Recoma

Byggbranschen ligger i toppen vad gäller avfall och utsläpp i Sverige. Därför är en hållbar omställning extra viktig. För att lyckas måste det finnas alternativa byggmaterial som både är kostnadseffektiva och hållbara – och där kommer Recoma in.

HomeMaker

Vid byggprojekt kräver tillvals- och eftermarknadshantering stora administrativa resurser. Genom att digitalisera och automatisera dessa ökar effektiviteten, kvaliteten, spårbarheten och i längden kundnöjdheten.

Takeda

Forskning leder ständigt till nya framsteg samtidigt som ny teknologi utvecklas i snabbare takt än någonsin. Genom att få dessa delar att samarbeta kan vi skapa en mer hållbar vård där bland annat patienter med ovanliga sjukdomar får hjälp snabbare – det menar läkemedelsbolaget Takeda som investerat i att öka fokus på New Product Planning. 

Kofax

Bransch efter bransch går mot en mer automatiserad framtid, men många företag behöver stöttning i hur de ska gå till väga. Kofax har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med digitalisering och automatisering och i och med ökade krav och nya regelverk är deras tjänster mer angelägna än någonsin.

Complior

Behovet av it-drift och digitalisering är stort inom life science-sektorn. Men de regulatoriska kraven måste efterlevas. 

Geras Solutions

Minnesmottagningen.se är världens första digitala mottagning som kan erbjuda hjälp för personer som upplever så kallad kognitiv svikt. Detta kan yttra sig som minnesproblem eller försämrad orienteringsförmåga vilket kan vara orsakat av en underliggande sjukdom. I det fall det finns en sjukdom är tidig diagnos avgörande för att få korrekt stöd och behandling.

Medster

Hur bör en vårdtagare som blir aggressiv bemötas? Hur kan svåra situationer i livets slutskede hanteras? Och hur rapporteras en försämring hos en vårdtagare vidare på ett patientsäkert sätt?

ACCO Brands

Pandemin har förändrat hur vi arbetar med helt nya arbetssätt och metoder som har kommit för att stanna. Hybrid working är temat för arbetsplats 2.0 och ett sätt för arbetsgivarna att behålla medarbetarna samt attrahera nya talanger.

– Många företag bygger om sina kontor för att ge plats åt fler ytor för kreativa mötesplatser och erbjuder medarbetarna en mix av arbete på kontor och distans, säger Karin Grom, marknadschef på ACCO Brands Sverige.

Absorbest

Svårläkta sår orsakar stora samhällskostnader och onödigt lidande. Det svenska medtechbolaget Absorbest vill bidra till att öka kunskapen om sårbehandlingens stora påverkan på hälsoekonomin så att fler av dem som drabbas och lever med sår kan få en adekvat behandling.

Revelop

Hur ser framtidens kontorsarbete ut, vill vi tillbaka till kontoret över huvud taget? Enligt Revelop är frågan felställd.
– Det människor vill slippa är de långa resorna från och till jobbet, inte det sociala umgänget, kreativa miljöer och ergonomiska kontor. Vi tror att en av lösningarna är satellitkontor nära hemmet.

Prodoc

Framtidens arbetsplats är den som till stor del är på distans. Det visar en undersökning från Internetstiftelsen, där nio av tio vill fortsätta arbeta i viss utsträckning på annan plats än kontoret. Detta faktum ställer ökade krav på arbetsgivaren att kvalitetssäkra arbetsplatser i hemmet.

– Därför har vi tjänsten Home Office as a Service (HOaaS) där företag erbjuds en stabil, ergonomisk och kvalitetssäkrad hemarbetsplats, säger Anna Rosén, Key Account Manager på Prodoc.

Processus

Processus vill vara Sveriges mest pålitliga projektleverantör inom processindustrin. Efter fyra ISO-revisioner utan avvikelser och titeln Årets Gasell två år i rad är de på god väg. ”Det handlar om att bygga tillit och långsiktiga relationer.”

