”Vi tar tag i de obekväma frågorna”

Att snacka är en sak, men att jobba för jämställdhet kräver konkret handling.
– Jag är stolt över hur vi belyst det vi inte är nöjda med, att vi som företag vågar ta dialogen och vara transparenta. Det är genom att inte mörka utan att ta tag i de obekväma frågorna som vi åstadkommer förändring, säger Christopher Hultström, HR-specialist på IP-Only.

Han påpekar att de verkar i en traditionellt mansdominerad bransch men att ambitionen är att nå en jämn könsfördelning på alla positioner och nivåer i företaget.

– Vi vill att vårt företag ska spegla den mångfald som finns i samhället och för att lyckas måste man driva frågan från ledningsnivå.

HR-direktör Marie-Louise Bondesson håller med och flikar in:

– Detta är inte bara en rättvisefråga. Vi vet att bolag med mångfald och jämställda arbets­platser har bättre lönsamhet.

Under året gjorde IP-Only en intern undersökning om hur medarbetarna uppfattade likabehandling och jämställdhet på företaget, där det fanns en märkbar skillnad i mäns respektive kvinnors upplevelser.

– Vi publicerade resultatet i sin helhet på intranätet, och den transparensen är jätte­viktig. Att visa det svart på vitt gör det lättare att flytta fokus från ”om det finns ett problem eller inte”, till ”hur gör vi för att åstadkomma förändring?”, säger Christopher Hultström.

För att få in en jämnare mix av medarbetare får de ibland utmana de konsulter som jobbar med rekrytering.

– Vi ställer krav på att få både manliga och kvinnliga kandidater till slutomgång. I en mansdominerad bransch är det såklart mer bekvämt och lättare att hitta just män. Men om man tittar bredare finns det självfallet även kvinnor, säger Marie-Louise Bondesson.

Kvinnor i barnafödande ålder och gravida väljs ibland bort trots att de är bästa kandidat. Men inte hos IP-Only.

– Vi har i flera fall anställt gravida eller föräldralediga. Det var helt enkelt den bästa matchningen och en graviditet eller föräldraledighet är ju övergående - vi ser längre än så, säger hon. 

Jämställdhetsarbetet drivs på bred front. IP-Only är till exempel aktiva i IT-telekom­företagens ledarskapsprogram Womentor som vänder sig till kvinnor, och företagets kommun­ikationsdirektör är ordförande i 50/50-klubben som är ett nätverk för att öka kvinnliga chefer i branschen.

– Det är många framstående kvinnor med där. Men även män kliver fram. Under mina år i arbetslivet har frågan alltid funnits, men jag tycker mig se en annan ton nu. Män pratar mer om frågan med andra män och det är fler av dem som tar föräldraledigt en längre tid. Jag uppmuntrar alltid medarbetare som ska bli pappor att göra just det. 

– Vi är rörande överens om att vi behöver hålla jämställdhetsfrågan aktuell och högt upp på agendan. Då är det viktigt att man har en plan och fortsätter scanna av sin organisation kontinuerligt. På en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna presterar man bättre, dynamiken blir bättre och kreativiteten ökar. För oss är det självklart, säger Marie-Louise Bondesson.

Presenteras av:

  • IP-Only startades i Uppsala 1999
  • IP-Only ägs sedan 2013 av EQT
  • IP-Only erbjuder tjänster till såväl privatpersoner som till stora internationella bolag
  • IP-Onlys vision är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör fundamenten till det     digitala informationssamhället såsom fibernät, Internet, datacenter, serverkapacitet och telefoni.

Läs mer här

Dynabyte bygger jämställdhet med kultur

IT-branschen är mansdominerad, den stereotypa systemutvecklaren är en man och kulturen är ofta anpassad efter denne – den bilden vill Dynabyte ändra på.
– På Dynabyte har vi en kultur där alla känner sig välkomna. Det bästa är vår härliga gemenskap, säger Hanna Haglund Eriksson, teamleader och konsult på Dynabyte.

Dynabyte är ett IT-konsultföretag som brinner för sin kultur och där jämställdhet och inkludering är en självklarhet. De arbetar aktivt med detta i olika typer av aktiviteter så som event, fester och resor.

