Rocker

  Hela din ekonomi i en app – smart, enkelt och ekonomiskt Fika, autogiro till träningskortet, streamingtjänster, bolån och kreditkort. Behovet av att få en överblick av privatekonomin har kanske aldrig varit större. Det kan du också få. Med bankutmanaren Rockers app håller du enkelt koll på alla dina utgifter och får dessutom bra ränta […]

Gällivare kommun

Mer tid för lektionsplanering, mindre stress och högre kvalitet på undervisningen. Att arbetslaget i årskurs fem på Hedskolan numera backas upp av två klassmentorer ger många vinster. ”Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut”, säger klassläraren Mikael Sundberg.

Karlstads kommun

En god arbetsmiljö är helt avgörande för att människor ska vilja komma till en ny arbetsplats och stanna kvar där länge. Dessutom presterar medarbetare bättre om de trivs och mår väl. Detta har Karlstads kommun tagit fasta på.

No Isolation

Idag finns det minst 15 000 barn i Sverige som av olika skäl inte kan vara fysiskt på plats i skolan. För barn som missar långa perioder av sin skolgång, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser. Med hjälp av kommunikationsroboten AV1 kan frånvarande elever delta på lektionerna hemifrån och fortsätta vara en del i den sociala gemenskapen.

Lärarfortbildning

Alla behöver kontinuerlig kompetensutveckling – även lärare och rektorer. Våra drygt 60 fortbildare är verksamhetsnära, legitimerade lärare och rektorer med spetskompetens inom sina områden. De är erfarna föreläsare och processledare, stadigt förankrade i aktuell forskning och beprövad erfarenhet samt väl insatta i skolans styrdokument.

Haninge Kommun

Klass 5B från Måsöskolan vann riksfinalen i den legendariska kunskapstävlingen Vi i femman 2022. Klassen representerades av Noah Adayson och Ida Abbas Abdi som gjorde en historisk insats då de kammade hem full pott i deltävlingarna.

Logitech Nordic

Förslitningsskador, minskad social kompetens och synfel. Det kan bli konsekvenserna för barn och ungdomar när undervisning digitaliseras – om ansvariga inte planerar för elevers, likväl pedagogers, välmående.

Upplands-Bro kommun

En röd tråd som löper från förskolan och grundskolan vidare till gymnasiet och vuxenutbildningen. Upplands-Bro har tagit ett helhetsgrepp kring all utbildning i kommunen och ser redan positiva effekter.

Inventiair

Skolan är en plats för lärande, kunskapsutbyte och fostran. För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig, prestera fullt ut och må bra behöver inomhusluften innehålla tillräckligt med syre och så lite föroreningar som möjligt.

Piteå Kommun

Piteå är en tillväxtkommun med stor brist på arbetskraftskompetens. Alla aktörer i staden gör nu tillsammans en kraftsamling för att synliggöra det hållbara arbets- och familjeliv som Piteå erbjuder.
– Vi är en attraktiv kommun som erbjuder service, utbildning och aktiviteter för hela familjen, säger Hannah Degerman, projektledare vid Piteå kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Sundbybergs stad

2018-2021 genomfördes Undervisningslyftet i Sundbybergs stad. Nu går man vidare med Tillgängligt lärande där den fysiska, pedagogiska och sociala miljön ska anpassas för att skapa tydlighet, enkelhet och lugn i vardagen på lång sikt.

Studieförbundet Vuxenskolan

Sverige har en lång historia av att kunna erbjuda kunskap och bildning på olika nivåer. Där folkbildning som studiecirklar och folkhögskola är, och har varit, en viktig del för att involvera fler och stärka demokratin. Något som har blivit allt viktigare i dagens digitaliserade och globaliserade samhälle som lett till ökad polarisering och utanförskap.

Aluwave

För att klara av energibrist och högt ställda miljömål behöver smart fastighetsstyrning bli norm – inte minst i skolvärlden. Denna möjliggör en mer trygg och hälsosam arbetsplats och kan samtidigt kapa så mycket som 85 procent i energikostnader.

Skanska

Svenska kommuner behöver bygga 700 nya förskolor de kommande sex åren. Med ABCD-förskolorna har Skanska tagit ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten.
– Vi vill skapa en hållbar och trygg miljö för de viktigaste männi-skorna, en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv, säger Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

Signify

Inom skolan jobbar man hela tiden med att skapa en god pedagogisk miljö. Något man ofta glömmer bort är belysningen men där finns det mycket att vinna menar Rob van Brunschot, Country leadrer på belysningsföretaget Signify.
– Hälsa och hållbarhet är de viktigaste aspekterna vid val av ljus, särskilt i skolans värld, säger han.

Trygg-Hansa

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever varannan femtonåring i Sverige sömnsvårigheter och oro – varje vecka. Ändå är psykisk hälsa inget som står på schemat i skolorna runt om i landet. Detta vill Trygg-Hansa ändra på.

Foxway

Alla barn förtjänar en likvärdig utbildning. Utbildning och digitaliserat lärande ska alltid utgå från eleven och elevens behov. Det menar Maria Abrahamsson, konsultchef på Foxway, är nyckeln för att driva skolans digitalisering framåt.

Arla

I en undersökning som Arla genomförde förra året uppgav var tredje elev i grundskolan och varannan i gymnasiet att de slarvar med frukosten. Många försök med gratis skolfrukost har gjorts och mycket talar för att det leder till lugnare skolmiljö, bättre skolresultat och mer jämlika uppväxtvillkor. Malin Larsson (S) och Ulrika Heie (C) bjöd in till ett riksdagsseminarium i samarbete med LRF Mjölk.

Ecophon Saint Gobain

I dag blir skolorna allt större, och de tillgängliga ytorna ska fylla mer än ett syfte. Samtidigt ersätts korridorer och klassrum av grupprum och mindre studieytor. En utveckling som leder till nya utmaningar för god akustik och lärmiljö för elever och lärare. I Ecophons undersökning från 2022 uppger 80 % av eleverna att de känner sig stressade på grund av ljudnivån.

Clio

Framtidens undervisning är aktivitetsbaserad och ämnesövergripande. Med hjälp av Clios digitala läromedel får engagerade lärare och nyfikna elever utmärkta förutsättningar till undervisning och lärande.

Svea Vaccin

Vaccin har under de senaste åren fått en ny innebörd, men redan innan pandemin var Svea Vaccin Nordens största vaccinationskedja nu med 40 mottagningar från norr till söder. Sedan starten har bolagets ambition varit att revolutionera sättet man vaccinerar sig i Sverige – med mottagningar som alltid finns nära och tillgängliga.

Onemed

Jämlik och god vård för alla patienter – det är drivkraften bakom appen Onewound. Tekniken förbättrar behandlingen av svårläkta sår vilket minskar både kostnader och mänskligt lidande.