Kan konsumtion vara hållbar? 

Att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion och ett ansvarstagande hållbarhetsarbete är ett komplext arbete, som kräver samarbete. Därför driver anrika detaljhandelskedjan Mio sitt hållbarhetsarbete med starkt fokus på kundernas behov och förutsättningar.  

– Vi ser till att hållbarheten möter det kommersiella och det prisvärda, så att vi kan göra skillnad tillsammans, säger Annelie Larsson, hållbarhetsansvarig hos Mio.  

Detaljhandelskedjan Mio har under många år arbetat utifrån visionen att vara det goda företaget. Hållbarhet har legat högt på prioriteringslistan länge, men företagets fokus på hållbarhet har intensifierats på senare tid.  

– När vi lyssnade på våra kunder insåg vi att vi behöver börja berätta om de hållbara produkterna i vårt sortiment. Under de tre-fyra senaste åren har vi därför blivit mer aktiva ur ett kommunikativt perspektiv. Som ett första steg inledde vi ett samarbete med Sveriges mest kända miljömärkning Svanen. De har enormt tuffa miljökrav som vi snabbt kunde möta genom våra leverantörers fantastiska jobb tillsammans med oss, vilket redan innan mötte många av kraven, berättar Annelie. 

Hon konstaterar att Mio har ett stort ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv, inte minst på grund av sin storlek och ledande position, men betonar att arbetet för att skapa en hållbar konsumtion är en utmaning som behöver adresseras tillsammans med kunderna.  

– Kunder vill agera hållbart, men väl i butiken kan det vara andra faktorer som väger in, såsom prisvärdhet. Vi ser till att hållbarheten möter det kommersiella och prisvärda och kan på så vis vägleda våra kunder och göra skillnad tillsammans. 

OEKO-TEX-certifierade sängar
Annelie betonar att detta är en av anledningarna till att Mio satsar kraftigt på samarbetet med Svanen, just med syftet att ledsaga kunden till att göra bättre val. 1 juni lanserade Mio dessutom helt OEKO-TEX®-certifierade sängar, såsom testvinnaren ROMA.  

– Människor är inte alltid rationella och därför kan det kännas svårt att tänka hållbart när det väl kommer till kritan. Genom att Svanenmärka och OEKO-TEX-certifiera prisvärda produkter – även många av våra storsäljare – adderar vi ett mervärde; kunden kan känna sig extra stolt, då man gjort ett köp som är både hållbart och prisvärt.   

Kvalitet i hela värdekedjan
Mio nöjer sig dock inte med hållbarhetsmärkningar. Utifrån de globala hållbarhetsmålen har kedjan bland annat satt ihop en värdefull kundguide om fem steg för att hjälpa sina kunder att konsumera mer hållbart, samtidigt som de kan skapa ett hem som de både trivs i och kan vara stolta över. Ett annat centralt exempel är att Mio säkerställer en god produktkvalitet i hela värdekedjan, något som borgar för hög kvalitet och produkter med lång livscykel.  

– Efter nära 60 års erfarenhet har vi djup kunskap om produkterna ur hela kedjan. Det gör att vi kan hjälpa kunderna att välja rätt och informera om hur man får sina möbler att hålla länge, säger Annelie. 

– Just denna långsiktighet gör att vi har många stående klassiker i sortimentet. Det är möbler som med enkla grepp kan förnyas och är lika stilrena i hemmet 20 år efter inköp. En bra och hållbar investering, helt enkelt, avslutar Annelie. 

Miotips för hållbar möbelkonsumtion: 

  1. Välj produkter som fyller sin funktion oavsett om du är ute efter god sömn, familjemys, vän-middag eller inspiration och som du kommer att trivas med länge. 
  2. Håll utkik efter våra miljömärkta produkter. Det finns många!
  3. Vårda dina möbler så håller de längre. Vi har både tips och produkter.
  4. Kontakta oss om din favoritmöbel går sönder. Det kan finnas reservdelar.
  5. Släng inte möbler. Piffa upp dem med fin inredning, sälj eller skänk bort.

Läs mer om Mios hållbarhetsarbete här 

Om Mio
Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i nära 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Vi finns med butiker på över 70 platser i Sverige samt på nätet med e-handel. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån Mios koncept och den lokala marknadens behov. Grunden är en stark och positiv entreprenörskultur.

Vi brinner för att förgylla kundernas liv hemma med riktiga möbler och prisvärd kvalitet. Vi vill vara det spännande alternativet som inspirerar kunderna att förnya sina hem.

Malin Källbacka, utbildningsledare på SIS.