– Det är viktigt att vara medveten om vad något så enkelt som vilken typ av mat eller tema signalerar, vi väljer aktivt och varierar oss, säger Jenny Hellenberg, Head of Marketing på Dynabyte.

Representation tror Dynabyte är viktigt för att få kvinnor att känna sig välkomna i IT-­branschen och för att locka unga tjejer till att programmera. Dynabyte bjuder bland annat in de bästa talarna internationellt inom IT och agila metoder flera gånger per år, och ser då gärna till att lyfta fram framstående kvinnor. Att fånga unga tjejers intresse för programmering tidigt är ett annat sätt, där de bland annat delar ut stipendium via Hello World! och föreläser på skolor.

– Vi tror att det är viktigt med kvinnliga förebilder för att känna sig hemma i vår bransch, förklarar Jenny.

#teknisktfel
I samband med den uppmärksammade #metoo-rörelsen och teknikbranschens egna rörelse #teknisktfel står det klart att alla måste börja arbeta ännu mer strukturerat med jämställdhet, vilket Dynabyte välkomnar. Strax före jul samlades alla Dynabytes kvinnor för att dela erfarenheter av sexism och diskriminering i arbetslivet. Nu under våren planeras en samtalsgrupp för män och även en struktur för hur hela företaget kan utbildas kontinuerligt.

– Det är viktigt att våga ifrågasätta oss själva för att kunna utvecklas, därför tror jag att det här är jättepositivt för hela IT-branschen. Vi vill ju nå en 50/50-fördelning på Dynabyte, avslutar Hanna.

Presenteras av:

  • IT-konsultföretag i Stockholm
  • 73 anställda varav 26% kvinnor

Läs mer här

Välkommen att investera i Östersund

Östersund är en region i tillväxt där många familjer väljer att etablera sig. Även kultursektorn växer och under 2019 avgår dubbla VM i regionen. Här finns möjligheter att bidra till utvecklingen av en spännande och växande kommun.

Norrlandskommunen Östersund har under de senaste åren sett ett kraftigt bostads­byggande och flera större aktörer har etablerat sig på fastighetsmarknaden. Kommunen växer och många flyttar till Östersund från andra delar av landet. 

Det finns många anledningar till att Öster­sund lockar. Staden är känd för att erbjuda såväl närhet till skidstadion, flygplats och storslagen natur samtidigt som den erbjuder korta avstånd och en mysig, familjär stämning. 

Det är inte bara befolkningen och bostadsbyggandet som ökar. Även på kulturområdet satsas det. I juni månad kommer Nationalmuseum Norr, en filial till Nationalmuseum i Stockholm, att färdigställas i Östersund, en kultursatsning som betyder mycket för kommunen. Nästa år kommer världen till regionen när dubbla VM går av stapeln.

Ett av kommunens senaste stora stads­utvecklingsprojekt är Storsjö Strand där etapp ett av projektet snart ser 150 lägenheter färdigställda och inflyttade. Detaljplanen för etapp 2 går ut på samråd i vår och omfattar 6 kvarter med blandade hustyper. Etappen innehåller en stadsdelspark och det planeras för en ny gång- och cykelbro som ska knyta ihop Storsjö Strand med stadskärnan.

– Det är fantastiskt roligt att etapp 1 blev en succé och vi ser fram emot att fler väljer att investera i Östersund och Storsjö Strand, säger Bengt Gryckdal.

Presenteras av:

Vill du vara med och utveckla ett fantastiskt bostadsläge? Skicka in din intresseanmälan till mex@ostersund.se så kontaktar vi dig med mer information.

Läs mer här

Moderna städer ligger på landsbygden

Storstädernas dragningskraft rör främst utbud av jobb, nöje och shopping, men detta betyder inte att människor trots allt behöver bo i storstäderna. Livskvalitet och kommunal service är ofta bättre i mindre kommuner.

