Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Integrerat passersystem – smidigt och säkert i flerbostadshus

I nybyggen är digitala passersystem ofta en självklarhet. Men i befintliga fastigheter är många hyresgäster inte vana vid digitala lösningar. Att installera och använda ett nytt passersystem ska vara tryggt och enkelt, för boende och fastighetsförvaltare.

Att investera i ett nytt passersystem, eller uppgradera det befintliga, kräver ofta tid och pengar. Men det går att börja i liten skala.

– Ett tips är att välja ett öppet system och bygga ut det efter hand, när ni ser vilka olika funktioner ni behöver, säger Agnes von Schulzenheim som är marknadschef på RCO Security.

Genom att välja ett öppet passersystem så minskar du risken att det blir omodernt. Det kan integreras med andra system och funktioner; till exempel digital tvättstugebokning, övervakningslarm, bokningstavla eller postboxar.

– Om ni börjar i mindre skala får de boende tid att vänja sig. De kommer snart att se fördelarna, som att använda en och samma tagg till allt.

I RCO:s app kan du öppna dörren via mobilen när det kommer besökare, eller dela ut tillfälliga koder till hantverkare och liknande.

 

Ökad säkerhet

Många gånger är nyckelhanteringen en utmaning för fastighetsägaren. Portkoder till entrédörrar sprids och nycklar försvinner. Därför har det blivit vanligt att använda taggar. Administratören ger en behörighet, till exempel att taggen fungerar i vissa utrymmen eller under vissa tider. Om en tagg kommer bort kan den enkelt spärras.

– Taggar kan ha olika säkerhetsnivå beroende på vilken lästeknik som används. I RCO:s lösningar kan olika tekniker användas, till exempel den som har högst nivå av kryptering. Även säkerhetsnivån kan uppgraderas efter hand.

Läs mer här!

Om RCO-gruppen

Bolagen i RCO-gruppen utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. I gruppen ingår RCO Security, Dinbox och Nimly och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.

Få mer information

OBOS bostadsområden ökar mångfalden: ”Plats för alla grupper”

Att sänka tröskeln för det eget ägda boendet och samtidigt bygga ett samhälle som främjar mångfald är den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS mål. Bostadsområden med plats för människor med olika bakgrund skapar inkludering och jämlikhet – samtidigt som det möjliggör för fler att komma in på bostadsmarknaden.

– Genom att bygga olika typer av bostäder i olika upplåtelseformer kan vi bidra till att fler kan bo i samma område, oavsett hur livssituationen ser ut eller hur den förändras över tid, säger Ulrika Liiv, kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS.

OBOS är en av de största bostadsutvecklarna i Norge och Sverige och bygger för alla i samhället. De fokuserar på att utveckla hållbara bostadsområden och möjliggöra för att fler ska kunna ta steget in på bostadsmarknaden.

– Detta blir allt svårare för bland annat samhällsbärande grupper, därför vill vi bidra till att sänka trösklarna för att kunna äga sin egen bostad. Vi vill utveckla bostadsområden med plats för människor med olika bakgrund. Blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer bidrar till mångfald, vilket i sin tur ökar trygghet och trivsel, säger Ulrika Liiv.

Utrymme för alla grupper i samhället
De trädgårdsstäder som OBOS utvecklar blandar ägande- och bostadsrätter i villor, rad-, par-, kedje- och flerfamiljshus. Här kan även LSS-boenden, förskolor och äldreboenden ingå.

– Med dessa projekt kan vi bidra till att fler kan bo i samma område, oavsett hur ens ekonomiska status eller situation ser ut, och oavsett om den förändras över tid. Vi tar vara på livet mellan husen, med allt från gemensamma mötesplatser, grönområden och stigar mellan byggnaderna till odling, promenadstråk, motionsslingor och lekplatser.

Kommunikation och goda förbindelser med en väl fungerande infrastruktur är en annan viktig parameter i OBOS projekt. En servicepunkt i eller i nära anslutning till projektområdet, med bland annat matbutik, café och vårdcentral är också viktiga.
– I trädgårdsstaden vill vi skapa en harmonisk variation i form av färger, byggnadshöjder, placering och stilar. Dessutom beaktar vi de ekologiska parametrarna genom att erbjuda miljöcertifierade bostäder med låg energiförbrukning och bra materialval.

Förtur och delägarskap i bostaden för medlemmar
OBOS är medlemsägt, vilket ger OBOS-medlemmar flera fördelar; bland annat rätten till förtur vid köp av bostäder och tomter i de projekt som OBOS utvecklar runt om i landet. Som medlem får man också tillgång till en rad förmånliga erbjudanden och tjänster. Boköpsmodellen OBOS Deläga är ett exempel på hur OBOS vill ge fler möjlighet att äga sin bostad. Genom OBOS Deläga kan en bostadsköpare successivt ta steget in i ett ägandeskap genom att köpa 50-90 procent av boendet och samäga resterande del med OBOS. Därefter kan man, om man vill och har möjlighet, årsvis öka sin ägarandel inom en tioårsperiod, tills man äger hela boendet. Konceptet erbjuds i utvalda nyproduktionsprojekt från OBOS.

– Vi tar ansvar på både ett socialt och ekologiskt plan och har som mål att vi genom våra projekt ska skapa en plats för alla och se till allas olika behov när det kommer till en hållbar och långsiktig boendesituation. Alla ska kunna hitta sin plats och trygga miljö – inte bara här och nu utan under en livstid, säger Ulrika Liiv.

Läs mer om OBOS

OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. OBOS erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus och flerbostadshus, i städer och på landsbygden.

Läs mer

Digitalt projektstöd skapar effektivisering och ökad lönsamhet

Många hantverkare inom byggsektorn behöver investera i den digitalisering som pågår, för att möta kundernas krav och den ökande konkurrensen. Med ökande materialkostander, som den senaste tiden legat upp emot 75% högre än mot föregående år, krävs förbättringar av produktivitet och arbetssätt för att klara framtiden. Men många vet inte vad digitalisering innebär.

– Det handlar inte bara om ny digital teknik som tex BIM och AR, utan det finns mycket mer lätta åtgärder som ger större effekt på verksamheten. Titta istället på att rapportera tid och material i mobilen, styr om inkommande fakturor till en digital lösning, eller lägg all dokumentation digitalt direkt kopplad mot projekten. Då sparar man direkt oerhört mycket tid samtidigt som det ger en ökad kvalitet på leveranser och projekt, säger Hanna Konyi, VD på Bygglet.

Många mindre och mellanstora hantverksbolag inom byggbranschen dras med låga vinstmarginaler, exempelvis ligger genomsnittet runt 2 procent att jämföra med väsentligt högre vinstmarginaler som återfinns i andra branscher.

– När vinstmarginalerna är små kan det verka som en stor investering att lägga en procent på digitala uppgraderingar. Men att inte följa med i den tekniska utvecklingen är kontraproduktivt då digitalisering verkligen leder till ökad lönsamhet. Fler beställare idag kräver att deras underleverantörer ska ha sin projektrapportering, dokumentation och fakturering digitalt, då det även effektiviserar samarbete mellan bolag. Har man inte ordning på detta, så blir man inte ens aktuell som leverantör på många projekt, förklarar Hanna Konyi.

Digitala projektverktyg ger stora vinster
Genom att skaffa ett digitalt projektverktyg för exempelvis resursplanering, tidsrapportering, fakturering och offerter kan man effektivisera sin administration och sina processer.

– Det ger en bättre helhetsblick över företagets verksamhet och alla medarbetare får tillgång till samma uppdaterade information, oavsett om de är inne på kontoret eller ute på fältet. Det kapar tidstjuvar och minimerar risker som exempelvis materialinköp som inte bokförs i projekt. Dessutom blir det mindre missförstånd i projekten, både internt men också gentemot kund, vilket idag är en av de stora kostnaderna i projekt när saker och ting måste göras om, fortsätter Hanna Konyi.

Bygglet, som hjälper sina kunder att överbrygga gapet mellan analogt och digitalt, var tidigt ute med att skapa ett projektverktyg kopplat till molnet och företaget är idag marknadsledande.

– Vi vill vara en accelerator för byggsektorns små och mellanstora bolag, och visa dem alla fördelar som finns med att digitalisera sin verksamhet. Det gör vi genom att ligga i framkant, både när det kommer till den tekniska utvecklingen och support. Jag tror att det är en stor anledning till att vi har blivit Gasellföretag sex år på raken, säger Hanna Konyi.

 

Om Bygglet
Bygglet ingår i SmartCraft-koncernen som är Nordens ledande leverantör av digitala verktyg till små och medelstora hantverksbolag. Företaget grundar sig på en väldigt enkel idé: det ska inte vara ett projekt att driva projekt. Bygglet är idag marknadens smidigaste och mest omtyckta projektverktyg, där hantverkare kan samla allt på ett ställe och därmed spara både pengar och tid, som de kan lägga på sin kärnverksamhet.

www.bygglet.com

Byggprocessen i molnet - snabbare, enklare, bättre

Konsult- och mjukvarubolaget NTI Sweden AB brinner för att företag inom byggbranschen – arkitekter, elkonsulter, VVS-experter och fastighetsförvaltare – ska våga ta klivet upp i ”molnet”.
– Det är de små bolagen som har mest att tjäna på att digitalisera sitt arbetssätt och ta steget upp i molnet. De som inte agerar nu hamnar i bakvattnet, säger NTI:s affärsutvecklare Michael Thydell.

Thomas Lööf och Lars Albinsson hade jobbat närmare 15 år i byggbranschen som konstruktörer innan de bestämde sig för att starta eget. Nu driver de TL Konstruktion och erbjuder sina kunder allt från ritningar till beräkningar.
– Vår erfarenhet av komplexa konstruktioner täcker det mesta som kan byggas, från grundläggningar till betongbyggnader och stål- och träkonstruktioner, berättar Thomas.

Kunderna följer projekten i realtid
Lars och Thomas ville slippa en vanlig fysisk servermiljö, med allt vad det innebär av investeringskostnader, risker kring driftstopp, ständiga backuphanteringar och behov av löpande support och underhåll.

– När vi startade bolaget var det viktigaste beslutet vi stod inför om vi skulle bygga vår infrastruktur kring en egen serverlösning med VPN-anslutningar eller att lägga upp allt, absolut allt, i molnet.

Valet föll på en kombinerad molnmiljö med program från Autodesk (Autodesk Construction Cloud) och Microsoft – en skalbar, stabil och mycket flexibel lösning.

– Upplägget innebär att vi kan erbjuda mycket bättre service till samarbetspartners och kunder. Genom Autodesks molnplattform kan beställare och entreprenörer se hur projekten växer fram i realtid via en vanlig webbläsare. Och de kan mäta, kommentera och samarbeta med projektörerna från tidiga skeden genom hela projekteringen och ända fram till färdigt bygge, berättar Lars.

NTI vill slå hål på myterna
– Det finns många som tvekar när det gäller att implementera de moderna digitala plattformarna. Här ligger verkligen Thomas och Lars i teknikens framkant, berättar Michael Thydell, affärsutvecklare på NTI.

Myterna kring detta att jobba mot molnet är vanliga, menar han. Många är oroliga för sekretessen. Andra tror att det är väldigt dyrt eller att enbart de stora bolagen kan tillgodogöra sig nyttan.

– Det är precis tvärtom! De mindre bolagen – arkitekter, elkonsulter, VVS-experter och i förlängningen även fastighetsägare, totalentreprenörer och förvaltare – är de som har mest att tjäna på digitaliseringen. Alla dessa aktörer kan idag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt få tillgång till servicenivåer som tidigare bara varit tillgängliga för de stora bolagen. Därför får de som idag börjar jobba molnbaserat ett stort försprång gentemot sina konkurrenter.

Livscykelanalys inbyggd i processen
Rekommendationen att alla ska jobba hemifrån under pandemin har dock snabbat upp digitaliseringsprocessen.

– Ibland krävs det en kris eller revolution för att förändra ett beteende. Det vi har sett under de senaste åren är en slags ”chockdigitalisering” – och inte bara i byggsektorn utan i de flesta branscher. Och i och med den här situationen har i princip alla påbörjat en resa mot ökad digitalisering och molnteknik, tänk bara på alla Teams-möten vi haft de senaste två åren!

Michael Thydell, NTI Sweden AB

Molnlösningar stödjer också hållbara lösningar under byggprocessen. Många verktyg för analys av energi och miljöfaktorer är redan idag molnbaserade och användaren behöver bara en vanlig webbläsare.

– Ta till exempel ”Lagen om klimatdeklarationer för byggnader” som började gälla den 1 januari 2022. För att överhuvudtaget kunna göra den typen av analyser måste man ha tillgång till digitala verktyg och NTI har idag avtal med en leverantör av molntjänster som direkt kopplar BIM-modellerna till livscykelanalysen.

 

 

 

VAD ÄR BIM?
En BIM-modell är en virtuell modell av en byggnad. I modellen samlas och organiseras information genom byggnadens hela livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om både den fysiska byggnaden, men också de objekt som den är uppbyggd av. Resultatet kan visualiseras, granskas och testas på olika sätt. Moderna CAD-program används för att skapa BIM-modeller och i dessa kan även alla projektdeltagare arbeta tillsammans i realtid, särskilt effektivt blir det om de gör det via molntekniken.

 

OM NTI GROUP
NTI Group är en av Europas största Autodesk-leverantörer av lösningar och tjänster för CAD, CAM, BIM, PDM och PLM - allt från mjukvaror och konsulttjänster till behovsanalyser och utbildningar.

www.nti.biz/se

Ny enkel lösning för 3D-positionering förutspås revolutionera möjligheten för IoT inom bygg & fastighet

Företaget Wittra har en ny lösning för automatisk 3D-positionering av sensorer, byggd på en öppen radiostandard som förstärker erbjudandet från redan existerande stora LPWAN leverantörer som LoRa och MIOTY, via Wittras nyligen lanserade Unified Gateway.
– Nu kan alla fastighetsutvecklare accelerera utvecklingen mot smarta fastigheter genom att enkelt och snabbt installera sensorer. Det är en game-changer för hela branschen, säger Patrik Johansson, Partner & Strategic Advisor på Wittra.

I smarta fastigheter används sensorer för digitalisering och automatisering av processer för att optimera drift och skötsel men också komfort och säkerhet. Det sänker de totala kostnaderna och ökar samtidigt värdet på fastigheten.

Den här utvecklingen har dock försvårats av höga kostnader för installation och igångsättning.

Det svenska företaget Wittra har efter 10 års arbete och över 60 patent utvecklat en kommersiell lösning för 3D-positionering som gör det enklare, billigare och snabbare att göra fastigheter smarta.

– Vi kan sätta upp sensorerna i varje rum och de vet själva i vilket rum de finns. En färdig installation i en fastighet som tidigare tagit två veckor till hög kostnad görs nu på en dag till låg kostnad, säger Håkan Dackefjord, Chief Commercial Officer på Wittra.

Wittras infrastruktur öppnar för många leverantörer
Sensorernas uppgift kan enkelt ändras genom FOTA, alltså ny programvara.

– Man kan alltså byta roll på sensorn och använda den i ett annat syfte. Det gör vår lösning digitalt hållbar, säger Patrik Johansson.

Wittra jobbar med globala distributörer så som Farnell och Mouser. Det möjliggör för partners och kunder att nyttja Wittras teknologi på en stadigt växande världsmarknad för IoT.