Från ord till handling – så blir du en hållbarhetsledare och får med dig hela organisationen

För många organisationer kan hållbarhetsfrågan kännas alltför komplex och bred. Mycket finns att läsa om exempelvis Agenda 2030 och de globala målen, men det kan vara svårt att få det praktiskt tillämpbart. Därför har Svenska institutet för standarder, SIS, tagit fram en ny utbildning inom hållbarhet, Workinar for Change Makers. Syftet är att ge organisationer verktygen för att kunna orientera sig i ämnet och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

I dag står många inför utmaningen att rusta sin organisation inför de ökade kraven på hållbarhet och samhällsansvar. Med hjälp av en omfattande marknadsundersökning som SIS har genomfört där svenska företag och organisationer har fått definiera utmaningar och lösningar inom hållbarhet har SIS tagit fram utbildningen Workinar for Change Makers.

– Vi vill hjälpa organisationer att gå från orientering till verifiering. Till skillnad från en traditionell utbildning där man får lyssna och ta anteckningar är den här workshopbaserad. Den består av fem tillfällen där vi ger inspiration, verktyg och praktisk vägledning. För många kan det också bara handla om att få en second opinion, säger Malin Källbacka, utbildningsledare på SIS. 

Skapa en hållbar affärsmodell och bli konsultfri
Inom hållbarhet brukar det ofta talas om något som kallas för Sustainable Readiness Index som används för att mäta hur långt en verksamhet kommit i frågor som rör hållbarhet. Längst ner på skalan handlar det om att vara medveten om betydelsen av hållbarhet i relation till den egna verksamheten.

– Efter dessa fem tillfällen ska du vara på nivå åtta, vilket är den näst högsta. Här ska du ha format en långsiktigt hållbar affärsmodell som skapar värde. När du lämnar oss ska du ha verktygen att sätta igång utan konsulthjälp på hemmaplan. Utbildningen ger alltså en hög return on investment, säger Malin Källbacka. 

Utbildningen är baserad på standarder
För att säkerställa att utbildningen ger effekt är den utformad av experter inom ISO 26000, vilket är den internationella standarden för organisationers samhällsansvar. Standarden har direkt koppling till de globala målen och rör exempelvis frågor som cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter, resurseffektivitet och miljö. 

– Utbildningen baseras även på standarder som hjälper till att koppla fokusområden till mål och delmål. Det kan du göra med hjälp av egendeklarationen som ingår i utbildningen med tydliga rubriker och underfrågor. Sedan får du även med dig en standard som anger kraven på en oberoende verifiering av din egendeklaration.

– Det har länge funnits utbildningar inom miljö och socialt ansvarstagande. Men vi har velat ta det till nästa nivå för att få saker att hända. Vi kan inte vänta en enda dag till, avslutar Malin Källbacka. 

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här.

Om SIS
Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos SIS kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. Läs mer på sis.se

Lönsam affärsmodell – nyckeln till en lyckad omställning

Elektrifieringen är en av vår tids stora kraftsamlingar mot klimatförändringar och omställningen berör alla. Men omställningen baseras på teknikutveckling och är extremt kostsam, vilket gör att få etablerade bolag mäktar med att försvara sin position.

– Bolagens utmaning ligger i ett adaptivt förhållningsätt till affärsmodeller beroende på marknadernas olika förutsättningar, samtidigt som de måste ha en tydlig plan. Företag står sig ofta frågande hur de ska navigera denna omställning, säger Tomas Grendal, affärsstrateg inom energi och elektrifiering, KPMG.

Endast en lönsam affärsmodell är hållbar – Tomas Grendal och Filippa Strandänger lyfter fram att företag behöver säkerställa en tydlig strategi, marknadsfokus, och värdekedjeposition över tid. För att lyckas med omställningen krävs dessutom kompletterande partnerskap tvärs ekosystemet där man samverkar för värdeskapande i relationen till kund, ägare och kapitalmarknad.

Filippa Strandänger, Ansvarig för hållbara finanser, KPMG.                                 Tomas Grendal, affärsstrateg inom energi och elektrifiering, KPMG.

Strategi
Just nu ser vi att det är få etablerade storbolag som har resurser att själva upprätthålla sin nuvarande värdekedjeposition och dagens affärsklimat är fullt av avgörande frågor, som hållbarhet och digitalisering. Det är affärsmässigt inget nytt då en långsiktigt hållbar affärsmodell alltid har inneburit ett aktivt förhållningssätt till marknaden och omvärlden.

