Nora Kommun

Nora kommun har i dag 11 000 invånare men målet är att bli 13 000 inom tio år. Fler bostäder och ett bra företagsklimat är förutsättningar. Kommunen arbetar med strukturella insatser som bredbandsutbyggnad, landsbygdsstrategi och förbättrade kommunikationer.

Flens kommun

Flens kommun har ett mycket attraktivt och strategiskt läge med bra pendlingsavstånd till Stockholm och flera andra städer.

Invest Västerås

Elektrifiering är en global megatrend som snabbt driver en omställning från fossilbränslen till energilösningar där Västerås industri sedan länge har en väletablerad position.

Värmdö kommun

En levande skärgård är till nytta för oss alla, både för de som arbetar och bor där och för alla andra som lever runtomkring skärgården.

Klippans kommun

Klippans kommun har i flera år legat i tillväxttoppen bland kommunerna i Skåne.

Haparanda stad

Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken.

Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av de mest expansiva regionerna i Sverige och Europa.

Region 10

Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara potentialer i glest befolkade områden.

9vB

Ungdomar som hamnar snett i livet kan behöva professionellt stöd för att hitta tillbaka.

Deltagruppen

Att utreda familjesituationer och föräldraförmågor är känsligt för många klienter eftersom de ofta brottas med tankar av skuld och skam.

Linnéuniversitetet

På Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, det moderna och internationella lärosätet, är Socionomprogrammet en av universitetets mest populära utbildningar.

Höörs kommun

Höörs kommun arbetar med metoden familjerådslag sedan 1999.

Norstedts Juridik

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns det även tillgängligt för kommuner och offentliga verksamheter.

AISAB

En arbetsdag på AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, är aldrig den andra lik.

Infrea

Infrea är experter på att identifiera infrastrukturbolag i behov av modernisering och att förvärva samt utveckla dem. Företagets affärsstrategi bygger på en kombination av entreprenörskap, företagsledning och fundamental finansiell analys för utveckling.

Bodens kommun

I Boden storsatsas det på spelutveckling; en ny yrkesutbildning inom indiespelsutveckling lanserades 2017 och redan nu jobbar 86 studenter för fullt med att utbilda sig till Sveriges nästa stjärnutvecklare.

Multidimensionell Familjeterapi

Nu utmanas den klassiska svenska behandlingsmodellen med nya sätt att bemöta problemet. En av utmanarna är MDFT Sverige.

Nacka kommun

I Nacka kommun arbetar Omsorgsenheten aktivt för att ge medarbetare möjlighet att utveckla välfärdstjänster för framtiden.

Jämtlands HVB

Jämtlands HVB tar emot familjer för utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga.

EF

Genom att erbjuda relevanta ämnen och flexibilitet för läraren hjälper den interaktiva klassrumsappen EF Class till att fånga in eleverna oavsett var i lärandet de befinner sig.

Loops Education

Digitaliseringen berör alla delar av samhället och skolan är inget undantag.

BRAVOLesson

I Stockholm genomförs varje läsår mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår.

Hallsbergs kommun

Lärarbristen har de senaste åren skakat om den svenska skolvärlden – en bidragande faktor är de låga lärarlönerna.

GIH

Hälsopedagoger gör folk starkare. Sedan 2005 drivs Hälsoprojektet av GIH i samarbete med kommuner, hälso- och sjukvården samt friskvårdsanläggningar.

Tamro AB

Preventiv sjukvård gör det möjligt att förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller förvärras hos en person med sjukdom. Trots det satsas en väldigt liten del av vårdens resurser på förebyggande åtgärder.

YiPin

Med ett högt innehåll av protein, B-vitamin, järn och kalcium seglar tofu upp som ett hälsosamt matalternativ – inte bara bland veganer och vegetarianer, även bland köttätare.

Nationella Skyddsinsatser

Flera högt uppsatta personer inom det svenska näringslivet diskuterar om de ens kan bo kvar i landet med den osäkerhet som råder i samhället

Scanblocker

Antalet kortbedrägerier ökar explosionsartat – så mycket att det inte finns tillräckligt många bedragare för att all stulen kortinformation ska hinna användas.

ISR Holding AB

ISR Holding AB gör kliniska studier för att finna ett botemedel mot kroniska sjukdomar som HIV, cancer och Hepatit.

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har tagit fram projektet “Tryggare Trelleborg” där fokus ligger på att öka tryggheten i kommunen.

Förenade Care

Hos Förenade Care möter du en öppen och tillåtande kultur.

Martinsons

Intresset för att bygga skolor och förskolor i trä har vuxit stort på senare år.

Nackademin

Byggbranschen har länge lyft behovet av att öka jämställdheten.

Sh bygg, sten och anläggning

Byggbranschen är en konjunkturberoende bransch som skördat många företag genom åren, men inte Sh Bygg. Vad är framgångsreceptet och vilka kompetenser efterfrågas härnäst?

SSF Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsföreningen håller utbildningen SSF Säkerhetschef för att vidareutveckla dig inom säkerhetsyrket.

Essity

Inkontinens är en av våra största dolda folksjukdomar och inkontinensvården står inför en rad utmaningar.

Martinsons

Kraven på hållbart byggande ökar samtidigt som städerna behöver förtätas för att rymma fler människor och verksamheter.

Tryckavlopp – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ till självfallssystem Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har utvecklat en optimal lösning för avlopp i glesbygd och omvandlingsbygd. En hållbar investering för både fastighetsägare och miljö då metoden är kostnadseffektiv och minimerar klimatpåverkan på ett sätt som är skonsamt för närmiljön.  Skandinavisk Kommunalteknik jobbar med tryckavloppsystem där flera pumpar samverkar […]

Nytt program stärker personen bakom missbruket

Nytt program stärker personen bakom missbruket Ett framgångsrikt forskningsprojekt hos Statens Institutionsstyrelse visar att missbruk kan och bör behandlas i kombination med behandling av psykisk sjukdom. Som ansvarig myndighet för ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem välkomnar SiS, Statens Institutionsstyrelse, mer individuellt anpassade insatser. Regeringens återkommande utredningar för översyn av missbruksvården har […]

Healthylane – digital hälsoplattform håller medarbetarna frisk

Healthylane – digital hälsoplattform håller medarbetarna friska 2018 lanserade Certico en förebyggande och hälsofrämjande digital tjänst som hjälper arbetsgivaren att göra insatser som motverkar ohälsa. – Healthylane underlättar för HR och chefer, leder till ökad hälsa och minskar sjukfrånvaro med upp till 40 procent, säger Elisabeth Eriksson, vd på Certico.  Ohälsa och rehabilitering kostar svenska […]

Idéburen vård i Sverige har som ambition att växa i volym

Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Människor dör när de missar att äta sina mediciner

Människor dör när de missar att äta sina mediciner Varje år dör över 400 personer i förtid på grund av att de inte tar sina mediciner på rätt sätt. Samhällets kostnader för felaktig läkemedelsanvändning beräknas till 20 miljarder årligen. Men det finns en lösning som både kan rädda liv och spara pengar – dosförpackade läkemedel.