Det lilla formatet, där det är nära till allt, skapar tid och livskvalitet som saknas i stor­städerna. Utmaningen för de små städerna är att behålla en hög nivå av grundservice. Västervik vid smålandskusten är ett bra exempel på en kommun som ligger ”tillräckligt” långt bort för att fungera som en egen arbetsmarknads­region, om än liten, och här finns både sjukhus, stor­marknader, centrumshopping och ett bra utbud av restauranger och nöjen. Den lilla staden blev just utnämnd till årets stadskärna och sjukhuset har flera gånger i rad utsetts till landets bästa mellanstora sjukhus. Uppen­barligen gör man många rätt i den lilla småländska idyllen. Sedan har man lyxen att ligga mitt i en vacker skärgård med fantastiska boende­miljöer till överkomligt pris.

Sverige är dock fullt av vackra platser som erbjuder god livskvalitet. Vad Västervik har lyckats med är att skapa ett samhälle där livskvalitet är ledstjärnan i allt man gör. Den uppmärksammade greklandsresan med äldreboendet var inte bara en PR-kupp. Den avgår varje år med nya glada åldringar. Visfestivalen är i dag den äldsta pågående musikfestivalen som fortfarande utvecklas. Nu ivrigt påhejad av Björn Ulvaeus som återvänt till sin barndomsstad och återinvesterat i nya spännande utvecklingsprojekt. Skärgården har gjorts mer tillgänglig och man har erbjudit havsnära byggbar mark både stadsnära och på landsbygden.

Landsbygden ja, den ligger där den ligger. För Västervikarna är landsbygden både skärgården och inlandet med de små kyrk­byarna och bruksorterna. Men utifrån sätt är allt att betrakta som landsbygd. Ett varsamt samman­flätat system av småskalighet, närhet och vänlighet där alla sitter i ungefär samma båt. Man har valt landsbygden istället för storstaden och för allt fler blir det här livet att framstå som mer modernt och attraktivt än det som väntar i storstaden.

Presenteras av:

Läs mer här

Så ska Upplands Väsby bli en futuristisk stad

Upplands Väsby tar sikte mot att bli en modern och attraktiv kommun. Med projektet Väsby Entré ska stationsområdet utvecklas – och stadsdelen centrala Väsby bli en mötesplats för såväl Väsbybor som regionala och internationella besökare.
– Vi vill inte att Väsby ska vara något man åker förbi, vi vill att det ska vara något man åker till, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S).

Boverket uppskattar att över 700 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige på 10 år. Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna och omkringliggande kommuner behöver ta ett samlat ansvar för att bygga fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Nu ska infrastrukturprojektet Väsby Entré knyta ihop stationsområdet i Väsby – med nya bostäder och bättre kollektivtrafik.

– Närheten till Arlandaregionen, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxt­motor i Stockholmsregionen, säger Oskar Weinmar, kommunstyrelsens oppositionsråd (M). 

Projektet innebär att en modern station, 1 000 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service planeras. 

– Bakom projektet finns medborgar­dialoger där kommuninvånare fått vara med och bidra med tankar kring kommunens utveckling, säger Oskar Weinmar.

Stjärnarkitekt designar
För att undvika billiga och snabba lösningar som skapar sociala problem och enformiga miljöer har kommunen arbetat med stjärn­arkitekten Zaha Hadid för att skapa en konstnärlig vision för Väsby Entré. Arkitekturen ska med sina futuristiska former göra stations­området mer än funktionellt ur resesynpunkt.

– Vi känner oss hedrade att ha blivit utvalda som Zaha Hadids första och enda projekt i Norden, säger Mathias Bohman, kommun­styrelsens ordförande (S).

Mathias Bohman menar att pendeltågs­stationer ofta utformas fantasilöst och utan fokus på det offentliga rummets möjlighet att bidra till kultur och livskvalitet.

– Det är dags att lyfta de miljöer där människor vistas varje dag och pendeltågs­stationen ska bli en spännande och vacker plats som man lägger märke till.

Ett landmärke för Väsby
Väsby Entré är den största satsningen i kommunens historia. Projektet kommer att pågå i etapper och planeras vara klart 2026. 2040 siktar kommunen på att ha 63 000 invånare. 

