Klimatkompensation är inte att köpa sig fri från sitt klimatansvar

Klimatkompensation är en del i utvecklingen mot hållbara lösningar för framtiden. Med hjälp av finansieringen som klimatkompensering innebär kan nya klimatprojekt utvecklas för att minska klimatpåverkan. Jens Olejak, VD för South Pole Sweden och Head Climate Solutions Nordics, menar på vikten av att inte se klimatkompensation som en pappersprodukt utan som vad det är – ett medel för att finansiera projekt för att minska eller binda koldioxid. 

– Det finns en felaktig uppfattning om att klimatkompensation betyder att man köper sig fri från sitt klimatansvar. Men det kunde inte vara längre från sanningen, säger Jens. Rätterna som köps vid klimatkompensation möjliggör utvecklingen av klimatprojekt för att öka omställningen mot ett koldioxidsnålt samhälle.

För att nå NettoNoll som företag är det viktigt att ha med klimatkompensation som en del av sin klimatstrategi. Oavsett vilken verksamhet man verkar inom kommer företagens utsläppsreduktioner inte vara tillräckliga för att nå NettoNoll i linje med SBT och Parisavtalet. 

– Våra kunder har väldigt ambitiösa målsättningar kopplade till sin klimatstrategi. För att nå sina mål behöver de även klimatkompensera. Oavsett verksamhet kommer ett visst utsläpp att ske, även om man är duktig på att minska dessa. Men målsättningen är såklart att behovet av klimatkompensering ska minska över tid.

Tack vare klimatkompensering kan utvecklingsländer vara med på resan mot ett koldioxidsnålt samhälle och bidra till klimatomställningen. South Pole har utvecklat över 800 projekt sedan starten 2006, där projekt kopplade till bindning av koldioxid via naturbaserade lösningar, men även tekniska innovationer, just nu har stort fokus. Det är även viktigt att undvika framtida utsläpp genom exempelvis projekt för förnybar energi, i vilket South Pole har spelat en stor roll de senaste 15 åren.

Som den enda aktiva projektutvecklaren i Norden har South Pole möjlighet att ta ett helhetsgrepp åt sina kunder i deras klimatstrategiarbete. Med kompetens inom både strategiskt stöd och utveckling av hållbara projekt som gör skillnad för klimatet och projektets närområde ger South Pole tydliga resultat för sina kunder.

– Vi ser att efterfrågan på våra tjänster ständigt ökar, för att möta marknadens behov utökar vi nu därför organisationen med nya kompetenser. Klimat och hållbarhet är en av de viktigaste frågorna vi har framför oss, och vi har betydligt mindre tid på oss än vi räknat med för att göra de klimatförbättringar som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Det är dags att agera!

Läs mer om South Pole här

South Pole effektiviserar och driver på omställningen till ett klimatsmart samhälle. Med ett globalt team, med över 800 sociala entreprenörer, utvecklas innovativa skräddarsydda lösningar för att möta organisationers och samhällsstrukturens behov. South Pole är experter inom den snabbt föränderliga klimatpolitiken och dess regelverk.

Till South Pole Swedens erbjudande

Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba.

Mindre plast i hushållssoporna ger fjärrvärme med lägre klimatpåverkan

Vi svenskar kan bli mycket bättre på att källsortera plastförpackningar. Det har fastighetsbolaget Heba och Stockholm Exergi tagit fasta på. Tillsammans genomför de ett projekt som ska resultera i mindre plast i hushållsavfallet – och därmed ett lägre klimatavtryck från uppvärmningen av Hebas lägenheter.  

I dag hamnar över hälften av alla plastförpackningar i hushållsavfallet i stället för att återvinnas. Det kan jämföras med att 94 procent av glasförpackningarna återvinns, enligt statistik från Naturvårdsverket.

Fastighetsbolaget Heba som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen, har krokat arm med Stockholm Exergi för att minska andelen plast som går till förbränning.

– På Heba vill vi tillsammans med Stockholm Exergi reducera utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen. Då måste vi se till att våra hyresgäster sorterar ut plasten från hushållssoporna. Om en mindre mängd fossila material bränns blir klimatavtrycket från fjärrvärmen lägre, förklarar Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba.

Gemensam insats
Det är just plasten som förbränns vid produktion av fjärrvärme och el som är den största källan till utsläpp av koldioxid i Stockholm Exergis verksamhet.

