Vardagspusslet blir lättare i Mariehamns stad

Mariehamn är Nordens minsta metropol och Ålands enda stad. I vårt moderna skärgårdssamhälle är naturen och havet alltid nära, liksom storstäderna runtomkring. I stadens organisation strävar vi till att alla medarbetare känner sig sedda och får möjlighet att växa genom utbildning och samarbete med kollegor inom hela verksamheten. När både jobb, boende, daghem, skola och aktiviteter är på promenad- eller cykelavstånd får du dessutom mer tid för fritid.

För över 30 år sedan lämnade Kjell Nilsson Sverige för att flytta till Åland och arbeta som lärare. Idag är han bildningsdirektör i Mariehamns stad och trivs bra med att jobba i en miljö där man har nära till handling.
– Jag bor och jobbar i en stad där vardagen är enkel och fylld av livskvalitet. Det går väldigt fort och smidigt att fixa saker, både på och utanför jobbet. De fysiska avstånden är korta och så är även beslutsgångarna, säger Kjell.

Långsiktigt arbete ger resultat
Under lågstadietiden testas elevernas läsförmåga i ett omfattande program för att tidigt upptäcka vilka elever som behöver extra hjälp. Genom långsiktigt arbete ger man alla barn lika förutsättningar att lära sig i skolan redan från början. Resultatet syns tydligt då stadens skolor ligger i topp på PISA undersökningen från 2015, där 15-åringars kunskap i naturvetenskap, läsning och matematik jämförts.
– Vi satsar på skolan i Mariehamns stad och utöver välutbildade lärare har vi även en hög skolpeng i jämförelse med svenska skolor generellt, säger Kjell.

Värdefulla personalförmåner
Rebecca Björkvall har arbetat som löneadministratör i Mariehamns stad sedan september 2018. På fritiden spelar hon fotboll på elitnivå vilket tog henne till college i USA.
– Jag har studerat och bott i USA i åtta år och flyttade hem till Åland för två år sedan. Min tjänst här är utmanande och vi håller ett högt tempo tillsammans, säger Rebecca.

Mariehamns stad har ett väl förankrat system för personalförmåner och företagshälsovård. Det hälsofrämjande arbetet gör sjukfrånvaron låg, endast 4,75 % och den senaste medarbetarenkäten visar att personalen trivs.
– För mig är något av det bästa att vi har flextid. Det möjliggör att jag kan satsa 100 procent på fotbollen samtidigt som jag jobbar heltid, säger Rebecca.

Uppmuntrar till utveckling
I Mariehamns stad finns det inga stora och trögrörliga avdelningar utan här är man flexibel och lär av varandra. Inom stadens organisation arbetar cirka 800 anställda inom flera olika branscher. För att ligga i framkant som arbetsgivare uppmuntrar Mariehamns stad personlig utveckling. Man förespråkar kurser och utbildningar till medarbetarna så att de kan växa inom stadens organisation.
– Det var viktigt för mig att få möjligheten att utvecklas och det var även något jag frågade om på min anställningsintervju, säger Rebecca.

Läs mer här

Mariehamns stad har alltid arbetat för hållbar utveckling och en god livsmiljö. Mariehamn var den första staden i Finland som lät certifiera hela sin verksamhet enligt ISO14001.

Läs mer här