Medanets

De senaste 18 månaderna har inneburit en enorm påfrestning för vårdpersonal världen över och resultaten av denna stress börjar bli allt tydligare; fler och fler sjuksköterskor tvingas sjukskriva sig och ett alarmerande antal rapporterar tecken på utmattningssyndrom.

Orbital System

Jordens färskvatten är redan en bristvara i många områden och vattenkrisen eskalerar i snabb takt. För att det ska räcka till oss alla måste vi börja använda vatten på ett smartare och mer långsiktigt hållbart sätt. Orbital Systems är företaget som tar vattenfrågan på största allvar och vill bana väg för en revolution i vårt sätt att använda jordens resurser.

Amasten Fastigheter

Det är bostadsbrist i 207 av 290 kommuner i Sverige*. Det låter som mörka siffror, men sanningen är att det sedan 2017 har skett ett trendbrott i bostadsbyggandet i Sverige. Det byggs fler bostäder. Och det byggs fler hyresrätter. Hittills i år har ca 34 300 lägenheter börjat byggas, något som Amasten, fastighetsbolaget med hyresrätten i fokus, ser positivt på.

L.E.B System

Det är av förklarliga skäl viktigt för alla företag att sticka ut jämte sina konkurrenter. För fastighetsförvaltande företag med många likheter emellan krävs ett system anpassat efter just deras specifika arbete och förutsättningar för att bättre kunna utmärka sig. Där kommer L.E.B System in i bilden.

ReSpace

Genom att skapa digitala tvillingar kan företag ta kontroll över sin data. Detta leder till effektivare processer och beslut – och därmed större intäkter.
– Vi erbjuder nyckelfärdiga digitala tvillingar för såväl smarta fastigheter som smarta fabriker, säger Anders Logg, vd på ReSpace.

UNILIN NORDIC AB

Pergos Laminatgolv var världens första Svanenmärkta golv och dess HDF-skiva är dessutom gjort på 100 procent återvunnet trä. Golvet skapar en naturlig och hållbar inomhusmiljö, attraktiv oavsett om det placeras i hemmagymmet, matsalen eller storfamiljsköket.

Sveriges BostadsrättsCentrum

Genom kontinuerlig innovation och stor målmedvetenhet har Sveriges Bostadsrättscentrum sedan ett decennium varit ledande vad gäller att skapa bästa möjliga livskvalitet åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare över hela landet. – Nu när vi fyller 100 år tar vi med oss de lärdomar vi fått genom åren och fortsätter vår resa med siktet inställt på framtiden, säger Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.

JKN Advokat

Advokatbyrån JKN grundades i början av september 2020 och är specialiserade inom entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan starten har JKN visat en stark tillväxt och bland klienterna finns bland annat bygg-, anläggnings- och fastighetsbolag, installatörer, fonder och industribolag i hela landet, från Skåne till Norrbotten.

Hotell Havsbaden

Nu när vi snabbt närmar oss hösten, med regn och rusk runt knuten, behöver många av oss lite guldkant på vardagen för att hålla energin uppe. Då är spahotellet Hotell Havsbaden i Grisslehamn det självklara valet; hotellet ligger bara en dryg timme från Stockholm och har i över hundra år välkomnat gäster som vill ha en upplevelse utöver det vanliga.

Free2Move

Det är dags att förändra fastighetsbranschen från grunden och genomgå en digital transformation på riktigt. Några som är med och driver förändringen är Proptech-företaget Free2Move. Med sin unika integrationsplattform 2Connect kan fastighetsägare både styra och förvalta teknisk utrustning, tillsyn, skötsel, budget och mycket mer – med några få tryck.

Adven

Genom att med geoenergi som grund koppla ihop uppvärmningssystemen från olika fastigheter kan en klimatneutral och mer energieffektiv drift uppnås.
– För kunden blir det billigare samtidigt som olika typer av miljöcertifieringar lättare uppnås. Det är en konkurrensfördel, säger Maria Barrio, försäljningsansvarig för geoenergi på Adven.

Vattenfall E-Mobility

Omställningen till elbilar är definitivt på gång – nu måste vi skapa förutsättningar för laddning på alla fronter och där är ni som fastighetsägare och byggföretag en viktig nyckel.

Bjerking

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt?

Brightec Group

Fastighetsbranschen är på en spännande digitaliseringsresa och dessutom byggs det enormt mycket i Sverige just nu. Målet med 600 000 nya bostäder innan 2025 är vi på god väg att nå och digitaliseringen kommer spela en allt större roll framöver. Daniel Bäckrud på Brightec Group ger sin syn på digitalisering, hållbarhet och framtidens bostäder. 

binosight

PQi – Revolutionerande kvalitetsmätning av byggprojekt I jämförelse med industrins positiva effektivitetsutveckling har byggsektorn gått i motsatt riktning de senaste decennierna. Svårighet att mäta kvaliteten i byggprojekten ses som bidragande. Binosight vill vända trenden med världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt – PQi. Mättjänsten PQi, Project Quality Index, lanserades hösten 2020 och har […]

Botema

Att sitta med i styrelsen med uppgiften att sköta ekonomisk förvaltning i en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Styrelsen ser till att föreningens pengar räcker till för att hålla byggnaderna i bra skick, att nödvändiga reparationer sker och att föreningen följer lagar och regler. För att inte riskera att det blir fel väljer många att vända sig till en ekonomisk förvaltare. 

