Trifilon

För att minska CO2-utsläppen krävs metoder för att snabbt utveckla miljövänliga substitut för fossilbaserad plast. Med patenterad teknik och en okonventionell affärsmodell ska innovationsföretaget Trifilon skala upp produktionen av mer hållbara material – i befintlig infrastruktur.

Nordic Climate Group

Att energieffektivisera svenska anläggningar genom att minska eller optimera användningen är en förutsättning för att skapa ett hållbart energisystem och nå landets miljömål. Det menar Dalida Stehr Matiros, Marketing Manager på Nordic Climate Group.

Byggelement

Med en investering på nära en halv miljard avser Byggelement att på allvar flytta fram gränserna inom kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Med ny teknik halveras andelen cement i betongelementen och via ett tekniksprång mot högre automatisering fördubblas tillverkningskapaciteten på väggar och bjälklag.

– Vi har höga ambitioner när det gäller både hållbarhet och automatisering av verksamheten, säger Carl Rülcker, vd på Byggelement.

Ryds Glas

I 75 år har familjeföretaget Ryds Glas realiserat svenska företags, kommuners och privatpersoners olika glasprojekt. Trots inflationsnivån, det säkerhetspolitiska läget och räntechocken står företaget stabilt och man tror på ytterligare minst 75 år till som Sveriges ledande glasmästeri.

Vaillant Group Gaseres

Tio anläggningar för utveckling och tillverkning i Europa – och fler är på gång för att kunna möta den starka efterfrågan på värmepumpar, inte minst här i Sverige.
– Marknaden för värmepumpar är glödhet, därför är det extra glädjande att vi nu kan öka produktionskapaciteten rejält, säger Sverigechefen Thony Sundberg.

Myrspoven

Proptechföretaget Myrspoven ingår i fastighetsbolaget Hemsös strategiska satsning Den smarta fastigheten. Med hjälp av smart fastighetsteknologi och digitalisering ska man koppla upp alla sina fastigheter för att på distans möjliggöra analyser, optimering och automatisering.

Sto Scandinavia

Att renovera behöver inte nödvändigtvis slösa på jordens resurser – tvärtom kan det vara en hållbar investering.

Ericsson

Digitaliseringen av svensk industri är redan i gång och förändrar just nu många branscher i grunden. Det gäller även för byggbranschen där en digital transformation innebär ett paradigmskifte både för hur man bygger och bor.

SBR Byggingenjörerna

Boverkets kartläggning av fel, brister och skador visar på att de fastighetsekonomiska kostnaderna av detta uppgår till minst 50 miljarder kronor varje år.
–Vår modell med expertgrupper och sökfunktion på hemsidan garanterar beställaren kompetens och kvalitet, säger Björn Edebrand VD på SBR Byggingenjörerna.

LEB System

Medan det finns många likheter mellan de flesta fastighetsförvaltande bolag, har ändå de allra flesta unika behov och förutsättningar. Därför är det viktigt med ett konfigurerbart, datadrivet och rollbaserat fastighetssystem som går att anpassa efter varje bolags behov.
– Vi levererar inte bara ett system. Vi vill veta vilken effekt systemet ska ge hos våra kunder och hur deras förutsättningar och möjligheter ser ut, säger Anders Wallgren, vd för L.E.B. System AB.

TUC

Att energifrågan tar stor plats vid både underhåll och nybygge har nog inte många missat. Frågan är hur branschen håller takten med efterfrågan. På TUC Yrkeshögskola erbjuds flera program, framtagna i samarbete med arbetslivet.

Boappa AB

En transparent kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna i bostadsrättsföreningar bidrar till tryggare grannskap och bättre gemenskap.
– Med en interaktiv boendeapp blir styrelsearbetet enklare och trivseln i föreningen starkare, säger Sofie von Krusenstierna på Boappa.

Piacon

I september utsågs Pia Öhrling, hållbarhetskonsult och grundare av Piacon, till LEED Fellow och blev därmed en av 358 personer i världen som kan stoltsera med utmärkelsen.