– Tyvärr har vi liten möjlighet att påverka hur mycket plast som avfallet innehåller. För oss är det viktigt att lyfta fram möjligheten att vi tillsammans med våra kunder kan göra något konkret åt saken och minska andelen plast i avfallet. Det är precis vad samarbetet med Heba handlar om – att gemensamt göra en insats för klimatet, säger Sofi Erselius, miljöchef på Stockholm Exergi.

Satsning på miljörum och information
Men hur ska Heba få sina hyresgäster att slänga mindre plast i hushållssoporna?

– Vi kommer att uppdatera våra miljörum så att det blir tydligare var olika material ska slängas. Vi ser över uppställningen av behållare och hur ofta de behöver tömmas. Men det viktigaste redskapet vi har är att dela information, i olika kanaler och vid flera tillfällen, säger Sanna Göthlin.

Nyligen har Heba även infört hållbara hyreskontrakt vid nyinflyttning, där källsortering är ett krav. Både satsningen tillsammans med Stockholm Exergi och de nya hyreskontrakten hjälper Heba att minska sin indirekta klimatpåverkan. Det här är viktiga steg på vägen mot klimatneutralitet, konstaterar Sanna Göthlin.

Om Heba Fastighets AB
Heba erbjuder hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. För att få en klimatneutral verksamhet arbetar Heba metodiskt med att minimera, förbättra och påverka. Långsiktigt hållbarhetsmål är att förvaltningen ska vara klimatneutral senast 2030 och hela verksamheten senast 2045.

Läs mer om Heba här.

Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar bolaget den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfall. Samtidigt bidrar de till att göra Stockholm till en attraktiv och mer hållbar stad med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.

Läs mer om Stockholm Exergi här.

Zeta först med olivolja i tetra

Först på banan med olivolja i tetra! Denna lätta förpackning med lägre miljöpåverkan finns nu inom en kategori som hittills varit vikt för glas och en och annan plåtburk. Med Zetas nya förpackning så minskar koldioxidavtrycket rejält jämfört med den befintliga glasflaskan.

I snart 50 år, sedan 1974 då Fernando Di Luca satte sin första olivoljeflaska på de svenska butikshyllorna, har Zeta varit marknadsledare inom olivoljekategorin. Under alla år är det glasflaska som gällt, men sedan augusti förra året finns det en artikel, Zeta Olio Extra Vergine di Oliva Fruttato Eko, som är tappad på en 50 centiliters tetraförpackning och ur hållbarhetssynpunkt är det nästan att betrakta som en revolution. Denna förpackning väger endast 22 gram att jämföra med glasflaskans 350 gram. Förutom att den är den lättaste olivoljan att bära hem från affären så har den i en hållbarhetskontext många fördelar. Formen gör den lättare att packa effektivt under transport, vilket tillsammans med den låga vikten gör den till en vinnare ur ett miljöperspektiv. Materialet i denna kartongförpackning, som består till 75 procent av papper, har dessutom låg klimatpåverkan vid tillverkning och är lätt att återvinna. Den har också en bra förmåga att bevara kvaliteten på oljan vilket är viktigt när det handlar om en produkt som är känslig för solljus och luftens syre. Den tätslutande korken med hällpip och antidrop-funktion bidrar till både hållbarhet och funktionalitet.
Men hur mycket bättre blir det för klimatet av att man byter förpackning från glas till kartong, går det att mäta?
Enligt en LCA-rapport (livscykelanalys) från 2017 så ger en Tetra Prisma Aseptic 500 ml, som förpackningen Zeta använder heter, 69 procent lägre koldioxidavtryck än en glasflaska.

Christian Di Luca, vd Gruppo Di Luca

- Det här är ett viktigt steg för oss och något som vi verkligen tror gör skillnad, säger företagets ägare och koncern-vd Christian Di Luca. Som marknadsledare inom medelhavsmat i Sverige så vilar ett stort ansvar på oss att tillmötesgå den nya tidens miljökrav. Vi är sedan en tid helt fria från konservburkar, har minskat vår plastanvändning och att kunna erbjuda en olivolja i tetra är ett hållbarhetsinitiativ jag är mycket stolt över. Vi jobbar dessutom kontinuerligt vidare med att hitta bättre förpackningsmaterial ur miljösynpunkt till vårt sortiment, så våra kunder och konsumenter kan se fram emot fler oljor och andra produkter i mer hållbara förpackningar.

