över 16 000 anställda och många partners är redo att hjälpa dig i över 130 länder. Vart du än är kan du dra nytta av vårt utbud av framtidsinriktade produkter, lösningar och tjänster som ger dig en hållbar känsla av säkerhet.

Så jobbar Outmeals med livsmedelsförsörjning i kristider

Krisberedskap i oroliga tider handlar till stor del om att se till att de basala behoven inte blir ett problem i en nödsituation. Varbergsbaserade Outmeals har levererat måltidslösningar till försvarsmakter i Europa i många år. Nu utökar de affären till att omfatta kommuner nationellt – i uppbyggandet av civil krisberedskap.

Varje dag förses cirka 25 procent av befolkningen med måltider på förskolor, skolor, särskilda boenden och äldreboenden. Ansvarsprincipen innebär att det inte upphör i en krissituation. Detta aktualiseras av att Riksdagen lagt fram en proposition som tar upp bland annat livsmedelsförsörjning mot medborgare som omfattas av ansvarsprincipen. Enligt Kristoffer Eriksson, affärsområdeschef civilt försvar på Outmeals, är livsmedelsförsörjningen ett angeläget område som behöver ses över på nationell nivå.

– Under kalla kriget hade vi ett måltidslager i Sverige, men de senaste decennierna har vi tappat all förmåga till livsmedelsförsörjning nationellt. Vissa kommuner och myndigheter har dock tagit steget och börjat bygga upp sin beredskap tillsammans med oss, förklarar han.

Längst erfarenhet i Sverige
Outmeals har längst erfarenhet i Sverige vad gäller måltidslösningar för extrema situationer, både militärt och civilt. De är specialiserade på livsmedelsprodukter med lång hållbarhet för lagring, men även hållbarhetsaspekten är central. Ett stort fokus ligger på krisberedskapslösningar som är roterbara och kan användas även i situationer utan kris – för att få god ekonomi och undvika matsvinn,

– Vi tror att det är bättre med ett system där produkterna har kortare hållbarhet eftersom man då måste öva på sin rotation, säger Kristoffer Eriksson.

En partner att hålla i handen
Outmeals har ökat sin omsättning avsevärt de senaste åren men fortfarande är de en förhållandevis liten aktör. Det passar dem dock bra, menar Kristoffer Eriksson.

– Det gör oss anpassningsbara och tillåter ett större rörelseutrymme. Vi försöker vara en partner som lyssnar, är ärliga och hänger med i svängarna – någon att hålla i handen, avslutar han.

Outmeals i Varberg är verksamma sedan 2014 och levererar måltidslösningar till försvarsmakter i Europa samt en större mängd kommuner nationellt som påbörjat uppbyggandet av sin civila krisberedskap avseende livsmedel. Outmeals har färdiga lösningar här och nu och hittar gärna alternativa lösningar om de färdiga lösningarna inte skulle passa.

Läs mer här

Kontakt:

kristoffer@outmeals.se | 0707-359585

Kommunikationsvägar som står starka även i osäkra tider

I tider då naturkatastrofer och ett osäkert omvärldsläge påverkar vårt digitala samhälle har vikten av uthålliga kommunikationsvägar blivit uppenbar. Genom Teracoms samhällsnät kan uppkopplingen för de som skyddar och hjälper samhället i kris och krig garanteras och medborgares grundläggande behov av information och kommunikation med nära och kära säkras.

Teracom grundades 1992 i syfte att säkra den statliga kontrollen över marknäten för radio och tv eftersom de är en kritisk del av svensk beredskap. Uppdraget var redan då att driva nät som kan fortsätta fungera vid alla typer av samhällsstörningar. Med höga master vars räckvidd varken hindras av berg eller bebyggelse hade de från start möjlighet att nå samtliga platser i hela Sverige med sina utsändningar. Sedan 2019 äger Teracom ett mobilnät som drar nytta av samma infrastruktur och egenskaper som bolagets övriga nät.

