Skydda din egendom med rätt områdesskydd

Har du en fastighet, en tomt eller ett område där du inte vill att någon ska göra intrång är det av högsta vikt att det finns ett robust områdesskydd. Vare sig det handlar om att motverka inbrott och skadegörelse eller för att skydda och begränsa tillgången till egendomen erbjuder Heda Security en helhetslösning inom både mekanisk och teknisk områdessäkerhet för att du ska känna dig trygg.

Heda Security är ledande entreprenör inom områdesskydd i Sverige och har kontor över hela landet. Genom att erbjuda både mekaniska och tekniska säkerhetslösningar samt skydd för utomhus- och inomhusbruk gör det att företaget erbjuder en unik helhet som är eftertraktad hos många kunder som kräver en hög säkerhetsnivå.

– Det finns inga andra som har den kombinationen. Vi kan hjälpa med allt från staket och grindar till kameraövervakning och larm. Dessutom kan vi hantera sekretess och har säkerhetsprövningar vilket innebär att bland annat Säpo kan undersöka vår verksamhet och göra en genomlysning av personalen, säger Thomas Lindblad, försäljningschef på Heda Security.

Att skydda en fastighet eller egendom innebär inte bara att förhindra oönskade intrång. Det handlar även om att avskräcka, hindra och förebygga kostsamma inbrott och skadegörelse. Utöver detta kan det också handla om att förbygga att människor kommer till skada genom att förhindra intrång på farliga platser såsom järnvägar eller ställverk. Oavsett vad har Heda Security lösningar som passar.

– Vi konstruerar både områdessäkerhet för att hålla människor kvar såsom i ett fängelse, eller borta som vid ett kärnkraftverk. Därför har vi en mycket kompetent teknikavdelning som kan möta höga krav och behov från våra kunder, säger Thomas Lindblad.

Komplexa system för en hög säkerhetsstandard 
Heda Security arbetar med egna anställda för att både bibehålla kompetens inom företaget men även för att ha kontroll när det kommer till hemliga projekt. Säkerhetssystemen kan vara mycket komplexa med exempelvis kameror som kan identifiera om det är en människa eller ett fordon. De har även radarteknik som kan bevaka stora områden och kan styra kameror vid ett larm och upptäcka rörelse. Vi på Heda är systemintegratörer, som förvandlar komplexa behov och system till ett för användaren enkelt dagligt handhavande.

– Vi hjälper till att skydda och upptäcka intrång tidigt och fångar upp sådant som även kan användas för analys i efterhand. Till exempel kan du ha ett staket som larmar när någon klättrar på det och en kamera som riktar sig dit där den som sitter och övervakar skärmarna även får ett larm att något är på gång. I efterhand kan du använda detta för att exempelvis rekonstruera ett händelseförlopp. Vi är mycket skickliga på att få dessa system att samverka, säger Thomas Lindblad.

Genom att Heda Security både har den tekniska och mekaniska kompetensen inom företaget kan de ta hand om helheten. På så sätt är de konkurrenskraftiga prismässigt och att du endast behöver anlita ett företag. Du får då hjälp med allt ifrån riskanalys, projektering, planera och sätta upp rätt skydd som passar just din egendom.

För att bibehålla hög kvalitet och säkerhet över tid, erbjuder Heda alltid serviceavtal.

Heda Security AB Startade 1991 som dotterbolag till tyska Heda. I år firar vi 30 år med namnbyte från Heda Skandinavien AB till Heda Security AB som bättre speglar verksamheten.

Vi är Sveriges ledande och enda rikstäckande installatör av områdessäkerhet med 140 anställda fördelat på 9 orter, omsätter 350 milj SEK.