– Men till följd av tvärsgående teknikutveckling som ger överlappande värdekedjor är det viktigare än någonsin att agera utifrån en tydlig strategi, säger Tomas Grendal.

– Här blir det jätteviktigt med ett faktadrivet förhållningssätt utifrån förutsättningar och även att visa intressenter, som investerare, var man är på väg, säger Filippa Strandänger, Ansvarig för hållbara finanser, KPMG.

Partnerskap
För att framgångsrikt navigera omställningen behövs ofta partnerskap för att uppnå en affärsmodell som klarar av att balansera dagens affär med morgondagens.

– Exempelvis så kräver elektrifiering inom mobilitet ofta partnerskap för att säkra access till teknologi, så som batteri och AI för energieffektivisering och självkörningsfunktionalitet. Utöver det krävs statliga insatser för att säkerställa att utbyggnaden av förnybar elproduktion och laddningsinfrastruktur kompletteras med mer baskraft, exempelvis kärnkraft, och nätkapacitet för att kunna tillgodose efterfrågan samtidigt som klimatmålen möts, säger Tomas Grendal.

Utrullningen av elbilar har stor potential, dock så har bara halva den globala marknaden de ekonomiska och infrastrukturella förut- sättningarna för att anamma helelektrifierade fordon.

Säkerställa relationen till kapitalmarknad och finansiering
I en global ekonomi där befolkningen växer och klimatet är en av våra största risker behöver energikonsumtionen bli effektivare. Energiomställningen med effektivisering och övergången till hållbar elektrifiering är tidskrävande och måste hanteras på ett sofistikerat sätt. Här har finansiell sektor och kapitalmarknaden en viktig roll.

– Vi träffar många aktörer som har tydliga klimatmål, både absoluta och forskningsbaserade. I en studie vi tagit fram över världens 250 största bolag rapporterar 46 procent att de har mål om nollnettoutsläpp. Vi ser att utmaningen för många aktörer är hur de ska nå målen, givet deras förutsättningar, säger Filippa Strandänger

En förutsättning för att vi ska nå en transformation mot ett mer hållbart klimat är att kapital allokeras till hållbara affärsmodeller och att lösningar för klimatomställningen finansieras.

– För kapitalmarknaden handlar det om att identifiera och hantera risker och finansiera lösningar. Vad man inte får glömma är även hur effektiv lösningen är och vilken kostnad den har. För den systemförändring som måste ske behöver såväl finansiella som icke-finansiella aktörer ha en tydlig färdplan att agera utifrån, säger Filippa Strandänger.

Bland sina kunder ser KPMG en ökad efterfrågan på att gå från punktanalyser till att löpande agera på interna och externa förutsättningar
– Genom bredare, mer frekvent och mer detaljerad dataanalys hjälper vi bolag att snabbare förstå vad som sker så att de löpande kan ha en mer faktadriven approach. Detta handlar om att kombinera intern data (finansiell, affärs, operativ) med extern data (marknad, klimat, geopolitik) för att underbygga den bästa handlingsplanen, avslutar Tomas Grendal.

Om KPMG

KPMG är ett globalt nätverk med fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över 147 länder. Tillsammans är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med en mission att tillsammans med våra kunder skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspeci- fika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av 2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen.

Läs mer på: kpmg.se

Place your billion dollar bets wisely
Towards net zero: How the world’s largest companies report on climate risk and net zero transition

Förskola banar väg för fler miljömärkta byggnader

I dag är Moelven Byggmodul AB en av få aktörer som kan leverera Svanenmärkta skolor och förskolor. Just nu genomför de tio nya Svanenprojekt där skolbyggnader och flerbostadshus byggs klimatsmart.

Svanenmärkta förskolor och skolor är en relativt ny företeelse, men i takt med att intresset från beställare ökar spås de hållbara byggnaderna bli allt vanligare. Att bygga miljömärkt är bättre för klimatet och resulterar i mer hälsosamma inomhusmiljöer.

Förskolan Boängen utanför Knivsta centrum är med och sätter standarden för framtidens byggprojekt. Förskolan stod klar 2020 och uppfyller Svanens hårda krav på låg energianvändning, god ventilation och dagsljusinsläpp.

– När man bygger Svanenmärkt är det mycket fokus på energi, ljud och ljus. Men den stora biten handlar om materialval. Vi väljer byggmaterial som klarar tuffa krav kring miljö- och hälsoskadliga ämnen. Målet är att skapa en bättre innemiljö för barnen och de vuxna som ska vistas i lokalerna, säger Johan Nilsson, säljare på Svanencertifierade Moelven Byggmodul AB som byggt och levererat förskolan.