Förutom att man är burkfria och har introducerat tetra som förpackningsmaterial till olivolja har Zeta även gjort andra förändringar inom förpackningsområdet som till exempel att minska plastanvändningen. Inom kategorin spanska charkuterier har Zeta minskat plastförbrukningen med 13 ton per år genom att man nu använder en förpackning där viss del av plasten ersatts av papper. Flera av ostarna som mozzarella och fetaost erbjuds till butikskedjorna i returbackar och på så sätt så sparar man över 80 ton kartongmaterial varje år vilket är till glädje både för klimatet och butikernas personal.

• Zeta är ett svenskt varumärke som distribueras av det svenska familjeföretaget Di Luca & Di Luca AB.
• Verksamheten utgörs av import av livsmedelsprodukter från medelhavsområdet till dagligvaruhandeln och restaurangsektorn.
• Di Luca & Di Luca samt Zeta har funnits på den svenska marknaden sedan 1971
• Företagets grundare Fernando Di Luca är idag 85 år, delägare och ännu aktiv i bolaget.
• Övriga delägare är barnen Gabriella, Christian och Paola Di Luca
• Christian Di Luca är vd för moderbolaget Gruppo Di Luca.
• I Gruppo Di Luca ingår även vinimportföretaget Enjoy Wine & Spirits samt restaurangen Deli Di Luca på Södermalm i Stockholm.

Leticia Jesayu, 55 år, måste gå långt för att hitta vatten, i Puloichon, Colombia. Foto: WaterAid/Keoma Zec

Klimatförändringar leder till global vattenkris

Människor som lever i fattiga och utsatta samhällen är ofta värst drabbade av klimatförändringarna. De som dessutom saknar toaletter och rent vatten är extra sårbara för klimatförändringarnas påverkan. Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det saknar idag 771 miljoner människor tillgång till rent vatten, och antalet kommer att öka. Vattenkrisen är ett faktum.

Med allt värre torrperioder, kraftigare översvämningar och stigande hav kommer fem miljarder människor att vara hotade av vattenbrist minst en månad om året år 2050, enligt en FN-rapport. När vattenkrisen eskalerar riskerar det att leda till konflikter och våld, vilket i sin tur driver människor på flykt.

– Nästan allt extremväder har ett samband med vatten, exempelvis torka, översvämningar, stormar och havsnivåhöjningar. Samtidigt saknar var tionde person i världen tillgång till rent vatten och en femtedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige, en global organisation som arbetar för att rent vatten och toaletter ska finnas tillgängligt för alla, överallt.

Investeringar kan vända utvecklingen
Naturkatastrofer riskerar att förstöra eller förorena befintliga vattenkällor. Tillgången till rent vatten, sanitet och hygien är akut eftersom det hjälper människor att anpassa sig till ett förändrat klimat.

– De viktigaste åtgärderna för att vända utvecklingen är att stoppa utsläppen, anpassa samhällen utifrån klimatförändringarna och investera i en hållbar tillgång till rent vatten. Det är en nyckelstrategi för att anpassa oss till klimatförändringarna. Här måste vi prioritera de fattigaste och mest sårbara samhällena, säger Anna Nilsdotter.

WaterAid arbetar för att förbättra tillgången till rent vatten
För att förbättra människors tillgång till säkra vattenkällor och minimera vattenkrisen, jobbar WaterAid bland annat med att förbättra tillgången till grundvatten genom exempelvis borrhål, öka förmågan att lagra vatten och bygga kapacitet att kontrollera vattennivå och kvalitet. WaterAid arbetar även med att stärka banden mellan lokalsamhällen och myndigheter så att insatser som är baserade på lokalsamhällenas behov kan genomföras. Genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i några av världens fattigaste samhällen skapas bestående förändringar.

WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Wa­t­erAid har verk­samhet i 34 län­der och sedan starten 1981 har nästan 29 miljoner män­niskor fått till­gång till rent vat­ten och över 28 miljoner fått till­gång till toalet­ter som ett di­rekt re­sul­tat av vårt ar­bete. Wa­t­erAid finns i Sverige sedan 2009.

www.wateraid.se

Geoenergi har länge varit en populär energilösning för småhus, men har nu även börjat växa kraftigt i popularitet för större fastigheter och objekt.

Geoenergi – en nödvändig pusselbit i energiomställningen

Rototec är Europas ledande leverantör av geoenergilösningar. Tekniken möjliggör produktion av både värme och kyla på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt och passar allt från bostadshus till industri- och kontorsbyggnader.

Sverige är ett föregångsland inom förnybar energi och framför allt inom geoenergi. Det är en gammal och beprövad teknologi som fått ett rejält uppsving sedan millennieskiftet. Teknologin och kunskapen efterfrågas och exporteras alltmer globalt med Rototec som ett av marknadens ledande bolag.
– Det finns ett flertal väletablerade svenska företag som nu har en fin tillväxt på den europeiska och nordamerikanska marknaden. Vi kommer för en lång tid framöver att ha en stark svensk industri som leder den globala utvecklingen av värmepumpsteknologi och energilagring, säger Kim Ojanne, sales manager på Rototec Sverige.

Omställningen till miljövänlig produktion och lagring av värme, kyla och el har pågått en längre tid, men har i ännu högre grad aktualiserats efter krigsutbrottet i Ukraina.
– Europa har insett att vi behöver fasa ut fossila bränslen levererade i pipelines. Självförsörjning har blivit minst lika viktigt som priset i sig självt. Snarast möjligt måste vi äga vår egen energi, säger Kim Ojanne.

Geoenergi är solenergi som lagras i berget och används för att värma och kyla fastigheter. Genom att ta vara på solvärmen i marken och i berggrunden kan tekniken ge upp till fyra gånger mer energi än vad som går åt till driften av själva systemet. Hittills har system levererade av Rototec ersatt över en miljon kubikmeter eldningsolja, vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp med 2,3 miljoner ton.

– Framtidens melodi är småskalig energiproduktion och lagring. Det är billigast och har samtidigt lägst koldioxidutsläpp. Lokalproducerad geoenergi tillsammans med en utbyggnad av vindkraft, solenergi och planerbar elproduktion är vägen framåt.

Men trots att utvecklingen går åt rätt håll finns det vissa hinder kvar.
– Det finns saker att förbättra på vår hemmamarknad. Det är dags för våra folkvalda att skapa ett ramverk som främjar lokalproducerad förnybar energi. Vi kan inte ha regler som gynnar eldande av sopor framför bättre alternativ, säger Kim Ojanne och fortsätter:

– Även konsulter, arkitekter, byggare, fastighetsägare och investerare måste ställa om sitt sätt att arbeta med den här frågan. Att fortsätta i gamla hjulspår håller inte längre. Det finns nya kompetenser som behöver lyftas in tidigt i stadsplaneringen. Lagring och delning av geoenergi, spillvärme och kyla mellan fastigheter behöver nyttjas i större utsträckning. Det är en väldigt viktig utveckling att satsa vidare på.

 

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar. Rototecs tjänster omfattar hela processen– allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Omsättningen år 2021 uppgick till 600 miljoner kronor.

Läs mer här!

Skagen Fonders Alexandra Morris är övertygad om att långsiktig framgång inom hållbara investeringar ligger i en tät påverkansdialog med bolagen.

Hållbara investeringar ger klimatarbetet en nödvändig skjuts

Att investera hållbart blir allt viktigare för fondbolagen. Genom att leta efter förbisedda bolag världen över som erbjuder hållbara lösningar, och genom att ställa krav på bolag som traditionellt haft stora koldioxidutsläpp, vill Skagen Fonder vara en ledande förvaltare i den transformation som nu sker.

Historiskt sett har Skagen länge integrerat hållbarhet i sina investeringsprocesser, och redan 2006 anställde fondbolaget sin första hållbarhetsspecialist.

– Att investera hållbart är förstås viktigt ur ett miljöperspektiv och för mänskliga rättigheter, men också för att faktiskt kunna uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning. Redan för 20 år sedan granskade vi det operativa hållbarhetsarbetet i våra innehav, och tog det snabbt ett steg längre genom att inkludera ESG i våra analyser. Det är en fantastisk resa vi har gjort sedan dess och det är en ynnest att dagligen få arbeta vidare för att skapa en meningsfull, positiv skillnad, säger Alexandra Morris, investeringsdirektör på Skagen Fonder.
Utöver att säkerställa att deras innehav alltid uppfyller fondbolagets ESG-krav, handlar Skagens analyser främst om att se till att aktiva förbättringar faktiskt äger rum.

– Vi vill se tydliga planer från våra portföljbolag på hur de konkret ska reducera sina koldioxidutsläpp.”

