Rocker

  Hela din ekonomi i en app – smart, enkelt och ekonomiskt Fika, autogiro till träningskortet, streamingtjänster, bolån och kreditkort. Behovet av att få en överblick av privatekonomin har kanske aldrig varit större. Det kan du också få. Med bankutmanaren Rockers app håller du enkelt koll på alla dina utgifter och får dessutom bra ränta […]

Gällivare kommun

Mer tid för lektionsplanering, mindre stress och högre kvalitet på undervisningen. Att arbetslaget i årskurs fem på Hedskolan numera backas upp av två klassmentorer ger många vinster. ”Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut”, säger klassläraren Mikael Sundberg.

Karlstads kommun

En god arbetsmiljö är helt avgörande för att människor ska vilja komma till en ny arbetsplats och stanna kvar där länge. Dessutom presterar medarbetare bättre om de trivs och mår väl. Detta har Karlstads kommun tagit fasta på.

No Isolation

Idag finns det minst 15 000 barn i Sverige som av olika skäl inte kan vara fysiskt på plats i skolan. För barn som missar långa perioder av sin skolgång, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser. Med hjälp av kommunikationsroboten AV1 kan frånvarande elever delta på lektionerna hemifrån och fortsätta vara en del i den sociala gemenskapen.

Lärarfortbildning

Alla behöver kontinuerlig kompetensutveckling – även lärare och rektorer. Våra drygt 60 fortbildare är verksamhetsnära, legitimerade lärare och rektorer med spetskompetens inom sina områden. De är erfarna föreläsare och processledare, stadigt förankrade i aktuell forskning och beprövad erfarenhet samt väl insatta i skolans styrdokument.

Haninge Kommun

Klass 5B från Måsöskolan vann riksfinalen i den legendariska kunskapstävlingen Vi i femman 2022. Klassen representerades av Noah Adayson och Ida Abbas Abdi som gjorde en historisk insats då de kammade hem full pott i deltävlingarna.

Logitech Nordic

Förslitningsskador, minskad social kompetens och synfel. Det kan bli konsekvenserna för barn och ungdomar när undervisning digitaliseras – om ansvariga inte planerar för elevers, likväl pedagogers, välmående.

Upplands-Bro kommun

En röd tråd som löper från förskolan och grundskolan vidare till gymnasiet och vuxenutbildningen. Upplands-Bro har tagit ett helhetsgrepp kring all utbildning i kommunen och ser redan positiva effekter.

Inventiair

Skolan är en plats för lärande, kunskapsutbyte och fostran. För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig, prestera fullt ut och må bra behöver inomhusluften innehålla tillräckligt med syre och så lite föroreningar som möjligt.

Piteå Kommun

Piteå är en tillväxtkommun med stor brist på arbetskraftskompetens. Alla aktörer i staden gör nu tillsammans en kraftsamling för att synliggöra det hållbara arbets- och familjeliv som Piteå erbjuder.
– Vi är en attraktiv kommun som erbjuder service, utbildning och aktiviteter för hela familjen, säger Hannah Degerman, projektledare vid Piteå kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Sundbybergs stad

2018-2021 genomfördes Undervisningslyftet i Sundbybergs stad. Nu går man vidare med Tillgängligt lärande där den fysiska, pedagogiska och sociala miljön ska anpassas för att skapa tydlighet, enkelhet och lugn i vardagen på lång sikt.

Studieförbundet Vuxenskolan

Sverige har en lång historia av att kunna erbjuda kunskap och bildning på olika nivåer. Där folkbildning som studiecirklar och folkhögskola är, och har varit, en viktig del för att involvera fler och stärka demokratin. Något som har blivit allt viktigare i dagens digitaliserade och globaliserade samhälle som lett till ökad polarisering och utanförskap.

Aluwave

För att klara av energibrist och högt ställda miljömål behöver smart fastighetsstyrning bli norm – inte minst i skolvärlden. Denna möjliggör en mer trygg och hälsosam arbetsplats och kan samtidigt kapa så mycket som 85 procent i energikostnader.

