SPF

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården, menar SPF Seniorerna. Behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården.

Wx3 Telecom

På Attundahälsan fanns redan innan pandemin möjligheten att arbeta och möta patienter digitalt. Genom att redan ha påbörjat arbetet med kommunikationsplattformen VårdX3, en helhetslösning för digitala vårdmöten, kunde det ökade behovet av digital vård bemötas snabbt och smidigt.

Lumito

Det svenska medtechbolaget Lumito har utvecklat banbrytande teknik inom vävnadsdiagnostik med potential att skapa stora besparingar inom sjukvården, både ekonomiskt och tidsmässigt.
– Vår teknik representerar ett ”quantum leap” och kan ersätta dagens metoder som utvecklades i början av 1940-talet. Här finns enorma vinster för samhället, säger Urban Widén, styrelseledamot och tidigare tf VD på Lumito.

Falck

Den mobila vården håller på att utvecklas i Sverige – där tanken är att patienter ska få besök av vårdpersonal i hemmet snarare än att själva tvingas besöka en sjukvårdsinrättning. Falck Emergency driver genom Falck Läkarbilar sedan 2012 hembesök av läkare i hela Skåne.
– Vi ser att detta område har en enorm utvecklingspotential. Jag är helt övertygad om att vi inom några år kommer att åka hem och operera patienter i hemmet, säger Uno Lundberg, VD på Falck Emergency.

Nuance

Efter ett läkarbesök kan det dröja dagar eller veckor innan du som patient kan gå in och titta i dina journalanteckningar på 1177 Vårdguiden. När vårdpersonalen använder taligenkänning kan den här processen effektiviseras, med ökad delaktighet för patienter som en bonus. Detta menar Nuance som vill revolutionera svensk sjukvård genom sin AI-baserade lösning.

Coala Life

Digital medicinsk teknik som utvecklats i Sverige ersätter traditionell bandspelar-EKG och erbjuder hjärtsjukvården möjlighet till en snabbare och mer träffsäker diagnos.

Region Östergötland

Med en uppbyggd teamorganisation bedriver Hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping högspecialiserad vård för de som har sjukdomar i det blodbildande systemet. Vård baserad på forskning, som i samarbete med andra hematologienheter nationellt och internationellt gett mycket goda resultat.

Aurora Innovation

Aurora teleQ är den digitala plattformen som sammanför vårdgivare och patient vid en tidpunkt som passar båda, över en kommunikationskanal som passar båda. Plattformen är utvecklad för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna, och med en förståelse för vårdpersonalens vardag.

Svenska Parkinsonförbundet

I Sverige finns ungefär 22000 personer som har Parkinsons sjukdom – och varje år drabbas ytterligare 2000. Sjukdomen påverkar även anhöriga i stor utsträckning.
– Om du eller någon närstående drabbas, lär dig då mer om orsak, symtom och behandling. Då kan du bättre nyttja de hjälpmedel som finns, säger Eleonor Högström, ordförande i Parkinsonförbundet och som fick sin egen Parkinsondiagnos 2006.

Omilon

Teknik ska underlätta, inte komplicera. Det är viktigt för Omilon, bolaget som med sin taligenkänning, digitala diktering och journalskrivning frigör tid för vårdpersonal.
– Med hjälp av tekniken kan vårdgivare lägga mindre tid på dokumentering och mer tid på patienten, berättar Helen Kenzler, vd Omilon.

Läkemedelsförsäkringen

Nästan alla läkemedel, 99,5%, som säljs i Sverige omfattas av en försäkring, den så kallade Läkemedelsförsäkringen. Om man skadas av sitt läkemedel kan man enkelt ansöka om ersättning.

Hologic

– Gynekologisk cellprovskontroll med cytologi är lika viktigt som någonsin, men det ställs höga krav på dem som har till uppgift att hitta ett litet fåtal avvikande celler bland de 70 000-80 000 cellerna i ett cellprov. Genom att kombinera digital avbildning med artificiell intelligens kan Genius™ Digital Diagnostics System snabbt analysera varenda cell på ett objektglas, något som kommer att revolutionera screening för livmoderhalscancer, säger Michael Quick, Hologics chef för forskning och utveckling inom bland annat digital cytologi.

The Park

Länge har kontor definierats som en fast yta för företagens anställda. The Park har sedan sin start 2004 varit med och ändrat den definitionen. I deras co-office-miljö erbjuder de utrymme för olika företag och individer att växa, snarare än att endast leverera kvadratmetrar.

 – Intresset för morgondagens arbetsplats har aldrig varit större, den rådande situationen har ställt allt på sin spets ytterligare, säger Mikael Ahlström, grundare av The Park.

Office Key i Microsoft 365 – A Perfect Match!

Hur går det att arbeta hemifrån under dessa tider? Kan du arbeta effektivt? Får du tag på den senaste versionen av mallen?
– IntraKey har lösningar så att du och företaget alltid ska kunna arbeta enkelt, enhetligt och effektivt i Microsoft 365 berättar Rebecca Hängsel Everett, Vice VD.

Skapar trygga arbetsplatser även under pandemi

Det är svårt att tillgodose alla önskemål om hur en arbetsplats utformas för att passa de anställdas behov. För att behålla arbetskraft, skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö är kontorsavskärmning ett viktigt hjälpmedel, inte minst nu under pandemin.

Core Neuroarkitektur

– Vi människor föredrar känslan av natur även när vi jobbar, och fungerar som bäst i miljöer som erbjuder natur. Kontor på en stubbe i skogen kanske inte är så dumt, säger Annika Brommesson, arkitekt SAR/MSA, Core Neuroarkitektur.

Ryterna Modul

Modulbygge blir allt mer populärt. Dels på grund av att det går snabbare att bygga, men även för att det är enkelt att anpassa dem efter den mark som är tillgänglig.

– Att investera i modulbygge leder dessutom till snabbare vinst eftersom byggnaderna lanseras snabbare än traditionella byggnader, säger Vainius Gabalis, marknadschef på Ryterna Modul.

CRTG

Den arbetsgivare som tillgodoser medarbetarnas grundläggande mänskliga behov kommer upptäcka att de snabbt svarar med att ge tillbaka och vara lojala.
Den filosofin har anammats av Fredrik Asklund, projektchef för CRTGs bergtunnlar i Nacka.
– Medarbetarna blir mer lösningsorienterade och börjar agera så att det gagnar hela teamet. Det är därför vi just nu levererar så bra som vi gör, säger han.

Humlegården Fastigheter

Frågan om kontorets förändrade roll i ljuset av pandemin har diskuterats flitigt under året. Distansarbete och ökad digitalisering är trender som omdanat användningen av kontor de senaste åren. Så hur möter man nya krav och skapar framtidssäkrade kontor?

Euro Accident Försäkring

En sjukförsäkring ska skydda privatekonomin om man skulle bli sjuk en längre tid. Men minst lika viktigt är skyddet i försäkringen som kan bidra till att minska risken för en långtidssjukskrivning. Därför erbjuder Euro Accident ett skydd som hjälper åtta av tio försäkrade att kunna fortsätta arbeta – en stor vinst för både individen, företaget och samhället.

Hyrex

På Hyrex huvudkontor i Alby råder full aktivitet. Mats Söderkvist, vd på Hyrex och nystartade dotterbolaget Hyrex Industri går igenom komplicerade projekt med arbetsledarna. Här möts en imponerande samling av gedigen kompetens tillika mångårig erfarenhet.

SPP

Enligt en undersökning från SPP vill hela 9 av 10 anställda ha en hållbar tjänstepension. Men hur kan du som arbetsgivare bevisa att er tjänstepension verkligen uppfyller önskemålen från dina anställda? Enligt Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP, är verktyget “Ditt klimatavtryck” svaret.  

Netsecure

För att digitalisera och minska riskerna krävs expertkunskap inom säker IT-infrastruktur och informationssäkerhet – något som har varit Netsecures signum sedan bolaget startades.

Garo

Antalet elbilar och elhybrider ökar stadigt på de svenska vägarna, men tillväxten av laddstationer taktar inte med de laddbara fordonens tillväxt. Nu måste laddinfrastrukturen byggas ut, inte bara längs vägarna utan också där människor bor, arbetar och lever sina liv. Det anser Patrik Andersson som är vd för GARO-koncernen.

Natur & Kultur

Bokförlaget är först i branschen med att uppnå klimatneutralitet och man strävar efter ett gemensamt branschinitiativ i klimatfrågan.

EcoDataCenter

Med innovativ design och världsledande teknik, bygger operatörsoberoende EcoDataCenter anläggningar för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Genom en kombination av avancerat designtänkande och intelligent integration med närliggande energi-ekosystem har företaget blivit världens första CO₂-positiva datacenter.
– Vi ser det som vårt ansvar att bidra till samhället och dess utveckling, säger CEO Lars Schedin.

SSF

SSF satsar på utbildning inom ramen att drabbas av digital brottslighet både för företag och privatpersoner.

ACC

Med innovationen Thunderwasp, den största flygande drönaren av typen quadkopter med en vattenkapacitet på 800 till 1200 liter, kan framtidens skogsbränder släckas mer effektivt än någonsin. ”Det här stoppar bränder på ett sätt vi aldrig sett förut”, säger Claes Drougge, entreprenör och ägare av koncernen ACC-Group.

Falck

Att hantera kriser är något som blir allt viktigare för företag, något som det senaste året tydligt lärt oss. När det omöjliga inträffar hänger företags stabilitet på hur väl förberedda de är på att hantera en kris. Det är kunskap som Falck har byggt upp under många år och som företaget vill sprida till andra aktörer.

SOS Alarm

SOS Alarm ligger i framkant av teknikutvecklingen och kommer snart att använda artificiell intelligens, AI, och drönare utrustade med hjärtstartare för att minska antalet dödsfall i hjärtstopp.

Envix

Miljöteknikföretaget Envix Nord har utvecklat metoder för att i stor skala neutralisera och stabiliserasulfidjord – vilket sparar både miljö och kostnader.