– Grundpelarna i vår integration av hållbarhet i våra fonder är genom att exkludera ohållbara beteenden, produkter och verksamheter samt att inkludera hållbarhet i hela investeringsprocessen, där vi premierar bolag som tillhandahåller hållbara lösningar. Tydliga mål för varje innehav sätts upp inför de kommande åren, med fokus på reell skillnad för individer och samhällen där bolagen är verksamma. Vi är också en aktiv pådrivare för bolagen att utvecklas i en positiv riktning, i huvudsak genom röstning på bolagsstämmor och i direkt dialog med bolagsledningarna, berättar Alexandra Morris.

Skagen investerar i små, medelstora och stora bolag på aktiemarknader världen över. Ibland hittar fondbolaget oslipade diamanter, såsom den kanadensiska kopparproducenten Ivanhoe Mines som äger en av de största och grönaste koppargruvorna i världen. All gruvdrift i Ivanhoe Mines sker idag med förnybar energi och bolaget satsar på att bli den första kopparproducenten i världen med nollutsläpp av koldioxid i sin produktion. Här har flera av våra aktiefonder valt att investera, med stor framgång.

– Vårt mål är att bidra till ett signifikant lägre klimatavtryck och det gör vi bäst genom att investera i bolag med traditionellt stora koldioxidutsläpp såsom gruvindustrin, cementsektorn och lantbruket, och sedan ställa krav på dem. Vi vill se tydliga planer på hur de konkret ska reducera sina koldioxidutsläpp, för att säkerställa att de lever upp till sina åtaganden, avslutar Alexandra Morris.

SKAGEN Fonder är en aktiv förvaltare med breda globala mandat och en värdebaserad investeringsfilosofi. Förvaltarna går ofta mot strömmen och är inte rädda för att leta efter undervärderade bolag på platser där få andra söker. Sedan starten i Stavanger i Norge 1993 har målet hela tiden varit att ge kunderna bästa möjliga riskjusterade avkastning, kommunikation och service.
Läs mer om SKAGENs arbete med hållbarhet på www.skagenfonder.se/hallbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Metoden som sätter siffror på klädbranschens miljöpåverkan

Under de senaste åren har det har pratats mycket om klädindustrins stora påverkan på miljö och klimat. I klädbutikerna möts vi av en rad olika miljömärkningar, men vad innebär de egentligen? Fristads har tagit fram världens första metod för att mäta de verkliga effekterna när det gäller klädesplagg.

Klädbranschen står för cirka 4-8% av världens utsläpp av växthusgaser. De miljö- och klimatmärkningar som finns idag kan handla om exempelvis ekologisk bomull, återvunnen polyester eller användning av kemikalier.

– Detta är naturligtvis bra, men behöver inte med nödvändighet innebära att produkten totalt sett är ett hållbart val, säger Anders Hülse, vd för Fristads. Vad vi saknade var ett system för att kvantifiera miljö- och klimatpåverkan.

Tredjepartsverifierade resultat
Tillsammans med statliga forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden, RISE, har Fristads tagit fram en metod för att mäta hur mycket påverkan på miljö och klimat en produkt har. Vattenförbrukning, energianvändning och utsläpp av växthusgaser är några av de faktorer som mäts. Resultaten verifieras av en speciellt utsedd tredjepartsauditör.

Noggranna mätningar
Fristads långa erfarenhet av labb- och testverksamhet för att få fram slitstarka arbetskläder har varit en fördel i arbetet.

– Vi är de enda som gjort det här på riktigt, säger Anders. Vi vet hur man gör kontroller och mätningar i varje led, från fibernivå till färdiga kläder på hyllan. Det är också viktigt att se till helheten. Där är klädernas livslängd en viktig aspekt.

”Vi har varit med och tagit fram världens första metod för att mäta klädbranschens verkliga påverkan på miljö och klimat”

Över 60 plagg med en miljövarudeklaration
Fristads har tagit fram över 60 plagg med en så kallad EPD, Environmental Product Declaration, både inom Fristads Green-segmentet och på konventionella plagg i sortimentet. På företagets hemsida kan kunderna via en ”Green Calculator” se vilken klimat- och miljöpåverkan inköpet av arbetskläder har. Resultatet jämförs också med konventionella plagg. För vissa av Fristads produkter är det inte möjligt att till exempel välja ekologisk bomull då kraven på slitstyrka är särskilt hög. I de fallen är livslängden det viktigaste.