Ola Klinterhäll, projektchef på Turako AB som beställde projektet, berättar att förskolebarnen och personalen är nöjda med sin nya förskola. Förutom tydliga vinster för slutanvändaren ser han även att det finns ekonomiska incitament för att bygga mer miljömärkt. 

– Huvudskälet till att jobba med hållbarhet är naturligtvis att alla måste hjälpas åt med det vi kan. Men när det gäller finanseringsbiten kan man nog konstatera att miljöcertifiering kommer att vara helt avgörande för att få finansiering överhuvudtaget framöver, säger Ola Klinterhäll.

Möjligheten att bygga Svanenmärkt finns också för andra typer av byggnader, som äldreboenden och flerbostadshus. 

– Eftersom vi är Svanencertifierade har vi goda möjligheter att ta oss an den här typen av projekt, och vi sitter på ett stort kunnande kring hållbart byggande i trä, säger Johan Nilsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moelven Byggmodul AB
Ingår i koncernen Moelven Industrier ASA, är Nordens ledande producent av industri-framställda trämodulbyggnader, och levererar allt från arkitekturprisvinnande flerbostadshus till skolbyggnader, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Mer information: moelven.se/byggmodul

Kontakt: byggmodul@moelven.se

Mia Åberg, ansvarig arkitekt Equator, Anders Blomkvist, Equator Fastighetsutveckling och Lisa Grosselius, en av de framtida boende, på plats i Lovisedal, Nacka

Equator bygger framtidens bostäder

Equators nya radhusprojekt i Nacka visar att det finns ett nytt och bättre sätt att bygga bostäder. De boende är med från start för att tillsammans med arkitekterna forma sin framtida bostad, från tidiga skisser till färdigt hus. Det här är hållbar bostadsutveckling ekonomisk, socialt och miljömässigt som skapar högre kvalitet för mindre pengar. Så här har det gått till: 

– Idén kom ifrån viljan att förändra bostadsproduktionen. Vi studerade liknande projekt i bland annat Tyskland och Frankrike och insåg att vi ville göra det här i Sverige, säger Anders Blomkvist, vd på Equator Fastighetsutveckling. Equator bestämde sig för att rita upp något unikt utifrån de boendes önskemål. 

Alla lär känna sina grannar under hela processen
– I vårt projekt med sex radhus i massivträ på Lovisedalsvägen i Nacka har vi och de boende haft en nära och ständig dialog. Vi har kunnat ge råd om vad som är möjligt att bygga och vad som håller i längden, berättar Mia Åberg, ansvarig arkitekt, på Equator Stockholm. I ett vanligt bostads- eller radhusprojekt känner de blivande boende inte varandra och har ingen kontakt med arkitekterna. Här har vi träffats under hela processen.

Hållbarhet i flera dimensioner när arkitekten driver och bygger
– Vi har arbetat med hållbarhet i flera dimensioner. Exempelvis har många gipsväggar utgått, bostäderna har istället den massiva trästommen synlig. På så sätt reduceras miljöavtrycket, man sparar tid och pengar och vinner dessutom lite golvyta. Det ger dessutom ett bättre boendeklimat. Bostäderna har också en speciell isolering som är mer energieffektiv. Det blir både mer hållbart och kostnadseffektivt för de som kommer att bo här, berättar Mia. Ambitionen är att bostäderna byggs för att hålla länge och att de boende ska vilja bo där under lång tid eftersom de har fått vara med och bestämma från start. På så sätt skapas ett hem som är format efter sina boende redan vid inflyttning. 

Att forma sin egen bostad ger högre kvalitet till ett lägre pris
– När man utvecklar ett byggprojekt tillsammans så blir det dessutom billigare över tid samtidigt som man bibehåller eller till och med höjer kvalitén. Vi ritar och bygger det som de boende faktiskt vill ha och då behövs inga kostsamma tidiga renoveringar. Förhoppningsvis kan vi utföra fler liknande projekt i framtiden, säger Anders Blomkvist. 

– Alla som har deltagit i projektet har varit positiva till det här upplägget, de boende och vi själva. Alla tycker att det har varit fantastiskt roligt att kunna forma sin egen bostad. För en månad sedan sågs vi för första gången på tomten - det var spännande, berättar Mia.

Nacka kommun har tagit ett grönt och modigt beslut
Utmaningarna för Equator har handlat om att få branschens alla aktörer att inse att det här faktiskt är en möjlighet och att man inte behöver göra som man alltid har gjort. När de boende tidigt tillsammans med arkitekten arbetar fram gemensamma lösningar så kan man både spara pengar och höja kvalitén, något som annars inte alltid går hand i hand. 