– För bara 30 år sedan var stationen i Väsby som en bakgård i kommunen, de kommande åren förvandlas baksidan till kommunens framsida. Vi vill vara ett landmärke som Väsby­borna är stolta över, säger Mathias Bohman.

Presenteras av:

Kontakta oss

Mathias Bohman
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Ledare för majoritetsstyre bestående av S, MP, V och Väsbys bästa.
mathias.bohman@upplandsvasby.se
08-590 977 44

Oskar Weinmar
Kommunstyrelsens oppositionsråd (M)
oskar.weinmar@upplandsvasby.se
08-590 970 03
073-910 40 03­

Läs mer här

 

Välkommen till Stockholm Arlanda Airport – morgondagens kontor, mötesplats och resenav

Under århundraden har städer etablerats och vuxit upp runt handelsplatser och sjöfartshamnar och senare även runt järnvägsstationer. I takt med ändrade transport- och resemönster samt flygets expansion har flygplatserna blivit en allt viktigare mötesplats, handelsplats och arbetsplats. Kontor och mötesplatser på flygplatser underlättar vardagen och förenklar för resor i närområdet och längre bort.

Det finns en ökad efterfråga på utvidgad infrastruktur på flygplatserna i form av möteslokaler, hotell, affärer och kontor. För att möta detta har Swedavia tillsammans med Sigtuna kommun och Arlanda Stad Holding en långsiktig satsning på en flygplatsstad: Airport City Stockholm (mer om samarbetet i artikeln intill).

I takt med att Stockholm och Uppsala växer ihop blir Arlanda ett kollektivtrafiknav. Med ett växande antal utländska företag i regionen och ytterligare 700 000 invånare de närmaste femton åren finns ett behov av ett ”Stockholm Nord”, ett nationellt nav för alla typer av transporter, såväl på marken som i luften. Samtidigt accent­ueras markbristen för kontor och bostäder i city. På Stockholm Arlanda Airport finns expansions­möjligheter för moderna kontor och mötes­platser med effektiva kommunikationer.

Efterfrågan är god för hotellen och konferens­anläggningarna som har en högre prisbild och beläggning än i centrala Stockholm. Kontors­anläggningen Office One, som invigs snart, har en total yta av 15 000 kvm, med bästa läge nära flygplatsbygganden. Under 2019 öppnas ytterligare ett stort hotell med direktåtkomst till snabbtåg, butiker, restauranger och flygavgångar. I all utveckling, prospektering, byggnation och drift finns ett tydligt miljö- och hållbarhetsarbete. Detta är en del av Swedavias arbete om att uppnå noll egna utsläpp av fossil koldioxid år 2020.

Intervju med Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef Swedavia

Hej Jonas! Du har nu varit på Swedavia i drygt ett år och är väl insatt i verksamheten. Vad är din bild av hur Stockholm Arlanda Airport ser ut om 25 år?
Vår målsättning är att Stockholm Arlanda Airport ska bli Skandinaviens ledande flygplats. Om resandet fortsätter som det gör idag kommer 40 miljoner passagerare att passera Arlanda år 2025. Vår bild är då att Arlanda också kommer att vara en hållbar stadsdel för handel, kreativitet, möten, arbete och upplevelser, där flygplatsen är en del av en större helhet. Det är en naturlig utveckling, som både är ett stöd och en förut­sättning för själva flygplatsens utveckling.

Hur ser du på det geografiska läget för Stockholm Arlanda Airport?
Stockholm Arlanda Airport kommer i allt snabbare takt närmare Stockholm som är en av Europas mest expansiva städer. Arlanda är också pussel­biten som gör det möjligt för Stockholm och Uppsala att växa samman och gör att denna superregion kan fungera väl i framtiden – knyter ihop den – och gör den tillgänglig för världen.  Arlanda blir ett naturligt nav och kommer att knytas ihop med kollektivtrafiken i en supernod.

Vilka fördelar ser du för företag som etablerar sig här?
Företag och organisationer som väljer att ha sina verksamheter här kommer att vara i direkt anslutning till den starkast växande regionen i landet samtidigt som resten av världen är precis runt hörnet.