– Vi får inte glömma helheten, slitstarka kläder är ju hållbara i dubbel bemärkelse. Vi är också noga med att ta tillvara på överblivet tyg, till exempelvis knä- och armbågsskydd.

Kläderna och framtiden
Fristads metod är öppen i EPD-ramverket via Environdec. Intresset från branschen är stor, särskilt i norra Europa där företaget verkar. Detta är något som Anders välkomnar.

–Nu kan vi konkurrera på lika villkor.

När det gäller den övriga textilindustrin ser han lite större utmaningar. Snabba trendväxlingar kräver snabb tillverkning och leder ofta till kortare livslängd.

– Men på sikt kommer hållbar tillverkning att vara ett krav från myndigheterna. Då behöver företagen kunna mäta och få fram riktiga data på sin miljöpåverkan. Förhoppningsvis kommer vi också att se mer medvetna konsumenter som efterfrågar kläder som håller länge både fysiskt och trendmässigt, avslutar Anders.

Framtidens rengöringsprodukter - kommer från Sverige

Med sikte på att reducera negativ klimatpåverkan är vi på Nordexia stolta över att ha skapat Nordex Green – en serie om sex cirkulärt producerade produkter som är certifierade enligt Cradle to Cradle på Guldnivå.

Efterfrågan växer för produkter som produceras av företag som arbetar efter en cirkulärekonomisk modell. På Nordexia har vi skapat Nordex Green, en optimerad serie med sex rengöringsprodukter med maximal miljöhänsyn.
– Vi anser att alla som kan påverka sin industri och sin bransch bör göra det. Det är även väldigt mycket roligare att producera och sälja produkter som man är stolt över och som man kan berätta om för sina barn, säger Roland Andersson, VD på Nordexia.

Cradle to Cradle står för ett omfattande program för certifiering av produkter avseende användning av material och tillverkning. Programmet utvärderar en produkts säkerhet för människor, miljö och framtida livscykler. Fokus är på att använda säkra material som kan återvinnas som tekniska näringsämnen eller komposteras som biologiska näringsämnen.

– Syftet är att en produkt aldrig ska avfärdas som avfall, utan enligt naturliga principer ska den förmultna eller brukas på nytt. Självklart håller produkterna högsta kvalitet och är utvecklade enligt den senaste teknologin, säger Roland Andersson.

Inom en snar framtid kommer Nordexia lansera ett nytt varumärke med produkter som riktar sig mot konsumenter. Serien kommer innehålla samma miljöstandard som Nordex Green och är framtagna med stilrena designade förpackningar.

– För oss känns det bra att kunna erbjuda såväl proffsanvändare som privatpersoner produkter som är både effektiva och miljödesignade. Genom att välja marknadens bästa produkter med det högsta miljökravet gör man ett aktivt val för en bättre framtid, säger Roland Andersson.

Ny rapport: Bekvämlighet går före miljö när nordbor reser

Tillgänglighet, bekvämlighet, pris och pålitlighet – det avgör vilket transportmedel vi väljer. Miljöaspekten däremot, prioriteras lägre.
Det visar Mobilitetsbarometern, en helt ny och unik rapport som genomförs på uppdrag av MEKO, tidigare Mekonomen Group.
Rapporten visar också att bilen är nordbornas favorittransportmedel – men behöver man välja mellan bil och miljö?

Genom Mobilitetsbarometern utforskas mobilitetsmönster i Norden. Syftet är att ge en samlad översikt över hur människor väljer att transportera sig själva, varför de väljer att göra det och vilka bakomliggande faktorer som avgör deras beslut.

Rapporten, som bygger på en undersökning med totalt över 4 000 personer, fördelade på minst 1000 personer i vardera Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar att var tredje person lägger upp till en timme på att förflytta sig. Och bilen är det mest populära transportmedlet.

– Bilen uppfyller de flesta av våra önskemål av ett färdmedel och är det överlägset främsta valet av transportmedel för människorna i de fyra nordiska länderna, säger Petra Bendelin, Direktör strategi och affärsutveckling på MEKO.

Cykel är nordbornas andrahandsval. Nästan fyra av tio sitter på en cykel minst en gång i veckan. En uppfattning bland de svarande är att cyklande är hälsosamt och miljövänligt.