Carbonzero

Världen står inför en gedigen utmaning gällande miljöfrågan, och för att rädda klimatet krävs stora förändringar.

Princip Redovisning

Fastighetsbranschen är het. De stora förvaltarna blir allt större och investeringsbolag köper upp de mindre i syfte att maximera, skapa synergieffekter och sälja vidare. Bostadsrättsföreningar går från personlig service till ärendenummer. Här vill Princip Redovisning som en ”mindre” ekonomisk förvaltare erbjuda den personliga servicen som många bostadsföreningar i dag efterfrågar eller gått miste om.

Bridgit technologies

Fastighetsbranschen som borde vara en naturlig del av framtidens smarta städer använder idag fastighetslösningar och system som är föråldrade och lämnar mycket att önska, menar Johan Hallberg, vd på Bridgit Technologies.

Antopus Solutions AB

Produkten Isobetong® by Lithopore® används just nu på flera nya områden i hela Sverige.

Myloc

– Med Myloc® Construction kopplar vi ihop alla inblandade aktörer i ett och samma logistiksystem, skräddarsytt för byggbranschen, säger Anders Eklund, Myloc.

Recway

– Med ökad förståelse och kunskap om er personal kan ni kraftigt öka säkerhetstänket och därtill skapa en arbetsmiljö som präglas av tillit och trygghet, där såväl era värderingar som er kultur kan blomstra.

Mio

Att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion och ett ansvarstagande hållbarhetsarbete är ett komplext arbete, som kräver samarbete.

Svenska institutet för standarder

För många organisationer kan hållbarhetsfrågan kännas allt för komplex och bred. Mycket finns att läsa om exempelvis Agenda 2030 och de globala målen, men det kan vara svårt att få det praktiskt tillämpbart. Därför har Svenska institutet för standarder, SIS, tagit fram en ny utbildning inom hållbarhet, Workinar for Change Makers. Syftet är att ge organisationer verktygen för att kunna orientera sig i ämnet och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

ArtClinic

Många av de plastikoperationer som tidigare gjordes under Regionernas regi görs idag av privata aktörer. Samtidigt är kontrollen av de privata aktörerna undermålig, vilket många privatpersoner inte känner till. 1 juli trädde en ny lag i kraft gällande estetiska behandlingar, men den räcker inte menar Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic, den enda privata plastikkirurgiska verksamheten i Sverige som har en ISO certifiering.

KPMG

Elektrifieringen är en av vår tids stora kraftsamlingar mot klimatförändringar och omställningen berör alla. Men omställningen baseras på teknikutveckling och är extremt kostsam, vilket gör att få etablerade bolag mäktar med att försvara sin position.

Blinkfyrar

Tack vare digitala vägmärken kan bilister idag få uppdaterad information om hur de på bästa sätt ska ta sig fram i trafiken på ett helt annat sätt än tidigare. ITS är en viktig del i arbetet med den smarta stadens infrastruktur och kommer med många fördelar som ökad säkerhet, bättre trafikflöden och minskade utsläpp.

ATA

De flesta vägarbeten bedrivs samtidigt som trafikanter ska kunna passera vilket innebär risker både för vägarbetare och trafikanter. Genom utbildning, rådgivning och olika typer av säkerhetslösningar bidrar ATA till säkra miljöer vid vägarbeten.

Moelven Byggmodul

I dag är Moelven Byggmodul AB en av få aktörer som kan leverera Svanenmärkta skolor och förskolor. Just nu genomför de tio nya Svanenprojekt där skolbyggnader och flerbostadshus byggs klimatsmart.

Equator Fastighetsutveckling

Equators nya radhusprojekt i Nacka visar att det finns ett nytt och bättre sätt att bygga bostäder. De boende är med från start för att tillsammans med arkitekterna forma sin framtida bostad, från tidiga skisser till färdigt hus. Det här är hållbar bostadsutveckling ekonomisk, socialt och miljömässigt som skapar högre kvalitet för mindre pengar. Så här har det gått till:

Sepsisfonden

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20%. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.

basalt

Många företag strävar efter att lämna gårdagens potpurri av organiskt utvecklade IT-system och funktioner och gå över till samlade standardlösningar.

Arlo

Kameraövervakning förebygger brott – och är därför ett bra val för den som vill få sinnesro och skapa trygghet.

