Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Integrerat passersystem – smidigt och säkert i flerbostadshus

I nybyggen är digitala passersystem ofta en självklarhet. Men i befintliga fastigheter är många hyresgäster inte vana vid digitala lösningar. Att installera och använda ett nytt passersystem ska vara tryggt och enkelt, för boende och fastighetsförvaltare.

Att investera i ett nytt passersystem, eller uppgradera det befintliga, kräver ofta tid och pengar. Men det går att börja i liten skala.

– Ett tips är att välja ett öppet system och bygga ut det efter hand, när ni ser vilka olika funktioner ni behöver, säger Agnes von Schulzenheim som är marknadschef på RCO Security.

Genom att välja ett öppet passersystem så minskar du risken att det blir omodernt. Det kan integreras med andra system och funktioner; till exempel digital tvättstugebokning, övervakningslarm, bokningstavla eller postboxar.

– Om ni börjar i mindre skala får de boende tid att vänja sig. De kommer snart att se fördelarna, som att använda en och samma tagg till allt.

I RCO:s app kan du öppna dörren via mobilen när det kommer besökare, eller dela ut tillfälliga koder till hantverkare och liknande.

 

Ökad säkerhet

Många gånger är nyckelhanteringen en utmaning för fastighetsägaren. Portkoder till entrédörrar sprids och nycklar försvinner. Därför har det blivit vanligt att använda taggar. Administratören ger en behörighet, till exempel att taggen fungerar i vissa utrymmen eller under vissa tider. Om en tagg kommer bort kan den enkelt spärras.

– Taggar kan ha olika säkerhetsnivå beroende på vilken lästeknik som används. I RCO:s lösningar kan olika tekniker användas, till exempel den som har högst nivå av kryptering. Även säkerhetsnivån kan uppgraderas efter hand.

Läs mer här!

Om RCO-gruppen

Bolagen i RCO-gruppen utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. I gruppen ingår RCO Security, Dinbox och Nimly och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.

Få mer information

Patric Forsberg, delägare i Skyddsrumsspecialisten

Kan du sätta fastighetens skyddsrum i bruk inom 48 timmar?

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för att fastighetens skyddsrum är i funktionsdugligt skick och kan iordningställas inom 48 timmar. Detta har allt för få tillräcklig kunskap om, enligt Jacob Holm, vice VD på Skyddsrumsspecialisten.
– Vi är en ”one stop-shop” som kan hjälpa till med allt från konsultation och renovering till att bygga ett nyckelfärdigt skyddsrum på endast sex veckor, säger han.

Om kriget kommer till Sverige är skyddsrummen viktiga för civilbefolkningens säkerhet. I Sverige har inga nya skyddsrum byggts sedan 2002, trots kraftig befolkningstillväxt och omflyttning inom landet till storstadsregionerna. De rum som finns används ofta på ett sätt som omöjliggör besiktning och iordningställande. Om kriget kommer skall dessa enligt lag kunna sättas i funktionsdugligt bruk inom 48 timmar – och det är fastighetsägaren, byggherren eller bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för skyddsrummets skick och tillgänglighet.

Skyddsrumsspecialisten arbetar med alla typer av skyddsrum, från mindre privata fastighetsägare till Försvarsmaktens bergrumsanläggningar och har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973. De är marknadsledande i Sverige, verksamma över hela landet och godkända av MSB (SRG-nr 740) för att utföra arbeten, samt tillhandahålla och tillverka komponenter till skyddsrum.

Jacob Holm, vice VD på Skyddsrumsspecialisten

Ett stort regelverk
Patric Forsberg, delägare i Skyddsrumsspecialisten, berättar att det är omfattande regelverk som behöver följas när ett skyddsrum ska byggas och underhållas, och att kunskapen om vad som gäller är förvånansvärt låg hos både entreprenörer och fastighetsägare.

– Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ensamt ansvarig för att det är i ett funktionsdugligt skick. Om du bygger om eller nytt måste du säkerställa att ett funktionsdugligt skyddsrum finns att tillgå, du får alltså inte riva ett skyddsrum utan att ersätta det. Vi kan hjälpa dig, oavsett dina förkunskaper om vilka regler som gäller för skyddsrum, och vad dessa innebär för just ditt projekt.

