GreenGo solpark i Danmark och Tobias Prosin, Country Head Sweden, GreenGo Energy.

Solcellsparker i stor skala ger grönare framtid

Idag är hållbarhet en självklarhet på energimarknaden och solcellstekniken har blivit allt vanligare. Men det är inte alla aktörer som har full kontroll på läget, det här är en ny bransch där det kan vara svårt att hitta den erfarenhet som vissa nya energisatsningar skulle behöva.

– GreenGo Energy är väletablerade, vi har funnits på marknaden sedan 2011 och levererar toppmoderna sol- och energilagringslösningar i både Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och USA. Vår kontor i Malmö växer väldigt snabbt för att nå våra höga ambitioner att väsentligt påverka energiomställningen. Nu vill vi nå fler markägare i Sverige som vill arrendera ut mark till hög ersättning och tillsammans med oss påskynda den gröna omställningen, säger Tobias Prosin, Country Head of Sweden för GreenGo Energy.

Tobias Prosin är i grunden KTH-ingenjör och har doktorerat i ämnet förnybar solenergi. Främsta fokus i hans nuvarande roll för GreenGo Energy är att medverka till företagets möjlighet att accelerera den gröna omställningen med hjälp av solcellsparkernas energiproduktion.

– Våra anläggningar upptar stora ytor, vi vänder oss därför till markägare med minst 50 hektar. Vi samarbetar idag med företag som äger mycket mark, till exempel Stora Enso som vi har arrendeavtal med och där vi nu utvecklar en solcellspark på 200 hektar. Men nu söker vi även markägare med lite mindre ytor och som till exempel har jordbruksmark eller skogsmark, säger Tobias Prosin.

Utmärkande för GreenGo Energys solcellsparker är att de byggs på markplan enligt en hållbarhetsmodell som tar hänsyn till kringliggande natur och miljö.

– Vi är noga med att våra solcellsparker ska ha en nettopositiv effekt på naturen. För vissa biotoper och djurarter kan den skugga och skydd som solcellsparkerna ger bli en fördel och på så sätt bidrar vi till att främja biologisk mångfald. Vi använder även solföljande solpaneler som minimerar påverkan på markytan och möjliggör jordbruk på samma markyta, säger Tobias Prosin.

Nytt megaprojekt
– Just nu driver vi igenom ett spännande projekt i Danmark med sol, vind och vätgas som vi hoppas vi kan sprida till Sverige. Vi kallar det Megaton, och det här kommer bli en de största fullt integrerade energiparkerna i världen. Vår ambition är att producera över 1 miljon ton grönt bränsle årligen med en kapacitet på 4 GW förnybar kraft – vilket motsvarar 30 procent av hela Danmarks kraftproduktion, säger Tobias Prosin.

Läs mer om GreenGo Energy här

GreenGo Energy Sweden AB skapar, utvecklar och förvaltar skräddarsydda sol- och energilagringslösningar i samarbete med branschledande investerare inom förnybar energi. Bred kunskap om den nordiska marknaden och ett starkt nätverk av samarbetspartners i Norden möjliggör skräddarsydda lösningar för hållbara och effektiva energiprojekt - anpassade för den lokala miljön.GreenGo Energy Sweden har än så länge 3.5 GW solprojekt i olika utvecklings- och konstruktionsstadier i Sverige.