Framnäsgruppen

Neurofeedback enligt Othmers metod är ett mekaniskt sätt att stärka hjärnan och öka dess förmåga att vara flexibel och anpassningsbar. Metoden har bland annat goda effekter vid psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och vid akuta kriser.
– Genom neurofeedback kan vi träna hjärnan att lindra, klara och bli av med symtom utan mediciner eller traditionell samtalsterapi, säger Ulrika Gustafsson, verksamhetschef vid Framnäsgruppen.

Orkla Care

Vi äter tyvärr allt mindre fisk samtidigt som den nyttiga, feta fisken vi köper ofta är odlad. Det innebär att många av oss kan få svårt att uppnå dagsbehovet av omega-3 fettsyrorna. Eftersom fettsyrorna är livsviktiga rekommenderar nu Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, ett dagligt intag av omega-3 fettsyrorna EPA och DHA till vuxna och ett tillskott av DHA till gravida och ammande mammor. 

Storyals

Hur har den digitala omställningen under pandemin påverkat din organisation? Känns det svårt att hänga med? Svenska ed-techföretaget Storyals har de senaste åren utvecklat en innovativ lösning för att hjälpa organisationer öka den digitala kompetensen, via en prenumerationsbaserad utbildningslösning och modern produktivitetscoachning.

Rewell

Redan i 50-årsåldern kan vissa män ha brist på könshormonet testosteron. Det leder ofta till nedstämdhet, trötthet och minskad sexlust. Testosteronbrist förväxlas ofta med normalt åldrande, men det finns hjälp att få.

BioZone

Inomhusluften är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande – och måste därför vårdas väl.
En ny typ av luftrenare kan på ett miljösmart och kostnadseffektivt sätt avlägsna oönskade partiklar som smuts, virus, bakterier, kemiska gaser, mögelsporer och dålig lukt.
– Jämfört med traditionella filterlösningar är luftreningssystem baserade på den plasmateknologi som vi använder mycket effektivare. Vi får till och med bort Covid 19-virus, säger Pär Ederstål, VD för BioZone Scandinavia.

New Nordic

Sofia har periodvis lidit av håravfall sedan tonåren. Efter att ha provat en mängd olika metoder som inte gett resultat, testade hon kosttillskottet Hair Volume.
– Jag var först skeptisk men efter tre månader märkte jag resultat. Jag fällde inte längre så mycket hår och det började till och med växa ut nytt hår. Nu är jag nöjd med mitt hår igen och behöver inte oroa mig, säger hon.

Camfil

I en studie publicerad av FN hösten 2021 skriver man att luftföroreningar är ett akut globalt hot mot folkhälsan. Fler dör av luftföroreningar än av alkohol och fysisk inaktivitet. Vad händer när vi går tillbaka till normala rutiner och vad kan arbetsgivare göra för att förbättra arbetsmiljön? 

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

I Sverige tillbringar de flesta mycket tid på sina arbetsplatser – och därför har arbetsmiljön stor påverkan på vårt välbefinnande. Myndigheten för arbetsmiljökunskap arbetar bland annat med att identifiera vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar hur vi mår.
– Medarbetare ska känna sig friskare när de går hem än när de kom till arbetet på morgonen. Därför arbetar vi med att öka medvetenheten om betydelsen av så kallade friskfaktorer i arbetslivet, alltså vad på våra arbetsplatser som får oss att må bättre, säger Nader Ahmadi, generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

PainDrainer

För de som lever med kronisk smärta är det svårt att hitta rätt aktivitetsbalans för att ha ork och energi till det man tycker om. Många undviker att röra sig i rädsla för att få ont vilket istället kan få motsatt effekt. I längden kan detta även leda till isolation och nedstämdhet. Med appen PainDrainer nära till hands kan patienter logga sina aktiviteter och smärta. Genom AI-teknik får de individuell feedback som hjälper till att sätta aktivitetsmål och få mer energi till det som ger livskvalitet.

Nutricia

Skörhet tillsammans med muskelsvikt och undernäring är ett vanligt överlappande tillstånd bland äldre. Men undernäring inte är en naturlig del av åldrandet. Protein- och energirik mat och rörelse är avgörande för att undkomma detta och även om många ansatser görs inom vård och omsorg så är det sällan tillräckligt. Det finns dock enkla medel som kan göra stor skillnad för att stärka de äldre, öka livskvaliteten och klara fler vardagliga aktiviteter själva. 

Svensk Fågel

Kroppens proteinbehov ökar med åldern. Seniorer över 70 år behöver 50 procent mer protein genom maten för att bevara sina muskler, jämfört med yngre personer.
– När man blir äldre orkar man ibland inte äta så mycket. Då är det viktigt att äta något det räcker att äta lite av för att snabbt få i sig allt man behöver. Här är kyckling och kalkon ett mycket bra val, säger Stina Nordqvist, dietist på branschorganisationen Svensk Fågel. 

Medanets

De senaste 18 månaderna har inneburit en enorm påfrestning för vårdpersonal världen över och resultaten av denna stress börjar bli allt tydligare; fler och fler sjuksköterskor tvingas sjukskriva sig och ett alarmerande antal rapporterar tecken på utmattningssyndrom.

Orbital System

Jordens färskvatten är redan en bristvara i många områden och vattenkrisen eskalerar i snabb takt. För att det ska räcka till oss alla måste vi börja använda vatten på ett smartare och mer långsiktigt hållbart sätt. Orbital Systems är företaget som tar vattenfrågan på största allvar och vill bana väg för en revolution i vårt sätt att använda jordens resurser.

Symetri

Nya digitala arbetsprocesser ökar effektiviteten inom byggbranschen.
BIM, digitala tvillingar och automatiserade designprocesser är tekniker som används allt mer.
– Det är tydligt att ett digitalt arbetssätt gör projekten smidigare. Här kan vi hjälpa till, säger Martin Burrows, Business Area Director på Symetri.

Amasten Fastigheter

Det är bostadsbrist i 207 av 290 kommuner i Sverige*. Det låter som mörka siffror, men sanningen är att det sedan 2017 har skett ett trendbrott i bostadsbyggandet i Sverige. Det byggs fler bostäder. Och det byggs fler hyresrätter. Hittills i år har ca 34 300 lägenheter börjat byggas, något som Amasten, fastighetsbolaget med hyresrätten i fokus, ser positivt på.

L.E.B System

Det är av förklarliga skäl viktigt för alla företag att sticka ut jämte sina konkurrenter. För fastighetsförvaltande företag med många likheter emellan krävs ett system anpassat efter just deras specifika arbete och förutsättningar för att bättre kunna utmärka sig. Där kommer L.E.B System in i bilden.

ReSpace

Genom att skapa digitala tvillingar kan företag ta kontroll över sin data. Detta leder till effektivare processer och beslut – och därmed större intäkter.
– Vi erbjuder nyckelfärdiga digitala tvillingar för såväl smarta fastigheter som smarta fabriker, säger Anders Logg, vd på ReSpace.

UNILIN NORDIC AB

Pergos Laminatgolv var världens första Svanenmärkta golv och dess HDF-skiva är dessutom gjort på 100 procent återvunnet trä. Golvet skapar en naturlig och hållbar inomhusmiljö, attraktiv oavsett om det placeras i hemmagymmet, matsalen eller storfamiljsköket.

Sveriges BostadsrättsCentrum

Genom kontinuerlig innovation och stor målmedvetenhet har Sveriges Bostadsrättscentrum sedan ett decennium varit ledande vad gäller att skapa bästa möjliga livskvalitet åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare över hela landet. – Nu när vi fyller 100 år tar vi med oss de lärdomar vi fått genom åren och fortsätter vår resa med siktet inställt på framtiden, säger Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.

JKN Advokat

Advokatbyrån JKN grundades i början av september 2020 och är specialiserade inom entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan starten har JKN visat en stark tillväxt och bland klienterna finns bland annat bygg-, anläggnings- och fastighetsbolag, installatörer, fonder och industribolag i hela landet, från Skåne till Norrbotten.

Hotell Havsbaden

Nu när vi snabbt närmar oss hösten, med regn och rusk runt knuten, behöver många av oss lite guldkant på vardagen för att hålla energin uppe. Då är spahotellet Hotell Havsbaden i Grisslehamn det självklara valet; hotellet ligger bara en dryg timme från Stockholm och har i över hundra år välkomnat gäster som vill ha en upplevelse utöver det vanliga.

Free2Move

Det är dags att förändra fastighetsbranschen från grunden och genomgå en digital transformation på riktigt. Några som är med och driver förändringen är Proptech-företaget Free2Move. Med sin unika integrationsplattform 2Connect kan fastighetsägare både styra och förvalta teknisk utrustning, tillsyn, skötsel, budget och mycket mer – med några få tryck.

Adven

Genom att med geoenergi som grund koppla ihop uppvärmningssystemen från olika fastigheter kan en klimatneutral och mer energieffektiv drift uppnås.
– För kunden blir det billigare samtidigt som olika typer av miljöcertifieringar lättare uppnås. Det är en konkurrensfördel, säger Maria Barrio, försäljningsansvarig för geoenergi på Adven.

Vattenfall E-Mobility

Omställningen till elbilar är definitivt på gång – nu måste vi skapa förutsättningar för laddning på alla fronter och där är ni som fastighetsägare och byggföretag en viktig nyckel.

Bjerking

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt?

Brightec Group

Fastighetsbranschen är på en spännande digitaliseringsresa och dessutom byggs det enormt mycket i Sverige just nu. Målet med 600 000 nya bostäder innan 2025 är vi på god väg att nå och digitaliseringen kommer spela en allt större roll framöver. Daniel Bäckrud på Brightec Group ger sin syn på digitalisering, hållbarhet och framtidens bostäder. 

binosight

PQi – Revolutionerande kvalitetsmätning av byggprojekt I jämförelse med industrins positiva effektivitetsutveckling har byggsektorn gått i motsatt riktning de senaste decennierna. Svårighet att mäta kvaliteten i byggprojekten ses som bidragande. Binosight vill vända trenden med världens första automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt – PQi. Mättjänsten PQi, Project Quality Index, lanserades hösten 2020 och har […]

Botema

Att sitta med i styrelsen med uppgiften att sköta ekonomisk förvaltning i en bostadsrättsförening är ett stort ansvar. Styrelsen ser till att föreningens pengar räcker till för att hålla byggnaderna i bra skick, att nödvändiga reparationer sker och att föreningen följer lagar och regler. För att inte riskera att det blir fel väljer många att vända sig till en ekonomisk förvaltare. 

Carbonzero

Världen står inför en gedigen utmaning gällande miljöfrågan, och för att rädda klimatet krävs stora förändringar.

Princip Redovisning

Fastighetsbranschen är het. De stora förvaltarna blir allt större och investeringsbolag köper upp de mindre i syfte att maximera, skapa synergieffekter och sälja vidare. Bostadsrättsföreningar går från personlig service till ärendenummer. Här vill Princip Redovisning som en ”mindre” ekonomisk förvaltare erbjuda den personliga servicen som många bostadsföreningar i dag efterfrågar eller gått miste om.

Bridgit technologies

Fastighetsbranschen som borde vara en naturlig del av framtidens smarta städer använder idag fastighetslösningar och system som är föråldrade och lämnar mycket att önska, menar Johan Hallberg, vd på Bridgit Technologies.

Antopus Solutions AB

Produkten Isobetong® by Lithopore® används just nu på flera nya områden i hela Sverige.

Myloc

– Med Myloc® Construction kopplar vi ihop alla inblandade aktörer i ett och samma logistiksystem, skräddarsytt för byggbranschen, säger Anders Eklund, Myloc.