Drag-and-droplösning för skyddsrum
För att förenkla processen för projektledare och arkitekter har Skyddsrumsspecialisten tagit fram en kostnadsfri drag-and-droplösning som gör det möjligt att rita in ett godkänt skyddsrum i planritningarna, utan att behöva budgetera för konsultkostnader för tjänsten. Jacob Holm, vice VD, konstaterar att det finns mycket pengar och tid att spara när man använder den här lösningen och redan i förberedelserna väljer att involvera Skyddsrumsspecialisten i en projektering.

– Vi är landets främsta experter på det vi gör; våra tekniker och specialister jobbar enbart med detta. Vi kan därför erbjuda allt från kvalificerat sakkunniga konsulter, projektledning och möjligheten att köpa certifierat material direkt av oss, till möjligheten att låta oss bygga ett nyckelfärdigt skyddsrum åt dig, snabbare än någon annan och till ett fast pris. Det krävs en hel del för att bära upp ett företagsnamn som vårt – och jag kan ärligt säga att vi är vad vi heter! Vi skyddar fastighetsägaren i fredstid och civilbefolkningen i krigstid!

Läs mer här!

 

Säkra betalningar ett måste i det kontantfria samhället

Sverige är på god väg mot ett kontantlöst samhälle. Något som ger många fördelar för konsumenter, handel och finansiella institut. Men det ställer också höga krav på att betalningar kan genomföras på ett säkert sätt.

Det har gått snabbt när det gäller kontantfria betalningar.

– Den digitala ekonomin har många positiva effekter; det går snabbt, enkelt och är säkert att handla både i butik och på nätet, digitala betalningar är idag billigare än kontanter, och digitala betalningar ökar dessutom transparensen , säger Peter Olbing, affärsutvecklingsansvarig på Mastercard och fortsätter:

– Att betala med kort, sin telefon eller smarta klocka, innebär massa fördelar, men enkelheten får aldrig påverka säkerheten som är grunden i varför våra kunder känner förtroende för Mastercard.

Tar bort kreditkortsnumren

Ett exempel på omfattande säkerhetsarbete som Mastercard gör är att ta bort alla kortnummer för externa aktörer.

– Även om vårt nätverk omfattas av rigorös säkerhet händer det att ett kortnummer stjäls. Därför är vår ambition att inom kort byta ut alla riktiga kortnummer mot tillfälliga, eller tokens som det kallas. En token är ett unikt nummer, som bara kan användas för ett specifikt syfte och är därför inte intressant att stjäla. Det betyder att när jag sparar mitt kort hos en handlare, byts detta ut mot ett nummer som endast fungerar hos den specifika handlaren och ingen annanstans, säger Peter som ser många fördelar med detta.

– Dessa tillfälliga kortnummer är alltid  länkade mot kundens fysiska kort. Om en kund byter kort, uppdateras alla tokens till det nya kortet. Det gör att man inte behöver uppdatera prenumerationer när man byter kort. Samtidigt är det viktigt att våra kunder, fortsätter att på ett enkelt och säkert sätt ha kontroll över sina köp och att kunna verifiera dessa med BankID och liknande lösningar, säger han.

Digitala betalningar – inte självklart för alla

Men digitala betalningar är inte självklart för alla. I en undersökning gjord av Riksbanken var mer än 50 procent av de tillfrågade över 65 år negativa till den minskade kontantanvändningen. Det tog Mastercard fasta på och 2019 lanserades initiativet Betalningshjälpen tillsammans med svenska banker och SPF Seniorerna.

– 1 miljon människor riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap därför såg vi ett stort behov av ta fram en neutral utbildningsplats för digitala betalningsverktyg, säger Malin Berge, ansvarig för Strategic Growth på Mastercard.

Betalningshjälpen lanserades med en röd liten stuga som skulle åka runt och möta seniorer i hela landet. Sedan kom pandemin och anhöriga fick hjälpa äldre släktingar med olika digitala tjänster som att betala räkningar och köpa medicin. Då breddades plattformen till att också bli en hemsida, Betalningshjälpen.se. Med information, instruktionsfilmer och Betalningshjälpen TV – ett tv-program som diskuterar säkerhet och digitala betalningar.
– Vi tittar hela tiden på hur initiativet kan utvecklas och ser många grupper i samhället, exempelvis ungdomar, som har ett behov av utbildning. Det handlar om ett samhälle som ska fungera för alla. Mastercard är världens mest moderna företag och ska också vara världens mest inkluderande företag, avslutar Malin.

Mastercard är ett teknikföretag inom den globala betalningsindustrin med världens snabbaste betalprocesser. Vi knyter samman konsumenter, handlare, banker, myndigheter och företag i världen. Mastercard gör aktiviteter som shopping, resande och företagande – enklare, säkrare och mer effektiva.

www.mastercard.se
www.betalningshjalpen.se

Speed Identity utvecklar framtidssäkra lösningar för biometrisk säkerhet.

Ansiktet är den bästa id-handlingen

Det Stockholmsbaserade företaget Speed Identity har vunnit internationell mark med sin utrustning som hjälper myndigheter att skapa pass och andra id-handlingar med hög kvalitet. ”Det är häftigt att vi som relativt ungt företag får vara med och driva utvecklingen”, säger vd:n Björn Alldén

Du möter tekniken när du förnyar körkortet på Trafikverket, ordnar ett id-kort på Skatteverket eller besöker svenska ambassaden om du tappar passet utomlands. Det handlar om biometri – insamling av fysiska kännetecken, det som på ett objektivt sätt identifierar dig. Och av våra olika kännetecken är ansiktets fixpunkter mest pålitliga, visar forskning.

– Högkvalitativa data från ansiktet som samlas in genom det som kallas live enrollment är den bästa id-handlingen. Live enrollment innebär att man är fysiskt på plats och lämnar sina data, förklarar Björn Alldén, vd på Speed Identity, och fortsätter:

– Vår utrustning för detta, som används av myndigheter i Sverige och utomlands, kombinerar de senaste framstegen inom optisk teknik och biometriska algoritmer med en effektiv och behaglig användarupplevelse. Systemet anpassar sig automatiskt efter egenskaper som hudfärg och ögonposition för att bilder till exempelvis pass ska hålla en konsekvent hög kvalitet.

Vann jätteaffär i Schweiz
Speed Identity är ett svenskt techbolag som sedan 2008 utvecklar framåtlutade lösningar för biometrisk säkerhet. Nyligen kammade Speed Identity hem en stor affär när alla berörda myndigheter i Schweiz gemensamt genomförde en upphandling för biometrisk utrustning. Sju företag var med i slutkampen – och det var alltså Speed Identity som fick bäst poäng när företagen jämfördes.

– Det här håller vi på att rulla ut nu. Detta och flera nya projekt omfattar många årsomsättningar för oss, så vi kommer att växa kraftigt framåt, konstaterar Björn Alldén.

Nytt kundsegment
Han berättar att Speed Identity även förbereder för att börja bearbeta ett helt nytt kundsegment.

– Vi ser att företag inom exempelvis försvars- och läkemedelsindustrin skulle kunna dra stor nytta av vår utrustning för biometrisk säkerhet. Många använder fortfarande fysiska id-kort för att kontrollera vilka som går in och ut ur anläggningarna. Skulle en utomstående få tag på ett kort och den tillhörande koden kan denne enkelt göra ett intrång, säger Björn Alldén.

Med en kamera vid dörren som är kopplad till en databas med högkvalitativa bilder på alla anställda är företaget skyddat från den typen av incidenter. Speed Identity genomför just nu ett pilotprojekt tillsammans med ett stort företag som har sett behovet av att öka säkerheten vid in- och utpassering.

– Det är häftigt att vi som ett relativt ungt företag med både utveckling och tillverkning i Sverige får vara med och driva utvecklingen inom biometrisk säkerhet internationellt, säger Björn Alldén.

Nyfiken på Speed Identitys framåtlutade utrustning? Ta reda på mer här.

 

Speed Identity AB har utvecklat avancerad utrustning för biometrisk säkerhet sedan starten för 15 år sedan. Speed Identity har redan hunnit leverera fler än tusen system till kunder i ett 10-tal länder.

”Behandla mobila enheter som potentiella säkerhetshot”

Mobila enheter blir en allt vanligare attackvektor för cyberkriminella – ändå saknar 4 av 10 organisationer en lösning för hur man ska begränsa tillgången till känslig data för mobila enheter med kända sårbarheter. Det visar undersökningen Jamf 360 Security Service.

Cyberkriminella blir ett allt större hot mot organisationer och företag – och utan ett bra IT-skydd hotas hela verksamheten.

Jamf specialiserar sig på företaget Apples ekosystem. Den rapport om IT-säkerhet som man nyligen släppte visar att medarbetare i allt större utsträckning använder sina mobila enheter som arbetsverktyg, och närmare hälften, eller 48 procent, av de mobila enheter som klassificeras som sårbara hade tillgång till affärskritiska system som e-post och molnlagring.

– I dag är medarbetare ofta på språng och arbetar i hybrida miljöer. Vi anser att det är väldigt viktigt att ta den här typen av rapport på allvar och att man ska titta på ett bra och grundläggande skydd för organisationens mobila enheter, säger Benny Roth, Systems Engineer på Jamf.

Jamf Threat Defence ger ett bra skydd
Rapporten visar också att 29 procent av alla företag och organisationer år 2021 hade åtminstone en användare som föll offer för en nätfiskeattack. Likaså fördubblades under förra året antalet företag som drabbades av skadlig kod på en enhet utanför det egna nätverket.

Jamf Threat Defence är en säkerhetsplattform som skyddar både mobila och stationära enheter från ett brett spektrum av cyberhot, utan att påverka användarupplevelsen.

– Att lägga till detta viktiga lager av säkerhet och behandla mobila enheter som det hot de utgör är betydligt enklare än de flesta tror, säger Benny Roth.

Med Jamf kan IT- och säkerhetsteam tryggt hantera och skydda de enheter, data och program som slutanvändarna använder utan att störa den avsedda Apple-upplevelsen. Vi tillhandahåller våra kunder teknik som är säker för företaget och enkel för konsumenten - samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

www.jamf.com

 

 

Digitalisering sker i realtid – lagen hinner inte ifatt

Sverige är i framkant inom digitalisering, vårt dataanvändande ligger på tredje plats i EU. Men samtidigt är vi extra sårbara. Vår offentlighetsprincip leder till att information om oss blottas på nätet och är fritt fram för andra att ta del av.

Om någon vill veta mer om dig är det idag väldigt enkelt, till exempel genom att kolla upp din kreditvärdighet eller följa dig på sociala medier.

–Det går direkt att hitta sårbarheter i folks liv, vilket både är otäckt och en utmaning, säger Andreas Johansson, kommunikationsansvarig på Förebygg.

För några år sedan fick han själv uppleva att någon beställt prylar och två nya Iphones i hans namn, till en adress där han bott tidigare. Tack vare offentlighetsprincipen är det ett vanligt brott, eftersom det är lätt för andra att ta del av uppgifter såsom boende, personnummer, inkomst och liknande.

–Vi är alltför transparanta, i de flesta andra länder skulle detta inte vara möjligt. Och samma sak sker hos företag och myndigheter, säger Johan Hilding som är vd på Förebygg.

Olika kunskap
Problemet är att digitalisering sker i realtid samtidigt som det tar tid att skapa nya lagar. Företag behöver växa in och anpassa sig i samma aggressiva takt. En annan svårighet är skilda kunskapsnivåer.

–Vi människor är olika. Vissa bryr sig inte om internet, andra testar allt nytt. Vi har inte samma kött på benen, säger Andreas.

–Kanske bör vi ha en utbildning för att skaffa e-legitimation? Jag hade kontakt med en äldre kvinna som blev av med över en miljon, då hon blev uppringd och lurad att legitimera sig digitalt, säger Johan.

Tid är avgörande
Det är annorlunda vid en ID-kapning, när någon handlar i ditt namn och du inte har någon skyldighet att betala. Här kan Förebyggs ID-skydd kan hjälpa till. Du får direkt veta om någon tar en kredit i ditt namn samt hjälp att hantera den eventuella kapningen.

–Det här händer ofta på natten, när man sover. Så var det för mig och det var väldigt obehagligt. Tack vare att jag hade ett ID-skydd fick jag ett sms och förstod att något var fel. Jag fick hjälp att avbryta alla beställningar och jag drabbades inte alls. Det är värre för andra, många tvingas bevisa sin oskuld om och om igen för polis och kreditbolag, säger Andreas.

–Men det är väldigt sällsynt att det behövs juristhjälp vid en ID-kapning. När du väljer ID-skydd är det viktigast att se till att du får hjälp att agera i god tid, säger Johan.

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming.

Idag erbjuder vi produkter och tjänster som ligger i framkant och som fyller en viktig funktion där myndigheter och lagar inte alltid möter konsumenters- och företags säkerhet i ett digitaliserat och globaliserat samhälle.

Vi är idag Sveriges högst och mest recenserade företag inom kategorin säkerhet på de största omdömessajterna.

Vårt nylanserade hemlarm är utvecklat för att värna om den personliga integriteten.

Läs mer här!

Mikael Grape är VD för 4c Strategies

Att bygga motståndskraft har aldrig varit viktigare

En komplex omvärld med stora osäkerheter ökar kraven på risk- och krishantering. 4C Strategies är experter på krisberedskap, samhällssäkerhet och att genom övning höja förmågan att hantera oönskade händelser. Nu accelererar de arbetet med att bygga upp svenska företag och organisationers motståndskraft.

Samhället är sårbart. Det visar inte minst pandemin och kriget i Ukraina som skapat såväl stort mänskligt lidande som väldiga störningar i globala leverantörskedjor. För svenska företag är det viktigt att anpassa sig till en ny verklighet.

– För att kunna hantera olika typer av störning behöver företag och organisationer arbeta aktivt med sin motståndskraft, säger Mikael Grape, VD 4C Strategies.

 

Såväl experter som digitala verktyg

4C Strategies grundades för att möta försvarets behov av effektivare övningar. Idag har man lång erfarenhet av tjänster inriktade på samhällssäkerhet och med den egna mjukvaran Exonaut digitaliseras analyser och beslutsunderlag, ett behov som ökar stadigt. Kombinationen av egna experter och effektiva digitala verktyg är både unik och viktig.

– 4C Strategies kan verkligen göra nytta genom att stötta aktörer att utveckla sina förmågor inom kris-, risk- och kontinuitetshantering. Med tanke på det försämrade säkerhetsläget känns det extra viktigt just nu, säger Nina Larsson, stabschef 4C Strategies.

 

Sverige kommer spela viktig roll i Nato  

Den svenska ansökan om Natomedlemskap är ett resultat av säkerhetsläget i omvärlden. Parallellt med den pågående anslutningsprocessen påbörjas nu även arbetet med att hitta Sveriges roll i Nato.

– Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och med de styrkor vi har inom effektiv övning och träning skulle jag säga att vi har fantastiska förutsättningar att bidra till den europeiska säkerhetsordningen, säger Mikael Grape.

Läs mer om 4c Strategies här!

4C Strategies är en världsledande leverantör av mjukvara och experttjänster inom samhällssäkerhet, risk- och kontinuitetshantering samt krisberedskap. Företaget grundades i Sverige år 2000 och stödjer idag uppdragsgivare i över 100 länder. 4C Strategies bidrar till ett säkrare samhälle genom att kombinera kraften av digitalisering med ledande branschexpertis.

 

Webbadress: 4cstrategies.com

Foto: Ulf Palm

Sveriges säkerhet – en fråga för hela svenska folket

I över 80 år har Folk och Försvar strävat efter att bygga en bro mellan samhället och försvaret.  Idag har förbundet över 100 medlemsorganisationer och är en av de främsta folkbildarna som genom sin verksamhet objektivt informerar om den försvars- och säkerhetspolitik Sveriges riksdag och regering beslutar om.

Folk och Försvar grundades 1940 under andra världskriget då det var nödvändigt att nå ut med information till befolkningen om vad var och en kunde göra för att bidra till säkerheten, till exempel via de frivilliga försvarsorganisationerna. Man hade dragit ner på försvaret efter första världskriget och kunskapen hade därmed också minskat hos allmänheten.

– Tanken var att i en och samma organisation samla både de som arbetade med försvaret och de stora folkrörelserna. Därav namnet Folk och Försvar. Syftet var – och är än idag – att skapa en motståndskraft hos folket genom ökad kunskap, säger Maud Holma von Heijne, generalsekreterare för Folk och Försvar.

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare för Folk och Försvar. Foto: Ulf Palm

Har växt kraftigt sedan starten

Från början var det 28 medlemsorganisationer, ett antal som idag har växt till 105.

– Det är vår bredd på medlemsorganisationer som gör oss unika. Genom sitt medlemskap visar de att de stöder vår verksamhet och att de anser att frågor som rör Sveriges försvar, säkerhet och krisberedskap är viktiga, säger Maud Holma von Heijne.

Medlemsorganisationerna i sig representerar ett brett urval av svenska samhället; fackliga sammanslutningar, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, civilsamhällesorganisationer och frivilliga försvarsorganisationer

Lika viktigt i fredstid

Efter kriget konstaterade man att det var minst lika viktigt i tider av fred att informera om Sveriges säkerhet och försvar. Sedan dess har uppgiften varit detsamma. Det är formaten som ändrats. Till exempel gav man ut tidskrifter och böcker tidigare, vilket numer ersatts av bland annat artiklar och podcasts. Man har dock alltid samlat experter och beslutsfattare på hög nivå till seminarier och konferenser. De flesta känner till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, ett stort säkerhetsforum som arrangerats sedan 1946.

– Vad som inte är lika känt är att vi bedriver omfattande verksamhet året om, både i gymnasiet, på högskolor och universitet samt för allmänheten, säger Maud Holma von Heijne.

Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar Foto: Knut Capra Pedersen

För fred, frihet och demokrati

För Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar såväl som för Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, handlar arbetet om att bidra till något som är överordnat allt annat – fred, frihet och demokrati.

Att vara medlem i Folk och Försvar innebär en unik möjlighet att ta del av informationsverksamhet, bland annat genom deltagande vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

– Medlemskapet möjliggör att skaffa sig en bredare bild av de övergripande problemen. Utvecklingen i Ukraina och Ryssland har skakat många, som nu vill ha bättre kunskap och förståelse, utifrån alla olika utgångspunkter. Folk och Försvar erbjuder en plattform för att föra sådana diskussioner och bena ut oklarheter kring behov och ansvarsområden i samhället, redan innan vi befinner oss i skarpt läge.

Tillgängligt för alla

Ser man till det faktum att medlemsorganisationerna i Folk och Försvar sammantaget har fler medlemmar än Sveriges befolkning blir det snabbt tydligt vilken enorm bredd och djup som föreningen har i samhället.

Tack vare denna bredd bidrar Folk och Försvar till att bilda en stark folklig förankring kring nationens säkerhetsfrågor, vilket i sin tur leder till ytterligare spridning av information och kunskap.

– Nu blickar vi framåt med spännande, nya projekt, bland annat för att öka kunskapen om mänsklig säkerhet, om globala säkerhetstrender och mycket annat. Våra utbildningsinsatser är dessutom gratis för alla att ta del av – målet är att få så många som möjligt att engagera sig, oavsett vilken åsikt de har. Sveriges säkerhet är inte bara en fråga för regeringen och Försvarsmakten – det är en fråga för hela svenska folket, konstaterar Maud Holma von Heijne som avslutning.

Läs mer på https://folkochforsvar.se/

Över 100 medlemsorganisationer garanterar vårt oberoende. Vi genomför kostnadsfria utbildningar i gymnasiet och på högskola och universitet. Seminarier, podcasts, artiklar o.s.v. vi gör är tillgängliga för alla gratis. Missa inte vår intervjuserie med partiledarna inför valet!

Läs mer på https://folkochforsvar.se

Kontakta Folk och Försvar

Illustration: Max Gustafson

Hur fritt är ett internet där du är handelsvaran?

Flera svenska företag har under 2022 avslöjats med att läcka personliga uppgifter till amerikanska bolag. Men enligt Jan Jonsson, vd på svenska VPN-företaget Mullvad, är inte läckorna det största problemet.
– Egentligen sker det en konstant läcka varje dag, där personlig data samlas in i kommersiellt syfte. Man säger att datan är anonym, men mängden data som samlas in gör det omöjligt att hålla den anonym.

Du går in på en webbplats. Du trycker på ”acceptera cookies”. Du gör det på rutin eftersom alla webbplatser har samma fråga och för att du helt krasst vill kunna använda webbplatsen. Slutresultatet är att du lämnar ifrån dig stora mängder med personlig information.
– Detta är vad som brukar kallas för cookie hell, säger Mullvad VPN:s vd Jan Jonsson. Om en webbplats bara samlar in data som är nödvändig för att den ska fungera, för att du ska kunna lägga varor i varukorgen till exempel, då behövs inte cookie-varningen. Så fort du godkänner alla cookies innebär det att du lämnar ifrån dig information som har ett annat syfte, ett kommersiellt syfte, där ditt beteende på internet är en handelsvara.

En stor majoritet av alla webbplatser använder sig idag av analys- och spårningstjänster som gör det möjligt att spåra exakt hur du scrollar och klickar. Syftet är att kunna skräddarsy annonser och information och påverka människor i olika riktningar.
– Om de här tjänsterna används av en webbplats så innebär det egentligen ett konstant läckande av personlig information. Man brukar säga att datan är anonym, men mängden data som samlas in gör det omöjligt att hålla den anonym. Det kan räcka med fyra anonyma mätpunkter i någons beteende på internet för att identifiera vem det är. De enskilda datapunkterna för sig är harmlösa, men analysen av dem leder till saker som man inte får göra enligt svensk lag – registrera politisk tillhörighet till exempel.