Great Place to Work

Undersökningar visar på att distansarbete är här för att stanna – vilket ställer nya krav på chefer för att skapa en bra arbetsplatskultur i den nya, hybrida vardagen.
– Just därför tog vi fram en omfattande guide för att kunna göra det lättare i övergången som vi befinner oss i, berättar Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Sirona

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför stora utmaningar.
Konsultbolaget Sirona Health Solutions arbetar med verksamhetsutveckling och kan skapa bättre hälsa, vård och omsorg för att möta dem.
– Vi har en tumregel att vi inte tar ett uppdrag om vi inte tror att det kommer att skapa en förbättring om minst 10 procent i verksamheten, säger Marit Vaagen, vd och grundare av Sirona Health Solutions.

Incyte

Incyte är ett litet bolag med stort fokus på forskning, utveckling och kommersialisering av egna läkemedel mot cancer där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ. Ambitionen är att läkemedel som blivit regulatoriskt godkända ska nå patienten och användas på att så enkelt och effektivt sätt som mäjligt för att skapa maximal nytta och minimera möjliga biverkningar.

Newbury Pharmaceuticals

Kostnaderna för receptbelagda specialläkemedel är ofta höga. Det här vill det nystartade läkemedelsföretaget Newbury Pharmaceuticals ändra på.
– Vi vill och kan bidra till att fler får tillgång till värdeskapande och innovativa läkemedel, säger Lars Minor, CEO på Newbury Pharmaceuticals.

Zelmic

Zelmic utvecklar topikala (lokalt applicerade) läkemedel. Nu tar man klivet och bygger en GMP-anläggning för produktion till kliniska studier.
– Vår kunskap om topikala produkter är unik. Nu vill vi underlätta ytterligare för våra kunder att nå den kliniska fasen genom att även erbjuda tillverkning av kliniskt material, säger David Sagna, CEO på Zelmic.

Vectura Fastigheter

Forskning, akademi och näringsliv förenas i det nya Life science-centret Forskaren. Här skapar Vectura förutsättningar för innovation mellan verksamheter. Affärer och idéer får möjlighet att växa i en miljö framtagen för kreativa samarbeten.

Scandinavian CRO

Ett väl fungerande samarbete mellan läkemedelsföretag, sjukvårdspersonal, patienter, CRO-företag och myndigheter är en förutsättning för lyckade kliniska studier. Här kan företaget Scandinavian CRO spela en avgörande roll.

Hologic

Vårdskulden efter pandemin omfattar även en screeningskuld. Det gäller inte minst kvinnor där man befarar oupptäckta tumörer och cellförändringar, både vad gäller bröstcancer och livmoderhalscancer.  

Spectrum Arkitekter och Plantagen

De flesta är troligtvis bekanta med öppna kontorslandskap som går i svart, vitt och gråskalor där funktionen enbart består av att ha en plats att kunna sitta och arbeta vid. Fler företag behöver inse att kontorsmiljön påverkar välmåendet och att en väldesignad arbetsplats med inslag av naturen kan göra att vi både mår och presterar bättre på jobbet – det har samarbetet mellan Spectrum Arkitekter och Plantagen visat.

Galderma

Dermatologiföretaget Galderma investerar 2.5 miljarder kronor i ökad produktionskapacitet och forskning & utveckling i sin anläggning i Uppsala. Det schweiziska företaget har identifierat verksamheten där som central för framtiden – och nu krävs också nyanställningar.
– Utmaningen är att hitta framtidens kompetens. Vi kommer definitivt att behöva mer kvalificerad personal, både ingenjörer och R&D personal, säger Kim Sandell, Head of Site Operations på Galderma.

vVenues

Pandemin har accelererat utvecklingen av digitala lösningar för möten, konferenser och evenemang. Det har även fått många att inse de ekonomiska, miljömässiga och tidsmässiga fördelarna med detta. Många av de möteslösningar som nyttjas är dock inte alltid de mest optimala, smidiga eller engagerande att använda – något plattformen vVenues har ändrat på.

AroCell

Deras snabbtester underlättar behandlingen av flera svåra sjukdomar

Tiden är en viktig faktor när det gäller behandlingen av bland annat cancerpatienter. Idag kan det ta flera månader innan läkare vet om en specifik behandling är effektiv. AroCells mål är att förkorta den tiden avsevärt och att även bidra till uppföljningen efter behandling vilket möjliggör att varje patient får lämplig vård vid rätt tidpunkt.

Coopervision

Förekomsten av närsynthet ökar kraftigt i många delar av världen. Det kan tyckas vara ett bekvämlighetsproblem, men närsynthet ökar risken för flera allvarliga ögonsjukdomar.

PRV

Letar du efter ett framtidsyrke? Får vi föreslå framtiden. Kom och upptäck teknik som inte finns, innovationer ingen upplevt. Vi utbildar dig till patentingenjör och placerar dig i teknikens och utvecklingens framkant. Du blir den första att se vad Sveriges uppfinnare, företag och forskare arbetar med. När du godkänt en ansökan så är det en framtida innovation du har framför dig.

Wndy

Pandemin har ritat om kartan för hur många av oss arbetar. Att utgå från hemmet kan göra att produktiviteten ökar, men det finns också faror. Wndy har samlat insikter för arbetsgivare som vill få hybridarbete att fungera.

Euro Accident

När vi fått komma tillbaka till kontoret under hösten är det till ett förändrat arbetsliv som vi ska lära oss att förhålla oss till. I en föränderlig tid som kan få många att känna stor oro och stress är det extra viktigt för företag att ha fokus på medarbetarnas hälsa för att förebygga många och långa sjukskrivningar.

andfrankly

Glöm bollhav, pingisbord och barista! Dagens medarbetare behöver känna att det finns en hög grad flexibilitet, delaktighet och god kommunikation för att vilja stanna hos företaget.

Akademikerförbundet SSR

Genom ökade befogenheter och mer resurser till yrkesgrupper som socialsekreterare och skolkuratorer kan förebyggande arbete minska brottsligheten i samhället. Det menar Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
– Förebyggande insatser är A och O. Verksamheten måste grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet där professionen ges ett stort handlingsutrymme, säger hon.

Unizon

Unizon, en riksorganisation för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer, har lanserat en ny webbsida för att hjälpa våldsutsatta kvinnor med stöd och förenkla för myndigheter att hitta skyddade boenden åt dem.
– Webbsidan är anpassad så att myndigheter ska hitta boenden med rätt kompetens för varje enskilt fall, men kan också användas av stödsökande och likaså för de som vill veta mer och öka sin kunskap om mäns våld mot kvinnor, säger Olga Persson, ordförande, Unizon.

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) har sedan 40 år verkat för att motverka och synliggöra mäns och killars våld mot barn, tjejer och kvinnor. Bland medlemmarna finns självständiga föreningar som tillsammans bildar ett tryggt nätverk med bred kunskap för utsatta kvinnor, tjejer och barn.

Viksjö Gård

Hög kompetens under dygnets alla timmar och ett familjeterapeutiskt perspektiv är en del av förklaringen bakom den framgångsrika Viksjömodellen.

Erikshjälpen

Cirka 1 000 personer praktiserar i Erikshjälpens butiker i Sverige och Norge. Jobbet leder till en ökad självkänsla vilket ger ringar på vattnet för deras familjer. ”Vi är med och skapar föräldrakraft för barn i utsatta livssituationer”, säger Jan Newman, arbetsmarknadskoordinator.

JATC

Det är ingen hemlighet att långvarig stress skapar obalans och kan ha stor påverkan på både fysisk och psykisk hälsa. Vardagens krav blir allt mer komplexa och det kan vara svårt att identifiera vad som är en utlösande faktor för stress. För människor med neuropsykiatriska diagnoser kan det därför vara särskilt svårt att hantera stressen i sin vardag.

Pulsen Omsorg

Genom att ge brukare av omsorg större möjlighet att bestämma över sin vardag skapas en bättre välfärd med högre livskvalitet, ökad trygghet och flexibilitet – samtidigt som verksamheten effektiviseras.
– Pulsen Omsorg vill skapa en framtida omsorg som bygger på individens önskemål och inte enbart de basala behoven, säger Magnus Skebäck, vd på Pulsen Omsorg.

Tunstall

140 kommuner i Sverige är anslutna till Trygghetscentralen som stödjer äldre och kroniskt sjuka att bo kvar hemma längre. Tjänsten skapar trygghet och ger verksamheterna möjlighet att använda sina resurser mer effektivt.

Synskadades Riksförbund

Rättigheterna för synskadade har begränsats, anser Synskadades Riksförbund, som nu kräver att lagstiftningen skärps.
– Vi kräver ingen lyx men vill kunna leva som andra, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.

