Photonic Power Systems

Med rusande elpriser börjar allt fler snegla på alternativa energikällor – inte minst solcellsanläggningar. Med dagens moderna teknologi och generösa, statliga bidrag går solcellskalkylen enkelt ihop, menar Per Linder, projektledare på Photonic Power Systems Sweden AB.
– Att sänka elkostnaden i hemmet med solceller har aldrig varit enklare – och en solcellsinvestering i en verksamhet som tillhandahåller elbilar kan löna sig rejält.

Fortum

Vinterns rekordhöga elpriser har väckt frågor och en del oro hos många konsumenter. Fortum vill hjälpa kunderna sänka sina kostnader och få en smartare elkonsumtion.

Ferroamp

Ett av Sveriges ledande greentech bolag Ferroamp har tagit fram en innovativ lösning för en långsiktigt hållbar styrning av el i fastigheter. Företagets prisbelönta och patenterade lösningar för sammankoppling av solpaneler, batterilager och elbilsladdning möjliggör för fastighetsägare att på ett smart sätt kontrollera fastighetens gröna elektrifiering.

Eon

Det pågår just nu en stor energiomställning på den privata villamarknaden, bara under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Det ser inte heller ut att bli färre framöver då det är ekonomiskt lönsamt, ett bra miljöval och höjer värdet på huset för villaägaren.

Blinkfyrar

Smarta städer satsar stort på laddinfrastruktur för allt fler elbilar. E-ledning med digitala skyltar från Blinkfyrar leder snabbt och säkert fram till närmaste lediga laddplats.

EnBW

Trolleholmsprojektet är en ny och öppen modell för att gemensamt med lokala företag, energibolag, och myndigheter identifiera och tillgodose behovet av lokalproducerad, förnybar el. Samverkan med lokalsamhället kring ny energiproduktion säkrar industrins behov av grön el och därmed jobben, samtidigt som lokalsamhället kan långsiktigt påverka sina elkostnader.

EcoClime

En svenskutvecklad och patenterad teknik för återvinning av värmen i fastigheters spillvatten kan kraftigt minska energiförbrukningen. Ecoclime tar till vara på upp till 90 procent av den energi som idag går rakt ut i avloppet. Det är en unik lösning som innebär fördelar för fastighetsägarnas ekonomi och förbättrade möjligheter att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Vattenfall

Marknaden för elbilar ökar stadigt i Sverige. Prognosen är att det år 2030 kommer att finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige*. Nu måste vi tillsammans skapa förutsättningar för laddning och där är fastighetsägare och byggföretag en viktig nyckel.

S&L Access Systems

S&L Access Systems, med Stena AB som huvudägare och Vestas Ven-tures A/S som delägare, bygger en kostnadseffektiv och säkrare lyftkran som är helt anpassad för vindkraftsindustrin. Den lyfter högre och tyngre, minskar installationstiden avsevärt och kapar transporterna med upp till 75 procent. Målet är nu att snabbt gå från prototypstadium till export och bli ett stort exportbolag inom green tech.

Advenica

Advenicas it-säkerhetslösningar möter kraven från Försvarsmakten, EU och Säpo. De är utvecklade för att skydda energibolag och annan samhällskritisk verksamhet från ett snabbt växande cyberhot.

Nacka Energi

Tillsammans med medarbetare och kunder vill Nacka Energi bidra till att hemkommunen erbjuder en bra livsmiljö. Till sin hjälp har de modern teknik och innovationsprojekt.

Haparanda stad

Det pågår just nu en omfattande industriell utveckling i norra Sverige kopplat till fossilfri produktion och elektrifiering. Haparanda kommun vill nu möjliggöra hållbara satsningar i de östligaste delarna av Sverige genom att erbjuda en expansiv region med en unik närhet till den finska marknaden och stora möjligheter till god tillgång av förnybar solenergi.

SellPower Nordic

Samhällets gröna omställning kommer innebära kapacitetsproblem och prisökningar. Därför bör elkonsumenterna se över sin strömförsörjning.