Kontakt:
Thomas Lindblad, försäljningschef
thomas.lindblad@hedasecurity.se
076 831 99 01

Håkan Fälting, vd
hakan.falting@hedasecurity.se
070 544 82 14

Läs mer om oss här

Så fungerar tekniken som möjliggör ditt säkra IT-liv

Grunden för att IT-säkerhet ska fungera är att personer och olika enheter, allt från mobiltelefoner till elmätare, har en pålitlig identitet. När kommunikation och data skickas över något så öppet som internet är det viktigt att veta vem du faktiskt talar med – och att din data endast kan läsas av rätt person eller enhet. För att säkra detta finns tekniken PKI där svenska PrimeKey är ett av de världsledande företagen med kunder som Siemens och de flesta elektriska biltillverkarna.

PKI (Public Key Infrastructure) finns idag överallt och du både ser och använder det varje dag. Tekniken verifierar exempelvis att en webbplats som du surfar in på, en person som kopplar upp sig mot en myndighet eller ett datorprogram som du laddar ner är vad det utger sig för att vara. Verifikationen sker genom en kombination av säkra digitala identiteter (en digital variant av ditt fysiska id-kort), kryptering, och digital signering. Genom att endast utvalda identiteter kan läsa krypterad och signerad data möjliggörs säkra digitala transaktioner, programuppdateringar, kommunikation och lagring.

– PKI är en utav den mest kraftfulla och effektiva tekniken inom detta område. Vi på PrimeKey har implementerat detta för många typer av kunder och lösningar – allt från telefonen du håller i handen till insulinmätaren på din arm. Samma teknik skyddar också informationen i ditt pass och säkrar smarta fabriker. Allt skyddas av PKI i grunden men vi anpassar såklart teknologin så den bäst stödjer produkten den ska användas på, säger Malin Ridelius, VP Marketing på PrimeKey.

Öppenhet och säkerhet går hand i hand
En säker teknik måste också levereras på ett säkert sätt och här är öppenhet en nyckelsten. Med hjälp av öppen källkod (open source), kan företag se exakt hur tekniken fungerar och känna tilltro till att det inte finns några dolda bakdörrar eller att tekniken kan missbrukas, ens av leverantören.

– När vi levererat vår produkt äger kunden krypteringsnycklarna. Vi rör den inte och kan inte missbruka vår egen teknik. PrimeKeys teknik bygger en robust infrastruktur där identiteten och informationen om en person eller en enhet ska vara säker, äkta och oförändrad när data kommuniceras. Mängder av enheter pratar med varandra varje dag och då behövs en säkerhet som är skalbar och pålitlig idag och i framtiden, säger Admir Abdurahmanovic, VP Strategy & Co-founder på PrimeKey.

Fakta om PrimeKey
PrimeKey är ett av världens ledande företag inom PKI och digitala signeringslösningar. Med dess produkter kan företag, myndigheter och organisationer runt om i världen implementera säkra lösningar – från din telefon, din bil och ditt pass, till smarta fabriker, uppkopplad elförsörjning och säkra sjukhus.

Läs mer på www.primekey.com

Ställningsföretaget som tar höjd för säkerhet

På Hyrex huvudkontor i Alby råder full aktivitet. Mats Söderkvist, vd på Hyrex och nystartade dotterbolaget Hyrex Industri går igenom komplicerade projekt med arbetsledarna. Här möts en imponerande samling av gedigen kompetens tillika mångårig erfarenhet.

Hyrex har monterat och hyrt ut ställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel sedan 1979. Koncernen är idag en av de ledande i Stockholm och Uppsala och vd:n Mats Söderkvist ser ljust på framtiden. Året 2020 till trots. Ett tufft år för många företag. Men ställningsbranschen och byggbranschen har klarat sig relativt bra.

– Vår nya strategi att ytterligare förädla Hyrex höga service, utöka vår kompetens och fortsatt ta höjd för ökad säkerhet är helt rätt, säger Mats Söderkvist och tillägger: 

  Hyrex Industri, vårt nya dotterbolag, är ett naturligt steg i att ytterligare förstärka varumärket och utöka vårt kunderbjudande. Det bidrar även till en tydlig utveckling inom andra ställningsmontage, till exempel infrastruktur och industri.