ADDA

Att placera på exempelvis HBV-hem är en komplex process för socialtjänsten och upphandlingarna inom detta område tar stora resurser i anspråk.

RFSU

Allt fler unga använder kondom och bäst av alla är unga mellan 16 och 20 år.
Det visar en ny undersökning beställd av RFSU.
– Unga har tillgång till kunskap och information, och får denna kunskap repeterad i olika miljöer på ett helt annat sätt än äldre grupper. Det är detta vi ser resultatet av, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Egna ben

Allt fler unga med psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd och boende utanför hemmet. Samtidigt råder det brist på familjer som kan erbjuda en plats. Egna Ben utbildar och stöttar familjer, och fungerar som en länk mellan jour- och familjehem, socialtjänst och biologisk familj. Rätt insatser förbättrar oddsen drastiskt för positiv utveckling

Attendo

Kalle och Natasa och Aldjia har alla erfarenhet av omsorgsföretaget Attendo – men i olika roller. Kalle som boende, Natasa som medarbetare och Aldjia som anhörig till en boende. De är alla överens om en sak: De gillar alla Attendo och är mycket nöjda med verksamheten som bedrivs.

Vivida Assistans

Privata alternativ till offentlig utförd vård och omsorg kan vara en lösning till de utmaningar som samhället står inför.
– Vårdbehovet kommer att öka. Detta ställer krav på effektiviseringar av verksamheterna. Det kan vi i den privata sektorn bidra med, säger Fredrik Käll, vd på Vivida Assistans.

Kämpe

I Bålsta utanför Stockholm har Kämpe byggt upp en kvalitativ verksamhet för barn och ungdomar, från hela Sverige, som behöver extra stöd för att lyckas i sin vardag. Här erbjuds både familjehem och ett LSS boende för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

Rätt Spår

Rätt Spår är ett komplett och användarvänligt behandlingsstöd med journalföring.
– Vi har skapat ett system där det är lätt att komma in, lätt att hitta rätt, lätt att skriva. Då blir behandlingen transparent för både kommunen och man missar inga händelser i rapporteringen, säger Per Svanberg, vd på Rätt Spår.

Framnäsgruppen

Neurofeedback enligt Othmers metod är ett mekaniskt sätt att stärka hjärnan och öka dess förmåga att vara flexibel och anpassningsbar. Metoden har bland annat goda effekter vid psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och vid akuta kriser.
– Genom neurofeedback kan vi träna hjärnan att lindra, klara och bli av med symtom utan mediciner eller traditionell samtalsterapi, säger Ulrika Gustafsson, verksamhetschef vid Framnäsgruppen.

Orkla Care

Vi äter tyvärr allt mindre fisk samtidigt som den nyttiga, feta fisken vi köper ofta är odlad. Det innebär att många av oss kan få svårt att uppnå dagsbehovet av omega-3 fettsyrorna. Eftersom fettsyrorna är livsviktiga rekommenderar nu Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, ett dagligt intag av omega-3 fettsyrorna EPA och DHA till vuxna och ett tillskott av DHA till gravida och ammande mammor. 

Storyals

Hur har den digitala omställningen under pandemin påverkat din organisation? Känns det svårt att hänga med? Svenska ed-techföretaget Storyals har de senaste åren utvecklat en innovativ lösning för att hjälpa organisationer öka den digitala kompetensen, via en prenumerationsbaserad utbildningslösning och modern produktivitetscoachning.

Rewell

Redan i 50-årsåldern kan vissa män ha brist på könshormonet testosteron. Det leder ofta till nedstämdhet, trötthet och minskad sexlust. Testosteronbrist förväxlas ofta med normalt åldrande, men det finns hjälp att få.

BioZone

Inomhusluften är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande – och måste därför vårdas väl.
En ny typ av luftrenare kan på ett miljösmart och kostnadseffektivt sätt avlägsna oönskade partiklar som smuts, virus, bakterier, kemiska gaser, mögelsporer och dålig lukt.
– Jämfört med traditionella filterlösningar är luftreningssystem baserade på den plasmateknologi som vi använder mycket effektivare. Vi får till och med bort Covid 19-virus, säger Pär Ederstål, VD för BioZone Scandinavia.