Robusthet och säkerhet
Kriget i Ukraina har tydliggjort vikten av denna typ av motståndskraftiga kommunikationsvägar. Roland Svensson, CTO på Teracom, menar att både samhällsviktiga aktörer och befolkningen har ett ökat behov av tillgången till internet, då det inte längre räcker med envägskommunikation via radio eller TV.
– I dagens samhälle är tillgång till internet nästan lika vitalt som tillgång till mat och vatten. Situationen i Ukraina har även visat på att det ofta är privatpersoner som har möjlighet att informera omvärlden om vad som sker. Samtidigt behöver de ha tillgång till information från både samhället och nära och kära. Vi har grundförmågan att tillgängliggöra detta viktiga behov för hela landet.

I en krissituation där många ringer, smsar eller använder internet samtidigt kan vanliga kommunikationsvägar lätt bli överbelastade. Teracoms nät kan fungera oberoende av extern elförsörjning och har så många vägar att det skulle fungera även om Sveriges alla stora fiberstråk blev avgrävda. Åsa Sundberg, vd på Teracom, menar att detta är fundamentalt när någonting allvarligt händer i samhället.
– I nära samarbete både med uppdragsgivare och leverantörer ser vi till att teknologin i våra nät levererar på samhällets behov och är skapad för att alltid fungera. Om exempelvis elnätet är utslaget kan vi säkerställa att samhällsbärande aktörers uppkopplade kritiska funktioner kan fortsätta fungera, och att privatpersoner har tillgång till kommunikation och viktig information som bidrar till en ökad trygghet.

I ständig beredskap
Den robusthet som krävs, och finns, i Teracoms verksamhet innebär att bolaget till exempel kan utföra de flesta åtgärder med egen personal och egna reservdelslager. Om en reparation krävs på någon enhet har Teracom en egen fältorganisation som kan åtgärda felet – oavsett när på dygnet och var i Sverige problemet uppstår.

Åsa menar att den egna fältorganisationen är avgörande både för en effektiv drift, och för integriteten och säkerheten för verksamheten i stort.
– Teracoms verksamhet kräver en hög integritet eftersom datan som transporteras har stor vikt för samhällen och nationen i stort. Därför väljer vi att inte förlita oss på externa aktörer på samma sätt som andra telekombolag kan göra. Alla medarbetare är säkerhetsklassade och det är endast vi som känner till samtliga rutiner, säger Åsa och avslutar:
– Vårt arbete är en viktig del av Sveriges säkerhetsarbete. Vi möjliggör ett uppkopplat totalförsvar och kommunikation till och mellan befolkningen genom hela hotskalan.

Läs mer om Teracom här

Med utgångspunkt i våra uppdragsgivares behov utvecklar Teracom Samhällsnät hållbara lösningar för ett uppkopplat totalförsvar

Läs mer om Teracom här!

Johan Modigh och Lars-Erik Bergwall utanför Djursholms bibliotek, en av kommunens trygghetspunkter.

Danderyds kommun i framkant med krisberedskap: “Mycket kan göras med resurser vi redan har” 

I takt med att världsläget blir allt mer sårbart behöver krisberedskapen i samhället höjas. I Danderyds kommun har de gjort mycket på väldigt kort tid – ett arbete som fortgår och utvecklas hela tiden.
– Det behövs inte alltid stora investeringar och resurser för att komma igång, menar Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef Danderyds kommun. 

Arbetet med att höja samhällets krisberedskap har pågått i några år på nationell såväl som lokal nivå. 

– Samhället är mer utmanat idag, såväl ur miljö- och naturkatastrofsperspektiv som ur krigsaspekt. Det finns ett antal lagar och överenskommelser i Sveriges kommuner och regioner som vi behöver förhålla oss till, och i Danderyd har vi varit tidigt ute, berättar Johan Modigh, beredskapssamordnare i Danderyds kommun. 

– Det har funnits överenskommelser sedan 2018 men det var före pandemi och krig i Europa. Omvärlden har accelererat och det förväntas av oss att vi hänger med, fyller Lars-Erik Bergwall i. 

Den mentala beredskapen är viktig
I Danderyds kommun utgår mycket av arbetet från sitt geografiska områdesansvar med fyra trygghetspunkter, placerade i varje kommundel. Alla medarbetare kommer få besked om krigsplacering, kommunen arbetar över tiden med kontinuitetsplanering och därtill har de även startat ett krishanteringsforum med deltagare från näringslivet och frivilligorganisationer. Johan Modigh vill belysa att man kan göra mycket i en kommun utan överdrivet mycket resurser men med stöd från engagerade individer inom Danderyds frivilliga resursgrupp, Röda Korset Danderyd och Företagarna Danderyd. 