Mullvad VPN vill att människor börjar fundera: hur fritt är egentligen ett internet där allt vi gör spåras och sparas i kommersiellt syfte?
– Det har byggts en infrastruktur som kan spåra i princip vad som helst när som helst, och som potentiellt kan användas till något sämre på en sekund. Vi vill att webbplatser slutar att bidra till det. Vi vill verka för ett fritt internet. Fritt från insamling och försäljning av personlig data, fritt från övervakning och censur. En VPN fixar inte ett internet fritt från allt det där, den döljer din IP-adress men är inte en helhetslösning. Men det finns fler sätt att skydda sig mot datainsamling, vi vill utbilda människor om detta och vi har guider för det på vår hemsida.

När du surfar med en VPN (virtuellt privat nätverk) går din trafik från din enhet, genom en krypterad tunnel, till en VPN-server och sen vidare till webbplatsen du besöker. Det innebär att webbplatsen ser VPN-tjänstens IP-adress istället för din. En VPN är dock ingen helhetslösning: den blockar till exempel inte spårningstjänster eller cookies från att lagras lokalt.
På mullvad.net kan du läsa mer om hur en VPN fungerar och vilka andra metoder det finns för att surfa mer anonymt.

Läs mer på: mullvad.net

Värmekamerasystem i samhällets tjänst

Termisk är experter på värmekamerateknologi. Med värmekameror och egenutvecklade mjukvaror samlar Termisk in data och skapar resultat som kan användas för analys, processautomation eller övervakning.

- Det kan handla om att kvalitetssäkra presshärdning i bilindustrin eller att detektera brand i en sorteringsanläggning för att nämna några tillämpningar, säger Stefan Sjökvist, vd på Termisk.

Bolaget har sedan starten levererat hållbara nyttor i samhället. Exempelvis termografering av fjärrvärmenät där man flyger över hela städer för att med hjälp av en värmekamera och en AI-baserad analysmjukvara hitta läckor i fjärrvärmenät. Hos några kunder har man sänkt andelen läckor med 90%. Idag har Termisk karterat cirka 150 städer i norra Europa.

- Vi är glada att resultatet av våra lösningar kommer alla till del. De insatser vi gör hos företag leder alla till minskat slöseri eller förhindrar att resurser går till spillo, som exempelvis vid brand, fortsätter Stefan.

Det branddetektionssystem Termisk utvecklat är snabbt, smart och även integrerat med vattenkanoner. Systemet är uppe 24/7/365 och har intelligenta algoritmer för minimering av falsklarm. Systemet upptäcker brand innan brand uppstår.

- Vårt branddetektionssystem är ett exempel på där vi använder oss av både hårdvara, mjukvara, AI-algoritmer och integration med andra system för att lösa ett problem. Vi har med stor framgång installerat flertalet system på bl.a. Ragn-Sells sorteringsanläggningar i Norge, säger Stefan.

Nu pågår ett intensivt arbete mot industrin, i en värld där data från flertalet sensorer integreras för att automatisera och förbättra processer. I och med att Termisk är ett av ett fåtal bolag i Europa som besitter djup kompetens inom värmekamerateknik, medverkar Termisk i forskningsprojekt där man utreder teknikens möjligheter för övervakning, analys och automatisering i industrin.

- Värmekameror kan förutom att användas i säkerhetstillämpningar även vara kraftfulla mätningsverktyg. Det kräver dock en förståelse för möjligheter och begränsningar för att kunna bygga användbara lösningar, fortsätter Stefan.

Termisks fokus ligger just nu i att förbättra och vidareutveckla sina lösningar, även i samarbete med kunder och partners. Många konsult- och forskningsprojekt har lett till utvecklingen av system som ibland får tillämpningar i fler domäner.
- Våra system kan med olika konfigurationer göra nytta på många ställen. Ett system som snabbt detekterar temperaturökning eller temperaturavvikelser kan med fördel användas såväl för branddetektion som för övervakning av stålproduktion, avslutar Stefan.

 

Termisk Systemteknik AB
Expertkunskap och förstklassiga lösningar inom värmekamerateknik. Termisks vision är att bidra till hållbara samhällen, ökad lönsamhet i företag och tryggare människor.

Läs mer här!