Skanska

Svenska kommuner behöver bygga 700 nya förskolor de kommande sex åren. Med ABCD-förskolorna har Skanska tagit ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten.
– Vi vill skapa en hållbar och trygg miljö för de viktigaste männi-skorna, en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv, säger Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

Signify

Inom skolan jobbar man hela tiden med att skapa en god pedagogisk miljö. Något man ofta glömmer bort är belysningen men där finns det mycket att vinna menar Rob van Brunschot, Country leadrer på belysningsföretaget Signify.
– Hälsa och hållbarhet är de viktigaste aspekterna vid val av ljus, särskilt i skolans värld, säger han.

Trygg-Hansa

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever varannan femtonåring i Sverige sömnsvårigheter och oro – varje vecka. Ändå är psykisk hälsa inget som står på schemat i skolorna runt om i landet. Detta vill Trygg-Hansa ändra på.

Foxway

Alla barn förtjänar en likvärdig utbildning. Utbildning och digitaliserat lärande ska alltid utgå från eleven och elevens behov. Det menar Maria Abrahamsson, konsultchef på Foxway, är nyckeln för att driva skolans digitalisering framåt.

Arla

I en undersökning som Arla genomförde förra året uppgav var tredje elev i grundskolan och varannan i gymnasiet att de slarvar med frukosten. Många försök med gratis skolfrukost har gjorts och mycket talar för att det leder till lugnare skolmiljö, bättre skolresultat och mer jämlika uppväxtvillkor. Malin Larsson (S) och Ulrika Heie (C) bjöd in till ett riksdagsseminarium i samarbete med LRF Mjölk.

Ecophon Saint Gobain

I dag blir skolorna allt större, och de tillgängliga ytorna ska fylla mer än ett syfte. Samtidigt ersätts korridorer och klassrum av grupprum och mindre studieytor. En utveckling som leder till nya utmaningar för god akustik och lärmiljö för elever och lärare. I Ecophons undersökning från 2022 uppger 80 % av eleverna att de känner sig stressade på grund av ljudnivån.

Clio

Framtidens undervisning är aktivitetsbaserad och ämnesövergripande. Med hjälp av Clios digitala läromedel får engagerade lärare och nyfikna elever utmärkta förutsättningar till undervisning och lärande.

Svea Vaccin

Vaccin har under de senaste åren fått en ny innebörd, men redan innan pandemin var Svea Vaccin Nordens största vaccinationskedja nu med 40 mottagningar från norr till söder. Sedan starten har bolagets ambition varit att revolutionera sättet man vaccinerar sig i Sverige – med mottagningar som alltid finns nära och tillgängliga.

Onemed

Jämlik och god vård för alla patienter – det är drivkraften bakom appen Onewound. Tekniken förbättrar behandlingen av svårläkta sår vilket minskar både kostnader och mänskligt lidande.

RCO

Integrerat passersystem – smidigt och säkert i flerbostadshus I nybyggen är digitala passersystem ofta en självklarhet. Men i befintliga fastigheter är många hyresgäster inte vana vid digitala lösningar. Att installera och använda ett nytt passersystem ska vara tryggt och enkelt, för boende och fastighetsförvaltare. Att investera i ett nytt passersystem, eller uppgradera det befintliga, kräver […]

Remeo

Intensivvårdsrehabilitering utanför traditionell sjukhusmiljö är ett koncept många inte trodde var möjligt innan Remeo startades 2013. Sedan dess har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering som tar emot patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet.

Håll Sverige Rent

Det är ingen hemlighet att Sveriges kommuner lägger flera miljarder kronor varje år på att städa upp skräp. Men nedskräpning är en fråga som är större än avfallshantering. Att det är skräpigt i städer har flera negativa konsekvenser och bör hanteras i diskussioner om social rättvisa samt bostads- och trygghetsfrågor.

Skyddrumssspecialisten

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för att fastighetens skyddsrum är i funktionsdugligt skick och kan iordningställas inom 48 timmar. Detta har allt för få tillräcklig kunskap om, enligt Jacob Holm, vice VD på Skyddsrumsspecialisten.
– Vi är en ”one stop-shop” som kan hjälpa till med allt från konsultation och renovering till att bygga ett nyckelfärdigt skyddsrum på endast sex veckor, säger han.