– I ett första steg kan man tänka till hur man kan använda det som redan finns! Det kan handla till exempel om byggnader eller förmågor som kan få en annan funktion i en krissituation, säger han. 

Lars-Erik Bergwall betonar att det handlar mycket om att ändra mindset och ta ett steg i taget. 

– Den mentala beredskapen är viktig men kan vara svår att greppa efter 200 år av fred. Att jobba med de här frågorna i en kommun är en stor och svår sak. 

“Då krävs mer resurser”
Att starta upp arbetet med krisberedskap kräver alltså inte så mycket – men för att upprätthålla en krisberedskap som håller i skarpt läge, där krisen kanske pågår i tre månader – då krävs mer resurser. Både ifråga om pengar, men också i samarbete över kommunerna. Och det borde ligga i allas intresse, menar Lars-Erik Bergwall. 

– Till syvende och sist handlar krisberedskap om att invånarna ska kunna behålla normalitet genom sin hemberedskap för en vecka, även i en akut situation, avslutar han. 

Antal invånare: cirka 32.800.
Antal anställda i kommunen: ca 1.500
Politiskt styre: M/L/KD
Kännetecken: Utbildningsnivå, företagsklimat, trygghet. 

https://www.danderyd.se/ 

Krisberedskap är mer än att bara köpa prylar

De senaste åren har vikten av krisberedskap visat sig tydligare. Vi har sett allt från kraftiga skogsbränder, översvämningar och strömavbrott till pandemier och nu krig i närliggande länder. Många väljer nu att förbereda sig inför värsta tänkbara scenario genom att panikhandla – men utan att se över sin situation ordentligt och planera strategiskt, något som Peter Ekelund, vd på XMOMS som också driver beredskapsfabriken.se, vill lyfta fram.

– Det är lätt att tro att beredskap handlar om att skaffa sig så många prylar som möjligt.

Många företag i branschen vill gärna göra prepping till en materialsport. Det är inte den som har skaffat sig flest prylar när krisen kommer som nödvändigtvis kommer att klara sig bäst, förklarar Peter.

– Viss utrustning krävs men planering, kunskap och samarbete är minst lika viktigt.

Peter Ekelund betonar att man inte ska göra en ”quick fix” och köpa en krislåda i panik. Fundera först igenom ditt behov ordentligt. – Det är viktigt att man får in det här beredskapstänket i sin vardag utan att det blir en panikkänsla. Att till exempel ha bra matreserver hemma som man använder och byter ut. Sedan kommer nästa steg i förberedelserna. Vad gör du om du måste utrymma din bostad, eller om du inte ens är hemma när krisen händer? Hur håller man kontakt utan mobiltelefon? Var samlas vi i familjen då?

Oavsett typ av kris, så kan våra liv förändras snabbt och helt utan förvarning. När den globala pandemin lamslog världen under 2020 blev det särskilt påtagligt att den allmänna beredskapen var låg. På bara några dagar hade toalettpapper sålt slut runtom i landet och många hyllor i mataffärerna gapade tomma.

– När en kris inträffar ska man redan vara förberedd. Beredskap handlar om otroligt mycket mer än att bara bunkra upp med lite mat och förnödenheter. Det gäller att ha kunskap, en tydlig plan för vad som ska göras när vardagen plötsligt ändras och ett visst mått av fantasi och kreativitet för att lösa situationen, förklarar Peter Ekelund.

Läs mer här

Alla sorters kunder
Peter berättar vidare att X MOMS, som varit aktiva i profilbranschen sedan 2002, hjälpt företagskunder att ge bort exempelvis beredskapsprodukter i julklapp. Webbutiken Beredskapsfabriken.se har många års erfarenhet av att erbjuda privatkunder smarta, genomtänkta val kring krisberedskap. Sortimentet genomsyras av ett noga utvalt sortiment. Dessutom tillverkar man vissa egna produkter som tidigare saknats på marknaden.

– Just nu håller vi också på att leverera krislådor och utrustning till kommuner som stärker sin initiala beredskap på t.ex. LSS- och äldreboenden. Här ställer innehållet i krislådorna lite andra krav mot den låda man har hemma.

