Myoroface

Symtom som halsbränna, slem i halsen, sväljsvårigheter och uppblåst mage har ofta sin orsak i en försvagad diafragmamuskulatur. Men bristen på riktig diagnos och effektiv behandling är stor.

–IQoro är den enda behandling som inte kräver vare sig medicinering eller operation. 97 procent av användarna upplever en tydlig förbättring, säger Linda Joneland, kommunikationschef på MYoroface.

Sophiahemmet

Sophiahemmet använder sig av en unik ackrediteringsmodell för sina vårdgivare. För att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet har man byggt ett system som grundar sig på systematik, ordning och reda samt ömsesidig tillit.

Ersta Diakoni

I Sverige utgör den idéburna sektorn en förhållandevis liten del av välfärden, något som Ersta diakoni vill ändra på. Med ett ben i diakonin och ett i vetenskapen spänner de över många olika områden, allt från sociala verksamheter till sjukvård och forskning.

Skola24

Hög skolfrånvaro riskerar att leda till hemmasittande och psykisk ohälsa. För att stävja en utveckling där elever inte fångas upp i tid krävs exakthet vad gäller frånvarorapporteringen – och korrekt uppföljning.

XMOMS

Vi har i närtid sett allt från kraftiga skogsbränder, översvämningar och strömavbrott till pandemier och nu krig i närliggande länder. Många väljer därför att förbereda sig inför värsta tänkbara scenario men i brist på kunskap och planeringen leder det ofta till att man panikhandlar prylar. Peter Ekelund, vd på XMOMS som också driver beredskapsfabriken.se, vill lyfta fram vikten av inte bara låta plånboken göra jobbet.

– Det är lätt att tro att beredskap handlar om att skaffa sig så många prylar som möjligt, men det är egentligen viktigare att ha kunskap och planera för olika kriser. Först då vet du vilka prylar du verkligen behöver, säger Peter Ekelund.

Proaktiv Hälsa

Är man överviktig och har insulinresistens riskerar man att utveckla diabetes och en rad följdsjukdomar. Genom hormonanalys kan rätt åtgärder vidtas.

– Vi kan hjälpa patienten gå ner i vikt med medicinsk behandling, säger Michel Tagliati, läkare och grundare av Proaktiv Hälsa.

Capio

Olika former av sjukvårdsförsäkringar blir allt vanligare, i hela landet och inom alla yrkesgrupper. Det är ett system som fungerar väl för sin målgrupp, menar Zaklina Milenkovski, VD för Capio Medicinskt Centrum och specialist i allmänmedicin.

– Vi får väldigt fin feedback från våra patienter och samarbetspartners. Det gör mig otroligt stolt över vår verksamhet och hur vi jobbar.

Evig

Företaget Evig erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg. Med en snabb och effektiv lösning via nya appen Evig™️ får omvårdnadspersonal stöd genom frågor att besvara före rapportering till sjuksköterska.

ROTE

Digitaliseringen och omvärldsläget innebär att svenska myndigheter och företag behöver ett mer systematiskt angreppssätt kring cybersäkerhet än tidigare. Och det finns mycket att göra på området.

Cleerit

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, kommer att kräva en stor arbetsinsats av företagen.
Cleerit har utvecklat en SaaS-lösning som förenklar det arbetet.
– Med vårt verktyg blir det mycket lättare att ta sitt hållbarhetsarbete i mål, säger Katerina Adam, affärsområdeschef på Cleerit.

SpectraCure

Idag saknas en etablerad behandling som är effektiv och samtidigt ger få biverkningar för patienter som drabbats av lokalt återfall i prostatacancer. Nu genomförs en klinisk studie i Europa, Kanada och USA som utvärderar en ny metod för denna patientgrupp.