Wittras teknik har många användningsområden, som till exempel i byggsektorn. Där kan små sensortaggar placeras på material och utrustning.

– Man kan då enkelt följa materialflödet eller snabbt hitta rätt verktyg. Det ökar effektiviteten dramatiskt. Man kan mäta framdrift och avvikelser och få en bättre överblick, avslutar Patrik Johansson.

 

 

 

Om Wittra
Wittra utvecklar innovativa teknologier och lösningar inom IoT – Internet of Things. Sedan starten 2012 har Wittra kunnat säkra en ansenlig portfölj av immateriella egendomar och rättigheter kopplade till sina innovationer.

Läs mer på: www.wittra.se

Så tar Byggföretagen krafttag mot fusk och svartarbete 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har länge stått för nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.
– Detta är en ödesfråga för hela sektorn, ja faktiskt för hela landets utveckling, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

Alla är överens om att det förekommer fusk, svartarbete och andra avarter i byggbranschen.  

– Det är en ödesfråga för hela sektorn. Den berör myndigheter, beställare, företag, privatpersoner och banker, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

Claes är mycket mån om att frågan får högsta prioritet – både bland medlemmar och hos andra aktörer. 

– Våra medlemmar ska inte behöva konkurrera med oseriösa företag som genom kriminella handlingar skaffar sig fördelar i marknaden. Vi har satt upp hårda regler för vem som får bli medlem och jobbar stenhårt med att få fler att följa de normer och riktlinjer som vi varit med och tagit fram. 

Vi på Byggföretagen tycker till exempel inte att företag som inte har kollektivavtal ska få vara med i upphandlingar.  

– Fuskar du med moms och arbetsgivaravgifter, då fuskar du ofta också med arbetsmiljöfrågor och säkerheten. 

Från problembeskrivning till lösningar
Samtidigt har branschen problem med kompetensförsörjning och med att byggutbildningarna i gymnasiet lockar för få.  

– Om man betänker att byggsektorn står för cirka 11 procent av Sverige BNP och sysselsätter 400 000 personer så inser man snabbt att detta faktiskt handlar om hela landets utveckling! 

Claes menar att vi kanske fastnat i problembeskrivningen. 

– Många ställer frågan ”Exakt hur stort är problemet?”, men jag tycker det räcker att vi är medvetna om att problemet finns och att det är stort. Nu måste vi fokusera på lösningarna och styra affärerna mot de aktörer som gör rätt. Vi har de verktyg, rutiner och vägledningar som krävs för att styra det här åt rätt håll. Nu handlar det om ett gemensamt ansvarstagande, att alla ställer krav och gör noggranna kontroller. 

ID06 gynnar reko företag
Så hur kan lösningarna se ut? 

– För det första bör beställarsidan vara mer noggranna när de använder kriteriet ”lägsta pris” i upphandlingar. Det krävs ett mycket större ansvarstagande när det gäller att följa upp och kontrollera från upphandlarens sida, tycker Claes. 

Lagstiftning är annan en viktig faktor. 

– Det är högsta prioritet att den svenska sekretesslagstiftningen luckras upp så att svenska myndigheter får rätt att dela uppgifter med varandra. 

På önskelistan står också ett ännu större genomslag för Byggföretagens säkerhetssystem ID06. 

– ID06 är i korta drag ett intelligent ID-system som tvingar alla som kommer in på en arbetsplats att identifieras. Vi på Byggföretagen välkomnar också kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. 

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som på olika sätt jobbar för att stoppa oseriösa företag från att verka på den svenska marknaden. Man arbetar också för att påverka regeringens arbete mot kriminalitet i byggbranschen genom opinionsbildning och konkreta förslag. Ca 65 procent av alla byggarbetare jobbar för bolag som är anslutna till branschens arbetsgivarorganisationer och har kollektivavtal. Byggföretagen säger nej till många ansökningar eftersom man ställer höga kraven för att godkänna medlemskap. 

byggforetagen.se

Linnéa Andersson och Kristin Davidsson.

