”Vi måste spegla våra kunder och 3,8 miljoner människor är inte likadana”

Länsförsäkringar AB toppar nyckeltalsinstitutet Jämix årliga lista över jämställdhet bland finansiella bolag. Att man ligger i framkant bottnar i det kundägda, i att jobba genuint och strukturerat med frågan och i att inse att man aldrig blir klar, menar Carin Dunér som är HR-direktör på Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB ägs av länsförsäkrings­bolagen och är en organisation med kundfokus.

– Följden blir att vi jobbar väldigt proaktivt och långsiktigt. Det gäller allt, även jämställdhetsarbetet. Kundvärde och kundupplevelse är inte trendord hos oss, berättar Carin Dunér. 

Att jobba långsiktigt innebär tydliga mål och nyckeltal, att hela tiden mäta och att stödja arbetet på olika sätt. Exempel är befordringsmöjlig­heter, systemstöd för nolltolerans mot diskriminerande beteenden och det kvinnliga nätverket Qnet. 

– Vi startade Qnet när vi behövde få fram fler kvinnor på ledande positioner. I dag har vi en jättebra balans från företagsledning till gruppchefsnivå, men fortsätter utveckla framtida kvinnliga ledare genom Qnet. Det stärker kulturen hos oss.

Ett fokusområde är balans i arbetsgrupperna.

– I vissa yrkeskategorier finns ibland ett underskott av ett visst kön. Vi tror inte det är bra. Vi har definierat en bra balans till 60/40-principen och alla chefer har som uppdrag att nå dit. Det är en stor fördel med balans och roligare att gå till jobbet om det finns större mångfald.

Mångfald omfattar mer än bara kön, något som är naturligt i en kundägd organisation.

– I en omvärld med ökad förändringstakt måste vi våga tänka olika. Det är nödvändigt för en kultur som tänker nytt och vågar utmana. Vi måste spegla våra kunder för att bygga produkter och tjänster som gagnar dem, och 3,8 miljoner människor är inte likadana avslutar Carin Dunér. 

Presenteras av:

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. De äger Länsförsäkringar AB som driver gemensamma affärer inom bank och försäkring, strategiskt utvecklingsarbete och hjälper länsförsäkrings¬bolagen att bli framgångsrika. Jobb finns inom t ex bank, försäkring, Compliance, juridik och IT.

Global Graduates – ett sätt för Sandvik att jobba för mångfald

För Sandvik är mångfald ett viktigt verktyg i att skapa goda affärsresultat. Mångfaldhetsaspekten syns också tydligt i företagets Global Graduate Program, som nu är inne på sin tredje årskull.

Mångfald är en självklarhet om man ska verka på en global marknad. För Sandvik med verksamhet och kunder i över 150 länder är det en förutsättning för att fortsätta vara framgångsrika.

– För mig är det väldigt viktigt att vi arbetar med mångfaldsfrågorna från flera olika pers­pektiv. Vi vill vara ett kundnära och inklu­d­erande företag med en blandning av kön, ålder, bakgrund och nationalitet hos dem som arbetar hos oss, likväl som det är hos våra kunder. Jag är övertygad om att det ger oss en bättre verksamhet och att det gör att vi fattar bättre beslut och når bättre affärsresultat. Men för att det ska bli verklighet behövs konkreta insatser, säger Johan Kerstell HR-direktör på Sandvik. 

Sandvik arbetar på flera plan för att öka mångfalden i verksamheten och för att skapa en inkluderande kultur. Ett sätt är genom Global Graduate Program, vilket startades för tre år sedan.

– I höstas efter det att jag tagit min masterexamen, valde jag faktiskt Sandvik tack vare programmet. Jag gillar upplägget och tycker att det erbjuder fler fördelar jämfört med många andra program på marknaden. Dessutom finns en tydlig riktlinje när det kommer till mångfald och inkludering som jag saknade hos andra stor­företag, berättar Lisa Grunning, en av program­deltagarna.

Global Graduate Program löper under 18 månader och de fem kvinnor och fem män med olika nationalitet, ålder och bakgrund som väljs ut får arbeta i tre olika länder under programmets gång. 

– På Sandvik får jag direkt arbeta till­sammans med personer från andra länder och dessutom rotera i verksamheten. Att få möjlig­het att arbeta inom flera affärsområden i en stor koncern tycker jag är unikt och en stor fördel, speciellt när man är ung och kanske inte helt säkert vet vad man vill arbeta med, säger Lisa Grunning som snart är på väg till Sandvik i Chile. 

Presenteras av:

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med verksamhet i över 150 länder. Antalet medarbetare är omkring 43 000, varav över 10 000 i Sverige. Forskning och utveckling är en central del av verksamheten och idag har Sandvik över
7 300 aktiva patent.

Läs mer här

 

Airport City Stockholm – med gångavstånd till världen

Det är svårt att komma närmare världen än du gör i Airport City Stockholm. Flygplatsstaden sysselsätter redan 26.000 människor på 800 företag i vad som är på väg att bli en av landets viktigaste tillväxtmarknader och Skandinaviens främsta transportnav. Stadspulsen och den globala närvaron är slående.
– Det känns som att man är mitt i huvudstadens citykärna så fort man kliver utanför terminalen, säger VD Fredrik Jaresved.

En ny superregion
Förut kallades det ”den gyllene axeln” – området mellan Stockholm och Uppsala som skulle stå för den största utvecklingsökningen i Sverige under de kommande tjugo åren. Nu omtalas det redan som en ny superregion. Stockholm och Uppsala växer samman via Arlanda och bildar Sveriges första riktiga flygplatsstad. Bara under de senaste tre åren har antalet etablerande företag i Airport City Stockholm ökat med hela 27%, och enligt alla prognoser fortsätter trenden.

– Det är spännande att se att antalet verksamheter växer så snabbt här, säger Fredrik Jaresved som är VD för Airport City Stockholm. I synnerhet den kraftiga ökningen av små och medelstora verksamheter. Här finns en stabil och växande marknad, med tillgång till kvalificerad arbetskraft och hög tillgänglig­het. Det finns inte många platser som kan skylta med att ha resten av världen inom gångavstånd.

Långsiktigt samarbete
Det är Swedavia, Sigtuna kommun och Arlanda­stad Holding som tagit fram stadsbyggnads­planen och varit drivande i arbetet med Airport City Stockholm. Det täta samarbetet är en avgörande framgångsfaktor med stora synergi­effekter.

– Samarbetet mellan stat, kommun och det privata näringslivet runt flygplatsstaden är unikt och det är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området, säger Leif West som är styrelseordförande för Airport City Stockholm och vice ordförande i Arlandastad Holding.

– Det viktigaste är att vi skapar och utvecklar morgondagens arbetsplats, mötesplats och resenav, säger Karl Wistrand som är VD på Swedavia Real Estate. Den starka tillväxten vi ser nu ger ännu större behov av etableringsmöjligheter.

Utvecklingen av Airport City Stockholm är också av strategisk betydelse för hela Sigtuna kommun. Även här arbetar man proaktivt med högt ställda mål.

– De resurser som skapas återinvesterar vi i framtidssatsningar inom skola, äldreomsorg, vård, trygghet, kultur och idrott, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst.

Med världen som marknad
Visionen för Airport City Stockholm med 50.000 arbetstillfällen år 2030 gör flygplats­staden till ett av landets viktigaste tillväxt­områden.

– Nästa steg är att bli ännu starkare inom mötesindustrin. Redan idag finns betydande konferensverksamhet och omfattande utbildningsverksamhet, inte minst kopplat till fordonsindustrin. Nu ser vi fram emot att få igång mässan vid Eurostop samt en större kongressanläggning vid flygplatsen, säger Fredrik Jaresved.

Den nya mässan är före detta Eurostop Arlanda som byggs om till en modern inter­nationell mötesplats med mässhallar, konferens­utrymmen och hotell. Än så länge går den under benämningen Scandinavian Expo, och beräknas öppna årsskiftet 2019/2020.

– Sedan handlar det förstås mycket om fler starka etableringar. Och det gäller i stort sett samtliga sektorer med världen som marknad. En dröm vore att få in Svenska Fotbolls­förbundet som nu undersöker möjligheten att förlägga en högkvalitativ ”Training Academy”, ett nav för utbildning och utveck­ling av spelare, tränare och domare med närhet till världen, avslutar Fredrik Jaresved.