Amgen

Ny teknik gör det möjligt att hitta personer med ärftligt höga blodfetter innan de drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.

GoClimate

Tove Westling drev PR-byrå med fokus på mode i London i flera år innan hon valde att byta karriär och helt ägna sig åt klimatfrågor.
I dag arbetar hon på GoClimate, ett företag som erbjuder enkel klimatkompensation och uppmuntrar omställningen till ett mer hållbart samhälle.

SPF Seniorerna

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården, menar SPF Seniorerna. Behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården.

Handelsbanken

Trots att pensionssystemet inte tar hänsyn till kön får kvinnor i genomsnitt ut 5500 kronor mindre i pension än män varje månad, vilket är ett större inkomstgap än lönegapet under arbetslivet. Men det finns åtgärder för att göra pensionssparandet mer jämlikt.

Rekomo

Kommuner, företag och myndigheter måste nu anpassa sina arbetsplatser efter nya förutsättningar som utkristalliserat sig under pandemin – och då spelar kontorsinredningen en viktig roll. Rekomo uppmanar alla som står inför ett omtag att tänka andra hand i första hand.

GIAB

Går det att förena ekonomisk lönsamhet med klimatnytta? Svenska GIAB som kallar sig ”experter på återbruk” lyckas med detta. Genom en digital plattform räddar de produkter till ett andra liv och pushar företag att bli cirkulära.

Heda Security

Har du en fastighet, en tomt eller ett område där du inte vill att någon ska göra intrång är det av högsta vikt att det finns ett robust områdesskydd. Vare sig det handlar om att motverka inbrott och skadegörelse eller för att skydda och begränsa tillgången till egendomen erbjuder Heda Security en helhetslösning inom både mekanisk och teknisk områdessäkerhet för att du ska känna dig trygg.

Stjärnkliniken

Med lång erfarenhet av att arbeta med högpresterande elitidrottare bakom sig grundade Fredrik Brännström Stjärnkliniken i Norrköping för tolv år sedan. Idag finns 14 kliniker med multidisciplinära team på nio orter i Sverige tillgängliga för privatpersoner och företag.

Triolab

Under pandemin har behovet av utrustning som mäter hälsotillståndet hos allvarligt sjuka patienter ökat kraftigt. Vården har också behövt tester som snabbt kan påvisa covid-19, så att smittade personer kan få rätt hjälp. Diagnostikföretaget Triolab hoppas att fler inser vilken samhällsnytta snabba och tillförlitliga provsvar ger.

Sundsvall

Den urbana 15-minutersstaden, med närhet till allt, är en stark trend och ett koncept som flera av världens största städer nu försöker införliva. För att skapa en klimatsmart stad där stadens invånare kan nå hem, jobb, nöjen och fritidsaktiviteter med minimal bilanvändning och med ökad livskvalitet. En svensk stad som redan idag kan leverera på detta är Sundsvall, där du har allt i det goda livet inom 15 minuter.

Pratamera

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och beräknas kosta samhället 345 miljarder 20301. Att få professionell vård på ett lättillgängligt sätt blir i och med det allt viktigare. Vårdgivaren pratamera.nu erbjuder psykologhjälp online just för att kunna hjälpa så många som möjligt till bättre psykisk hälsa.

Medclair

Lustgas är en vanligt förekommande smärtlindringsmetod inom förlossningsvården i Sverige. Lustgas har en positiv patientpåverkan, är enkelt att administrera och patienten får en snabb återhämtning. Dock har gasen en negativ miljöpåverkan om den inte omhändertas, faktum är att 1 kg lustgas motsvarar 298 kg koldioxid i negativ miljöpåverkan.

Brookhaven

Det sker idag cirka 65 000 vårdrelaterade infektioner per år inom svensk sjukvård och cirka 9 procent av alla patienter inom sluten vård drabbas. Något som leder till dyra efterkostnader för både sjukvården och samhället, och ett stort lidande för den drabbade patienten. De här siffrorna går att få ner då det idag finns ny teknik som genom realtidsmätning kan säkerställa att miljön i våra operationssalar hela tiden lever upp till de hygienkrav som finns.

Colivia

Sex miljoner sjuksköterskor – så många fattas det idag världen över. Med coronapandemin blev det tydligt att det råder stor brist på sjuksköterskor även i Sverige. Bemanningsbolaget Colivia är en aktör som täcker upp där behoven är som störst samtidigt som de vill skapa en flexibel och hållbar arbetssituation för sina konsulter.

SECITS Sweden

Säkerhetsföretaget Secits stärker sin position på säkerhetsmarknaden efter köpet av larmbolaget Säkra Larm.

Astma- och allergiförbundet

Drygt 30 procent av den svenska befolkningen har en allergisjukdom – och nästan tio procent har allvarliga symtom.