Nordfeldt

I en tid där det sociala utanförskapet växer vill bostadsutvecklaren och stadsbyggaren Nordfeldts vara en förändrande kraft. Detta genom flera nyproduktioner av hyres- och bostadsrätter, i kombination med deras modell socialt partnerskap. Tack vare den skapas ett modernt kvarter och samhälle där flera samhällsgrupper inkluderas.

mySafety Försäkringar

Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av mySafety Försäkringar drabbades över 200 000 personer av ID-kapningar i fjol. Brottslingarna blir allt smartare och drar därtill nytta av den kontinuerligt ökande digitaliseringen. mySafety Försäkringar vill öka medvetenheten om riskerna med ID-bedrägerier och hjälpa konsumenter att skydda sig från att bli utsatta. Därför släpps nu den spännande nya deckaren Övertaget.

Stål och rörmontage

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt.

Infospread

Inför varje läsår distribueras skolkort för kollektivtrafiken till tusentals elever i landets kommuner. Infospread presenterar nu en lösning för distribution av digitala skolkort som förenklar hela hanteringen, från ansökan till fakturering.

Roch Services Skandinavien AB

Provningsföretaget Roch Services AB utför stabilitets- och hållfasthetsprovning av stolpar och master i hela Norden.

Next One Technology

Mobila projektstyrningsverktyg spar tid och pengar, underlättar löpande dokumentation och ökar servicegraden mot kunderna. 

Siemens

När fastigheter går från att vara passiva till aktiva bidrar de till en större energimässig hållbarhet i samhället.

Pinpointer

Hanteringen av schaktmassor från byggprojekt är ett komplicerat arbete. Det krävs hög kunskap för att följa de rigorösa miljökraven, administrationen tar stora resurser i anspråk och entreprenörer lägger ofta alldeles för mycket tid på att hitta det bästa avtalet. Men nu ändras förutsättningarna med en smart digital plattform.

Ericsson

5G blir lika viktig för landets framtida utveckling som traditionell infrastruktur har gjort, och en förutsättning för det fortsatta digitaliseringsarbetet.
– AI blir ett “måste” för att driva 5G-nätverken, inte bara för att hantera den enorma mängd data som genereras, utan även för att leverera den tillförlitlighet som krävs av konsumenter och industrier, betonar Peter Laurin, Senior Vice President och chef för affärsområdet Managed Services på Ericsson.

MVB

MVB har sedan starten på 1960-talet profilerat sig som ett byggföretag med fokus på kvalitet och hållbarhet. Som lokal aktör har företaget ett stort engagemang för närområdet där man har sin verksamhet och att bidra till en hållbar stad. Ett särskilt aktuellt projekt är Kv. Princeton i nya Hagastaden, en 27 000 kvm stor fastighet för forskning och utbildning inom Life Science.

Göteborgs Hamn

En smart hamn är en effektiv hamn och blir också en efterfrågad hållbar hamn. Så går resonemanget i Skandinaviens största hamn som nu satsar stort på att öka kundnyttan genom digitaliserad spårning av gods och effektiviserade anlöp till och från hamnen.
– Vårt mål är att bli en digital integrerad hamn. Ett centrum för innovation och tekniska lösningar. Vi vill att fler aktörer ska nyttja Göteborgs hamn som en katalysator för utveckling av smarta och hållbara logistikflöden. Därför driver vi nu ett antal stora projekt, säger Malin Collin, vice vd på Göteborgs Hamn AB.

HeatWork

Vi går mot kallare tider, något som för många byggföretag medför förseningar eller driftstörningar med stora kostnader som följd. Tjäle i marken omöjliggör vissa typer av arbeten, men det finns etablerade metoder för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet, även vid låga temperaturer.

NRC Group Sverige

Expansiva järnvägs- och markentreprenören Nordic Railway Construction AB (NRC) arbetar med att utveckla framtidens infrastruktur. Som Nordens ledande aktör inom hållbar infrastruktur levererar NRC unika helhetslösningar som tar ansvar för både resultat och säkerhet.
– Vi skapar infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav – för oss människor och för ett hållbart samhälle, säger Robert Röder, vd för NRC Group Sverige.

DUNI

Engångsartiklar anses ofta vara en av de stora miljöbovarna, men faktum är att branschen ligger långt framme i framtagningen av hållbara alternativ.

Micvac

När Grön Ko’s plan att expandera och göra maten tillgänglig för hela Sverige tog form ville de inte behöva kompromissa kring smak, näringsinnehåll och hållbarhet. Valet föll därför på Micvac-metoden.

AR Packaging

Svenska AR Packaging är en ledande leverantör av förpackningslösningar för livsmedel, kosmetik, konfektyr, food service, tobak och läkemedel m.m.

Dustcontrol

En trygg och säker livsmedelsindustri grundar sig i en säker liksom hygienisk produktion. Samtidigt är det nästintill omöjligt att på egen hand bli av med de många osynliga och skadliga partiklar som florerar i våra närmiljöer. Ett utsugningssystem likt Dustcontrols kan både lösa problemet – och öka allt från kvalitet till lönsamhet.