Presenteras av:


Airport City Stockholm är Sveriges första flygplatsstad och har genererat mer än 100 nya verksamheter på tre år. Mer än hälften av jobben är utanför transportsektorn, och både underleverantörs- och tjänstesektorn ökar kraftigt. Idag arbetar här 26.000 människor på 800 företag, och visionen är 50.000 jobbtillfällen senast 2030.

Läs mer här

På Essity är varje karriär unik

Är du ute efter nästa steg i karriären? På Essity erbjuder vi en meningsfull och innovationsdriven miljö för dig som vill vara med och öka välbefinnandet för människor världen över. Varje dag använder hundratals miljoner människor våra produkter och lösningar. Några av våra stora varumärken är Tork, Leukoplast, TENA, Libero och Libresse.

På Essity erbjuder vi många utvecklingsmöjligheter. I Sverige arbetar över 2000 medarbetare inom områden som global marknadsföring, innovation och teknologiutveckling. Med verksamhet i bland annat Stockholm, Mölndal, Falkenberg och Lilla Edet ligger fokus inte bara på att leverera resultat i världsklass - vi ska också ha modet att visa vägen, samarbeta över teamgränserna och bry oss om kunder, konsumenter, miljön och varandra.

Bli en del av oss på Essity
Vi är intresserad av dig som vill göra skillnad och som bidrar med nya och innovativa sätt att tänka. Men vad kan du förvänta dig av oss? Det här erbjuder vi dig.

Utveckling
På Essity förväntas du att driva din egen utveckling framåt med stöd av din chef, och målet är att varje individ ska nå sin fulla potential. Din utvecklingsplan blir en mix av företagets affärsbehov och din egen ambition - där inställning, driv och prestation är avgörande.

En hälsosam balans
På Essity bryr vi oss om dig som medarbetare. Vi strävar efter att skapa en sund och hälsosam arbetssituation och arbetsmiljö så att du får ett hållbart och givande arbetsliv, oavsett var i livet du befinner dig.

Utvecklingsmöjligheter i 60 länder
Upptäck alla de möjligheter dit din karriär kan ta dig med Essity.
Med verksamhet i över 60 länder kan du arbeta med allt från forskning
och utveckling till teknik, marknadsföring och försäljning runt om i världen. 

En meningsfull karriär
På Essity går vi till jobbet varje dag för att vi vet att vi ökar välbefinnandet för människor världen över. Vi anser att alla har rätt till bättre hygien och hälsa, vilket är vår största drivkraft. Som medarbetare på Essity erbjuds du en meningsfull karriär i en öppen och inkluderande kultur.

Presenteras av:

Välkommen till Essity - bättre hygien och hälsa börjar med oss
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs om våra medarbetares vardag på Essity i vår blogg här

Lediga jobb
Söker du en ny spännande karriär, ett sommarjobb eller kanske ett graduate onboarding program? På Essity erbjuder vi utvecklingsmöjligheter oavsett var i livet du befinner dig.

Se våra lediga tjänster i vår jobbportal här

För mer information, besök oss här

 

 

Många möjligheter hos Volkswagen Group Sverige

Bilbranschen befinner sig i en förändringsprocess där framtidens mobilitetslösningar står i centrum. I den är det inte längre bilen som är det centrala, utan problemlösning, framtidsanalyser och förändrings¬processer och där behöver kvinnor ta plats.

Bilbranschen går mer och mer från att vara en leverantör av bilar till att erbjuda mobilitet. Inom Volkswagen Group Sverige (VGS) är elbilar, självkörande bilar och digitalisering en levande del av vardagen. Företaget står inför spännande utmaningar och vill vara en del av samtiden. I den processen behövs rätt typ av medarbetare med rätt kompetens. 

– Vill man söka sig till oss ska man veta att flexibilitet, möjlighet att påverka och att ha en balans mellan arbete och privatliv är saker som står högt i kurs i vår värld. Många är idag intresserade av att arbeta internationellt. Det kan  vi som en verkligt global organisation erbjuda goda möjligheter till, säger Claes Jerveland, VD för Volkswagen Group Sverige AB.

Sanna Strömbäck har arbetat inom VGS i snart tio år. Kort efter att hon återvände från sin första mammaledighet, redo att fortsätta anta utmaningen som marknadschef för SEAT, utlystes tjänsten som marknadschef för Porsche. 

– Marknadschef på Porsche är min drömtjänst och jag fick otroligt bra stöttning av HR trots att jag själv nästan kände mig otacksam som sökte tjänsten, säger Sanna. 

– Under de här åren har jag hunnit vara hemma två år sammanlagt och ändå fått möjligheten att ha den här karriären, och jag stormtrivs här. Kanske är det många kvinnor som tror att detta inte är en bransch för dem, men jag skulle verkligen vilja motivera kvinnor att söka sig till bilbranschen. 

Presenteras av:

Volkswagen Group Sverige är Sveriges ledande bil­aktör med varumärkena Porsche, Audi, SEAT, ŠKODA, VW personbilar och VW transportbilar. Målsättningen är att genom hållbar utveckling möta framtidens utmaningar och stora förändringar inom teknologi, digitalisering, elektrifiering och mobilitet.

Läs mer här

 

 

Olikhet gynnar verksamheten

Mjukvaruföretaget Teleopti är verksamma på en global marknad och vill ha en arbetskraft som förstår sin marknad. Lika viktig som mångfald är jämställdheten och för att se till att kvinnor får plats drar de sig inte för att tillämpa positiv särbehandling.
På Teleopti går jämställdhet och likabehandling hand i hand och företagets värdeord och företagskultur bygger grunden för hur de rekryterar och följer upp varje enskild medarbetare.

– Vi är noga med att framhäva våra värdeord redan vid rekryteringsprocessen så att de vi anställer vet vad vi står för, och hur viktiga värdeorden är i vårt arbete, säger Lina Karlsson, Technical Writer på Teleopti.

Att olikhet gynnar verksamheten är Olle Düring, företagets VD, övertygad om. Grupper med olika kompetenser och beteendestilar levererar bäst och företaget använder sig av en metod, IDI, för att identifiera dessa beteendestilar och på så sätt förebygga alltför homogena grupper.

– Vi använder även det verktyget för att förbättra samspelet och öka respekt och förståelse för varandras olikheter, säger Olle Düring.

För Teleopti är mångfald och jämställdhet en konkurrensfördel. Företaget, som arbetar på en global marknad, ser det som självklart att då också ha en global arbetskraft.

– Vi har en stor andel kvinnor anställda här, trots att vi är ett mjukvaruföretag, och bland cheferna är hälften kvinnor. Vi ser att de grupper som har en bra blandning fungerar väldigt bra, påpekar Olle Düring.

– Vi vågar särbehandla kvinnor i våra rekryteringsprocesser, fortsätter Olle. Vi kvoterar inte, men vi är noga med att ifrågasätta våra annonser om till exempel inga kvinnor söker en tjänst vi lagt ut. Och står en rekrytering och väger mellan en man och en kvinna, då väljer vi den som är minst representerad på vår arbetsplats. Det ser vi som positiv särbehandling.

Presenteras av:

Teleopti är ett svenskt mjukvarubolag med 200 anställda. Med kontor över hela världen, från Peking till São Paolo, ser Teleopti mångfald och jämlikhet som viktiga framgångsfaktorer. Har legat på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser 4 år i rad.

Läs mer här

 

Vi vill att vår bransch ska spegla samhället

En distributör i en mansdominerad bransch som vill gå i bräschen och öppna upp för mångfald på alla plan. Medarbetare som lovordar de satsningar som görs. Och en i jämställdhetsfrågan väldigt engagerad vd. Det är bilden man får när man pratar med anställda på Ahlsell.
– Här värderas verkligen kunskap och driv. Och input från olika perspektiv berikar både oss som företag och förmågan att möta våra kunder bättre, säger Malin Öster, marknadschef området Betongkomplement på Ahlsell.

För några år sedan blev företaget hon då jobbade på uppköpt av Ahlsell och hon blev engagerad i det stora integrationsarbete som följde.

– Mitt driv uppmärksammades och jag fick efter en tid möjlighet att kliva in i chefsrollen. Jag upplever att det inte bara är fina ord på Ahlsell - här lönar det sig att visa vad man går för och jag har fått jättemycket stöttning i min roll. Det vill jag ge vidare i organisationen, säger Malin Öster.