EQ Living grundades 2018 av Equator Fastighetsutveckling och erbjuder skräddarsydda och klimatsmarta bostäder till ett konkurrenskraftigt pris. Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder hela vägen från drömmar och behov till en nyckelfärdig bostad.  

Kontakt: www.eqliving.se 

Tove Westling, global strateg på GoClimate

Tove, 42, bytte trendigt PR-jobb i London mot klimatarbete i Stockholm: ”Det ska vara enkelt att leva klimatsmart”

Tove Westling drev PR-byrå med fokus på mode i London i flera år innan hon valde att byta karriär och helt ägna sig åt klimatfrågor.
I dag arbetar hon på GoClimate, ett företag som erbjuder enkel klimatkompensation och uppmuntrar omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Tove Westling är global strateg på GoClimate, där man arbetar med att bromsa klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen.

– Det är det som är kärnan. Förutom klimatkompensation genom certifierade klimatprojekt så jobbar vi mycket med beteendeförändring. Något som också är viktigt för oss är klimaträttvisa. Vi är övertygade om att social rättvisa är klimaträttvisa och det är nödvändigt i den här omställningen, säger hon.

Modebranschens konsumtionsideal skavde
Vägen från modebranschen till att jobba med klimatfrågan har inte varit spikrak för Tove. 2008 grundade hon den mode-inriktade PR-byrån VARG i London. Även om hon de senaste åren på PR-byrån ansvarat för dess hållbarhetsfokus och haft hand om kunder som Vestiaire Collective, en sajt för försäljning av second hand-mode, var det något med arbetsuppgifterna som skavde.

– Det jag gjorde var att uppmuntra till konsumtion. Även om de varumärken jag jobbade med i många fall gjorde ett fantastiskt hållbarhetsarbete, var upplägget överlag inte förenligt med mina personliga värderingar, säger hon.

När hon fick chansen att börja på GoClimate, och samtidigt sitta kvar på VARG som Sustainability Director och även där ägna sig åt frågor relaterade till klimatet, var valet enkelt.

– Även om jag varit väldigt inne på hållbarhet ända sedan VARG’s start för snart 13 år sedan så ville jag över till klimatsidan och jobba med den frågan renodlat. Jag ville hitta ett sätt att göra så stor klimatnytta som möjligt, säger hon.

Räkna ut ditt klimatavtryck – och börja kompensera
På GoClimates hemsida kan man snabbt räkna ut sitt koldioxidavtryck genom att svara på några enkla frågor om sin livsstil. Därefter kan man anmäla sig som månatlig bidragsgivare för att finansiera hållbara klimatprojekt världen över, som solcellsparker och vindkraftsanläggningar.

– Mitt eget avtryck är ungefär fem ton koldioxid per år, vilket är ganska långt under medelsvenskens avtryck på runt 9 ton. Men jag lever fortfarande ett oerhört bekvämt liv där jag fått långt mycket mer än jag valt bort. Genom mitt bidrag balanseras mina fem ton genom att inte släppas ut någon annanstans i världen, förklarar hon.

Att ta ansvar för sitt avtryck behöver inte vara dyrt. För en genomsnittlig svensk handlar det om 50 till 75 kronor i månaden. GoClimate arbetar också med att uppmuntra livsstilsförändringar för att leva mer klimatsmart och är tydliga med att deras tjänst är ett komplement till en klimatmedveten livsstil och inte en lösning i sig.

– I våra sociala medier-kanaler ger vi kontinuerligt tips för privatpersoner att utmana sig själva och göra förändringar sin livsstil. Det är lätt att känns sig liten och maktlös i den här klimatkrisen. Vi hoppas kunna ge våra medlemmar stöd och hopp genom att vara en del av vår community, avslutar Tove Westling.

Om GoClimate
GoClimate jobbar för att stoppa klimatförändringarna genom att hjälpa privatpersoner och företag att minska sina koldioxidutsläpp. Vi har alltid klimaträttvisa i åtanke och agerar med 100% transparens. Med vår prenumerationstjänst hindras antalet ton utsläpp din specifika livsstil innebär, från att släppas ut någon annanstans i världen.

Läs mer på www.goclimate.com/se

Martin Björgell, produktchef Handelsbanken Liv, och Linda Haraké, hållbarhetsansvarig affärsutveckling Handelsbanken Savings & Pension.