Hyrex jobbar i 3 sektioner: korta jobb inom ställningsservice, kärnverksamheten i form av komplexa ställningar, olika försäkringsjobb och väderskydd samt den nya positionen inom infrastruktur och industri. Oavsett uppdrag bidrar Hyrex till att göra branschen mer säker. Mats Söderkvist har sett många konkurrerande aktörer komma och gå, och tror att Hyrex nyckel till framgång har varit viljan att ta fullt ansvar för säkerheten.

  Vårt fokus ligger alltid på att leverera säkra ställningar till våra kunder. Det har resulterat i trogna kunder och anställda som stannar länge, säger Mats Söderkvist.

Säkerhetsutbildningar för en tryggare ställningsbransch
Personalen är en otroligt viktig investering för företaget. Det är en självklarhet att alla anställda får kontinuerlig utbildning inom ställningsmontage, fallskydd och arbete på höga höjder. Det sker via branschorganisationen för ställningsentreprenörer, STIB - som verkar för en trygg och säker ställningsbransch. Stabil kompetens byggs med utbildning.

Utökad digitalisering
KMA-dokumentation om just kvalitet, miljö och arbetsmiljö, är en annan viktig del av Hyrex säkerhetsarbete. Hyrex har anställt en egen säkerhetsinspektör som åker ut till alla ställningar för kontroll och provdragning av förankringarna. Dokumentation förs och lämnas in till uppdragsgivarna. Då finns ett underlag hos kunden vid kontroll från Arbetsmiljöverket.

– Inga krav finns idag på att ha en specifik kompetens med säkerhetsansvar på företaget, men vi väljer att själva ta det här initiativet och centraliserar kontrollarbetet, säger Mats Söderkvist.

”Alla ska hem”
Hyrex för en ständig dialog med sina montörer som arbetar uppe i byggnadsställningarna om vikten av att använda den säkerhetsutrustning som finns till hands. Bara under 2020 har branschen tragiskt nog sett två dödsolyckor som kunnat undvikas med fallskydd.

Hyrex jobbar efter parollen ”alla ska hem” med fokus på betydelsen av att inte bara ta ansvar för sig själv, utan också för sin kollega. Det kan rädda liv!

Digitalisering ökar säkerheten
Ökad digitalisering inom ställningsbranschen är en trolig utveckling, enligt Mats Söderkvist. Det innebär viktiga effekter för branschens fortsatta säkerhet. När nya ställningar ritas upp i 3D innan montering kan risker och brister identifieras – innan projekten påbörjas. Noga planerade projekt resulterar i bästa utförande och en effektivare produktion, vilket alla vinner på.

Väljer man Hyrex har man redan tagit ställning för säkerhet.

Läs mer

Hyrex AB och Hyrex Industri är ett av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Företaget satsar löpande på hållbarhetsfrågor och byter nu succesivt ut fordonsflottan till el- och hybridfordon för att ligga i framkant även där. Hyrex är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier samt STIB-auktoriserade.

Styrelseordförande Bengt Lundgren och Jan Lindblom, vd.

Netsecure expanderar: ”Träffa de bästa, och utvecklas med de bästa”

Digitaliseringen ligger i var mans mun just nu och har inte minskat i samband med pågående pandemi. När allt fler tvingas till att arbeta hemifrån ökar bolagens och organisationers sårbarhet, dessutom i en tid där hoten är större än någonsin. För att digitalisera och minska riskerna krävs expertkunskap inom säker IT-infrastruktur och informationssäkerhet – något som har varit Netsecures signum sedan bolaget startades.

– Genom oss kan ni som kund fokusera på er affär medan vi säkrar upp er IT-miljö och information, säger Bengt Lundgren, styrelseordförande på Netsecure.

Vi blir mer och mer digitala och vinningen i en digitaliserad verksamhet är stor samtidigt som det ur ett säkerhetsperspektiv innebär en ökad risknivå. Hotbilden blir större ju mer data ett företag sitter på – och att ha kontroll på information och informationsflöden är av allra största vikt.