Andelen kvinnor inom byggbranschen ökar även om det går långsamt, enligt Malin Öster.

– Historiskt har det krävts muskelstyrka och vi jobbar mot gamla ideal men världen förändras hela tiden. Våra värdeord på Ahlsell är ansvar, öppenhet och enkelhet. De blev konkreta inte minst under me too. Då tog vår vd debatten och gick ut väldigt tydligt med sin videoblogg för att förmedla nolltolerans mot oönskade beteenden och diskriminering.

Vd Claes Seldeby uttrycker förundran över att vi 2018 fortfarande behöver ha diskussion om, som han säger, självklarheter. 

– Som företagsledare känner jag ett ansvar och vi är många i branschen som gör samma resa nu - det är viktigt för oss att bli mer attraktiva även för kvinnor. Det håller inte att säga att det inte finns kvinnor att rekrytera. Då får man anstränga sig lite mer. 

Camilla Jacobsson är sedan ifjol marknadschef för området Rör och armaturer och trots att hon nu kan se att hon är given för tjänsten slog det henne inte direkt hon skulle söka.

– Men förändringars vindar blåser hos Ahlsell, det händer saker och internt är det tydligt hur ledningen ser över hela organ­isationen och ger oss möjligheter att förändra. Vi går utbildningar och diskuterar frågor gällande mångfald. Det känns extremt spännande att vara med på resan, säger Camilla Jacobsson.

Claes Seldeby fyller i att både affären i stort och kundnöjdheten påverkas positivt med en jämställd organisation.

– I en blandad grupp blir dynamiken mycket vassare och ger fler perspektiv på allt. Vi menar att mångfald stärker vår konkurrenskraft, bidrar till ett högre medarbetarengagemang samt i slutändan leder till en ökad kundnöjdhet.

Presenteras av:

  • Grundades 1877
  • Dotterbolag till Ahlsell AB (publ) som är börsnoterat vid Nasdaq Stockholm.
  • Ahlsell Sverige AB omsätter 17 miljarder SEK
  • Logistikcentrum i Hallsberg
  • Cirka 3 300 anställda
  • Ett 100-tal butiker och säljkontor runt om i Sverige
  • 1 000 000 produkter kan erbjudas totalt (i koncernen)
  • 100 000 lagerförda produkter
  • 3 500 leverantörer (i koncernen)

Läs mer här

Transportstyrelsen erbjuder moderna beredskapsjobb

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Ett exempel är moderna beredskapsjobb som innebär att myndigheten med ekonomiskt stöd anställer en person som är nyanländ eller står långt från arbetsmarknaden.

Förstärkt mångfald
Mohamad Nadah kom till Sverige från Syrien för två och ett halvt år sedan och är en av dem som fått ett beredskapsjobb på Transport­styrelsen.

– Som medarbetare på fordoninformationsavdelningen utvecklas jag mycket och ställs inför nya spännande utmaningar varje dag. Jag får lära mig hur det fungerar i arbetslivet i Sverige och lär mig det svenska språket, säger Mohamad Nadah, assisterande kundtjänstmedarbetare på Transportstyrelsen.

Mohamad berättar vidare att han känner att han är ett bra exempel på att förstärka mång­falden på arbetsplatsen, vilket är nyttigt både för honom, hans kollegor och Transportstyrelsen. 

– Jag lär mig av mina kollegor och förhoppningsvis har jag erfarenheter med mig som är värdefulla för dem. Det leder i sin tur till nytänkande mellan olika bakgrunder och erfarenheter när vi möts och samverkar, avslutar Mohamad.

Presenteras av:

Teknikintensiva Hiab satsar på mångfald

Det är en traditionellt mansdominerad bransch. Kunderna, som kör lastbilar med styckegodskranar eller andra lasthanterande produkter, är företrädesvis män och det avspeglas även i organisationen. Men något håller på att förändras.
– När jag läste till civilingenjör var hälften kvinnor och vi ser nu att våra kunders döttrar allt mer tar över familjeföretagen. Vi vill möta detta och attrahera fler kvinnor att söka sig till oss, säger Charlotte Sellén, R&D Manager, Structural Calculations.

Hon har varit gruppchef för strukturmekanikgruppen på Hiab:s Hudiksvalls-kontor i två år och har bakgrund inom teknisk design.