Aguettant

Förfyllda sprutor är innovativa injicerbara läkemedel för sjukhusbruk.
Med förfyllda sprutor ökar säkerheten för både sjukvårdspersonalen och patienterna, samtidigt som tid frigörs och svinnet och avfallet minskar.

Järfälla kommun

Järfälla har tidigare varit en kommun med en ung befolkning. Nu ökar antalet äldre. Det innebär att behovet av nyrekryteringar till vård och omsorg är stort, och detta i ett läge när det är svårt att få tag i utbildad personal. För att möta dessa utmaningar genomför Järfälla kommun flera ambitiösa satsningar på medarbetarna i äldreomsorgen.

Mastercard

Sverige är på god väg mot ett kontantlöst samhälle. Något som ger många fördelar för konsumenter, handel och finansiella institut. Men det ställer också höga krav på att betalningar kan genomföras på ett säkert sätt.

Doctrin

Det svenska bolaget Doctrin grundades 2016 med syfte att radikalt förbättra hälso- och sjukvården. Idag är de Sveriges ledande plattformsleverantör för digifysisk vård, som hjälper traditionella vårdgivare att digitalisera patientresan med nöjdare vårdpersonal och patienter som följd.

Medster

Kunskapsmassan förnyas ständigt och alla är överens om att kontinuerlig fortbildning av personalen därför behövs. Oavsett om man är sjuksköterska, läkare, undersköterska eller sekreterare har man en betydande roll för varje patient man möter, och då vill det till att personalen agerar i enlighet med den senaste kunskapen. Frågan är dock hur landets vårdgivare ska kunna ge sådan fortbildning till medarbetarna utan att kostnader skenar iväg och för många arbetstimmar går åt? 

SensoDetect

Svensk innovation kan korta köerna för ADHD-utredningar Idag står många barn och unga i långa köer till ADHD-utredningar hos BUP, trots att vårdgarantin innebär att man ska få en första bedömning inom 30 dagar. Med hjälp av svenska SensoDetects unika test kan den psykiatriska vården och enskilda individer få tillgång till ett snabbt objektivt test […]

Boston Scientific

Förutsättningarna för en jämlik vård är väl utarbetade vårdkedjor, tillgång till specialister och rätt behandling. Tyvärr gäller detta inte fullt ut för patienter med hjärtsvikt som är ett underbehandlat område. Nu finns en möjlighet att ändra på det och öka patientgruppens livskvalitet, genom ökad kunskap om tillgängliga metoder samt utnyttjande av nya tekniska innovationer.

Speed Identity

Det Stockholmsbaserade företaget Speed Identity har vunnit internationell mark med sin utrustning som hjälper myndigheter att skapa pass och andra id-handlingar med hög kvalitet. ”Det är häftigt att vi som relativt ungt företag får vara med och driva utvecklingen”, säger vd:n Björn Alldén

JAMF

Mobila enheter blir en allt vanligare attackvektor för cyberkriminella – ändå saknar 4 av 10 organisationer en lösning för hur man ska begränsa tillgången till känslig data för mobila enheter med kända sårbarheter.

Dedalus

Elvaåriga Louise lider av en ovanlig sjukdom som kräver ständiga sjukhusbesök. Hennes mamma, Erica Bonns, menar att en högre digitaliseringsgrad inom svensk sjukvård kan hjälpa både dottern och andra patienter.

Förebygg

Sverige är i framkant inom digitalisering, vårt dataanvändande ligger på tredje plats i EU. Men samtidigt är vi extra sårbara. Vår offentlighetsprincip leder till att information om oss blottas på nätet och är fritt fram för andra att ta del av.

Ericsson

Andra länder har skaffat sig ett försprång både när det gäller utrullningen av 5G och spetskompetens inom nyckelteknologier. Därför efterlyser Erik Ekudden, teknikchef på Ericsson, politisk beslutskraft för att Sverige ska ta ett stort kliv framåt och bli en ledande marknad för den nya tekniken.

4c Strategies

En komplex omvärld med stora osäkerheter ökar kraven på risk- och krishantering. 4C Strategies är experter på krisberedskap, samhällssäkerhet och att genom övning höja förmågan att hantera oönskade händelser. Nu accelererar de arbetet med att bygga upp svenska företag och organisationers motståndskraft.