Tillsammans skapar Wibax och Nordea 64 ton historia

Piteåföretaget Wibax som vill leda omställningen till fossilfria transporter har tillsammans med Scania lanserat en världsunik ellastbil. Nordea stöttar den historiska satsningen genom hållbar finansiering.

European Energy Sverige

– Det finns en enorm potential för solkraft i Sverige, både för markägare som kan öka intäkterna och för beslutsfattare som snabbare kan förverkliga omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Peter Braun på energibolaget European Energy Sverige.

Hexicon

Genom att bygga vindkraftverk på flytande plattformar längre ut till havs uppnås två fördelar: mindre miljöpåverkan samtidigt som det blåser mer. Cleantech-bolaget Hexicon kan med sin patenterade lösning TwinWind bygga fler turbiner på en begränsad havsyta.

Hermods

Hos Hermods kan du studera komvux på distans på 180 orter över hela Sverige. Du ansöker smidigt via din kommuns hemsida och du har över 350 kurser att välja mellan.

Dell

Genom att välja rätt leverantör vid upphandling av IT kan skolor bidra till ökad hållbarhet i samhället samtidigt som priset över tid blir lägre.
– Skolor och andra offentliga verksamheter måste börja tänka på ett nytt sätt när de gör sina upphandlingar. Det finns en smartare och mer hållbar metod där man tar hänsyn till den cirkulära ekonomin, säger Lucas Pattenden på Dell Technologies i Sverige.

WordFinder

Digitaliseringen har gjort det lättare att skriva på olika språk med hjälp av digitala lexikon. Företaget WordFinder har samlat lexikon på 26 olika språk i en abonnemangstjänst som 100 000-tals elever och lärare använder. Lika enkelt som smart.

Jönköpings kommun

Vision 2030 är namnet på Jönköpings kommuns vision för hur kommunen ska utvecklas. Utbildningsförvaltningens målbild Lärglädje hela vägen utgår från visionen, vars syfte är att skapa möjligheter för elever och medarbetare att lyckas utifrån sina individuella förutsättningar och få en likvärdig skola där ett hållbart ledarskap för kommunens rektorer är prioriterat.

Mjölby kommun

För att öka likvärdigheten och kvaliteten i skolan har Mjölby kommun börjat arbeta med kommunövergripande lärgrupper för lärare och rektorer. Grupperna är indelade efter ämnen där lärare från olika skolor arbetar tillsammans för att utveckla både undervisningsmetoder och kvaliteten i skolarbetet.

Sanoma Utbildning

Genom att kombinera smarta, digitala verktyg med fysiska böcker frigörs arbetstid för lärarna samtidigt som det underlättar kunskapsinlärning och stöttar de elever som behöver extra stöd eller större utmaningar.

Indus

I takt med den accelererande befolkningsökningen i Sverige ökar antalet barn i våra skolor. Samtidigt får fler skolor än tidigare problem med sina lokaler, allt ifrån att de döms ut på grund av exempelvis dålig ventilation eller till att de inte räcker till för det växande elevantalet.

Logitech

– Det är viktigt att alla barn, elever och lärare mår bra och inte tvingas arbeta med produkter som orsakar belastningsskador, säger Therese Gripenstam, Nordic KAM Education på Logitech.

Liljewall

Kunskapshuset i Gällivare är ett exempel på hållbart byggande med modern träteknik som genom sin centrala placering inkluderar invånare och besökare, och ger hopp om framtiden.

Västerås Stad

Vad är nyckeln till att skapa likvärdighet mellan skolor och förebygga brister? I Västerås stad är det tre strategier som lyfter kvalitetsarbetet till nästa nivå.

Reggio Emilia Institutet

Förskolan är en viktig arena när det gäller att tidigt stärka barns språk och identitetsutveckling, säger Greger Rösnes, vd på Reggio Emilia Institutet.

