BiteLock – Uråldrig metod möter modern teknik

Under ingenjörsstudierna på Karlstads Universitet deltog John Elwin Segolsson och Filip Palosaari i en föreläsning om korslimmat trä, KL-trä. De konstaterade en stor utvecklingspotential i infästningen till materialet, så föddes idén till Woodbe och deras produkt för en mer hållbar byggbransch – BiteLock.

Korslimmat trä, eller KL-trä – ett naturligt, modernt och hållbart material. Den idag vanligaste infästningsmetoden innebär stor förbrukning av spik och skruv. För att komma runt detta gick John och Filip tillbaka till traditionella byggmetoder. Genom att kombinera en uråldrig metod med dagens teknik vill de göra det möjligt att bygga stabila och hållbara stommar ur såväl miljö som arbetsmiljöaspekt – helt utan metall.

– BiteLock är en modern fingerskarvning som ska underlätta montage och göra det enklare att bygga med korslimmat trä. Istället för att skruva i ergonomiskt obekväma positioner, med osäkerhet i om skruven fäster rätt i träets fibrer, styrs byggelementen med kran direkt ner i urspårningarna. Som att bygga lego, säger Filip Palosaari.

BiteLock ska framför allt minska montagetiden och mängden metall i en träbyggnad. Ambitionen är dock att utveckla industrin och göra KL-träet till en mer genomarbetad produkt för byggarbetsplatsen.

– Vi ser stor potential i att utnyttja precisionen som finns där materialet tillverkas. Genom att optimera användningen av CNC-maskinerna kan knutpunkterna i KL-träet sågas ut direkt. Handpåläggningen blir således mindre på byggarbetsplatsen, fortsätter John Elwin Segolsson. 

Fortsatt utveckling av BiteLock
Under hösten och vintern kommer Woodbe utföra hållfasthetstester på Bitelock. Detta för att göra det möjligt att dimensionera BiteLock utifrån de krav som ställs på en stomme. För att genomföra dessa tester har de fått stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

– Vi kommer att tillverka BiteLock anpassade för testerna för att skapa oss en större förståelse om hur produktionen och montaget går till, fortsätter John Elwin Segolsson.

Patentansökan för BiteLock är beviljad och kommer godkännas inom några veckor. Just nu söker Woodbe efter pilotprojekt, hos såväl stora som små aktörer, för att uppföra konceptbyggnader med hjälp av metoden.

– Vi håller i dagsläget på att rita åt en kund som vill bygga en mindre stuga med hjälp av BiteLock. Den är dimensionerad för att två personer enkelt ska kunna lyfta delarna och bygga ihop den. För oss är det ett värdefullt pilotprojekt där vi kan analysera och verifiera produkten vidare, berättar Filip Palosaari.

För 2022 planerar duon en investeringsrunda för att hitta personer som kan vara intressanta för företaget. Det långsiktiga målet är att dimensionera till större byggnader. 

– Vår målsättning är att jobba i nära samarbete med beställaren, från arkitekt till entreprenör. Uppnår vi en fungerande kedja däremellan kan vi hjälpa varandra att åstadkomma ett mer effektivt och hållbart byggande, säger John Elwin Segolsson.

Är du intresserad av att veta mer om BiteLock – välkommen att kontakta:

John Elwin Segolsson
Tel: 073-072 00 07
Mail: john@woodbe.se

Filip Palosaari
Tel: 072-253 57 78
Mail: filip@woodbe.se

www.woodbe.se