– Det var en utmaning att ta på sig en ledarroll med småbarn hemma men jag bestämde mig för att prova och det har jag inte ångrat. Jag trivs otroligt bra, har fått fint stöd av mina chefer och internt har vi både mentors­program och ledarskapsutvecklingskurser. Både jag och mina manliga kollegor med småbarn möts av förståelse och flera av oss jobbar deltid.

Hiab levererar utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering. Det innebär bland annat stycke­godskranar, skogskranar och lastväxlare.

– Vi är ett pionjärföretag och jobbar globalt. Det började med produkterna men har utvecklats till att handla om helhets­lösningar, och det är också det som gör oss unika. Vi tar hand om hela kedjan från produkt till service och ligger i teknisk framkant med våra uppkopplade produkter, HiConnect™, säger Charlotte Sellén.

Hiab fick nyligen motta KWF-Vision Award för sitt HiVision™-system där föraren med hjälp av VR-glasögon och kameror kan styra kranen och få full kontroll på vad som sker utanför hytten utan att behöva lämna den. En annan nyhet är kranar som körs på batteri och därmed är tystgående. Det öppnar upp för större effektivitet eftersom man till exempel kan jobba nattetid i stadsmiljö utan att störa. 

– Vi har en otroligt stark utveckling och jobbar väldigt brett med jobbmöjligheter inom alla områden globalt. Vi har redan en stor mångfald inom företaget men vill nu öppna upp för ännu fler kvinnliga talanger, säger Charlotte Sellén.

Presenteras av:

Hiab är en världsledande leverantör av utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering. Som branschpionjär fokuserar Hiabs mer än 3 300 medarbetare världen över på vårt åtagande att öka effektiviteten i våra kunders verksamheter och att forma framtiden för intelligent lasthantering. I Sverige har Hiab verksamhet bland annat i Malmö (huvudkontor), Hudiksvall (R&D Center) och i Bispgården (bakgavellyftar-produktion). Hiab ingår i Cargotec Corporation.

Läs mer här

 

Respekt och förtroende viktigast

Endast fyra år efter att Martina Linder börjat arbeta för Elon Group hade hon befordrats till inköpschef för hela företaget. Elon Group är i ständig förändring och medarbetare som tar för sig får såväl ansvar som förtroende.

Martina Linder har alltid trivts på Elon Group. 

– Företaget har en väldigt fri ledarstil. Här har jag aldrig känt mig detaljstyrd utan fått förtroende, säger hon.

Det förtroendet har gjort att hon vågat visa vad hon går för, vilket också lett till att hon ständigt fått nya utmaningar och incitament att vilja fortsätta utvecklas inom företaget.  

– Jag har haft flera chefer här som verkligen har trott på mig och som har givit mig de utmaningar jag behövt för att trivas här, fortsätter hon. Elon Group genomsyras av en delegerande ledarstil för på företaget har man förstått att de som vill ta sin roll på allvar då träder fram. 

Elon Group är ett företag i ständig utveckling och för att trivas måste man vara en person som gillar förändring. Den ständiga rörelsen har också lett till att det nu sitter flera kvinnor i ledningsgruppen och Martina ser att det påverkar jargongen. 

– Vi gör allt vi kan för att stötta andra ambitiösa kvinnor inom företaget och vi hoppas att vårt stöd får dem att växa, säger hon.  

För drygt fyra år sedan anställde Elon Group en personalansvarig och idag känner alla medarbetare till företagets värdegrund. 

– Vi har fem tydliga ledord i vår värdegrund; samarbete, engagemang, glädje, respekt och ansvar. Ur dem är vi väldigt noga med att lyfta fram vikten av att respektera varandra. Den grundläggande respekten som vi utvecklat här hjälper till att skapa ett välkomnande och tillåtande klimat, förklarar HR-chef Marie Wästvind som är noga med att skapa en kultur som gynnar mångfald. 

Presenteras av:

Elon Group har omkring 350 butiker över hela Sverige. I koncernen ingår även Euronics Norge AS, Euronics Nordic, e-handelsbolaget Vitvarumäklarna samt FDT. Elon Group ägs till 100% av medlemsbolagen i butikskedjorna ELON och Euronics Norge AS. 

Läs mer här