Netsecure jobbar inte bara med säkerhet inom IT utan även med nätinfrastrukturen. Dessutom har de fokuserat starkt på ett fåtal partners, exempelvis Fortinet, AVA och SentinelOne. Det berättar Bengt Lundgren, nytillträdd styrelseordförande på Netsecure.

– Med färre partners kan vi fokusera starkt på de leverantörer vi har och bli riktigt bra på deras produkter och tjänster. Tack vare detta kan vi i slutändan erbjuda lösningar till våra kunder som vi vet kommer att fungera. Vi är specialister på våra områden och är ett vasst IT-bolag med en SOC, Security Operations Center, som är grymt bra för våra kunder.

Stor potential
Netsecure satsar på att växa starkt i framtiden och ett led i detta är att bland annat rekrytera Bengt Lundgren som styrelseordförande.

– Målet är att inom tre till fem år omsätta 200 miljoner och att vi når dit råder det inga tvivel om, säger Bengt.

– Marknaden kommer finnas där och potentialen hos Netsecure är enorm. Det är otroligt kul att gå in i ett bolag som detta och ta del av transformationsresan.

Bengt Lundgren har en lång historik där han verkat inom flera tillväxtbolag med goda resultat. Detta tillsammans med att Netsecure är experter inom IT-säkerhet och Informationssäkerhet samt att hoten i världen ökar gör att goda resultat väntas även denna gång.

– Alla fotbollsspelare ville förut spela i Barcelona, just för att de kunde utvecklas där. Så kommer det se ut hos oss; här får du träffa de bästa, och utvecklas med de bästa.

Att inte ha sin IT-miljö säkrad innebär alltså en mängd faror: till exempel i form av intrång, ekonomisk skada och dataförlust. Dessutom innebär GDPR mycket regelverk som måste efterlevas, och ett intrång kan i dag bli en dyrbar historia. En IT-infrastruktur som kan möta framtidens kapacitetskrav är ett måste, säger Bengt Lundgren och avslutar:

– Där kan vi bidra med vår kompetens och våra tjänster.

Vi förebygger säkerhetsrisker och skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap och erfarenhet ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet och Informationssäkerhet.

EcoDataCenter – världens första CO₂-positiva datacenterleverantör – som tar sitt samhällsansvar

Med innovativ design och världsledande teknik, bygger operatörsoberoende EcoDataCenter anläggningar för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Genom en kombination av avancerat designtänkande och intelligent integration med närliggande energi-ekosystem har företaget blivit världens första CO₂-positiva datacenter.

Vi ser det som vårt ansvar att bidra till samhället och dess utveckling, säger CEO Lars Schedin.

Falunbaserade EcoDataCenter tillhandahåller CO₂-positiva datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med affärskritiska krav. Företagets kombination av driftssäkerhet, fysisk säkerhet och hållbarhet är ett paradigmskifte för en bransch som redan idag är en stor global miljöbelastning.

– Vi erbjuder Nordens bredaste spektrum av datacentertjänster. I kombination med vårt strategiska fokus på hållbarhet profilerar vi oss som en framtidsaktör på en marknad som i samband med exempelvis 5G, machine learning och IoT kommer att bli en allt större miljöbov.

EcoDataCenters gröna el och enastående tekniska design är grunden till hur de har kunnat åstadkomma världens första klimatpositiva datacenter. Förutom att el- och kylsystem utformats med högsta möjliga energieffektivitet återanvänds värmen från datacentren för uppvärmning av byggnader och som värme till industriella processer.

– Sammantaget har vi en utomordentligt bra energieffektiviseringsfaktor, något vi är väldigt stolta över. Att bidra till en bättre och mer hållbar värld är ett av våra absolut viktigaste åtaganden.