BIM Energy – smart beräkningsverktyg för att nå energisnåla fastigheter 

Strömstadsbyggen och HSB Göta i Jönköping är två aktörer inom fastighetsbranschen som använder energiberäkningsprogrammet BIM Energy.
– Det är ett fantastiskt program, lätt att komma igång med och kul att använda. Man ser byggnaden i 3D och att alla beräkningsresultat uppdateras direkt när man gör förändringar, säger Philip Lundblad på HSB Göta. 

Strömstadsbyggen och dess systerbolag Strömstadslokaler förvaltar lägenheter, lokaler, skolor och idrottsanläggningar inom kommunen. För två år sedan bestämde de sig för att börja använda det webbaserade energiberäkningsprogrammet BIM Energy. 

– Det gjorde att vi kunde minska vårt konsultberoende. Nu kan vi i egen regi titta på olika alternativ på energiåtgärder. Vi kan på ett tidigt skede till exempel se vad får det för effekt att tilläggsisolera, byta fönster eller byta ventilationssystem, berättar Bo Olausson på Strömstadsbyggen.  

Lätt att använda
En annan BIM Energy-kund, HSB Göta i Jönköping, använder programmet för energideklarationer samt för att kartlägga energisituationen för sina flerbostadshus.  

– Med BIM Energy kan vi göra en mer detaljerad energikartläggning och beräkna åtgärdsförslag, berättar energikonsulten Philip Lundblad på HSB Göta.  

Han tycker att programmet är lätt att använda. 

– Man lär sig grunderna snabbt och kan sedan fördjupa sig i många bra funktioner. Grafer och diagram bidrar till överskådligheten. 

Sedan HSB Göta började använda programmet har man fått en bättre överblick på vilka renoveringsbehov som finns och hur de ska prioriteras. 

 

Stort intresse för att sänka kostnader
Enligt Kristin Davidsson, Affärsområdesansvarig Energy på StruSoft, ökar intresset för lösningar som effektiviserar energianvändningen. 

– De höga energipriserna och skärpta klimatmål bidrar förstås till att intresset för att minska energianvändningen är extra stort. I BIM Energy är det enkelt att simulera olika renoveringsalternativ och direkt se besparingseffekten.  

BIM Energy har utvecklats hos StruSoft AB, ett svenskt programvaruföretag med säte i Malmö. Bolagets olika programvaror har mer än 20 000 professionella användare i 40 länder. 

BIM Energy är molnbaserat och körs enkelt i webbläsaren. Programmet utvecklas kontinuerligt och uppdateringarna kommer snabbt användarna tillgodo. 

– Det finns ett stort antal fördefinierade indata i programmet med bland annat värmepumpar av olika fabrikat att välja på. Byggnaden modelleras i en smidig 3D-modell, vilket snabbar upp arbetet. I nästa version kommer man även kunna få fram den ekonomiska besparingen för olika åtgärder, berättar Linnéa Andersson, technical sales och support. 

BIM Energy är ett webbaserat energiberäkningsprogram som är lämpat för alla som jobbar inom fastighetsbranschen. BIM Energy har utvecklats med fokus på användarvänlighet och lättåtkomlighet, och programmet har många smarta funktioner som underlättar arbetet. På hemsidan kan du läsa mer samt kontakta StruSoft. Om du vill kan du få en gratis testlicens eller en visning i programmet.

bimenergy.se/kontakta-oss/ 

Ta kontroll över elförsörjningen 

LUMA Energy erbjuder lösningar för att ta kontroll över och hantera företags elförsörjning via LUMA Portal, en hårdvaruoberoende digital portal, där övervakning, analys och hantering av egen elproduktion med solceller, elanvändning och elhandel kan göras för hela fastighetsbeståndet.
– LUMA hjälper företagen ta över kontrollen över sin elförsörjning. Vi vill vara fastighetsägarens partner i allt som handlar om elförsörjning genom att minska kostnader, skapa nya intäktsströmmar och kvalificera hållbara fastigheter. Vår mjukvara LUMA-portalen ger fastighetsägare full kontroll och insyn.  