Virotea

Välfärden står idag inför stora utmaningar. Det finns en enorm efterfråga på personal inom vård och omsorg, och med gruppen 80+ som ständigt ökar i antal så ställs allt större krav på äldreomsorgen. Ivan Perlesi är grundare och vd för företaget Virotea. Han menar att digitaliseringen av välfärden kommer att få en allt större betydelse, precis som redan skett i andra branscher.

Roks

Allt fler kommuner använder sig av privatägda skyddande boenden, även om flertalet av dem kostar upp till tre gånger så mycket som ideella kvinnojourer. Detta resulterar i att de kan plocka ut miljonvinster, trots att de ofta brister i kunskap om mäns våld mot kvinnor.

AcadeMedia

Idag får 95 procent av eleverna på Praktiska gymnasiet i Nacka jobb direkt efter avslutade studier. Tillsammans med AcadeMedia har skolan ökat tryggheten och trivseln bland både lärare och elever. Med ökad struktur och stabilitet har skolan blivit en trygg plats för lärande och utveckling.

Medfacilis

Övervikt är ett ökande samhällsproblem som medför risk för följdsjukdomar. Linda fick trygg hjälp av läkemedelsbehandling.

Mölnlycke

I en omfattande studie har Mölnlycke lyssnat på såväl vårdpersonal som patienter – för att på djupet förstå sjukvårdens utmaningar och med den insikten kunna utveckla vården.
– Kundfokus är en av Mölnlyckes prioriteter och genom den här studien har vi investerat stort för att ta det till en ny nivå, för att förstå kundens både kända och okända behov, säger Zlatko Rihter, vd på Mölnlycke.

Oral Care

En god munhälsa är viktigt på flera plan. Det kan handla om att vilja vårda sitt yttre, ha väldoftande andedräkt och undvika att få hål. Men dålig munhälsa kan också påverka allmänhälsan i hög grad. Därför är det viktigt med regelbunden tandvård – och här råder viss okunskap, menar Tannaz Jalilian på Oral Care.

Scandinavian Phystec

Vården i Sverige står inför stora utmaningar. Personalbrist, långa vårdköer och hög belastning i kombination med krav på digitalisering sätter press på såväl personal som vårdsektorn i stort. Här behövs det lösningar som ger ringar på vattnet – och att öka följsamheten till ordinerad rehabilitering är ett steg på vägen.

Punkt Design

Alla ska kunna ta del av skrift och information. Detta vill Punkt Design bidra till med mottot “Alla läser inte med ögonen”. Som Sveriges ledande punktskriftstryckeri jobbar de hårt för att synliggöra behovet av punkskrift och göra olika typer av skrifter tillgängliga för fler.

Autism Sverige

Många med autismdiagnos får inte chansen till arbete och egen försörjning. Även med utbildning eller annan kompetens kan det vara svårare än för andra att få en långsiktig anställning.

– Det är inte hållbart med en tillvaro präglad av osäkra och korta anställningar. Arbetsmarknadens parter behöver aktivt samverka för att fler med autism ska kunna arbeta, säger Camilla Rosenberg, ordförande för Autism Sverige.

Genomic Medicine Sweden

Pilotprojektet som förbättrar barncancervården Sjukvården har blivit allt bättre på att säkerställa diagnos och behandla cancer. För barn med cancer har chanserna att överleva ökat drastiskt de senaste decennierna. Genomic Medicine Sweden (GMS) driver sedan 2021 ett pilotprojekt tillsammans med Barntumörbanken som ger alla barn med cancer i Sverige jämlik tillgång till de mest moderna […]

Wallrite

Agila arbetsmetoder genererar nya idéer Fler och fler inser värdet av nya arbetsmetoder för att utveckla idéer och uppmuntra till kommunikation, det menar Staffan Sahlén på Wallrite. De nyskapande whiteboardlösningar som Wallrite erbjuder är ett mångsidigt och smidigt verktyg för att stödja dessa processer.  Det innovativa företaget Wallrite erbjuder flera olika lösningar och står för […]

OPR Företagslån

Småbolagen förbises lätt i finansiellt instabila tider Med en hög inflation och stigande räntor tvingas många företag vara mer finansiellt återhållsamma och Emanuel Barmasi, Marknadschef på OPR Företagslån, menar att mycket tyder på att de svåra ekonomiska tiderna lär fortsätta 2023. – I rådande världsläge fokuserar många på de hushåll som kämpar med höjda elpriser, […]

Stockholm Quality Outlet

Här räcker plånboken till mer Intresset för outletshopping är stekhett. Trots tider med högre inflation, räntor och energikostnader som är utmanande för hushållens ekonomi blev 2022 det bästa året någonsin för Stockholm Quality Outlet. Butikerna där har aldrig sålt för så mycket tidigare, och 2023 har fortsatt i samma spår. Besökssiffrorna har hittills stigit med […]

Svenska Fribrevsbolaget

Idag har svenskarna omkring 1.500 miljarder kronor av sitt sparande i så kallade fribrev, men kunskapen om produkten är låg. Många vet inte att eller var deras fribrev finns och det är inte ovanligt att spararna går miste om stora summor till pensionen genom att exempelvis betala höga avgifter – men det finns åtgärder man kan vidta.

Goobit

Nasdaq-listade Goobit Group lanserade Sveriges första kryptoväxlare BT.CX redan 2012 och har sedan många år en internavdelning för AML (Anti-Money Laundering). Denna lanseras nu externt som tjänst riktad till privatpersoner, företag och myndigheter – och gör det möjligt att spåra och bevisa kryptovalutors avsaknad av kopplingar till olaglig verksamhet.

– Visionen är att tjänsten bidrar till ökad transparens, trygghet och regelefterlevnad inom ”kryptosfären”. Med elva år i branschen är vi stolta att ha förespråkat tydliga regler från start. Nu är det slut på vilda västern, säger Christian Ander, vd på Goobit.

ÖoB

Det är knappast en underdrift att säga att ekonomin kärvar. Många hushåll känner av den höga inflationen, stigande räntekostnader och en avmattning i ekonomin. Det finns dock ljusglimtar i mörkret som på ett enkelt sätt håller ned utgifterna. Som att köpa förbrukningsartiklar ÖoB t ex allt inom hem & hushåll, skönhet & hälsa, tvätt & städ, livs & snacks samt djur.

Guldcentrum

Intresset för att investera i guld har ökat märkbart de senaste åren. Det menar Guldcentrum, som i ekonomiskt ostabila tider vill lyfta fördelarna med guldinnehav som ett alternativ eller komplement till aktier eller fonder.

SMC Trading

Trading börjar bli en folkrörelse – där möjligheterna är stora men fällorna många. Med rätt kunskap kan man minska riskerna.
– Jag vill öka antalet traders som lyckas över tid, säger Henrik Siverhall på utbildningsplattformen SMC Trading.

Accept

Att bli arbetslös kan få besvärliga konsekvenser för din privatekonomi. För att slippa hamna där behöver du ta kontroll när du sitter säkert. Försäkringsexperterna på Accept ger handfasta råd.

Visma Spcs

Genom att automatisera tidstjuvar frigör man tid för sina affärer – och får ett mer lustfyllt företagande. Det menar Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs.

– Bokföringsprogram ska vara packade med coola grejer och alla administrativa uppgifter ska puttra på i bakgrunden, säger hon och tillägger:
– Det finns redan smarta lösningar som möter den utmaningen.

Parently

Det är inte billigt att skaffa barn. Det kan nog alla föräldrar enas om. Barnvagn, bilbarnstol, bärsele, ja det springer snabbt i väg till stora summor. Svenska förstagångsföräldrar lägger i snitt cirka 40 000 kronor på utrustning de första tre åren. ”Det måste finnas en smartare och enklare lösning”, tänkte David Knutsson och grundade Parently, en prenumerationstjänst på barnprodukter.