Presenteras av:

  • Swedavia är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder.
  • Swedavia skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.
  • Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan och hållbar utveckling. 2020 kommer Swedavia att ha noll egna utsläpp av fossil koldioxid.
  • Koncernen omsatte 2017 drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

 

Läs mer här

Framtidens hållbara stad byggs på höjden

Den moderna staden och rådande urbanisering kräver nya lösningar. Att bygga på höjden sparar inte bara yta utan även miljö och möter de behov som finns nu och framåt.
– Morgondagens urbaniter vill njuta fördelarna av att bo modernt i citynära lägen, de delar gärna resurser med sina grannar och vill ha pengar över till annat än boende. Vårt bostadsutvecklingsprojekt Tellus Towers blir Stockholms första riktiga skyskrapor och är en skräddarsydd produkt för denna målgrupp, säger Mattias Roos, VD och koncernchef för SSM.

SSM säger sig inte bara bygga bostäder, bolaget bygger stadsmiljö med helhetstänk och har starka visioner om hur. 

– Vi vill utveckla staden och våra projekt ska bidra till allas Stockholm. Vi har en unik situation med flest singelhushåll i världen, närmare 50 procent, och ständig brist på bostäder. Det finns ett genuint behov av olika slags boenden som vi vill möta. Fler måste kunna ha råd att bo i citynära lägen och fler vill dela på resurserna - därför bygger vi alltid in någon form av gemensamhetsytor som tex pool, takterrasser, bilpooler med mera i våra projekt. Vi vill också skapa öppenhet och tillgodose flera önskemål som levande kvarter med restauranger och butiker i bottenplan och hus med mötesplatser, som torg fast inomhus, säger Mattias Roos.

Det mest visionära  projektet just nu är Tellus Towers. De två tornen blir bland norra Europas högsta bostadshus och de högsta bostadshusen i Stockholm med sina cirka 240 respektive 180 meter. De rymmer cirka 1 200 bostäder, varav drygt 95 procent är ettor och tvåor. Placeringen blir vid Telefonplans tunnelbanestation straxt utanför Stockholms city.

– Vi vet genom undersökningar att vår målgrupp -”morgondagens urbaniter” - sätter boende utmed spårbunden trafik högst. Det är dessutom hållbart att bygga där kommunikationer och infrastruktur redan finns. 

Placeringen vid Telefonplan har en intressant historia. I kvarteren låg tidigare Ericssons huvudkontor och på platsen redan då ett högt torn som var en känd silhuett i gamla tiders Stockholm. 

– I den nya staden har Ericsson-tornet kommit i skymundan med fler höga hus i närheten men nu plockar vi fram detta igen. 

Tellus Towers - unika, multifunktionella lägenheter 
SSM har en vision om att bygga ”afford­able” enligt mottot ”bo mindre - lev större”. Det handlar om att bygga yteffektivt och smart. Det är därför som 95 procent av de 1 200 bostäderna i Tellus Towers är en- och tvårums­lägenheter med unik funktionalitet.

– Våra lägenheter är byggda enligt konceptet ”multi-use-of-space” skapat av Hong Kong-arkitekten Gary Chang. Väggar och inredning kan dras ut och flyttas runt vilket gör att flera funktioner ryms på samma yta och man anpassar själv utifrån det behov man har för stunden, säger Mattias Roos.

Vad sägs om walk-in-closet, parallellkök som tas fram genom att flytta en vägg som annars fungerar som förvaring, mobil workstation, gästrum, man kan duka till tio personer, biorum... 

Utöver Tellus Towers har SSM under 2017 säljstartat flera spännande projekt, alltifrån bostäder 40 meter över marken i Bromma Boardwalk till studentbostäder till en rimlig prislapp i Sollentuna. Alla projekt är flerbostadshus i kvarter med skräddarsydda storlekar för målgrupen inriktade på att leverera så mycket funktion som möjligt. 

Presenteras av:

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom prisvärda och funktionssmarta bostäder. Bolagets vision är en bostads­marknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. Bolaget riktar sig till målgruppen – morgon­dagens urbaniter. SSMs bostadsprojekt utmärker sig genom att ta hänsyn till social integration och bostäderna är yteffektiva med hög andel gemensamhetsytor samt delade tjänster. Bostäderna är belägna utanför city med närhet till god spårbunden kommunikation. I februari 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i portföljen, varav 1 414 bostäder är i produktion men en försäljningsgrad om 97,0 procent. Försäljning pågår för närvarande i sju olika projekt inom Storstockholmsregionen (se ssmliving.se). SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.