Så kan jämställda val
ge en rikare pension

Trots att pensionssystemet inte tar hänsyn till kön får kvinnor i genomsnitt ut 5500 kronor mindre i pension än män varje månad, vilket är ett större inkomstgap än lönegapet under arbetslivet. Men det finns åtgärder för att göra pensionssparandet mer jämlikt.

Eftersom vi lever allt längre och har ett ojämlikt uttag av deltidsarbete, vård av barn och föräldraledighet är skillnaderna mellan män och kvinnors pensioner fortsatt stora.

– Studier pekar på att vi når jämställda pensioner 2070 om nuvarande trend fortsätter. Det innebär att fler än två miljoner svenskar hinner gå i pension innan vi når jämställda pensioner. Ett av våra hållbarhetsmål handlar därför om att öka avkastningen på kvinnors sparande och minska inkomstskillnaderna mellan könen, säger Martin Björgell, produktchef Handelsbanken Liv.

Handelsbanken jobbar aktivt för att sprida kunskap om hur privatekonomi och pension hänger ihop, med målet att alla ska få samma trygghet och möjligheter som pensionärer. Därför har man startat initiativet Jämställd pension, och exempelvis tagit fram en checklista med tips på åtgärder som utjämnar skillnaderna.

Här handlar det exempelvis om att komplettera med eget sparande och att dela lika på föräldraledighet, så att den som är ledig mer inte halkar efter i inkomst. Ett tips till gifta par och registrerade partners är att föra över premiepensionen till den som tar ett större ansvar för att få familjesituationen att fungera, och på så sätt kompensera för pensionsbortfallet.

– Ett bra första steg är att gå in på minpension.se och göra en kostnadsfri pensionsprognos. Gör det ihop med din partner och ladda upp med lite pensionsromantik. Vi vet nämligen att en jämställd ekonomi också är en nyckel till en lycklig relation, säger Martin Björgell.

– Många vill ha hjälp med att få bättre överblick över sin pension och bokar då in ett rådgivningsmöte, berättar Linda Haraké, hållbarhetsansvarig affärsutveckling Handelsbanken Savings & Pension.

– Våra kunder som haft pensionsrådgivning upplever att de fått mer kunskap och ökad kontroll över den egna situationen. Med ett sparande ökar även tryggheten och den ekonomiska självständigheten, konstaterar hon.

Tre tips för jämställd pension

1. Gå in på minpension.se för att göra en kostnadsfri pensionsprognos.
2. Använd checklistan Jämställd pension från Handelsbanken Liv och få koll på hur du och din partner kan göra sparandet mer jämställt. Listan hittar du på www.handelsbanken.se/pension
3. Boka in ett rådgivningsmöte med Handelsbanken eller din egen bank för att öka din kunskap kring privatekonomi och pension.

Genom att köpa in begagnade kontorsmöbler och återanvända befintligt möbelbestånd till sitt nya kontor kunde Vision göra en koldioxidbesparing på cirka 53,6 ton. Fotograf: Jason Strong

Återbruk högst upp på agendan
när kontoren görs om

Kommuner, företag och myndigheter måste nu anpassa sina arbetsplatser efter nya förutsättningar som utkristalliserat sig under pandemin – och då spelar kontorsinredningen en viktig roll. Rekomo uppmanar alla som står inför ett omtag att tänka andra hand i första hand.

I dag köps det nytillverkade kontorsmöbler för nära sex miljarder kronor i Sverige varje år. Dessa används i ungefär fem år innan de vanligtvis slängs. Detta vill företaget Rekomo som köper, säljer och hyr ut begagnade kontorsmöbler ändra på.

– Det behöver inte vara dyrt att satsa på både kvalitet och hållbarhet när en tar omtag kring kontoret efter covid-19. Att använda sig av våra tjänster när kontoret ska göras om innebär en stor kostnadsbesparing och en enorm miljöbesparing, säger Therese Kockum, marknads- och kommunikationsansvarig på Rekomo.

Vissa företag och organisationer vill minska sina lokalytor när fler jobbar hemifrån och därmed göra kostnadsbesparingar. Andra ser stora lokaler som en möjlighet att sprida ut medarbetare som måste vara på plats. Oavsett inställning vill Rekomo agera stöttepelare.

Rekomo kan hjälpa till med allt från planering av kontorets utformning, transport och montering av ”nya” kvalitetsmöbler samt inköp och upphämtning av de gamla.

– Troligtvis kommer vissa av de befintliga kontorsmöblerna behöva bytas ut till möbler som är bättre anpassade till det arbete som man vill utföra på kontoret framöver. De möbler som finns på kontoret men som inte kan återanvändas i nya format kan säljas till oss. Vi tar hand om all logistik och kan hjälpa till med planering för att uppdatera kontoret, berättar Sebastian God, vd på Rekomo Stockholm.