Tömmer datacenter i Stockholm
Detta åtagande ligger bakom att EcoDataCenter nyligen har köpt två datacenter i Stockholm. Företagets ambition är att i största möjliga mån flytta servrarna ut i landet. Många storstäder lider nämligen av uttalad elbrist och genom att flytta ut centren till övriga landet frigörs el till andra delar av samhället. Att omlokalisera till områden med extremt låga elpriser medför dessutom att EcoDataCenter kan leverera sina tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser.

– Det innebär dock inte att vi tummar på kvaliteten eller säkerheten. De tjänster EcoDataCenter erbjuder är i absolut världsklass, med 100 procent driftsäkerhet genom parallella – helt oberoende – strömförsörjningssystem med egna transformatorer, backup-generatorer, UPS och strömmatningar för att garantera maximal tillgänglighet, konstaterar Lars.

Lars Schedin, CEO.

Marknadens modernaste säkerhet
Leveransen omfattar därtill operatörsoberoende nätverksanslutningar, inklusive leverantörer av svartfiber och våglängder, förutom optimal hantering av värme och kyla samt stor flexibilitet. EcoDataCenters hallar har dessutom marknadens modernaste fysiska säkerhet, med såväl passiv och aktiv säkerhet, med ett avancerat anläggningssäkerhetssystem.

– En HPC-anläggning har en helt annan densitet än vanliga datacenter, vilket ställer högre krav på värmehanteringen. Den avancerade vätskebaserade kyllösningen som vi levererar är vi ensamma om i Sverige. Marknadens ökade krav på fysiska säkerhet, medför att våra anläggningar har fysiska murar, elstängsel och dubblerat helsvetsade stålstängsel samt rigida alarm, videoövervakning och en ständig vaktstyrka. Våra kunder kan känna sig trygga i att de väljer lösningar som är bra för både miljön och för affären.

OM ECODATACENTER
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik, bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale.

Läs mer om EcoDataCenter

Är du säker på jobbet? 

Med den nya utbildningen – Jobba Säkert Digitalt vill SSF nå medarbetare på företag eller en organisation som använder dator och/eller mobiltelefon i sitt arbete. 

Förra året anmäldes 240 000 digitala brott bara i Sverige. Men mörkertalet är stort och siffran ökar för varje år.

Det är inte ovanligt att personer som har datorvana anser sig vara väl förberedda på eventuella bedrägeriförsök och attacker. I mångt och mycket stämmer inte detta. Människan är till naturen ett vanedjur och just beteenden är något som är bland det absolut svåraste att ändra på.

Utbildningen tar bland annat upp hur användare ska tänka när det gäller att skapa lösenord, vilka skydd en dator och mobiltelefonanvändare bör ha och exempelvis vad skadlig kod är för något. Just lösenord är en hörnpelare som många slarvar med. De flesta människor vet om detta men agerar inte som man bör, det är en beteendefråga.

SSF har valt att göra en satsning på digital säkerhet genom utbildningar, information och guider för att fylla tomrummet inom ämnet. Ett tomrum som skadar tusentals människor och företag årligen och kostar enorma mängder pengar. Målet är att bli ledande inom utbildning, kunskap och den aktören företag och privatpersoner vänder sig till vid frågor och vägledning gällande digital brottslighet.

Det är en kortare, webbaserad utbildning som ger grundläggande tips och kunskap till deltagaren och verktyg för att arbeta med sin dator och mobiltelefon på ett väldigt mycket säkrare sätt. Det betyder att företaget den personen arbetar på får en mycket högre digital mognad när det kommer till bedrägeri och intrångsförsök.

Efter utbildningen har deltagarna en större förståelse kring hur de ska jobba säkrare digitalt, de kan bättre se helheten i hur kriminella jobbar digitalt för att tjäna pengar på företag som inte har den grundläggande kunskapen inom digital brottslighet.

Läs mer om utbildningen

 

 

  • 240 000 digitala brott anmäldes förra året. Mörkertalet är stort.
  • Utbildningen Jobba Säkert Digitalt är webbaserad.
  • Utbildningen innehåller kunskapstest.
  • SSF skräddarsyr även företagsanpassade utbildningar som förebygger digital brottslighet.

 

Den nya drönaren –
stoppar bränder som aldrig förr

Med innovationen Thunderwasp, den största flygande drönaren av typen quadkopter med en vattenkapacitet på 800 till 1200 liter, kan framtidens skogsbränder släckas mer effektivt än någonsin. ”Det här stoppar bränder på ett sätt vi aldrig sett förut”, säger Claes Drougge, entreprenör och ägare av koncernen ACC-Group.

Alla minns sommaren 2018, inte minst för den extrema värmen, men framförallt för de allvarliga skogsbränderna som medföljde. Gävleborg, Jämtland och Dalarnas län drabbades av stora och svårsläckta bränder. Byar fick utrymmas och myndigheter, räddningspersonal samt frivilliga volontärer arbetade intensivt under flera veckor för att få bukt på bränderna. Sverige tvingades ta hjälp av internationella resurser, som brandflyg och helikoptrar.

En framtida lösning
I industrigallerian i Åtvidaberg, där ACC-Groups verksamhet ACC Innovation är beläget har man under de senaste fem åren tagit fram de största flygande quadkoptrarna i världen som ett alternativ till bemannande flyg och helikoptrar. En av modellerna man jobbar på är Thunderwasp. Den består av ett utbytbart mittparti anpassat efter behov, däribland en vattenmodul för brandsläckning.

– Maskinen består av få delar men kan utföra så mycket. Drönarna kan vara fem till tio i en kedja som släpper vatten på exakt förutbestämd position, säger Claes Drougge.

Claes Drougge vid ACC Innovations minsta modell ”Thunder Wasp Light”

Släcker bränder i alla lägen
En annan anledning till att drönarna är ett optimalt sätt att bekämpa bränder på är att flera enheter kan kontrolleras samtidigt av en operatör och en markstation. Dessutom kan de jobba dygnet runt. Rök, gas och mörker är inget hinder.

– Drönarens sensorsystem ser hur värmen rör sig, vilket ger information om var vatten bör släppas.

Claes Drougge tror på att drönaren Thunderwasp kan vara framtidens sätt att bekämpa brändermen för att kunna göra det krävs   ett nytt regelverk för den här typen av stora tunga drönare.

– Jag tror dock att vi får det om en allvarlig skogsbrand uppstår. När man inser att människoliv räddas, miljön förbättras, risker tas bort för piloter och att vi släcker skogsbränder snabbare och billigare än förut, kommer regelverket ändras eller undantagstillstånd utfärdas för att kunna tillämpa den här typen av lösning.

Koncernägare: Claes Drougge
Koncernen består av sju dotterbolag, däribland ACC Innovation och Ocean Modules som sålt över 200 undervattensdrönare till 17 länder.

Läs mer på acc-group.se

Ny deckare med fokus på det riskfria brottet ID-kapningar

Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av mySafety Försäkringar drabbades över 200 000 personer av ID-kapningar i fjol. Brottslingarna blir allt smartare och drar därtill nytta av den kontinuerligt ökande digitaliseringen. mySafety Försäkringar vill öka medvetenheten om riskerna med ID-bedrägerier och hjälpa konsumenter att skydda sig från att bli utsatta. Därför släpps nu den spännande nya deckaren Övertaget.

ID-kapningar är Sveriges vanligaste brott; bara i Sverige blir privatpersoner utsatta för bedrägeriförsök fyra gånger per minut, varje dag. På samma vis som digitaliseringen medför mer avancerade tekniska möjligheter öppnar den också för mer sofistikerade bedrägeriförsök.

– De som ägnar sig åt det här är många gånger samma personer som sysslar med allvarlig organiserad brottslighet, och de är oerhört skickliga på att invagga dig i falsk säkerhet, konstaterar PA Prabert, kommunikations- och vice koncernchef på mySafety Försäkringar.

