Wilfa

Brukar du också ha svårt att hitta det du söker i köket bland kastruller och lock som ligger huller om buller? Med en ny, innovativ design staplas EGO kastruller lätt på varandra för att skapa ordning och reda i köksskåpen.

Klickbara rum

Behovet av en flexibel kontorslösning med flyttbara rum och väggar har funnits länge men lösningarna har varit kostsamma.

Staples

För företag som vill ha välmående och engagerade medarbetare kommer framtidens arbetsplats att behöva präglas av ergonomi och individanpassning.

Telia

Många organisationer står inför en utmaning när det klassiska arbetssättet inte längre är attraktivt.

Gigant

Med en välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner skapas en effektiv arbetsplats, de flesta olyckor kan undvikas och medarbetare håller sig friska.

LINAK

Att växla mellan att sitta och stå stärker vår koncentrationsförmåga och prestationsförmåga på jobbet.

Office Management

Framtidens arbetsplats handlar om att skapa en miljö som föder framgång.

Framery OY

Om du behöver en plats där du kan få något gjort, vart går du då?

LKAB

Sedan starten 1890 har LKAB levererat järnmalmsprodukter för den globala stålmarknaden.

Systembolaget

Det pratas mycket om mångfald och fördelarna är många i arbetsrelaterade sammanhang. Hos Systembolaget ser vi flera initiativ inom området.

ATG

Spelbolaget ATG travar på ny mark och har valt att anta en ny skepnad. Det ger deras medarbetare stora möjligheter.

Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen släpper nu tre översättningar av informationshäftet ”Till dig som är närstående”, på engelska, finska och arabiska

Wolters Kluwer

Digitaliseringen går i snabb takt i alla samhällssektorer, så även inom hälso- och sjukvård.

Wx3 Telecom

När Vibblaby Husläkarmottagning i Stockholm införde en tjänst för digitala vårdmöten med patienterna blev både tillgängligheten för patienterna och kontinuiteten i behandling bättre samtidigt som implementeringen gick smidigt.

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är en av Sveriges största fastighetsägare.

ISR Immune System Regulation AB

Sedan 2012 har det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget ISR, Immune System Regulation Holding AB, utfört kliniska studier på immunsystemet för att hitta botemedel mot HIV.

Kristianstad omsorgsförvaltning

Framgångsrikt ledarskap handlar till syvende och sist om att ha en transparent dialog med sina medarbetare. En öppen kommunikation borgar för att medarbetarna trivs och ger bättre förutsättningar för att skapa bra kvalitet i varje enskilt möte.

Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet vågar tänka nytt kring planeringen av samhällsfastigheter. Bolaget bygger innovativt med god arbetsmiljö och sociala och ekonomiska synergier i fokus.

Visiba Care

Visiba Care är en skalbar teknisk plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar i egen regi där vårdpersonal kan möta patienter, antingen via meddelanden eller videomöten med upp till fem deltagare.

Beachhouse One

Beachhouse one BHO specialiserar sig på att matcha ägare med rätt köpare och hitta industriella synergier mellan de båda för att uppnå bästa möjliga resultat framåt.

Malmö universitet

Malmö Universitet är ett av Sveriges ledande forskningscentrum och nu tar de upp kampen för munhälsa.

Högskolan i Gävle

Industrin har ett stort behov av mer avancerade värmebehandlingsmetoder.

Malmö universitet

I Lindängen i Malmö pågår just nu ett innovativt projekt för att förebygga ohälsa.

Handelshögskolan

För att möta den digitala transformation som pågår i samhället har Handelshögskolan i Stockholm inrättat House of Innovation, en institution med forskare i världsklass inom innovation, teknologi, digitalisering och entreprenörskap.

KTH

Med huvudfokus på det offentliga rummet från olika disciplinära perspektiv bedriver Centrum för framtida stadsrum (CFP) djuplodande forskning inom urban form, mänskligt beteende, bostadsforskning och samhällsstudier.

Glue

Medan marknaden för smarta hem fortsätter växa, gör Glue det nu möjligt att få leverans av mat, paket och andra tjänster direkt innanför dörren utan att behöva vara hemma.

Incell

Incell International levererar litiumbaserade reservkraftslösningar till telekomnäten.

Reforce

Det är lättare för företag att ta fram en strategi än att exekvera den.

Bjelin

En ny typ av golv av härdat trä håller på att revolutionera golvbranschen.

OnSpotStory

Med ett verktyg i form av en app kan enskilda medborgare få reda på hur stadens eller kommunens utvecklingsprojekt kommer påverka just dem.

Inter Payment Nordic

Inter Payment Nordic AB (Interpay) levererar allt från olika kassalösningar till betalningsterminaler med integrerade Androidkassor.

Tessin

Med investeringsplattformen Tessins intåg på den svenska marknaden 2014 ändrades förutsättningarna för fastighetsinvesteringar radikalt.

Paris & Billy

Paris & Billy hyr ut ett stort sortiment av barnkläder och leksaker via sin online-shop. 

Familjebostäder

Under kommande år ska Familjebostäder bygga rekordmånga bostäder.

Riksbyggen

Göteborg står inför en kraftig utveckling de kommande åren.

Svensk Exportkredit

För att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs stora investeringar för att ställa om, inte minst inom industrisektorn.

Region Västerbotten turism

Västerbotten har mycket spännande att erbjuda med alltifrån härliga hotell till hundspann och månskensturer som lockar turister.

Centrum för framtida stadsrum (CFP)

Med huvudfokus på det offentliga rummet från olika disciplinära perspektiv bedriver Centrum för framtida stadsrum (CFP) djuplodande forskning inom urban form, mänskligt beteende, bostadsforskning och samhällsstudier.

Futurum Fastigheter

Sedan Örebro bolagiserade sin fastighetsutveckling 2012 har Futurum fastigheter arbetat med ett enda mål i sikte: att skapa och utveckla miljöer värdiga våra barn.

Örebro kommun

I en tid där digitalisering och hållbarhet blir allt mer aktuella ämnen presenterar Örebro kommun ”Örebros smartaste nybyggnadsområde”.

Helsingborgs stad

Nu äntrar Helsingborgs stad scenen med sin stora satsning på innovation, välfärd och hållbar stadsutveckling i form av H22.

Nora Kommun

Nora kommun har i dag 11 000 invånare men målet är att bli 13 000 inom tio år. Fler bostäder och ett bra företagsklimat är förutsättningar. Kommunen arbetar med strukturella insatser som bredbandsutbyggnad, landsbygdsstrategi och förbättrade kommunikationer.

Flens kommun

Flens kommun har ett mycket attraktivt och strategiskt läge med bra pendlingsavstånd till Stockholm och flera andra städer.

Invest Västerås

Elektrifiering är en global megatrend som snabbt driver en omställning från fossilbränslen till energilösningar där Västerås industri sedan länge har en väletablerad position.

Värmdö kommun

En levande skärgård är till nytta för oss alla, både för de som arbetar och bor där och för alla andra som lever runtomkring skärgården.

Klippans kommun

Klippans kommun har i flera år legat i tillväxttoppen bland kommunerna i Skåne.

Haparanda stad

Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken.