Svenska institutet för standarder

För många organisationer kan hållbarhetsfrågan kännas allt för komplex och bred. Mycket finns att läsa om exempelvis Agenda 2030 och de globala målen, men det kan vara svårt att få det praktiskt tillämpbart. Därför har Svenska institutet för standarder, SIS, tagit fram en ny utbildning inom hållbarhet, Workinar for Change Makers. Syftet är att ge organisationer verktygen för att kunna orientera sig i ämnet och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

ArtClinic

Många av de plastikoperationer som tidigare gjordes under Regionernas regi görs idag av privata aktörer. Samtidigt är kontrollen av de privata aktörerna undermålig, vilket många privatpersoner inte känner till. 1 juli trädde en ny lag i kraft gällande estetiska behandlingar, men den räcker inte menar Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic, den enda privata plastikkirurgiska verksamheten i Sverige som har en ISO certifiering.

KPMG

Elektrifieringen är en av vår tids stora kraftsamlingar mot klimatförändringar och omställningen berör alla. Men omställningen baseras på teknikutveckling och är extremt kostsam, vilket gör att få etablerade bolag mäktar med att försvara sin position.

Blinkfyrar

Tack vare digitala vägmärken kan bilister idag få uppdaterad information om hur de på bästa sätt ska ta sig fram i trafiken på ett helt annat sätt än tidigare. ITS är en viktig del i arbetet med den smarta stadens infrastruktur och kommer med många fördelar som ökad säkerhet, bättre trafikflöden och minskade utsläpp.

ATA

De flesta vägarbeten bedrivs samtidigt som trafikanter ska kunna passera vilket innebär risker både för vägarbetare och trafikanter. Genom utbildning, rådgivning och olika typer av säkerhetslösningar bidrar ATA till säkra miljöer vid vägarbeten.

Moelven Byggmodul

I dag är Moelven Byggmodul AB en av få aktörer som kan leverera Svanenmärkta skolor och förskolor. Just nu genomför de tio nya Svanenprojekt där skolbyggnader och flerbostadshus byggs klimatsmart.

Equator Fastighetsutveckling

Equators nya radhusprojekt i Nacka visar att det finns ett nytt och bättre sätt att bygga bostäder. De boende är med från start för att tillsammans med arkitekterna forma sin framtida bostad, från tidiga skisser till färdigt hus. Det här är hållbar bostadsutveckling ekonomisk, socialt och miljömässigt som skapar högre kvalitet för mindre pengar. Så här har det gått till:

Sepsisfonden

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20%. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.

basalt

Många företag strävar efter att lämna gårdagens potpurri av organiskt utvecklade IT-system och funktioner och gå över till samlade standardlösningar.

Arlo

Kameraövervakning förebygger brott – och är därför ett bra val för den som vill få sinnesro och skapa trygghet.

Amgen

Ny teknik gör det möjligt att hitta personer med ärftligt höga blodfetter innan de drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.

GoClimate

Tove Westling drev PR-byrå med fokus på mode i London i flera år innan hon valde att byta karriär och helt ägna sig åt klimatfrågor.
I dag arbetar hon på GoClimate, ett företag som erbjuder enkel klimatkompensation och uppmuntrar omställningen till ett mer hållbart samhälle.

SPF Seniorerna

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården, menar SPF Seniorerna. Behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården.

Handelsbanken

Trots att pensionssystemet inte tar hänsyn till kön får kvinnor i genomsnitt ut 5500 kronor mindre i pension än män varje månad, vilket är ett större inkomstgap än lönegapet under arbetslivet. Men det finns åtgärder för att göra pensionssparandet mer jämlikt.

Rekomo

Kommuner, företag och myndigheter måste nu anpassa sina arbetsplatser efter nya förutsättningar som utkristalliserat sig under pandemin – och då spelar kontorsinredningen en viktig roll. Rekomo uppmanar alla som står inför ett omtag att tänka andra hand i första hand.

GIAB

Går det att förena ekonomisk lönsamhet med klimatnytta? Svenska GIAB som kallar sig ”experter på återbruk” lyckas med detta. Genom en digital plattform räddar de produkter till ett andra liv och pushar företag att bli cirkulära.

Heda Security

Har du en fastighet, en tomt eller ett område där du inte vill att någon ska göra intrång är det av högsta vikt att det finns ett robust områdesskydd. Vare sig det handlar om att motverka inbrott och skadegörelse eller för att skydda och begränsa tillgången till egendomen erbjuder Heda Security en helhetslösning inom både mekanisk och teknisk områdessäkerhet för att du ska känna dig trygg.

Stjärnkliniken

Med lång erfarenhet av att arbeta med högpresterande elitidrottare bakom sig grundade Fredrik Brännström Stjärnkliniken i Norrköping för tolv år sedan. Idag finns 14 kliniker med multidisciplinära team på nio orter i Sverige tillgängliga för privatpersoner och företag.

Triolab

Under pandemin har behovet av utrustning som mäter hälsotillståndet hos allvarligt sjuka patienter ökat kraftigt. Vården har också behövt tester som snabbt kan påvisa covid-19, så att smittade personer kan få rätt hjälp. Diagnostikföretaget Triolab hoppas att fler inser vilken samhällsnytta snabba och tillförlitliga provsvar ger.

Sundsvall

Den urbana 15-minutersstaden, med närhet till allt, är en stark trend och ett koncept som flera av världens största städer nu försöker införliva. För att skapa en klimatsmart stad där stadens invånare kan nå hem, jobb, nöjen och fritidsaktiviteter med minimal bilanvändning och med ökad livskvalitet. En svensk stad som redan idag kan leverera på detta är Sundsvall, där du har allt i det goda livet inom 15 minuter.

Pratamera

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och beräknas kosta samhället 345 miljarder 20301. Att få professionell vård på ett lättillgängligt sätt blir i och med det allt viktigare. Vårdgivaren pratamera.nu erbjuder psykologhjälp online just för att kunna hjälpa så många som möjligt till bättre psykisk hälsa.

Medclair

Lustgas är en vanligt förekommande smärtlindringsmetod inom förlossningsvården i Sverige. Lustgas har en positiv patientpåverkan, är enkelt att administrera och patienten får en snabb återhämtning. Dock har gasen en negativ miljöpåverkan om den inte omhändertas, faktum är att 1 kg lustgas motsvarar 298 kg koldioxid i negativ miljöpåverkan.

Brookhaven

Det sker idag cirka 65 000 vårdrelaterade infektioner per år inom svensk sjukvård och cirka 9 procent av alla patienter inom sluten vård drabbas. Något som leder till dyra efterkostnader för både sjukvården och samhället, och ett stort lidande för den drabbade patienten. De här siffrorna går att få ner då det idag finns ny teknik som genom realtidsmätning kan säkerställa att miljön i våra operationssalar hela tiden lever upp till de hygienkrav som finns.

Colivia

Sex miljoner sjuksköterskor – så många fattas det idag världen över. Med coronapandemin blev det tydligt att det råder stor brist på sjuksköterskor även i Sverige. Bemanningsbolaget Colivia är en aktör som täcker upp där behoven är som störst samtidigt som de vill skapa en flexibel och hållbar arbetssituation för sina konsulter.

SECITS Sweden

Säkerhetsföretaget Secits stärker sin position på säkerhetsmarknaden efter köpet av larmbolaget Säkra Larm.

Astma- och allergiförbundet

Drygt 30 procent av den svenska befolkningen har en allergisjukdom – och nästan tio procent har allvarliga symtom.

Logitech

Logitech utvecklar nu nya produkter för att möta den nya tidens behov.

Dynamic Code

Vi ser idag en stor ökning av besök hos våra digitala vårdgivare. Men trots vår digitala mognad i Sverige är det fortfarande många som fortfarande går till ett fysiskt labb när prover ska tas. Nu finns det ett säkert och effektivt komplement i form av självprovtagningslösningar som gör vardagen lättare för patienter, och som blir ytterligare en länk i den digitala vårdkedjan. 

EnBW Sverige

Som privatperson är det lätt att ta tillgången till el för givet, men sanningen är att den inte är självklar och i södra Sverige råder effektbrist som kan hota näringslivets utveckling och kosta arbetsplatser. För att motverka det här krävs en omställning till lokal förnybar energi – En resa energibolaget EnBW är med och driver med sina vindkraftverk.

Ekerö kommun

De rådande omständigheterna har tvingat många att ställa om, däribland Ekerö kommun.

Karlstad kommun

Nu kraftsamlar Karlstads kommun på bred front för att stärka den psykiska hälsan.

Mölnlycke Health Care

Vid pandemins intåg ställdes många planerade behandlingar in eller flyttades fram till förmån för den livsavgörande pandemivården. Detta medförde två omfattande utmaningar.
– Förutom att vårdens produktbehov förändrades totalt, riskerar vi nu en allvarlig vårdskuld, konstaterar Anna Dahlberg, ansvarig för Mölnlyckes affärsområde operation i Norden.

Doff & Co

Fordonsindustrin är oerhört viktig för Sverige och i Nykvarn tas ett viktigt steg för att framtidssäkra svenska fordonsjobb i den stora omställning som nu sker i transportsektorn. Från fossilt till förnybart, från bensin och diesel till el. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Nordion Energi

För att nå de uppsatta klimatmålen behöver Sverige ställa om till 100% förnybar energi. Det finns ingen brist på förnybar energi utan utmaningen i omställningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till ett konkurrenskraftigt pris. Det är i detta sammanhang förnybar vätgas, men också biogas, och dess infrastruktur har en avgörande roll att spela.

Försvarsmakten

Utmaning: En krigsorganisation som ska växa från 60 000 till 90 000 personer, från 5000 till 8000 värnpliktiga plus fem nya regementen och en ny flygflottilj. Första steget av nyetableringarna ska vara klara redan detta år och allt ska vara klart 2025 med en budget som utökas från 60 miljarder till drygt 80 miljarder. Dessutom ska tillväxten vara så hållbar som möjligt och leverera en ökad militär förmåga.

Värmdö Kommun

En smartare skola är programmet som samordnar projekt inom digitalisering och utveckling kopplat till utbildning i Värmdö kommun. Programmet är en del av satsningen Vårt smartare Värmdö, där kommunen med en utforskande kultur och innovativa idéer satsar på att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona.

Howspace

Med rätt digitala verktyg skapas helt nya förutsättningar för att stimulera lärandeprocessen.
– I dag kan vi exempelvis i större utsträckning använda oss av socialt lärande där deltagarna skapar innehåll tillsammans, säger Louise von Matern, Customer Success Manager på den digitala plattformen Howspace.

WWF

Världen hotas av klimatförändringar och artdöd. De här utmaningarna kommer att bli en alltmer kännbar del i den unga generationens vardag. För att hitta lösningar och åstadkomma hållbara förändringar behövs kreativa lösningar. Men det förutsätter delaktiga och engagerade samhällsmedborgare. Här har skolan en central roll att spela, menar WWF.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad förbättrar just nu förutsättningarna för rektorerna att skapa en bättre skola. Bland annat genomförs en engångsavskrivning för de skolor som har ett ekonomiskt underskott samt en ny organisation av skolorna.

imove

Tidigare har de enda alternativen för att bli en elbilsanvändare varit att köpa, leasa under flera år eller hyra under ett fåtal dagar. Det har saknats en aktör som ger möjligheten att testa hur det är att leva med elbil under den period man själv känner att man behöver. Lösningen är imoves prenumerationstjänst utan bindningstid.  

Cibes

Allmänhetens bild av en hiss är ofta att den är skrymmande och har ett industriellt utseende – men är en nödvändighet för många. Gävleföretaget Cibes erbjuder hissar som utmanar konventioner med funktionalitet, teknik och design i främsta ledet. Deras nya villahiss, Cibes Air, har ett uppdaterat utseende och originella funktioner som ger användaren förbättrad komfort.

Chromafora

Hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. Konsekvenserna om PFAS-ämnen hamnar i dricksvatten och livsmedel är många och allvarliga. Länge har gruppen med konstgjorda kemikalier varit svåra att få bort ur ekosystemet. Men nu har en lösning kommit, Chromaforas reningsteknik Selpaxt.

Rockpanel

Att bygga nya byggnader eller renovera kan innebära stora påfrestningar på miljön. Rockpanel är företaget som minskar de här påfrestningarna med deras fasadskivor av stenullsfiber, ett mycket hållbart materialval. Förutom att deras skivor är bra för miljön, så ger de arkitekten en stor frihet och håller ned kostnaderna.  

EdAider

EdAider är nästa generations AI-baserade lärplattform. Den frigör potentialen i data och analytics – och bidrar med möjligheter till adaptivt lärande och undervisning.
– Vi erbjuder skolorna att ta tillvara på potentialen i digitaliseringen och vill uppmuntra dem att ta språnget, säger Jalal Nouri, vd på EdAider och forskare inom teknikstött lärande vid Stockholms universitet.

Skanska

För att nå uppsatta hållbarhetsmål och skapa ett bättre samhälle för vår gemensamma framtid krävs ett nytänkande med fokus på samverkan och innovation. Med plattformen Sustainovation skapar Skanska möjligheter för utvecklings- och innovationsprojekt som rustar oss för framtida klimatförändring och teknikutveckling på ett strategiskt, affärsmässigt och strukturerat sätt.  

Educateit

Att sökande till utbildningar hamnar på rätt nivå från början minskar avhoppen och ökar genomströmningen. Därmed sparas stora resurser samtidigt som fler får jobb.
– Med digitala kunskapstest får vi rätt person på rätt plats redan från början. Det är något som alla vinner på, säger Daniel Karlsson, vd och grundare av Educateit.

PictureMyLife

Med den digitala kontaktboken från PictureMyLife får elever med kognitiv funktionsnedsättning tillgång till ett säkert och lättanvänt verktyg som möjliggör att skapa en sammanhängande berättelse av sitt liv mellan skola och hem.

Entral

Med rätt ID-tjänster för passage och personalliggare kan både offentliga och privata verksamheter öka sin effektivitet och samtidigt spara både pengar och tid. Därför erbjuder Entral integrerade helhetslösningar för säkra och tillgängliga arbetsplatser, med ID06-kompabilitet.
– I slutänden handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö med verktyg som underlättar vardagen, konstaterar Mathias Nilsson, vd för Entral.

Sanofi

I över 100 år har det globala företaget Sanofi drivit innovation och forskning för att ta fram läkemedel som kan förbättra och förlänga liv. Men Sanofi gör mer än att bara producera och marknadsföra läkemedel: i Sverige tar företaget en aktiv roll i hälso- och sjukvård genom att driva viktiga hälsofrågor och stöda patienter och vårdpersonal. Under pandemin har Sanofi, förutom att ta fram egna vacciner, tillhandahållit sin produktionskapacitet till tre andra bolags vaccintillverkning – allt för att stödja kampen om att besegra Covid-19.

HKScan

Djur i lantbruk är en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart kretslopp. Genom att vi i Sverige har bra odlingsmarker där djuren får beta, producera gödsel och bibehålla en hög integrering mellan mejeri- och köttindustri har vi unika förutsättningar att driva ett av världens mest hållbara lantbruk.