Sebastian God, vd Rekomo Stockholm och Therese Kockum, marknads- och kommunikationsansvarig.

Han och Therese Kockum lyfter att det kan vara svårt att veta vilka beslut som ska tas kring kontoret när framtiden är oviss. För att möta detta har Rekomo flera upplägg för uthyrning av återbrukade kvalitetsmöbler.

– Genom att hyra kontorsinredning kan företaget fortsatt vara flexibelt och enkelt byta ut möbler när nya behov uppstår. För ett fullfjädrat kontor för 100 personer kostar det bara från 200 kronor i månaden per anställd, och kunden kan välja att hyra i en månad eller flera år, säger Sebastian God.

Rekomo har den senaste tiden sett en explosionsartad ökning i medvetenhet bland kommuner, företag och myndigheter. Återbruk och långsiktigt tänkande faller sig mer naturligt – det är inte längre självklart att köpa nytt när kontoret behöver nya möbler.

– Fler och fler har hållbarhet som incitament för att ta hjälp av oss, och det är fantastiskt glädjande. Samtidigt är kunderna också kostnadsmedvetna och ser den stora besparingen i att kunna fokusera på kärnverksamheten medan vi tar hand om möblerna. Det finns många vinster med att tänka andra hand i första hand, konstaterar Sebastian God.

Fakta om Rekomo
Rekomo säljer, köper och hyr ut begagnade kontorsmöbler till kontor i hela landet. Företaget kan hjälpa till med planering av ny kontorsmiljö, leverans och montering av möbler, värdering och inköp av gamla möbler, och all logistik runt omkring. Rekomo har erbjudit återvunna och prisvärda kontorsmöbler sedan 1992.

Läs mer på www.rekomo.se

Foto: Ehandel.se

Klimatnytta och ekonomisk lönsamhet när produkter får ett andra liv

Går det att förena ekonomisk lönsamhet med klimatnytta? Svenska GIAB som kallar sig ”experter på återbruk” lyckas med detta. Genom en digital plattform räddar de produkter till ett andra liv och pushar företag att bli cirkulära.

Företaget GIAB vinner mark med sin process och digitala plattform som hjälper företag att implementera cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Affärsidén är att omvandla det som ses som avfall till produkter som kan säljas på nytt.
– Vi har sedan starten haft ett brinnande intresse för cirkulära affärsmodeller. Detta resulterade i att vi bygger ett system för att hantera produktflöden med full spårbarhet. Plattformen möjliggör också inhämtning av data kring koldioxid- och avfallsbesparingar som företagen kan använda i sin hållbarhetsrapportering, säger Christian Jansson, vd och medgrundare.
Genom insamling, rekonditionering, up-cycling och reparation återbrukar GIAB trasiga produkter som lämnats in till försäkringsbolag, IT-utrustning från kontor samt returnerade och reklamerade varor från e-handeln som annars eventuellt hade slängts eller återvunnits.

Det senare kallas Re:Commerce, en tjänst som används av företag som CDON, Babyshop och Bauhaus. De återbrukade produkterna skickgraderas och säljs sedan via kundens sajt, GIAB:s försäljningskanal Returhuset eller externa sajter för begagnathandel.
– GIAB är en ”one stop shop” för återbruk. Vi kan ta ett helhetsansvar för företagens eftermarknad och sköta allt från reklamationer till kunddialoger. Det här benet av vår verksamhet har vuxit explosionsartat de senaste åren, säger Jon von Knorring, affärs- områdeschef för Re:Commerce.

GIAB förenar klimatnytta och hållbarhet med ekonomisk lönsamhet. De senaste sex åren har företaget haft en stark tillväxt. Marknaden man adresserar har stor potential – i EU genomförs tre miljarder returer årligen.
Hållbarhetschefen Matilda Jarbin, vd:n Christian Jansson och affärsområdeschefen Jon von Knorring har stora planer för GIAB.
– Vår resa har bara börjat. Vi siktar på att göra en börsnotering i år så att vi kan stärka marknaderna i Sverige och Norge, och på sikt etablera oss i Finland och Danmark. Vi har sett att vår affärsmodell är skalbar och är nu redo att ta nästa steg, säger Christian Jansson.