Ett tryggt val
Just nu befinner vi oss i utmanande tider bland annat till följd av en hotbild österifrån, men också i form av olika typer av elransoneringar. Ett planerat strömavbrott är kanske det enklaste att hantera, då man vet när det börjar och slutar. Det är alla andra plötsliga störningar som kraftiga stormar, översvämningar, torka, is- och solstorm som du inte har en aning om när de slår till eller hur länge de varar, som kräver eftertanke.

– Tänk till innan. ”Bättre förklok – än efterklok”, säger han och avslutar:

– Ta del av tips och fakta via msb.se hemsida under fliken ”Råd till privatpersoner” samt på beredskapsfabriken.se. Med lång erfarenhet av kvalitativa produkter är vi ett tryggt val i osäkra tider.

Få mer information hos Beredskapsfabriken här

Vi kanske inte är som alla andra profilföretag – för vi kommer inte från det hållet. Vi har ett gediget friluftsförflutet och har fokus på varumärken, bra och rejäla saker. Ett stort hjärta att hitta miljösmarta alternativ som mottagaren vill använda.

OneMore Secures grundare; Robert Willborg och Matti Olofsson.

De hjälper företag få cyberhotskontroll på 30 minuter

För ett litet eller medelstort företag är risken att gå i konkurs överhängande om verksamheten drabbas av en cyberattack. Samtidigt är bristen på kunskap stor. OneMore Secure har tagit fram en säkerhetsdeklaration som hjälper företag få kontroll över sin cybersäkerhet.

OneMore Secure vill underlätta för företag och verksamheter att göra säkerhet lätt – och rätt. De har tagit fram en säkerhetsdeklaration bestående av 38 kontrollpunkter som ger en tydlig och pedagogisk bild över hur cybersäkerheten ser ut - och vilka områden som bör förbättras.

– Många är medvetna om cyberhoten, men vet inte var de ska börja. Vi vill göra det lätt och enkelt för att fler ska kunna säkra sin verksamhet. Därför har vi tagit fram en lättförståelig säkerhetdeklaration med verifierade kontrollpunkter inom IT-säkerhet, Informationssäkerhet, GDPR och Säkerhetskultur, säger Matti Olofsson, CEO OneMore Secure.

Deklarationen består av 38 punkter och tar cirka 30 minuter att fylla. Utifrån det skapas en skräddarsydd åtgärdslista och en kundansvarig från OneMore Secure finns med som stöd under arbetet.

Viktigt säkra leverantörskedjan
En utmaning som många företag har är att säkra leverantörskedjan. Det är inte sällan cyberattackerna kommer in via andra kanaler.

- Idag är inget företag är en autonom enhet, alla är uppkopplade mot varandra. Genom säkerhetsdeklarationen får man kontroll över hela sin leverantörskedja, säger Robert Willborg, CSA OneMore Secure.

Och riskerna för företag och verksamheter är stora om cybersäkerheten är låg.

– De flesta små eller medelstora bolag klarar inte att verksamheter ligger nere ens en kortare tid, många som drabbas går i konkurs inom ett halvår. Det systematiska cybersäkerhetsarbetet är viktigt för att klara konkurrens och vara motståndskraftiga, säger Robert Willborg.

Vill du veta mer om OneMore Secure?

OneMore Secure är ett Saas bolag inom cybersäkerhet. Med vår tjänst Säkerhetsdeklaration får företag en enkel översikt hur de gör säkerhet och vad de kan göra för att öka sin cybersäkerhetsförmåga.

Kontakta OneMore Secure: www.onemoresecure.se
Info@onemoresecure.com

 

Svensk mjukvara skapar ökad säkerhet på våra vägar

Samhällets snabba digitalisering och en allt större flotta av uppkopplade fordon som rullar på våra vägar kommer med många fördelar. Med sin avancerade mjukvara blir svenska Carmenta Automotive en möjliggörare för fordonsindustrin att förbättra trafikflöden, skapa effektivare och mer miljövänlig körning samt minska olyckorna på våra vägar.

Prognosen från branschen är tydlig, 2030 kommer alla nya bilar vara uppkopplade mot externa system och på så sätt också förberedda för autonom körning.