Sveriges elsystem ska vara hundra procent förnybart år 2040. Samtidigt ökar elförbrukningen i samhället. Hur ska vi få ihop den ekvationen? Save By solar, som nu byter namn till LUMA Energy, vill vara en del av lösningen. 

– Sedan vi startade bolaget har visionen varit att förändra sättet företagen använder elenergi så att vi tillsammans kan öka takten i klivet mot en hållbar värld. Nu har det blivit uppenbart att tjänsterna som vi erbjuder är en viktig faktor för att nå målen om ett hållbart samhälle, berättar Hugo Larsson, grundare och ansvarig för affärsutveckling på LUMA Energy. 

LUMA Energy är en vidareutveckling av det koncept som Save by Solar tidigare skapat där man jobbat nära Sveriges största fastighetsägare i utrullning av solel. 

– Save by Solar, som bolaget hette då, satte upp solceller på kommersiella fastigheter. Nu, när sju år har gått, har vi monterat cirka 125 000 solpaneler på 500 tak. 

Nytt namn och nya tjänster
Nu byter företaget namn, samtidigt som man breddar utbudet med bland annat produkter för storskalig energilagring, laddinfrastruktur och elhandelsfunktioner. Allt kombineras och kontrolleras från den nya mjukvaruplattformen LUMA Portal. 

– Vi kommer att erbjuda en helhetslösning för elförsörjning i kommersiella fastigheter. Kunden kopplar solceller, energilager, laddinfrastruktur, elhandel och så vidare till den digitala lösningen. Genom att allt integreras i en digital, hårdvaruoberoende plattform i molnet kan fastighetsägarna även få avkastning på sina investeringar genom att producera, lagra och sälja sin hållbart producerade el till hyresgäster, andra företag eller på den så kallade frekvensmarknaden, berättar VD Linus Baihofer Werner. 

LUMA-portalen hjälper till med grön finansiering
På plattformen kan man även integrera andra mjukvarulösningar, till exempel energiuppföljningssystem. 

– Det gör det bland annat lättare att miljöcertifiera byggnaderna, vilket också ökar möjligheterna till så kallad grön finansiering, berättar Hugo. 

LUMA Energy gör det även möjligt för stora fastighetsägare att finansiera nya satsningar genom att hyra ut sina tak. 

– Vi hjälper dem med hela upplägget så att de får helt finansieringsfri förnybar el, avslutar Linus. 

LUMA Energy marknadsför ett partnerskap för elförsörjning tillsammans med en egenutvecklad, hårdvaruoberoende, digital portal som kan följa upp, övervaka och hantera egen elproduktion med solceller och elanvändning i hela fastighetsbeståndet. All data sparas vilket ger tillgång till ett unikt underlag för analys, utveckling och nya affärer. Kombinationen av dataunderlag och egenproducerad solel, energilagring, laddinfrastruktur och elhandel skapar möjligheter till nya affärer i gränssnittet mellan fastighet och elnät. 

www.lumaenergy.se

Långsiktiga samarbeten och en industriell syn är nyckeln till effektivt och hållbart byggande

Att skapa ett effektivare byggande är helt avgörande för att kunna sänka priserna på bostäder och kunna bygga hyresbostäder som möter den hyresnivå som det finns behov av. För att lyckas krävs en kraftsamling av branschen, med längre samarbeten mellan bolag och genom att se bostaden som en produkt, istället för som en del av ett projekt.

– Den stora utmaningen som finns är att både beställarsidan och utförarsidan är så fokuserade på att genomföra enstaka byggprojekt. Så länge man bara investerar i ett projekt i taget finns det inget incitament i att utveckla innovativa lösningar, industriellt byggande och långsiktiga relationer, säger Mikael Sjölund, vd Coreco.

