Beachhouse One

Beachhouse one BHO specialiserar sig på att matcha ägare med rätt köpare och hitta industriella synergier mellan de båda för att uppnå bästa möjliga resultat framåt.

Malmö universitet

Malmö Universitet är ett av Sveriges ledande forskningscentrum och nu tar de upp kampen för munhälsa.

Högskolan i Gävle

Industrin har ett stort behov av mer avancerade värmebehandlingsmetoder.

Malmö universitet

I Lindängen i Malmö pågår just nu ett innovativt projekt för att förebygga ohälsa.

Handelshögskolan

För att möta den digitala transformation som pågår i samhället har Handelshögskolan i Stockholm inrättat House of Innovation, en institution med forskare i världsklass inom innovation, teknologi, digitalisering och entreprenörskap.

KTH

Med huvudfokus på det offentliga rummet från olika disciplinära perspektiv bedriver Centrum för framtida stadsrum (CFP) djuplodande forskning inom urban form, mänskligt beteende, bostadsforskning och samhällsstudier.

Glue

Medan marknaden för smarta hem fortsätter växa, gör Glue det nu möjligt att få leverans av mat, paket och andra tjänster direkt innanför dörren utan att behöva vara hemma.

Incell

Incell International levererar litiumbaserade reservkraftslösningar till telekomnäten.

Reforce

Det är lättare för företag att ta fram en strategi än att exekvera den.

Bjelin

En ny typ av golv av härdat trä håller på att revolutionera golvbranschen.

OnSpotStory

Med ett verktyg i form av en app kan enskilda medborgare få reda på hur stadens eller kommunens utvecklingsprojekt kommer påverka just dem.

Inter Payment Nordic

Inter Payment Nordic AB (Interpay) levererar allt från olika kassalösningar till betalningsterminaler med integrerade Androidkassor.

Tessin

Med investeringsplattformen Tessins intåg på den svenska marknaden 2014 ändrades förutsättningarna för fastighetsinvesteringar radikalt.

Paris & Billy

Paris & Billy hyr ut ett stort sortiment av barnkläder och leksaker via sin online-shop. 

Familjebostäder

Under kommande år ska Familjebostäder bygga rekordmånga bostäder.

Riksbyggen

Göteborg står inför en kraftig utveckling de kommande åren.

Svensk Exportkredit

För att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs stora investeringar för att ställa om, inte minst inom industrisektorn.

Region Västerbotten turism

Västerbotten har mycket spännande att erbjuda med alltifrån härliga hotell till hundspann och månskensturer som lockar turister.

Centrum för framtida stadsrum (CFP)

Med huvudfokus på det offentliga rummet från olika disciplinära perspektiv bedriver Centrum för framtida stadsrum (CFP) djuplodande forskning inom urban form, mänskligt beteende, bostadsforskning och samhällsstudier.

Futurum Fastigheter

Sedan Örebro bolagiserade sin fastighetsutveckling 2012 har Futurum fastigheter arbetat med ett enda mål i sikte: att skapa och utveckla miljöer värdiga våra barn.

Örebro kommun

I en tid där digitalisering och hållbarhet blir allt mer aktuella ämnen presenterar Örebro kommun ”Örebros smartaste nybyggnadsområde”.

Helsingborgs stad

Nu äntrar Helsingborgs stad scenen med sin stora satsning på innovation, välfärd och hållbar stadsutveckling i form av H22.

Nora Kommun

Nora kommun har i dag 11 000 invånare men målet är att bli 13 000 inom tio år. Fler bostäder och ett bra företagsklimat är förutsättningar. Kommunen arbetar med strukturella insatser som bredbandsutbyggnad, landsbygdsstrategi och förbättrade kommunikationer.

Flens kommun

Flens kommun har ett mycket attraktivt och strategiskt läge med bra pendlingsavstånd till Stockholm och flera andra städer.

Invest Västerås

Elektrifiering är en global megatrend som snabbt driver en omställning från fossilbränslen till energilösningar där Västerås industri sedan länge har en väletablerad position.

Värmdö kommun

En levande skärgård är till nytta för oss alla, både för de som arbetar och bor där och för alla andra som lever runtomkring skärgården.

Klippans kommun

Klippans kommun har i flera år legat i tillväxttoppen bland kommunerna i Skåne.

Haparanda stad

Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken.

Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av de mest expansiva regionerna i Sverige och Europa.

Region 10

Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara potentialer i glest befolkade områden.

9vB

Ungdomar som hamnar snett i livet kan behöva professionellt stöd för att hitta tillbaka.

Deltagruppen

Att utreda familjesituationer och föräldraförmågor är känsligt för många klienter eftersom de ofta brottas med tankar av skuld och skam.

Linnéuniversitetet

På Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, det moderna och internationella lärosätet, är Socionomprogrammet en av universitetets mest populära utbildningar.

Höörs kommun

Höörs kommun arbetar med metoden familjerådslag sedan 1999.

Norstedts Juridik

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns det även tillgängligt för kommuner och offentliga verksamheter.

AISAB

En arbetsdag på AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, är aldrig den andra lik.

Infrea

Infrea är experter på att identifiera infrastrukturbolag i behov av modernisering och att förvärva samt utveckla dem. Företagets affärsstrategi bygger på en kombination av entreprenörskap, företagsledning och fundamental finansiell analys för utveckling.

Bodens kommun

I Boden storsatsas det på spelutveckling; en ny yrkesutbildning inom indiespelsutveckling lanserades 2017 och redan nu jobbar 86 studenter för fullt med att utbilda sig till Sveriges nästa stjärnutvecklare.

Multidimensionell Familjeterapi

Nu utmanas den klassiska svenska behandlingsmodellen med nya sätt att bemöta problemet. En av utmanarna är MDFT Sverige.

Nacka kommun

I Nacka kommun arbetar Omsorgsenheten aktivt för att ge medarbetare möjlighet att utveckla välfärdstjänster för framtiden.

Jämtlands HVB

Jämtlands HVB tar emot familjer för utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga.

EF

Genom att erbjuda relevanta ämnen och flexibilitet för läraren hjälper den interaktiva klassrumsappen EF Class till att fånga in eleverna oavsett var i lärandet de befinner sig.

Loops Education

Digitaliseringen berör alla delar av samhället och skolan är inget undantag.

BRAVOLesson

I Stockholm genomförs varje läsår mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår.

Hallsbergs kommun

Lärarbristen har de senaste åren skakat om den svenska skolvärlden – en bidragande faktor är de låga lärarlönerna.