Kollektivtrafiken är det tredje vanligaste färdmedlet, och anses vara miljövänlig och tillgänglig, givet att man bor i en stad.

Mobilitetsbarometern ger nya insikter
Generellt sett anammar nordborna det gröna skiftet i mobilitet med mer miljövänliga typer av bränslen och fordon. Bilar som drivs med bensin är fortfarande första valet, men elbilar är helt klart nummer två i alla nordiska länder förutom i Norge där det är nummer ett.

– Bilen är viktig och majoriteten ser bilen som ett viktigt färdmedel även i framtiden. Många fler skulle vilja köra elfordon men pris, körsträckan och brist på laddningsstationer oroar. Förutom i Norge – här har många länder mycket att lära i arbetet med att driva en snabbare omställning till en grönare fordonsflotta, säger Petra Bendelin.

En annan insikt är att nya tjänster och beteenden inom mobilitet växer fram, som mobil bilservice, där verkstaden kommer till dig. Trenderna har stor potential då framför allt de yngre är positiva till de nya mobilitetstjänsterna.

MEKO arbetar för grön omställning
Årets Mobilitetsbarometern är den första av sitt slag och planeras bli en årligt återkommande rapport.

– På MEKO arbetar vi proaktivt för att, som marknadsledande aktör i norra Europa, säkerställa att vi har tjänster och produkter som möjliggör den gröna omställningen. Vår affärsmodell handlar till stor del om hållbarhet. Genom att tillhandahållare reservdelar och servicetjänster kan vi ge bilarna ett längre liv, både för fordon med förbränningsmotorer och de eldrivna fordonen, avslutar Petra Bendelin.

Läs mer på: meko.com

Svensk kyckling och kalkon – ett proteinrikt och hälsosamt val för seniorer

Kroppens proteinbehov ökar med åldern. Seniorer över 70 år behöver 50 procent mer protein genom maten för att bevara sina muskler, jämfört med yngre personer.

– När man blir äldre orkar man ibland inte äta så mycket. Då är det viktigt att äta något det räcker att äta lite av för att snabbt få i sig allt man behöver. Här är kyckling och kalkon ett mycket bra val, säger Stina Nordqvist, dietist på branschorganisationen Svensk Fågel. 

En ny undersökning, baserad på 1000 intervjuer i åldersgruppen 70 – 84 år, visar att endast 5 procent av de tillfrågade känner till att kyckling och kalkon innehåller mest protein per 100 gram av alternativen ägg, nötkött, lax, kikärtor samt kyckling och kalkon. 

Samtidigt är protein ett näringsämne som många äldre äter för lite av. Åldrande i kombination med proteinbrist gör att musklerna förtvinar. Risken för fallolyckor ökar då dramatiskt vilket är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning för seniorer. Proteinbrist leder sedan även till sämre läkning och försvårad rehabilitering.

Lite fibrer lämnar plats åt mer proteiner
Det som också gör kyckling och kalkon lämplig att äta för seniorer är att det förutom mycket protein innehåller relativt lite fibrer, som annars tar upp mycket plats i maten och skapar en mättnadskänsla innan man fått i sig den näring man behöver.

– När man är äldre ska man inte äta så mycket fibrer för då orkar man inte äta lika mycket protein. Därför är kyckling och kalkon så bra mat, förklarar Stina Nordqvist.

Men det finns fler skäl.

– Tittar man på Livsmedelsverkets riktlinjer så är kyckling och kalkon väldigt hälsosam mat. Det har en låg fetthalt och fettet som det innehåller är bra fett, så kallat enkelomättat fett. Det har också har en hög nivå av vitaminer och mineraler. Det är det man eftersträvar i nyttig mat, säger Stina Nordqvist.

Stränga regler för uppfödning
Svensk Fågels medlemmar följer både svensk djurskyddslag, som är en av de strängaste i världen, och branschorganisationens egna kontrollprogram, som övervakas av myndigheter.

Verksamheten på gården är hållbar i alla led och kycklingarna ingår i gårdens kretslopp.

– Sammantaget är svensk kyckling och kalkon riktigt bra, hälsosam och proteinrik mat som produceras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Fler äldre borde äta svensk kyckling och kalkon, avslutar Stina Nordqvist.

Läs mer om Svensk Fågel här

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk matfågelproduktion och uppfödning. 

Svensk Fågel står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige och representerar hela kedjan med medlemmar som består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. 

Alla arbetar mot ett och samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.