Läs mer här

 

I Skövde går modern infrastruktur och storslagen natur hand i hand

Skövde beskrivs ofta som möjligheternas stad – en stad där man kan lyckas nå sina mål och förverkliga sina drömmar. Därför prioriterar Skövde kommun det långsiktiga arbetet som utvecklar både näringslivet och moderna infrastrukturlösningar, utan att göra avkall på den unika natur som omger staden.

Skövde ligger mellan Sveriges största sjöar och den växande stadskärnan erbjuder puls, uteliv och shopping. Detta samtidigt som de storslagna naturupplevelserna vid berget Billingen finns enbart ett stenkast bort.

– Skövde har en god kvalitet på arkitekt­uren och här finns många trivsamma platser som inte är bebyggda. Var du än bor i staden har du dessutom nära till sköna naturområden med vidsträckta högmossar och blomstrande orkidéeängar, säger Sari Strömblad, miljöstrateg på Skövde kommun.

Fler spår leder till Skövde
Stadens geografiska läge vid Västra stam­banan mellan Göteborg och Stockholm är en stor konkurrensfördel och kommunikationerna är mycket goda. Kommunen arbetar nu aktivt med ett utvecklingsarbete för att få till ytterligare ett dubbelspår i ny sträckning mellan Alingsås och Göteborg, vilket ska minska restiden för alla i stråket.

När restider till kringliggande städer, regioner och arbetsmarknader förkortas väntas Skövde bli en än mer attraktiv bosättningsort. Det i sin tur väntas driva fram en bostadsproduktion med 23 000 nya bostäder i stråket.

”Mitt i den häftiga stadsutvecklingen Skövde genomgår just nu vill vi bygga en stad utifrån hållbarhet, förändrat klimat och respekt för naturen”

– Stadsförtätning i stationsnära lägen bidrar till en transportsmart stad där du inte är beroende av bil för att kunna förflytta dig, vilket även kommer att påverka miljön positivt, säger Jan Bremer, infrastrukturstrateg på Skövde kommun.

Eftersom Skövde är en liten stad från början är kommunen noga med att arbetet ska utföras på ett sätt där staden förtätas, men samtidigt behåller sin karaktär.

– Mitt i den häftiga stadsutvecklingen Skövde genomgår just nu vill vi bygga en stad utifrån hållbarhet, förändrat klimat och respekt för naturen. Att vara draglok i del­regionen Skaraborg ställer högre krav på oss, bland annat när det kommer till dessa aspekter, säger Claes Clausen, stads­arkitekt på Skövde kommun.

Mer utrymme för både lugn och ro samt aktiv fritid
Ett annat utvecklingsarbete för kommunen är att Billingens fritidsområde ska bli ett av södra och västra Sveriges mest besöka utflykts­mål, såväl sommar som vinter. Området, med sina platåberg, kalkrika grunder och unika växtlighet, är ett populärt rekreationsområde och även ett officiellt Vasaloppscenter med motions-, skid- och mountainbikespår.

–  I takt med att Billingen utvecklas och fler besökare kommer hit måste våra järnvägar hänga med. Lyckas vi nå våra mål med utök­ade spår finns det inget som stoppar Skövde sedan, avslutar Jan Bremer.

Presenteras av:

Vill lämna ett positivt avtryck

En ambitiös vision ligger till grund för Ronneby kommuns hållbarhetsarbete inom byggsektorn. Målet är att uppnå cirkulära materialflöden och att göra positiva avtryck. I dagarna öppnades dörrarna till Hulta förskola som utvecklats och byggts med utgångspunkt i plattformen Cradle to Cradle®.