Betongindustri

Sverige står inför utmaningen att bygga ansenliga volymer av både infrastruktur och bostäder, samtidigt som vi måste ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045. 
– Miljöfrågan är oerhört stor inom byggbranschen som tar ett samlat grepp för klimatneutral betong, säger Mats Emborg, chef för Forskning och Utveckling på Betongindustri.


Symetri

En digitaliserad byggprocess ger förutsättningar för ökad automation och nya sätt att arbeta, vilket i sin tur inte bara ger sänkta kostnader, kortare tider och möjlighet till mer innovativ byggnation utan också ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

Bjerking

Bygg- och fastighetsindustrin står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att drastiskt minska den negativa klimatpåverkan behövs en förändring i branschen. Därför har teknikkonsultbolaget Bjerking en klimatfond och nu tar de även fram hållbarhetslöften för sina tjänsteområden.

– Vi delar alltid med oss av våra resultat och insikter och för att en förändring ska kunna ske behöver vi arbeta tillsammans, säger Hållbarhetsstrateg Maria Nylander.

Forshedagruppen

Med fokus på skräddarsydda lösningar och effektiv produktion arbetar ForshedaGruppen med att förbättra och utveckla byggbranschen.
– Vi koncentrerar oss på att erbjuda flexibla helhetslösningar som är hållbara och kostnadseffektiva, utan att tumma på den höga kvaliteten, säger Nicklas Vernström, vd på ForshedaGruppen.

Järfälla Kommun

Järfälla kommun arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att bli klimatneutralt till år 2030.
Bland annat skapar man kolsänkor i det enorma stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden.

Preem

FN:s klimatmål är högt ställda. Alla seriösa bedömare är överens om att utsläppen av fossil koldioxid måste minska snabbt och drastiskt för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet och hejda klimatförändringarna. En bransch med stora utmaningar är drivmedels- och raffinaderibranschen. Magnus Heimburg, VD och koncernchef på Sveriges största drivmedelsföretag Preem, ger sin syn på saken.

Svenska kraftnät

Det pågår just nu en stor industriell förändring i Sverige, när företagen ska skapa nya möjligheter i den gröna omställning som nu pågår. En omställning som gör att det nu mycket snabbt också kommer att behövas mer el i vårt samhälle än vi har tillgång till idag.

Gasum

Biogas kan minska utsläppen från den vägburna godstrafiken med 90 procent. Samtidigt går utbyggnaden av tankstationer för biogas långsamt.

VaccinDirekt

Efter pandemiåren ökar nu resandet kraftigt – och många behöver se över sitt vaccinationsskydd för att hålla sig friska både under och efter resan.
– Vi håller oss ständigt uppdaterade över situationen i världen och kan rekommendera rätt vaccin, säger Charlotta Zacharias, läkare på VaccinDirekt.

Geras Solution

Via Minnesmottagningen.se kan personer i lugn och ro få göra en första minnesutredning utan att behöva besöka en mottagning. Det är ett viktigt initiativ inom svensk hälso- och sjukvård för att sänka tröskeln till att påbörja den första minnesutredningen vid oro eller misstanke.

Nuance Communications

När läkare och sjuksköterskor får arbeta på toppen av sin kompetens minskar stress och tillfredsställelse på jobbet ökar. Det menar Jesper Hessius, medicinskt ansvarig på Nuance och specialistläkare i internmedicin.

Sandvik

Över hela Sandvik pågår hundratals projekt som syftar till att företaget ska nå netto-nollutsläpp. Den största påverkan uppstår när kunderna använder produkterna, men Sandvik arbetar också för att minimera påverkan från sin egen verksamhet. De många projekten visar hur Sandviks medarbetare gör hållbarhetsskiftet tillsammans.

Igrene

I Dalarna finns Europas största meteoritkrater – och svaret på Sveriges behov av naturgas och vätgas. Nu genomför AB Igrene en nyemission för att förverkliga planerna på klimat-neutral vätgasproduktion och inhemsk naturgasleverans från Siljansringen i Dalarna.