ID-kapning i deckaren Övertaget
Trots att brottet är så pass utbrett saknas det konkreta insatser från myndighetshåll, vilket har medfört att det ofta ses som ett riskfritt brott. Bristen på åtgärder bidrar också till den fortsatta okunskapen om ID-kapningar. Därför har mySafety ett starkt fokus på att sprida information om hur man själv kan minska riskerna.

– Som en av många satsningar har vi tagit initiativ till ett samarbete med författaren Signe Svensson. Samarbetet har resulterat i den nysläppta deckaren Övertaget där ID-kapning är i fokus. Det är verkligen spännande läsning!

Larmar vid risker
I förlängningen är det dock omöjligt att helt informera ”ikapp”. Av den anledningen samverkar mySafety med experter inom proaktiv bevakning, som genom komplexa algoritmer larmar så snart de identifierar en risk.

– Med mySafetys ID-skyddsförsäkring får man skydd mot majoriteten av påföljderna; vi hjälper den utsatte med allt från att kontakta fordringsägare och myndigheter till att säkerställa kreditstatus och bestrida felaktiga fakturor. Vi täcker också den ekonomiska förlusten och ger skydd och stöd om ärendet tas till domstol. Vi gör helt enkelt allt vi kan för att skydda våra kunders identiteter, avslutar PA.

”Övertaget” finns nu tillgänglig på Bokus och Adlibris samt kan även beställas på www.mysafety.se/bok-overtaget .

 

Om mySafety Försäkringar
mySafety Försäkringar har sedan 20 år utmanat försäkringsbranschen med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. De är ledande inom ID-skyddsförsäkring samt andra trygghetstjänster som förenklar i vardagen.

”Övertaget” finns nu tillgänglig på Bokus och Adlibris samt kan även beställas på www.mysafety.se/bok-overtaget .

 

Maria Khorsand, vd på SOS Alarm

Nu digitaliserar och innoverar SOS Alarm akutvården

I en samtid där digitaliseringen gör stora avtryck jobbar SOS Alarm aktivt med innovativa lösningar för att skapa nästa generations alarmeringstjänst. Tjänsterna är redan många till antalet och väntas bli allt fler – samtidigt som det inom företaget genomförts en omfattande strategisk resa.

Förnyelseresan har pågått under en längre period hos SOS Alarm och har resulterat i mycket positiva resultat. Maria Khorsand, vd på SOS Alarm, berättar att hon började på företaget för drygt fyra år sedan och att de då stod inför stora utmaningar.

– Enligt oss hade vi höga svarstider, en hög personalomsättning och det ekonomiska läget var inte stabilt. Vi var tvungna att lägga en plan och sätta upp höga ambitiösa mål, något som innebar en otrolig kulturresa. Vi lyckades nå samtliga mål, trots att det i början kändes helt onåbart.
Förtroendet har förändrats till det bättre, både internt och externt, och har lagt en stabil grund för att fortsatt kunna innovera, anser Maria Khorsand.

Flera lösningar
De innovativa tjänster som tagits fram är flera. I fjol lanserades 112-appen som tillsammans med mobiltelefonens GPS möjliggör en exakt positionering, och som även kan skicka ut snabb och viktig samhällsinformation till din mobil. SOS Alarm kommer i höst att börja använda sig av AI vid bedömningar av hjälpsökande patienter. AI:n kommer bland annat kunna identifiera ett hjärtstopp snabbare än vad som sker idag.

– Vi har också tagit fram ett sensorlarm för motorcyklar i form av en app. Många motorcykelolyckor är singelolyckor som inte sällan inträffar på platser där hjälpen kan vara långt borta. Sensorlarmet kan känna av rörelser som indikerar en olycka och snabbt koppla ihop den skadade med en larmoperatör, förklarar Maria Khorsand.

Hjärtstartare via drönare
Utöver detta har SOS Alarm tillsammans med Karolinska Institutet och företaget Everdrone utvecklat drönare för akutmedicinska transporter - ett projekt som är världsunikt.