Recway

– Med ökad förståelse och kunskap om er personal kan ni kraftigt öka säkerhetstänket och därtill skapa en arbetsmiljö som präglas av tillit och trygghet, där såväl era värderingar som er kultur kan blomstra.

Mio

Att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion och ett ansvarstagande hållbarhetsarbete är ett komplext arbete, som kräver samarbete.

Svenska institutet för standarder

För många organisationer kan hållbarhetsfrågan kännas allt för komplex och bred. Mycket finns att läsa om exempelvis Agenda 2030 och de globala målen, men det kan vara svårt att få det praktiskt tillämpbart. Därför har Svenska institutet för standarder, SIS, tagit fram en ny utbildning inom hållbarhet, Workinar for Change Makers. Syftet är att ge organisationer verktygen för att kunna orientera sig i ämnet och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

ArtClinic

Många av de plastikoperationer som tidigare gjordes under Regionernas regi görs idag av privata aktörer. Samtidigt är kontrollen av de privata aktörerna undermålig, vilket många privatpersoner inte känner till. 1 juli trädde en ny lag i kraft gällande estetiska behandlingar, men den räcker inte menar Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic, den enda privata plastikkirurgiska verksamheten i Sverige som har en ISO certifiering.

KPMG

Elektrifieringen är en av vår tids stora kraftsamlingar mot klimatförändringar och omställningen berör alla. Men omställningen baseras på teknikutveckling och är extremt kostsam, vilket gör att få etablerade bolag mäktar med att försvara sin position.

Blinkfyrar

Tack vare digitala vägmärken kan bilister idag få uppdaterad information om hur de på bästa sätt ska ta sig fram i trafiken på ett helt annat sätt än tidigare. ITS är en viktig del i arbetet med den smarta stadens infrastruktur och kommer med många fördelar som ökad säkerhet, bättre trafikflöden och minskade utsläpp.

ATA

De flesta vägarbeten bedrivs samtidigt som trafikanter ska kunna passera vilket innebär risker både för vägarbetare och trafikanter. Genom utbildning, rådgivning och olika typer av säkerhetslösningar bidrar ATA till säkra miljöer vid vägarbeten.

Moelven Byggmodul

I dag är Moelven Byggmodul AB en av få aktörer som kan leverera Svanenmärkta skolor och förskolor. Just nu genomför de tio nya Svanenprojekt där skolbyggnader och flerbostadshus byggs klimatsmart.

Equator Fastighetsutveckling

Equators nya radhusprojekt i Nacka visar att det finns ett nytt och bättre sätt att bygga bostäder. De boende är med från start för att tillsammans med arkitekterna forma sin framtida bostad, från tidiga skisser till färdigt hus. Det här är hållbar bostadsutveckling ekonomisk, socialt och miljömässigt som skapar högre kvalitet för mindre pengar. Så här har det gått till:

Sepsisfonden

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20%. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.

basalt

Många företag strävar efter att lämna gårdagens potpurri av organiskt utvecklade IT-system och funktioner och gå över till samlade standardlösningar.

Arlo

Kameraövervakning förebygger brott – och är därför ett bra val för den som vill få sinnesro och skapa trygghet.

Amgen

Ny teknik gör det möjligt att hitta personer med ärftligt höga blodfetter innan de drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.

GoClimate

Tove Westling drev PR-byrå med fokus på mode i London i flera år innan hon valde att byta karriär och helt ägna sig åt klimatfrågor.
I dag arbetar hon på GoClimate, ett företag som erbjuder enkel klimatkompensation och uppmuntrar omställningen till ett mer hållbart samhälle.

SPF Seniorerna

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården, menar SPF Seniorerna. Behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården.

Handelsbanken

Trots att pensionssystemet inte tar hänsyn till kön får kvinnor i genomsnitt ut 5500 kronor mindre i pension än män varje månad, vilket är ett större inkomstgap än lönegapet under arbetslivet. Men det finns åtgärder för att göra pensionssparandet mer jämlikt.