– Fordonets egna sensorer kan idag tillföra mycket information till föraren, men än så länge bara inom ett begränsat avstånd kring fordonet. Det är här vår mjukvara kommer in som gör att föraren kan få utökad kännedom om vad som händer på vägen framför och med tidiga varningar ta smartare beslut, menar Björn Berndtsson, President och CEO på Carmenta Automotive.

Säkrare vägar och ökad transporteffektivitet
Svenska Carmenta Automotive, som härstammar från försvars- och säkerhetsindustrin, arbetar med att utveckla avancerad mjukvara för fordonsindustrin. En mjukvara till stor del redan beprövad och använd i skarpt läge inom försvarsindustrin. Företagets smarta moln-mjukvara kan hantera en stor mängd data i realtid. Som exempelvis data om väderförhållanden, vägarbeten, olyckor med mera

– Vår mjukvara är unik i och med att den integreras i biltillverkarnas IT-system. Det gör att vi kan kombinera en mängd olika externa informationskällor med fordonens egna för att på så sätt skapa bättre beslutsunderlag. Det skapar säkrare vägar och ökad transporteffektivitet som inte minst är viktigt inom dagens tunga trafik.

Det här gör att det blir enklare för fordonstillverkarna att följa de regelkrav som nu introduceras, som exempelvis krav på att fordon ska ha tillgång till Intelligent Speed Assistance.

– Vår mjukvara är en möjliggörare för att fordonsindustrin snabbare ska kunna nå en nollvision och snabbare kunna utveckla självkörande fordon och få ut dem på våra vägar. Redan idag används vår mjukvara i system kring outdoor robotics och självkörande fordon i inhägnade ytor som är enklare att kontrollera som exempelvis hamnar och flygplatser. Teknik som kommer att användas av självkörande fordon på våra stora vägar och i våra städer, avslutar Björn Berndtsson.

Få mer information om Carmenta Automotive här

Om Carmenta Automotive
Vår teknik ger fordon lägesuppfattning långt bortom sina egna sensorer och skapar beslutstöd till uppkopplade och automatiserade fordon för ökad effektivitet och säkerhet. Med över 35 års erfarenhet från försvar och 112 erbjuder vi avancerad mjukvara för ledning av uppkopplade och automatiserade fordon.

Företag behöver en mer mångsidig arbetsstyrka för att möta cyberhoten

I takt med att cyberattacker ökar i omfattning och svårighetsgrad ökar också efterfrågan på folk som kan förhindra dessa. Men många bolag står idag med stora kompetensbehov när det kommer till cybersäkerhet. - Att det saknas så mycket folk inom cybersäkerhet är ett allvarligt hot mot Sveriges digitaliseringsresa. Speciellt oroande är bristen på mångfald, det säger Gabriel Fogelsjöö, vd på The Upskill Company.

Mångfald föder innovation, vilket är nödvändigt även inom cybersäkerhet som gått från att vara ett avgränsat område till att bli en central fråga i alla bolag.

- Att få in människor med nya perspektiv och bakgrunder i sina team är nödvändigt idag, för det handlar inte bara om brandväggar och säkra lösenord längre, det handlar om beteenden. Och vill man jobba övergripande med att förstå dessa och kunna förutse vad de kommer leda till, ja då behövs kompetenser och kvaliteter som är något annat än rent tekniska, säger Gabriel.

The Upskill Company samarbetar just nu med Microsoft Sverige för att skola om människor som vill och har rätt förutsättningar för att jobba inom cybersäkerhet.

- Branschvana är något alltför många fäster för stor vikt vid. Cybersäkerhet är ett levande område som hela tiden förändras, så viktigast är att hitta människor som vill och kan utvecklas i samma takt.

Så hur hittar man dessa människor?
- Det handlar om att tänka om, att sluta begränsa kandidatpoolen till ditt nätverk och de som redan verkar i branschen och börja rekrytera människor baserat på potential istället för tidigare meriter.

Identifiera de egenskaper som behövs
- Vi har under året pratat med många representanter i branschen, och när vi ställer frågan om vad som krävs för att jobba inom cybersäkerhet svarar de flesta att kommunikation, att kunna prioritera och att ha en etisk kompass är viktigast. Leta efter dessa egenskaper och personer som har lätt för att lära.

Testa alla sökande direkt
- Genom att testa logisk förmåga och personliga egenskaper redan i det första steget i rekryteringsprocessen ser du direkt vilka som har potential bortom formella meriter.