Optalmica

Den vanligaste ögonsjukdomen man måste operera i Sverige är grå starr. Optalmica Ögonkliniker har lång erfarenhet av att operera grå starr, och nu öppnar man fler kliniker i landet.

Azelio

Behovet av förnybar energi blir allt större i takt med att klimatkrisen förvärras – människor världen över drabbas hårt av bristen på energi och rent vatten. För att minska klimatpåverkan satsar många länder stort på exempelvis sol- och vindkraft, men detta är energislag vars energikapacitet är oregelbunden.

Rewell Medical

Orkeslöshet, viktförändring, sömnsvårigheter och erektionsproblem – samtliga symtom stämmer ofta in i diagnosen depression. Men det kan också vara testosteronbrist.

Blåkläder

En klädproducent med produktion i många olika fabriker får snabbt ett stort antal underleverantörer av textilier – och ytterligare underleverantörer under dem. På Blåkläder har man valt en annan strategi.

Indivior Nordics

Opioidmissbruk kostar samhället mångmiljonbelopp varje år. Genom att tillgängliggöra det som kallas LARO-behandling för fler skulle enorma besparingar kunna göras – och liv räddas. Enligt en färsk rapport kan Region Skåne visa vägen framåt. 

Sveriges Läkarförbund

En trygg arbetsmiljö är en självklarhet för att läkare ska kunna utföra ett effektivt och personligt arbete med samtliga patienter. Trots detta meddelar 13 procent av läkarna att de under det senaste året blivit utsatta för hot och våld.
– Att våld blivit en naturlig del av yrket är förfärande – alla har rätt att känna sig trygg på arbetsplatsen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande på Sveriges Läkarförbund.

MEGTEC Systems

De flesta industrier tampas med miljöskadliga avgaser i någon form. Svenska MEGTEC Systems har därför tagit fram en teknik för att rena farliga avgaser, lukter och samtidigt ta vara på den frigjorda energin för att skapa ett mer cirkulärt flöde för att minska energibehovet.

BoKlok

Det finns de som menar att det är för svårt att kombinera hållbarhet, god kvalitet och ett pris som vanligt folk har råd med. Frågar man Boklok blir svaret helt annorlunda.
– Vi visar att det går utmärkt att bygga hållbart till ett rimligt pris. Därmed skapar vi en positiv utveckling för både klimat, miljö och samhället i stort, säger Emelie Ekelund, sälj- och marknadschef för BoKlok Sverige.

Länsförsäkringar

En effektiv sjukvårdsförsäkring täcker inte bara när man blir sjuk eller skadar sig – utan även tiden före och efter. Länsförsäkringar erbjuder en omfattande sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till kvalitetssäkrad vård, rehabilitering och hälsofrämjande insatser.

CWS

Med sin helhetsservice slår CWS ett slag för hållbarhet i allmänna och offentliga entréer och arbetsplatser.
– Vi tillämpar en cirkulär hållbarhet där vi sluter cirkeln genom att reparera, återbruka och återanvända material, säger Tomas Holmgren, hållbarhetschef på CWS.

Karlstads Universitet

Barns och ungas psykiska hälsa och ohälsa uppmärksammas alltmer, inte minst av de unga själva och deras närstående. Köerna till vården, både till Första linjen och Barn- och ungdomspsykiatrin, är långa. Samtidigt är det viktigt att se barnen och de unga i sitt sammanhang och inte endast fokusera på individuella diagnoser och åtgärder.

ROKS

Mer än varannan kvinna har i vuxen ålder utsatts för våld av en man, och det har bara blivit värre de senaste 20 åren. Det visar en omfattande studie gjord på uppdrag av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Den 16 november släpps den för allmänheten.
– Vi menar att en ny förståelse av våld behövs. En förståelse som lyfter våldets könade karaktär, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand.