Hållbart helhetskoncept kan täcka fastighetens totala energibehov

Att energieffektivisera svenska anläggningar genom att minska eller optimera användningen är en förutsättning för att skapa ett hållbart energisystem och nå landets miljömål. Det menar Dalida Stehr Matiros, Marketing Manager på Nordic Climate Group.
– Vi arbetar med konceptet DLE som hjälper verksamheter att på ett smart och effektivt sätt sänka sin energiförbrukning, säger hon.

Behovet av smarta energilösningar har nog aldrig varit så stort som nu. Att effektivisera befintliga anläggningar genom att minska eller optimera energianvändningen är en förutsättning för att skapa ett hållbart energisystem och hjälpa Sverige att nå sina miljömål.
– Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle, konstaterar Dalida Stehr Matiros, Marketing Manager på Nordic Climate Group.

Nordic Climate Group består av ledande kylföretag i Sverige, Norge och Finland, alla med målsättningen att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar. De arbetar bland annat med miljö- och energibesparingskonceptet DLE, Delta Lift Energi, som Dalida berättar kan minska energianvändningen i Sverige med 50 procent innan 2050.

Återvinner fastighetens energi
Konceptet kombinerar en CO2-värmepump med styr- och reglerteknik, som tillsammans kan återvinna den energi som tillförs i fastigheten till gratis värme och varmvatten.

– CO2-teknik i kyl- och värmepumpsaggregat är både en klimatvänlig och energieffektiv lösning. En traditionell värmepump brukar stå för 60–70 procent av en fastighets totala behov, sedan behöver komplettering i form av fjärrvärme, el, olja eller liknande göras. En DLE-värmepump kan däremot stå för upp till 100 procent av fastighetens energibehov.

Sänkte kostnaden med fem miljoner
Två implementerade DLE-aggregat i en fossilfri fabrik i Kungshamn kommer att stå för anläggningens totala behov av klimatneutral kyla och värme i framtiden. En miljövänlig hybridlösning i form av DLE-koncept kombinerad med värmepump och uteluftkylare har minskat oljeförbrukningen i ett spa i Stockholm med 95 procent, och deras energikostnader med 5 000 000 kronor per år.

– Miljövinsten blev en sänkning av CO2-ekvivalenter med 807 000 kilo per år. Detta är bara två av många exempel på framgångsrika implementationer av DLE-konceptet, menar Dalida. Det är fantastiskt vad det här konceptet kan bidra med och vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder mot en hållbar framtid.

Om Nordic Climate Group
”For a better climate” är vårt löfte till marknaden, till våra kunder, till våra medarbetare och till omvärlden. Genom att vara engagerade och ha viljan att få saker gjorda i Nordic Climate Group gör vi skillnad.

Läs mer om Nordic Climate Group här

Carl Rülcker och Tobias Rönje ser investeringen som en viktig del för att Byggelement ska vara klimatneutralt till 2045.

Byggelement flyttar fram gränserna med investering på 450 miljoner

Med en investering på nära en halv miljard avser Byggelement att på allvar flytta fram gränserna inom kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Med ny teknik halveras andelen cement i betongelementen och via ett tekniksprång mot högre automatisering fördubblas tillverkningskapaciteten på väggar och bjälklag.

– Vi har höga ambitioner när det gäller både hållbarhet och automatisering av verksamheten, säger Carl Rülcker, vd på Byggelement.

Investeringen görs i produktionsanläggningarna i Ucklum och Hallstahammar, med syftet att avsevärt öka användningen av alternativa bindemedel i betongen och till fullo industrialisera tillverkningen av betongelement. Produktionen på respektive ort kompletteras nu med såväl nya fabriker som nya produkttyper för att etablera både Hallstahammar och Ucklum som heltäckande leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden. Hela investeringen beräknas vara genomförd i början av 2024, först genom färdigställande i Ucklum hösten 2023 följt av Hallstahammar vid årsskiftet 2023/2024.

 

– Via denna satsning kan vi tillhandahålla marknadens mest högteknologiska och industrialiserade process, med ett vässat erbjudande till kunderna vad gäller både pris och prestanda. Den breddade tillverkningen har kapacitet för att förse större geografiska områden med rätt produkter för såväl bostadsbyggande som kommersiella fastigheter. Detta medför ett minskat behov av betongimport, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

50 procent alternativt bindemedel som standard
Investeringen i ny teknik innebär att Byggelement kommer att producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard. Tekniken utgör en avsevärd konkurrensfördel inom klimatförbättrad prefabproduktion och Tobias Rönje, vice vd, berättar att den utgör ett viktigt steg i bolagets fortsatta satsning på hållbarhet.
– Vi ser hållbarhetsarbetet ur ett långsiktigt perspektiv; våra satsningar hittills inkluderar bland annat armering av återvunnet stål och grön el i produktionen. Det bindemedel som används i vår ECO-Prefab kallas Merit och tillverkas av restprodukter från stålindustrin. ECO-Prefab ger dessutom en behaglig inomhusmiljö genom att bibehålla betongens goda egenskaper med avseende på brandsäkerhet, ljudmiljö och mögelrisk.

Ska vara klimatneutrala till 2045
Byggelement, som är en del av Peabkoncernen, nöjer sig emellertid inte där. Förra året investerade bolaget i nya lastbilsekipage med liftar för självlastning på järnvägen. Tillsammans med hundratalet nya lastbärare med standardiserade mått kan fler transporter genomföras på tåg, vilket på ett miljömässigt hållbart vis öppnar för nya marknader längre ifrån fabrikerna.
– Jag är stolt över att vi som verksamhet får möjlighet att driva igenom den här förändringen. Vårt övergripande mål är att Byggelement ska vara klimatneutralt till år 2045 och vi märker att denna målsättning skapar förtroende både hos ägare och marknad. Nu hoppas vi att fler kommer att följa i våra fotspår, avslutar Carl Rücker.

Läs mer hos Byggelement.

 

Läs mer hos Byggelement.

Familjeföretaget står stadigt trots turbulent omvärld

I 75 år har familjeföretaget Ryds Glas realiserat svenska företags, kommuners och privatpersoners olika glasprojekt. Trots inflationsnivån, det säkerhetspolitiska läget och räntechocken står företaget stabilt och man tror på ytterligare minst 75 år till som Sveriges ledande glasmästeri.

Ryds Glas startades 1947 som en enskild firma i Sundsvall. Redan tidigt började bolaget att köpa andra glasmästerier för att växa i hela landet. En strategi som fortsatt och sedan Roger Persson tillträdde som VD, 2016, har bolaget förvärvat över 40 bolag. Idag består Ryds Glas av ungefär 600 medarbetare och ca 60 glasmästerier, från Ystad i söder till Luleå i norr. Den intensiva tillväxten har gjort företaget till Sveriges största glasmästeri.

– Privatperson som företag, vi har nog aldrig förr blivit så påverkade av händelserna i vår omvärld som idag. Därför är jag väldigt tacksam över att få leda ett stort och stabilt familjeföretag - Sveriges största i glasbranschen. Våra kunder kan fortsatt känna sig trygga med oss, inte bara på grund av vår kunskap och erfarenhet utan också för vår storlek och finansiella stabilitet. Den innebär att vi kan fullfölja alla projekt som vi åtar oss och att våra garantier fortsatt gäller, faktorer som gör oss pålitliga i turbulenta tider, säger Roger Persson, VD.

Självklart påverkar det som händer i omvärlden bolaget rejält, inte minst energipriserna på gas. Väldigt stor del av kostnaden för att tillverka glas utgörs av gas, vilket gjort att kostnaden av företagets primära råvara ökat drastiskt. Trots detta ligger företagets strategi för 2025 kvar. Ambitionerna är höga och målet är att fortsätta växa. Även investeringar för hållbara erbjudanden fortsätter som planerat. Bolaget ska elektrifiera hela sin fordonsflotta till 2026. En fjärdedel av servicebilarna rullar fossilfritt, övriga körs fortsatt på diesel och HVO100 (en kemisk framställd diesel som har betydligt lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel). Egentligen hade det varit billigare att pausa konverteringen till fossilfritt och köra på vanlig diesel, men hållbarhet är så pass viktigt att bolaget fortsätter att välja det dyrare alternativet.

– Som Sveriges största och kanske modernaste glasmästeri har vi ett ansvar att leda utvecklingen av en hel bransch i en riktning som gör att vi blir en förebild i hela bygg-Sverige. Det är ett ansvar som vi, omvärlden till trots, måste ta. Vi har dessutom åtagit oss att leverera på målen i Färdplan 2045, som innebär att vi ska halvera våra CO2-utsläpp till 2030 och ha netto nollutsläpp till 2045.

Att bli störst i branschen var en strävan redan tidigt i bolagets 75-åriga historia. Att vara stor ger en finansiell stabilitet och möjligheter att attrahera duktiga medarbetare. Dessutom är det en fördel för kunden att bolaget finns etablerat i hela landet.

– Att vara stor och stark i en kris är något som vi, medarbetare, samarbetspartners och kunder har väldigt stor glädje av i tider som dessa. Och vi arbetar hårt för att det ska förbli så. Våra ägare är stabila, satsar och tror på oss. Ryds Glas har funnits i 75 år och vi kommer att finnas i minst 75 år till, avslutar Roger Persson.

Läs mer på www.rydsglas.se

Vaillant har utvecklat värmepumpar för det nordiska klimatet.

Vaillant utökar produktionen av värmepumpar

Tio anläggningar för utveckling och tillverkning i Europa – och fler är på gång för att kunna möta den starka efterfrågan på värmepumpar, inte minst här i Sverige.
– Marknaden för värmepumpar är glödhet, därför är det extra glädjande att vi nu kan öka produktionskapaciteten rejält, säger Sverigechefen Thony Sundberg.

Höga elräkningar och ett ökat fokus på miljön har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på värmepumpar. Vaillant tar nu snabbt marknadsandelar i Sverige.

– Sedan vi inledde vår nya storsatsning i Sverige har vi fått extremt bra respons från installatörer, grossister och slutkunder, säger Thony Sundberg.

Den främsta förklaringen till framgångarna är att Vaillant har åtta egna fabriker i Europa. Dessutom har företaget utökat produktionskapaciteten i sina tyska och franska fabriker och snart öppnar en helt ny fabrik i England.

– Tack vare närheten till den svenska marknaden kan vi optimera leveranstiderna rejält, konstaterar Thony Sundberg.

Värmepumpar specialutvecklade för vårt klimat
Men det finns fler anledningar till att Vaillants värmepumpar uppskattas av svenskarna.

– Det är en markant skillnad på maskiner som är anpassade till vädret i Norden. Våra värmepumpar har en värmedrift ned till 25 minusgrader, för häruppe i norr krävs en helt annan stryktålighet, säger Thony Sundberg och fortsätter:

– Dessutom gör produkternas höga kvalitet att installatörerna kan fokusera på att montera nya maskiner i stället för att reparera gamla. Vi är den enda tillverkaren på marknaden som utlovar 15 års garanti på våra bergvärmepumpar med serviceavtal. Där är vi unika.

Lätta att installera och nästan ljudlösa
Vaillants breda värmepumpportfölj fyller alla behov och maskinerna är effektiva, lätta att installera och nästan ljudlösa. En annan styrka är miljöaspekten. Ett köldmediums klimatpåverkan mäts genom GWP-faktorn (Global Warming Potential). Ju lägre siffra desto bättre.

– Vanligtvis har maskinerna ett GWP-tal på drygt 2000, men tack vare ett annat köldmedel i vår nya storsäljare aroTHERM plus ligger GWP-talet på 3. Det är som att jämföra utsläppen från en jumbojetresa mellan London och Kuala Lumpur med en bensinbil som kör 15 kilometer, säger Edward Gawor, regionchef på Vaillant.

Även för installatörerna blir det bättre. De behöver inte ha något kylcertifikat, vilket gör att fler får möjlighet att jobba med maskinerna. När installationen är klar kan servicen skötas på distans via en mobilapp som berättar hur värmepumpen mår och uppför sig. Slutkunden har också tillgång till appen och kan styra värmepumpen från distans.

– Det finns bara fördelar med att investera i någon av våra produkter. Det sparar pengar, är bra för miljön, ger hög komfort och vi kan leverera trots ett stort tryck i hela Europa, säger Thony Sundberg.

Läs mer om värmepumpar från Vaillant!

Vaillant Group är en internationell marknadsledare inom värme- och ventilationsteknik. Kunder över hela världen erbjuds miljövänliga och energibesparande produkter som i huvudsak drivs med förnybara energikällor. Företaget grundades 1874.

Läs mer här!

Så sänker Hemsö energianvändningen med bättre inomhusklimat

Proptechföretaget Myrspoven ingår i fastighetsbolaget Hemsös strategiska satsning Den smarta fastigheten. Med hjälp av smart fastighetsteknologi och digitalisering ska man koppla upp alla sina fastigheter för att på distans möjliggöra analyser, optimering och automatisering.

Hemsö förvaltar totalt 466 samhällsfastigheter i Europa, varav många äldreboenden och skolor.

Under 2020 inleddes ett pilotprojekt med tre mål: Man ville ha ett bättre och jämnare inomhusklimat för boende och personal på sina äldreboenden, man ville bidra till en sänkt energianvändning, och dessutom ville man förändra sitt arbetssätt, med digitalisering, data och AI som drivkraft.

En av lösningarna var Myrspovens AI-plattform för fastighetsoptimering, tack vare sitt kombinerade fokus på inomhusklimat och energibesparing.

Stora mängder data förs löpande över från fastigheternas befintliga styrsystem till Myrspovens AI-plattform, som lär sig hur driften av byggnaderna kan optimeras för att nå bästa inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning. Därefter börjar lösningen autonomt att optimera styrsystemet. Varje fastighet styrs av en unik algoritm.

Hittills har lösningen skalats upp till 16 fastigheter.

Myrspovens AI-lösning gav ett bättre inomhusklimat
Ett resultat av den nya teknologin är ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna och dessutom en energibesparing.

– Vi arbetar med den här typen av teknik för att optimera våra fastigheters inomhusklimat, samtidigt som vi är sparsamma med energianvändningen i samhället, säger Fredrik Hörnsten.

Hemsös beräkningar visar hittills att energibesparingen som kan göras med hjälp av AI- plattformen är upp till 20 procent.

– Lösningen är enkel att skala upp och är därför optimal på stora fastighetsbestånd. Då ser man stora energibesparingar nästan omedelbart. Med dagens energipriser är ROI för att implementera lösningen så låg som 12-18 månader, förklarar Carl-Johan Fredman, Affärsutvecklare på Myrspoven.

Läs mer på www.myrspoven.se och på LinkedIn.

Läs mer på www.myrspoven.se

Från sliten plåtfasad till en energieffektiv modern fasad med puts och tegel på hyresfastigheten Landora i Landskrona.

Sto Scandinavia: “Så möjliggör vi hållbara fasadrenoveringar och nybyggnationer 

Att renovera behöver inte nödvändigtvis slösa på jordens resurser – tvärtom kan det vara en hållbar investering. Genom att använda produkter av hög kvalitet kan man bidra till såväl minskad energiförbrukning som en längre livslängd på byggnaden. 

– Vi vill belysa vikten av att energieffektivisera fasaden vid sin renovering genom tilläggsisolering , säger Magnus Rosgren, produktchef Fasad Sto Scandinavia. 

En byggnad som ska hålla länge kräver omvårdnad såväl som omsorgsfull planering och renovering. På Sto Scandinavia har man i decennier erbjudit fastighetsägare och entreprenörer produkter som möjliggör en hållbar renovering. 

– Hållbarhet är otroligt viktigt för oss på Sto, både när det kommer till utvecklingen av produkter och aktiviteter inom företaget. Vårt mål är att bidra med energieffektivisering, längre underhållsintervall och längre livslängd på objekten – samtidigt som de förstås är estetiskt tilltalande, säger Ola Mårtensson, produktchef Fasad Sto Scandinavia. 

Renoveringar som ökar livslängden
Den största miljöboven ur byggsynpunkt är ett objekt som inte klarar av tidens tand. Många av bostäderna som byggdes för 50-60 år sedan är idag i stort behov av renovering – något som hade kunnat undvikas om man vid byggnationen hade haft en energieffektiv strategi och mer hållbara produkter. 

– En hållbar byggprocess handlar inte bara om att göra bra val när man bygger nytt, utan också om att ta väl hand om de byggnader man redan har. Med våra produkter och system kan man på ett enkelt och hållbart sätt genomföra bra fasadrenoveringar och på så vis öka livslängden på objekt som är på väg mot slutet på sin tekniska livslängd, förklarar Magnus Rosgren. 

Renovera bostadshuset och öka dess livslängd

En snabb och effektiv byggprocess
I Sverige har Sto Scandinavia omkring 145 medarbetare och sju yrkesbutiker. I det breda sortimentet finns produkter och system som passar allt från rengöring av fasader och underhåll av trappor till energieffektivisering av bostadshus och balkongrenoveringar. 

– Våra produkter möjliggör en snabb och effektiv byggprocess, vilket underlättar för kvarboende som måste ha ett fungerande hem under projekttiden. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt lösning och bistår med rådgivning kring hur projektet kan förverkligas på ett sätt som är effektivt, hållbart och ekonomiskt, avslutar Ola Mårtensson. 

Sto Scandinavia utvecklar och producerar produkter och systemlösningar inom fasad, interiör, betong och golv. Vi är en del i en global koncern med över 5 500 medarbetare. Med en lång historia av innovativa lösningar, hög kvalitet och stor kunskap har Sto blivit en ledande internationell tillverkare av produkter för byggnader och anläggningar. 

Läs mer här 

Digitaliseringen gör byggbranschen säkrare och grönare

Digitaliseringen av svensk industri är redan i gång och förändrar just nu många branscher i grunden. Det gäller även för byggbranschen där en digital transformation innebär ett paradigmskifte både för hur man bygger och bor.   

Industrins digitalisering, eller den fjärde industriella revolutionen som det också brukar beskrivas som, handlar om att skapa smarta industrier där allt från verktyg, maskiner och fordon är uppkopplade. På så sätt kan man skapa ett näringsliv som är säkrare, mer hållbart och dessutom mer konkurrenskraftigt.

Digitaliseringen av byggplatser har möjlighet att leda till vinster i många olika delar av verksamheten, men arbetsmiljö är ett område där nyttorna är tydliga. Byggbranschen är en av de allra mest olycksdrabbade branscherna i Sverige under de senaste åren – siffror från Byggföretagen visar att under 2020 inträffade 2168 olyckor i byggbranschen med frånvaro som följd

– Genom digitalisera byggplatserna kan fordon, maskiner, utrustning och människor kommunicera med varandra i realtid, på så sätt kan ett fordon veta om en människa står bakom ett hörn och en maskin kan veta om en människa står i ett farligt utrymme och därför undvika att sätta i gång en viss process. Det ger helt nya förutsättningar för att skapa säkra arbetsplatser, säger Markku Moilanen, chef för IoT Marketing, Ericsson

Det finns också många fördelar med digitaliseringen när bygget är klart och en byggnad står på plats. Byggnader står för 40 procent av EU:s elförbrukning samtidigt som omkring 75 procent av byggnaderna i EU inte är energieffektiva i dag. Något som får väldigt tydliga konsekvenser i och med den pågående energikrisen. Men genom att koppla upp byggnader för att övervaka, kontrollera och optimera energianvändningen är det möjligt för fastighetsägare att minska energianvändningen och i och med det även koldioxidutsläppen.

I ett samarbete mellan Ericsson och proptech-företaget Kiona använder just nu fastighetsägare till 5500 byggnader digitala hjälpmedel för att effektivisera energianvändningen och öka deras fastighetsvärde.

  Dagens läge med brist på el och skenande energipriser gör att det här är en viktig utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv. Behovet av att få ner energikostnaderna är stort både bland privatpersoner, företag och fastighetsägare. Sedan är såklart hållbarhetsaspekten av detta också stor, om vi ska lyckas med elektrifieringen av samhället måste vi även se till att effektivisera, där spelar digitaliseringen en stor roll, säger Markku Moilanen på Ericsson.

  • Nettoomsättning 2021: 232,3 miljarder kronor
  • Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York.
  • Antal anställda: 105 000 globalt, varav 14 500 i Sverige
  • FoU anställda 27 739, varav ca 10 500 i Sverige
  • Antal beviljade patent: 60 000+ och 100+ licensavtal

Läs mer på www.ericsson.com

Kvalitetssäkring underlättar för beställare inom bygg och fastighet att välja rätt

Boverkets kartläggning av fel, brister och skador visar på att de fastighetsekonomiska kostnaderna av detta uppgår till minst 50 miljarder kronor varje år.
–Vår modell med expertgrupper och sökfunktion på hemsidan garanterar beställaren kompetens och kvalitet, säger Björn Edebrand VD på SBR Byggingenjörerna.

Det pratas mycket om kompetensbrist inom bygg- och fastighetsbranschen och att detta kan förutom svårigheter att starta och genomföra projekt även skapa en otrygghet för beställarna.

–Det finns yrkeskompetenser som kräver certifiering eller auktorisation. En genomgången ingenjörsutbildning är ingen garanti för att man uppfyller beställarnas förväntningar, menar Björn.

Expertgrupper
För att bli antagen som medlem i branschorganisationen SBR Byggingenjörerna krävs att man är högskoleingenjör eller har annan eftergymnasialutbildning kombinerat med vidimerad arbetslivserfarenhet.

Medlemmarna kan ansöka om medlemskap i en expertgrupp inom områdena byggprojektledning, överlåtelsebesiktning, entreprenadbesiktning, kontrollansvar enligt PBL samt teknisk specialist. Medlem som klarar kraven erhåller den skyddade titeln Av SBR Godkänd alternativt Certifierad inom sitt yrkesområde.

–Det här ett sätt att säkerställa nivån på yrkeskompetens och ansvarstänkande. Det skapar en trygghet för beställaren.

Symposier och kurser
För att bibehålla sitt medlemskap i expertgrupperna krävs bland annat att ingenjören deltar i SBRs symposier och gör ett förnyat kunskapsprov. SBR anordnar även andra utbildningar och kurser för yrkesutövare samt studieresor och events.

Sök konsulter via hemsidan
På SBRs hemsida finns en sökfunktion där beställare kan söka efter specialister som är med i expertgrupperna. Här finns även en portal där olika yrkesutövare kan få kontakt med varandra.

–Nätverkandet är också en viktig del av vår verksamhet, avslutar Björn.

SBR utvecklar ingenjörers kompetens och kvalitet inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg och fastighet som grundades 1951 och har idag 3 000 medlemmar. Årligen vidareutbildar SBR 1 500 ingenjörer inom yrkesområdet.

SBR organiserar och driver Expertgrupper med certifieringsmöjlighet inom områdena:

- Entreprenadbesiktning
- Överlåtelsebesiktning
- Byggprojektledning
- Kontrollansvar
- Tekniska specialister

Läs mer och hitta din specialist på www.sbr.se

Datadrivna fastighetssystem ger insikter för bättre beslutsfattande

Medan det finns många likheter mellan de flesta fastighetsförvaltande bolag, har ändå de allra flesta unika behov och förutsättningar. Därför är det viktigt med ett konfigurerbart, datadrivet och rollbaserat fastighetssystem som går att anpassa efter varje bolags behov.

– Vi levererar inte bara ett system. Vi vill veta vilken effekt systemet ska ge hos våra kunder och hur deras förutsättningar och möjligheter ser ut, säger Anders Wallgren, vd för L.E.B. System AB.

De flesta systemleverantörer inom fastighetsbranschen fokuserar på att ta fram separata lösningar för varje process inom fastighetsförvaltning. Baserat på över 30 års erfarenhet av fastigheter och IT har LEB valt att ta ett större grepp.

– Vi har samlat alla centrala rutiner i ett och samma modulbaserade system eftersom det ger våra kunder avsevärda fördelar. Alla parter bidrar till att bygga upp en gemensam och delad information, samtidigt som systemdriften både blir enklare och mer kostnadseffektiv. Hållbarhetsmålen blir enklare att nå. Därtill medför det sammanhållna gränssnittet att alla användare känner sig bekväma med systemet, oavsett vilken funktion eller modul de arbetar inom.

Dataanalys ger nya insikter
LEB tror på datadrivna system, gärna med grunddata från byggprocessen via BIM-modeller, som byggs på med realtidsdata via till exempel IoT-lösningar och SÖ-system. Informationen kompletteras sedan utifrån traditionella förvaltningshändelser som avtalstecknande, felanmälningar, underhållsåtgärder och liknande. Resultatet blir att hyresgäster, leverantörer och personal tillsammans får ett delat och pålitligt systemstöd som är relevant på riktigt.

– Alla data analyseras sedan i fastighetssystemet för att skapa en helhetsbild av behov och förutsättningar, såväl som för att skaffa värdefulla insikter som man sedan kan använda som framtida beslutsstöd. Det ger en ovärderlig möjlighet i en alltmer digitaliserad fastighetsbransch.