Den viktigaste anledningen till att det över tid inte byggs tillräckligt mycket bostäder som möter efterfrågan är att det är svårt för fastighetsbolag att få marktillgång.

– Det är en otroligt viktig del, att få kommunerna att öka takten när det kommer till att planera byggbar mark., Våra politiker behöver ta ett större ansvar och ställa högre krav på kommunerna i den här frågan, tycker Mikael Sjölund.

Men det som fastighets- och byggsektorn kan göra redan nu är att sätta ett öka fokus på det industriella byggandet, menar Mikael Sjölund.

– Sverige har skapat en internationellt framgångsrik verkstads- och techsektor. Byggsektorn kan lära och inspireras och vi har nu möjligheter att utveckla det industriella byggandet och skapa bolag som kan bli exportsuccéer. För strukturproblemet inom byggsektorn är inte bara ett svenskt problem.

Corecos inköps- och affärskonsulter hjälper företag inom bygg-, anläggnings-, infrastruktur- och fastighetssektorn att öka produktiviteten, minska slöseri och nå klimatmålen. Genom att säkerställa och utveckla långsiktiga relationer i leverantörsledet blir det lättare att ta bort delar som inte är värdeskapande och utveckla nya smartare och effektivare lösningar, både på tjänstesidan och materialsidan.

– Man blir helt enkelt mycket effektivare om man gör det här tillsammans. Vi ser det tydligt när vi hjälper våra kunder att skapa långsiktiga samarbeten, med företag som har en ambition av att vilja jobba mer effektivt och hållbart. Samarbeten med en industriell syn som gör att de kan bygga mer repetitivt, avslutar Mikael Sjölund.

Läs mer hos Coreco

Om Coreco
Affärs- och inköpskonsultföretag i bygg- och fastighetssektorn med uppdrag i hela landet. Bolagets 35 seniora konsulter är årligen involverade i inköp och investeringar för motsvarande 50 mdkr. Tillsammans med våra kunder skapar vi goda affärer och realiserar värden i nya och befintliga projekt.

www.coreco.se

Materialet som revolutionerar byggbranschen  

Byggbranschen ligger i toppen vad gäller avfall och utsläpp i Sverige. Därför är en hållbar omställning extra viktig. För att lyckas måste det finnas alternativa byggmaterial som både är kostnadseffektiva och hållbara – och där kommer Recoma in 

År 2021 grundades Recoma med målet att lösa de problem som många inom byggbranschen stött på. De utvecklar byggmaterial som är 100 procent återvunnet och cirkulärt utan att behöva kosta massa pengar. 

– Vi ville erbjuda något som är attraktivt även utöver miljöperspektivet. Vårt byggmaterial utvinns genom en process helt utan utsläpp, spill, tillsatser, eller vatten. Endast förnybar el. Dessutom är det kostnadseffektivt, berättar Max Rosenberg, grundare och vd för Recoma. 

Recoma återvinner bland annat plastlaminerad kartong och kompositförpackningar som annars inte kan återvinnas utan bränns upp. Detta kan istället användas som material till byggskivor eller möbelproduktion. Skivorna kan spacklas, målas, tapetseras och kaklas samt är fukt- och mögelresistenta. Det gör att man i många fall endast behöver en byggskiva istället för två.  

– Idag återvinns endast en liten del av kompositförpackningar men vi kan återvinna allt. Vi besparar cirka 90 procent av utsläppen jämfört med traditionell återvinning och vårt material kan återvinnas om och om igen, avslutar Max Rosenberg.  

Grundat: 2021  

Plats: Hässleholm  

Historia: En satsning för att minska mängden utsläpp och avfall från byggbranschen och samhället i stort, genom att erbjuda materialåtervinning och nytt liv för material som annars förbränns eller deponeras, och ett slutet cirkulärt system för produkterna  

Läs mer: www.recoma.se