Folk och Försvar

Sveriges säkerhet – en fråga för hela svenska folket I över 80 år har Folk och Försvar strävat efter att bygga en bro mellan samhället och försvaret.  Idag har förbundet över 100 medlemsorganisationer och är en av de främsta folkbildarna som genom sin verksamhet objektivt informerar om den försvars- och säkerhetspolitik Sveriges riksdag och regering […]

Lidköpings kommun

Sammankopplad och nära, livfull och rätt sak på rätt plats. Huvudmålen i Lidköpings stadsutvecklingsplan lägger grunden för stadens fortsatta utveckling. Och tack vare en bred och engagerad arbetsprocess är alla med på tåget: politiker, tjänstepersoner och kommuninvånare.

Mullvad

Flera svenska företag har under 2022 avslöjats med att läcka personliga uppgifter till amerikanska bolag. Men enligt Jan Jonsson, vd på svenska VPN-företaget Mullvad, är inte läckorna det största problemet.
– Egentligen sker det en konstant läcka varje dag, där personlig data samlas in i kommersiellt syfte. Man säger att datan är anonym, men mängden data som samlas in gör det omöjligt att hålla den anonym.

Termisk Systemteknik

Termisk i Linköping är experter på värmekamerateknologi. Med värmekameror, egenutvecklade mjukvaror och algoritmer samlar Termisk in data och skapar resultat som kan användas för analys, processautomation eller övervakning.

Svensk Röranalys

Stamspolning, TV-inspektion, relining – Svensk Röranalys har arbetat med underhåll och renovering av rörsystem i över 20 år. Tillsammans med systerbolaget Procella Ventilation samordnas underhållstjänster för att hitta så bra helhetslösningar som möjlighet för kunden.

Grant Thornton

Om ett företag ska hantera sin IT-säkerhet kan det vara revisorn som ska kontaktas.
– När vi gör revision tittar vi mycket på IT-risker. Vi kan hjälpa till med rådgivning innan ett cyberangrepp, men också med efterarbetet för att få igång verksamheten om man blivit utsatt, säger Peter Käll, cybersäkerhetsrådgivare på Grant Thornton.

Aarsleff Rail

Att bygga ut och underhålla svensk järnväg gynnar inte bara miljön, det möjliggör även smidiga transporter i och runt Norden. I egen regi kan Banedrift AS, Anker AB och Aarsleff Rail A/S tillsammans erbjuda kunder hög kvalitet, snabb leverans och konkurrenskraftiga priser inom alla järnvägsdiscipliner.
– Samarbete och kunskapsdelning är grundläggande komponenter för att genomföra ett lyckat projekt, säger Thomas Mollerup, CEO på Aarsleff Rail Group.

South Pole

Klimatkompensation är en del i utvecklingen mot hållbara lösningar för framtiden. Med hjälp av finansieringen som klimatkompensering innebär kan nya klimatprojekt utvecklas för att minska klimatpåverkan. Jens Olejak, VD för South Pole Sweden och Head Climate Solutions Nordics, menar på vikten av att inte se klimatkompensation som en pappersprodukt utan som vad det är – ett medel för att finansiera projekt för att minska eller binda koldioxid.

Cami

Det rådande säkerhetsläget i Europa tillsammans med Sveriges NATO-ansökan gör att både myndigheter och företag behöver se över sina säkerhetsstrategier. Medan fokuset länge har legat på cyberhot ser nu flera sektorer ett ökat behov av fysisk högsäkerhet. Roger Lindell, högsäkerhetsexpert på CAMI Stängsel, menar att områdesskydd är eftersatt i Sverige och ger sin syn på hur man bör agera.

Doka

Doka är en av världens största formleverantörer, med verksamhet i mer än 70 länder. Vad som började med en liten snickerifirma år 1868 har idag vuxit till en världsledande producent och leverantör av formsystem där affärer som bygger länders infrastruktur är del av vardagen. Förbifart Stockholm är inget undantag.

Mölnlycke

Drygt 40 000 patienter i Sverige lider idag av svårläkta sår som till allt större del behandlas av sjukvårdspersonal med en bred, generell kunskap, alltså inte specialister. Med innovation och digitala lösningar vill Mölnlycke bidra till att effektivisera vården, såväl inom sårbehandling som företagets övriga affärsområden.