Loops Education

Digitaliseringen berör alla delar av samhället och skolan är inget undantag.

BRAVOLesson

I Stockholm genomförs varje läsår mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår.

Hallsbergs kommun

Lärarbristen har de senaste åren skakat om den svenska skolvärlden – en bidragande faktor är de låga lärarlönerna.

GIH

Hälsopedagoger gör folk starkare. Sedan 2005 drivs Hälsoprojektet av GIH i samarbete med kommuner, hälso- och sjukvården samt friskvårdsanläggningar.

Tamro AB

Preventiv sjukvård gör det möjligt att förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller förvärras hos en person med sjukdom. Trots det satsas en väldigt liten del av vårdens resurser på förebyggande åtgärder.

YiPin

Med ett högt innehåll av protein, B-vitamin, järn och kalcium seglar tofu upp som ett hälsosamt matalternativ – inte bara bland veganer och vegetarianer, även bland köttätare.

Nationella Skyddsinsatser

Flera högt uppsatta personer inom det svenska näringslivet diskuterar om de ens kan bo kvar i landet med den osäkerhet som råder i samhället

Scanblocker

Antalet kortbedrägerier ökar explosionsartat – så mycket att det inte finns tillräckligt många bedragare för att all stulen kortinformation ska hinna användas.

AISAB

En arbetsdag på AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, är aldrig den andra lik.

ISR Holding AB

ISR Holding AB gör kliniska studier för att finna ett botemedel mot kroniska sjukdomar som HIV, cancer och Hepatit.

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har tagit fram projektet “Tryggare Trelleborg” där fokus ligger på att öka tryggheten i kommunen.

Förenade Care

Hos Förenade Care möter du en öppen och tillåtande kultur.

Martinsons

Intresset för att bygga skolor och förskolor i trä har vuxit stort på senare år.

Nackademin

Byggbranschen har länge lyft behovet av att öka jämställdheten.

Sh bygg, sten och anläggning

Byggbranschen är en konjunkturberoende bransch som skördat många företag genom åren, men inte Sh Bygg. Vad är framgångsreceptet och vilka kompetenser efterfrågas härnäst?

SSF Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsföreningen håller utbildningen SSF Säkerhetschef för att vidareutveckla dig inom säkerhetsyrket.

Essity

Inkontinens är en av våra största dolda folksjukdomar och inkontinensvården står inför en rad utmaningar.

Martinsons

Kraven på hållbart byggande ökar samtidigt som städerna behöver förtätas för att rymma fler människor och verksamheter.

Tryckavlopp – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ till självfallssystem Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har utvecklat en optimal lösning för avlopp i glesbygd och omvandlingsbygd. En hållbar investering för både fastighetsägare och miljö då metoden är kostnadseffektiv och minimerar klimatpåverkan på ett sätt som är skonsamt för närmiljön.  Skandinavisk Kommunalteknik jobbar med tryckavloppsystem där flera pumpar samverkar […]

Nytt program stärker personen bakom missbruket

Nytt program stärker personen bakom missbruket Ett framgångsrikt forskningsprojekt hos Statens Institutionsstyrelse visar att missbruk kan och bör behandlas i kombination med behandling av psykisk sjukdom. Som ansvarig myndighet för ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem välkomnar SiS, Statens Institutionsstyrelse, mer individuellt anpassade insatser. Regeringens återkommande utredningar för översyn av missbruksvården har […]

Healthylane – digital hälsoplattform håller medarbetarna frisk

Healthylane – digital hälsoplattform håller medarbetarna friska 2018 lanserade Certico en förebyggande och hälsofrämjande digital tjänst som hjälper arbetsgivaren att göra insatser som motverkar ohälsa. – Healthylane underlättar för HR och chefer, leder till ökad hälsa och minskar sjukfrånvaro med upp till 40 procent, säger Elisabeth Eriksson, vd på Certico.  Ohälsa och rehabilitering kostar svenska […]

Idéburen vård i Sverige har som ambition att växa i volym

Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Människor dör när de missar att äta sina mediciner

Människor dör när de missar att äta sina mediciner Varje år dör över 400 personer i förtid på grund av att de inte tar sina mediciner på rätt sätt. Samhällets kostnader för felaktig läkemedelsanvändning beräknas till 20 miljarder årligen. Men det finns en lösning som både kan rädda liv och spara pengar – dosförpackade läkemedel.

PostNord Strålfors

PostNord Strålfors satsar på 3D för att visa på teknikens positiva hållbarhetsaspekter.

Norrenergi

Norrenergi bygger ut förnybar fjärrkyla till Bromma och tillgodoser den växande efterfrågan på förnybar kyla.

Igrene

Igrene vill lyfta fram fördelarna med utvinning av naturgas i Sverige.

Nilar

Trots påtagliga tecken på klimatförändringar fortsätter många tillverkare inom batteribranschen att tillverka icke återvinningsbara produkter med kort livslängd.

DB Schenker

Behovet av hållbara transporter växer kraftigt samtidigt som bristen på utbildade lastbilschaufförer är stor.

Carolines kök

Nu utmanar Carolines Kök resten av färdigmatsleverantörerna att följa detta exempel.

NCC

Skolhusbristen är stor i Sveriges kommuner.

Salem Kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun skapade Undervisningslyftet, en utvecklingssatsning som visade sig vara både givande och uppskattad.

SOS Alarm

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme.

Vejbyhem Vård och Boende

Vejbyhem Vård och Boende erbjuder förstärkt psykosocialt och praktiskt stöd som utformas i individuella insatser.

Berghs School of Communication

Berghs School of Communication erbjuder utbildning på olika nivåer inom kommunikation. Skolan erbjuder heltidsutbildningar och över 80 kurser samt anpassade utbildningar för organisationer och företag.

Microsoft

Microsoft vill inkludera fler elever med hjälp av digitala verktyg i samband med en mer digitaliserad skola.

Region Kronoberg

Region Kronoberg har haft ett mångårigt projekt med fokus på att förbättra upplevelsen och vården för äldre.

Philips

Philips vill genom innovativ teknologi bidra till lösningar som en mer proaktiv, individualiserad vård och fler möjligheter till delaktighet i sin egen vård

Autoexperten

Autoexperten vill leda vägen inom branschens hållbarhetsfråga.

MultiDocker

MultiDocker, som utvecklar och säljer materialhanterare globalt, driver också innovation av miljöeffektiva maskiner

Goalplan

Goalplan är det digitala verktyget som levererar insikter kring vad som påverkar bolagens KPI:er.