Väx in i systemet
Anders Wallgren betonar att övergången till ett datadrivet arbetssätt inte behöver ske i ett svep. I stället rekommenderar han ofta kunderna att börja i de delar av verksamheten som är mest tungjobbade. Med rätt ambitionsnivå i de olika rutinerna kan man åstadkomma stor förändring på kort tid och sedan bygga ut systemet efter hand.

– Det går alldeles utmärkt att växa in i systemet – det är byggt för det. Visst, på någon nivå är alla företag lika; man har personal, kunder och något man säljer, men därefter sticker de flesta ut. Några jobbar från skrivbordet, andra från mobilen. Det kräver effektiva, konfigurerbara system som går att anpassa efter varje bolags behov. Med andra ord, i LEB konfigureras kundens fastighetssystem utifrån de begrepp, organisationsnivåer och processer som används. Systemet anpassar sig, inte tvärtom.

Sätter kundens förvaltning i system
LEB inleder varje kundsamarbete med en tydlig bestånds- och behovsanalys. Tack vare en erfarenhetsbaserad femstegsplan som tar hänsyn till allt från ärendehantering och energiuppföljning till avtalsadministration och underhållsplanering, kan bolaget snabbt och enkelt hjälpa kunderna att komma på banan med det nya systemstödet.

– Fastighetsbranschen arbetar mot en mängd komplexa regelverk och har ett stort behov av ordning och reda. Här kan vi hjälpa till – vi sätter kundens förvaltning i system, för ökad effektivitet och minskade kostnader, avslutar Anders.

Läs mer om LEB System här

L.E.B System AB levererar ett heltäckande konfigurerbart och rollbaserat system för fastighetsförvaltning såväl för molnet som för On Prem. LEB har verkat inom branschen i 30 år och levererat rutiner för teknisk och ekonomisk förvaltning till många av Sveriges mest kompetenta fastighetsförvaltare, både inom privat och offentlig sektor.

Läs mer om hur ni kan förvalta era möjligheter på LEB.se

TUC förser fastighetsbranschen med värdefull kompetens

Att energifrågan tar stor plats vid både underhåll och nybygge har nog inte många missat. Frågan är hur branschen håller takten med efterfrågan. På TUC Yrkeshögskola erbjuds flera program, framtagna i samarbete med arbetslivet.

En viktig sektor inom branschen är den som rör energifrågan. Här har TUC tillsammans med arbetslivet tittat på var kompetensbehoven finns, som resulterat i bland annat programmen Energiingenjör och Kyl- och värmepumptekniker. Program som leder till yrken där de studerande efter examen är hett eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Vi ser en explosionsartad utveckling när det kommer till efterfrågan på kyl- och värmepumpar. Här är behovet av personal med rätt kompetens stort, vilket vi märker genom näringslivets engagemang i utbildningen, berättar utbildningsledaren Jonny Lundborg.

En annan av TUCs populära utbildningar är Energiingenjör, som leder till ett yrke där man kan göra stor skillnad i klimatutvecklingen.

– Våra studerande är väldigt uppskattade på sina LIA-platser och handledarna ser positivt på de studerandes goda yrkeskunskap, berättar Elin Edmundsson, utbildningsledare för programmet. LIA är ett bra sätt för arbetsgivare att ”testköra” en person för att se om man utvecklar en relation som kan leda till en framtida anställning.

Hos TUC Yrkeshögskola finns många fler intressanta utbildningar som tillgodoser branschens efterfråga. Här hittar den sökande bland annat Drift- och fastighetstekniker, Fastighetsförvaltare och Underhållstekniker. I januari meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade programstarter.

– Vi ser en stor efterfrågan på personer med specialkompetenser inom infrastruktur och samhällsuppbyggnad på grund av den klimatomställning som krävs. Här har vi höga förväntningar! Myndigheten undersöker efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket säkerställer att yrkeshögskolor inte utbildar inom branscher där det finns en mättad marknad. Läser man en yrkeshögskoleutbildning, vet man att det finns ett kompetensbehov, förklarar Feven Tesfai som är affärsutvecklingsansvarig på TUC Yrkeshögskola.

TUC Yrkeshögskola utbildar inom det som arbetslivet eftersöker.
Flertal utbildningar inom bygg, fastighet, anläggning och drift & underhåll.
CSN-berättigade och kostnadsfria.

Läs mer på: www.tucsweden.se