Vid samtal som handlar om ett hjärtstopp är varje sekund dyrbar och under tiden ambulansen är på väg kan en drönare snabbt ta sig till platsen. Drönaren vinschar ned en hjärtstartare till där hjärtstoppet inträffat, och den syns tydligt tack vare ljud och ljus kombinerat med ständig information hela vägen från operatören.

– Våra medarbetare är direkt avgörande i vår verksamhet. Teknik och innovation är fantastiska verktyg som ger oss helt nya möjligheter att leverera effektiva säkerhetstjänster. Men även fortsättningsvis är det människan som står i centrum. Det mänskliga samspelet kommer alltid vara grunden i vårt arbete med att skapa ett tryggare Sverige för alla, avslutar Maria Khorsand.

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Varje dag hos oss är intressant, viktig och utmanande.

Läs mer här

Trelleborgs kommun har återupptagit sin totalförsvarsplanering

Sverige återuppbygger totalförsvaret, varav kommunen utgör den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå. Det nya civila försvaret innebär dels att många olika aktörer inom privat och offentlig sektor måste samverka, men även att medborgare engagerar sig i kommunernas frivilliga resursgrupper och försvarsorganisationer.

Vi ser idag många osäkerhetsfaktorer i samhället samtidigt, stora klimatförändringar som har lett till skogsbränder och översvämningar och ett utökat terrorhot mot Sverige med terrordåd i Stockholm. En annan faktor är den ökande och allt mer sofistikerade organiserade brottsligheten.
– Sedan visar även den samhällskris vi befinner oss i med Corona pandemin att vi behöver bygga upp en god samhällsberedskap och ett civilt försvar igen, säger Stefan Jönsson, Samordnare för civilt försvar.

Svensk samhällsberedskap på god väg att förbättras
Totalförsvarsplaneringen ska återupptas vilket innebär att försvarsmakten planerar för beredskap i Sverige och de civila totalförsvarsmyndigheterna bygger upp ett nytt civilt försvar. För kommunens del innebär det att höja kunskapsnivån inom ett ämne som inte varit prioriterat under många år, och sen påbörja resan med att anpassa och säkerställa att de samhällsviktiga verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap. I Trelleborgs kommun har det även varit prioriterat att starta upp en frivilligverksamhet för att kunna stötta kommunen i händelse av en samhällskris, men även att få kommuninvånare att se över sin egen hemberedskap.

Trelleborgs kommun bygger upp sin totalförsvarsförmåga med krisberedskapen som grund, där de ser vad som kan användas inom det nya civila försvaret och vilka resurser och kompetenser som även kan hjälpa till vid andra samhällskriser.
– För oss innebär det att vi behöver upprätta en intern planering för den återupptagna totalförsvarsplaneringen där vi bland annat ska ta fram en krigsorganisation. Redan idag gör vi kontinuitetsanalyser där vi tittar på vad verksamheter har för förutsättningar att fungera i ett utsatt läge och vilka funktioner som är avhängiga för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Sedan jobbar alla myndigheter internt med att hitta beröringspunkter där vi kan mötas i en planering för en förstärkt samhällsberedskap. Samverkan med andra kommuner, Länsstyrelsen, MSB och Försvarsmakten är viktig för oss och vår gemensamma hantering av framtida samhällskriser, säger Stefan.

Presenteras av:
Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har 35 km kust och är Sveriges sydligaste stad. Cirka 20 procent av utrikeshandeln går via Trelleborg vilket gör staden till en viktig industri- och hamnstad. Sveriges andra största hamn finns i Trelleborg som dessutom är Skandinaviens största RoRo-hamn. Här finns utgångspunkt för bland annat Europavägar och färjetrafik till övriga Europa. Trelleborg har många nya spännande projekt på gång, är den kommun i Sverige som har störst andel åkermark och sedan 1984 pryder palmer sommartid Trelleborg - här börjar kontinenten!

www.trelleborg.se