Ronneby kommun satsar hårt på hållbar utveckling och strävar efter att göra positiva avtryck och uppnå cirkulära materialflöden. Vid Centrum för forskning och utveckling, Cefur, pågår ett tätt samarbete med Tekniska förvaltningen och andra delar av kommunen som ägnar sig åt byggnation för att framtidens byggnader skall vara hälsosamma, producera sin egen el, bidra till ökad biologisk mångfald och stärka de lokala ekosystemen såväl som hylla social och kulturell mångfald. I början av januari öppnades dörrarna till Hulta förskola som är ett av kommunens flaggskepp och ingår i det kvalitetsprogram som inspirerats av Cradle to Cradle® och andra liknande koncept för hållbara processer. 

Unni Johannesson är projektledare för bygg­andet av Hulta förskola. Förskolan stoltserar med en genomtänkt helhet som bland annat själv producerar en stor del av sin elförbrukning via solceller på taken, återanvänder spillvärme som produceras i köket och till exempel endast inhandlar möbler och lek­saker i hållbara material. På området används heller ingen asfalt utan endast miljövänliga utomhusmaterial och förskolan samar­betar med Sveriges Lantbruksuniversitet som varit delaktiga i planeringen av skogen runt omkring. 

– Vi har arbetat brett och genomgående med hållbarhet i det här projektet och verk­ligen satsat på att skapa en byggnad som skall göra ett positivt avtryck på miljön. Vi har även sett till att utomhusmiljön erbjuder odlings­lådor, kompost och massor av fruktträd och bärbuskar för såväl matlagning som pedagogik för att lära barnen att fortsätta bidra till en hållbar framtid, säger Unni Johannesson. 

Kommunen arbetar brett och ingår även i ett stort Horisont 2020-projekt med syfte att skapa cirkulära modeller för byggsektorn. Projektet heter BAMB - Buildings as Material Banks – och drivs av 15 partners i sju länder. 

Presenteras av:

Ronneby kommun arbetar med ett kvalitets­program som definierar fem generella intentioner för arbetet med hållbar utveckling inom planering och byggande. Dess generella fokusområden är frisk luft, friskt vatten, förbättrad biologisk mångfald, förnyelsebar energi och kulturell mångfald.

Läs mer här

Attraktiva samhällen genom platsinnovation

Attraktiva och hållbara samhällen ses som allt viktigare för bibehållen välfärd och tillväxt i städer, regioner och destinationer. För att skapa dessa samhällen utvecklar Piteå Science Park kunskaper och koncept för nytänkande synergier mellan olika aktörer, branscher och sektorer, under benämningen platsinnovation.

Piteå Science Park har i uppdrag att stötta entreprenörer, företag, studenter och forskare för att skapa tillväxt i regioner. De driver utvecklingsprojekt, skapar attraktiva mötesplatser, erbjuder stöd för affärsutveckling, innovation och nyföretagande, samt arrangerar konserter och kulturevenemang. 

Platsinnovation är ett begrepp och koncept för nytänkande förnyelse av städer, regioner, destinationer och andra platser, som har utvecklats i samarbete mellan Piteå Science Park och Luleå tekniska universitet. 

– Platsinnovation innebär att förnya en plats utifrån dess styrkor och unika förutsättningar för att göra den mer attraktiv. Detta görs genom att väva samman de tre delarna fysisk gestaltning, innehåll och marknads­föring som alla ska bottna i platsens identitet, säger Helena Karlberg, vd på Piteå Science Park.

Synergier för attraktiva samhällen
I ett gemensamt projekt har plats­innovationer i norra Sveriges besöksnäring identifierats, t.ex. Treehotel i Harads och Aurora Sky Station i Abisko. I ett annat projekt utforskas samspelet mellan handeln och besöks­näringen i Piteå och Kiruna för att skapa attraktiva stadskärnor. Projekten finans­ieras av Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

– Projekten genomförs i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle för att skapa både teoretiskt och praktiskt användbara resultat, säger Malin Lindberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

De senaste åren har platsinnovation uppmärksammats på flera håll i landet, bland annat i Nacka, Åre, Dalarna och Glasriket. 

– Det vi har kommit fram till som kan göra norra Sverige ännu mer attraktivt för invånare, besökare, företagare och invest­erare är användbart på vilken plats som helst, avslutar Helena Karlberg.