Haninge kommun

Haninge i södra Stockholm sticker ut bland svenska kommuner för sin snabba resultatutveckling i skolan och som populär arbetsgivare bland lärare och lärarstudenter. Bakom framgångarna ligger ett intensivt kvalitets- och utvecklingsarbete inom både förskolan och skolan.

TUC

Hemligheten bakom TUCs och deras studerandes framgångar består av att de tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka.

Plan International Sverige

För att lyfta samhällen ur fattigdom måste man satsa på att flickor får utbildning. Det säger barnrättsorganisationen Plan International Sverige.

OBOS

Att sänka tröskeln för det eget ägda boendet och samtidigt bygga ett samhälle som främjar mångfald är den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS mål.

Bygglet

Många hantverkare inom byggsektorn behöver investera i den digitalisering som pågår, för att möta kundernas krav och den ökande konkurrensen.

NTI

– Det är de små bolagen som har mest att tjäna på att digitalisera sitt arbetssätt och ta steget upp i molnet. De som inte agerar nu hamnar i bakvattnet, säger NTI:s affärsutvecklare Michael Thydell.

Wittra

Företaget Wittra har en ny lösning för automatisk 3D-positionering av sensorer, byggd på en öppen radiostandard som förstärker erbjudandet från redan existerande stora LPWAN leverantörer som LoRa och MIOTY, via Wittras nyligen lanserade Unified Gateway.

Byggföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har länge stått för nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen. 
– Detta är en ödesfråga för hela sektorn, ja faktiskt för hela landets utveckling, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

BIM Energy

Strömstadsbyggen och HSB Göta i Jönköping är två aktörer inom fastighetsbranschen som använder energiberäkningsprogrammet BIM Energy. 
– Det är ett fantastiskt program, lätt att komma igång med och kul att använda. Man ser byggnaden i 3D och att alla beräkningsresultat uppdateras direkt när man gör förändringar, säger Philip Lundblad på HSB Göta.

Luma Energy

Solenergiföretaget Save by Solar tar nu nästa steg och startar LUMA Energy för att driva på utvecklingen mot en hållbar värld genom att revolutionera fastighetsägares elförsörjning. 
– LUMA hjälper företagen ta över kontrollen över sin elförsörjning. Vi vill vara fastighetsägarens partner i allt som handlar om elförsörjning genom att minska kostnader, skapa nya intäktsströmmar och kvalificera hållbara fastigheter. Vår mjukvara LUMA-portalen ger fastighetsägare full kontroll och insyn.  

Coreco

Att skapa ett effektivare byggande är helt avgörande för att kunna sänka priserna på bostäder och kunna bygga hyresbostäder som möter den hyresnivå som det finns behov av. För att lyckas krävs en kraftsamling av branschen, med längre samarbeten mellan bolag och genom att se bostaden som en produkt, istället för som en del av ett projekt.

Recoma

Byggbranschen ligger i toppen vad gäller avfall och utsläpp i Sverige. Därför är en hållbar omställning extra viktig. För att lyckas måste det finnas alternativa byggmaterial som både är kostnadseffektiva och hållbara – och där kommer Recoma in.

HomeMaker

Vid byggprojekt kräver tillvals- och eftermarknadshantering stora administrativa resurser. Genom att digitalisera och automatisera dessa ökar effektiviteten, kvaliteten, spårbarheten och i längden kundnöjdheten.

Takeda

Forskning leder ständigt till nya framsteg samtidigt som ny teknologi utvecklas i snabbare takt än någonsin. Genom att få dessa delar att samarbeta kan vi skapa en mer hållbar vård där bland annat patienter med ovanliga sjukdomar får hjälp snabbare – det menar läkemedelsbolaget Takeda som investerat i att öka fokus på New Product Planning. 

Kofax

Bransch efter bransch går mot en mer automatiserad framtid, men många företag behöver stöttning i hur de ska gå till väga. Kofax har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med digitalisering och automatisering och i och med ökade krav och nya regelverk är deras tjänster mer angelägna än någonsin.