Undersök kandidatens motivation
- Missa inte att ställa frågor om motivation och fundera på vilka personliga drivkrafter som krävs för att långsiktigt trivas och prestera i den tilltänkta rollen.

Titta inom den egna organisationen
- Glöm inte leta efter motiverade och nyfikna personer som har de egenskaper du letar efter internt.

Var inte rädd att ta hjälp utifrån
- Vi på The Upskill Company är vana vid att leta efter potential och att hitta dolda egenskaper och förmågor, och hjälper våra kunder både med rekrytering och med utbildningsprogram som möjliggör den här typen av rekryteringar.

Här kan du läsa mer om The Upskill Company

Om The Upskill Company
The Upskill Company jobbar med kompetenslösningar inom tech och hjälper företag och organisationer att rekrytera nya medarbetare eller omvandla intern kompetens genom företagsspecifika upskill- & reskillprogram.

Läs mer på www.theupskillcompany.se

Så kan AI-robotar öka IT-säkerheten – och skydda mot nya hot

Cyberkriminella har börjat använda AI-robotar för att massproducera skadlig kod – men hotet kan mötas med en egen AI-robot.

– Vår AI-robot har varit aktiv i åtta år och har en enorm erfarenhet av hur ett IT-system ska försvaras, säger Mikael Johansson på IT-säkerhetsföretaget Acronis.

Detta är en av trenderna inom IT-branschen som företaget kommer att berätta mer om på Stockholm Tech Show 3-4 maj.

En trend inom cybersäkerhetsområdet är att både kriminella och IT-säkerhetsansvariga använder AI-robotar för sina mål – att ta sig in i, respektive skydda, IT-verksamhet.

En vanlig förekommande cybersäkerhetsteknik i dag är att upprätta så kallade svarta listor på skadlig kod. Att få upp ny skadlig kod på listan kan dock ta upp till 24 timmar. Detta 24-timmarsfönster – Zero Day – kan cyberkriminella utnyttja i en så kallad Zero Day Attack.

– Med AI-robotar kan kriminella massproducera ny skadlig kod så ofta som var tredje sekund. Därför måste vi som skapar IT-skydd tänka lite annorlunda, säger Mikael Johansson, som är Regional Sales Director Nordic på Acronis.

Lösningen är att ha en egen AI-robot som hela tiden söker av IT-systemet efter förändringsbeteenden.

– Sker något onormalt så stannar AI-roboten processen omedelbart så att ingen skada uppstår, förklarar han.

Acronis listar de största hoten för 2023
Acronis konstaterar i sin nyligen släppta Cyber Protection Operation Centers Report att hoten bara blir fler, och att ransomware och phishing tillhör de metoder som är vanligast förekommande.

Att ha flera lager skydd och använda multifaktorautenticering är en bra start för att skapa ett grundläggande försvar, menar Mikael Johansson.

– Det behöver inte vara dyrt. Det handlar om 15 till 20 kronor per användare och månad, förklarar han.

Acronis erbjuder en cybersäkerhetsplattform som skapar ett brett och heltäckande IT-skydd för en verksamhet.

– Det är ett stort plus att vara proaktiv i en sådan här fråga i stället för att försöka städa upp när det väl har skett ett intrång, säger han.

Acronis expert deltar på Stockholm Tech Show
På Stockholm Tech Show i maj kommer Acronis att presentera de senaste trenderna inom cybersäkerhetsområdet. Företagets expert Candid Wuest kommer att berätta om aktuella och framtida hot men också om många nyligen inträffade fall, vad som skedde och vilka cyberkriminella som låg bakom.

– Jag vill verkligen uppmana alla som är intresserade av dessa frågor att ta del av det, avslutar Mikael Johansson.

Vill du veta mer om Acronis?

Om Acronis
Acronis är en global ledare inom cyberskydd och har skapat den enda allt-i-ett-cyberskyddslösningen för miljöer av alla storlekar. Med den unika integrationen av dataskydd med cybersäkerhet får du alla funktioner för förebyggande, upptäckt, svar, återställning och kriminalteknik som behövs för att skydda alla dina arbetsbelastningar samtidigt som du effektiviserar dina skyddsinsatser.

Ladda ner Acronis nyligen släppta Cyber Protection Operation Centers Report här