Bolaget grundades 2012
Omsättning 203 miljoner kronor (2020)
Antal anställda: Cirka 100 stycken
Har siter i Staffanstorp, Stockholm och Oslo.
Expansion i Finland och Danmark under 2021

www.returhuset.se

Vätgas – en nyckelkomponent i klimatomställningen

För att nå de uppsatta klimatmålen behöver Sverige ställa om till 100% förnybar energi. Det finns ingen brist på förnybar energi utan utmaningen i omställningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till ett konkurrenskraftigt pris. Det är i detta sammanhang förnybar vätgas, men också biogas, och dess infrastruktur har en avgörande roll att spela.

Gas, i synnerhet förnybar vätgas och dess tillhörande infrastruktur, kommer att ha stor roll i det framtida hållbara energisystemet, inte minst inom processindustrin och för tunga transporter. Det finns dock en hel del hinder som behöver undanröjas innan vi når dit, konstaterar Anna-Karin Jannasch, senior projektledare inom Business Innovation på energikoncernen Nordion Energi.

Nordion Energi jobbar aktivt för att hjälpa kunder uppnå miljö- och klimatmål genom att välja förnybara energikällor. För att öka tillgången och ställa om till förnybar energi kommer infrastruktur för gas att bli viktig. Befintlig gasinfrastruktur kan användas till förnybar biogas, men det finns också ett behov av en ny storskalig vätgasinfrastruktur.

Det kommer att finnas tydliga synergier mellan vätgasinfrastrukturen och befintliga och framtida elnät. En viktig åtgärd är därför att på nationell nivå börja samplanera el- och gasinfrastruktur, s.k. sektorkoppling, och att börja förbereda för en modell som skapar kund- och samhällsnytta genom att vara öppet för alla som vill ansluta sig.

Kräver ny storskalig infrastruktur och nya regelverk
Förnybar el- och gas kommer vara nycklar för nå ett klimatneutralt EU. Förutsättningarna för Sveriges energi- och klimatomställning skiljer sig dock en hel del från kontinenten där till exempel gas och gasinfrastruktur innehar en stor roll redan idag. För att utreda gasens och gasinfrastrukturens roll i det framtida svenska energisystemet tog därför Sveriges gasbransch förra året initiativ till och sjösatte en oberoende studie av Energiforsk1 vars resultat nyligen presenterades.

– Studien visar bland annat att elbehovet kommer att nästintill fördubblas till 2045, varav en stor del används för att producera och tillgodose landets vätgasbehov. Studien ökar också insikten om hur central vätgasinfrastrukturen är för att nå klimatmålen och på ett kostnadseffektivt sätt få ett energisystem i balans.

Gemensam nationell planering och implementering är dock inte tillräckligt; ska energiomställningen gå framåt behöver EU och den svenska regeringen så snart som möjligt etablera ett anpassat regelverk för vätgas. Något som inte finns på plats idag. Anna-Karin Jannasch omnämner här den nationella vätgasstrategin som nu är under utveckling och som tillsammans med kommande europeiska direktiv blir mycket viktig i det arbetet.

Tar en aktiv roll i utvecklingen
För att fortsatt driva energiomställningen framåt tar Nordion Energi en aktiv roll i ett antal forum på både nationell och internationell nivå, bland annat inom European Hydrogen Alliance och i den svenska Elektrifieringskommissionen. Koncernen deltar också i flera spännande initiativ och projekt.

– För att Sverige ska nå klimatmålen behövs en kombination av olika omställningsåtgärder och förnybara energislag. Förutom det som rör vätgas driver vi exempelvis projekt om förvätskning av biogas från befintligt gasnät i syfte att öka tillgängligheten av förnybart drivmedel för tung vägtrafik. Andra projekt rör utvecklingen av ny lokal koldioxidinfrastruktur för möjliggörande av storskalig infångning och slutförvaring av koldioxid, s.k. Carbon Capture and Storage (CCS), säger Anna-Karin.

– Vi tror på ett framtida energisystem där el, värme och förnybara gaser samverkar för att klara omställningen. Det är en spännande resa, där den enda konstruktiva vägen är att vi som energiinfrastrukturbolag samverkar med kunder och många andra aktörer på energimarknaden, avslutar Anna-Karin.

 

1 https://energiforsk.se/program/vatgasens-roll-i-energi-och-klimatomstallningen/rapporter/the-role-of-gas-and-gas-infrastructure-in-swedish-decarbonisation-pathways-2021-788/

FAKTA

Nordion Energi är en koncern med inriktning på energiinfrastruktur. Målet är att driva energiomställningen mot ett samhälle som nyttjar 100% grön energi och arbetar därför aktivt i samverkan med ett flertal centrala industrier och aktörer på energimarknaden för att föra utvecklingen framåt.

www.nordionenergi.se